terug naar inhoud

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2890

07-04-1837

mr F. Rambonnet

soort akte

transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

opstal van een huis op het Klaas van Kotenserf

locatie

Kampen, Zwartendijk, sectie F nummer 2634

 

 

comparanten

naam

Brouwer, Lubbert Albers

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

verkoper

landman te Kampen

 

naam

Bruggen, Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

koper

landman te Kampen

 

 

 

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Willem van Bruggen de opstal van een huis, herbouwd na de watervloed van 1825, voor een bedrag van 800.

 

 

 

 

2

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2891

06-04-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kroeze, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Witteveen

 

 

 

 

samenvatting

Testatrice verklaart legaten te schenken aan Hendrik Kroeze Ramaker, Willem Ramaker, Hilligje Ramaker en Maria Ramaker; verder aan Maria Engelen.

Tot erfgenamen benoemt zij de kinderen van haar broer Andries Kroeze.

Als executeur noemt zij Peter Beijer en Gerrit Jan Engelen beiden uit Kampen.

Meer details in de akte.

 

 

 

 

 

3

inv. nr

Akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2892

10-04-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Grafhorst, tussen Berend van Barsen en Gerrit Koetzier

 

 

comparanten

naam

Kamphof, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Zwollerkerspel

Erven van Hendrik Kamphof uit IJsselmuiden

 

naam

Kamphof, Warner

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Zwollerkerspel

Idem

 

naam

Kamphof, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Zwollerkerspel

idem

 

Naam

Penninkhof,Jacob

 

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Visser te Grafhorst

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jacob Penninkhof, groot 50 gevestigd op een huis in Grafhorst.

N.B. Warner Kamphof kan wegens ziekte niet tekenen.

 

 

 

 

 

4

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2894

13-04-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Burgert, Albert Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Mandenmaker te Kampen

 

 

 

 

samenvatting

Testateur verklaart zijn vrouw Aurelia Olffers tot zijn erfgename te benoemen.

 

 

 

 

5

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2896

15-04-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Schwab, Andries

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

Kuilman, Jannes

 

 

Functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

 

naam

Lok, Aaltje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

 

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jannes Kuilman, groot 1000.

 

 

 

 

6

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2897

15-04-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, berg en schuur, zonder grond

locatie

Kampen, Zwartendijk, gemerkt B nummer 15

 

 

comparanten

naam

Wijnen, Johanna Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van generaal-majoor Meijers

 

naam

Lammers, Cornelis

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kampen

 

naam

Stuurop,Hendrikje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Cornelis Lammers en diens echtgenote, groot 200.

NB. Comparante kan niet tekenen wegens blindheid.

 

 

 

 

7

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2898

17-04-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met daarachter twee woningen

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 211 en 211A en B, hoek Schapensteeg

 

 

comparanten

naam

Jong, Salomon de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

Kamp, Fredrik van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Daghuurder te Kampen

 

 

 

 

 

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Fredrik van der Kamp, groot 440 en gevestigd op een huis in Kampen.

 

 

 

 

8

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2899

17-04-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Schapensteeg, wijk 4 letter A nummer 211 sectie F nummer 650

 

 

comparanten

naam

Kamp, Fredrik van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Daghuurder te Kampen

 

naam

Hove, Gerrit Jan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Daghuurder te Kampen

 

 

 

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Jan ten Hove een huisje in de Schapensteeg voor een bedrag van 200.

 

 

 

 

9

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2901 en 2905

17-04-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. Huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 144, sectie F nummer 1391

 

2. huisje, erf en where

 

Kampen, Burgwal, wijk 3 nummer 218, sectie F nummer 1260

 

3. Een stal of pakhuis

 

Kampen, Morrensteeg, wijk 2 nummer 136, sectie F nummer 1396

 

4. Twee stukken groenland

 

IJsselmuiden, sectie C nummer 79 en 80

 

5. Een tuin en tuinhuisje

 

IJsselmuiden, Baan, sectie B nummer 590 en 590a

 

 

 

comparanten

naam

Bouwmeester, Adrianus den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Zwolle

Erfg. van Kortian den Bouwmeester en Catharina Pastoor

 

naam

Pastoor, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

erfgenaam

commandeur v.d. nachtwacht te Kampen

idem

 

naam

Klooster, Dries Johannes ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Secretaris dijkdistrict te Kampen

Namens Jan Bantjes Gerritszoon

 

naam

Veer, Johanna Catharina de

 

 

functie

beroep/woonplaats

bijzonderheden

voogdes

zb te Kampen

weduwe van Willem Jan Bantjes

 

naam

Gerhard, Jan Jacob

 

 

functie

beroep/woonplaats

bijzonderheden

toeziend voogd

zb te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Kortian den Bouwmeester en Catharina Pastoor, willen diverse vaste goederen openbaar verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte.

Voor kopers en de bedragen., zie de akte.

NB. Bijgevoegd een akte van volmacht en de toestemming van de rechtbank.

 

 

 

 

10

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2902

19-04-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk groenland genaamd het Wijnbergje

locatie

Kampen, Onderdijks, sectie G nummer 94

 

 

comparanten

naam

Stibbe, Lion Salomon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

Fa. Gebroeders Stibbe

 

naam

Stibbe, Phinie Salomon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

Fa. Gebroeders Stibbe

 

naam

Henniphof, Dirk

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Bleker te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Dirk Henniphof een stuk groenland, eertijds aangekocht van Jannes Lucas van t Oever, voor een bedrag van 650, betaalbaar in termijnen tegen 5 procent jaars.

 

 

 

 

 

11

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2904, 2923 en 2959

22-04-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Inventarisatie

 

 

onr. goed

niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Royer, mr Balthazar Rutger

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde van overledene

Advocaat te Zwolle

Namens diverse familieleden

 

naam

Royen, mr Isaak Antonie van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Zwolle

Namens mr Willem Bijsterbos, Amsterdam

 

naam

Spengler, Willem Frederik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur-testamentair

Kapitein infanterie te Kampen

samenvatting

Beschrijving van de nagelaten boedel van Rosa Louisa de Swart, weduwe van Wilhelmus Praetorius.

NB. Zeer uitvoerige beschrijving; bijgevoegd akten van volmacht.

 

 

 

 

 

12

 

inv. nr

akte nr.

datum

Notaris

 

 

I-553b

2907

28-04-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Twee stukken groenland

locatie

IJsselmuiden, polder van Mastenbroek, sectie D nummer 334, 335 en 336

 

 

comparanten

naam

Alferink, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman en bakker te Kampen

 

naam

Pelleboer, Lubbert Hendriks

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te IJsselmuiden

 

 

 

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Lubbert Hendriks Pelleboer twee stukken land voor een bedrag van 1600.

 

 

 

 

13

inv. Nr

akte nr.

datum

Notaris

 

 

I-553b

2909

02-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 347 sectie F nummer 1947

 

 

comparanten

naam

Kalf, Salomon Nathan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

 

naam

Koopman, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Mastenmaker te Kampen

 

 

 

 

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het radieren van een hypotheekinschrijving ten laste van Willem Koopman, groot 425 en gevestigd op een huis in Kampen.

 

 

 

 

 

14

inv. Nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2910

02-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 346 sectie F nummer 1946

 

 

comparanten

naam

Rozenberg, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

naam

Denekamp, Anna

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Dam, Antonie ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zb te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Antonie ten Dam een huisje in de Geerstraat, indertijd aangekocht van Dries van Gelder en Gerritje Boele, voor een bedrag van 300, betaalbaar in twee termijnen zonder rente.

 

 

 

 

 

15

inv. Nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2911

02-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 347 sectie F nummer 1947

 

 

comparanten

naam

Koopman, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Mastenmaker te Kampen

 

naam

Stolte, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Dam, Gerrit Jan ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Mastenmaker te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Jan ten Dam een bedrag van 400 tegen 5 procent jaars.

Als onderpand geldt zijn huis in de Geerstraat.

 

 

 

 

 

16

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2912, 2926 en 2927

03-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Boerenerf met huis, schuur en landerijen (7 percelen)

locatie

Kamperveen, van de Venedijk tot aan de Gelderse Gracht, sectie C nummer 13 t/m 18 e.v.

 

 

comparanten

naam

Russchenburg, Jenneke

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Oldebroek

Echtgenote van Dries Pruim

 

naam

Vinke, Driesje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

 

Mede namens haar kinderen

 

naam

Docter, Aalt

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Veehouder te Zwollerkerspel

En drie broers: Lubbert, Willem en Frederik

 

naam

Dijk, Flip van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

gevolmachtigde

Landman te Kamperveen

Namens kopers

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Lubbert Franks Russchenburg, landman te Kamperveen, willen het boerenerf openbaar verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Het aanzienlijke erf wordt in percelen aangeboden, alle zijn verhuurd.

Koper wordt Flip van Dijk met een bod van 7540; hij heeft geboden namens: Driesje Vinke en Richard Andreas Ludolphi Nobel.

NB. Koopster verklaart niet te kunnen schrijven..

 

 

 

 

17

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

I-553b

2913

05-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 3 nummer 173 sectie F nummer 1255

 

 

comparanten

naam

Jong, Salomon de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

 

naam

Moulin, Jurriaan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Deurwaarder te Kampen

 

naam

Landman, Aaltje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jurriaan Moulin en diens echtgenote een huis in de Bovennieuwstraat, aangekocht van de erven van Jacobus Alexander de Chalmot, voor een bedrag van 2450; hierbij is inbegrepen het recht van waterleiding via het perceel van Bernardus Leembroek.

Kopers nemen de brandpolis over.

 

 

 

 

18

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2914

05-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Hofstraat, wijk 2 nummer 209

 

 

comparanten

naam

Hoefhamer, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Smidsbaas te Kampen

 

naam

Eikelboom, Lucretia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Weduwe van Hermanus Figge

 

 

 

 

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Lucretia Eikelboom, groot 100, gevestigd op een huis in Kampen.

 

 

 

 

 

19

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

I-553b

2915

05-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Twee huisjes, erven en wheren

locatie

Kampen, Kerksteeg, wijk 4 nummer 167 sectie F nummer 557 en 558

 

 

comparanten

naam

Schouwenburg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zeilenmaker te Kampen

 

naam

Napel, Aagje ten

 

 

Functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Koopster

Bakker (v) te Kampen

Weduwe van Wichert van Heerde

 

 

 

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Aagje ten Napel twee huisjes in de Kerksteeg, indertijd gekocht van Maria Sophia Schwab, voor een bedrag van 206.

 

 

 

 

20

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

I-553b

2916

06-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met stal

locatie

Kampen, Groenestraat, wijk 2 nummer 23 sectie F nummer 1318 t/m 1320

 

 

comparanten

naam

Berghuijs, Adriaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Apotheker te Deventer

 

naam

Kasper, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te IJsselmuiden

 

naam

Top, Hermanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Oldenbroek

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Kasper en Hermanus Top, groot 1000 en gevestigd op een huis in de Groenestraat.

 

 

 

 

21

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

I-553b

2917

08-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis en where genaamd het Zandhok

locatie

Kampen, hoek Hofstraat, wijk 1 nummer 98

 

 

comparanten

naam

Veen, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Gewezen beurtschipper te Kampen

 

naam

Braak, Johanna Cornelia Catharina ter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Amsterdam

 

naam

Ridder, Femmelia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Weduwe van Willem Bijsterbos

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster verklaart comparant zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Femmelia Ridder, groot 400 en gevestigd op een huis te Kampen.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht

 

 

 

 

22

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

I-553b

2919 en 2942

08-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met hof

locatie

Kampen, Marktsteeg, wijk 3 nummer 208 sectie F nummer 901 en 902

 

 

comparanten

naam

Beverwijk, Jan van

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Herbergier te Kampen,

mede namens Barta, Jannegje en Trijntje van Beverwijk

 

naam

Beverwijk, Adriaan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Boekdrukker te Kampen

Idem

 

naam

Beverwijk, Anna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Jan van Schrameij

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jan van Beverwijk sr, willen een huis in Kampen openbaar verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Koper wordt Georg Hendrik Hein, predikant te Kampen met een bod van 1385.

NB. Bijgevoegd de akten van volmacht.

 

 

 

 

23

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

I-553b

2920

10-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Brinkhof, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman en veenbaas te IJsselmuiden

Weduwnaar van Dina Brunselman

 

naam

Hollander, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te IJsselmuiden

kind van Jan Hollander en Dina Brunselman

 

naam

Hollander, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te IJsselmuiden

idem

 

Naam

Hollander, Maria

 

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

IJsselmuiden

Idem en echtgenote van Albert de Munnick

 

 

 

 

 

 

 

 

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van diverse hypothecaire inschrijvingen ten laste van: Peter van Regteren, landman te IJsselmuiden, Hendrik Hollander, IJsselmuiden, Richardus van Romunde, wethouder te Kampen, Adriaan Matthijs Pieter Temminck, kapitein bij de schutterij te Kampen, Abraham Beijerink, koopman te Kampen en Cornelis de Jong, bakker te Kampen.

 

 

 

 

24

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2921

10-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Nieuwenhuijs, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Albertus Berghuijs Jacobuszoon

 

naam

Brinkhof, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

schuldenaar

landman te IJsselmuiden

 

 

naam

Brunselman, Hermina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

IJsselmuiden

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparante, erfgename van haar grootvader Benjamin Nieuwenhuijs sr, verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Willem Brinkhof en diens echtgenote, groot 900.

NB meer details in de akte.

 

 

 

 

25

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2922

12-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. Boerenplaatsje met grond

locatie

IJsselmuiden, aan de Zandberg, sectie A nummer 22, 103 t/m 107, 141 t/m 143

 

2. huis, erf en weilanden etc.

 

IJsselmuiden, aan de plas, sectie B nummer 74 t/m 80

comparanten

naam

Jong, Gomperts de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

naam

Kolk, Bernardus van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te IJsselmuiden

 

naam

Kolk, Albert van der

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te IJsselmuiden

 

Naam

Kolk, Willem van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Landman te IJsselmuiden

 

Naam

Kolk, Joanna van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderhedn

Borg

IJsselmuiden

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan de gebroeders van der Kolk een boerenplaats in IJsselmuiden, afkomstig uit zijn ouderlijke boedel, voor een bedrag van 700; dit bedrag blijft op het goed gevestigd tegen 5 procent jaars en op voorwaarde dat een brandverzekering wordt afgesloten.

De broer en zuster van kopers staan garant voor de betaling en stellen hun huis als onderpand.

 

 

 

 

26

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2924

16-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk groenland

locatie

IJsselmuiden, in het middelblok, sectie D nummer 339

 

 

comparanten

naam

Jong, Salomon de

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Pelleboer, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te IJsselmuiden

 

 

 

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Willem Pelleboer een stuk land in IJsselmuiden voor een bedrag van 225.

 

 

 

 

27

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2925

16-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 1 nummer 272

 

 

comparanten

naam

Schilder, Hendrik

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Kampen

 

naam

Ende, Aaltje van t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Burg, Aalbert van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman op t Kampereiland

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Aalbert van den Burg een bedrag van 200 tegen 5 procent jaars. Als speciaal onderpand geldt hun huis in Kampen, gekocht van de erven Hendrica Elizabeth Nieuwenhuijs; een brandverzekering afsluiten is een voorwaarde.

NB. Schuldenares verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

28

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2929

19-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kroeze, Jan - senior

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Schilder te Kampen

 

 

 

 

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Jannetje Geers tot zijn erfgename te benoemen voor het vruchtgebruik, het eigendom is voor zijn kinderen. Hij spreekt de wens uit dat zijn vrouw in het huis kan blijven wonen en gebruik zal kunnen maken van de tuin in Brunnepe.

 

 

 

 

29

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2930

19-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Geers, Jannegje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Jan Kroeze sr

 

 

 

 

samenvatting

Testatrice verklaart een legaat te schenken aan Maria Knotters; voor het overige is haar echtgenoot erfgenaam.

NB. Zij zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

30

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2931

20-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een aak met toebehoren

locatie

nvt

 

 

comparanten

naam

Werners, Piet

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schipper te Kampen

 

naam

Diepen, Jan van

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

 

 

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan van Diepen zijn aak met toebehoren voor een bedrag van 300.

 

 

 

 

31

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2933

23-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 3 nummer 206, sectie F nummer 898

 

 

comparanten

naam

Veldhuis, Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Bakker te Kampen

 

naam

Dethardt, Jacob Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schrijnwerker te Kampen

 

 

 

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jacob Hendrik Dethardt een huis in Kampen, indertijd aangekocht van de erven van Barbara Gezelschap, voor een bedrag van 700, waarvan een gedeelte op het perceel gevestigd blijft tegen een rente van 5 procent; het afsluiten van een brandverzekering is verplicht.

 

 

 

 

32

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2934

23-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Erf met huis, berg en landerijen

locatie

Kamperveen, aan de Hogeweg

 

 

comparanten

naam

Werf, Aaltje van der

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Arend van Groenou

 

naam

Broese, Joachim Adolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Raadslid en statenlid te Kampen

Weduwnaar van Geertruida van Groenou; mede namens Alida Catalina Broese en Catalina Geertruida Brouwer

 

naam

Broese van Groenou, Arent

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Fabrikant te Kampen

 

Naam

Broese, Sara Johanna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

Naam

Koers, Rutger Alberts

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

schuldenaar

landman te Kamperveen

samenvatting

Comparanten, allen erfgenamen van Arend van Groenou en/of Geertruida van Groenou, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Rutger Alberts Koers, groot 1000, gevestigd op een erf in Kamperveen.

 

 

 

 

33

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2935

23-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, berg en schuur (zonder grond)

locatie

Kampen, Zwartendijk, letter B nummer 15

 

 

comparanten

naam

Diest, Hendrikje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Hendrikus van Kalkensteijn

 

naam

Lambers, Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kampen

 

naam

Stuurop, Hendrikje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Cornelis Lambers en diens echtgenote, groot 200 gevestigd op een huis in Kampen.

 

 

 

 

34

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2936

26-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Inventarisatie

 

 

onr. goed

1. Huisje met enige grond

locatie

IJsselmuiden, wijk 1 nummer 13

 

2. Een tuintje met een huisje

 

IJsselmuiden, in de Baan

 

 

comparanten

naam

Beld, Hendrik Gerrits van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te IJsselmuiden

Weduwnaar van Geertje Jans van der Kolk

 

naam

Beld, Aagje Jans van den Beld

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

IJsselmuiden

Echtgenote van Rouwke Last

 

naam

Beld, Petertje Jans van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

IJsselmuiden

Echtgenote van Cornelis van der Vegte

 

Naam

Scholten, Hermanus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Tuinier te IJsselmuiden

 

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Geertje Jans van der Kolk, laten de boedel van overledene taxeren en inventariseren; hoofdzakelijk meubilaire goederen en lijfstoebehoren en enig onroerend goed.

NB. Petertje van den Beld zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

35

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2939

29-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 3 nummer 193, sectie F nummer 1223

 

 

comparanten

naam

Olfers, Aurelia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Albert Jan Burgert

 

naam

Burgert, Philip

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verwant

Zilversmidsknecht, huzaar bij het leger te velde

Zesde regiment

 

naam

Burgert, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verwant

Smid te Harderwijk

 

Naam

Burgert, Willem

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verwant

Huzaar bij het leger te velde

Zesde regiment

 

Naam

Dekker, Johannes

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

B ijzonderheden

Koper

Timmerman te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Johannes Dekker een huis in de Bovennieuwstraat, sinds jaar en dag eigendom van haar man en haarzelf, maar zonder eigendomsbewijs, voor een bedrag van 600.

 

 

 

 

36

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2940

29-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Cellebroederssluis, wijk 1 nummer 309, sectie F nummer 1855

 

 

comparanten

naam

Dijk, Evert Everts

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Veehouder te Kampen

 

naam

Grafhorst, Hendrikje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Graaf, Hendrik de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Daghuurder te Kampen

 

naam

Dijk, Jannigje Everts

 

Naam

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Hendrik de Graaf en diens vrouw een huisje in Kampen, jarenlang in hun bezit zonder bewijs van eigendom, voor een bedrag van 115.

 

 

 

 

37

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2941

29-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 282 kadastraal nummer 1513 en 1540

 

 

comparanten

naam

Meijer, Hermanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Schilder te Kampen

Weduwnaar van Hendrika Damman

 

naam

Meijer, Arnoldus

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Schilder te Kampen

Zoon

 

naam

Meijer, Dirk

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Schoenmaker te Kampen

zoon

 

Naam

Meijer, Geertruid

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

dochter

 

Naam

Santen, Johanna van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Zwolle

Weduwe van Hermanus Meijer

 

Naam

Heburg, Harm

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Jager te Oldebroek

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Harm Heburg, groot 1500 en gevestigd op een huis in Kampen. Johanna van Santen verklaart het aandeel hierin voor haar kinderen reeds ontvangen te hebben; tevens meldt zij niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

38

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2943

30-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Gillot, Gerrit Jan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Burgemeester te Schokland

 

 

 

 

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Jansje Schallenberg tot zijn erfgename te benoemen; indien er kinderen mochten komen, dan is zij mede-erfgenaam met de kinderen.

 

 

 

 

39

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2944

30-05-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Schallenberg, Jansje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Schokland

Echtgenote van Gerrit Jan Gillot

 

 

 

 

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen, mits er kinderen zijn, dan is hij mede-erfgenaam met de kinderen.

 

 

 

 

40

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2946

03-06-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Boedelscheiding

 

 

onr. goed

Boerenerf met huis, schuur, bergen en landerijen

locatie

Zalk, Broeksteeg, sectie B nummer 219, 249 t/m 266 enz. enz.

 

 

comparanten

naam

Nieuwenkamp, Geesje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Landbouwster te Zalk

Weduwe van Hendrik Jans Kloosterman

 

naam

Vegte, Peter van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Kamperveen

Weduwnaar van Hendrina Kloosterman

 

naam

Kloosterman, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Efgenaam

Veehouder te Kamperveen

Zoon en toeziend voogd

 

Naam

Kloosterman, Gerrit

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Boerenknecht te Zalk

zoon

 

Naam

Kloosterman, Annigje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampereiland

Echtgenote van Teunis Nieuwmeijer

samenvatting

Na het overlijden van Hendrik Jans Kloosterman, wordt de helft van de nagelaten boedel verdeeld onder de erven op basis van de gemaakte inventaris.

De notaris maakt de verdeling.

NB. Voor details zie de akte.

 

 

 

41

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2947

03-06-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

borgtocht

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, buiten de Venepoort aan de straatweg, letter B nummer 3, sectie F nummer 2490

 

 

comparanten

naam

Mulder, Jan Stevenszoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

belanghebbende

Molenaar te Kampen

 

 

 

 

samenvatting

Comparant moet een borg stellen groot 400 als garantie voor zijn goed functioneren; als onderpand geldt een huis buiten de Venepoort, gekocht van Jan Schouwenburg; een brandverzekering is verplicht.

 

 

 

 

42

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2948

03-06-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een boerenerf met huis, schuur, bergen en met bouw en hooiland

locatie

Zalk, Broeksteeg, sectie B nummer 219, 249, 255 t/m 266 enz. enz.

 

 

comparanten

naam

Nieuwenkamp, Geesje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Landbouwster te Zalk

Weduwe van Hendrik Jans Kloosterman

 

naam

Engelenburg, Frans Thomas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landeigenaar te Oldebroek

 

 

 

 

samenvatting

Comparante verkoopt het boerenerf dat zij jarenlang met haar overleden echtgenoot heeft bezeten, aan Frans Thomas Engelenburg voor een bedrag van 12.000.

 

 

 

 

43

inv. nr

akte nr.

datum

Notaris

 

 

I-553b

2949

03-06-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Wijnbeld, Hendrik

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Veldwachter te IJsselmuiden

Overleden 25-01-1847

 

 

 

 

samenvatting

Testateur verklaart Hendrik Kamphuis en diens vrouw Hilligje Huisman, bij wie hij inwoont, tot zijn erfgenamen te benoemen.

 

 

 

 

44

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2950

03-06-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kamphuis, Hendrik

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Boerenarbeider te IJsselmuiden

Overleden 06-08-1837

 

 

 

 

samenvatting

Testateur verklaart zijn vrouw Hilligje Huisman tot zijn erfgename te benoemen; bij haar vooroverlijden is dat Hendrik Wijnbeld.

NB. Testateur verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

45

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2951

03-06-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Huisman, Hilligje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te IJsselmuiden

Echtgenote van Hendrik Kamphuis

 

 

 

 

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen; bij diens vooroverlijden noemt zij Hendrik Wijnbeld als erfgenaam.

 

 

 

 

46

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2954

08-06-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where met hof

locatie

Brunnepe, kadastraal sectie F nummer 196 en 197

 

 

comparanten

naam

Groenou, Arend Broese van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Fabrikant te Kampen

Namens de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente van Kampen

 

naam

Teune, Abraham

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

Idem

 

naam

Boekenoogen, Gideon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Winkelier te Kampen

idem

 

Naam

Hulst, Vincent van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

IJzerkoper te Kampen

idem

 

naam

Elst, Hendrik van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Brunnepe

Ook: Hendrik Elst

samenvatting

Namens de kerkenraad verklaren comparanten hun toestemming te geven tot het opheffen van diverse hypothecaire inschrijvingen: ten laste van Hendrik van Elst, groot 329 en gevestigd op een huisje in Brunnepe; van Hendrik Hollander, groot 520 gevestigd op een huis in IJsselmuiden en van Jannes Kuijlman, groot 297 gevestigd op een huisje in de Morrensteeg.

NB. Details in de akte.

 

 

 

 

47

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2955

09-06-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

1. Erf en goed met bouwmanswoning en ruime stalling genaamd Ittervegt

locatie

IJsselmuiden, aan de Oldeweg bij de Zandberg, wijk 2 nummer 35

 

2. een boerenwoning met tuingrond

 

IJsselmuiden (?)

 

 

comparanten

naam

Clement, Hendrika Aleida

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te IJsselmuiden

Weduwe van Petrus Bondam

Echtgenote van Jacobus Hendricus Scheepers

 

naam

Scheepers, Jacobus Hendricus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Belanghebbende

Predikant te IJsselmuiden

Toeziend voogd

 

naam

Huisman, Klaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Warmoezenier te IJsselmuiden

samenvatting

Comparanten, gerechtigd in de nalatenschap van Anna Kok, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Klaas Huisman, groot 1502 gevestigd op een erf in IJsselmuiden en een boerenwoning aldaar.

NB. Details in de akte.

 

 

 

 

48

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2956

10-06-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where, daghuurderswoning van Ittervegt met grond

locatie

IJsselmuiden, zonder nummer

 

 

comparanten

naam

Huisman, Klaas

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Warmoezenier te IJsselmuiden

 

naam

Horstman, Johanna

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

IJsselmuiden

Echtgenote van verkoper

 

naam

Potkamp, Arend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Warmoezenier te IJsselmuiden

 

Naam

Huisman, Trijntje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

IJsselmuiden

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Arend Potkamp en diens vrouw een huisje voor een bedrag van 600; het planten van een heg als afscheiding is verplicht.

NB. Koper verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

49

nv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2957

12-06-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Erf en goed genaamd Ittervegt

locatie

IJsselmuiden, sectie B nummer 329 t/m 331

 

 

comparanten

naam

Potkamp, Arend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Warmoezenier te IJsselmuiden

 

naam

Huisman, Trijntje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

IJsselmuiden

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Rijkx, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Rijkx een bedrag van 550 tegen 5 procent jaars. Als speciaal onderpand geldt de helft van het erf Ittervegt.

NB. Schuldenaar verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

50

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2958

12-06-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van roerende goederen

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Vos, Geertje Rutgers

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampereiland

Weduwe van Gerrit Willems van de Wetering

 

naam

Wetering, Willem Aart van de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Meier op het stadserf te Kampereiland

 

naam

Holtland, Jannigje Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampereiland

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Willem Aart van de Wetering en diens echtgenote vee en landbouwgereedschappen voor een bedrag van 2000.

 

 

 

 

51

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2960

14-06-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Beld, Hendrik Gerrits van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Landman te IJsselmuiden

Weduwnaar van Geertje Jans

Overleden: 18-12-1840

 

 

 

 

samenvatting

Testateur verklaart zijn testament gepasseerd in Grafhorst in 1802 te herroepen; tot zijn erfgenamen benoemt hij nu de dochters van zijn overleden vrouw uit haar eerste huwelijk.

 

 

 

 

52

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2963

22-06-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Westerink, Jansje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

testatrice

zb te Kampen

Bovenproveniershuis

 

 

 

 

samenvatting

Testatrice verklaart het vruchtgebruik van haar nalatenschap te schenken aan haar vriendin Femmetje te Lintelo, het eigendom aan haar bloedverwanten.

NB. in de kantlijn: herroepen bij testament van 10-10-1862.

 

 

 

 

53

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2964

23-06-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat oostzijde, wijk 2 nummer 270

 

 

comparanten

naam

Jongh, Hendrica de

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Hector Jansen Swart, vruchtgebruikster van de nalatenschap van Reinier van Schootten

 

naam

Schorse, Pieter Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

Namens zoon, vruchtgebruiker nalatenschap

 

naam

Swart, Hector Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

Als vader en voogd

 

Naam

Meijer, Hermanus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

 

Weduwnaar van Hendrika Damman

samenvatting

Comparanten, gerechtigd in de nalatenschap van Reinier van Schootten, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Hermanus Meijer, groot 199 en gevestigd op een huis in Kampen.

 

 

 

 

54

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2965

23-06-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, tussen Balkman en Bosch

 

 

comparanten

naam

Jongh, Hendrica de

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Hector Jansen Swart, vruchtgebruikster van de nalatenschap van Reinier van Schootten

 

naam

Schorse, Pieter Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

Namens zoon, vruchtgebruiker

 

naam

Swart, Hector Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

erfgenaam

koopman te Kampen

als vader en voogd

 

Naam

Meijer, Dirk

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

Echtgenote van Geertruid Hollink

samenvatting

Comparanten, gerechtigd in de nalatenschap van Reinier van Schootten, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Dirk Meijer en echtgenote, groot 600 en gevestigd op een huis te Kampen.

 

 

 

 

55

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2966

25-06-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Jansen, Jannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Zb te Kampen

Buiten Proveniershuis

 

 

 

 

samenvatting

Testateur verklaart tot zijn erfgenaam te benoemen Egbert (of Engbert) Bonthuis uit Dalfsen.

NB. Wegens zwakte kan hij niet tekenen.

 

 

 

 

 

56

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2967

26-06-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1.Huis, getimmerte, tuin en erf met bouwland

locatie

Oosterwolde, sectie A nummer 687

 

2. weiland met hakhout

 

Oldebroek, sectie K nummer 442 t/m 447

 

 

comparanten

naam

Hul, Jacob van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Oosterwolde

 

 

naam

Hul, Gerrit van den

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Oosterwolde

 

naam

Hul, Aalt van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Oosterwolde

 

Naam

Tengbergen, Hendrik Jan Leopold

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Elburg

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Jan Leopold Tengbergen een bedrag van 1000 tegen 5 procent jaars.

Als onderpand gelden hun huis in Oosterwolde en weiland in Oldebroek, beide afkomstig uit hun ouderlijke boedel.

 

 

 

 

57

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2969

27-06-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Inventarisatie

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Woerden, aan de uitzijde van de Rijn

 

 

comparanten

naam

Blonk, Neeltje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Anthonie van Wijk Roelandszoon,

mede namens Marrigje Emmigje van Wijk, Magdalena Anthonia van Wijk en Maria Sikkel van Wijk

 

naam

Wijk, Petronella Aaltje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Roeland van Wijk Jacobuszoon

 

naam

Wijk, Dirkje Jacoba van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

 

Naam

Wijk, Roeland Jacobuszoon van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Rector Latijnse School te Kampen

Namens Balthus van Wijk

 

Naam

Vos, Hendrik

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Taxateur

Afslager te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Anthonie van Wijk Roelandszoon, laten de boedel inventariseren; hiertoe behoort ook een huis in Woerden.

NB. Bijgevoegd de akten van volmacht.

 

 

 

 

58

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2970

27-06-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, schuur en getimmerte

locatie

Kampen, aan de IJssel buiten de Blauwehandspoort, ongenummerd

 

 

comparanten

naam

Alferink, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Bakker te Kampen

 

 

naam

Naumann, Jan Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Gepensioneerd kapitein te Kampen

 

naam

Vlierden, Petronella Johanna Maria Aleida van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogdes

Kampen

Namens haar zoon Frederik Frans Ludwich Ulrich Last

samenvatting

Comparanten verklaren toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Jacob Naumann, gevestigd op een huis in Kampen.

NB. Bijgevoegd de toestemming van de rechtbank en verslag van de familieraad.

 

 

 

 

59

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2971

29-06-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Brunnepe

 

 

comparanten

naam

Veen Valck, Jan Rudolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Ontvanger te Kampen

 

naam

Hooft, Philippus Jeremias t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam en volmachtgever

Makelaar te Amsterdam

Mede namens zijn broer Bernardus t Hooft, New York; Erven van Jacobus t Hooft en Elisabeth van Goutum

 

naam

Hillebrands, Eimbrand

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

Mede namens zijn zoon Hillebrand Eimbers

 

Naam

Hendriks, Jacobje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever verklaart comparant zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Eimbrand Hillebrands, zijn echtgenote en oudste zoon, groot 200, gevestigd op een huis in Brunnepe.

NB. t Hooft geschreven als: Thooft.

 

 

 

 

60

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2973

06-07-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van rechten

 

 

onr. goed

Een koeschare

locatie

Wilsum, op de Koppelwaard, sectie B nummer 278

 

 

comparanten

naam

Kamp, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Bleker te IJsselmuiden

 

 

naam

Rijkx, Gerrit Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Chirurgijn en vroedmeester te Kampen

 

 

 

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Willem Rijkx een koeschare of het recht van weiden op de Koppelwaard voor een bedrag van 150.

 

 

 

 

61

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2974

07-07-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

1.huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 284

 

2. huisje, erf en where

 

Kampen, Botervatsteeeg, wijk 4 nummer 225, sectie F nummer 670

 

 

comparanten

naam

Loonen, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Winkelierster te Kampen

Weduwe van Johannes Bakker

 

naam

Londo, Peter

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

voogd

Schoenmaker te Kampen

over Johanna Bakker, uit 1e huwelijk van Johannes Bakker

 

naam

Middelbergh, Joannes Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

 

Naam

Boele, Dirk

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schilder te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van enige hypothecaire inschrijvingen ten laste van Joannes Jacobus Middelbergh, groot 900, gevestigd op een huis in Kampen; en ten laste van Dirk Boele, groot 192 gevestigd op een huis in de Botervatsteeg.

 

 

 

 

62

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2975

10-07-1837

Mr. F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Prinsenstraat, achter de Kruidtoren, wijk 1 nummer 21, sectie F nr 2125

 

 

comparanten

naam

Lieder, Pieter Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Militair te Kampen

 

naam

Straaten, Pieter van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zb te Kampen

 

 

 

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Pieter van der Straaten een huis in de Prinsenstraat, afkomstig uit zijn ouderlijke boedel, voor een bedrag van 100.

 

 

 

 

63

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2978

11-07-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Ziegler, Willem Hendrik senior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Zb te Kampen

 

 

 

 

 

samenvatting

Testateur verklaart zijn testament van 24-10-1786 te bevestigen, maar vanwege het overlijden van zijn dochter Sophia Carolina Ziegler te Leiden en haar echtgenoot George Seymoor Cruger benoemt hij tot voogd over hun kinderen Jan Top, apotheker te Kampen en tot toeziend voogd Cornelis Johannes van Haasbergen, koopman te Rotterdam.

Mocht zijn vrouw voor hem overlijden dan wordt Jan Top executeur-testamentair.

 

 

 

 

64

inv. nr

akte nr.

Datum

notaris

 

 

I-553b

2979

11-07-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hesman, Anna Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Willem Hendrik Ziegler sr

 

 

 

 

samenvatting

Testatrice verklaart haar testament van 24-10-1786 te bevestigen, maar door het overlijden van haar dochter Sophia Carolina Ziegler en echtgenoot George Seymoor Cruger, benoemt zij tot voogd over hun kinderen: Jan Top, apotheker te Kampen en Cornelis Johannes van Haasbergen, koopman te Rotterdam tot toeziend voogd.

Bij vooroverlijden van haar echtgenoot, wordt Jan Top executeur-testamentair.

 

 

 

 

65

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2980

12-07-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 284

 

 

comparanten

naam

Stibbe, Lion Salomon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

Firmanaam: Gebroeders Stibbe

 

naam

Stibbe, Phinie Salomon

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

Firmanaam: Gebroeders Stibbe

 

naam

Bakker, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schoenmaker te Kampen

 

Naam

Loonen, Maria

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Johannes Bakker en echtgenote, groot 300 en gevestigd op een huis in Kampen.

 

 

 

 

66

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2981

12-07-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Middelberg, Johannes Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

Loonen, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

weduwe van Johannes Bakker

 

naam

Sanders, Hendrik

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Kleermaker te Kampen

Over kind 1e huwelijk van Johannes Bakker

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Maria Loonen, groot 679,18 en gevestigd op haar onroerende goederen.

 

 

 

 

67

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2982

13-07-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kooiman, Kornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Onderwijzer te Kampen

 

naam

Tebbetman, Charlotta Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

Echtgenote van volmachtgever

 

naam

Dorper

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Amsterdam

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan de Heer Dorper om namens hen obligaties af te staan en te transporteren en te doen wat noodzakelijk is.

 

 

 

 

68

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2983

14-07-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 259, sectie F nummer 1479

 

 

comparanten

naam

Cats van Ingen, jonkheer Hendrik Pelgrim Marius

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

naam

Keizer, Abraham Levi Cohen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

 

 

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Abraham Levi Cohen Keizer een huis op de Oudestraat, afkomstig uit de nalatenschap van zijn grootmoeder Margaretha Tossea Siertsema, voor een bedrag van 2200; een deel van de koopsom blijft op het huis gevestigd tegen een rente van 4 procent.

 

 

 

 

69

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2985

19-07-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 1 nummer 285, sectie F nummer 2269

 

 

comparanten

naam

Frosch, Jan Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Kampen

 

naam

Steenderen, Theodora van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van schuldeiser

 

naam

Schafstadt, Willem

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Societeitsbediende te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving, groot 600 en gevestigd op een huis in Kampen.

 

 

 

 

70

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553b

2986 en 2997

24-07-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, schuur, bergen, landerijen

locatie

Kamperveen, de Zande, aan de Straatweg, sectie C nummer 132 t/m 141

 

2. groenland

 

Kamperveen, sectie E nummer 177 t/m 179

 

3. groenland

 

Kamperveen, sectie E nummer 106 t/m 108

 

4. groenland

 

Kamperveen, sectie E nummer 19 en 20

 

 

comparanten

naam

Rietberg, Zeger Jan Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Lid gemeenteraad te Kampen

 

naam

Allart, Rudolphina

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

 

 

 

samenvatting

Comparanten verklaren een boerenerf in Kamperveen openbaar te willen verkopen; de voorwaarden daartoe staan in de akte vermeld.

Bieders zijn: Pieter Hendrik van Spangen en Nicolaas Plomp.

Kopers: Gerrit Willem Rijkx en mr Frederik Alexander Sippo Arnold baron van Ittersum; perceel drie en vier blijven onverkocht.

 

 

 

2007 a.m.alink