terug naar inhoud

1

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

2987 en 2998

24-07-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis, stal en tuin

locatie

Kampen, aan de Singel, letter C nummer 1, sectie F nummer 100 en 101

 

 

comparanten

naam

Westenberg, mr Joan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Lid gemeenteraad te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart een huis aan de Singel, indertijd aangekocht van Jacobus Godschalk, openbaar te willen verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Het perceel blijft onverkocht.

 

 

 

 

2

inv. nr

Akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

2988 en 2999

24-07-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 124, sectie F nummer 764

 

 

comparanten

naam

Nunspeet, Alida Susanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Jacobus Schinkel

 

naam

Nunspeet, Dirkje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Jan van Oosten

 

naam

Nunspeet, Geertje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Naaister te Kampen

 

Naam

Schinkel, Jacobus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koster Broederkerk te Kampen

Namens Johanna van Nunspeet, Amsterdam

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun broer Tijmen van Nunspeet, willen een huis in Kampen, afkomstig uit de ouderlijke boedel, openbaar laten verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte.

Koper wordt Adriaan Mathijs Pieter Temminck, kapitein bij de schutterij te Kampen met een bod van 903.

 

 

 

 

 

3

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

2991

29-07-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

1. Huis, erf en where

locatie

Kamperveen, Zuideinde

 

2. hooiland

 

Kamperveen, van de Leidijk tot aan de Binnenwetering

 

3.hooiland

 

Kamperveen, van de Binnenwetering tot aan de Hogeweg

 

4.groenland

 

Kamperveen, van de Hogeweg tot aan Oude Wetering

 

5. bouwland genaamd de Dwarsakker

 

Doornspijk

 

 

comparanten

naam

Wijhe, Jan Dirks van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Kamperveen

Weduwnaar van Jannetje Stoffels van Dijk, tevens voogd

 

naam

Dijk, Stoffer van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Daghuurder te Oosterwolde

 

naam

Dijk, Sijntje van

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Gerrit Koops

 

naam

Dijk, Stijntje van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Oosterwolde

Echtgenote van Jan Arends van Wijhe

 

naam

Dijk, Jacob van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Boerenknecht te Kamperveen

 

Naam

Dijk, Jan van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Militair te Woerden

 

Naam

Zuthem, Frederik Wolbers van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Landman te Kamperveen

 

Naam

Russchenburg, Jannetje Lubbers

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Oosterwolde

Echtgenote van Dries Pruim, toeziend voogd

 

Naam

Vinke, Driesje

 

 

Functie

Beroep/ woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Landbouwerse te Kamperveen

Mede als voogdes

 

Naam

Dijk, Gerrit Stoffels van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Kamperveen

 

 

Naam

Dieren, Gerrit Jan van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Zwollerkerspel

samenvatting

Comparanten, allen gerechtigd in de nalatenschap van Jannetje Stoffels van Dijk, laten de boedel inventariseren: behalve meubilaire goederen en kleding, zijn er vee, landbouwgereedschappen, waardepapieren en onroerend goed.

NB. In de akte nadere informatie over de personen.

 

 

 

 

4

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

2992 en 3003

31-07-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. herenhuis

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 3 nummer 212, sectie F nummer 1229 en 1231

 

2. huis achter het vorige

 

Kampen, Broederstraat, wijk 3 nummer 199, sectie F nummer 1228

 

 

comparanten

naam

Swart, Rosa Louisa de

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

erfgename

zb te Kampen

weduwe van Johannes Wilhelmus Praetorius

 

naam

Spengler, Willem Frederik van

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

koper

kapitein op non-actief te Kampen

samenvatting

Comparante, beneficiair erfgename van haar zuster Anna Francisca Louisa de Swart, in leven echtgenote van Willem Bijsterbos, advocaat te Amsterdam, laat twee huizen openbaar verkopen; de voorwaarden daartoe staan in de akte vermeld.

Koper wordt Willem Frederik van Spengler met een bod van 5911.

NB. bijgevoegd: toestemming van de rechtbank in Amsterdam en in Zwolle.

 

 

 

 

5

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

2993

01-08-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Nipkens, Johannes

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Stadsomroeper te Kampen

samenvatting

Testateur, ziek te bed liggend, verklaart zijn broer Leonardus Nipkens te Amsterdam tot zijn erfgenaam te benoemen; tot executeur benoemt hij Andries Schwab, koopman te Kampen.

 

 

 

 

 

6

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

2994

02-08-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Twee woningen onder n dak

locatie

Kampen, Korte Hofstraat, wijk 1 nummer 168, sectie F nummer 2202 en 2203

 

 

comparanten

naam

Koops, Willem

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Turfdrager te Kampen

 

naam

Post, Aleida

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Noort, Jan van den

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Veehouder te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan van den Noort een bedrag van 200 tegen 5 procent jaars.

Als onderpand gelden twee woningen in Kampen, aangekocht van de erven van Lutgertje Gosens, in leven huisvrouw van Hendrik Stoel.

NB. Schuldenares verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

7

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

2995

02-08-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Groenestraat oost, tegen de Fransche Kerk, sectie F nummer 1782

 

 

comparanten

naam

Koops, Willem

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Turfdrager te Kampen

 

naam

Post, Aleida

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Noord, Jan van den

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veehouder te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jan van den Noord een huisje in de Groenestraat, indertijd aangekocht van Dirk Jan de Haan en Gerrit Meijer, voor een bedrag van 200.

NB. Verkoopster verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

8

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

2996

03-08-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Schorse, Jan Willem Gerrit Reinier

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Student te Leiden, wonend te Kampen

Mede namens zijn vader Pieter Cornelis Schorse

 

naam

Meijer, Hermanus

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

 

En echtgenote Hendrika Dammans

 

naam

Meijer, Dirk

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

 

En echtgenote Maria Geertruid Hallink

samenvatting

Comparant verklaart, mede namens zijn vader, zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Hermanus en Dirk Meijer en hun respectieve echtgenoten.

 

 

 

 

 

9

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3000 en 3009

07-08-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Herenlogement genaamd het Hof van Holland

locatie

Kampen, Nieuwe Markt, wijk 3 nummer 205, sectie F nummer 906

 

 

comparanten

naam

Plomp, Nicolaas

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

gevolmachtigde

stadsarchitect te Kampen

 

 

naam

Dull, Elias

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Apotheker te Deventer

 

naam

Spangen, Pieter Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Koopman te Kampen

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, laat comparant het herenlogement het Hof van Holland openbaar verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte.

De inzet is 1490, gedaan door Pieter Hendrik van Spangen.

Het perceel blijft onverkocht.

 

 

 

 

 

10

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3001

09-08-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Botervatsteeg, wijk 4 nummer 227

 

 

comparanten

naam

Sanders, Hendrik

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Kleermaker te Kampen

Namens Johanna Bakker

 

naam

Bakker, Johannes

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schoenmaker te Kampen

Overleden

samenvatting

Namens zijn pupil Johanna Bakker, dochter van Johannes Bakker en Rebecca Londo, beiden overleden, verklaart comparant zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Johannes Bakker, groot 100, gevestigd op een huis in Kampen.

 

 

 

11

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3004

15-08-1837

Mr F. Rambnonnet

soort akte

Transport van rechten

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kwinkelen, Gezina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schenkster

Zb te Kampen

Weduwe van David ten Hove

samenvatting

Comparante, wonend in het Geertruid en Catharina Gasthuis, verklaart afstand te doen van haar aandeel in de nalatenschap van Berendina van Hees, weduwe van Gerrit Jan Zeddeman, ten behoeve van het reeds genoemde gesticht.

 

 

 

 

12

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3006

16-08-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Oudestraat oostzijde, wijk 2 nummer 282, sectie F nummer 1513 en 1514

 

 

comparanten

naam

Hebing, Herman

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Winkelier te Kampen

 

naam

Roggo, Euphemia Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Swart, Hector Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

Samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hector Jansen Swart een bedrag van 1100 tegen 5 procent jaars.

Als onderpand stellen zij een huis op de Oudestraat, aangekocht van Hermanus Meijer, schilder te Kampen; het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

13

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3007

17-08-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat westzijde, wijk 3 nummer 69

 

 

comparanten

naam

Beumer, Johannes Lambertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Timmerman te Kampen

Mede als vader en voogd

 

naam

Gunnink, Frans

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Frans Gunnink, groot 1552 en gevestigd op een huis op de Oudestraat.

 

 

 

 

14

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3010

22-08-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where in twee percelen

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat hoek Muntplein, wijk 1 nummer 117 en 118

 

 

comparanten

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas van - junior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Regent van Geertruid en Catharina Gasthuis

Zb te Kampen

 

naam

Romunde, Leonardus Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Regent van Geertruid en Catharina Gasthuis

Zb te Kampen

 

naam

Straten, Pieter van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kastelein te Kampen

samenvatting

In hun kwaliteit van regent van het Geertruid en Catharina Gasthuis, verklaren comparanten hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Pieter van der Straten, gevestigd op een huis in Kampen.

 

 

 

 

15

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3011

23-08-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Vlothuijzen, Jan Laurens

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Winkelier te Kampen

samenvatting

Testateur, ziek te bed liggend, verklaart zijn zoon Hendrikus Vlothuijzen en schoonzoon Pieter Schwab tot zijn executeurs-testamentair aan te stellen.

 

 

 

 

16

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3012

28-08-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Bovenhofstraat, wijk 2 nummer 200, sectie F nummer 1440

 

 

comparanten

naam

Meijer, Marrigje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampereiland

Echtgenote van Berend van der Kolk

 

naam

Gijsberts, Stijntje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Roelof Meijer; en mede de andere nagelaten kinderen

 

naam

Lingeman, Rijn

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Zwollerkerspel

Weduwnaar van Geertruida Meijer, mede als voogd

 

Naam

Meijer, Catharina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van David Broek

 

Naam

Meijer, Hermpje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Naaister te Kampen

 

Naam

Meijer, Herm

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Wagenaar te Kampen

 

Naam

Meijer, Grietje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Gerrit Jan van Putten

 

Naam

Dekker, Johannes

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmerman te Kampen

samenvatting

Comparanten, allen gerechtigd in de nalatenschap van Roelof Meijer, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Johannes Dekker, groot 135 en gevestigd op een huisje in Kampen.

NB. Meerdere personen zeggen niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

17

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3013

30-08-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

1. een mate in twee kampen

locatie

Kampen, bij de Slaper aan de Zwartendijk

 

2. een tuin

 

Kampen, aan de Singel tussen de hoven van Andries Bosch

 

3. huis

 

Kampen, Bolwerk bij Broederpoort noordwestzijde

 

4. huis, erf en where

 

Kampen, Groenestraat noordwestzijde van het Engesteegje

 

5. huis, erf en where

 

Kampen, Bovennieuwstraat westzijde, tussen Prins en Forsten

 

 

comparanten

naam

Lammers, Lammert

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Zb te Kampen

 

naam

Lammers, Janna

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Rijssen

 

naam

Vlier, Egbert Hendriks

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kamperveen

 

Naam

Heerde, Gerrit van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

En echtgenote Gerrigje Lammers

samenvatting

Namens zijn zuster verklaart comparant zijn toestemming te geven tot het opheffen van enige hypotheekinschrijvingen afkomstig uit de boedel van hun broer Wouter Lammers: ten laste van Egbert Hendriks Vlier, gevestigd op een mate aan de Zwartendijk; ten laste van Gerrit van Heerde, groot 650 en gevestigd op diverse vaste goederen m.u.v. het huis in de Bovennieuwstraat.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

18

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3014

31-08-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kilian, Marie Eduard Victor Constant

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Zb te Kampen

minderjarig

samenvatting

Testateur verklaart het vruchtgebruik van het vrij beschikbare deel van zijn nalatenschap te schenken aan zijn moeder Johanna Catharina Louisa Augustine van Oldenbarneveld genaamd Tullingh.

NB. Door zwakte kan testateur niet schrijven.

 

 

 

 

19

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3015

01-09-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

twee stukken groenland

locatie

IJsselmuiden aan de Trekvaart, sectie C nummer 79 en 80

 

 

comparanten

naam

Felix, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

schuldenaar

timmerman te IJsselmuiden

 

naam

Speek, Gerredina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

schuldenares

IJsselmuiden

echtgenote van schuldenaar

 

naam

Weerd, Jan Lubbers van der

 

 

 

 

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Lubbers van der Weerd een bedrag van 1000 tegen 4,75 procent jaars. Als speciaal onderpand gelden twee stukken groenland in IJsselmuiden, aangekocht van de erven Kortian den Bouwmeester en Catharina Pastoor.

 

 

 

 

20

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3016

04-09-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een boerenerf genaamd het Schaapserf

locatie

Kamperveen, sectie A nummer 195 t/m 199; 201 t/m 205; sectie B 146 t/m 151

 

 

comparanten

naam

Veen, Jan Gerrits van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

 

naam

Westera, Willem Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman op het Kampereiland

 

naam

Ruitenberg, Jan Philips

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

 

En echtgenote Matje Jans van t Oever

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Willem Gerrits Westera een boerenerf in Kamperveen, m.u.v. de opstallen, aangekocht van Adriaan Uitenhage de Mist uit Amsterdam, voor een bedrag van 2200, waarvan een gedeelte als onbetaalde kooppenningen op het erf gevestigd blijft tegen 5 procent jaars.

Tevens is verkocht een hypothecaire schuldvordering op de opstallen ten laste van Jan Philips Ruitenberg en echtgenote, groot 400 tegen 5 procent.

 

 

 

 

21

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3017

04-09-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 3 nummer 26

 

 

comparanten

naam

Regteren, Peter van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te IJsselmuiden

Weduwnaar van Hermina van Steenhuizen; mede als voogd

 

naam

Regteren, Jennigje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Boerenwerk doende te IJsselmuiden

Dochter van comparant

 

naam

Regteren, Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Boerenknecht te IJsselmuiden

Zoon van comparant

 

Naam

Dekker, Wolter

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Werkman te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun echtgenote/moeder en van hun grootouders, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Wolter Dekker, groot 300, oorspronkelijk 600, gevestigd op een huis Achter de nieuwe Muur.

 

 

 

 

22

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3018

05-09-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Wetering, Klaasje van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Appingedam

Echtgenote van Christiaan Theodoor Wenniger

 

naam

Oever, Jan van t

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Grutter te Kampen

samenvatting

Comparante, met haar zuster Magdeltje van der Werf erfgename van hun moeder Lutgertie van der Veen, weduwe(?) van Jan van t Oever, verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan van t Oever, groot 1000.

NB. weduwe moet waarschijnlijk zijn: overleden echtgenote.

 

 

 

 

23

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3019

05-09-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met grutterij

locatie

Kampen, Oudestraat westzijde, wijk 3 nummer 92

 

 

comparanten

naam

Oever, Jan Lucas van t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Grutter en winkelier te Kampen

 

naam

Keuter, Lumina

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Wenniger, Christiaan Theodoor

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Griffier te Appingedam

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Christiaan Theodoor Wenniger een bedrag van 600 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt een huis op de Oudestraat, afkomstig uit de nalatenschap van comparants vader, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van de kinderen van Hendrik Jan Jacob Venema.

 

 

 

 

24

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3020 en 3029

06-09-1837

 

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Een boerenerf verdeeld in vijf percelen met huis, berg opstallen en weilanden

locatie

Kamperveen, Zuideinde, sectie E nummer 45 t/m 50, 64 t/m 70 e.v.

 

 

comparanten

naam

Fixe, Hendrik Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kamperveen

 

naam

Kwakkel, Hendrikien Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kamperveen

Echtgenote van verkoper

samenvatting

Comparanten verklaren een aanzienlijk boerenerf in Kamperveen openbaar te willen verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld. Een en ander wordt in vijf percelen aangeboden.

De eerste twee percelen blijven onverkocht; de andere gaan naar Gerrit Puttenstein, Adriaan Mathijs Pieter Temminck en Engbert van Ittersum.

 

 

 

 

25

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3021

09-09-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 129, sectie F nummer 776

 

 

comparanten

Naam

Deursen, Johannes van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmerman te Kampen

 

naam

Bosch, Johannes

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Molenaarsknecht te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Johannes Bosch een huis in Kampen voor een bedrag van 500.

 

 

 

 

26

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3022

09-09-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

1. Huis, erf en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, hoek Karpersteeg, wijk 4 nummer 129

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Bovennieuwstraat westzijde, wijk 3 nummer 187

 

 

comparanten

naam

Beijer, Peter

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

Deursen, Johannes van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmermansbaas te Kampen

 

naam

Meijlij, Hermina

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Johannes van Deursen en echtgenote, aanvankelijk groot 600, nu nog 200 en uitsluitend gevestigd op een huis in de Bovennieuwstraat.

 

 

 

 

27

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3023

09-09-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 129, sectie F nummer 776

 

 

comparanten

naam

Bosch, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Molenaarsknecht te Kampen

 

naam

Beijer, Peter

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter Beijer een bedrag van 400 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt zijn huis in de Buitennieuwstraat, aangekocht van Johannes van Deursen en waarvoor nu een brandverzekering moet worden afgesloten.

 

 

 

 

28

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3024

11-09-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis nummer 26 met 2 bergen, schuur, hagen, boomgaard met weiland, hooiland enz.

locatie

Zwollerkerspel, polder van Mastenbroek,

 

 

comparanten

naam

Brouwer, Marrigje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb op het Kampereiland

Echtgenote van Willem Aalts van Dijk

 

naam

Brouwer, Lubbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Kampen

 

naam

Brouwer, Aaltje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

erfgename

zb te Mastenbroek

echtgenote van Jan Buter

 

Naam

Brouwer, Remmelt

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Mastenbroek

 

Naam

Koops, Jan Willem

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Brunnepe

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun vader Albert Brouwer en hun broer Jochem

Brouwer, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Willem Koops, groot 3650 en gevestigd op een huis met landerijen te Mastenbroek.

NB. Aaltje Brouwer heeft verklaard niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

29

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3025

13-09-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Twee huisjes, erven en wheren onder n dak, met twee stallen

locatie

Kampen, Prinsenstraat, wijk 1 nummer 13 en 14, sectie F nr 2112, 2113 en 2114

 

 

comparanten

naam

Nobel, Richard Andreas Ludolphi

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Lid gemeenteraad te Kampen

 

naam

Winsum, Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Borstelmaker te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Willem van Winsum twee huisjes in de Prinsenstraat, aangekocht van Jannes Kuijlman, voor een bedrag van 1000, dat gevestigd blijft op de percelen tegen een rente van 5 procent jaars; het afsluiten van een brandverzekering is verplicht.

 

 

 

 

30

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3026

13-09-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kroese, Maria

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Witteveen; overleden 11-02-1840

samenvatting

Testatrice verklaart haar testament van 06-04-1837 te herroepen; zij schenkt legaten aan de algemene onderstand, aan Hendrik Kroese Ramaker, Willem Ramaker, Hilligje Ramaker en Maria Ramaker; aan Maria Engelen en aan Johanna Christina Jansen.

Tot erfgenamen benoemt zij de kinderen van haar broer Andries Kroese; tot executeurs Peter Beijer en Gerard Jan Engelen, beiden uit Kampen.

Verdere details in de akte.

 

 

 

 

31

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3027

18-09-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van roerend goed

 

 

onr. goed

Twee koescharen

locatie

Wilsum, op de Koppelwaard, sectie B nummer 278 t/m 332

 

 

comparanten

Naam

Noorwegen, Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Genemuiden

 

 

Naam

Rijkx, Gerrit Willem

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Chirurgijn en vroedmeester te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Willem Rijkx twee koescharen op de Koppelwaard, d.w.z. het recht om te weiden, voor een bedrag van 300.

 

 

 

 

32

inv. nr

akte nr.

notaris

 

 

I-553c

3028

19-09-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

Naam

Hoff, Anna Louisa Magdalena Frederika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

Weduwe van luitenant-kolonel Schmitt

 

naam

Olivier, Johannes Johanneszoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Zb te Kampen

samenvatting

In verband met haar vertrek naar Oost-Indin, geeft comparante een volmacht aan Johannes Olivier Johanneszoon om namens haar op te treden en alles te doen wat noodzakelijk is.

 

 

 

 

33

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3030

21-09-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Inventarisatie

 

 

onr. goed

Huis overledene

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 1 nummer 288

 

 

comparanten

naam

Glaser, Lucretia Alberdina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Robbert Laurentius

 

naam

Wijk, Roeland Jacobuszoon van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Rector latijnse school

Namens Alijda Margaretha Laurentius, Amsterdam

 

naam

Moulin, Jurjen

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Deurwaarder te Kampen

Namens Jacques Bernard Laurentius, Joure

 

naam

Wal, Jan van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Meester koperslager te Kampen

Over: Willem Karel Laurentius

samenvatting

De nagelaten boedel van Robbert Laurentius, conrector van de latijnse school te Kampen, wordt genventariseerd.

NB. Bijgevoegd de akten van volmacht.

 

 

 

 

34

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3032

23-09-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Jager, Hermen

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Ziekenbezoeker te Kampen

Overleden: 17-12-1847

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Christina Sloot tot zijn erfgename te benoemen.

 

 

 

 

35

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3033

23-09-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

Naam

Sloot, Christina

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Hermen Jager

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen.

 

 

 

 

36

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3036

27-09-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where genaamd het Hof van Holland

locatie

Kampen, Nieuwe Markt, wijk 3 nummer 205, sectie F nummer 906

 

 

comparanten

naam

Plomp, Nicolaas

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde / verkoper

Architect te Kampen

 

naam

Dull, Elias

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Apotheker te Deventer

 

naam

Leuven, Leendert van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Winkelier te Kampen

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant verkocht te hebben aan Leendert van Leuven een huis op de Nieuwe Markt, indertijd gekocht van Harm Jan Buijsman uit Zwolle, voor een bedrag van 1800.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

37

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3037

28-09-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stal

locatie

Kampen, Oudestraat hoek Schapensteeg, wijk 4 nummer 297, sectie F nr 574

 

 

comparanten

naam

Steinman, Jacob Frans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Gepensioneerd kapitein te Kampen

 

 

naam

Hulzen, Hermanus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kleermaker te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hermanus van Hulzen een stal op de Oudestraat, aangekocht van Richardus van Romunde, voor een bedrag van 400.

NB. Koper zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

38

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3039

02-10-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk open grond, behorende bij huis van verkoper

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 1 nummer 115, sectie F nummer 1969

 

 

comparanten

naam

Diek, Jan Harms

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kampen

 

 

naam

Bouman, August

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

metselaar te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan August Bouman een stuk open grond behorende bij zijn huis, indertijd gekocht van de erven van Jan Bosman, voor een bedrag van 175. Koper is van plan daar een huisje te bouwen en zal aan de noordzijde een uitgang naar de Hofstraat maken; meer details hierover in de akte.

 

 

 

 

39

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3041

03-10-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Lankhorst, Gerrit Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Lid gemeenteraad te Kampen

 

samenvatting

Testateur verklaart legaten te schenken aan zijn zuster Anna Lankhorst; zijn echtgenote Hendrika Fullings krijgt het vruchtgebruik van de nalatenschap.

Bij vooroverlijden van zijn vrouw, wordt een en ander verdeeld onder zijn broer en zusters: Maria Hermana Lankhorst, Willemina Mauritia Lankhorst en Menno Lankhorst.

Tot executeur benoemt hij Dries Johannes ten Klooster uit Kampen.

NB. Genoteerd in de kantlijn: herroepen.

 

 

 

 

40

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3042

03-10-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Fullings, Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Gerrit Jan Lankhorst

samenvatting

Testatrice verklaart legaten te schenken aan de kinderen van haar zwager Franciscus Johannes Auwers. Haar echtgenoot krijgt het vruchtgebruik van haar nalatenschap; bij zijn vooroverlijden wordt alles verdeeld onder haar zuster Maria Fullings, haar zuster Anthonetta Fullings en haar nicht Maria Catharina Gerardy.

Tot executeur benoemt zij Johannes Franciscus Aalders, priester te Kampen.

NB. In de kantlijn genoteerd: herroepen.

 

 

 

 

41

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3043

05-10-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where genaamd het Hof van Holland

locatie

Kampen, Nieuwe Markt, wijk 3 nummer 205, sectie F nummer 906

 

 

comparanten

naam

Leuven, Leendert van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Winkelier te Kampen

 

naam

Reintjes, Adriana

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Leuven, Leendert van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Amsterdam

Oom van schuldenaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Leendert van Leuven een bedrag van 2000 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt hun huis op de Nieuwe Markt, aangekocht van Elias Dull uit Deventer. Het afsluiten van een brandverzekering is verplicht.

 

 

 

 

42

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3044

07-10-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin, looierij en toebehoren en klein huisje

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 4 nummer 29 en 32, sectie F nummer 500, 502 en 503

 

 

comparanten

naam

Middelbergh, Jannes Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde / Verkoper

Koopman te Kampen

 

 

naam

Middelbergh, Daniel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Employ bij het kadaster te Assen

Broer van gevolmachtigde

 

naam

Lentz, Johannes Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zb te Kampen

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant verkocht te hebben aan Johannes Nicolaas Lentz een huis met looierij, afkomstig uit de ouderlijke boedel, voor een bedrag van 3250.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

43

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3046

17-10-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 4 nummer 31, sectie F nummer 501

 

 

comparanten

naam

Westerhuis, Peter

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schipper te Kampen

 

naam

Lentz, Johannes Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zb te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Johannes Nicolaas Lentz een huisje in Kampen, gekocht van Klaas Westerhuis, voor een bedrag van 400.

NB. Verkoper zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

44

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3047

17-10-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where met daarachter gelegen grond

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 4 nummer 28, sectie F nummer 499

 

 

comparanten

naam

Frielink, Maria

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van Herm Kroeze

 

naam

Kroeze, Herm

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kuiper te Kampen

 

naam

Lentz, Johannes Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zb te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Johannes Nicolaas Lentz een huisje op de Vloeddijk, afkomstig uit de ouderlijke boedel van comparante, voor een bedrag van 325.

 

 

 

 

45

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3048

18-10-1837

mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

1. een mate groenland

locatie

Kampen, buiten de Broederpoort aan de Singel, sectie F nummer 325 en 326

 

2. een tuin met hofhuisje

 

Kampen, buiten de Broederpoort aan de Singel, sectie F nummer 327 en 328

 

3. huisje, erf en where met stal

 

Kampen, Groenestraat wijk 3 nummer 263, sectie F nummer 1241 en 1308

 

 

comparanten

naam

Heerde, Janna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

schuldeiseres

Kampen

echtgenote van Jan Kappenberg

 

naam

Kappenberg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

schuldeiser

tuinman te Kampen

 

naam

Spengler, Willem Frederik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

schuldenaar

kapitein infanterie bij leger te velde

en echtgenote Frederika Rosetta Geertruida Henrietta Praetorius

 

naam

Veldhuis, Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

schuldenaar

bakker te Kampen

 

naam

Vos, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

schuldenaar

landman te Kamperveen

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van verschillende hypothecaire inschrijvingen ten laste van Willem Frederik Spengler, groot 1273; van Nicolaas Veldhuis, groot 303, gevestigd op een tuin en van Hendrik Vos, groot 273, gevestigd op een huisje in de Groenestraat.

 

 

 

 

46

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3049

18-10-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Venestraat westzijde, wijk 1 nummer 183, sectie F nummer 2176

 

 

comparanten

naam

Dijk, Egbert van

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Wagenmaker te Kampen

 

naam

Wal, Jan van der

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koperslager te Kampen

samenvatting

Comparant, erfgenaam van zijn broer Hendrik van Dijk, in leven kuiper te Kampen, verklaart verkocht te hebben aan Jan van der Wal een huis in de Venestraat, indertijd gekocht door zijn broer, voor een bedrag van 900; een deel van de koopsom moet worden overgemaakt aan de heren Schalij en Zoon te Jutphaas als aflossing van een hypothecaire schuld.

 

 

 

 

47

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3052

30-10-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Verklaring

 

 

onr. goed

Boerenerf met huis, schuur, bergen en opstallen en hooi- groen- en weideland

locatie

Kamperveen, Zuideinde, sector E nummer 226, 227, 229 250, 431 t/m 439 enz enz

 

 

comparanten

naam

Dijk, Stoffer van

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Daghuurder te Oosterwolde

 

naam

Dijk, Sijntje van

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Gerrit Koops

 

naam

Dijk, Stijntje van

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Oosterwolde

Echtgenote van Jan Arends van Wijhe

 

naam

Dijk, Jacob van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Boerenknecht te Kamperveen

 

naam

Dijk, Jan van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Militair te Woerden

Vertegenwoordigd door Gerrit Koops

 

naam

Wijhe, Jan Dirks van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Landman te Kampen

Over de kinderen van Jannetje Stoffels van Dijk

 

naam

Russchenburg, Jannetje Lubbers

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Oosterwolde

Echtgenote van Dries Pruim

 

naam

Vinke, Dries

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Landbouwster te Kamperveen

Weduwe van Frank Russchenburg

 

naam

Dijk, Gerrit Stoffels van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Kamperveen

 

naam

Dieren, Gerrit Jan van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te IJsselmuiden

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van de nalatenschap van Jannetje Stoffels van Dijk, in leven echtgenote van Jan Dirks van Wijhe, aan wie het vruchtgebruik ervan is gelegateerd, verklaren hun aandeel in het boerenerf te Kamperveen, gewaardeerd op 6350 als onderpand te stellen voor de nog niet betaalde successierechten; deze regeling eindigt bij het overlijden van vruchtgebruiker.

NB. Bijgevoegd een akte van volmacht en een verklaring van de hypotheekbewaarder.

 

 

 

 

48

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3053 en 3063

30-10-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. Twiegland in twee kampen genaamd de Bruine Berend

locatie

Zwollerkerspel, sectie P nummer 318 en 321

 

2. een stuk groenland genaamd het Paardenland

 

Wilsum, sectie A nummer 104

 

3. twiegland

 

IJsselmuiden, Zendijk, sectie C nummer 387

 

 

comparanten

naam

Berghuijs, Jacob

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te IJsselmuiden

 

naam

Berghuijs, Albertus

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Schoonhoven, Jan Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veehouder te Kampen

samenvatting

Comparanten, ieder eigenaar voor de helft, laten diverse percelen openbaar verkopen; de voorwaarden daartoe staan in de akte vermeld.

Het eerste perceel blijft onverkocht; het tweede en derde perceel worden gekocht door Jan Willem Schoonhoven voor 252 en 181.

 

 

 

 

49

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3054

31-10-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 292, sectie F nummer 1638

 

 

comparanten

naam

Kroeze, Martha Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Weduwe van Jurrien Oedekerk, echtgenote van Jacob Dekker

 

naam

Diepen, Jan van

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

naam

Dekker, Jacob

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Echtgenoot van verkoopster

Schilder te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Jan van Diepen een huis op de Oudestraat, aangekocht met haar eerste echtgenoot van Geertruid van Ingen weduwe Stennekes, voor een bedrag van 800.

 

 

 

 

50

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3055

03-11-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 363, sectie F nummer 604

 

 

comparanten

naam

Kalf, Salomon Nathan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

Westerhuis, Jan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zb te Kampen

 

naam

Lemel, Grietje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypotheekinschrijving ten laste van Jan Westerhuis en echtgenote, groot 400 en gevestigd op een huis te Kampen.

 

 

 

 

51

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3056

03-11-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat oostzijde, wijk 4 nummer 363, sectie 604

 

 

comparanten

naam

Bakker, Jantje Hendriks

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te IJsselmuiden

Echtgenote van Gerrit Jan Hendriksen

 

naam

Hendriksen, Gerrit Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Echtgenoot verkoopster

Zb te IJsselmuiden

 

naam

Stam, Willem

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kuiper te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Willem Stam een huis op de Oudestraat, indertijd aangekocht van Jan Westerhuis, voor een bedrag van 800, dat op het perceel gevestigd zal blijven tegen 5 procent jaars.

 

 

 

 

52

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3057

04-11-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Swart, Willem Jan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

Weduwnaar van Roelofje van der Woude

Mede namens Jan van der Woude, Ruinerwold

 

naam

Venema, Hendrik Jan Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

Weduwnaar van Anna Jacoba van der Woude

 

naam

Brouwer, Albert Lubbers

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Agrarier te Mastenbroek

 

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Engbert van der Woude, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Albert Lubbers Brouwer, groot 2000.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

53

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3058

06-11-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Boerenerf genaamd het Schaapserf

locatie

Kamperveen, sectie A nummer 195 t/m 199, 201 t/m 205 en B nr 146 t/m 151

 

 

comparanten

naam

Veen, Jan Gerrits van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Kampen

 

naam

Westera, Willem Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman op het Kampereiland

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Willem Gerrits Westera, groot 1000, gevestigd op een boerenerf in Kamperveen, m.u.v. de opstallen.

 

 

 

 

54

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3059

06-11-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kracht, Egbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Landman te Kamperveen

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Hilligje Jans van Wijhe tot zijn erfgename te benoemen, in eigendom of vruchtgebruik, afhankelijk van het aantal kinderen dat hij zal nalaten.

NB. In de kantlijn geschreven: herroepen in 1845.

 

 

 

 

55

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3060

06-10-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Wijhe, Hilligje Jans van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kamperveen

Echtgenote van Egbert Kragt

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam, in eigendom of vruchtgebruik, te benoemen afhankelijk van het aantal kinderen dat zij nalaat.

NB. In de kantlijn geschreven: herroepen in oktober 1840.

 

 

 

 

56

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3061

06-11-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Herenhuis met achterhuis

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 3 nummer 212, sectie F nummer 1229, 1230 en 1228

 

 

comparanten

naam

Swart, Rosa Louisa de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Weduwe van Johannes Wilhelmus Praetorius

 

naam

Spengler, Willem Frederik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kapitein op non-actief te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Willem Frederik van Spengler, groot 5911 en gevestigd op een huis op de Burgwal.

 

 

 

 

57

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3062

06-11-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Een stuk groenland in twee kampen

locatie

Kampen, Slaper, sectie F nummer 2612 en 2613

 

 

comparanten

naam

Flier, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Doornspijk

 

naam

Flier, Hendrikje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van Gerrit Schilder

 

naam

Gunnink, Frans

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Frans Gunnink, groot 1400 en gevestigd op een stuk groenland.

 

 

 

 

58

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3064

07-11-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

1.pakhuizen

locatie

Kampen (niet vermeld), wijk 3 nummer 1 en 2

 

2. huis, erf en where met grutterij

 

Kampen, (niet vermeld) wijk 3 nummer 92

 

 

comparanten

naam

Venema, Hendrik Jan Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Als vader/voogd

Koopman te Kampen

Weduwnaar van Anna Jacoba van der Woude

 

naam

Oever, Jan van t

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

 

naam

Eijken, Jantje van

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een deel van de hypothecaire inschrijving ten laste van Jan van t Oever en diens echtgenote, groot 3000, n.l. een bedrag van 500, gevestigd op twee pakhuizen. Het huis met grutterij blijft onderpand.

 

 

 

 

59

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3065

07-11-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Een stuk groenland met houtgewas

locatie

Kampen, polder van Broeken en Maten, sectie F nummer 2771

 

 

comparanten

naam

Boer, Adolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Wagenmaker te Kampen

 

naam

Broekhuis, Arendje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldeiser

 

naam

Venema, Hendrik Jan Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

Namens zijn minderjarige kinderen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de kinderen van Hendrik Jan Jacob Venema een bedrag van 500 tegen 5 procent jaars. Als speciaal onderpand geldt een stuk groenland, gekocht van Egbert Assies te Kampen.

 

 

 

 

60

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3067

11-11-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Marktsteeg, wijk 3 nummer 208, sectie F nummer 901 en 902

 

 

comparanten

naam

Beverwijk, Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Herbergier te Kampen

 

naam

Beverwijk, Ariaan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Boekdrukker te Kampen

Mede namens Jannegje van Beverwijk, Dordrecht; en van Barta van Beverwijk, Amsterdam

 

naam

Beverwijk, Anna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van Jan van Schraweg

 

Naam

Beverwijk, Trijntje van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Weduwe van Klaas de Lange

 

naam

Hein, Georg Hendrik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Predikant te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Georg Hendrik Hein, groot 1385, gevestigd op een huis in de Marktsteeg.

 

 

 

 

61

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3068

11-11-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Veen, Jan van der

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Zb te Kampen

 

naam

Wesel, Susanna Hendrika Catrina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Amsterdam

Mede namens haar zusters; en Sophia Smit, weduwe van Jacob Mathias Petersen Nobbe, Baarn.

 

naam

Koops, Jan Willem

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Zwollerkerspel

En echtgenote Willempje Herms van het Haar

samenvatting

Comparant verklaart, namens zijn opdrachtgeefsters, erfgenamen van Johanna Smit weduwe van Hendrik van Wesel en van hun broer Marten Smit, zijn toestemming te geven tot het opheffen van hypothecaire inschrijvingen ten laste van Jan Willem Koops en echtgenote, groot 2500 en 200, gevestigd op enige vaste goederen.

NB. Bijgevoegd de akten van volmacht.

 

 

 

 

62

inv. nr

akte nr.

Datum

notaris

 

 

I-553c

3069

17-11-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een erve met huis, hagen, bergen schuur, boomgaard enz.

locatie

Zwollerkerspel, sectie R nummer 174 t/m 182, 185 t/m 190 enz. enz.

 

 

comparanten

naam

Veen, Jan van der

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Zb te Kampen

 

naam

Wesel, Susanna Hendrika Catarina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Amsterdam

En haar drie zusters; en Sophia Smit, weduwe van Jacob Mathias Petersen Nobbe, Baarn

 

naam

Kooiman, Kornelis

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Onderwijzer te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart, namens zijn opdrachtgeefsters, verkocht te hebben aan Kornelis Kooiman een erf in Zwollerkerspel, aangekocht van Jan Willem Koops en diens echtgenote, voor een bedrag van 2650.

 

 

 

 

63

inv. nr

akte nr.

datum

Notaris

 

 

I-553c

3070

21-11-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

1. Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 3 nummer 1, sectie F nummer 1039

 

2. pakhuis met woning

 

Kampen, Oudestraat, wijk 3 nummer 2, sectie F nummer 1039

 

3. huis, erf en where

 

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 3 nummer 97, sectie F nummer 1033

 

4. tuin met tuinhuisje

 

IJsselmuiden, Nieuwe Weg, sectie B nummer 632 en 632a

 

 

comparanten

naam

Oever, Johannes Lucas van t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Grutter en winkelier te Kampen

 

naam

Hulzen, Machiel van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kleermaker te Kampen

 

naam

Veldhuis, Nicolaas

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Bakker te Kampen

 

Naam

Hoeve, Elisabeth

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Naaister te Kampen

 

naam

Schouwenburg, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zeilmaker te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van enige hypothecaire inschrijvingen ten laste van Machiel van Hulzen, groot 615, gevestigd op een huisje naast de poort op de Oudestraat; van Nicolaas Veldhuis, groot 351 gevestigd op een pakhuis; van Elisabeth Hoeve, groot 521 en gevestigd op een huis in de Buitennieuwstraat; van Jan Schouwenburg, groot 501 gevestigd op een tuin in IJsselmuiden.

 

 

 

 

64

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3071

25-11-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Spekslagerij genaamd de Rode Haan

locatie

Alkmaar, wijk C nummer 166

 

 

comparanten

naam

Assen, Maria Dirks van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Lebrecht Fredrik Merckel en van Paulus Vos

 

naam

Weede, Jan Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schoenmaker te Alkmaar

Ook: Johannes Wilhelmus van Wehe

samenvatting

Comparante, erfgename van haar eerste echtgenoot, verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Willem van Weede, gevestigd op een spekslagerij in Alkmaar.

 

 

 

 

65

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3072

27-11-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Twiegland in twee kampen genaamd de Bruine Berend

locatie

Zwollerkerspel, sectie P nummer 318 en 321

 

 

comparanten

naam

Berghuijs, Jacob

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te IJsselmuiden

 

naam

Berghuijs, Albertus

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Albertus Berghuijs de helft van een stuk twiegland, gekocht van Jan Diderik Schermertz uit Elburg, voor een bedrag van 421,50; verkoper behoudt dit jaar voor zich het recht om de wilgen te snijden.

 

 

 

 

66

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3073

27-11-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

1.Huis, erf en where met huisje erachter

locatie

Kampen, Oudestraat oostzijde hoek Koldenhovesteeg, wijk 2 nummer 264

 

2. een stuk groenland genaamd de Akkers

 

Mastenbroek, aan de Trekvaart

 

3. tuin met tuinhuisje

 

IJsselmuiden, Baan, nummer 26

 

 

comparanten

naam

Klooster, Dries Johannes ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Secretaris dijkdistrict Overijssel te Kampen

 

naam

Veer, Dirk ter

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Predikant te Breda

 

naam

Hemsing, Willem

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Apotheker te Kampen

 

Naam

Aalderink, Gerritje van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Nieuwer Amstel

Tevens: Clara Maria van Aalderink te Nieuwer Amstel en Cornelis Johannes Mijnard te Rotterdam, weduwnaar van Elisabeth van Aalderink

 

naam

Aalderink, Geertruid Anna van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

naam

Groen, Johanna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Zwolle

Weduwe van Bernardus Tibout

 

Naam

Bouwmeester, Cortian den

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Grutter te Kampen

En echtgenote Catharina Pastoor

samenvatting

Comparanten verklaren namens de opdrachtgevers, erfgenamen van Jacob Brandenburg, hun toestemming te geven tot het opheffen van hypothecaire inschrijvingen ten laste van Johanna Groen, groot 1200 en gevestigd op een huis in Kampen; van Cortian den Bouwmeester, groot 1000 en gevestigd op een stuk groenland en een tuin.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

67

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3074

27-11-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1.Een stuk groenland genaamd het Paardenkampje

locatie

IJsselmuiden, in het middelblok, sectie D nummer 313

 

2. een stuk groenland in twee kampen

 

IJsselmuiden, in het middelblok, sectie D nummer 308

 

 

comparanten

naam

Berghuijs, Jacob

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te IJsselmuiden

 

naam

Rechteren, Peter van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te IJsselmuiden

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Peter van Rechteren twee stukken groenland, indertijd aangekocht van Nicolaas van Berkum Bijsterbos, voor een bedrag van 300.

 

 

 

 

68

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3075

30-11-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Huwelijkscontract

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Offerhaus, Henricus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractant

Predikant te Makkinga

 

naam

Chalmot, Sara Wilhelmina Charlotte de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractante

Zb te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren met elkaar een huwelijk te willen aangaan en stellen daartoe enige voorwaarden op; de belangrijkste zijn dat er geen gemeenschap van goederen zal bestaan, m.u.v. meubelen en huisraad; schulden voor het huwelijk gemaakt worden door de andere partij niet erkend.

Meer details in de akte.

 

 

 

 

69

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3076

02-12-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Klooster, Dries Johannes ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

gevolmachtigde

Secretaris dijkdistrict Overijssel te Kampen

 

naam

Veer, Dirk ter

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Predikant te Breda

 

naam

Hemsing, Willem

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Apotheker te Kampen

 

naam

Aalderink, Gerrritje van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Nieuwer Amstel

Tevens haar zuster Clara en Cornelis Johannes Mijnard, weduwnaar van Elisabeth van Aalderink, Rdam

 

naam

Aalderink, Geertruid Anna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Jan van Putten

 

naam

Lamberts, Dirk

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Winkelier te Kampen

 

Naam

Rijkx, Hendrik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van twee hypothecaire inschrijvingen: ten laste van Dirk Lamberts en van Hendrik Rijkx.

 

 

 

 

70

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3077

03-12-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

Adres testateur

locatie

Kampen, Oudestraat bij de Hagenpoort

 

 

comparanten

naam

Putten, Jan Gerrit Jansz van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Winkelier te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn testament van 24-11-1826 te herroepen; hij schenkt legaten aan zijn broer Nicolaas van Putten, zijn neef Gerrit Jan van Putten, aan zijn broers kleinkinderen, aan Hendrik Jan en Johannes van der Weerd. Erfgenaam wordt zijn schoonzoon Lubbert Jans van der Weerd. Als executeur noemt hij Peter Beijer, koopman te Kampen. Voor details, zie de akte.

NB. In de kantlijn genoteerd: overleden 10-12-1837.

 

 

 

 

71

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3078

06-12-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Mesnil, Judith Reina du

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe

samenvatting

Testatrice verklaart een legaat te schenken aan haar nicht Reina du Mesnil de lEstrille, aan Aaltje de Boer, aan Ettina Lamegina Du Mesnil de lstrille en aan haar nicht Wilhelmina Hendrika Reina du Mesnil de lEstrille.

Tot erfgenamen benoemt zij haar nichten Ettina Lamegina du Mesnil de lEstrille en Wilhelmina Hendrika Reina du Mesnil de lEstrille.

NB. In de kantlijn geschreven: herroepen.

 

 

 

 

72

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3079

06-12-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, wijk 2 nummer 84

 

 

comparanten

naam

Bruggink, Nicolaas

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmerman te Kampen

 

naam

Beijer, Peter

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

naam

Schuurman, Harmen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmerman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Peter Beijer een schuldvordering ten laste van Harmen Schuurman, groot 200 tegen 5 procent jaars en gevestigd op een huis in Kampen.

 

 

 

 

73

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3080

08-12-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Het Knoppers en Riedewiek Slag

locatie

Kampen, polder van Dronthen, sectie H nummer 310 t/m 318

 

 

comparanten

naam

Werff, Harm Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Winkelier te Kampen

 

naam

Beijerink, Abraham

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Bakker te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Abraham Beijerink een achtste gedeelte van een erf in de polder van Dronthen, afkomstig uit de nalatenschap van zijn ouders, voor een bedrag van 1250; de opbrengst van dit jaar is echter nog voor verkoper.

 

 

 

 

74

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3081

08-12-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Tuin en tuinhuis

locatie

IJsselmuiden, de Baan, nummer 155

 

 

comparanten

naam

Weerd, Jan Lubbers van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Kampen

 

naam

Werf, Wolter van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zb te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Wolter van der Werf, groot 2000 en gevestigd op een tuin in IJsselmuiden.

 

 

 

 

75

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3082

09-12-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 267, sectie F nummer 875

 

 

comparanten

naam

Schouwenburg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zeilmaker te Kampen

 

naam

Groskamp, Antonie

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kapitein vd schutterij te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Antonie Groskamp een huis op de Oudestraat, aangekocht van Cornelis Jacobus Mulder, voor een bedrag van 2600.

 

 

 

 

76

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3083

09-12-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

huisje, erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat wijk 2 nummer 152, sectie F nummer 1465

 

 

comparanten

naam

Meijer, Machteltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

verkoopster

zb te Kampen

weduwe van Johan Michael Mellman

 

naam

Boeve, Geertruid

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

koopster

zb te Kampen

weduwe van Gerhard Jacobus Middelbergh

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Geertruid Boeve een huisje in Kampen voor een bedrag van 800.

 

 

 

 

77

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3084

12-12-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Inventarisatie

 

 

onr. goed

1.Huis overledene met div. huizen ernaast

locatie

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 190, 189, 202

 

2. huizen, erf en where

 

Kampen, Korte Hofstraat, wijk 1 nummer 176 en 167

 

3. huis, erf en where (verhuurd)

 

Kampen, hoek Geerstraat, wijk 1 nummer 85

 

 

comparanten

naam

Hoefhamer, Jan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Smid te Kampen

Namens Gesina Vos, Amsterdam; ook als toeziend voogd; namens Jannegje Vos, Haarlem; namens Hendrik Jan Schimmelpenning Vos, Leiden;

 

naam

Bouhuis, Barend Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Zadelmaker te Kampen

Namens Gesina Vos, Amsterdam; ook als toeziend voogd

 

naam

Vos, Steventje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Jan Hoefhamer

 

Naam

Vos, Alida

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Barend Jan Bouhuis

 

Naam

Schimmelpenning, Elisabeth

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Hermanus Vos; ook als voogdes

 

Naam

Meulen, Anna van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Hendrik van Wilsum Vos; als voogdes

 

naam

Wilsum Vos, Hendrik Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Smid te Kampen

 

 

Naam

Meijboom, Roelof

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Mandenmaker te Kampen

Weduwnaar van Gerrigje Vos; als voogd

 

Naam

Reumer, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Zb te Kampen

Weduwnaar van Willemina Vos; als voogd

samenvatting

Comparanten, allen gerechtigd in de nalatenschap van Wolter Vos, laten de boedel inventariseren: huisraad, enige zilveren voorwerpen, materiaal voor het mandenmaken, contant geld en vaste goederen, waaronder een graf op de Buitenbegraafplaats 2e klasse.

NB. Roelof Meijboom verklaart niet te kunnen schrijven. Bijgevoegd de akten van volmacht.

 

 

 

 

78

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3085

14-12-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Wurp, Jacomine van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Dienstbode te Kampen

Overleden 07-12-1842

samenvatting

Testatrice verklaart tot haar erfgename te benoemen Aaltje Willems uit Kampen; bij vooroverlijden vervallen alle goederen aan haar naaste erfgenamen.

 

 

 

 

79

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3086

15-12-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een twiegweerd

locatie

IJsselmuiden, polder van Mastenbroek, sectie D nummer 309 en 310; 341 t/m 344

 

 

comparanten

naam

Berghuijs, Albertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

gevolmachtigde

Koopman te Kampen

 

naam

Berghuijs, Jacob

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Zb te IJsselmuiden

 

naam

Berghuiijs, Anna Jacoba

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zb te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart namens zijn opdrachtgever verkocht te hebben aan Anna Jacoba Berghuijs een stuk twiegland aangekocht van mr Gerhard Bondam en Anna Kok uit Kampen,voor een bedrag van 7000.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

80

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3087

15-12-1837

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Berghuijs, Albertus Jacobszoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

 

naam

Roumen, Lodewijk Wilhelm

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koopman te Amsterdam

 

naam

Berghuijs, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

 

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jacob Berghuijs, groot 2000, gevestigd op zijn vaste goederen.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

81

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-553c

3088

19-12-1837