terug naar inhoud

1

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-554a

3097

08-01-1838

mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Twee huisjes, erven en where

locatie

Kampen, Extersteeg, wijk 2 nummer 106 en 107, sectie F nr 1739 en 1740

 

 

comparanten

naam

Kroeze, Martha Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Weduwe van Jurrien Oedekerk, echtgenote van Jacob Dekker

 

naam

Dekker, Jacob

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schilder te Kampen

Echtgenoot van verkoopster

 

naam

Westerhuis, Peter

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schipper te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Peter Westerhuis twee huisjes in Kampen, met haar eerste echtgenoot aangekocht van Willem van Staa, voor een bedrag van ƒ200.

NB. Koper verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

2

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-554a

3098

08-01-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 292

 

 

comparanten

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Lid Prov. Staten Overijssel, te Kampen

 

naam

Oedekerk, Jurjen

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schilder te Kampen

 

naam

Kroeze, Martha Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jurjen Oedekerk en echtgenote, groot ƒ400 en gevestigd op een huis in Kampen

 

 

 

 

3

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-554a

3099

09-01-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Inventarisatie

 

 

onr. goed

Huis van overledene

locatie

Kampen, Bovenhofstraat, wijk 3 nummer 129

 

 

comparanten

naam

Denekamp, Machteltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Hendrik Bonneke

 

naam

Denekamp, Gerrigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Warnar Wielink

 

naam

Denekamp, Willempje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Dienstbode te Leiden

Vertegenwoordigd door Hendrik Bonneke

samenvatting

De nagelaten boedel van Pieter Denekamp en Janna Stremmelaar wordt door de notaris geοnventariseerd; deze bestaat uit huishoudelijke goederen en lijfstoebehoren.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

4

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-554a

3100

12-01-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk groenland

locatie

Kamperveen, Hogeweg, sectie E nummer 192 t/m 195

 

 

comparanten

naam

Werf, Aart Abrahams van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Veehouder te Kampen

Enige erfgenaam van zijn moeder Geertje Siemens

 

naam

Schilder, Tiemen

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kampen

 

naam

Schilder, Roelof

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kampen

 

Naam

Ruitenberg, Filip

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kamperveen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Filip Ruitenberg een stuk groenland, afkomstig uit de boedel van hun grootouders, voor een bedrag van ƒ390.

NB. Aart Abraham van der Werf verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

5

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-554a

3102

26-01-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 124, sectie F nummer 764

 

 

comparanten

naam

Nunspeet, Alida Susanna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van Jacobus Schinkel

 

naam

Nunspeet, Dirkje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van Albert Jan van Oosten

 

naam

Nunspeet, Geesje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Naaister te Kampen

Mede als erfgename van haar zuster Johanna van Nunspeet

 

Naam

Temminck, Adriaan Mathijs Pieter

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kapitein mobiele schutterij te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Adriaan Mathijs Pieter Temminck, groot ƒ903 voor onbetaalde kooppenningen van een huis in de Buitennieuwstraat.

 

 

 

 

36

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-554a

3104

30-01-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, berg en schuur met opstal (op het Schaapserf)

locatie

Kamperveen, sectie A nummer 200

 

 

comparanten

naam

Ruitenberg, Flip

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Daghuurder te IJsselmuiden

 

naam

Ruitenberg, Hermpje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Dienstbode te Kamperveen

 

Naam

Ruitenberg, Dirk

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Kamperveen

 

Naam

Ruitenberg, Peter

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Daghuurder te Kamperveen

 

Naam

Ruitenberg, Annigje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Oosterwolde

Echtgenote van Gerrit van der Streek

 

Naam

Ruitenberg, Jannes

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Daghuurder te IJsselmuiden

 

Naam

Ruitenberg, Geertrui

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

Naam

Westera, Willem Gerrits

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman op het Kampereiland

samenvatting

Comparanten, allen erfgenamen van Jan Flips Ruitenberg en Matje Jans van ’t Oever, verklaren verkocht te hebben aan Willem Gerrits Westera een huis op de grond van het Schaapserf, afkomstig uit de erfenis van hun ouders, voor een bedrag van ƒ950.

NB. Enige familieleden verklaren niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

7

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-554a

3105

01-02-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Lemker, mr Frans

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Burgemeester van Kampen

 

 

naam

Harders, Anna

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Dordrecht

Weduwe van Ernst

 

naam

Laurens, Elisabeth en Geertje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefsters

Blokzijl

Geertje: echtgenote van Luit Siebes van Dijk

 

Naam

Elsen, Anna Catharina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Haarlem

Echtgenote van Hendrik Hermanus van Rhee

 

Naam

Leembroek, Bernardus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmerman te Kampen

 

Naam

Engbrink, Klaas van

 

 

Functie

Berfoep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Winkelier te Kampen

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefsters, verklaart comparant zijn toestemming te geven tot het opheffen van diverse hypothecaire inschrijvingen ten laste van Bernardus Leembroek en Klaas van Engbrink wegens onbetaalde kooppenningen van de door hun gekochte goederen.

NB. Bijgevoegd een akte van volmacht.

 

 

 

 

38

inv.

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-554a

3106 en 3124

05-02-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 1 nummer 288, sectie F nummer 1882

 

 

comparanten

naam

Glasen, Lucretia Alberdina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Weduwe van Robert Laurentius

 

naam

Moulin, Jurian

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Deurwaarder te Kampen

Namens Jacques Bernard Laurentius te Joure

 

naam

Wijk, Roeland Jacobuszoon van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Rector Latijnse school te Kampen

Namens Alida Margaretha Laurentius te Amsterdam; tevens toeziend voogd

 

Naam

Wal, Jan van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Koperslager te Kampen

Over Willem Karel Laurentius

 

Naam

Ziegler, Willem Hendrik senior

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zb te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren een huis op de Vloeddijk te willen verkopen, door overledene aangekocht van Arend van Groenou; de voorwaarden daartoe staan in de akte vermeld. Koper is Willem Hendrik Ziegler sr voor een bedrag van

ƒ1085.

NB. Bijgevoegd: toestemming van de rechtbank en akten van volmacht.

 

 

 

 

39

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-554a

93107 en 3125

05-02-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 190, sectie F nummer 2187

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 189, sectie F nummer 2184

 

3. huis, erf en where

 

Kampen, Korte Hofstraat, wijk 1 nummer 76, sectie F nummer 2186

 

4. huis, erf en where

 

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 202, sectie F nummer 2167

 

5. huis, erf en where

 

Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 85, sectie F nummer 2002

 

6. een huisje, erf en where

 

Kampen, Korte Hofstraat, wijk 1 nummer 167, sectie F nummer 2212

 

 

comparanten

naam

Vos, Gesina

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Amsterdam

Echtgenote van Willem Veldhuizen

 

naam

Hoefhamer, Jan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Smid te Kampen

Namens Gesina Vos; tevens toeziend voogd; namens Jannegje Vos te Haarlem en Hendrik Jan Schimmelpenning Vos te Leiden

 

naam

Bouhuijs, Barend Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Zadelmaker te Kampen

Namens Gesina Vos; mede als toeziend voogd

 

Naam

Vos, Steventje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Jan Hoefhamer

 

Naam

Vos, Alida

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Barend Jan Bouhuijs

 

Naam

Schimmelpenning, Elisabeth

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Moeder en voogdes

Zb te Kampen

Weduwe van Hermanus Vos

 

Naam

Meulen, Anna van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Moeder en voogdes

Zb te Kampen

Weduwe van Hendrik van Wilsem Vos

 

Naam

Wilsem Vos, Hendrik Jan van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Smid te  Kampen

 

Naam

Meijboom, Roelof

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Vader en voogd

Mandenmaker te Kampen

Weduwnaar van Gerrigje Vos

 

Naam

Rietberg, Johannes

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Dienaar van justitie te Kampen

Namens Jan Reumer, weduwnaar van Wilhelmina Vos

samenvatting

Comparanten, allen gerechtigd in de nalatenschap van Wolter Vos en Berendina van Wilsem, laten diverse vaste goederen openbaar verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Het eerste perceel wordt verkocht voor ƒ714 aan Andries Schwab, spekslager te Kampen; het tweede voor ƒ461 aan Steventje Vos; het derde voor ƒ245 aan Andries Schwab; het vierde voor ƒ731 aan Gerrit Spijk, schilder te Kampen; het vijfde voor ƒ550 aan Rijk Brom, koopman te Kampen en het zesde perceel voor

 

ƒ200 aan Dirk Post, klompenmaker te Kampen.

NB. Bijgevoegd de toestemming van de rechtbank en akten van volmacht.

 

 

 

 

10

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-554a

3109

09-02-1838

mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

1. Huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat wijk 1 nummer 122

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Vloeddijk, wijk 1 nummer 290

 

 

comparanten

naam

Berk, Johan Fredrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

voogd

Timmerman te Kampen

 

 

naam

Bruggink, Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmerman te Kampen

samenvatting

Als voogd over de kinderen van Daniel Wendler en Elisabeth Baaij, verklaart comparant zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Nicolaas Bruggink, groot ƒ715 voor onbetaalde kooppenningen van een huis in Kampen

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

11

I-554a

3110

09-02-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 1 nummer 122, sectie F nummer 1891 en 1892

 

 

comparanten

naam

Bruggink, Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmerman te Kampen

 

naam

Westerhuis, Peter

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schipper te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Peter Westerhuis een huis in de Bovennieuwstraat, aangekocht van Elisabeth Baaij weduwe van Daniel Wendler, voor een bedrag van ƒ550; het perceel geeft recht op de halve plaats en heeft een afzonderlijke uitgang.

NB. Koper verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

12

I-554a

3111

09-02-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat hoek Muntplein westzijde, wijk 1 nummer 122

 

 

comparanten

naam

Genesis, Albertje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van Herman Dahlbom

 

naam

Dahlbom, Herman

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Kampen

 

naam

Bruggink, Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmermansbaas te Kampen

 

Naam

Vlothuijzen, Gerredina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Nicolaas Bruggink en diens echtgenote, groot ƒ400 en gevestigd op een huis in Kampen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

13

I-554a

3113

10-02-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. Huis, erf en where met grond

locatie

Kampen, buiten de Venepoort, letter B nummer 2, sectie F nummer 2489

 

2. een tuintje

 

Kampen, t.o. het huis, polder van Broeken en Maten, sectie F nummer 2543

 

 

comparanten

naam

Mulder, Jan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Molenaar te Rouveen

 

naam

Henniphof, Dirk

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Bleker te Kampen

 

naam

Veldhuis, Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Bakker te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Dirk Henniphof een huis buiten de Venepoort, sinds lang in zijn bezit, en een tuintje voor een bedrag van ƒ550; een deel van de koopsom wordt betaald door Nicolaas Veldhuis, die het bedrag aan koper leent tegen 5 procent jaars. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

14

I-554a

3114 en 3126

12-02-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. Huis, erf en where

locatie

Kampen, hoek Nieuw- en Broederstraat, wijk 3 nummer 195, sectie F nr 1225

 

2. huisje, erf en where

 

Kampen, Broederstraat, wijk 3 nummer 196, sectie F nummer 1226

 

 

comparanten

naam

Veldhuis, Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Bakker te Kampen

 

 

naam

Bommel, Lambertus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koperslager te Kampen

 

naam

Zomer, Hendrik

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Landman te Kampen

samenvatting

Comparanten laten twee huizen uit de nalatenschap van Gerrit van Bommel en Jannigje Beumer openbaar verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte.

Het eerste perceel wordt gekocht door Salomon de Jong, koopman te Kampen voor een bedrag van ƒ1005 en het tweede perceel door Nicolaas Bakker en Hendrik Zomer voor ƒ460, dit t.b.v. hun pupillen.

Details in de akte.

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

15

I-554a

3115

13-02-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 176

 

 

comparanten

naam

Bruggink, Gerrit

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmerman te Kampen

 

naam

Baarlink, Everdina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Gelder, Petronella van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Winkelierster te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Petronella van Gelder een bedrag van ƒ200 tegen 4 procent jaars.

Als onderpand geldt haar huis in de Bovennieuwstraat, gekocht van de erven van Berendina Anna van Weijlang, weduwe van Dirk van Grafhorst; er rust nog een verplichting op ten behoeve van Petrus van Gelder senior.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

16

I-554a

3116

14-02-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. Huisje, erf en where

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 1 nummer 130, sectie F nummer 1901 en 1902

 

2. een naastgelegen stal

 

Kampen, sectie F nummer 1900

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Engbrink, Klaas van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Winkelier te Kampen

 

naam

Dekker, Jacob

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schilder te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jacob Dekker een huis in de Bovennieuwstraat, aangekocht van de erven Erkelens, en een stal, gekocht van Johannes Sprιe, voor een bedrag van ƒ600.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

17

I-554a

3117

14-02-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met stal

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 1 nummer 130

 

 

comparanten

naam

Wijnen, Johanna Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Frans van Meijers

 

naam

Engbrink, Klaas van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

 

naam

Daalhof, Alida

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Klaas van Engbrink en diens echtgenote, groot ƒ400 en gevestigd op een huis in Kampen.

NB. Door blindheid kan comparante niet schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

18

I-554a

3118

14-02-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Diverse percelen

locatie

Oldebroek, sectie L nummer 1533 t/m 1538 en 1561

 

 

comparanten

naam

Romunde, Richardus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Raadslid te Kampen

 

naam

Pronck, Barend Jan Abraham

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zb te Oldebroek

 

naam

Pronck, Elisabeth Maria Alida

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Oldebroek

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Barend Jan Abraham Pronck en diens echtgenote, gevestigd op diverse percelen in Oldebroek.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

19

I-554a

3119

15-02-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Russchenburg, Jennigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Oldebroek

Echtgenote van Dries Pruim

 

naam

Vinke, Driesje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Landbouwster te Kamperveen

Weduwe van Frank Russchenburg en Jan Zonnenberg

 

naam

Docter, Aalt

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Veehouder te Zwollerkerspel

Mede namens zijn broer Willem Docter te Breda

 

Naam

Docter, Lubbert

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Boerenknecht te Zwollerkerspel

 

Naam

Docter, Frederik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Boerenknecht op het Kampereiland

 

Naam

Nobel, Richard Andreas Ludolphi

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Raadslid te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Richard Andreas Ludolphi Nobel, groot ƒ5990 voor onbetaalde kooppenningen van enige onroerende goederen.

NB. De twee vrouwen verklaren niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

20

I-554a

3120

16-02-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. Huis

locatie

Kampen, stadserf genaamd Zwijnleger

 

2. een stuk groenland

 

Wilsum, tussen de heer Helmich Berend Uiterwijk en de stad Kampen

 

 

comparanten

naam

Hofstede, Hendrikje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Landbouwster in Uiterwijk, gem. Wilsum

Weduwe van Roelof Cornelis Westera

 

naam

Meulman, Gijsbert

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landbouwer te Wilsum

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Gijsbert Meulman een bedrag van ƒ2000 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt haar huis in het Zwijnleger en een stuk grond.

NB. Schuldenares verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

21

I-554a

3121

17-02-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Botervatsteeg, wijk 4 nummer 233a, sectie F nummer 803

 

 

comparanten

naam

Leembroek, Bernardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmerman te Kampen

 

naam

Mol, Berend

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Timmermansknecht te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Berend Mol een huisje in de Botervatsteeg, door hem herbouwd in een perceel gekocht van de erven Clara Erkelens, voor een bedrag van ƒ250. Bij deze koop hoort het recht van waterlozing via het perceel van de heer Glaser.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

22

I-554a

3122

17-02-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 279, sectie F nummer 1524

 

 

comparanten

naam

Suskens, Josephus Matheus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koperslager te Kampen

 

naam

Wijhe, Alida van

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper; weduwe van Jan Lankhorst Menzozoon

 

naam

Meijer, Gerrit

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Timmerman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Gerrit Meijer een huis op de Oudestraat, gekocht door de eerste schoonvader van comparante, voor een bedrag van ƒ1200. Meer details in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

23

I-554a

3123

17-02-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Proces-verbaal

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Graaf, mr Abraham van de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

comparant

Griffier te Zwolle

Betreft: testament van Geertruida Joanna Rauwenhoff

samenvatting

Comparant overhandigt aan de notaris papieren gevonden in de boedel van Geertruida Joanna Rauwenhoff, weduwe van Albert Strockel, bevattende haar testamentaire disposities.

NB. Bijgevoegd: de erkenning van de rechtbank en de twee testamenten; zie de akte voor details.

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

24

I-554a

3124

20-02-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 1 nummer 148, sectie F nummer 1886

 

 

comparanten

naam

Romunde, Richardus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Wethouder te Kampen

 

naam

Lehr, Christiaan Frederik Hermanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Timmerman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Christiaan Frederik Hermanus Lehr een huisje op de Burgwal, gekocht van Dirkje van Duuren, voor een bedrag van ƒ200 dat als hypotheek op het perceel blijft gevestigd tegen 5 procent jaars.

 

 

 

 

25

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

I-554a

3128

22-02-1838

mr F. Rambonnet

soort akte

Borgtocht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Velde, Jan Willem van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

comparant

Gemeenteontvanger IJsselmuiden te Kampen

 

 

naam

Wttewall van Stoetwegen, mr Henri Assuerus

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Burgemeester te IJsselmuiden

namens de gemeente

samenvatting

Comparant verklaart een borgtocht groot ƒ500 te stellen als onderpand voor het uitoefenen van zijn functie als gemeenteontvanger; de gemeente is vertegenwoordigd door de burgemeester.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

26

I-554a

3129

22-02-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Pakhuisje, erf en where

locatie

Kampen, Groenestraat, sectie F nummer 503

 

 

comparanten

naam

Lentz, Johannes Nicolaas

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

naam

Kolk, Dirk van der

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Arbeider te Kampen

 

naam

Worsteboer, Trijntje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Dienstbode Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Dirk van der Kolk en echtgenote een pakhuisje, aangekocht van Daniel Middelbergh, voor een bedrag van ƒ200; kopers moeten de muur in de tuin dichtmetselen ivm de privacy van verkoper.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

27

I-554a

3130

23-02-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Boerenerf met huis, schuur, berg en bouw- en groenland

locatie

Kamperveen, sectie C nummer 101 t/m 115, sectie E nr 15, 16, 113 t/m 116 enz.

 

 

comparanten

naam

Pol, Gosen Roelofs van de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kamperveen

 

naam

Jans, Zwaantje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kamperveen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Dijk, Flip van

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kamperveen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Gosen Roelofs van de Pol en diens echtgenote een boerenerf in Kamperveen voor een bedrag van ƒ4000, dat als onbetaalde koopsom op het erf blijft gevestigd tegen 4 procent jaars.

NB. Verkoopster verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

28

I-554a

3131

23-02-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Jongh, Hendrica de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Hector Jansen Swart

 

naam

Swart, Hector Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

Mede als vader en voogd

 

naam

Schorse, Jan Willem Gerrit Reinier

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Student te Utrecht

 

Naam

Meurs, Willem van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zilversmid te Kampen

 

Naam

Bockel, Anna Maria van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Willem van Meurs en echtgenote, groot ƒ500.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

29

I-554a

3132

24-02-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huisje en

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 2 nummer 364

 

 

comparanten

naam

Meurs, Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zilversmid te Kampen

 

naam

Bockel, Anna Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van schuldeiser

 

naam

Berghuijs, Willem Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Willem Jan Berghuijs, groot ƒ330 en gevestigd op een huisje Achter de nieuwe Muur.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

30

I-554a

3133

01-03-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Temminck, Josinus Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Zb te Kampen

 

naam

Temminck, Adriaan Mathijs Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kapitein schutterij te Kampen

Broer van volmachtgever

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan zijn broer om namens hem op te treden en alles te doen wat noodzakelijk is.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

31

I-554a

3134

01-03-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Een kamp groenland genaamd de Koeweide

locatie

Wilsum, tussen Berend Klaas, Gerrit Meijberg, Derk Jans en de dijk

 

 

comparanten

naam

Berghuis, Willem Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

Voormalig predikant te Wanneperveen

 

naam

Thiel, Hermanna Elisabeth

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van schuldeiser

 

naam

Cornelissen, Roelof

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Wilsum

 

Naam

Alberts, Hendrikje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Wilsum

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Roelof Cornelissen en echtgenote, groot ƒ600 en gevestigd op een kamp groenland.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

32

I-554a

3135

03-03-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, where en daarbij behorende getimmerte

locatie

Kamperveen, Hogeweg, letter A nummer 18

 

 

comparanten

naam

Nobel, Richardus Andreas Ludolphi

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landeigenaar te Kampen

 

naam

Ruitenberg, Jan Flips

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kampen

Naam gespeld als: Rutenberg

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Flips Ruitenberg, groot ƒ400, gevestigd op een huis in Kamperveen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

33

I-554a

3136

05-03-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, schuur, berg en opstallen met groenland

locatie

Kamperveen, de Zande, sectie C nummer 132 t/m 141

 

 

comparanten

naam

Rietberg, Zeger Jan Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

schuldeiser

raadslid te Kampen

tevens belastingontvanger

 

naam

Allart, Rudolphina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

schuldeiseres

Kampen

echtgenote van schuldeiser

 

naam

Rijkx, Gerrit Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

schuldenaar

chirurg te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Gerrit Willem Rijkx, groot ƒ3616,  gevestigd op een huis in Kamperveen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

34

I-554a

3137

06-03-1838

mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Vlierden, Petronella Aleida Johanna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Frans Frederik Ulrich Ludwig Last

 

naam

Swart, Rosa Louisa de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Weduwe van de heer Praetorius

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Rosa Louisa de Swart, groot ƒ400 en gevestigd op niet nader genoemde goederen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

35

I-554a

3138

06-03-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin

Kampen, Vloeddijk, wijk 1 nummer 283, sectie F nummer 2265 en 2266

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Schwab, Andries

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Spekslager te Kampen

 

naam

Klooster, Dries Johannes ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Ontvanger rijksdistrict in Ov. te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Dries Johannes ten Klooster een huis op de Vloeddijk, aangekocht van Arendje Zonnenberg, weduwe van Jan Dominicus, voor een bedrag van ƒ1000; op het huis rust nog een verplichting ten behoeve van de erven Dominicus, die verkoper nu betaalt.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

36

I-554a

3139

10-03-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Rieder, Elisabeth Margaretha

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Ook genoemd: Riederin;

weduwe van Johannes van Zulekom

samenvatting

Testatrice verklaart tot haar erfgenamen te benoemen haar broers Wolfgang Rieder, Fredrick Rieder en haar zuster Barbara Rieder, wonend te Rehweiler. Tot executeur benoemt zij Jan Kroeze sr, schilder te Kampen.

NB. Testatrice kan wegens hoge ouderdom niet meer schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

37

I-554a

3140

10-03-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Graafschap westzijde, wijk 1 nummer 240, sectie ? nr 2326 en 2332

 

 

comparanten

naam

Kroeze, Herm

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kuiper te Kampen

 

naam

Sleurink, Peter

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Peter Sleurink een huis in de Graafschap, aangekocht van Jan van Nunspeet, kuiper te Kampen, voor een bedrag van ƒ600; een deel hiervan wordt contant betaald en de rest via Gerrit Schalij uit Jutphaas tegen 5 procent jaars; koper neemt de hypotheek van verkoper over, voorwaarde is het afsluiten van een brandverzekering.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

38

I-554a

3141

12-03-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

1. Huis, erf en where

locatie

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 191, sectie F nummer 2188 en 2189

 

2. twee huizen onder ιιn dak

 

Kampen, Korte Bovenhofstraat, wijk 1 nummer 168, sectie F nr 2202 en 2203

 

 

comparanten

naam

Stoel, Hendrik

 

 

Functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Erfgenaam

Veehouder te Kampen

Weduwnaar van Lutgertje Gozens; mede als voogd

 

naam

Schierholt, Gerrigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Oldebroek

Echtgenote van Willem Broekhuis; is kind uit 1e huwelijk

 

naam

Schierholt, Elisabeth

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename en schuldenares

Dienstbode te Kampen

is kind uit 1e huwelijk

 

Naam

Kwakkel, Annegje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zalk

Echtgenote van Jan van Zuthem; is kind 2e huwelijk

 

Naam

Kwakkel, Aaltje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zalk

Echtgenote van Teunis van der Stege; is kind 2e huwelijk

 

Naam

Klooster, Dries Johannes ten

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

gevolmachtigde

Secretaris dijkdistrict in Ov, te Kampen

Namens Gerrit Kwakkel, Tilburg, is kind 2e huwelijk

 

Naam

Koops, Willem

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Kampen

samenvatting

Comparanten, allen gerechtigd in de nalatenschap van Lutgertje Gozens, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van enkele hypothecaire inschrijvingen ten laste van: Elisabeth Schierholt, groot ƒ695, gevestigd op een huis in de Venestraat; en van Willem Koops, groot ƒ341 op twee huizen onder ιιn dak.

NB. Meerdere personen verklaren niet te kunnen schrijven.   

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

39

I-554a

3142

12-03-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Geerstraat zuidzijde, wijk 1 nummer 87

 

 

comparanten

naam

Mozes, Matje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Herman Godschalk

 

naam

Grobbenhaar, Lambertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Schuldenaar

Meester timmerman te ?

En echtgenote Johanna Hollander

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Lambertus Grobbenhaar, groot ƒ300 en gevestigd op een huis in de Geerstraat.

NB. Comparante meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

40

I-554a

3143

13-03-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Geerstraat , wijk 1 nummer 87, sectie F nummer 2004

 

 

comparanten

naam

Grobbenhaar, Lambertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmerman te Kampen

 

naam

Westerhuis, Fennigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

niet vermeld

Minderjarig kind van Klaas Westerhuis en Bartje Buter

 

naam

Westerhuis, Peter

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Schipper te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Fennigje Westerhuis een huis in de Geerstraat, aangekocht van Jurjan Kok, voor een bedrag van ƒ625.

NB. De voogd verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

41

I-554a

3144

13-03-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovenhofstraat, wijk 2 nummer 181, sectie F nummer 1699

 

 

comparanten

naam

Reinhart, Elisabeth

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Isaac Oedekerk

 

naam

Gilles, Johannes

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kleermaker te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Johannes Gilles een huisje in de Bovenhofstraat voor een bedrag van ƒ200.

NB. Verkoopster zegt niet te kunnen schrijven. 

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

42

I-554a

3145

15-03-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met een tuin

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 1 nummer 283

 

 

comparanten

naam

Beijer, Peter

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

 

 

naam

Carstens, Elisabeth

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Amsterdam

Weduwe van Arend Jan Fransz

 

naam

Fransz, Wilhelmus Hermanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Goudsmid te Amsterdam

 

Naam

Fransz, Willem

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Commies bij de politie te Amsterdam

 

Naam

Fransz, Henrietta Agneta

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Amsterdam

Weduwe van Dirk Karnes

 

Naam

Fransz, Ida Cornelia

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Amsterdam

 

Naam

Haen, Jaapje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Monnikendam

Wed. van Willem Zonnenberg; mede als voogdes

 

Naam

Zonnenberg, Hendrik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Arbeider te Monnikendam

 

 

Naam

Lugt, Willem de

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Dienaar van politie te Amsterdam

Echtgenoot van Aaltje Zonnenberg

 

Naam

Schwab, Andries

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Spekslager te Kampen

 

Naam

Klooster, Dries Johannes ten

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant

Secretaris dijkdistrict in Ov. te Kampen

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant zijn toestemming te geven tot het opheffen van  een hypothecaire inschrijving ten laste van Andries Schwab, groot ƒ541, gevestigd op een huis op de Vloeddijk. Dries Johannes ten Klooster meldt de hypotheekbewaarder te zullen vrijwaren voor alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiend uit het royement.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

43

I-554a

3148

19-03-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en hof

locatie

Grafhorst, tussen Jan Velthuis, Gerrit Jans, de weg en de stad Grafhorst

 

 

comparanten

naam

Hulzen, Derk van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Rentenier te Kampen

Weduwnaar van Maria Meijlij

 

naam

Aarts, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Grafhorst

 

naam

Voerman, Harmina Harms

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Grafhorst

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jacob Aarts en diens echtgenote, groot ƒ500 en gevestigd op een huis in Grafhorst.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

44

I-554a

3149

19-03-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

ruiling

 

 

onr. goed

1. huisje, erf en where

locatie

Grafhorst, sectie A nummer 112 t/m 114

 

2. huisje

 

Grafhorst, sectie A nummer 125

 

 

comparanten

naam

Bolleman, Geurt

 

 

Functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Comparant

Arbeider te Grafhorst

 

naam

Rooy, Jennigje de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparante

Grafhorst

Echtgenote van comparant

 

naam

Meijer, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant ter andere zijde

Arbeider te Grafhorst

 

 

Naam

Rooij, Harm de

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verwant

Daghuurder te Wilsum

Tevens: Aart de Rooy, Grietje de Rooy en Willempje de Rooy

samenvatting

Comparanten verklaren de volgende ruiling te hebben gedaan: zij hebben onderling van huis geruild, waarbij comparant van de andere partij een bedrag van ƒ200 heeft ontvangen. De familieleden van comparante verklaren hiertoe hun toestemming te geven.

NB. Meer details in de akte.

 

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

45

I-554a

3151

21-03-1838

mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Twee kampen groenland

locatie

IJsselmuiden, aan de Trekvaart, sectie C nummer 83 en 84

 

 

comparanten

naam

Eijsink, Johanna

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

verkoopster

veehoudster te IJsselmuiden

weduwe van Lammert Hollander

 

naam

Prins, Jan Aalts

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Jan Aalts Prins twee kampen groenland, afkomstig uit de nalatenschap van haar echtgenoot, voor een bedrag van ƒ1300.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

46

I-554a

3152

21-03-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Swart, Rosa Louisa de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Weduwe van Johannes Wilhelmus Praetorius

 

naam

Hollander, Lammert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veenbaas

En echtgenote Janna Eijsink

 

naam

Fixe, Hendrik Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Kamperveen

samenvatting

Comparante, erfgename van haar zuster Anna Francisca Louisa de Swart, weduwe Marius, echtgenote van Willem Bijsterbos te Amsterdam, verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van hypothecaire inschrijvingen ten laste van Janna Eijsink, weduwe van Lammert Hollander en van Hendrik Jansen Fixe.

NB. Meer details in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

47

I-554a

3153

22-03-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Graafschap, wijk 1 nummer 245

 

 

comparanten

naam

Slot, Johanna

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Hendrik Jan Houw

 

naam

Nunspeet, Hendrik Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

niet vermeld

En echtgenote Hendrikje Pruijs

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Hendrik Jan van Nunspeet, afkomstig uit de nalatenschap van haar echtgenoot, groot ƒ190 en gevestigd op een huis in Kampen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

48

I-554a

3156

26-03-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Graafschap, wijk 1 nummer 245

 

 

comparanten

naam

Meuleman, Gijsbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

erfgenaam

Boerenknecht te Wilsum

Erfgenaam van Dirk Arends Meuleman en Willempje Gijsberts

 

naam

Hove, Gerrit Jan ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Veehouder te Kampen

Erfgenaam van Gerrit ten Hove en Geertje Gerrits Buijer, laatste echtgenote van Dirk Arends Meuleman

 

naam

Rademacher, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Dirk Arends Meuleman en Geertje Gerrits Buijer, beiden overleden, groot ƒ220 en gevestigd op een huis in de Graafschap, tevens ten laste van Hendrik Rademacher, groot ƒ350 en gevestigd op hetzelfde(?) huis, nu met nummer 125.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

49

I-554a

3158

28-03-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, oostzijde, wijk 4 nummer 363, sectie F nummer 604

 

 

comparanten

naam

Westerhuis, Jan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

schuldeiser

Zb te Kampen

 

naam

Bakker, Jantje Hendriks

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van Gerrit Jan Hendriksen

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jantje Hendriks Bakker, groot ƒ400, gevestigd op een huis op de Oudestraat vanwege onbetaalde kooppenningen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

50

I-554a

3159

29-03-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, oostzijde, het 4e huis van de Morrensteeg noordzijde

 

 

comparanten

naam

Lammers, Lammert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Kampen

 

naam

Melman, Johan Miggael

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

En echtgenote Machteld Meijer

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving, afkomstig uit de nalatenschap van zijn broer Wouter Lammers, ten laste van Johan Miggael Melman, groot ƒ400, gevestigd op een huis in Kampen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

51

I-554a

3160

29-03-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Boekelman, Anna Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Coenraad Frederik

samenvatting

Testatrice verklaart legaten te schenken aan haar nichten Gerritdina Adriana Bunte, Hendrika Jacoba Kroon, Christina Weinbergen, Geertjen Weinbergen, de kinderen van haar neef Cornelis Johannes Bunte en haar nicht de Moux te Amsterdam en nog vele anderen. Erfgenamen zijn haar neef Harm Hendrik Bunte uit Heerde, haar nicht Gerritdina Adriana Bunte en Cornelis Johannes Bunte; tot executeur wordt benoemd Jacobus Henricus Scheepers, predikant te IJsselmuiden.

NB. In de akte meer details; in de kantlijn vermeld: herroepen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

52

I-554a

3162

03-04-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Een stuk land genaamd Kogel  Tempel

locatie

IJsselmuiden, polder van Mastenbroek, van de dijk tot aan de Zandberg

 

 

comparanten

naam

Schultz, jonkvrouwe Clara

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Rentenierster te Kampen

 

naam

Lankhorst, Gerrit Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Rentenier te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Gerrit Jan Lankhorst, groot ƒ2000 en gevestigd op een stuk land in IJsselmuiden.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

53

I-554a

3163

04-04-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een kamp groenland

locatie

Wilsum, sectie A nummer 100 en 100a

 

 

comparanten

naam

Wijnbeld, Jan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Arbeider te Kampen

 

naam

Alferink, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Bakker te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Johannes Alferink een kamp groenland, afkomstig uit zijn ouderlijke boedel, voor een bedrag van ƒ150; bij de koop is inbegrepen een recht van uitgang naar de Oosterholtse Steeg.

NB. Verkoper verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

54

I-554a

3164

04-04-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Nest, Hendrikje Willems van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Grafhorst

Weduwe van Lammert Tijssen

samenvatting

Testatrice verklaart tot erfgenamen te benoemen haar nicht Aaltje Kuipers en diens echtgenoot Arend Roseboom; er is een legaat voor de diaken van de afgescheiden gereformeerde gemeente te Kampen ten behoeve van de armen. Tot executeur benoemt zij Roelof Nijhuis, grutter te Kampen

 

 

 

 

3

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

55

I-554a

3165

07-04-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 147

 

 

comparanten

naam

Ramaker, Coba

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Gerrit Beijerink

 

naam

Vries, Roelofje de

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Weduwe van Andreas Frederiki Willem Spripeke

samenvatting

Comparanten verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Roelofje de Vries, groot ƒ250 en gevestigd op een huis in Kampen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

56

I-554a

3168

21-04-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Martens, Johannes Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Warmoezenier te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart tot zijn erfgename te benoemen zijn vrouw Maria Veldhuis; mocht zijn moeder nog in leven zijn, dan heeft deze recht op haar legitieme portie.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

57

I-554a

3170

25-04-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

borgtocht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Velde, Jan Willem van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant

Ontvanger der belastingen te Kampen

 

naam

Lemker, Frans

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Burgemeester van de stad Kampen

Namens de gemeente

samenvatting

Comparant verklaart een borgtocht te stellen groot ƒ1000 als garantie voor de  correcte uitoefening van zijn functie.

 

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

58

I-554a

3171

26-04-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Boere, Geertruid

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Gerhard Jacobus Middelbergh

 

naam

Melman, Johan Miggael

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schoenmaker te Kampen

En echtgenote Machteld Meijer

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving, afkomstig uit de nalatenschap, ten laste van Johan Miggael Melman, groot ƒ400 en gevestigd op een niet nader genoemd huis.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

59

I-554a

3172

27-04-1838

mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Een boerenerf genaamd de Grote Heuvels

locatie

Kamperveen, sectie A nummer 187 en 188 e.v.

 

 

comparanten

naam

Nobel, Richard Andreas Ludolphi

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verhuurder

Raadslid te Kampen

 

 

 

naam

Koster, Gijsbert

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Pachter

Landman te Oldebroek

 

naam

Gunnink, Frans

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Pachter

Landman te Kampen

 

Naam

Sleurink, Wolter

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Pachter

Landman te Kamperveen

 

Naam

Dieren, Roelof van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Pachter

Landman te Kamperveen

 

Naam

Burgemeester, Richard

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Pachter

Kastelein te Kamperveen

 

Naam

Dijk, Flip van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Pachter

Landman te Kamperveen

samenvatting

Comparant verklaart een boerenerf in Kamperveen openbaar te willen verpachten in negen percelen voor een periode van 3 jaar; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

NB. Namen van de borgen niet vermeld.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

60

I-554a

3174

30-04-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. Huis, berg en schuurtje met hofgrond en weiland

locatie

Wezep, in het z.g. Heerderveen

 

2. huis en tuintje

Oldebroek, in het Hattemerbroek, sectie C nummer 332

 

 

 

 

comparanten

naam

Hes, Willem

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kleermaker te Wezep

 

naam

Duim, Grietje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Wezep

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Nobel, Richard Andreas Ludolphi

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Raadslid te Kampen

 

Naam

Hes, Jacob

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Kleermaker te Wezep

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Richard Andreas Ludolphi Nobel een bedrag van ƒ200 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt hun huis in Wezep, waarop nog een verplichting rust. Jacob Hes staat borg voor schuldenaars met zijn huis in Oldebroek, aangekocht van Jacob van den Esschert.

Het afsluiten van een brandverzekering behoort tot de voorwaarden.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

61

I-554a

3175

30-04-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 3 nummer 61

 

 

comparanten

naam

Wijhe, Alida van

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Josephus Mattheus Suskens

samenvatting

Testatrice verklaart aan haar dochters Everdina Hendrika en Louisa Catharina Suskens het door hen bewoonde huis te vermaken en enige andere zaken; tevens is er een legaat voor haar echtgenoot.

Tot executeur benoemt zij haar echtgenoot, bij diens vooroverlijden haar schoonzoon Johannes de Marait.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

Datum

notaris

 

62

I-554a

3176

01-05-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

borgtocht

 

 

onr. goed

Woonhuis van belanghebbende

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 228

 

 

comparanten

naam

Schouwenburg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Zeilenmaker te Kampen

 

naam

Leembroek, Bernardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Timmerman te Kampen

 

naam

Heinecken, Petrus Theodor

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Belanghebbende

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren een borgtocht groot ƒ2000 te stellen ten behoeve van Petrus Theodor Heinecken als garantie voor diens betalingen van de accijnzen en directe belastingen op zout en zeep.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

63

I-554a

3177

03-05-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

1. Huis, erf en where

locatie

Kampen, Vloeddijk wijk 2 nummer 39, sectie F nummer 1773

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Oudestraat westzijde, wijk 2 nummer 249, sectie F nummer 1499

 

3. huis, erf en where

 

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 279, sectie F nummer 1524

 

 

comparanten

naam

Schallenberg, Jannegje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Martinus Buisman, echtgenote van Dirk van den Heuvel

 

naam

Meijer, Gerrit

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmerman te Kampen

En echtgenote Everdina van den Heuvel

samenvatting

Comparante verklaart, als moeder en voogdes, haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Gerrit Meijer en diens echtgenote.

Schuldenaars hernieuwen de inschrijving ten behoeve van de kinderen van comparante en stellen een huis op de Oudestraat, aangekocht van Josephus Matheus Suskens en Alijda van Wijhe, daarvoor als onderpand.

NB. Schuldenares verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

64

I-554a

3179

07-05-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje en stal

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 2 nummer 323, sectie F nummer 1655

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kerke, Gerrit

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landbouwer te IJsselmuiden

 

naam

Kerke, Willem

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te IJsselmuiden

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Willem Kerke een huisje Achter de nieuwe Muur, aangekocht op een veiling, voor een bedrag van ƒ350.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

65

I-554a

3180

07-05-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Twee huisjes, erven en wheren

locatie

Kampen, Breedesteeg wijk 2 nummer 318 en 319, sectie F nr 1649 en 1650

 

 

comparanten

naam

Bockel, Anna Maria van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Echtgenote van Willem van Meurs

 

naam

Berghuijs, Hermanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Elburg

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Hermanus Berghuijs twee huisjes in de Breedesteeg, afkomstig uit de nalatenschap van haar eerste echtgenoot Jan Berghuijs, voor een bedrag van ƒ600. 

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

66

I-554a

3181

07-05-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, hof en where

locatie

Brunnepe, wijk C nummer 39, sectie F nummer 221 en 220

 

 

comparanten

naam

Kasper, Jurjen Aarts

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kampen

 

naam

Kaspers, Aart Aarts

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kampen

 

naam

Kaspers, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Dienstbode te Oldebroek

 

Naam

Kasper, Neeltje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van Jan Dekker

 

Naam

Kasper, Trijntje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderhden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van Jannes van Marle

 

Naam

Dijk, Dries Aalts van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Dries Aalts van Dijk een huis in Brunnepe, afkomstig uit de ouderlijke boedel, voor een bedrag van ƒ400.

NB. Meerdere aanwezigen verklaren niet te kunnen schrijven; namen afwisselend Kasper en Kaspers.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

67

I-554a

3182

08-05-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis erf en where

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 1 nummer 288

 

 

comparanten

naam

Moulin, Jurjan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Deurwaarder te Kampen

Namens Jaques Bernard Laurentius uit Joure

 

naam

Wijk Jacobuszoon, Roeland van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Rector Latijnse School te Kampen

Namens Alijda Margaretha Laurentius uit Amsterdam

 

naam

Wal, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Koperslager te Kampen

Over Willem Karel Laurentius

samenvatting

Comparanten, optredend namens de erfgenamen van Robert Laurentius, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving groot ƒ1085 wegens onbetaalde kooppenningen van een huis in Kampen

 

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

68

I-554a

3183

08-05-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 3 nummer 81, sectie F nummer 1009

 

 

comparanten

naam

Brauckman, Lodewijk

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Bakker te Amsterdam

 

naam

Boterenbrood, Daniel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Roedendrager te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Daniel Boterenbrood een huis op de Oudestraat, aangekocht van de erven van Jan Adrianus van Leuven, voor een bedrag van ƒ1800.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

69

I-554a

3135

11-05-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Meurs, Willem van

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Goud/zilversmid te Kampen

 

naam

Bockel, Anna Maria van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving groot ƒ170 wegens onbetaalde kooppenningen.

NB. Schuldeiseres kan wegens zwakte niet tekenen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

70

I-554a

3186

11-05-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Woonhuis overledene

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 3 nummer 224

 

 

comparanten

naam

Hilkes, Hendrikus

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Erfgenaam

Metselaar te Kampen

Weduwnaar van overledene

 

naam

Wezenberg, Berend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Turfdrager te Kampen

 

naam

Snijder, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Schoenmaker te Kampen

Namens Gerardus Hilkes, Grave

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Catharina Groenenberg, laten de gemeenschappelijk bezeten boedel inventariseren; hoofdzakelijk persoonlijke en meubilaire goederen, het woonhuis en schulden.

NB. Jan Snijder verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

71

I-554a

3187

11-05-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bijsterbos, mr Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

erfgenaam

Advocaat te Amsterdam

Weduwnaar van Anna Francisca Louisa de Swart

 

naam

Swart, Rosa Louisa de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

 

naam

Veen Valck, Jan Rudolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

En echtgenote Froukje Hendrika Paauw

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Anna Francisca Louisa de Swart, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Rudolf Veen Valck en echtgenote, gevestigd op niet nader genoemde vaste goederen.

 

 

 

©2007 a.m.alink