terug naar inhoud

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

1

I-554b

3189

12-05-1838

mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Koornmarkt, wijk 1 nummer 45, sectie F nummer 2082

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Oudestraat, wijk 1 nummer 68

 

 

comparanten

naam

Wal, Martinus Everhardus van  der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schilder/glazenmaker te Kampen

 

 

 

naam

Scheuer, Johanna Elisabeth

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Nobel, Richard Andreas Ludolphi

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Raadslid te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Richard Andreas Ludolphi Nobel een bedrag van ƒ1000 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt hun huis op de Koornmarkt ιn hun huis op de Oudestraat, aangekocht van de erven van Berkum en nog belast met een hypotheek t.b.v. Gerrit Beijerink. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

2

I-554b

3190

17-05-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Groenestraat, wijk 2 nummer 18

 

 

comparanten

naam

Fricke, Johanna Lucia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

 

naam

Lieber, Johan Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Warmoezenier te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Johan Willem Lieber, groot ƒ200, wegens onbetaalde kooppenningen van een huis in de Groenestraat.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

3

I-554b

3191

17-05-1838

Mr  F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Leeuwarden,  Nieuwstad, letter E nummer 18, sectie B nummer 1051

 

 

comparanten

naam

Benoist, Daniel

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

Erfgenaam van zijn zoon Johannes Benoist

 

naam

Bres, Geesje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

volmachtgeefster

Winkelierster te Leeuwarden

Weduwe van Johannes Benoist

 

naam

Klooster, Dries Johannes ten

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kandidaat-notaris te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan zijn schoondochter een gedeelte van een huis in Leeuwarden, door zijn zoon gekocht bij hun huwelijk, voor een bedrag van ƒ1062.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

4

I-554b

3192

17-05-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

nvt

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Benoist, Daniel

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant

Zb te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart, als mede-erfgenaam van zijn zoon Johannes Benoist, geen aanspraak meer te maken op roerende goederen, nadat zijn schoondochter Geesje Bres, de aan hem, comparant, toebedeelde goederen heeft afgegeven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

5

I-554b

3193

19-05-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Boedelscheiding

 

 

onr. goed

nvt

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Roijen, mr Isaac Antonie van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Zwolle

 

 

naam

Bijsterbos, mr Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Advocaat te Amsterdam

Weduwnaar van Anna Francisca Louisa de Swart

 

naam

Swart, Rosa Louisa de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Johannes Wilhelmus Praetorius

samenvatting

Comparanten verzoeken om scheiding van de nagelaten boedel van Anna Francisca Louisa de Swart, bestaande voornamelijk uit waardepapieren.

 

De notaris maakt de verdeling.

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

6

I-554b

3194

19-05-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

nvt

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Roijen, mr Isaac Antonie van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Zwolle

Namens mr Willem Bijsterbos uit Amsterdam

 

naam

Swart, Rosa Louisa de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

naam

Ruijs, Teodorus

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Niet vermeld

En echtgenote Johanna Jacoba Reijniera Boom

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Anna Francisca Louisa de Swart, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Teodorus Ruijs en diens echtgenote

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

7

I-554b

3195

21-05-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

nvt

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Meijlij, Johanna

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Dirk Berghuis

 

naam

Cornelis, Harmpje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Landbouwster te IJsselmuiden

Weduwe van Gerrit Hendriks Dille

Echtgenote van Arend Herms

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Harmpje Cornelis, groot ƒ600.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

8

I-554b

3196

21-05-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Een stuk groenland

locatie

IJsselmuiden, Zwijnleger naast de Zwolseweg

 

 

comparanten

naam

Wielink, Harmpje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Landbouwster te IJsselmuiden

Weduwe van Gerrit Hendriks Dille

Weduwe(?) van Aart Herms

 

naam

Vlierden, Petronella Johanna Aleida van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van  Frans Frederik Ulrich Ludwig Last

 

naam

Dille, Cornelis

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verwant

Landman te IJsselmuiden

 

Naam

Dille, Arend

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verwant

Landman te IJsselmuiden

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Petronella Johanna Aleida van Vlierden een bedrag van ƒ600 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt een stuk groenland in IJsselmuiden. De zoons van schuldenares geven toestemming voor deze aktie.

NB. De zoons verklaren niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

9

I-554b

3197

23-05-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 249, sectie F nummer 1499

 

 

comparanten

naam

Meijer, Gerrit

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Timmerman te Kampen

 

naam

Heuvel, Everdina van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van schuldeiser

 

naam

Berghuijs, Willem Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Willem Jan Berghuijs, groot ƒ1300 wegens onbetaalde kooppenningen van een huis in Kampen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

10

I-554b

3198

23-05-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Hofstraat, wijk 2 nummer 132, sectie F nummer 1177

 

 

comparanten

naam

Haverkamp, Lammertje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van Andries Loos

Weduwe van Berend van den Berg

 

naam

Rooij, Willem Sijbrand de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Onderwijzer te Kampen

 

 

naam

Loos, Andries

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kuiper te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Willem Sijbrand de Rooij een bedrag van ƒ350 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt haar huis in de Hofstraat, gekocht op een veiling door haar eerste echtgenoot, waarop nog een verplichting rust t.b.v. de erven van Jan van der Woude.

NB. Bijgevoegd toestemming van de rechtbank en het verslag van het familieberaad.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

11

I-554b

3199

25-05-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

nvt

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Zuurkool, Gerrit

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Veehouder te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn  vrouw Lubbigje Bongaart tot zijn erfgename te benoemen. Bij haar vooroverlijden erft de dochter uit haar eerste huwelijk, Femmigje Houw.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

12

I-554b

3200

25-05-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

nvt

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bongaart, Lubbigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Gerrit Zuurkool

Weduwe Houw

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen, m.u.v. het erfdeel van haar dochter Femmigje Houw. Bij zijn vooroverlijden erft haar dochter alles.

 

 

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

13

I-554b

3201

28-05-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Heekers, Maria Elisabeth

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Ernst Christiaan Bόchner

 

naam

Bόchner, Karel Frederik Christiaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Stadsarts te Kampen

 

naam

Bόchner, Anna Johannetta

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

 

Naam

Kemmeler, Martinus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Militair te ?

En echtgenote Heintje Fleering

samenvatting

Comparanten verklaren hun volledige toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Martinus Kemmeler en diens echtgenote, groot ƒ100.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

14

I-554b

3202

29-05-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 181, sectie F nummer 2174

 

 

comparanten

naam

Vierink, Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Johan Martinus Kemmelaar

 

naam

Kemmelaar, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Dienstbode te Kampen

 

naam

Kemmelaar, Gerritdina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Dienstbode te Kampen

 

Naam

Heide, Piet van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kleermaker te Kampen

Namens Johannes Kemmelaar, Deventer

 

Naam

Rietberg, Kornelis

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Timmerman te Kampen

 

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Johan Martinus Kemmelaar, verklaren verkocht te hebben aan Kornelis Rietberg, een huis in de Venestraat, door comparante en haar overleden echtgenoot lang geleden aangekocht, voor een bedrag van ƒ400, waarvan een gedeelte op het perceel gevestigd blijft tegen 4 procent jaars, met wekelijkse afbetaling van ƒ0,60 aan eerste comparante.

NB. Sommige aanwezigen kunnen niet schrijven; bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

15

I-554b

3203

29-05-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een boerenerf met huis, schuur en berg en opstallen

locatie

Kamperveen, het Zuideinde, sectie E nummer 228 t/m 234, 470 t/m 500 

 

 

comparanten

naam

Lankhorst, Gerrit Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Raadslid te Kampen

 

 

naam

Gunnink, Frans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Frans Gunnink een boerenerf in Kamperveen, aangekocht van de erven van Jan Teune, voor een bedrag van ƒ4000, waarvan een gedeelte op het perceel gevestigd blijft tegen 4½ procent jaars; voor erfdienstbaarheid, zie de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

16

I-554b

3204

30-05-1838

mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

1. erf met boerenhuis met bakhuis, schuur en karnschuur, hooibergen, boomgaard en weidegronden met houtsingels

locatie

Kamperveen, sectie C nummer 195 t/m 206, 211 t/m 215

 

2. groenland

 

Zalk, Zalkerbroek, sectie C nummer 9 en nummer 35

 

 

comparanten

naam

Dieren, Roelof van

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landbouwer te Kamperveen

 

 

naam

Dieren, Annigje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Wilsum

Echtgenote van Gerrit Boer

 

naam

Dieren, Derk van

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Boerenknecht te Kampen

 

Naam

Dieren, Barteld van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landbouwer te Kamperveen

 

Naam

Rotman, Berend Roelofs

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Landman op het Kampereiland

 

Naam

Engelenburg, Frans Thomas

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Lid prov. Staten van Gelderland te Oldebroek

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jan van Dieren en Beeltje Roelofs Rotman, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Frans Thomas Engelenburg, groot ƒ14.125,- wegens onbetaalde kooppenningen van een boerenerf te Kamperveen.

NB. Annigje van Dieren verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

17

I-554b

3205

05-06-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk hooiland genaamd het Ruiterland

locatie

Wilsum, sectie A nummer 41

 

 

comparanten

naam

Kloek, Aart Evers

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman op het Kampereiland

 

naam

Brinke, Hendrik ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Wilsum

Samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrik ten Brinke een stuk hooiland, gekocht van Willem Evers Kloeke en Jannigje Gols, voor een bedrag van ƒ1000.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

18

I-554b

3206

05-06-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentennis

 

 

onr. goed

1. een stuk hooiland

locatie

Wilsum, sectie A nummer 41

 

2. bouw- en groenland genaamd de Lange Hagen op Uiterwijk

 

Wilsum, sectie A nummer 91

 

3. een huis en hof

 

Wilsum, sectie A nummer 79 t/m 81 en 90

 

 

comparanten

naam

Brinke, Hendrik ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Wilsum

 

naam

Gelder, Arendina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Wilsum

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Detten Bijsterbos, Hendrikus Otto van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Apothekersbediende te Amsterdam

Volmachtgever

 

Naam

Nijhuis, Jan Hendrik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrikus Otto van Detten Bijsterbos een bedrag van ƒ1400 tegen 5 procent jaars. Als speciaal onderpand stellen zij enige stukken hooi- en groenland en een huis te Wilsum. Voor het huis is een brandverzekering verplicht.

NB. Schuldenares zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

19

I-554b

3207

05-06-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Predikantswoning

locatie

Kampen, Luthersesteeg, wijk 1 nummer 59

 

 

comparanten

naam

Joinger, Johan Georg

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Gepensioneerd majoor te Kampen

Ouderling van de Evangelisch Lutherse Gemeente

 

naam

Fels, Frederrik

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

Als ouderling

 

naam

Schwab, Andries

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

Als diaken

 

Naam

Groebitz, Jurjan Michiel - jr

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Fabrikant te Kampen

Als diaken

 

Naam

Gluijsteen, Caspar Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Wijnkoper te Kampen

Als diaken

 

Naam

Mansen, Johan Coenraad

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Predikant te Kampen

samenvatting

Comparanten, allen lid van de kerkeraad van de Evangelisch Lutherse Gemeente te Kampen, verklaren het predikantshuis, dat gesloopt moet worden,  openbaar te willen verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte.

 

Hoogste bieder is Lambertus de Waal met een bod van ƒ400. Borgen: Gerrit Willem Brink, timmerman en Hendrik Nijhof, metselaar, beiden uit Kampen.

NB. Bijgevoegd de autorisatie van Gedeputeerde Staten, van de burgemeester en het bewijs van registratie.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

20

I-554b

3208 en 3211

05-06-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis, hof en where genaamd den Atlas

locatie

Kampen, Oudestraat westzijde, wijk 4 nummer 228, sectie F nummer 826

 

 

comparanten

naam

Klooster, Dries Johannes ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kandidaat-notaris te Kampen

 

naam

Bijsterbos, mr Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Advocaat te Amsterdam

samenvatting

Comparant verklaart namens zijn opdrachtgever een huis op de Oudestraat, geλrfd van zijn grootmoeder, openbaar te verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte.

Omdat het gewenste bedrag niet wordt gehaald, blijft het huis onverkocht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

21

I-554b

3210

08-06-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 2 nummer 57

 

 

 

Naam

Nieuwenhuijs, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Albertus Berghuijs Jacobuszoon

 

naam

Oldenbroek, Jacoba

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Weduwe van Willem Smit

 

naam

Berghuijs, Albertus Jacobszoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

verwant

Koopman te Kampen

Echtgenoot van erfgename

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving, aanvankelijk t.b.v. haar grootvader Benjamin Nieuwenhuijs sr, ten laste van Jacoba Oldenbroek, gevestigd op een huis op de Vloeddijk.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

22

I-554b

3212

14-06-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend ghoed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met stal en tuin

locatie

Kampen, Graafschap, wijk 1 nummer 243, sectie F nummer 2310, 2333 t/m 2335

 

 

comparanten

naam

Dijk, Egbert van

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Wagenmaker te Kampen

 

 

naam

Reijers, Hendrik

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Wagenmaker te Kampen

 

 

naam

Veessen, Eva van

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Reijers en diens echtgenote een huis in de Graafschap, gekocht van Andries Kroeze en Maria Slegman, voor een bedrag van ƒ1400; een deel van de koopsom blijft op het pand gevestigd tegen 5 procent jaars en daarvan zal een gedeelte moeten worden betaald aan de erven van Jannes Kuijlman, van wie verkoper een lening had gekregen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

23

I-554b

3213

18-06-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een loods

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, sectie F nummer 1615

 

 

comparanten

naam

Grobbenhaar, Lambertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmerman te Kampen

 

naam

Spijker, Harm

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Turfkoper te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Harm Spijker een loods Achter de nieuwe Muur, aangekocht van Willem van Meurs en Anna Maria van Boekel, voor een bedrag van ƒ180.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

24

I-554b

3214

19-06-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hendriks, Gerrit

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Testateur verklaart zijn aanstaande echtgenote Wilhelmina Arnolda Hoek tot zijn erfgename te benoemen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

25

I-554b

3215

19-06-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hoek, Wilhelmina Arnolda

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

 

samenvatting

Testatrice verklaart tot haar erfgenaam te benoemen haar aanstaande echtgenoot Gerrit Hendriks.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

26

I-554b

3216

20-06-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

Naam

Dresser, Arnold Franηois

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant

Kapitein bij de artillerie in O.I. thans te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart dat zijn aanstaande echtgenote, Catherine Houtain, buiten zijn traktement, een inkomen heeft van ƒ600 per jaar; waartoe hij nu een bedrag van ƒ12.000,- investeert tegen 5 procent jaars in Staatsleningen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

27

I-554b

3218

25-05-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Nieuwesteeg, wijk 4 nummer 6, sectie F nummer 747 en 748

 

 

comparanten

naam

Sporre, Jan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kalkbrander te Kampen

Weduwnaar van Geertruid Vaassen

 

naam

Gerrits, Aaltje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Dienstbode te Vollenhove

 

 

naam

Gerrits, Catharina

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

 

Naam

Gerrits, Jacomina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van Berend Uiterwijk

 

Naam

Gerrits, Dirk

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kalkbrandersknecht te Kampen

 

 

Naam

Heukels, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Winkelier te Kampen

 

samenvatting

Comparanten, weduwnaar van en kinderen uit het eerste huwelijk van Geertruid Vaassen, verklaren verkocht te hebben aan Jan Heukels een huis in de Nieuwesteeg voor een bedrag van ƒ300.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

28

I-554b

3219

27-06-1838

mr F. Rambonnet

soort akte

Voogdij

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

Naam

Zwakenberg, Gerrit Lieffers

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Vader

Landman op het Kampereiland

Weduwnaar van Geesje Rotman

 

samenvatting

Comparant verklaart tot voogd te benoemen over zijn na te laten kinderen Hendrik Zomer, landman uit Kampen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

29

I-554b

3222

03-07-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Rosenberg, Jacob

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Zb te Kampen

 

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Anna Denekamp tot zijn erfgename te benoemen.

NB. In de kantlijn genoteerd: herroepen 04-10-1845.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

30

I-554b

3223

03-10-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

 

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Denekamp, Anna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Jacob Rosenberg

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen.

NB. In de kantlijn genoteerd: herroepen 04-10-1845.

 

 

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

31

I-554b

3224

04-07-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hoefhamer, Jan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Smid te Kampen

Namens Gesina Vos en echtgenoot, Amsterdam

En Jannigje Vos, Haarlem

En Hendrik Jan Schimmelpenning Vos, Leiden

 

naam

Bouhuijs, Barend Jan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Zadelmaker te Kampen

Namens Gesina Vos en echtgenoot, Amsterdam

 

naam

Vos, Steventje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Jan Hoefhamer; schuldenares

 

naam

Vos, Alida

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Barend Jan Bouhuijs

 

Naam

Schimmelpenning, Elisabeth

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Hermanus Vos

 

Naam

Meulen, Anna van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Hendrik van Wilsum Vos

 

Naam

Meijboom, Roelof

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Mandenmaker te Kampen

Weduwnaar van Gerrigje Vos

 

Naam

Rietberg, Johannes

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Dienaar van justitie te Kampen

Namens Jan Reumer

 

Naam

Schwab, Andries

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Spekslager te Kampen

 

Naam

Spijk, Gerrit

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schilder te Kampen

 

naam

Brom, Rijk

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

 

Naam

Post, Dirk

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderhden

Schuldenaar

Klompenmaker te Kampen

Samenvatting

Comparanten, allen erfgenamen van Wolter Vos en Jannegje Hendriks, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van diverse hypothecaire leningen ten laste van Andries Schwab, Steventje Vos, Gerrit Spijk, Rijk Brom en Dirk Post wegens onbetaalde kooppenningen van door hun gekochte huizen.

NB. Roelof Meijboom verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

32

I-554b

3225

10-07-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. Huis, erf en where met berg

locatie

Brunnepe, wijk C nummer 73, sectie F nummer  45

 

2. bijbehorende hof

 

Brunnepe, sectie F nummer 2774

 

 

comparanten

naam

Bosch, Jan Antonie van den

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Veehouder te Brunnepe

 

naam

Hove, Aaltje Hendriks ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Brunnepe

Echtgenote van verkoper

 

naam

Heuvel, Dirk van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Grutter/winkelier te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Dirk van den Heuvel een huis met tuingrond in Brunnepe, aangekocht van Oswald Tulleken, voor een bedrag van ƒ570.

NB. Verkoopster zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

33

I-554b

3226

10-07-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met hof en getimmerte

locatie

Brunnepe, letter C nummer 73

 

 

comparanten

naam

Weerd, Gerrit Louws van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kampen

 

naam

Niet vermeld

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

 

Waarschijnlijk: Jan Antonie van den Bosch

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving, groot ƒ150 en gevestigd op een huis in Brunnepe.

NB. Schuldenaar niet genoemd, maar vergelijk akte nr.3225.

 

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

34

I-554b

3227

10-07-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Suskens, Everdina Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

samenvatting

Testatrice verklaart tot haar erfgename te benoemen haar zuster Louisa Catharina Suskens, echtgenote van Johannes de Marait; indien haar ouders nog leven, hebben deze recht op hun legitieme portie.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

35

I-554b

3228

11-07-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 279, sectie F nummer 1524

 

 

comparanten

naam

Suskens, Josephus Matheus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koperslager te Kampen

 

naam

Wijhe, Alijda van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van schuldeiser; weduwe van Jan Lanckhorst Menzozoon

 

naam

Meijer, Gerrit

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmerman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Gerrit Meijer, groot ƒ1200, wegens onbetaalde kooppenningen van een huis in Kampen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

36

I-554b

3229

11-07-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Hofstraat, wijk 2 nummer 186

 

 

comparanten

naam

Jong, Salomon de

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

Weerd, Lubbert Jans van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

 

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Lubbert Jans van der Weerd, groot ƒ400 en gevestigd op een huis in Kampen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

37

I-554b

3230

25-07-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hulzen, Dirk van

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Zb te Kampen

 

samenvatting

Testateur verklaart tot executeurs te benoemen Johannes Hendrikus te Bulte en Johannes Petrus Beekman, beiden uit Kampen, tegen een kleine vergoeding.

NB. In de kantlijn genoteerd: overleden 13-04-1839.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

38

I-554b

3231

26-07-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovenhofstraat, wijk 2 nummer 181

 

 

comparanten

naam

Gilles, Johannes

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Kleermaker te Kampen

 

naam

Reinhardt, Elisabeth

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Weduwe van Isaac Oedekerk

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Elisabeth Reinhardt, groot ƒ200 en gevestigd op een huis in Kampen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

39

I-554b

3232

26-07-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

 

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Doorenweerd, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Martinus Suskens

samenvatting

Testatrice verklaart haar testamenten uit 1817 en 1832 te herroepen; haar zoon zal haar erfgenaam zijn.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

40

I-554b

3233

26-07-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 50

 

 

comparanten

naam

Ramaker, Coba

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Gerrit Beijerink

 

naam

Bijsterbos, Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Winkelier/veehouder te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jacobus Bijsterbos, groot ƒ100 wegens onbetaalde kooppenningen van een huis in Kampen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

41

I-554b

3234

27-07-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hoope, Aart ten

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Winkelier te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart tot zijn erfgenaam te benoemen zijn echtgenote Hendrika Schuts; mocht zijn vader nog in leven zijn op het ogenblik van overlijden, dan heeft deze recht op zijn legitieme portie.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

42

I-554b

3235

27-07-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

 

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Schuts, Hendrika

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Aart ten Hoope

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen.

NB. In de kantlijn genoteerd: overleden 07-01-1856.

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

43

I-554b

3236

31-07-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, hoek Bovenkerk, wijk 1 nummer 77

 

 

comparanten

naam

Schallenberg, Jannegje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Martinus Buisman; echtgenote van Dirk van den Heuvel

 

naam

Schallenberg, Jan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Stadsijker te Kampen

samenvatting

Comparante, in haar kwaliteit van moeder/voogdes, verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Schallenberg, groot ƒ400 en gevestigd op een huis op de Oudestraat.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

44

I-554b

3237

31-07-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Schallenberg, Jacoba

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Herman van Assen

 

naam

Schallenberg, Jannetje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Dirk van den Heuvel

 

naam

Schallenberg, Jansje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Schokland

Gerrit Jan Gillot

 

Naam

Weerd, Lubbert Jans van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Vader/voogd

Koopman te Kampen

Weduwnaar van Femma Margaretha Schallenberg

 

Naam

Assen, Herman van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Touwslager te Kampen

Namens Paulus Evers Scheltema, Franeker

 

Naam

Louman, Pieter

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Molenaar te Rouveen

 

Naam

Mulder, Evert Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Metselaar te Kampen

 

Naam

Temminck, Adriaan Matthijs Pieter

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kapitein v.d. schutterij te Kampen

samenvatting

Comparanten, allen erfgenamen van Jan Schallenberg, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van diverse hypothecaire inschrijvingen wegens onbetaalde kooppenningen van door debiteuren gekochte vaste goederen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

45

I-554b

3238

31-07-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Schallenberg, Jacoba

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Herman van Assen

 

naam

Schallenberg, Jannegje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Dirk van den Heuvel; weduwe van Martinus Buisman

 

naam

Assen, Herman van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Touwslager te Kampen

Namens Paulus Evert Scheltema, Franeker

 

Naam

Weerd, Lubbert Jan van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Vader/voogd

Koopman te Kampen

Weduwnaar van Femma Margritha Schallenberg

 

Naam

Schallenberg, Jansje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Schokland

Echtgenote van Gerrit Jan Gillot

 

Naam

Waal, Lambertus de

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmerman te Kampen

 

Naam

Engelen, Hermanus van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Bakker te Kampen

 

Naam

Kok, Jurjan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

 

Naam

Suskens, Martinus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Gepensioneerd luitenant te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jan Schallenberg en Johanna Everdina van der Sluis en van hun broer Johannes Schallenberg, verklaren toestemming te geven tot het opheffen van diverse hypothecaire inschrijvingen wegens onbetaalde kooppenningen van door debiteuren gekochte goederen.

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

46

I-554b

3239

02-08-1838

mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

Naam

Hellwig, Augustus

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Gepensioneerd kapitein van het O.I. leger

 

samenvatting

Testateur verklaart tot zijn erfgenamen te benoemen zijn kinderen Abraham Louis Cortinus Hellwig en Emma Emilia Hellwig; zij bevinden zich nu in een internaat te Deventer en gaan over enkele jaren terug naar Padong (O.I.)

Tot voogd benoemt hij Hermanus Adolphi Kloosterhuis, gepensioneerd kolonel van het O.I. leger wonend te Kampen en tot toeziend voogd H. C. Moerkerken, kostschoolhouder te Deventer.

Zijn inwonende neef Julius Constantin Rosa mag ook nog twee jaar op het internaat verblijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

47

I-554b

3240

04-08-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Rooij, Willem de

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Veehouder te Kampen

 

naam

Velthuis, Ahasuerus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Klompenmaker te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Ahasuerus Velthuis op een niet genoemd onroerend goed.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

48

I-554b

3241

06-08-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk groenland

locatie

Zwollerkerspel, in het Lamhuizerslag, sectie Q nummer 239

 

 

comparanten

naam

Eijsink, Johanna

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Veehoudster te IJsselmuiden

Weduwe van Lammert Hollander

 

naam

Kattenberg, Egbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Genemuiden

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Egbert Kattenberg een stuk groenland, afkomstig uit de echtelijke boedel, voor een bedrag van ƒ250.

NB. Koper zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

49

I-554b

3242

07-08-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

Naam

Straten, Marrigje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Berend van Heerde

samenvatting

Testatrice verklaart legaten te schenken aan Johanna van Heerde en Marrigje van Heerde.

NB. Genoteerd in de kantlijn: overleden 30-10-1847.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

50

I-554b

3243

13-08-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Een akker hofland

locatie

Grafhorst, tussen van Mastricht, van der Sluis, van den Beld en de weg

 

 

comparanten

naam

Hein, Mannes

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Daghuurder te Grafhorst

 

naam

Woude, Engeltje van der

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Grafhorst

 

naam

Sluijs, Bartje van der

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verwante

Zb te Grafhorst

Weduwe van Herm Hein

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Engeltje van der Woude een bedrag van ƒ100 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt de helft van een stuk hofland, afkomstig uit de ouderlijke boedel. Zijn moeder, die de andere helft bezit, geeft  toestemming.

NB. De moeder verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

51

I-554b

3245

18-08-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Broederstraat, wijk 3 nummer 118

 

 

comparanten

naam

Grevenstuk, Alida

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

erfgename

IJsselmuiden

Echtgenote van Jannes Ridderinkhof

 

naam

Heerde, Egbert van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Goud/zilversmid te Kampen

Namens Margaretha Christina Zwarts, Gorredijk

 

naam

Desmette, Catarina Joseph

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Frans Grevenstuk

 

Naam

Lobach, Frederik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kleermaker te Kampen

Namens Derk Grevenstuk, Amsterdam

 

Naam

Werf, Wolter

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zb te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Wolter Werf, groot ƒ523 wegens onbetaalde kooppenningen van een huis in Kampen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

52

I-554b

3247 en 3253

27-08-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 272, sectie F nummer 880

 

2. een tuin met tuinhuis

 

IJsselmuiden, in de Zak, nummer 93, sectie B nummer 670 en 670a

 

 

comparanten

naam

Schorze, Pieter Cornelis

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Temminck, Adriaan Mathijs Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kapitein bij de schutterij te Kampen

 

 

naam

Schinkel, Jacobus

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koster v.d. Broederkerk te Kampen

samenvatting

Comparant wil enige vaste goederen openbaar verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte.

Het eerste perceel, aangekocht van Pieter Hillebrand Werf, wordt verkocht voor ƒ1400 aan Adriaan Mathijs Pieter Temminck; het tweede perceel, aangekocht van Dirk Kuipers, wordt verkocht voor een bedrag van ƒ408 aan Jacobus Schinkel.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

53

I-554b

3248

01-09-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Verklaring

 

 

onr. goed

Diverse landerijen

locatie

Kamperveen, sectie A nummer 187 t/m 194, 311 en sectie B nummer 138 t/m 143, 244 en 245

 

 

comparanten

naam

Nobel, Richard Andreas Ludolphi

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant

Raadslid en grondeigenaar te Kampen

 

naam

Bergh, Euphemia Hendrica van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Belanghebbende

Niet vermeld

a.s. echtgenoot van Wilhelmus Hendrikus Rappard, 1e luitenant

samenvatting

Comparant verklaart zich te verbinden tot een jaarlijkse uitkering groot ƒ600 aan zijn nicht, die gaat trouwen met een officier.

Als zekerheid stelt hij verschillende stukken land als onderpand.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

54

I-554b

3250

04-09-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 153

 

 

comparanten

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas van – jr

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Curator

Vrederechter te Kampen

samenvatting

Comparant, curator van de vacante boedel van Hermanus Otten, tekenmeester te Kampen, verklaart de nagelaten boedel, die zich bevindt in het huis van Dirk Lammers, te laten inventariseren in aanwezigheid van de vrederechter en de taxateur.

NB. De hoofdbewoner verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

55

I-554b

3251

07-09-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Broederstraat, wijk 3 nummer 152, sectie F nummer 1216

 

 

comparanten

naam

Detten Bijsterbos, Johannes Hermanus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

naam

Broese, Jan Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Apotheker te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan Nicolaas Broese een huis in de Broederstraat, indertijd aangekocht van Cortian den Bouwmeester en diens echtgenote, voor een bedrag van ƒ1850, waarvan een gedeelte op het pand gevestigd blijft tegen 5 procent jaars. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

56

I-554b

3252

10-09-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Fixe, Hendrik Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kamperveen

 

naam

Kwakkel, Hendrikje Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kamperveen

Echtgenote van schuldeiser

 

naam

Puttenstein, Gerrit

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Oldebroek

 

Naam

Temminck, Adriaan Mathijs Pieter

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kapitein bij de schutterij te Kampen

 

Naam

Ittersum, Engbert van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Wilsum

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van diverse personen wegens onbetaalde kooppenningen van door debiteuren gekocht vaste goederen.

NB. Comparant Kwakkel verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

57

I-554b

3254

14-09-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 229, sectie F nummer 1686 en 1687

 

 

comparanten

naam

Leenders, Eleonora

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

 

 

naam

Kobus, Israel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Slager te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Israel Kobus een huis op de Oudestraat, gekocht van Antonie Woonings, voor een bedrag van ƒ1450 betaalbaar in twee termijnen; bij de koop is niet inbegrepen het achterliggende huisje met plaatsje en de uitgang naar de Hofstraat; alleen het recht van waterloop door die gang. Koper zal ook de ramen uitkomend op het plaatsje moeten dichtmaken; het afsluiten van een brandverzekering is verplicht.

 

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

58

I-554b

3256

21-09-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 2 nummer 39

 

 

comparanten

naam

Schipper, Hendrik

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Trafikant te Kampen

 

naam

Meijer, Gerrit

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmerman/metselaar te Kampen

 

naam

Heuvels, Everdina van de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Gerrit Meijer en diens echtgenote, groot ƒ200 en gevestigd op een huis op de Vloeddijk.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

59

I-554b

3257

22-09-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Rooijen, mr Isaak Antoni van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Zwolle

 

 

naam

Bijsterbos, mr Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Advocaat te Amsterdam

Weduwnaar van Anna Francisca Louisa de Swart

 

naam

Beekman, Jan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Bouwman te Wezep

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Beekman, oorspronkelijk ten behoeve van de 1e echtgenoot van zijn overleden vrouw.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

60

I-554b

3260

09-10-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 235

 

 

comparanten

naam

Meurs, Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Goud/zilversmid te Kampen

Weduwnaar van Anna Maria van Bockel

 

naam

Klooster, Dries Johannes ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kandidaat-notaris te Kampen

Namens Adrianus en Hermanus Berghuijs

 

naam

Drijer, Maike

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Commissaris der veren te Kampen

Weduwe van Jacobus Berghuijs

 

Naam

Berghuijs, Anna Maria

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

Naam

Berghuijs, Hendrik Karel

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Bakkersknecht te Kampen

als toeziend voogd; en namens Geurt Jan Willem en Cornelia Arendina Berghuijs

 

Naam

Berghuijs, Berta Koops

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Anna Maria van Bockel, ook uit haar 1e huwelijk, verklaren de nagelaten boedel te laten inventariseren in aanwezigheid van de gebruikelijke personen.

NB. Uitvoerige beschrijving; bijgevoegd de akten van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

61

I-554b

3261

15-10-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Pastoor, Willem

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Commandeur van de nachtwacht te Kampen

 

naam

Klooster,Dries Johannes ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Secretaris dijkdistrict te Kampen

Namens Jan Bantjes Gerritszoon, Amsterdam

 

naam

Veer, Johanna Catharina de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Willem Jan Bantjes

 

Naam

Temminck, Adriaan Mathijs Pieter

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kapitein bij de schutterij te Kampen

 

Naam

Bastiaans, Karel Jurriaan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

 

Naam

Portheine, Pieter

 

 

Functie

Beroep-/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kastelein te Kampen

 

Naam

Felix, Gerrit

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmerman te IJsselmuiden

 

Naam

Pastoor, Willem

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Commandeur der nachtwacht te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van enige hypothecaire inschrijvingen ten laste van diverse personen, wegens onbetaalde kooppenningen van door debiteuren gekochte vaste goederen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

62

I-554b

3262

19-10-1838

mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Breedesteeg wijk 2 nummer 212, sectie F nummer 1643

 

 

comparanten

naam

Mol, Belia

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Adrianus van Leuven, echtgenote van Lucas Antonius Kuhlman

 

 

naam

Kuhlman, Lucas Antonius

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Echtgenoot verkoopster

Employι ziekenzaal te Kampen

 

naam

Schouwenburg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zeilmaker te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Jan Schouwenburg een huisje in

 

De Breedesteeg, afkomstig uit de nalatenschap van haar eerste man, voor een bedrag van ƒ325, betaalbaar in twee termijnen.

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

63

I-554b

3263

22-10-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 199 oostzijde

 

 

comparanten

naam

Wetering, Stientje Gerrits van de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Boerenarbeidster te Zwollerkerspel

Echtgenote van Aalt Prins

 

naam

Prins, Aalt

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Echtgenoot schuldeiseres

Landman te Zwollerkerspel

 

naam

Weerd, Jan Jans van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Kampen

 

Naam

Kanis, Willempje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Jans van der Weerd en diens echtgenote, groot ƒ250 en gevestigd op een huis in de Venestraat.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

64

I-554b

3264

22-10-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, wijk 4 nummer 90

 

 

comparanten

naam

Sluis, Geertje Wolters van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Hendrik Aalts van Dijk, echtgenote van Willem Gerrits Westera

 

naam

Westera, Willem Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

landman te Kampen

 

naam

Weerd, Willem Jans van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Turfdrager te Kampen

 

Naam

Voet, Elisabeth Rhijns

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Weduwe van Willem Jans van der Weerd

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van twee hypothecaire inschrijvingen, de ene groot ƒ50 en de andere ƒ100 ten laste van Willem Jans van der Weerd en van zijn weduwe Elisabeth Rhijns Voet.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

65

I-554b

3265

22-10-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 90, sectie F nummer 532 en 533

 

 

comparanten

naam

Weerd, Aaltje van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Wasvrouw te Kampen

Weduwe van Jacob Kalter

 

naam

Weerd, Grietje van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van Jan Blij

 

naam

Klooster, Dries Johannes ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kandidaat-notaris te Kampen

Namens Jan van der Weerd, Goes en Hermina van der Weerd, Amsterdam

 

Naam

Weerd, Rein Tiemes van der Weerd

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Wagenmaker te Kampen

Broer van comparanten en mede-erfgenaam

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Willem Jans van der Weerd en Elisabeth Reins Voet, verklaren verkocht te hebben aan hun broer hun aandeel in het ouderlijk huis voor een bedrag van ƒ400.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

66

I-554b

3267

25-10-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met hof

locatie

Kampen, Burgwal wijk 4 nummer 90, sectie F nummer 533 en 532

 

 

comparanten

naam

Weerd, Rein Times van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Wagenmaker te Kampen

 

naam

Westerhof, Pieternella Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Oever, Aaltje Jans van ‘t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Herbert Rutgers Vos

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Aaltje Jans van ’t Oever een bedrag van ƒ500 tegen 5 procent jaars; als onderpand geldt hun huis op de Burgwal, aangekocht uit de ouderlijke boedel, waarvoor zij een brandverzekering moeten afsluiten.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

67

I-554b

3268

30-10-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Graafschap wijk 1 nummer 222, sectie F nummer 2368 en 2367

 

 

comparanten

naam

Meijering, Wijnarda Wienalda

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Echtgenote van Jacobus Gerhardus Theodorus van Doorniem

 

naam

Meijering, Theodora Elisabetha Antonia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

 

 

naam

Kroeze, Jan -sr

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

schilder te Kampen

namens Wilhelmina Amelia Maria  Agnes Meijering uit ‘s Hertogenbosch

 

Naam

Ruijs, Theodorus

 

 

Functie

Broep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

Naam

Romunde, Richardus van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Wethouder te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Theodorus Ruijs een huis in de Graafschap, afkomstig uit de ouderlijke boedel, voor een bedrag van ƒ2200; een deel van dit bedrag moet betaald worden aan Richardus van Romunde, als voldoening van de schuld van hun, verkopers, ouders Hieronimus Jan Daniel Franciscus Meijering en Johanna Buschman.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

68

I-554b

3269

31-10-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Struik, Gerhardus

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Schoenmaker te IJsselmuiden

 

naam

Hilbrink, Gesina

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Amsterdam

Weduwe van Dirk Moviat

 

naam

Kroeze, Hermanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kuipersbaas te Kampen (niet vermeld)

En echtgenote Dora Maria Vliering

samenvatting

Comparant verklaart namens zijn opdrachtgeefster, toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Hermanus Kroeze en diens echtgenote, gevestigd op een niet nader genoemd onroerend goed.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

69

I-554b

3271

05-11-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Graafschap wijk 1 nummer 222, sectie F nummer 2367 en 2368

 

 

comparanten

naam

Meijering, Wijnarda Wienalda

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Echtgenote van Jacobus Gerhardus Theodorus van Doorniem

 

naam

Meijering, Theodora Elisabeth Antonia

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

 

 

naam

Kroeze, Jan – sr

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Schilder te Kampen

Namens Wilhelmina Amelia Maria Agnes Meijering te ‘s-Hertogenbosch

 

Naam

Meijerink, Hieronimus Jan Daniel Franciscus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Gepensioneerd leraar geref. Gem. te Kamperveen

 

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Hieronimus Jan Daniel Franciscus Meijerink, groot ƒ787, gevestigd op een deel van een huis in de Graafschap. 

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

70

I-554b

3272

10-11-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Bovenhofstraat, wijk 1 nummer 99, sectie F nummer 1964

 

 

comparanten

naam

Mulder, Evert Jan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Metselaar te Kampen

 

naam

Belt, Klaas van den

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Daghuurder te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Klaas van den Belt een huisje in de Bovenhofstraat, aangekocht van de erven van Jan Schallenberg, voor een bedrag van ƒ200.

NB. Koper zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

71

I-554b

3273

10-11-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Themmen, mr Cornelius

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Advocaat en oud-kapitein schutterij te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn besloten, olographisch testament in te leveren bij de notaris.

NB. Bijgevoegd het besloten testament en een verklaring van de rechtbank;  geopend 05-06-1866.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

72

Inv.554b

3274

10-11-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Themmen, mr Cornelius

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Advocaat en oud-kapitein schutterij te Kampen

 

naam

Oldenbarneveld, Johanna Catherina Louiza Augustina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kampen

Genaamd Tullingh

samenvatting

Comparant verklaart zijn vrouw tot zijn gevolmachtigde aan te stellen tijdens zijn afwezigheid en verblijf op Java. Mocht hij overlijden, dan zal de volmacht overgaan op mr M. L. Tijl, advocaat te Hasselt. 

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

73

I-554b

3276

14-11-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Voskuijl, Gerrit

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Zb te Kampen

samenvatting

Testateur, wonend in het Boven-Proveniershuis, verklaart legaten te schenken aan zijn nicht Cornelia Voskuijl en de armen van Kampen. Tot zijn erfgenamen benoemt hij Fredrik Pijffers uit Zwolle, Hendrina Pijffers of Antonie Pijffers en Gerredina Boxen.

Tot executeurs benoemt hij de regenten van het Boven-Proveniershuis.

NB. In de kantlijn genoteerd: herroepen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

74

I-554b

3277

17-11-1838

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 244, sectie F nummer 2336

 

 

comparanten

naam

Wilsem, Hendrik Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Smid te Kampen

 

naam

Biesterbos, Jan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schoenmaker te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan Biesterbos een huis in de

Venestraat, aangekocht van Egbert Hendrik van Dijk, voor een bedrag van ƒ700. Koper moet de huidige bewoner laten blijven tot 1 mei 1839.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

75

I-554b

3278

17-11-1838

mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk groenland

locatie

Kamperveen, aan het tolhek, sectie A nummer 62 t/m 67

 

 

comparanten

naam

Weg, Jan van der  - sr