terug naar inhoud

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

1

I-555a

3298

04-01-1839

mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Dahlboom, Herman

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Zb te Kampen

Kostkoper in het Buiten Proveniershuis

samenvatting

Testateur verklaart de testamenten van 28-05-1824, van 19-08-1831 en van 27-12-1834 te herroepen. Tot zijn enige erfgenamen benoemt hij Alijda Genesis, Antonij Genesis en Harmen Genesis. Aan zijn echtgenote Albertje Genesis vermaakt hij het vruchtgebruik van al zijn goederen.

Tot executeur benoemt hij Johannes Spre, ontvanger te Kampen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

2

I-555a

3299

04-01-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Genesis, Albertje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Herman Dahlboom

samenvatting

Testatrice verklaart haar testamenten van 28-05-1824, van 19-08-1831 en van 27-12-1834 te herroepen. Zij schenkt legaten aan Alijda Genesis, Arend Jan ter Meulen en aan de kinderen van Willem Vermeer. Tot haar erfgenamen benoemt zij Alijda, Antonij en Harmen Genesis. Aan haar echtgenoot vermaakt zij het vruchtgebruik van al haar goederen.

Tot executeur benoemt zij Johannes Spre, ontvanger te Kampen.

In de kantlijn genoteerd: herroepen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

3

I-555a

3300

09-01-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Contract

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Werff, Pieter Hillebrand

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractant

Koopman te Kampen

 

 

naam

Werff, Wicher

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractant ter andere zijde

Koopman te Kampen

samenvatting

Contractanten verklaren samen een compagnieschap op te richten onder de firmanaam van P. H. Werff en Zoon; beide contractanten hebben tekeningsbevoegdheid. De handel zal bestaan uit het maken en verkopen van olie, pel enz. in de runmolen buiten de Hagenpoort te Kampen.

Voor verdere details, zie de akte.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

4

I-555a

3301

10-01-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Hofstraat wijk 1 nummer 350

 

 

comparanten

naam

Tikkel, Jan Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

erfgenaam

Logementhouder te Kampen

Weduwnaar van Maria Magorius

 

 

naam

Wintmars, Gerhardus Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

En echtgenote Helena Keisers

samenvatting

Als erfgenaam van zijn vrouw, verklaart comparant zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Gerhardus Jan Wintmars en diens echtgenote, groot 75 en gevestigd op een huis in de Hofstraat.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

5

I-555a

3302

10-01-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Bovenhofstraat, wijk 1 nummer 350, sectie F nummer 2012

 

 

comparanten

naam

Wintmars, Willem

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Wolwerker te Kampen

 

naam

Wintmars, Christiaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Wolwerker te Kampen

 

naam

Plos, Hermanus

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Meester timmerman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Hermanus Plos een huisje in de Bovenhofstraat, gerfd van hun ouders Gerhardus Jan Wintmars en Helena Keizers, voor een bedrag van 225.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

6

I-555a

3304

11-01-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Dijkstra, Peter Bonnes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Nachtwaker te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Reintje Gerarts van Sloten tot zijn erfgename te benoemen.

NB. Hij meldt dat hij niet kan schrijven; in de kantlijn genoteerd: herroepen bij testament 16-03-1855.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

7

I-555a

3305

11-01-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Sloten, Reintje Gerarts van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Pieter Bonnes Dijkstra

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen.

NB. In de kantlijn genoteerd: overleden 19-02-1855.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

8

I-555a

3306

12-01-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 2 nummer 363, sectie F nummer 1603

 

 

comparanten

naam

Graaf, Hendrik de

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Arbeider te Kampen

 

 

naam

Berghuijs, Willem Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Willem Jan Berghuijs een huisje Achter de nieuwe Muur, indertijd gekocht van Christoffel Lok, voor een bedrag van 300.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

9

I-555a

3309

15-01-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 244, sectie F nummer 2336

 

 

comparanten

naam

Wilsem, Hendrik Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Smid te Kampen

 

naam

Biesterbos, Jan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schoenmaker te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Biesterbos, groot 700, gevestigd op een huis in Kampen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

10

I-555a

3310

16-01-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 251

 

 

comparanten

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas van jr

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Curator

Pl. Kantonrechter te Kampen

samenvatting

Comparant, curator in de vacante boedel van Joan van Foreest, laat de goederen van overledene inventariseren; deze bevinden zich in het huis van Joan Ennema, apotheker te Kampen, bestaande uit meubilaire goederen en kleding.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

11

I-555a

3311

17-01-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

1. Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 3 nummer 61, sectie F nummer 1106

 

2. een stuk bouwland

 

IJsselmuiden, aan de Zandberg, sectie B nummer 298 en 299

 

 

comparanten

naam

Wijhe, Alida van

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Josephus Mattheus Suskens

samenvatting

Testatrice verklaart haar huis te verdelen onder haar dochters Everdina Hendrika en Louisa Catharina Suskens, tevens een stuk bouwland en haar overige inboedel.

Tot executeur benoemt zij haar schoonzoon Johannes de Marait.

NB. In de kantlijn vermeld: herroepen 23-04-1849.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

12

I-555a

3312

18-01-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Morrensteeg, wijk 2 nummer 217, sectie F nummer 1482

 

 

comparanten

naam

Ramaker, Coba

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Gerrit Beijerink

 

naam

Beijerink, Abraham

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman en broodbakker te Kampen

 

 

naam

Meijer, Hermpje Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Naaister te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Hermpje Gerrits Meijer een huisje in de Morrensteeg, gekocht van Hendrik Nijman en Laurens Pastoor, voor een bedrag van 200.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

13

I-555a

3313

18-01-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Inventarisatie

 

 

onr. goed

1. Adres overledene

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 4 nummer 360

 

2. plantage genaamd Bodenburg

 

Suriname, in de Matapica Kreek

 

 

comparanten

naam

Spre, Johannes

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Ontvanger der registratie te Kampen

Namens mr Florent Sopkins Op den Noort te Zutphen

 

naam

Zijnen, Maria Elisabeth

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

hospita

Zb te Kampen

Weduwe van Gijsbert de Vries

samenvatting

Namens de curator in de vacante boedel van Hendrik Willem de Vries en Henrietta Jacoba Tulleken, gaat de notaris de nagelaten boedel inventariseren. De losse goederen waren in vruchtgebruik; hun vaste goederen bestaan uit een vierde gedeelte van een plantage te Suriname.

Meer details in de akte.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht..

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

14

I-555a

3314

22-01-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bos, Hermen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Kastelein te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn testament van 29-07-1833 te herroepen; hij wil zijn nalatenschap nu verdelen in zes porties: voor zijn zuster Johanna Bos, zijn broer Cornelis Bos, de kinderen van zijn zuster Hilligje Bos, zijn zuster

 

Anna Bos, de kinderen van zijn broer Jan Bos en Aaltje van Dijk.

Tot executeurs benoemt hij Daniel Boterenbrood, roedendrager en Hendrik Jan Brebeek, schilder, beiden te Kampen.

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

15

I-555a

3315

23-01-1839

mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Buitenhofstraat wijk 4 nummer 175, sectie F nummer 713

 

 

comparanten

naam

Snel, Roelof

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kuiper te Kampen

 

 

naam

Dekker, Johannes

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Timmerman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Johannes Dekker een huisje in Kampen, aangekocht van de weduwe van Albert Leusink, voor een bedrag van 250.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

16

I-555a

3316

28-01-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis en erf met stal

locatie

Kampen, sectie F nummer 1795 en 1796

 

 

comparanten

naam

Hulst, Karel van

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Kassier te Kampen

Als firmant van de fa. Van Hulst en Meijlink

 

naam

Meijlink, Jan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Kassier te Kampen

Als firmant van de fa. Van Hulst en Meijlink

 

naam

Spre, Johannes

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Ontvanger der registratie te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Johannes Spre, groot 10.000 en gevestigd op enige vaste goederen in Kampen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

17

I-555a

3317

06-02-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met hofgrond

locatie

Brunnepe, letter C nummer 17, sectie F nummer 180 en 181

 

 

comparanten

naam

Dekker, Berendje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Jan van den Noord

 

naam

Dekker, Willem

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Veehouder te Kampen

 

naam

Dekker, Jan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Veehouder te Brunnepe

 

Naam

Schellen, Aart Luchies van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kampen

 

Naam

Bulten, Aaltje Hendriks uit de

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

 

Naam

Elst, Hendrik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Veehouder te Brunnepe

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Marie van den Beld, weduwe van Arend Dekker, verklaren verkocht te hebben aan Aart Luchies van Schellen een huis met hof, afkomstig uit de ouderlijke boedel, voor een bedrag van 430. Hendrik Elst betaalt een deel van de koopsom, waarvoor kopers zich tevens schuldig verklaren tegen 5 procent jaars. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

NB. Beide vrouwen verklaren niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

18

I-555a

3318

11-02-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis en tuin

locatie

IJsselmuiden, nummer 50, aan de Plas, sectie B nummer 92 en 93

 

 

comparanten

naam

Koekkoek, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Arbeider te IJsselmuiden

 

naam

Hendriks, Dirkje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

IJsselmuiden

Echtgenote van schuldeiser

 

naam

Groen, Teunis

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Arbeider te IJsselmuiden

 

naam

Berg, Aaltje Peters van de

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

IJsselmuiden

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Teunis Groen en diens echtgenote, groot 113 betrekking hebbend op een ruiling, gevestigd op een huis in IJsselmuiden.

NB. Comparanten verklaren niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

19

I-555a

3319

11-02-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

IJsselmuiden, op de Zandberg, nummer 29, sectie B nummer 153

 

 

comparanten

naam

Koekkoek, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Arbeider te IJsselmuiden

 

 

naam

Hendriks, Dirkje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

IJsselmuiden

Echtgenote van verkoper

 

naam

Weerdmeester, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Daghuurder te IJsselmuiden

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Gerrit Weerdmeester een huisje in IJsselmuiden, afkomstig van een ruiling met Teunis Groen, voor een bedrag van 50.

NB. Geen der aanwezigen kan schrijven.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

20

I-555a

3320

11-02-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 2 nummer 342, sectie F nummer 1553

 

 

comparanten

naam

Waal, Lambertus de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmerman te Kampen

 

 

naam

Groebitz, Johan Michiel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Fabrikant te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Johan Michiel Groebitz en huis Achter de nieuwe Muur, aangekocht van Jacob Dragt, voor een bedrag van 1200, betaalbaar in twee termijnen.

Verkoper verklaart nog een schuld van 400 te hebben aan de heer Temminck te Kampen; deze zal worden afgelost met de tweede betaling van koper.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

21

I-555a

3324

22-02-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Inventarisatie

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Wijhe, Petronella Aaltje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Roeland van Wijk Jacobuszoon

 

naam

Wijk, Jacobus van - Roelandszoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Kostschoolhouder te Kampen

 

samenvatting

Inventarisatie van de nagelaten boedel van Roeland van Wijk Jacobuszoon: meubilaire goederen, lijfstoebehoren en effecten.

NB. Uitgebreide beschrijving.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

22

I-555a

3325

23-02-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, stal en tuin genaamd: Welgelegen

locatie

Kampen, aan de Singel, letter C nummer 1, sectie F nummer 100

 

 

comparanten

naam

Westenberg, mr Joan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Griffier der arr. Rechtbank te Zwolle

 

naam

Leuven, Leendert van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Logementhouder en tapper te Kampen

 

naam

Schwab, Andries

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Koopman te Kampen

 

Naam

Plos, Hermanus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Timmerman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Leendert van Leuven een huis aan de Singel voor een bedrag van 1200; een deel hiervan blijft gevestigd op het perceel tegen een rente van 5 procent jaars; het afsluiten van een brandverzekering is verplicht. Er zijn twee borgen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

23

I-555a

3326

25-02-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

borgtocht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Troulja, Diederik Alexander Johan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Raadslid en arts te Kampen

 

 

naam

Acker, Aletta van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Kampen

Echtgenote van comparant

 

naam

Lubberegt, Johan Hendrik Balthazar

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Verificateur der registratie te Kampen

Namens de minister van financin

samenvatting

Comparanten verklaren een borgtocht groot 4500 te stellen ten behoeve van hun zoon Johan Diederik Troulja, om de correcte uitoefening van diens functie van ontvanger der registratie te Arnhem, te garanderen.

NB. Details in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

24

I-555a

3327

01-03-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Een stuk groenland genaamd de Hoge Koeweide

locatie

Zalk, tussen de Uitvliet, Schlosser, de weduwe van Dieren en verkoper

 

 

comparanten

naam

Kragt, Hendrik Heimerichs

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kampen

 

naam

Snel, Jan Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Zalk

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Gerrits Snel, groot 2000, gevestigd op een stuk groenland te Zalk.

NB. Comparant kan wegens hoge ouderdom niet tekenen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

25

I-555a

3328

05-03-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, hof en houtsingel

locatie

IJsselmuiden, nummer 4, sectie B nummer 509 en 510

 

 

comparanten

naam

Werff, Harm Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Winkelier te Kampen

 

naam

Kalter, Arend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te IJsselmuiden

samenvatting

Comparant, erfgenaam van Wolter van der Werff en Anna Maria de Koning, verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving, afkomstig uit de ouderlijke boedel, ten laste van Arend Kalter, groot 600 en gevestigd op een huis en hof te IJsselmuiden.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

26

I-555a

3329

11-03-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, hoek Herensmitsteeg en Keizerstraat, wijk 4 nummer 335

 

 

comparanten

naam

Boer, Petertje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Brunnepe

Echtgenote van Cornelis Croes

 

naam

Boer, Grietje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Brunnepe

Echtgenote van Hendrik Schreurs

 

naam

Boer, Dolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Boerenknecht op het Kampereiland

 

Naam

Wielink, Gerrigje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Boer

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Gerrigje Wielink, groot 60, gevestigd op een huisje in Kampen.

NB. Meerdere aanwezigen kunnen niet tekenen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

27

I-555a

3330

11-03-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Hoek Herensmitsteeg/Keizerstraat, wijk 4 nr 335, sectie F nr 588

 

 

comparanten

naam

Wielink, Gerrigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Boer

 

naam

Koekkoek, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Arbeider te IJsselmuiden

 

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Koekkoek het voorste gedeelte van een huis hoek Herensmitsteeg/Keizerstraat voor een bedrag van 100; koper moet de deur tussen voor- en achterhuis laten dichtmetselen.

NB. Comparanten verklaren niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

28

I-555a

3331

12-03-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Een stuk land genaamd de Meermaten

locatie

IJsselmuiden

 

 

comparanten

naam

Engelen, Hermanus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Meester broodbakker te Kampen

 

 

naam

Hollander, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te IJsselmuiden

 

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jacob Hollander, groot 1800, gevestigd op een stuk land te IJsselmuiden en zijn woonhuis.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

29

I-555a

3332

19-03-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Meijberg, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Fabrikeursknecht te Kampen

 

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Judikje Westerhuis tot zijn erfgename te benoemen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

30

I-555a

3333

19-03-1839

mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Westerhuis, Judikje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Hendrik Meijberg

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen; als haar moeder haar overleeft, dan heeft deze recht op haar legitieme portie.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

31

I-555a

3334 en 3342

25-03-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

En aanzienlijk herenhuis met tuin, koetshuis en stal

locatie

Kampen, Burgwal wijk 4 nummer 97, sectie F nummer 706, 705 en 702

 

 

comparanten

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas van - junior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Pv. kantonrechter te Kampen

Mede namens mr Willem Bijsterbos, Amsterdam en Maria Catharina Bijsterbos te Zwolle

 

naam

Bijsterbos, Johan Christiaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Kandidaat letteren en recht te Utrecht

 

 

naam

Plomp, Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Stadsarchitect te Kampen

samenvatting

De erven van Jurjan Nicolaas Bijsterbos laten zijn woonhuis openbaar verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Bij de inzet is het hoogste bod 4500, gedaan door Nicolaas Plomp; dit wordt niet geaccepteerd en het huis blijft onverkocht.

NB. Bijgevoegd een akte van volmacht.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

32

I-555a

3335 en 3343

25-03-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

Kampen, Graafschap, wijk 1 nummer 262, sectie F nummer 2231

 

2. bijbehorende stal

 

Kampen, sectie F nummer 2231

 

3. een tuin met tuinhuisje

 

Kampen, sectie F nummer 2308 en 2309

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Klooster, Dries Johannes ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kand. Notaris te Kampen

 

 

naam

Woltberg, Arend Lutjes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koopman te Steenwijk

 

naam

Frewel, Johanna Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Steenwijk

Echtgenote van volmachtgever

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, laat comparant enige vaste goederen, afkomstig uit de nalatenschap van volmachtgeefsters vader, openbaar verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Alleen het derde perceel wordt verkocht: voor 235 aan Hendrik Bonneke, winkelier te Kampen.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

33

I-555a

3336

02-04-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, wijk 4 nummer 278

 

 

comparanten

naam

Wolff, Jacob

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

Cessionaris van Janneke van Assen

 

naam

Bosch, Hendrik van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Horlogemaker

en echtgenote Johanna van Weijland

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Hendrik van den Bosch en echtgenote, gevestigd op een huis in Kampen.

NB. Voor herkomst schuldvordering, zie akte.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

34

I-555a

3337

02-04-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 4 nummer 278, sectie F nummer 822

 

 

comparanten

naam

Bosch, Hendrik van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Horlogemaker te Kampen

 

 

naam

Weijland, Johanna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Meijer, Abraham Levi

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Slager te Kampen

 

Naam

Eliazer, Anna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

 

Naam

Wolff, Jacob

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Abraham Levi Meijer en echtgenote een huis op de Oudestraat, aangekocht van Harmen van Assen, voor een bedrag van 1525. Een groot deel van de koopsom wordt betaald door Jacob Wolff, aan wie kopers tevens deze schuld erkennen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

35

I-555a

3338

02-04-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop van roerende goederen

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Wijk, Petronella Aaltje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Roeland van Wijk

samenvatting

Comparante, weduwe van de rector van de Latijnse School, laat zijn bibliotheek, grotendeels bestaande uit Latijnse en Griekse werken, openbaar verkopen. Opbrengst 1500.

NB. De akte bevat een uitvoerige lijst met namen van de kopers.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

36

I-555a

3340

06-04-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

1. een boerenerf met huis, schuur, berg en getimmerte

locatie

Kamperveen, Zuideinde, sectie C nr 295, 296, sectie E nr 235, 236 enz. enz.

 

2. hooiland

 

Doornspijk, sectie B nummer 57, 58

 

 

comparanten

naam

Wijhe, Hilligje Jans van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kamperveen

Weduwe van Hendrik Willems Kwakkel, nu echtgenote van Egbert Kragt

 

naam

Kwakkel, Fennigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Oosterwolde

Echtgenote van Jacob Kragt

 

naam

Kwakkel, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Boerenarbeider te Kamperveen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Hendrik Willems Kwakkel en van diens zoon Willem Hendriks Kwakkel, verklaren de gemeenschappelijke boedel te willen verdelen.

De notaris maakt de verdeling.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

37

I-555a

3341

06-04-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

Perceel groenland

locatie

Oosterwolde, sectie B nummer 57

 

 

comparanten

naam

Schreurs, Berendje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparante

Zb te Kampen

Weduwe van Hermen van den Hof

 

naam

Hof, Marrigje van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verwante

Kampen

Echtgenote van Hendrik Hulsman

 

naam

Hof, Hendrika van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verwante

Dienstbode te Kampen

 

naam

Hof, Aaltje van den

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verwante

Dienstbode te Amsterdam

 

naam

Hof, Hermpje van den

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verwante

Kampen

Echtgenote van Berend Compagne

 

Naam

Compagne, Berend

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

gevolmachtigde

Sergeant schutterij te Kampen

Namens Johanna van den Hof, Amsterdam

 

Naam

Wijhe, Hilligje Jans van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparante ter andere zijde

Kamperveen

Weduwe van Hendrik Willems Kwakkel, echtgenote van Egbert Kragt

samenvatting

Om problemen te voorkomen inzake de aanspraak die comparante en haar kinderen menen te hebben op een deel van een perceel groenland in Oosterwolde, perceel afkomstig van de eerste vrouw van Hendrik Willems Kwakkel, verklaren comparanten tegen een vergoeding van 225 af te zien van alle rechten.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

38

I-555a

3344 en 3356

08-04-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met stal

locatie

Kampen, Koornmarkt, wijk 1 nummer 44, 45 en 45a, sectie F nr 2082

 

 

comparanten

naam

Wal, Martinus Everhardus van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schilder/glazenmaker te Kampen

 

naam

Nijhoff, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Metselaar te Kampen

samenvatting

Comparant laat een huis bestaande uit een benedenwoning en twee bovenwoningen, openbaar verkopen; een en ander is nieuw gebouwd, de grond is gekocht van Jan van Uden; de voorwaarden staan vermeld in de akte. Koper wordt Hendrik Nijhoff voor een bedrag van 2225.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

39

I-555a

3345

12-04-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Woonhuis comparant

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 3 nummer 57

 

 

comparanten

naam

Dwars, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Predikant te Kampen

Weduwnaar van Martha Henrietta Weijland

 

naam

Dieren, Jan Paul Alexander van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Zilversmid te Kampen

samenvatting

Comparant laat de gemeenschappelijk bezeten boedel na het overlijden van zijn vrouw, inventariseren. Het betreft persoonlijke goederen, meubilaire zaken, juwelen en waardepapieren.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht; voor details, zie de akte.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

40

I-555a

3346

12-04-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Tuijl, Cornelia Geertruij

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

 

samenvatting

Testatrice verklaart legaten te schenken aan Adriana Maria en Hendrika Geertruida Staal te Bolsward en aan haar zwager Johan Christoffel Staal. Tot haar enige erfgenaam benoemt zij haar neef Ernst Georg Staal uit Zwolle.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

41

I-555a

3347

16-04-1839

mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Vooght, Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Winkelierster te Kampen

samenvatting

Testatrice verklaart haar zuster Margaretha Vooght tot haar erfgenaam te benoemen; bij haar vooroverlijden is dat haar broer Johannes van Hulzen.

NB. In de kantlijn geschreven: herroepen bij testament 30 april 1849.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

42

I-555a

3348

16-04-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Vooght, Margaretha

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Winkelierster te Kampen

samenvatting

Testatrice verklaart tot haar erfgename te benoemen haar zuster Hendrika Vooght; bij haar vooroverlijden haar broer Johannes van Hulzen.

NB. In de kantlijn genoteerd: herroepen bij testament 30 april 1849.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

43

I-555a

3349

16-04-1839

Mr. F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Oosterman, Hendrikus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Winkelier te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn vrouw Wilhelmina Margritha Martens tot zijn erfgename te benoemen; als zijn moeder hem overleeft, heeft deze recht op haar legitieme portie.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

44

I-555a

3350

16-04-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

Comparanten

naam

Martens, Wilhelmina Margritha

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Johannes Hendrikus Oostermann

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen, tenzij er kinderen geboren zullen worden.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

45

I-555a

3351

17-04-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Gaal, Anna Cornelia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

 

samenvatting

Testatrice verklaart haar besloten testament aan de notaris te overhandigen.

Daarin vermeldt zij dat haar nalatenschap gelijkelijk moet worden verdeeld onder haar broers, zuster en kinderen van haar overleden broer; meer details in de akte.

NB. Bijgevoegd het besloten testament.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

46

I-555a

3352

17-04-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Gall, Peter Helbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Fabrikant te Kampen

 

samenvatting

Testateur verklaart zijn besloten testament aan de notaris te overhandigen. Hierin schrijft hij dat hij alle vooraf gemaakte codicillen herroept: zijn vrouw Johanna Petronella Gaal zal zijn enige erfgename zijn.

NB. Bijgevoegd het besloten testament.