terug naar inhoud

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

1

I-555b

3359

26-04-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Nobel, Richard Andreas Ludolphi

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Lid gemeenteraad te Kampen

 

samenvatting

Testateur overhandigt aan de notaris zijn besloten testament, dat na 01-11-1839 erkend en geopend wordt. Hierin staan een groot aantal legaten vermeld; voor details, zie de akte.

NB. Bijgevoegd het testament en een verklaring van overlijden.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

2

I-555b

3360

26-04-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Gockinger, Arnoldina Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Richard Andreas Ludolphi Nobel

samenvatting

Testatrice verklaart haar besloten testament aan de notaris te overhandigen.

NB. In de kantlijn genoteerd: teruggegeven bij akte van 18 november 1859.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

3

I-555b

3361

30-04-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. een boerenerf met huis, schuur, bergen, boomgaard en weiland

locatie

Zwollerkerspel, sectie P nummer 236 t/m 247

 

2. groenland

 

Wilsum, op Uiterwijk, sectie A nummer 52

 

 

comparanten

naam

Sellis, Mense

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Zwollerkerspel

 

naam

Henniphof, Jannegje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zwollerkerspel

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Wolff, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Wolff een bedrag van 850 tegen 5 procent jaars.

Als onderpand geldt een erf in Zwollerkerspel en groenland in Wilsum; op beide percelen rust nog een hypothecaire verplichting.

NB. Schuldenares verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

4

I-555b

3364

01-05-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 3 nummer 43, sectie F nummer 1135

 

 

comparanten

naam

Martens, Wilhelmina Margritha

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Echtgenote van Johannes Hendrikus Oostermann

 

naam

Veldhuis, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Winkelierster te Kampen

Weduwe van Johannes Jacobus Martens

 

naam

Oostermann, Dirk Hendrikus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Winkelier te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Dirk Hendrikus Oostermann een huis Achter de nieuwe Muur, afkomstig uit hun ouderlijke boedel, voor een bedrag van 800; voorwaarde is dat koper geen manufacturenwinkel vestigt in dit pand, zolang verkoopster een dergelijke winkel heeft in het naastgelegen perceel.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

5

I-555b

3363

01-05-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 229, sectie F nummer 1686

 

 

comparanten

naam

Leenders, Eleonora

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

 

 

naam

Slager, Israel Kobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Slager te Kampen

 

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Israel Kobus Slager, groot 1400, wegens onbetaalde kooppenningen van een huis op de Oudestraat.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

6

I-555b

3362

30-04-1839

mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Schorse, Pieter Cornelis

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

Temminck, Adriaan Mathijs Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kapitein v.d. schutterij te Kampen

 

 

naam

Schinkel, Jacobus

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koster v.d. Broederkerk te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Adriaan Mathijs Pieter Temminck en Jacobus Schinkel wegens onbetaalde kooppenningen van niet nader genoemde vaste goederen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

7

I-555b

3365

01-05-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. Huis,erf en where met stal

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 4 nummer 351, sectie F nummer 386

 

2. het Buitengasthuis Slag

 

Kampen, polder van Dronthen, sectie H nummer 240 en 241

 

 

comparanten

naam

Assen, Hermen van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Touwslager te Kampen

 

 

naam

Schallenberg, Jacoba

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Sels, Geertruida Elisabeth

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van de heer von Bulow

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Geertruida Elisabeth Sels bedrag van 1000 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt een huis in de Oudestraat, hen aangekomen uit de boedel van de ouders van Assen en een deel van het Buitengasthuis Slag, gerfd van Aleida van Diepen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

8

I-555b

3366

02-05-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Breedesteeg, wijk 2 nummer 212, sectie F nummer 1643

 

 

comparanten

naam

Mol, Belia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Adrianus van Leuven

Echtgenote van Lucas Antonius Kuhlman

 

naam

Schouwenburg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zeilmaker te Kampen

 

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Schouwenburg, groot 200 en gevestigd op een huisje in de Breedesteeg.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

9

I-555b

3367

03-05-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bouwmeester, Elisabeth Gerarts

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Landbouwster op het Kampereiland

Weduwe van Gerrit Klasen Hoekman

samenvatting

Testatrice verklaart te willen voorzien in de voogdij van haar minderjarige kinderen en stelt tot voogd aan haar zoon Gerrit Hoekman en tot toeziend voogd Jan Post.

NB. In de kantlijn genoteerd: overleden 28-09-1844.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

10

I-555b

3368

04-05-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Koornmarkt, wijk 1 nummer 1, sectie F nummer 2786

 

 

comparanten

naam

Wal, Martinus Everhardus van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schilder te Kampen

 

 

naam

Teune, Abraham

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman en grutter te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Abraham Teune een huis buiten en op de hoek van de Koornmarkt, gekocht van Pieter van Goor uit Zwolle, voor een bedrag van 500.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

11

I-555b

3370

07-05-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Boekelman, Anna Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Coenraad Frederik Landman

samenvatting

Testatrice schenkt legaten aan haar nicht Gerritdina Adriana Bunte, het Nederlandse Bijbel Genootschap, haar dienstmaagd Aaltje Albers en aan Jacobus Henricus Scheepers.

Tot haar erfgenamen benoemt zij haar neef Harm Hendrik Bunte, haar nicht Gerritdina Adriana Bunte en haar neef Cornelis Johannes Bunte; verdere details in de akte.

NB vermeld in de kantlijn: overleden 7 augustus 1842.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

12

I-555b

3371

10-05-1839

Mr. F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Karpersteeg, wijk 4 nummer 246, sectie F nummer 815

 

 

comparanten

naam

Meulenbroek, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Dienstbode te Kampen

 

 

naam

Winsum, Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Borstelmaker te Kampen

 

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Willem van Winsum een huisje in de Karpersteeg, gekocht van Hendrik Meulenbroek, voor een bedrag van 260; zij mag tot augustus in het huis blijven wonen.

NB. Comparante verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

13

I-555b

3373

15-05-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Geerstraat wijk 1 nummer 139, sectie F nummer 1912

 

 

comparanten

naam

Nijhoff, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Metselaar te Kampen

 

 

naam

Moerbeek, Jacobus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

erfgenaam

Leraar Doopsgezinden te Huizen

Tevens koper

 

naam

Rusburg, Barend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur-testamentair

Predikant te Kampen

Tevens gemachtigde van erfgenaam

 

Naam

Tebbetman, Jan Albertus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur-testamentair

Klerk te Kampen

Tevens gemachtigde van erfgenaam

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jacobus van Moerbeek, vertegenwoordigd door de executeurs van het testament van Margaretha van Saanen, een huis in de Geerstraat, indertijd aangekocht van Gerrit Jan Edenbrink, voor een bedrag van 1400.

Voor details, zie de akte.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

14

I-555b

3375

17-05-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bruijn, Lobetta de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Johannes Buijs

samenvatting

Testatrice verklaart legaten te schenken aan haar kinderen, aan Lobetta Johanna en Anna Maria Buijs; de kinderen zijn ook haar erfgenamen.

Tot executeur benoemt zij haar zoon Theodorus Buijs, koopman te Kampen en en haar kleinzoon Johannes Buijs Jan Danielszoon, makelaar te Amsterdam.

NB. Wegens slechtziendheid kan testatrice niet tekenen.

 

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

15

I-555b

3376

21-05-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

borgtocht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Troulja, Diederik Alexander Johan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Raadslid te Kampen

 

 

naam

Acker, Aletta van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Kampen

Echtgenote van comparant

 

naam

Troulja, Johan Diederik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Belanghebbende

Ontvanger der registratie te Arnhem

Zoon van borgstellers

 

Naam

Lobberegt, Johan Hendrik Balthazar

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Verificateur der registratie te Kampen

Namens de provincie Overijssel

samenvatting

De ouders van Johan Diederik Troulja verklaren een borgtocht groot 4500 te stellen ten behoeve van hun zoon die benoemd is tot ontvanger der registratie te Arnhem.

Voor details, zie de akte.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

16

I-555b

3377

21-05-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where met tuin

locatie

IJsselmuiden, Nieuwe Weg 133, sectie B nummer 635 en 636

 

2. huis, erf en where met hofland

 

IJsselmuiden, Nieuwe Weg nummer 89, sectie B nummer 679 en 680

 

3. het erf Ittervegt

 

IJsselmuiden, sectie B nummer 329 t/m 331

 

 

comparanten

naam

Huisman, Klaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Warmoezenier te IJsselmuiden

 

naam

Horstman, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

IJsselmuiden

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Broese, Joachim Adolph

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Raadslid te Kampen

Namens de erven van Aaltje van der Werf

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de erven van Aaltje van der Werf een bedrag van 600 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand gelden diverse vaste goederen.

NB. Schuldenares heeft verklaard niet te kunnen schrijven.

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

17

I-555b

3378

21-05-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Spangen, Pieter Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Koopman te Kampen

Over Johan Hendrik Schorse

 

naam

Berghuijs, Albertus Janszoon

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Koopman te Kampen

Over Johan Hendrik Schorse

 

naam

Schorse, Pieter Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Namens zijn pupil, verklaart comparant zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Pieter Cornlis Schorse, gevestigd op niet nader genoemde vaste goederen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

18

I-555b

3381

27-05-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 217, sectie F nummer 595

 

 

comparanten

naam

Hardenberg, Sijbrand

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Hooiweger te Kampen

 

naam

Schilder, Timen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Timen Schilder een huis in de Buitennieuwstraat, gekocht van Nicolaas Veldhuis, voor een bedrag van 600. Verkoper heeft het recht om tot november in het huis te blijven wonen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

19

I-555b

3383

28-05-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, Buitenproveniershuis, wijk 3 nummer 324

 

 

comparanten

naam

Lening Weber, Bernhard Diederich

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Zb te Kampen

Weduwnaar van Adolphine Petronella van Brandt

 

naam

Piper, Johannes Frederik Engelbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Apotheker te Kampen

Mede als curator over Willem Joachim Piper en gemachtigde van Frederik Alexander Sippo Arnold baron van Ittersum te Hattem

 

naam

Klooster, Dries Johannes ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Kandidaat notaris te Kampen

Als echtgenoot van Susanna Constantia Piper

samenvatting

De nagelaten boedel van Adolphine Petronella van Brandt wordt genventariseerd. Uitvoerige beschrijving: behalve kleding en meubilaire goederen, ook goud en zilver en veel waardepapieren.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht en de toestemming van de rechtbank.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

20

I-555b

3385

30-05-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Diest, Hendrikje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Hendrikus van Kalkenstein

samenvatting

Testatrice verklaart tot haar erfgenaam te benoemen haar neef Jan Ambrosius Hoorn; zij schenkt een legaat aan haar nicht Hendrikje Kerkelink te Epe. Tot executeur benoemt zij Pieter Christiaan Bondam, kantonrechter te Kampen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

21

I-555b

3386

31-05-1839

mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 217, sectie F nummer 595

 

 

comparanten

naam

Veldhuis, Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Bakker te Kampen

 

 

naam

Hardenberg, Sijbrand

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Hooiweger te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Sijbrand Hardenberg, groot 300 wegens onbetaalde kooppenningen voor een huis in Kampen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

22

I-555b

3387

01-06-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Oldenbarneveld, Johanna Catharina Louisa Augustina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Genaamd Tullingh

Echtgenote van Cornelius Themmen

samenvatting

Testatrice verklaart haar kinderen tot haar erfgenamen te benoemen; zij hoopt dat deze samen blijven wonen onder verzorging van haar zuster Henriette Maria van Oldenbarneveld genaamd Tullingh. Als voogd stelt zij aan Martinus Lambertus Tijl te Hasselt.

NB. De echtgenoot van testatrice bevindt zich in Oost-Indi.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

23

I-555b

3388

05-06-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bussemaker, Anneke

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Kampen

Echtgenote van Jannes Jacobus Middelbergh

 

naam

Middelbergh, Jannes Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Echtgenoot

Koopman te Kampen

 

naam

Bussemaker, Jacoba

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Zwolle

Echtgenote van Daniel Middelbergh

 

Naam

Middelbergh, Daniel

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Echtgenoot

Landmeter te Zwolle

 

samenvatting

Beide volmachtgeefsters, erfgenamen van hun vader Teunis Bussemaker, verklaren een volmacht te verstrekken aan hun broer Jan Bussemaker, fabrikant te Borne, om de nagelaten onverdeelde boedel te beheren.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

24

I-555b

3389

10-06-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat westzijde, wijk 3 nummer 73

 

 

comparanten

naam

Boeve, Geertruid

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Echtgenote van Gerhard Jacobus Middelbergh

 

naam

Klunder, Jan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kampen

 

naam

Teune, Abraham

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman en grutter te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Abraham Teune, groot 1200 wegens onbetaalde kooppenningen van een huis in Kampen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

25

I-555b

3390

10-06-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kruithof, Jannegje Hendriks

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Timen Schilder

samenvatting

Testatrice verklaart legaten te schenken aan Beertje Bartels Messeman en aan haar nichten Trijntje Jans Worsteboer en Geesje Jansen van Dijk. Haar echtgenoot wordt executeur en krijgt het levenslange vruchtgebruik van haar nalatenschap.

NB. In de kantlijn vermeld: overleden 9 oktober 1841.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

26

I-555b

3392

12-06-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Koornmarkt wijk 1 nummer 44, 45 en 45a, sectie F nummer 2082

 

 

comparanten

naam

Wal, Martinus Everhardus van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Schilder en glazenmaker te Kampen

 

 

naam

Nijhoff, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Metselaar te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Hendrik Nijhoff, groot 2225, gevestigd op een huis aan de Koornmarkt.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

27

I-555b

3394

14-06-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Beeckman, Jacob August Carel Wilhelm

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Luitenant infanterie te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart tot zijn erfgename te benoemen zijn echtgenote Henriette Elisabeth Bollaertz; mocht zijn moeder nog in leven zijn, dan heeft deze recht op haar legitieme portie.

NB. Hij verblijft thans bij de weduwe van Willem Beeckman te Kampen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

28

I-555b

3395

14-06-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bollaertz, Henriette Elisabeth

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Jacob August Carel Wilhelm Beeckman

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen; mocht haar moeder nog in leven zijn, dan heeft deze recht op haar legitieme portie.

NB. Testatrice bevindt zich thans in Kampen bij de weduwe van Willem Beeckman.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

29

I-555b

3396 en 3402

17-06-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Geerstraat wijk 1 nummer 139, sectie F nummer 1912

 

 

comparanten

naam

Rusburg, Barend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Predikant te Kampen

 

 

naam

Tebbetman, Jan Albertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Klerk te Kampen

 

naam

Moerbeek, Jacobus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Leraar Doopsgezinden te Huizen

 

Naam

Leembroek, Bernardus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Timmerman te Kampen

Namens Willem Frederik Blom

samenvatting

Namens hun opdrachtgever, erfgenaam van Margaretha van Saanen, laten comparanten een huis in de Geerstraat openbaar verkopen; de voorwaarden hiertoe staan vermeld in de akte.

Koper is Bernardus Leembroek met een bod van 1131; deze koopt namens Willem Frederik Blom.

NB. Bijgevoegd de toestemming van de rechtbank.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

30

I-555b

3397 en 3403

17-06-1839

Mr F. Rambonnt

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. tuin en tuinhuisje

locatie

IJsselmuiden, Nieuwe Weg, sectie B nummer 642 en 643

 

2. twee stukken groenland

 

IJsselmuiden, sectie B nummer 595 en 596

 

 

comparanten

naam

Lankhorst, Gerrit Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Raadslid te Kampen

Namens Franciscus Johannes Auwers

 

naam

Auwers, Franciscus Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Burgemeester van Dreumel te Wamel

Gevolmachtigde van Laurens Frederik Schultz

 

naam

Schultz, Laurens Frederik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Magazijnmeester te Amboina (Ambon)

 

Naam

Roozendaal, Klaas

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kleermaker te IJsselmuiden

Thans als militair afwezig

 

Naam

Scheepers, Jacobus Hendricus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Predikant te IJsselmuiden

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever laat comparant enige vaste goederen, afkomstig uit een erfenis, openbaar verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte.

De tuin wordt gekocht voor 453 door Klaas Roozendaal; het tweede perceel door Jacobus Henricus Scheepers voor een bedrag van 2321.

NB. Bijgevoegd de akten van volmacht.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

31

I-555b

3398

19-06-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Twee huisjes, erven en wheren

locatie

Kampen, Botervatsteeg wijk 4 nummer 233b en c, sectie F nummer 801 en 802

 

 

comparanten

naam

Leembroek, Bernardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmerman te Kampen

 

naam

Graaf, Hendrik de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Daghuurder te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrik de Graaf twee huisjes in de Botervatsteeg, gekocht van de erven van Clara Erkelens en door verkoper herbouwd, voor een bedrag van 600.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

32

I-555b

3399

21-06-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Venestraat wijk 1 nummer 183, sectie F nummer 2176

 

 

comparanten

naam

Wal, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koperslager te Kampen

 

naam

Linthorst, Berendina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Wijhe, Jan Dirks van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landbouwer te Kamperveen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Dirks van Wijhe een bedrag van 1000 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt een huis in de Venestraat, gekocht van Egbert van Dijk. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

33

I-555b

3400

21-06-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur wijk 2 nummer 333

 

 

comparanten

naam

Piper, Susanna Constantia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Dries Johannes ten Klooster

 

naam

Piper, Johannes Frederik Engelbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Apotheker te Kampen

Mede als curator over Willem Joachim Piper

 

naam

Ittersum, Frederik Alexander Sippo Arnold baron van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kantonrechter te Hattem

Namens Willem Joachim Piper

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van zowel hun halfzuster Adolphine Petronella van Brandt als van hun broer Gerrit Julius Piper, willen de nalatenschap van hun broer, overleden te Padang (Sumatra), laten beschrijven.

Van zijn goederen in Oost-Indi is niets bekend, maar hij is voor een vierde gedeelte eigenaar van een huis in Kampen, waarop nog een verplichting rust.

NB. Bijgevoegd de akte van overlijden.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

34

I-555b

3404

01-07-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met moesland e.d.

locatie

Brunnepe, sectie F nummer 228, 231 t/m 233, 235

 

 

comparanten

naam

Dekker, Berendje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Jan van den Noord

 

naam

Dekker, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Veehouder te Brunnepe

 

naam

Dekker, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Veehouder te Brunnepe

 

Naam

Nieuwensteijn, Jacobus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder en warmoezenier te Brunnepe

 

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Maria van den Beld, weduwe van Arend Dekker,

Verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jacobus Nieuwensteijn, groot 600 wegens onbetaalde kooppenningen van een huis in Brunnepe.

NB. Eerste comparante verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

35

I-555b

3405

01-07-1839

mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 4 nummer 357, sectie F nummer 594

 

 

comparanten

naam

Reuijl, Reinier

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Bakker te Kampen

 

naam

Tolhuijs, Petronella

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Dijk, Willem Aalts van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Landman op het Kampereiland

Namens de kinderen Sellis

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de kinderen van Klaas Mence Sellis en Hendrikje Aalts van Dijk, een bedrag van 600 tegen 5 procent jaars. Als speciaal onderpand geldt hun huis op de Oudestraat, afkomstig uit de ouderlijke boedel van schuldenaar. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

36

I-555b

3406

01-07-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Nieuwenstein, Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Warmoezenier te Brunnepe

 

samenvatting

Testateur verklaart tot zijn erfgenamen te benoemen zijn zusters Aleida en Isabella Crina Nieuwenstein; hij schenkt een legaat aan de kerk.

NB. In de kantlijn genoteerd: herroepen bij testament 23 mei 1860.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

37

I-555b

3407

02-07-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Coulbaut, Jacobus Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Gepensioneerd officier te Kampen

 

samenvatting

Testateur verklaart het vruchtgebruik van zijn nalatenschap te schenken aan zijn echtgenote Anna Catharina Rooseboom; bij haar vooroverlijden wordt dit zijn dochter Elisabeth Coulbaut.

Tot executeurs benoemt hij zijn schoonzoons Hermen Jacobus Pieter Casius uit Utrecht en Jan Andries Visscher uit Zwolle.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

38

I-555b

3408

02-07-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Rooseboom, Anna Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Jacobus Henrik Coulbaut

samenvatting

Testatrice verklaart het levenslange vruchtgebruik van haar nalatenschap te schenken aan haar echtgenoot; bij zijn vooroverlijden wordt dit haar dochter Elisabeth Coulbaut. Tot executeurs benoemt zij haar schoonzoons Jacobus Pieter Casius uit Utrecht en Jan Andries Visscher uit Zwolle.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

39

I-555b

3409

09-07-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Speldenmakerssteeg wijk 2 nummer 224, sectie F nummer 1672

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, naast het vorige, wijk 2 nummer 225, sectie F nummer 1673

 

3. drie huisjes, erven en wheren

 

Kampen, Bovenhofstraat wijk 1, nummer 115, sectie F nummer 1969

 

 

comparanten

naam

Bauman, August

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Metselaar te Kampen

 

naam

Dokters, Geertruid

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Teune, Abraham

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman en grutter te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Abraham Teune een bedrag van 1000 tegen 5 procent jaars . Als speciaal onderpand gelden diverse vaste goederen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

40

I-555b

3410

12-07-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Speldenmakerssteeg wijk 2 nummer 194, sectie F nummer 1433

 

 

comparanten

naam

Bottenberg, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Gerrit Bos

 

naam

Bos, Peter

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Knecht op het Haatland

 

 

naam

Bos, Dirk

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Kuiper te Kampen

 

 

Naam

Bos, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Visser te Kampen

 

 

Naam

Stibbe, David Salomon

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Gerrit Bos, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van David Salomon Stibbe, groot 590 wegens onbetaalde kooppenningen voor een huis in de Speldenmakerssteeg.

NB. Meerdere personen verklaren niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

41

I-555b

3411

13-07-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Burgwal wijk 4 nummer 86, sectie F nummer 521

 

 

comparanten

naam

Swart, Hector Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

 

 

naam

Jong, Marretje de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Amsterdam

Weduwe van Pieter de Wilde; echtgenote van Hendrik Jan Sieverdink

 

naam

Wilde, Magdalena Susina de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Amsterdam

Echtgenote van Joannes Verbrugge

 

Naam

Prins, Tijmen

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Onderwijzer te Kampen

 

 

Naam

Westerhof, Jannigje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Weduwe van Albert Frilink

 

Naam

Prins, Hilligje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Naaister te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Tijmen Prins een deel van een schuldvordering, oorspronkelijk groot 350 tegen 4 procent jaars, voor een bedrag van 150. De vordering is ten laste van Jannigje Westerhof en ten behoeve van Hilligje Prins, gevestigd op een huis in Kampen, thans in bezit van Lambertus de Waal.

NB. Akte bevat veel namen en details.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

42

I-555b

3412

19-07-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 3 nummer 13

 

 

comparanten

naam

Dijk, Antonia van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Naaister te Kampen

Weduwe van Justus Berben

 

naam

Berben, Lambertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koper- en blikslager te Kampen

 

 

naam

Overmars, Aleida Cecilia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Lambertus Berben en echtgenote, groot 700 en gevestigd op een huis in Kampen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

43

I-555b

3415

24-07-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 229, sectie F nummer 1686

 

 

comparanten

naam

Slager, Isral Kobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Slager te Kampen

 

naam

Keijzer, Betje Levi

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Wolff, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Wolff een bedrag van 1250 tegen 5 procent jaars. Als speciaal onderpand geldt hun huis op de Oudestraat, gekocht van Eleonora Leenders. Het afsluiten van een brandverzekering is verplicht.

NB. Schuldenares verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

inv. nr