terug naar inhoud

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 1

I-555c

3448

11-09-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 219, sectie F nummer 663

 

 

comparanten

naam

Snijders, Hendrik

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Winkelier te Kampen

 

 

naam

Koekkoek, Gerrit

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Klompenmaker te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Koekkoek een huis in de Buitennieuwstraat, gekocht van Evert Moulin, voor een bedrag van ƒ400, waarvan een gedeelte wordt uitbetaald aan de vorige eigenaar wegens onbetaalde kooppenningen.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 2

I-555c

3449

13-09-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Wagenaar, Neeltje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Hermanus Groenewolt

samenvatting

Testatrice verklaart een legaat te schenken aan haar zuster Geesje Wagenaar; als erfgenaam noemt zij haar echtgenoot.

NB. Wegens ziekte kan zij niet schrijven; in de kantlijn genoteerd: overleden 22-09-1849.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 3

I-555c

3450

17-09-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Fricke, Johanna Lucia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

 

samenvatting

Testatrice verklaart aan de notaris te overhandigen haar besloten testament.

NB. In de kantlijn genoteerd: de overledene heeft een later testament gepasseerd voor de notaris Quintus te Groningen.

Bijgevoegd: de envelop van het besloten testament met inhoud.

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 4

I-555c

3451

17-09-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 256

 

 

comparanten

naam

Hoeve, Jacoba

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kasteleinse te Kampen

Weduwe van Beert Driessen Kroeze

 

naam

Pfeiffer, Coenraad

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kastelein te Kampen

 

samenvatting

Comparante verklaart haar goedkeuring te geven aan het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Coenraad Pfeiffer, groot ƒ1200 wegens onbetaalde kooppenningen van een huis in Kampen.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 5

I-555c

3452

17-09-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 256

 

 

comparanten

naam

Donker, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Zb te Kampen

Weduwnaar van Jacoba Frederika Bekkershaus

 

naam

Kroeze, Beert Driessen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Tapper te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Beert Driessen Kroeze, groot ƒ1200 en gevestigd op een huis op de Oudestraat.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 6

I-555c

3453

17-09-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Merwede, Judith van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Arie Sels

samenvatting

Testatrice verklaart aan de notaris haar besloten testament te overhandigen.

NB. Bijgevoegd het besloten testament waarin zij legaten aan kinderen en kleinkinderen schenkt en haar echtgenoot tot erfgenaam benoemt.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 7

I-555c

3454

19-09-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 136

 

 

comparanten

naam

Hulzen, Aleida van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Weduwe van Hendrikus Rekvelt

Echtgenote van Jan van de Pol

 

naam

Rooij, Willem Herms de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

gevolmachtigde

Veehouder te Kampen

 

naam

Hulzen, Magdalena van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Amsterdam

Echtgenote van Adrianus Baars

 

Naam

Hulzen, Dirk van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koffiehuisknecht te Amsterdam

 

Naam

Timmer, Helena Elisabeth

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Ouderkerk a/d Amstel

Weduwe van Johannes van Hulzen

 

Naam

Huijsen, Matthijs

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Kleermaker te Amsterdam

Weduwnaar van Margaretha Catharina van Hulzen

 

Naam

Grobbenhaar, Lambertus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Timmerman te Kampen

Namens Matthijs Huijser

Ook toeziend voogd

 

Naam

Baars, Adrianus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Niet vermeld

 

naam

Beeckman, Johannes Petrus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Messenmaker te Kampen

 

 

Naam

Bulte, Johannes Henricus ten

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Bakker te Kampen

 

Naam

Pol, Jan van de

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

verwant

Veehouder te Kampen

Hospes van overledene

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Dirk van Hulzen, laten de boedel inventariseren: de gebruikelijke zaken en waardepapieren waarvan de executeurs de administratie hebben gevoerd.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 8

I-555c

3455

19-09-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

3 akkers bouwland

locatie

Brunnepe, sectie F nummer 213 t/m 215

 

 

comparanten

naam

Werff, Pieter Hilbrand

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

 

naam

Romunde, Richardus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Wethouder te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Richardus van Romunde drie stukken grond in Brunnepe waarop twee huizen hebben gestaan, indertijd aangekocht van de erven van Jan van Hulzen, voor een bedrag van ƒ400.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 9

I-555c

3457

24-09-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Vlierden, Petronella Johanna Aleida van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Frans Frederik Ulrich Ludwig Last

samenvatting

Testatrice verklaart haar besloten testament aan de notaris te overhandigen.

NB. Vermeld in de kantlijn: het gedeponeerde testament teruggegeven zie akte nummer 4111.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 10

I-555c

3458

26-09-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Blauwehandsteeg, wijk 2 nummer 300, sectie F nummer 1623

 

 

comparanten

naam

Kuhlman, Lucas  Antonius

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

 

naam

Dekker, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Timmerman/veehouder te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Johannes Dekker een huisje in de Blauwehandsteeg, gekocht van Jan Alferink, voor een bedrag van ƒ200.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 11

I-555c

3459

26-09-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 256

 

 

comparanten

naam

Schellen, Willem Luchies van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kampen

 

naam

Kroese, Beert Driessen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kastelein te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Beert Driessen Kroese groot ƒ1300, waarvan een deel is overgenomen door Coenraad Pfeiffer, gevestigd op een huis op de Oudestraat.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 12

I-555a

3460

26-09-1839

mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Brunnepe, St. Nicolaasdijk,  letter C nummer 28, sectie F nummer 244

 

 

comparanten

naam

Dorenweerd, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Veehouder te Kampen

 

naam

Dijk, Asjen van

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veehouder te Kampen

 

naam

Teune, Barber

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

 

Naam

Teune, Abraham

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman/grutter te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Asjen van Dijk en echtgenote een huisje in  Brunnepe, gekocht van Hendrikje Gerrits de Groot, voor een bedrag van ƒ500. Een deel van de koopsom wordt betaald door Abraham Teune, voor wie kopers een schuldbekentenis afgeven. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 13

I-555c

3461

`27-09-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 1 nummer 80, sectie F nummer 1995

 

 

comparanten

naam

Vlierden, Petronella Johanna Aleida van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Frans Frederik Ulrich Ludwich Last

 

naam

Rekvelt, Gerrit - junior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Bleker te IJsselmuiden

 

 

naam

Westmeijer, Hermina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

IJsselmuiden

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Gerrit Rekvelt en echtgenote, groot ƒ1100, gevestigd op een huis op de Oudestraat.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 14

I-555c

3462

28-09-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Marle, Helena Eva van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

 

samenvatting

Testatrice verklaart de notaris haar besloten testament te overhandigen.

NB. Bijgevoegd het testament, waarin zij schrijft haar zuster Anna Catharina van Marle tot haar erfgename te benoemen; in de kantlijn genoteerd: overleden augustus 1846.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 15

I-555c

3463

28-09-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Marle, Anna Catharina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

 

samenvatting

Testatrice verklaart de notaris haar besloten testament te overhandigen.

NB. Bijgevoegd het testament, waarin zij schrijft haar zuster Helena Eva van Marle tot haar erfgename te benoemen.

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 16

I-555c

3464

28-09-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bundes, Gijsbertha

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

 

samenvatting

Testatrice verklaart haar nicht Christina Gijsbertha Cannaarts, bij vooroverlijden haar zuster Hendrika Willemina Cannaarts, tot haar erfgename te benoemen.

NB. In de kantlijn vermeld: herroepen 6 september 1842; overleden 20 maart 1847.

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 17

I-555c

3466

30-09-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Leembroek, Bernardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Timmerman te Kampen

 

 

naam

Kivit, Leendert Hzn

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Aannemer publ. werken te Hardinxveld

 

naam

Kamsteeg, Teunis Hzn

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Aannemer publ. werken te Hardinxveld

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Leendert Kivit en Teunis Kamsteeg, groot ƒ1500 en gevestigd op niet nader genoemde goederen.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 18

I-555c

3465

 

 

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Cannaarts, Christina Gijsbertha

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

samenvatting

Testatrice verklaart haar tante Gijsbertha Bundes tot haar erfgename te benoemen; bij vooroverlijden haar zuster Hendrika Willemina Cannaarts.

NB. Bijgevoegd het eigenhandig geschreven testament; in de kantlijn van de akte staat vermeld: herroepen 6 september 1842.

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 19

I-555c

3467

30-09-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Dijk, Hannegje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Arbeidster te Zalk

Ook: Annegje

samenvatting

Testatrice verklaart tot haar erfgenamen te benoemen haar beide nichten Janna Wagteveld en Marrigje Wagteveld. Zij meldt niet te kunnen schrijven.

NB. In de kantlijn genoteerd: overleden april 1846.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 20

I-555c

3468

01-10-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

erkenning

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Vlierden, Petronella Johanna Aleida van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparante

Zb te Kampen

Weduwe van Friederich Frans Ludewich Ulrich Last

samenvatting

Comparante verklaart te overhandigen aan de notaris een gelegaliseerd afschrift van een akte, waarin haar overleden echtgenoot het kind erkent dat hij verwekt heeft bij Elisabeth Atteveld: een jongen genaamd Friederich Franz Ludewich Ulbrich Last, geboren 1 juli 1822 te St. George del Mina, Guinea.

NB. Afschrift is bijgevoegd.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 21

I-555c

3470

02-10-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Tuin met tuinhuisje

locatie

IJsselmuiden, in de Zak, sectie B nummer 669

 

 

comparanten

naam

Huisman, Klaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Warmoesenier te IJsselmuiden

 

 

naam

Schinkel, Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koster der Broederkerk te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jacobus Schinkel een tuin met tuinhuisje in IJsselmuiden, aangekocht van Frederik Christoffel Beekman, voor een bedrag van ƒ400.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 22

I-555c

3471

03-10-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met plaats

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur

 

 

comparanten

naam

Veen Valck, Jan Rudolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Ontvanger  te Kampen

 

 

naam

Hooft, Philippus Jeremias ‘t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Makelaar te Amsterdam

 

naam

Hooft, Bernardus ‘t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Particulier te New-York

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, erfgenamen van Jacobus Thooft en Elisabeth van van Goutum, verklaart comparant zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van de opzieners van de Joodse Gemeente te Kampen, groot ƒ175 en gevestigd op een huis in Kampen, in gebruik als synagoge.

NB. Namen gespeld als: Thooft.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 23

I-555c

3472

05-10-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Schallenberg, Willemina Barta

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Modemaakster te Kampen

 

samenvatting

Testatrice verklaart tot haar erfgenamen te benoemen haar zusters Johanna Jachemina en Femma Magrita Schallenberg; bij vooroverlijden haar broer Johannes Schallenberg.

NB. In de kantlijn genoteerd: herroepen 18-02-1871.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 24

I-555c

3473

05-10-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Schallenberg, Femma Magrita

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Modemaakster te Kampen

 

samenvatting

Testatrice verklaart haar zusters Willemina Barta en Johanna Jachemina Schallenberg tot haar erfgenamen te benoemen; bij vooroverlijden haar broer Johannes Schallenberg.

NB. In de kantlijn vermeld: overleden 5 maart 1869.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 25

I-555c

3474

05-10-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Schallenberg, Johanna Jachemina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Modemaakster te Kampen

 

samenvatting

Testatrice verklaart tot haar erfgenamen te benoemen haar zusters Willemina Barta en Femma Magrita Schallenberg; bij vooroverlijden haar broer Johannes Schallenberg.

NB. In de kantlijn geschreven: overleden 16-12-1860.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 26

I-555c

3476

09-10-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Boeve, Geertruid

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Gerhard Jacobus Middelbergh

 

naam

Robijns, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmerman te Kampen

 

naam

Oosten, Petronella van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving, afkomstig uit de boedelscheiding, ten laste van Hendrik Robijns en echtgenote, groot ƒ500 en gevestigd op een niet nader genoemd huis.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 27

I-555c

3477

09-10-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Leithen, Aletta Maria van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

 

samenvatting

Testatrice verklaart tot haar erfgenamen te benoemen haar neef/nichten  Marianne Elisabeth, Susanna en Jean Frederik Augier. Laatstgenoemde zal ook executeur van het testament zijn.

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 28

I-555c

3478

09-10-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Augier, Susanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

 

samenvatting

Testatrice verklaart tot haar erfgenamen te benoemen haar neef/nichten Marianna Elisabeth, Susanna en Jean Frederik Augier. Laatstgenoemde zal ook executeur van het testament zijn.

NB. In de kantlijn genoteerd: overleden mei 1847.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 29

I-555c

3479

11-10-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

voogdij

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Reuijl, Hendrikus Janszoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Vader

Koopman/winkelier te Kampen

Weduwnaar van Jacoba Aleida Bouhuijs

 

naam

Reuijl, Hendrik Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Kampen

 

naam

Reuijl, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Kampen

samenvatting

Comparant verklaart tot voogd te benoemen over zijn minderjarige kinderen Hendrik Jan en Johannes Reuijl.

NB. In de kantlijn: herroepen 5 juli 1849.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 30

I-555c

3480

15-10-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Knogh, Willemina Adriana

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

 

samenvatting

Testatrice verklaart haar testament van 1825 te herroepen. Zij schenkt legaten aan Gerrit Willem Boink, aan Aaltje Best, Maria Egberdina Arinck, Albert Gradus Hogenkamp, aan Hendrik Dirk en Gerhardus Arinck, aan Cornelis Johannes Boele, Johanna Bouhuijs, Bernardus Fras, Willemina Adriana Boele.

Tot executeurs benoemt zij Cornelis Johannes Boele en Gerrit Willem Arinck.

NB. In de kantlijn genoteerd: herroepen.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 31

I-555c

3483

22-10-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas van  - junior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Gemeenteraadslid te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart aan de notaris te hebben overhandigd zijn besloten testament, waarin staat dat zijn broer Johan Christian Bijsterbos zijn enige erfgenaam is.

NB. Bijgevoegd het testament en de erkenning van de rechtbank; overleden 1 mei 1869.

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 32

I-555c

3484

22-10-1839

mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bijsterbos, mr Johan Christiaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Advocaat te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart de notaris te hebben overhandigd zijn besloten testament.

NB. Bijgevoegd het testament, waarin hij zegt zijn broer Nicolaas van Berkum Bijsterbos junior tot zijn erfgenaam te benoemen.

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 33

I-555c

3485

25-10-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Boedelscheiding

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

Comparanten

naam

Stoel, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Veehouder te Kampen

Weduwnaar van Lutgertje Gosens; voogd

 

naam

Schierholt, Gerrigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Oldebroek

Echtgenote van Willem Broekhuis; kind uit 1e huwelijk

 

naam

Schierholt, Elisabeth

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Dienstbode te Kampen

Kind uit 1e huwelijk

 

Naam

Kwakkel, Aaltje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zalk

Echtgenote van Teunis van  der Stege; uit 2e huwelijk

 

Naam

Kwakkel, Annigje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zalk

Echtgenote van Jan van Zuthem; uit 2e huwelijk

 

Naam

Klooster, Dries Johannes ten

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kandidaat-notaris te Kampen

Namens Gerrit Kwakkel, militair; uit 2e huwelijk

 

Naam

Ommen, Jan van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Landman te Oldebroek

samenvatting

Comparanten, allen erfgenamen van Lutgertje Gosens, verklaren de nagelaten boedel te willen scheiden.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 34

I-555c

3486

29-10-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 3 nummer 86, sectie F nummer 1013

 

 

comparanten

naam

Vlothuijzen, Hendrikus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Blauwverver te Kampen

 

naam

Werf, Hermina van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Weerd, Jan Lubbers van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Lubbers van der Weerd een bedrag van ƒ800 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt hun huis  op de Oudestraat, indertijd gekocht van Willem Pastoor, waarop nog een verplichting rust; het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 35

I-555c

3487

29-10-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Prinsenstraat wijk 1 nummer 19, sectie F nummer 2122

 

 

comparanten

naam

Leenders, Eleonora

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

 

naam

Dijk, Jan Aalts van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Arbeider te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Jan Aalts van Dijk een huisje in de Prinsenstraat, gekocht van Hendrikje Harms ten Hove, voor een bedrag van ƒ200.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 36

I-555c

3489

29-10-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Brunnepe, Noordweg, letter C nummer 89, sectie F nummer 32

 

 

comparanten

naam

Dijk, Jacob van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Scheepstimmerman te Kampen

 

naam

Farnhorst, Willem

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Timmerman te Brunnepe

 

Naam

Schutte, Annigje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Brunnepe

Echtgenote van koper

 

naam

 Vos, Gerrit Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman op het Kampereiland

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Willem Farnhorst en echtgenote een huis in Brunnepe, aangekocht van Hermanus Haverkamp en Everdina Riesebeek, voor een bedrag van ƒ750; hierbij is niet inbegrepen de grond van de scheepstimmerwerf. Een groot deel van de koopsom wordt betaald door Gerrit Jans Vos, aan wie kopers zich schuldig verklaren.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 37

I-555c

3490

30-10-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

Woonhuis testatrice

locatie

Kampen, Vloeddijk, hoek Broederweg, wijk 3 nummer 241

 

 

comparanten

naam

Belt, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Winkelierster te Kampen

Weduwe van Jan Scholten

samenvatting

Testatrice verklaart haar kinderen Teunis en Grietje Scholten tot haar erfgenamen te benoemen. Het is haar wens dat haar dochter het huis krijgt dat nu door hen bewoond wordt, tegen een vast bedrag in mindering te brengen op haar erfdeel.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 38

I-555c

3491

31-10-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en hof genaamd de Buitenhelling

locatie

Kampen, nummer 39

 

 

comparanten

naam

Doorenweerd, Joanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Martinus Suskens

 

naam

Haverkamp, Harmanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmerman te Brunnepe

 

samenvatting

Comparante, erfgename van haar broer Bartholomeus Doorenweerd, verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Harmanus Haverkamp, groot ƒ580 en gevestigd op een huis in Kampen.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 39

I-555c

3492

01-11-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Proces-verbaal

 

 

onr. goed

n.v.t.

Locatie

 

 

 

comparanten

naam

Rusburg, Barend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Predikant te Kampen

 

naam

Tebbetman, Jan Albertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Klerk te Kampen

 

naam

Moerbeek, Jacobus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Leraar bij de Doopsgezinden te Huizen

samenvatting

Comparanten, namens hun opdrachtgever die erfgenaam is van de nagelaten boedel van Margaretha van Saanen, hebben een oproep gedaan aan de crediteuren van genoemde nalatenschap zich te melden. Niemand verschenen zijnde, maakt de notaris hiervan een proces-verbaal.

NB. Bijgevoegd twee advertenties.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 40

I-555c

3493

02-11-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 1 nummer 356, sectie F nummer 2020

 

 

comparanten

naam

Leenders, Eleonora

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

 

 

naam

Bulte, Johannes Hendrikus ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Bakker te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Johannes Hendrikus ten Bulte een huis op de Oudestraat, gekocht van Antonie Woonings, voor een bedrag van ƒ1000, waarvan een gedeelte op het perceel blijft gevestigd tegen een rente   van 5 procent jaars. Het huis is nog verhuurd aan de onderwijzer Polak tot mei 1840; verder is het afsluiten van een brandverzekering een voorwaarde.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 41

I-555c

3494

05-11-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1.Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 1 nummer 357, sectie F nummer 2021

 

2. een stal (gewezen huisje etc.)

 

Kampen, Bovenhofstraat, wijk 1 nummer 104, sectie F nummer 1954

 

 

comparanten

naam

Meijer, Meijer Levi

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Meijer, Abraham Levi

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

 

naam

Hoefhamer, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Mandenmaker te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jan Hoefhamer een huis in Kampen, afkomstig uit de ouderlijke boedel, en een stal, gekocht van de weduwe van Petries Bernardus, voor een bedrag van ƒ1400.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 42

I-555c

3495

07-11-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

1. Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 1 nummer 357

 

2. huisje

 

Kampen, Bovenhofstraat, wijk 1 nummer 104

 

 

comparanten

naam

Hemsing, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Apotheker te Kampen

 

 

naam

Meijer, Meijer Levi

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

 

 

naam

Meijer, Abraham Levi

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Meijer en Abraham Levi Meijer, groot ƒ600 gevestigd op twee percelen in Kampen.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 43

I-555c

3496

08-11-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovenhofstraat, wijk 2 nummer 204, sectie F nummer 1447

 

 

comparanten

naam

Held, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kleermaker te Amsterdam

 

naam

Held, Andries

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Timmerman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Andries Held een huis in Kampen, afkomstig uit de ouderlijke boedel, voor een bedrag van ƒ233,33½.   

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 44

I-555c

3498

13-11-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Twee boerenerven genaamd de Erkelens Erven

locatie

Oldebroek, sectie L nummer 669 t/m 676, 647 t/m 649, 678 t/m 702 enz. enz.

 

 

comparanten

naam

Hoove, Johanna ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Assuerus Strockel en van Hubertus Wesselius

 

naam

Ingen, mr Johannes Jacobus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Gemeenteraadslid te Kampen

 

 

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan mr Johannes Jacobus van Ingen haar aandeel in de Erkelens Erven, aangekocht van Arnoldus Benier, voor een bedrag van ƒ1400. 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 45

I-555c

3499

13-11-1839

mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hoove, Johanna ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Hubertus Wesselius

 

 

 

 

samenvatting

Testatrice verklaart tot executeur van haar testament te benoemen mr Johannes Jacobus van Ingen, gemeenteraadslid te Kampen.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 46

I-555c

3500

15-11-1839

Mr F. Rambonnet

soort akte

Boedelscheiding

 

 

onr. Goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Uitenhage de Mist, Anne Amelie

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Pierre Eschauzier; voogdes over Gerard Joachim Eschauzier

 

naam

Eschauzier, Jean Pierre Brand

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

1e luitenant 3e bataillon artillerie te Maastricht

Vertegenwoordigd door Andries Albert de Vries

 

naam

Eschauzier, Jacques Abraham Chrιtien

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Luitenant marine

Vertegenwoordigd door Jan Rudolph Veen Valck