terug naar inhoud

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

1

I-556a

3546

04-01-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat hoek Morrensteeg, wijk 2 nr 156, sectie F nr 2779 en nr 1454

 

 

comparanten

naam

Vriese, Cornelis Johannes de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Directeur van het postkantoor te Kampen

 

naam

Chalmot, Sara Wilhelmina Charlotta de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Makkinga

Echtgenote van Henricus Offerhaus

 

naam

Chalmot, Christina Elisabeth de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Kampen

 

 

Naam

Chalmot, Amelia Charlotta de

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

 

Naam

Chalmot, David Jacobus Alexander de

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Surnumerair der belastingen te Zwolle

 

Naam

Rechteren van Appeltern, Jacob Hendrik graaf van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Gouverneur van de prov. Overijssel te Zwolle

Namens Johan Derk en Johan Conrad Louis Anton van Hasselt

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Hendrik Alexander de Chalmot en Johanna Geertrui de Greeve, verklaren verkocht te hebben aan de jonkheren van Hasselt een huis in de Bovennieuwstraat, afkomstig uit de ouderlijke boedel, voor een bedrag van ƒ5300, dat betaald zal worden na afloop van de borgtocht die nog op het perceel rust.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

2

I-556a

3548

09-01-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Beij, Johanna van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Christoffel Borchers

samenvatting

 

Testatrice geeft een wijziging van haar testament door: haar broer Willem van den Beij is overleden en in zijn plaats benoemt zij tot executeur van haar testament haar zwager Jacob Muuskuijt uit Haarlem.

NB. Bijgevoegd de nota van de notaris.

 

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

3

I-556a

3549

10-01-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

1. Huis, erf en where

locatie

Kampen, Broederweg wijk 3 nummer 235

 

2. twee huisjes, erven en wheren, onder ιιn dak

 

Kampen, Broederweg, wijk 3 nummer 239 en 240

 

3. huisje, erf en where

 

Kampen, Broederweg wijk 3 nummer 283

 

4. vier huisjes, erven en wheren

 

Kampen, Groenestraat wijk 2 nummer 5 t/m 8

 

5. huisje, erf en where

 

Kampen, Bovennieuwstraat wijk 3 nummer 168

 

6. huisje, erf en where

 

Kampen, Burgwal wijk 4 nummer 111

 

7. enige tuinen met tuinhuisje en twee stukken groenland

 

Kampen, buiten de Broederpoort aan de Singel

 

8. een boerenerfje

 

Kamperveen, Noordwendige Dijk

 

9. diverse stukken land

 

Wilsum, Mastenbroek en Onderdijks

 

10. huis, erf en where met hofland, berg en schuur

 

IJsselmuiden,

 

11. huis, erf en where met hofland en groenland genaamd het Hagenland

 

Mastenbroek, aan de Ringdijk

 

12. huis, erf en where met hofland

 

IJsselmuiden, aan de Zandberg

 

13. diverse stukken land

 

IJsselmuiden

 

14. huis, erf en where

 

Kampen, Oudestraat wijk 4 nummer 355

 

15. twee huisjes, erven en wheren met hofland genaamd de Oude Kalkoven

 

Brunnepe,

 

16. huisje, erf en where

 

Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 236

 

 

comparanten

naam

Aalderink, Johanna Hermina van 

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Bakker (vr) te Kampen

Weduwe van Hermanus van Engelen; mede als voogdes

 

naam

Engelen, Gerrit Abraham van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Bakker te Kampen

Mede als toeziend voogd

 

naam

Engelen, Aaltje Wilhelmina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Hermanus van Engelen, laten de gemeenschappelijk bezeten boedel inventariseren.  Tot de boedel behoren meubilaire zaken, goud/zilver en onroerende goederen; sommige goederen zijn gemeenschappelijk bezit met de erven van Aalderink (nummer 14, 15 en 16).

NB. Uitgebreide akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 4

I-556a

3550

13-01-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, Vloeddijk wijk 2 nummer 51a

 

 

comparanten

naam

Broek, Jan Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Veehouder te Kampen

Weduwnaar van Jacobje Jacobs ten Hove; mede als voogd

 

naam

Hove, Lubbert Jacobs ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Boerenknecht op het Kampereiland

 

 

 

naam

Noord, Jan van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Taxateur

Veehouder te Kampen

 

 

Naam

Bos, Dirk Antonie van den

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Taxateur

Landman op het Kampereiland

samenvatting

De gemeenschappelijk bezeten boedel wordt geinventariseerd; hiertoe behoort ook het woonhuis op de Vloeddijk.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 5

I-556a

3551 en 3563

13-01-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huisje, erf en where met hofland

locatie

Brunnepe, sectie F nummer 192 en 193

 

2. huisje, erf en where met vier akkers bouwland

 

B runnepe, sectie F nummer 166 en 165

 

3. drie akkers bouwland

 

Kampen, sectie F nummer 165

 

 

comparanten

naam

Hulzen, Aleida van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Hendrikus Rekvelt; echtgenote van Jan van de Pol

 

naam

Rooij, Willem Herms de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Veehouder te Kampen

 

 

naam

Hulzen, Magdalena van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Amsterdam

Echtgenote van Adrianus Baars

 

Naam

Hulzen, Dirk van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koffiehuisknecht te Amsterdam

 

 

Naam

Timmer, Helena Elisabeth

 

 

Functie

Bedroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Ouderkerk a/d Amstel

Weduwe van Johannes van Hulzen

 

Naam

Huijser, Mathijs Henricus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Kleermaker te Amsterdam

Weduwnaar van Margaretha Catharina van Hulzen

 

Naam

Grobbenhaar, Lambertus

 

 

Functie

Beroep[/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Timmerman te Kampen

Namens Mathijs Huijser en Adrianus Baars

samenvatting

Comparanten, gerechtigd in de nalatenschap van Dirk van Hulzen, laten enige vaste goederen openbaar verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Het eerste perceel wordt gekocht door Nicolaas Veldhuis voor ƒ751; het tweede door Klaas Timmerman voor ƒ362 en het laatste perceel door Gerrit Willem Arink en Gerrit Jacob Top voor ƒ315.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

6

I-556a

3552 en 3564

13-01-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huisje, erf en where

locatie

Kampen, Groenestraat wijk 4 nummer 58a, sectie F nummer 478

 

2. huisje, erf en where onder ιιn dak met het vorige

 

Kampen, Groenestraat wijk 4 nummer 58b, sectie F nummer 477

 

 

comparanten

naam

Ruiter, Egbert Lous de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Arbeider te Kampen

 

 

naam

Schouwenburg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zeilmaker te Kampen

 

naam

Temminck, Adriaan Mathijs Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zb te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart enige percelen openbaar te willen verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Het eerste perceel wordt verkocht voor ƒ271 aan Jan Schouwenburg en het tweede voor ƒ300 aan Adriaan Mathijs Pieter Temminck.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

  7

I-556a

3553

14-01-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met schuur en tuin

locatie

IJsselmuiden, Nieuweweg, sectie B nummer 647 t/m 649

 

 

comparanten

naam

Jacobs, Aaltje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Johannes Dorffler

 

naam

Struijk, Johannes Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Bakker/winkelier te IJsselmuiden

 

 

naam

Huijer, Jan Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te IJsselmuiden

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Johannes Jacobus Struijk een huis in IJsselmuiden, afkomstig uit haar ouderlijke boedel, voor een bedrag van ƒ1400; een deel van dit geld moet betaald worden aan Jan Jansen Huijer aan wie koper zijn schuld erkent.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

  8

I-556a

3554

14-01-1840

Mr F. Ramonnet

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

 

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Huisman, Teunis Jacob

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

erfgenaam

Landman te Kamperveen

Weduwnaar van Aaltje Jacobs Kooiman

 

naam

Kooiman, Andries

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Landman te Kamperveen

 

 

naam

Rotman, Berend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Landman te Kampen

 

 

Naam

Plender, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Taxateur

Landman te Kamperveen

 

Naam

Dijk, Flip van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Taxateur

Landman te Kamperveen

 

 

Naam

Dijk, Gerrit van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Taxateur

Landman te Oldebroek

 

samenvatting

Comparanten vragen om scheiding van de gemeenschappelijk bezeten boedel met wijlen Aaltje Jacobs Kooiman; er zijn ook kinderen uit haar eerste huwelijk met Jan Noordman.

Behalve meubilaire goederen is er vee; de notaris maakt de verdeling.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

9

I-556a

3555

15-01-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Beijer, Peter

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

 

naam

Jacobs, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kasteleinse te IJsselmuiden

Weduwe van Johannes Dorffler

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Aaltje Jacobs, groot ƒ600 en gevestigd op niet nader genoemde goederen.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 10

I-556a

3556

15-01-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Tonneboeijer, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Kampen

Ex-grossier in wijnen

 

naam

Withaar, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Herbergierster te IJsselmuiden

Weduwe van Johannes Dorffler

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Aaltje Withaar, groot ƒ125 en gevestigd op niet nader genoemde goederen.

 

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 11

I-556a

3557

16-01-1840

Mr F .Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

1. Woonhuis testateur

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer  253

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Nieuwstraat hoek Speldenmakerssteeg wijk 2 nummer 193

 

3 huis, erf en where

 

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 278

 

 

comparanten

naam

Stibbe, Salomon David

 

 

functie                

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Testateur, ziek te bed liggend in een achterkamer, verklaart enige toevoegingen te willen doen aan zijn testament. Hij wil dat zijn zoon Jacob Salomon Stibbe het woonhuis krijgt, in mindering van zijn erfdeel. Zijn zoon David Salomon Stibbe mag het huis waarin hij woont kopen, ook in mindering van zijn erfdeel. Hetzelfde geldt voor zijn zoon Joseph Salomon Stibbe met zijn huis op de Oudestraat nummer 278. Hij treft ook voorzieningen voor zijn zoons Lion en Phinie Salomon Stibbe.

NB. meer details in de akte.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 12

I-556a

3558

20-01-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 245

 

 

comparanten

naam

Broese van Groenou, Arend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Fabrikant te Kampen

 

 

naam

Cate, Frederika ten

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Joachim Adolf Broese

 

naam

Cate, Jacob ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Fabrikant te Hengelo

Vertegenwoordigd door Jan Nicolaas Broese

 

Naam

Broese, Jan Nicolaas

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

erfgenaam

Apotheker te Kampen

gevolmachtigde

 

Naam

Broese, Alida Catalina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

Bijzonderheden

volmachtgeefster

Zb te Zutphen

Echtgenote van Peter Evekink, die tevens voogd is over de kinderen uit het 1e huwelijk van overledene

 

Naam

Ingen, mr Johannes Jacobus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

 

 

Naam

Broese, Sara Johanna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Kampen

 

 

Naam

Moulin, Evert

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Taxateur

Koopman te Kampen

 

Naam

Berghuijs, Albertus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Taxateur

Koopman te Kampen

 

Naam

Vlothuizen, Hermanus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Taxateur

Koopman te Kampen

samenvatting

Voortzetting van de inventarisatie van de boedel van Joachim Adolf Broese in een huis op de Oudestraat, waarin een duffel- en dekenfabriek.

NB. Uitvoerige beschrijving.

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

13

I-556a

3559

23-01-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Keizerstraat wijk 4 nummer 328, sectie F nummer 368

 

 

comparanten

naam

Weerd, Lubbert Jans van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

 

naam

Kanis, Klaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Daghuurder te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Klaas Kanis een huisje in de Keizerstraat, geλrfd van Jan van Putten, voor een bedrag van ƒ150.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 14

I-556a

3560

24-01-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Geerstraat wijk 1 nummer 348

 

 

comparanten

naam

Jilink, Abrahan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Loodgieter te Kampen

Mede namens Wilhelmina Jilink te Hilversum

 

naam

Jilink, Heiltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Hendrik van Dijk

 

naam

Kruijshoop, Gerrit Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Bakker te Kampen

 

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van  Jacob Jilink, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Gerrit Jan Kruijshoop, groot ƒ650 en gevestigd op een huis in Kampen.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 15

I-556a

3561

25-01-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Een tuin

locatie

Kampen, aan de Wal naast het jodenkerkhof, sectie F nummer 2312

 

 

comparanten

naam

Deetman, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Kampen

 

naam

Ramaker, Josina

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Wijk Roelandsz, Jacobus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Kostschoolhouder te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacobus van Wijk Roelandszoon een bedrag van ƒ400 tegen 5 procent jaars. Als onderpand geldt hun tuin in Kampen.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 16

I-556a

3565

28-01-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Prinsenstraat wijk 1 nummer 28

 

 

comparanten

naam

Koetzier, Hermpje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Hendrik Wagtenveld

 

naam

Wagtenveld, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Arbeider te Kampen

 

 

naam

Wagteveld, Janna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Echtgenote van Herm Bolt

 

Naam

Fixe, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Boerenknecht te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Fixe, groot ƒ250 en gevestigd op een huis in de Prinsenstraat.

NB. Eerste comparante verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 17

I-556a

3567

04-02-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Seijffardt, August Ludwig Wilhelm Christian

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Luitenant landmacht te Harderwijk

 

samenvatting

Testateur verklaart zijn aanstaande echtgenote Amelia Charlotta de Chalmot tot zijn erfgename te benoemen; mocht zijn moeder nog in leven zijn, dan heeft deze recht op haar legitieme portie.

N B. in de kantlijn genoteerd: overleden 9 december 1859.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 18

I-556a

3568

04-02-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Chalmot, Amelia Charlotta de

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

 

samenvatting

Testatrice verklaart haar aanstaande echtgenoot August Ludwig Wilhelm Christian Seijffardt tot haar erfgenaam te benoemen.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 19

I-556a

3570

06-02-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van rechten

 

 

onr. goed

N.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Oedekerk, Gerritdina Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schenkster

Zb te Kampen

Echtgenote van Pieter Stuurman Keuter

 

naam

Keuter, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Begunstigde

Schipper te Blokzijl

Schoonvader van comparante

samenvatting

Comparante verklaart te schenken aan haar schoonvader haar aandeel in een som geld, groot ƒ2342,39, bedoeld als vruchtgebruik voor haar moeder Martha Hendrika Kroeze, hertrouwd met Jacob Dekker; dit bedrag komt in mindering van het door haar schoonvader aan haar en haar echtgenoot verstrekte geld.

 

 

 

 

                      

inv. Nr

akte nr.

Datum

notaris

 

 20

I-556a

3571

11-02-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where met hofland en boomgaard

locatie

Grafhorst, Branderdijk nummer 54, sectie A nummer 250, 251 en 296

 

 

comparanten

naam

Lukas, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Dagloner te Grafhorst

 

 

naam

Nest, Hendrikje Willems van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Grafhorst

Weduwe van Lammert Thijssen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrikje Willems van der Nest een bedrag van ƒ75 tegen 5 procent jaars. Als speciaal onderpand geldt een huisje in Grafhorst, waar een brandverzekering voor moet worden afgesloten.

N B. schuldenaar verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

21

I-556a

3572

17-02-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

1. Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 235

 

2. twee huizen, erven en wheren

 

Kampen, Breedesteeg wijk 2 nummer 318

 

 

comparanten

naam

Berghuijs, Hermanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zilversmid te Elburg

 

 

naam

Meurs. Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zilversmid te Kampen

 

naam

Bockel, Anna Maria van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Willem van Meurs en echtgenote, groot ƒ400 en gevestigd op enige vaste goederen in de stad.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 22

I-556a

3573 en 3579

17-02-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoping

 

 

onr. goed

Winkelhuis, erf en where met stal

locatie

Kampen, Oudestraat westzijde, wijk 2 nummer 235, sectie F nummer 1679

 

 

comparanten

naam

Meurs, Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Goud/zilversmid te Kampen

Weduwnaar van Anna Maria van Bockel

 

naam

Klooster, Dries Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

gevolmachtigde

kandidaat-notaris te Kampen

 

 

naam

Berghuijs, Adrianus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Apotheker te Deventer

 

 

Naam

Berghuijs, Hermanus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koopman te Elburg

 

 

Naam

Drijer, Maike

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Commissaresse dser venen te Kampen

Weduwe van Jacobus Berghuijs

 

Naam

Berghuijs Anna Maria

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

 

Naam

Berghuijs, Hendrik Karel

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Zb te Kampen

Als toeziend voogd; tevens gevolmachtigde

 

Naam

Berghuijs, Geurt Jan Willem

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Apothekersbediende te Amsterdam

 

 

naam

Berghuijs, Cornelia Arendina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Huishoudster te Alkmaar

 

 

Naam

Berghuijs, Berta Koops

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

samenvatting

Comparanten, gerechtigd in de nalatenschap van Anna Maria van Bockel, laten een aanzienlijk winkel-huis openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Koper wordt Albertus Leonard van Wijnbergen met een bod van ƒ2591; borgen zijn Albertus en Mathijs van Gelder.

NB. Bijgevoegd de toestemming van de rechtbank.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 23

I-556a

3574 en 3580

17-02-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Herenhuis,

locatie

Kampen, Oudestraat oostzijde wijk 1 nummer 75, sectie F nummer 2071

 

 

comparanten

naam

Groen, Fokko

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

Weduwnaar van Wilhelmina IJzerheim

 

 

naam

Pfeiffer, Coenraad

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Kastelein te Kampen

Kind uit 1e huwelijk van overledene

samenvatting

Comparanten laten een huis op de Oudestraat, aangekocht van Andries Lieder sr, openbaar verkopen: de voorwaarden hiertoe staan vermeld in de akte.

Hoogste bod is ƒ991 van Jan Schouwenburg, maar wordt door verkopers niet geaccepteerd.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 24

I-556a

3575

19-02-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een tuin

locatie

IJsselmuiden, Nieuweweg , sectie B nummer 632 en 632a

 

 

comparanten

naam

Schouwenburg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zeilmaker te Kampen

 

 

naam

Swart, Willem Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan Willem Swart een tuin in IJsselmuiden, aangekocht van Joannes Lucas van ’t Oever, voor een bedrag van ƒ405.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 25

I-556a

3576

19-02-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Tuin en tuinhuisje

locatie

IJsselmuiden, Nieuweweg, sectie B nummer 642 en 643

 

 

comparanten

naam

Lankhorst, Gerrit Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Raadslid te Kampen

 

naam

Auwers, Franciscus Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Burgemeester van Dreumel te Wamel

Namens Laurens Frederik Schultz, Ambon, schuldeiser

 

naam

Roozendaal, Klaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

schuldenaar

kleermaker te IJsselmuiden

 

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever verklaart comparant zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Klaas Roozendaal, groot ƒ453, wegens onbetaalde kooppenningen van een tuin in IJsselmuiden.

   

 

                   

 

inv. nr

 

akte nr.

 

 

Datum

 

 

notaris

 

 26

I-556a

3577

20-02-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van rechten

 

 

onr. goed

Huisstede met hofland op het erve de Vossenburg

locatie

Kampen, polder van Broeken en Maten, sectie F nummer 2664 t/m 2668

 

 

comparanten

naam

Schilder, Timen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kampen

 

naam

Kruithof, Jannegje Hendriks

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Bruggen, Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kampen

 

 

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas van  -  jr

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Administrateur

Raadslid te Kampen

Namens de eigenaren

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Willem van Bruggen het recht van erfpacht en een huisstede op het erf de Vossenburg, door hen gebouwd, voor een bedrag van ƒ625. De jaarlijkse erfpacht bedraagt ƒ35.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 27

I-556a

3578

23-02-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hollander, Jan Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Klaviger der Latijnse Scholen

Kostkoper in het H. Geest Gasthuis

samenvatting

Testateur verklaart tot zijn enige erfgename te benoemen zijn echtgenote Geertruij Peters.

NB. In de kantlijn genoteerd: overleden 29 maart.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

28

I-556a

3581

26-02-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Huis, tuin en achterhuis

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 2 nummer 38

 

 

comparanten

naam

Voerman, Hendrik

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Veehouder te Kampen

 

 

naam

Wetering, Lubbert van de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Kampen

 

naam

Boer, Roelofje de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van  schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Lubbert van de Wetering en echtgenote, groot ƒ300 en gevestigd op een huis op de Vloeddijk.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

29

I-556a

3582

26-02-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin en achterhuis

locatie

Kampen, Vloeddijk wijk 2 nummer 38, sectie F nummer 1772

 

 

comparanten

naam

Wetering, Lubbert van de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Kampen

 

naam

Boer, Roelofje de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Ingen, mr Johannes Jacobus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Regent Groot Burgerweeshuis

Namens het weeshuis

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan het Groot Burgerweeshuis een bedrag van ƒ300 tegen 5 procent jaars. Als speciaal onderpand geldt hun huis op de Vloeddijk, gekocht van Lubbert Leene, waarvoor een brandverzekering moet worden afgesloten.

NB. Schuldenares verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

30

I-556a

3583

28-02-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Arink, Gerrit Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Timmerman te Kampen

 

samenvatting

Testateur verklaart zijn vrouw Aaltje Jans Best tot zijn erfgename te benoemen; mocht zijn moeder nog leven dan heeft deze recht op haar legitieme portie.

NB. In de kantlijn genoteerd: herroepen bij akte van 25 juni 1863.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

31

I-556a

3584

28-02-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Best, Aaltje Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Gerrit Willem Arink

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen.

NB. In de kantlijn vermeld: herroepen bij testament 27 december 1855.

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

32

I-556a

3585

29-02-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 4 nummer 284, sectie F nummer 828

 

 

comparanten

naam

Middelbergh, Joannes Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

 

 

naam

Kroeze, Andries

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kantoorbediende te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van  een hypothecaire inschrijving ten laste van Andries Kroeze, groot ƒ900 wegens onbetaalde kooppenningen van een huis op de Oudestraat.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

33

I-556a

3586

03-03-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 4 nummer 284, sectie F nummer 828

 

 

comparanten

naam

Kroeze, Andries

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman/winkelier te Kampen

 

 

naam

Mulder, Berendje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Ziegeler, Anna Geertruida

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Anna Geertruida Ziegeler een bedrag van ƒ1200 tegen 5 procent jaars.  Als speciaal onderpand geldt hun huis op de Oudestraat, gekocht van Joannes Jacobus Middelbergh, waarvoor een brandverzekering moet worden afgesloten.

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

34

I-556a

3587

04-03-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. Een bouwmans erf en enig hooiland

locatie

Kamperveen, aan de Zande, sectie B nr 170 t/m 172; sectie C nr 80 t/m 94; sectie E nr 13 en 14; 118 t/m 120; 166 t/m 170.

 

2. enig groenland

 

Zalk, sectie C nummer 69 t/m 71

 

 

comparanten

naam

Dompseler, Teunis Egbertus Wijnandes van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

verkoper

Raadslid te Elburg

Mede namens Hendrik Antonie Petrus van Dompseler, Elburg

 

naam

Dompseler, Wobbina Josina Magdalena van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

verkoopster

Elburg

Echtgenote van Lambert Top

 

naam

Engelenberg, Christianus Hendricus Adolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Burgemeester van Kamperveen te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Wijnand Top, verklaren verkocht te hebben aan Christianus Hendricus Adolf Engelenberg een bouwmans erf en enig hooiland in Kamperveen, aangekocht van Klaas Gerritsen Buijert en enig groenland in Zalk gekocht van Joost Hendrik Krudop, dit alles voor een bedrag van ƒ4700.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

35

I-556a

3588

04-03-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Enig groenland

locatie

Kamperveen, sectie C nummer 30 t/m 35

 

 

comparanten

naam

Dompseler, Teunis Egbertus Wijnandes van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Raadslid te Elburg

Mede namens Hendrik Antonie Petrus van Dompseler, Elburg

 

naam

Dompseler, Wobbina Josina Magdalena vn

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Elburg

Echtgenote van Lambert Top

 

naam

Veen, Jan van ‘t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kamperveen

 

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Wijnand Top, verklaren verkocht te hebben aan Jan van ’t Veen enig groenland in Kamperveen, gekocht van Klaas Gerrits Buijert, voor een bedrag van ƒ800.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

36

I-556a

3589

05-03-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met hof

locatie

Kampen, Groenestraat wijk 2 nummer 22, sectie F nummer 1321

 

 

comparanten

naam

Munnink, Albert de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Kampen

 

 

naam

Hollander, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Klumper, Jannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jannes Klumper een bedrag van ƒ850 tegen 5 procent jaars. Als speciaal onderpand geldt zijn huis in de Groenestraat, gekocht van de weduwe van Hendrik Kanis.

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

 

 

37

I-556a

3590

05-03-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 2 nummer 339

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, in de Steeg, wijk 2 nummer 340

 

3. huis, erf en where

 

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 3 nummer 23

 

4. huis, erf en where

 

Kampen, Bovenhofstraat, wijk 3 nummer 130

 

 

comparanten

naam

Oosten, Berendina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Peter Reumer, thans echtgenote van Johannes Rietberg

 

naam

Reumer, Peter Berends

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

volmachtgever

Barbier te Axel

 

naam

Reichenbach, Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Gevolmachtigde

Dienaar van justitie te Kampen

Namens Peter Berends Reumer

 

Naam

Reumer, Albert Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

volmachtgever

Commies belastingen te Haaksbergen

 

Naam

Rietberg, Cornelis

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Timmerman te Kampen

Namens Albert Jan Reumer

 

Naam

Reumer, Gerhardus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Korporaal te Beesel

 

Naam

Schouwenburg, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Zeilmaker te Kampen

Namens Gerhardus Reumer

 

Naam

Reumer, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderhden

Erfgenaam

Timmerman te Kampen

 

naam

Oedekerk, Eva

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Reinier Reumer, echtgenote van Peter Westerink

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Peter Reumer, verklaren de gemeenschappelijke boedel te willen scheiden; de lijst met baten staat in de akte vermeld.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

38

I-556a

3592

07-03-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, berg en schuur

locatie

Kamperveen, buurschap de Zande, sectie C nummer 88

 

 

comparanten

naam

Oever, Engbert van ‘t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Zwollerkerspel

 

 

naam

Engelenberg, Christianus Hendricus Adolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Burgemeester van Kamperveen te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Christianus Hendricus Adolf Engelenberg een opstal in Kamperveen voor een bedrag van ƒ1500.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

39

I-556a

3593

07-03-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Burgwal wijk 3 nummer 219, sectie F nummer 1261

 

 

comparanten

naam

Fijnebuik, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmerman te Kampen

 

 

naam

Kooiman, Kornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Onderwijzer te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Kornelis Kooiman een huis op de  Burgwal, gekocht van Jan Zimmerman, voor een bedrag van ƒ1550.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

40

I-556a

3594

10-03-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met hof

locatie

Kampen, Groenestraat wijk 2 nummer 22

 

 

comparanten

naam

Sloot, Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Echtgenote van Bernardus van Emmeloord

 

naam

Kanis, Hendrik Klaassen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Kampen

 

naam

Jans, Jannigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparante, erfgename van haar zuster Aaltje Sloot, verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Hendrik Klaassen Kanis en echtgenote, thans groot ƒ75 en gevestigd op een huis in Kampen.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 41

I-556a

3595

18-03-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, hoek gewezen Melkpoort, wijk 3 nummer 14, sectie F nummer 1078

 

 

comparanten

naam

Bos, Hermen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kastelein te Kampen

 

 

naam

Reijer, Arend Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Timmerman te Kampen

 

naam

Dijk, Aaltje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zb te Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Arend Jan Reijer en diens echtgenote een huis in Kampen, geλrfd van zijn ouders, voor een bedrag van ƒ1300; een deel van dit bedrag blijft op het huis gevestigd tegen 5 procent jaars. 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

42

I-556a

3596

19-03-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Twee huisjes, erven en wheren

locatie

Kampen, Extersteeg wijk 2 nummer 116a en b, sectie F nummer 1426

 

 

comparanten

naam

Vries, Koenraad de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Bakker te Kampen

 

 

naam

Cutsem, Arnoldus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Arnoldus van Cutsem twee huisjes in de Extersteeg, gekocht van Eleonora Leenders, voor een bedrag van ƒ150.

NB. Koper kan niet tekenen wegens blindheid.

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 43

I-556a

3597

20-03-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met hof

locatie

Kampen, Groenestraat, tussen Ridder en van der Poel

 

 

comparanten

naam

Aalderink, Johanna Hermina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Bakker(v) te Kampen

Weduwe van Hermanus van Engelen

 

naam

Engelen, Gerrit Abraham

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Bakker te Kampen

 

naam

Engelen, Aaltje Wilhelmina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

Naam

Claassen, Hendrik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Kampen

 

Naam

Jans, Jannigje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Hermanus van Engelen, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving, per resto groot ƒ200, ten laste van Hendrik Claassen en echtgenote, gevestigd op een huis in de Groenestraat.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 44

I-556a

3598

24-03-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Geerstraat zuidzijde, wijk 1 nummer 134, sectie F nummer 1907

 

 

comparanten

naam

Hoefhamer, Jan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Mandenmaker te Kampen

 

 

naam

Naumann, Hilgonda Wilmina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zb te Kampen

 

naam

Naumann, Alberdina Jacobina Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zb te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan de dames Naumann een huis in de Geerstraat, gekocht van Daniel van Dooren, voor een bedrag van ƒ1800; bij de koop is inbegrepen het recht van waterleiding door het naast gelegen huis.

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 45

I-556a

3599

27-03-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene, met trijpfabriek

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 181

 

 

comparanten

naam

Cate, Frederika ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Weduwe van Joachim Adolf Broese

 

naam

Cate, Jacob ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Fabrikant te Hengelo

Vertegenwoordigd door Jan Nicolaas  Broese

 

naam

Broese, Jan Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

 Erfgenaam

Apotheker te Kampen

 

 

Naam

Broese van Groenou, Arend

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Fabrikant te Kampen

Mede als toeziend voogd kinderen 1e huwelijk

 

Naam

Broese, Alisa Catalina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzondereheden

Erfgename

Zb te Zutphen

Echtgenote van Peter Evekind

 

Naam

Evekind, Peter

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Drogist te Zutphen

 

naam

Ingen, mr Johannes Jacobus van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

Namens de kinderen uit het 1e huwelijk

 

naam

Broese, Sara Johanna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Vertegenwoordigd door mr Johannes Jacobus van Ingen

samenvatting

Deze voortgezette inventarisatie betreft de trijpfabriek; genoemd worden werktuigen, goederen, verfstoffen enz. en de financiλle administratie.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 46

I-556a

3600

28-03-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Vloeddijk hoek Engesteegje, wijk 2 nr 60, sectie F nr 1360

 

 

comparanten

naam

Meulenkamp, Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Arbeider te Kampen

Weduwnaar van Maria Reurink

 

naam

Meulenkamp, Hermanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Zb te Kampen

Mede namens Gerrit Meulenkamp, Hellendoorn en Egbertus Meulenkamp, Hardenberg

 

naam

Meulenkamp, Hendrikus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Winkelier te Kampen

 

Naam

Meulenkamp, Geertjen

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Dienstbode te Kampen

 

 

Naam

Meulenkamp, Frans

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koperslager te Kampen

 

 

Naam

Meulenkamp, Anna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Dienstbode te Kampen

 

 

Naam

Meulenkamp, Egbertus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Smid te Hardenberg

Vertegenwoordigd door Hermanus Meulenkamp

 

Naam

Meulenkamp, Christina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

 

naam

Kamp, Willem van der

 

 

Functie

Bereoep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Bakker te Kampen

 

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Maria Reurink, verklaren verkocht te hebben aan Willem van der Kamp een huis op de Vloeddijk, afkomstig uit de ouderlijke boedel van overledene, voor een bedrag van ƒ1400.

NB. Jacobus, Geertjen en Christina Meulenkamp zeggen niet te kunnen schrijven; bijgevoegd een akte van volmacht en de toestemming van de rechtbank.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

47

I-556a

3601

30-03-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Vloeddijk wijk 2 nummer 60

 

 

comparanten

naam

Stibbe, David Salomon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman/winkelier te Kampen

 

 

naam

Meulenkamp, Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Metselaar te Kampen

 

naam

Reurink, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven  tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jacobus Meulenkamp en echtgenote, groot ƒ200 en gevestigd op een huis in Kampen.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 48

I-56a

3602

01-04-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Een boerenerf en stukken groenland

locatie

Genemuiden, Zeedijk bij de Veneriter Sluis

 

 

comparanten

naam

Vlierden, Petronella Johanna Aleida van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Frans Frederik Ulrich Ludwich Last

 

naam

Sellis, Aalt Klaassen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer op het Kampereiland

 

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Aalt Klaassen Sellis, groot ƒ1400 en gevestigd op een boerenerf te Genemuiden/Zwollerkerspel.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 49

I-556a

3603

07-04-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, hoek gewezen Louwenpoort, wijk 4 nr  367, sectie F nr 611

 

 

comparanten

naam

Hulzen, Machiel van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kleermaker te Kampen

 

naam

Hulzen, Gesiena van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Dienstbode te Kampen

 

naam

Hulzen, Aaltje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kasteleinse te Kampen

 

Naam

Hulzen, Hermanus van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzondereheden

Koper

Kleermaker te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren hun aandeel in een huis te Kampen, geλrfd van hun vader Gerrit van Hulzen, verkocht te hebben aan Hermanus van Hulzen voor een bedrag van ƒ225.

NB. Gesiena en Hermanus van Hulzen zeggen niet te kunnen schrijven.

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

50

I-556a

3604

07-04-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 3 nummer 42, sectie F nummer 1133

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Sint Jacobssteeg wijk 3 nummer 178, sectie F 1248

 

3. tuin met tuinhuisje

 

Brunnepe, sectie F nummer 94 en 93

 

 

comparanten

naam

Veldhuis, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Weduwe van Johannis Jacobus Martens , echtgenote van Dirk Hendrik Oostermann

 

naam

Oostermann, Dirk Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Echtgenoot

Winkelier te Kampen

 

naam

Martens, Wilhelmina Margritha

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Johannes Hendrikus Oostermann

 

naam

Oostermann, Johannes Hendrikus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Echtgenoot

Manufacturier te Kampen

samenvatting

De twee vrouwelijke comparanten zijn erfgenamen van Stephanus Martens, hun broer/echtgenoot Johannes Jacobus Martens en hun moeder Geertruida Reurink. Er is een gecompliceerde situatie ontstaan, wie welk aandeel van wie erft. Er volgt een beschrijving van de baten, waaronder onroerend goed. De notaris maakt de verdeling.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 51

I-556a

3605

09-04-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Dahlboom, Herman

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Zb te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn vrouw Albertje Genesis tot zijn erfgename te benoemen; bij haar vooroverlijden Alijda Genesis, Antonie Genesis en Harmen Genesis. Als executeurs noemt hij Frederik Fels en Albertus Berghuijs, regenten van het Heilige Geestgasthuis.

 NB. In de kantlijn geschreven: overleden 14 november 1841.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 52

I-556a

36

09-04-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Genesis, Albertje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Herman Dahlboom

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen; bij zijn vooroverlijden Alijda Genesis, Antonie Genesis en Harmen Genesis. Als executeurs noemt zij Frederik Fels en Albertus Berghuijs, regenten van het Heilige Geestgasthuis.

NB. In de kantlijn genoteerd: overleden december 1853.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 53

I-556a

3607

09-04-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Steinman

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Gepensioneerd kapitein te Kampen

 

samenvatting

Testateur verklaart zijn testament gemaakt in Suriname te herroepen; zijn erfgename is zijn echtgenote Esther Cornelie Matile.

NB. In de kantlijn genoteerd: overleden 29-12-1840.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 54

I-556a

3608

09-04-1840

Mr. F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Matile, Esther Cornelie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Jacob Franz Steinman

samenvatting

Testatrice verklaart het testament opgesteld in Paramaribo te herroepen; zij noemt haar echtgenoot als haar erfgenaam.

NB. In de kantlijn vermeld: vervallen door de dood van de man.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 55

I-556a

3609

14-04-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Romunde, Richardus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Wethouder te Kampen

 

 

naam

Goltstein van Hoekenburg, Henricus Arnoldus baron van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Zb te Kleef

 

naam

Hφvel van Westerflier, Agnes Henrietta Jiatta Klara van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Kleef

Echtgenote van volmachtgever

 

naam

Weg, Jan van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

 

Naam

Galleus, Zwaantje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant zijn toestemming te geven tot het opheffen van enige hypothecaire inschrijvingen ten laste van Jan van der Weg en echtgenote, groot ƒ1200 en een van ƒ300, gevestigd op niet nader genoemd onroerend goed.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 56

I-556a

3610

14-04-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 4 nummer 275, sectie F nummer 819

 

 

comparanten

naam

Jansen, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Arend Magorius

 

naam

Magorius, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Hendrikus Hakkermans

 

naam

Magorius, Josephus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Smid te Kampen

 

Naam

Magorius, Wichert

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Smid te Kampen

 

 

Naam

Magorius, Geertruida

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Johannes Bos

 

Naam

Magorius, Hendrika

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Bernardus Werner

 

Naam

Cutzem, Arnoldus van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman/stoelenmatter te Kampen

 

samenvatting

 

 

Comparanten, erfgenamen van Arend Magorius, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Arnoldus van Cutzem, groot ƒ300 en gevestigd op een huis in Kampen.

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

57

I-556a

3611

14-04-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, hoek Herensmitsteeg/Keizerstraat, wijk 4 nr 335, sectie F nr 588

 

 

comparanten

naam

Koekkoek, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Arbeider te Kampen

 

 

naam

Magorius, Wichert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Smid te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Wichert Magorius een huisje in Kampen, gekocht van Gerrigje Wielink, weduwe van Jan Boer, voor een bedrag van ƒ200.

NB. Verkoper verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 58

I-556a

3612

15-04-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 159, sectie F nummer 546

 

 

comparanten

naam

Zanten, Arend Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Smid te Kampen

 

 

naam

Struijk, Johannes Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Bakker te IJsselmuiden

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Johannes Jacobus Struijk een huis in de Buitennieuwstraat, gekocht van de weduwe van Dirk Moviat, voor een bedrag van ƒ230, betaalbaar tegen 5 procent jaars aan de erfgenamen van Gesina Hilbrink, weduwe van Dick Moviat.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 59

I-556a

3613

17-04-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Keizerstraat wijk 4 nummer 335, sectie F nummer 589

 

 

comparanten

naam

Wielink, Gerrigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Boer

 

naam

Boer, Adolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Boerenknecht te Kampen

 

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Adolf  Boer een huisje in de Keizerstraat, aangekocht van Antonius ten Dam, voor een bedrag van ƒ70; bij deze koop is het voorste gedeelte niet inbegrepen.

NB. Verkoopster zegt niet te kunnen schrijven

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 60

I-556a

3614

18-04-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Brunnepe, letter B nummer 88

 

 

comparanten

naam

Beek, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Winkelier te Kampen

 

naam

Musjes, Hermpje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Idema, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Idema een bedrag van ƒ600 tegen 5 procent jaars. Als speciaal onderpand geldt een huis in Brunnepe, aangekocht van Johannes Sprιe.

NB. Schuldenares zegt niet te kunnen schrijven; meer details over het onroerend goed in de akte.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 61

I-556a

3615, 3634, 3638

21-04-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where met winkel en toebehoren

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 277, sectie F nummer 1531

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 278, sectie F nummer 1525

 

3. pakhuis

 

Kampen, Achter de nieuwe Muur wijk 2 nummer 328, sectie F nr 1517 en 1518

 

4. pakhuis

 

Kampen, Achter de nieuwe Muur, sectie F nummer 1588

 

 

comparanten

naam

Stibbe, Salomon David

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

Weduwnaar van<