terug naar inhoud

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 1

I-556b

3644

10-05-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Een bouwmans erf genaamd Twistvliet

locatie

Kamperveen, van de Gelderse Gracht tot aan de Spijkerbaan

 

 

comparanten

naam

Wolff, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

Huisman, Jacob  Teunis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Kamperveen

 

naam

Kanis, Annigje Hendriks

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kamperveen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jacob Teunis Huisman en echtgenote, groot ƒ1000 gevestigd op een bouwmans erf te Kamperveen.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 2

I-556b

3645

14-05-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Een tuin en tuinhuisje

locatie

Kampen, Graafschap, sectie F nummer 2308

 

 

comparanten

naam

Woldberg, Arend Lutjes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman/grutter te Steenwijk

 

naam

Trewel, Johanna Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Steenwijk

Echtgenote van gevolmachtigde

samenvatting

Comparanten verklaren hun  toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving groot ƒ235 wegens onbetaalde kooppenningen van een tuin in de Graafschap.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 3

I-556b

3649

19-05-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

huurcontract

 

 

onr. goed

Huisje en where

locatie

Kampen, Burgwal

 

 

comparanten

naam

Top, Hannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verhuurder

Veehouder te Kampen

 

naam

Koekkoek, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Arbeider te Kampen

Oud 72 jaar

 

naam

Hendriks, Dirkje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurster

Kampen

Echtgenote van huurder; oud 66 jaar

samenvatting

De eerste comparant verklaart verhuurd te hebben voor het leven aan de twee andere comparanten het nieuw gebouwde huisje op de grond van het huis dat verhuurder heeft gekocht van Nicolaas van Berkum Bijsterbos sr voor een bedrag van ƒ100 (per jaar?).

Details in de akte.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 4

I-556b

3651

19-05-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. enig hooi- en rietland

locatie

Kampen, polder van Dronthen, sectie H nummer 581 t/m 586

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, hoek Groenestraat wijk 3 nummer 237, sectie F nummer 1288

 

 

comparanten

naam

Temminck, Adriaan Mathijs Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zb te Kampen

 

 

naam

Degenhardt, Anna Christina Engela Charlotta

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Tegelaar, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Gepensioneerd majoor te Harderwijk

 

 

Naam

Reinders, Zwaantje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Harderwijk

Echtgenote van schuldeiser

 

Naam

Werff, Pieter Hillebrand

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

Namens de schuldeisers

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Tegelaar en echtgenote een bedrag van ƒ3000 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand stellen zij enige vaste goederen in Kampen; het huis moet in een brandverzekering worden opgenomen.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 5

I-556b

3652

21-05-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

1. Huis, erf en where met bleekvelden

locatie

IJsselmuiden, sectie B nummer 536 t/m 542

 

2. een stuk groenland

 

IJsselmuiden, sectie B nummer 526

 

3. een tuin

 

IJsselmuiden, sectie B nummer 529

 

 

comparanten

naam

Weerd, Hilligje Lubbers van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te IJsselmuiden

Weduwe van Peter van der Kamp

 

naam

Kamp, Lubbert van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Bleker te IJsselmuiden

 

 

naam

Kamp, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Bleker te IJsselmuiden

 

Naam

Kamp, Maria van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Wilsum

Echtgenote van Jan van Asselt

samenvatting

Comparanten, allen deelgenoot in een onverdeelde boedel, verklaren de vaste goederen te willen verdelen.  Details in de akte.

NB. Eerste comparante verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 6

I-556b

3653

22-05-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 277, sectie F nummer 1531

 

 

comparanten

naam

Stibbe, Salomon David

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

verkoper

Koopman te Kampen

Weduwnaar van Hanna Alexander Jacobs

 

naam

Portheine, Hendrik Pieterszoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart, mede namens zijn kinderen, verkocht te hebben aan Hendrik Pieterszoon Portheine een huis op de Oudestraat voor een bedrag van ƒ3150; een deel van de koopsom blijft op het huis gevestigd tegen 5 procent jaars. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde; bij de koop is inbegrepen het gebruik van een schoorsteen samen met de bewoners van het naastgelegen huis, de verkopers.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 7

I-556b

3654

23-05-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

1. Huis, erf en where (twee onder ιιn kap)

locatie

Kampen, hoek Groenestraat/Kalverhekkenweg wijk 4 nr 46, sectie F nr 513

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Karpersteeg wijk 4 nummer 249, sectie F nummer 818

 

 

comparanten

naam

Struijk, Johannes Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Bakker/winkelier te IJsselmuiden

 

 

naam

Hulshoff, Geertruida

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Amsterdam

Echtgenote van Hendrik Scheuler

 

naam

Doornebosch, Joannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Winkelbediende te Amsterdam

Weduwnaar van  Joanna Hulshoff

 

Naam

Nunspeet, Reinier van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Kampen

 

 

Naam

Rietveld, Sijmen

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schildersknecht te Kampen

 

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant zijn toestemming te geven tot het opheffen van enige hypothecaire inschrijvingen ten laste van Reinier van Nunspeet, groot ƒ353 wegens onbetaalde kooppenningen van een huis in Kampen; tegen Sijmen Rietveld, groot ƒ291 wegens onbetaalde kooppenningen van een huis in de Karpersteeg.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 8

I-556b

3655

23-05-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 223

 

 

comparanten

naam

Struijk, Johannes Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Bakker/winkelier te IJsselmuiden

 

 

naam

Hulshoff, Geertruida

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Amsterdam

Echtgenote van Hendrik Scheuler

 

naam

Doornebosch, Joannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Winkelbediende te Amsterdam

Weduwnaar van Joanna Hulshoff

 

Naam

Engelblik, Pieter

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Trijpwever te Kampen

 

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers verklaart comparant zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Pieter Engelblik, groot ƒ200 wegens onbetaalde kooppenningen van een huis in Kampen. De volmachtgevers zijn erfgenamen van Gesina Hilbrink, weduwe van Dirk Moviat.

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 9

I-556b

3656

23-05-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Ruiter, Egbert Lous de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Arbeider te Kampen

 

naam

Temminck, Adriaan Mathijs Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zb te Kampen

 

naam

Schouwenburg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zeilmaker te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van enige hypothecaire inschrijvingen ten laste van Adriaan Mathijs Pieter Temminck en Jan Schouwenburg, wegens onbetaalde kooppenningen van niet nader genoemde vaste goederen.

NB. Comparant zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 10

I-556b

3657 en 3667

25-05-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Burgwal wijk 4 nummer 106, sectie F nummer 791

 

2. huisje en where

 

Kampen, Nieuwe Steeg wijk 4  nummer 4, sectie F nummer 750

 

3. huisje en where

 

Kampen, Nieuwe Steeg wijk 4 nummer 5, sectie F nummer 749

 

4. huisje, erf en where

 

Kampen, Vloeddijk wijk 4 nummere 40, sectie F nummer 511

 

 

comparanten

naam

Dijk, Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Timmerman te Kampen

Mede namens zijn zuster Johanna van Dijk, Deventer

 

naam

Dijk, Albert van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Timmerman te Utrecht

 

naam

Kroeze, Jan sr

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Schilder te Kampen

Mede als toeziend voogd

 

Naam

Dijk, Willem van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Timmerman te Kampen

 

 

naam

Kroeze, Evertje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Berend van Dijk

 

Naam

Dijk, Aaltje van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Harmen Schinkel

 

Naam

Dijk, Harmpje van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Dirk Jan Boeve

 

naam

Dijk, Berendina van

 

 

Functie

Beroep[/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kuiper (v) te Kampen

Weduwe van Gerrit Weijers

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Hendrik van Dijk sr, laten enige vaste goederen openbaar verkopen; de voorwaarden daartoe staan in de akte vermeld.; het  eerste perceel wordt gekocht door Dirk Boele voor ƒ860; het tweede en derde door Nicolaas Veldhuis voor ƒ387 en ƒ253; het vierde perceel door Gerrit Jansen Vos voor ƒ290.

NB. Bijgevoegd de toestemming van de rechtbank en de akten van volmacht.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 11

I-556b

3658

27-05-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, hof en where

locatie

Kampen, Vloeddijk wijk 2 nummer 60

 

 

comparanten

naam

Ramaker, Coba

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Gerrit Beijerink

 

naam

Beijerink, Abraham

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Bakker/koopman te Kampen

Zoon van Gerrit Beijerink

 

naam

Meulenkamp, Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Herbergier te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Gerrit Beijerink, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jacobus Meulenkamp, groot ƒ600 en gevestigd op een huis in Kampen.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 12

I-556b

3659

27-05-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Dijk, Peter Wolters van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Landman te Kamperveen

 

samenvatting

Testateur verklaart zijn zuster Jannegje Wolters van Dijk tot zijn erfgename te benoemen; indien zij mocht trouwen, dan moet zij ƒ500 betalen aan de overige verwanten.

NB. In de kantlijn genoteerd: overleden 15 september (1840?).

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 13

I-556b

3660

27-05-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Dijk, Jannegje Wolters van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Boerenarbeidster te Kamperveen

samenvatting

Testatrice verklaart  haar broer Peter Wolters van Dijk tot haar erfgenaam te benoemen. Mocht hij trouwen, dan moet hij ƒ500 betalen aan de overige verwanten.

NB. In de kantlijn vermeld: vervallen door het overlijden van de broer.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 14

I-556b

3661 en 3668

01-06-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where met tuintje

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 163, sectie F nummer 564

 

2. huis, erf en where (met vorige onder ιιn kap)

 

Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 161, sectie F nummer 548

 

3. huisje en where

 

Kampen, Hanensteeg wijk 2 nummer 33, sectie F nummer 1802

 

4. huisje en where

 

Kampen, Papensteeg wijk 1 nummer 122, sectie F nummer 1890

 

 

comparanten

naam

Heijningen, Cornelis van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Zb te Veendam

Echtgenoot van Maria Sophia Schwab; tevens voogd

 

naam

Schwab, Maria Sophia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Veendam

Echtgenote van Cornelis van Heijningen; weduwe van Johannes Hermanus Riesberg

 

naam

Reijers, Jan

 

 

Functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Toeziend voogd

Timmerman te Kampen

 

samenvatting

Namens de erfgenamen van Johannes Hermanus Riesberg, verklaart comparant enig onroerend goed openbaar te willen verkopen; de voorwaarden daartoe staan in de akte vermeld.

Het eerste en tweede perceel worden gekocht door Jan Schouwenburg voor ƒ665; het derde door Nicolaas Veldhuis voor ƒ187 en het vierde perceel door Jan Schouwenburg voor ƒ163.

NB. Bijgevoegd de toestemming van de rechtbank en de akten van volmacht.

 

 

 

 

                     

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 15

I-556b

3662

01-06-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Stulen, Julia Catharina Euphemia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Echtgenote van Christianus Hendricus Adolf Engelenberg

 

naam

Engelenberg, Christianus Hendricus Adolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Burgemeester Kamperveen te Kampen

 

naam

Olthof, Hendrik Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Hellendoorn

 

Naam

Roelofs, Janna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Hellendoorn

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Hendrik Jan Olthof en echtgenote, groot ƒ1600 en gevestigd op niet genoemde onroerende goederen. De schuldvordering is afkomstig uit de ouderlijke boedel van comparante.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 16

I-556b

3663

05-06-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Broederstraat wijk 3 nummer 113, sectie F nummer 1006

 

 

comparanten

naam

Dooren, Daniel van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Afslager te Kampen

 

 

naam

Meijlink, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Notaris te Kampen

 

naam

 

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

 

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Meijlink een bedrag van ƒ400 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt zijn huis in Kampen.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 17

I-556b

3664

06-06-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met schuur en berg

locatie

IJsselmuiden, wijk 1 nummer 80, sectie B nummer 526 en 526b

 

 

comparanten

naam

Kamp, Lubbert van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Bleker te IJsselmuiden

 

 

naam

Vos, Trijntje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

IJsselmuiden

Echtgenote van schuldsenaar

 

naam

Tegelaar, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Gepensioneerd majoor te Harderwijk

 

Naam

Reinders, Zwaantje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Harderwijk

Echtgenote van schuldeiser

 

Naam

Werff, Pieter Hillebrand

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

Namens de schuldeisers

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Tegelaar en echtgenote een bedrag van ƒ1000 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt hun huis in IJsselmuiden, waarvan de grond afkomstig is uit de ouderlijke boedel van comparant.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 18

I-556b

3666

09-06-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

borgtocht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Werff, Pieter Hillebrand

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Koopman te Kampen

 

 

naam

Zendijk, Israel Mozes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Winkelier te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren een borgtocht te stellen groot ƒ5000 ten behoeve van de fa. van de gebroeders Stibbe te Kampen, handelend in binnenlands gedistilleerd, als garantie voor de afdracht van de verschuldigde belastingen.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 19

I-556b

3671

13-06-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat oostzijde, wijk 2 nummer 286, sectie F nummer 1667

 

 

comparanten

naam

Dekker, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schilder te Kampen

 

naam

Kroeze, Martha Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Huijer, Jan Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te IJsselmuiden

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Jansen Huijer een bedrag van ƒ500 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt hun huis op de Oudestraat, gekocht van Zeger Jan Hendrik Rietberg; op dit perceel rust nog een verplichting.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 20

I-556b

3672

13-06-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van rechten

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Oedekerk, Andries

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schilder te Kampen

 

naam

Dekker, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schilder te Kampen

Schoonvader van verkoper

 

naam

Kroeze, Martha Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

 

Weduwe van Jurrien Oedekerk; echtgenote van Jacob Dekker

samenvatting

Comparant verklaart over te dragen aan zijn schoonvader, Jacob Dekker, zijn aandeel in de nalatenschap, thans in vruchtgebruik bij zijn moeder, zijnde de helft van ƒ2342,39. Na betaling ziet comparant af van al zijn rechten.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 21

I-556b

3673

16-06-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 280, sectie F nummer 1523

 

 

comparanten

naam

Ziegler, Wilhelm Heinrich

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Deventer

 

 

naam

Bruns, Wilhelm

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Manufacturier te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Wilhelm Bruns een huis op de Oudestraat, gekocht van Jacob Kortenbout van der Sluis, voor een bedrag van ƒ5500.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 22

I-556b

3674

17-06-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een tuin met huisje

locatie

Kampen, Heiligesteeg nummer 298, sectie F nummer 2298

 

 

comparanten

naam

Zanden, Hendrika van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

 

 

naam

Piper, Johannes Frederik Engelbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Militair apotheker te Kampen

 

samenvatting

Comparante, erfgename van Jan Sinnekes, verklaart verkocht te hebben aan Johannes Frederik Engelbert Piper een tuin in Kampen, afkomstig uit de nalatenschap van Jan Sinnekes en door deze gekocht van Antonij Woonings, voor een bedrag van ƒ250.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 23

I-556b

3677

01-07-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

Een tuin met woonhuis en stal

locatie

Kampen, Vloeddijk wijk 2 nummer 42, sectie F nummer 1780

 

 

comparanten

naam

Nijman, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zilversmid te Kampen

Weduwnaar van Hermanna Maria van Limburgh

 

naam

Puttenstein, Berend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Doornspijk

 

 

naam

Aarst, Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Arbeider te Kampen

 

Naam

Spijkers, Maria Gerrits

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Berend Puttenstein een schuldvordering ten laste van Willem van Aarts en echtgenote, groot per resto ƒ400 tegen 5 procent, gevestigd op een tuin met daarin een nieuw woonhuis met stal. 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 24

I-556b

3678

11-07-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

borgtocht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Groskamp, Antonij

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Ontvanger der belastingen te K’veen, te Kampen

Weduwnaar van Wijnanda Theodora Johanna Robbι

samenvatting

Comparant verklaart een borgtocht groot ƒ780 te stellen als garantie voor de correcte uitvoering van zijn werkzaamheden.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 25

I-556b

3680

14-07-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 256, sectie F nummer 894

 

 

comparanten

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Statenlid Overijssel te Kampen

 

 

naam

Kramer, Gerrit Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Gerrit Willem Kramer, groot ƒ500 wegens onbetaalde kooppenningen van een huis in de Buitennieuwstraat.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 26

I-556b

3681

16-07-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 256, sectie F nummer 894

 

 

comparanten

naam

Kramer, Gerrit Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

 

naam

Rietberg, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Dienaar v. justitie te Kampen

 

 

naam

Oosten, Berendina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Johannes Rietberg en echtgenote een huis in de Buitennieuwstraat, gekocht van Nicolaas van Berkum Bijsterbos, 

voor een bedrag van ƒ850; een deel van de koopsom blijft op het  huis gevestigd tegen 5 procent jaars. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 27

I-556b

3682

16-07-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Burgwal wijk 3 nummer 219

 

 

comparanten

naam

Dolsma, Anna Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Hendrik ten Raa

 

naam

Raa, Hendrik ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

gevolmachtigde

Loodgieter te Kampen

 

 

naam

Dolsma, Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Leiden

Echtgenote van Cornelis Wijnnobel, Leiden

 

Naam

Gelder, Petrus van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Ijzerkoper te Kampen

Weduwnaar van Helena Margritha Dolsma

 

Naam

Fijnebuik, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmerman te Kampen

 

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Arend Dolsma en Anna de Groot, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Fijnebuik, groot ƒ300 en gevestigd op een huis aan de Burgwal.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 28

I-556b

3683 en 3689

20-07-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huisje, erf en where met open grond (verhuurd)

locatie

Kampen, Prinsenstraat wijk 1 nummer 20, sectie F nummer 2123 en 2124

 

2. huisje, erf en where (verhuurd)

 

Kampen, Prinsenstraat wijk 1 nummer 23, sectie F nummer 2127

 

3. twee woningen onder ιιn kap

 

Kampen, Rijnvisgang wijk 2 nummer 123 en 124, sectie F nummer 1414 en 1413

 

 

comparanten

naam

Leembroek, Bernardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmerman te Kampen

Als regent van het R. K. Weeshuis te Kampen

 

naam

Kramer, Gerrit Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

Als regent van het R. K. Weeshuis te Kampen

samenvatting

In hun kwaliteit van regenten van het R.K. Weeshuis, laten comparanten enige vaste goederen openbaar verkopen; de voorwaarden hiertoe staan vermeld in de akte.

Het eerste perceel wordt gekocht door Hendrik ten Hoeve voor ƒ539; het tweede perceel door Hendrik Bonneke voor ƒ215 en het derde perceel door Dirk Jan de Haan voor ƒ324.

N B. bijgevoegd de toestemming van gedeputeerde staten.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 29

I-556b

3685

23-07-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Huis

locatie

Kamperveen, de Zande

 

 

comparanten

naam

Streek, Gerrit van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Kamperveen

Weduwnaar van Matje Dirk Sleurink

 

naam

Sleurink, Wolter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Landman te Kamperveen

 

 

naam

Sleurink, Peter

 

 

Functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

voogd

Veehouder te Kampen

Betreft: kinderen uit het 1e huwelijk van overledene

 

Naam

 

Buijert, Klaas Gerrits

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Taxateur

Landman te Kamperveen

samenvatting

Inventarisatie van de boedel van Matje Dirk Sleurink, weduwe van Jacob Gerrits ten Hove, echtgenote van Gerrit van der Streek, in tegenwoordigheid van de rechter en griffier.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 30

I-556b

3686

23-07-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 235

 

 

comparanten

naam

Berghuijs, Adriaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Apotheker te Deventer

 

 

naam

Berghuijs, Hermanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zilversmid te Elburg

 

 

naam

Meurs, Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zilversmid te Kampen

 

Naam

Boekel, Anna Maria van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Willem van Meurs en echtgenote, groot ƒ2000 en gevestigd op een huis op de Oudestraat.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 31

I-556b

3687

30-07-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Wolff, Isaac

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

schuldeiser

Koopman te Elburg

 

 

naam

Berghuijs, Hermanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zilversmid/grutter te Elburg

 

 

naam

Wynne, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Elburg

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Hermanus Berghuijs en diens echtgenote, groot ƒ1400 en gevestigd op niet nader genoemd onroerend goed.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 32

I-556b

3688

03-08-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

1. Huis, schuur en berg

locatie

Kampereiland, sectie D nummer 543

 

2. een boerenerf met groenland

 

Genemuiden, Zeedijk, sectie A nummer 398 e.v. 

 

3. een stuk groenland

 

Genemuiden, Oostermate, sectie A nummer 342

 

4. een stuk groenland

 

Kampen, Binnenweg, sectie F nummer 291 en 292

 

 

comparanten

naam

Sellis, Hilligje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Willem Bartelds van Dijk

 

naam

Sellis, Mense

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Kampen

Tevens toeziend voogd

 

naam

Dijk, Willem Aalts van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Landbouwer te Kampen

Namens de minderjarigen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Klaas Mense Sellis en Hendrikje Aalts van Dijk, laten de gemeenschappelijk bezeten boedel verdelen na het overlijden van hun broer Aalt Sellis en hun zuster Marrigje Sellis. Tot de boedel behoort onroerend goed en diverse schuldvorderingen.

De notaris maakt de verdeling.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 33

I-556b

3690

04-08-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Schwab, Maria Sophia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Veendam

Weduwe van Johannes Hermanus Riesberg; echtgenote van Cornelis van Heijningen

 

naam

Heijningen, Cornelis van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Zb te Veendam

Tevens als voogd

 

naam

Riesberg, Johan Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Militair te Vlissingen

 

 

naam

Veldhuis, Nicolaas

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Bakker te Kampen

 

Naam

Schouwenburg, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zeilmaker te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Nicolaas Veldhuis en Jan Schouwenburg, wegens onbetaalde kooppenningen van niet nader genoemd onroerend goed.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 34

I-556b

3691

07-08-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hulzen, Aleida van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Hendrikus Rekvelt; echtgenote van Jan van de Pol

 

naam

Rooij, Willem Herms de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

gevolmachtigde

Veehouder te Kampen

 

 

naam

Hulzen, Magdalena van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Amsterdam

Echtgenote van Adrianus Baars

 

Naam

Hulzen, Dirk van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koffiehuisknecht te Amsterdam

 

 

Naam

Timmer, Helena Elisabeth

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Ouderkerk a/d Amstel

Weduwe van Johannes van Hulzen

 

Naam

Huijzer, Mathias Hendricus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Kleermaker te Amsterdam

Weduwnaar van Margaretha Catharina van Hulzen

 

Naam

Ruiter, Egbert Louws de

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Arbeider te Kampen

 

Naam

Oldebroek, Marrigje Jans

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Dirk van Hulzen, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Egbert Louws de Ruiter en echtgenote, groot ƒ200, gevestigd op niet nader genoemde goederen.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 35

I-556b

3692

07-08-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Venestraat oostzijde, tussen Arink en de erven Masman

 

 

comparanten

naam

Hulzen, Aleida van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Hendrikus Rekvelt; echtgenote van Jan van de Pol

 

naam

Rooij, Willem Herms de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Veehouder te Kampen

 

 

naam

Hulzen, Magdalena van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Amsterdam

Echtgenote van Adrianus Baars

 

Naam

Hulzen, Dirk van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Volmachtgever

Koffiehuisknecht te Amsterdam

 

 

Naam

Timmer, Helena Elisabeth

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Ouderkerk a/d Amstel

Weduwe van Johannes van Hulzen

 

Naam

Huijzer, Mathias Henricus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Kleermaker te Amsterdam

Weduwnaar van Margaretha Catharina van Hulzen

 

Naam

Vos, Mendel Joseph

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Dirk van Hulzen, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Mendel Joseph Vos, groot ƒ600 wegens onbetaalde kooppenningen van een huis in de Venestraat.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 36

I-556b

3693

07-08-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hulzen, Aleida van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Hendrikus Rekvelt; echtgenote van Jan van de Pol

 

naam

Rooij, Willem Herms de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Veehouder te Kampen

 

 

naam

Hulzen, Magdalena van Hulzen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Amsterdam

Echtgenote van Adrianus Baars

 

Naam

Hulzen, Dirk van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

volmachtgever

Koffiehuisknecht te Amsterdam

 

 

Naam

Timmer, Helena Elisabeth

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Ouderkerk a/d Amstel

Weduwe van Johannes van Hulzen

 

Naam

Huijser, Mathijs Henricus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Kleermaker te Amsterdam

Weduwnaar van Margaretha Catharina van Hulzen

 

Naam

Veldhuis, Nicolaas

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Bakker te Kampen

 

Naam

Timmerman, Klaas

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Boerenknecht te Kampen

 

Naam

Top, Gerrit Jacob

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Banketbakker te Kampen

 

Naam

Arink, Gerrit Willem

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmerman te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Dirk van Hulzen, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van enige hypothecaire inschrijvingen wegens onbetaalde kooppenningen van niet nader genoemd onroerend goed.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 37

I-556b

3694

11-08-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Woonhuis van Jan Storm van der Horst

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat wijk 2 nummer 131

 

 

comparanten

naam

Temminck, Adriaan Mathijs Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Curator

Commissionair te Kampen

 

 

naam

Croese, Anna Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Overledene

Zb te Kampen

Weduwe van Johannes Eduard Waterham

 

naam

Dooren, Daniel van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Taxateur

Afslager te Kampen

samenvatting

De nagelaten boedel van Anna Catharina Croese, zich bevindende in het huis van Jan Storm van der Horst, wordt geοnventariseerd.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

 

notaris

 

 38

I-556b

3695

14-08-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat westzijde, wijk 1 nummer 131

 

 

comparanten

naam

Bos, Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Zb te Kampen

Weduwnaar  van Gerrigje Reint Jan ter Stege

 

naam

Top, Gerrit Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

 

 

naam

Schoonhoven, Jan Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Rijtuigverhuurder te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Gerrit Jacob Top en Jan Willem Schoonhoven, een bedrag van ƒ300 wegens onbetaalde kooppenningen van een huis in de Bovennieuwstraat.

NB. Comparant verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 39

I-556b

3696

15-08-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

1. Twee nieuw gebouwde huisjes

locatie

Kampen, hoek Groenestraat, letter A en B nummer 58

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Kalverhekkenweg letter A en B, nummer 59

 

 

comparanten

naam

Beijer, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

Beijer, Geertrui

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Koopvrouw te Kampen

Weduwe van Jacob Swart

 

naam

Ruiter, Egbert Louws de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Arbeider te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Egbert Louws de Ruiter, groot ƒ325 wegens de bouw van twee huisjes, gevestigd op het huis ernaast.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 40

I-556b

3697

17-08-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Meurs, Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

erfgenaam

Binnenvader Groot Burgerweeshuis te Kampen

Weduwnaar van Anna Maria van Bockel, eerder weduwe van Geurt Jan Berghuijs

 

naam

Berghuijs, Adrianus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Apotheker te Deventer

 

 

naam

Berghuijs, Hermanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koopman te Elburg

 

Naam

Klooster, Dries Johannes ten

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kandidaat notaris te Kampen

 

 

Naam

Dreijer, Maike

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Commissaris (v) der veren

Weduwe van Jacobus Berghuijs

 

Naam

Berghuijs, Anna Maria

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

 

Naam

Berghuijs, Hendrik Karel

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Bakkersknecht te Kampen

Mede namens broer en zuster

 

Naam

Berghuijs, Geert Jan Willem

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Apothekersbediende te Amsterdam

Vertegenwoordigd door Hendrik Karel Berghuijs

 

Naam

Berghuijs, Cornelia Arendina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Huishoudster te Alkmaar

Vertegenwoordigd door Hendrik Karel  Berghuijs

 

Naam

Berghuijs, Berta Koops

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

volmachtgeefster

Zb te Nieuwer Amstel

 

 

Naam

Wijnbergen, Albertus Leonard

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Hattem

 

samenvatting

Comparanten, gerechtigd in de nalatenschap van Geurt Jan Berghuijs, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Albertus Leonard Wijnbergen, gevestigd op niet nader genoemd onroerend goed.

NB. Bijgevoegd een akte van volmacht.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

Notaris

 

 41

I-556b

3698

17-08-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

1. Huis, erf en where met akkers hofland

locatie

Brunnepe, Keutelsteeg nummer 10 tot aan de Wetering

 

2. huis, erf en where met hof

 

Brunnepe, nummer 24 tot aan de Wetering

 

 

comparanten

naam

Bulte, Johannes Henricus te

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Bakker te Kampen

Weduwnaar van Maria Gerredina van Hulzen

 

naam

Hulzen, Dirk van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zb te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van  wijlen Dirk van Hulzen, groot ƒ1250, zijnde het bedrag dat deze in vruchtgebruik had en nu toekomt aan de erfgenaam van Maria Gerredina van Hulzen; gevestigd op enige vaste goederen.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 42

I-556b

3699

20-08-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Beij, Johanna van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Christoffel Borchers

 

naam

 

samenvatting

Testatrice verklaart veranderingen aan te brengen in haar testament van 22-07-1833 gepasseerd te Amsterdam; zij vermaakt een legaat aan de weduwe van haar broer Willem en diens kinderen; zij herroept het legaat aan dr Johannes Bauch en aan haar nicht Maria Borchers.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 43

I-556b

3700

21-08-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Stulen, Julia Catharina Euphemia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Christianus Hendricus Adolf Engelenberg

 

naam

Engelenberg, Christianus Hendricus Adolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Echtgenoot

Burgemeester Kamperveen te Kampen

 

naam

Bruins, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Den Ham

 

Naam

Captein, Hendrikje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Den Ham

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving, afkomstig uit de nalatenschap van haar vader, ten laste van Willem Bruins en echtgenote, groot ƒ500 en gevestigd op niet nader genoemd onroerend goed.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 44

I-556b

3701

28-08-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

borgtocht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Temminck, Jean Charles

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Ontvanger der belastingen te Losser

 

naam

Coninck Westenberg, Johanna Elisabeth

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Zb te Goor

Echtgenote van Jean Charles Temminck

samenvatting

Comparant verklaart een borgtocht groot ƒ900 te stellen als garantie voor de correcte uitoefening van zijn functie; zijn vrouw stemt hiermee in.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 45

I-556b

3703

04-09-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

Comparanten

naam

Teune, Machiel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Stuurman te Kampen

 

 

naam

Teune, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Winkelier te Kampen

 

 

naam

Teune, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Zb te Kampen

 

samenvatting

In verband met zijn vertrek naar Oost Indiλ, geeft comparant een volmacht aan zijn broers Peter en Jan Teune, om namens hem op te treden en alles te doen wat noodzakelijk is.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

                          

datum

notaris

 

 46

I-556b

3705

04-09-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Lankhorst, Gerrit Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Gemeenteraadslid te Kampen

 

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Hendrika Fullings tot zijn erfgename te benoemen; hij schenkt een toelage aan zijn zuster Anna. Bij vooroverlijden van zijn echtgenote, gaat een deel van de nalatenschap naar zijn zusters Maria Hermina en Willemina Mauritia, zijn broer Mense en zijn nicht Adriana Cornelia van Roijen; het andere deel naar diverse familieleden.

NB. Voor meer details, zie de akte; in de kantlijn vermeld: herroepen.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 47

I-556b

3706

04-09-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Fullings, Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Gerrit Jan Lankhorst

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen; bij zijn vooroverlijden zal een deel van de nalatenschap naar haar zusters Maria en Antonetta en de kleinkinderen van haar zuster Johanna gaan. Het andere gedeelte wordt verdeeld over andere familieleden.

NB. in de kantlijn vermeld: herroepen; voor meer details, zie de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 48

I-556b

3707

05-09-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Nijhuis, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Winkelier te Kampen

 

naam

Detten Bijsterbosch, Hendrikus Otto van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Apothekersbediende te Amsterdam

 

naam

Berg, Geertruida van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Johannes Hermanus van Detten Bijsterbosch; echtgenote van Peter Teune

 

Naam

Pelkhof, Gerrit Gerrits

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Wilsum

 

naam

Dries, Hendrikje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzondcerheden

Schuldenares

Wilsum

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Gerrit Gerrits Pelkhof en echtgenote, groot ƒ1440, gevestigd op niet nader genoemde goederen.

Voor details over de familierelaties, zie de akte.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 49

I-556b

3709

05-09-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Geerstraat hoek Hofstraat, wijk 1 nummer 351, sectie F nummer 2011

 

 

comparanten

naam

Rijchen, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zb te Kampen

 

naam

Berk, Maria Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Zendijk, Meijer Mozes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Slager te Kampen

 

Naam

Baaij, Dirkje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Eigenares

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Coenraad Berk

 

Naam

Berk, Frederik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Eigenaar

Timmerman te Kampen

 

 

Naam

Berk, Clasina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Eigenares

Kampen

Echtgenote van Izaak Jollie

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Meijer Mozes Zendijk een bedrag van ƒ300 tegen 5 procent jaars. Als speciaal onderpand geldt hun deel in een huis in de Geerstraat, afkomstig uit de ouderlijke boedel van schuldenares. De mede-eigenaren geven hun toestemming; op het perceel rust nog een verplichting van ƒ250 aan Christina Ekker. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

NB. Dirkje Baaij verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 50

I-556b

3710

05-09-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Wiegers, Coert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Onderwijzer te Kampen

 

samenvatting

Testateur verklaart zijn vrouw Hendrica Geertruida Staal tot zijn enige erfgename te benoemen.

NB. In de kantlijn genoteerd: vervallen door vooroverlijden der vrouw.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 51

I-556b

3711

05-09-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Staal, Hendrica Geertruida

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Naaister te Kampen

Echtgenote van Coert Wiegers

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen; mocht haar vader haar overleven, dan heeft hij recht op zijn legitieme portie.

NB. In de kantlijn genoteerd: overleden te Leeuwarden in januari 1880.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 52

I-556b

3712

16-09-1840

Mr F. Rambonnet

Soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met hof

locatie

Kampen, Groenestraat wijk 2 nummer 22b, sectie F nummer 1321

 

 

comparanten

naam

Munnink, Albert de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Veehouder te Kampen

 

 

naam

Sellis, Mence Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Mence Peter Sellis een huis in de Groenestraat, gekocht van de weduwe van Hendrik Kanis, voor een bedrag van ƒ850.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 53

I-556b

3713

16-09-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Klumper, Jannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kampen

 

 

naam

Munnink, Albert de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Kampen

 

 

naam

Hollander, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Albert de Munnink en echtgenote, groot ƒ850 en gevestigd op niet nader genoemd onroerend goed.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 54

I-556b

3714

16-091840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Enige stukken groenland

locatie

Leens, arr. Appingedam

 

 

comparanten

naam

Hoving, Lucia Pompeja

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Isaack Jennes

 

naam

Huizenga, Ties Andries

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Pachter te Leens (Gr)

 

naam

Weerden, Geertje Arijs van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Leens

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemmin g te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving, oorspronkelijk ten behoeve van haar grootmoeder, ten laste van Ties Andries Huizenga en echtgenote, groot ƒ1025 wegens onbetaalde kooppenningen van een beklemming (soort erfpacht) van twee stukken land.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 55

I-556b

3715

17-09-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Dijk, Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Timmerman te Kampen

Tevens schuldenaar

 

naam

Dijk, Albert van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Timmerman te Utrecht

 

 

naam

Dijk, Johanna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Deventer

Weduwe van Joseph Kist

 

Naam

Dijk, Willem van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Timmerman te Kampen

 

 

Naam

Kroeze, Evertje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Berend van Dijk

 

Naam

Dijk, Aaltje van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Harmen Schinkel

 

Naam

Dijk, Harmpje van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Dirk Jan Boeve

 

Naam

Dijk, Berendina van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kuiper (v) te Kampen

Weduwe van Gerrit Weijers

 

Naam

Veldhuis, Nicolaas

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Bakker te Kampen

 

Naam

Vos, Geurdt Jansen

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kampen

samenvatting

Comparanten, allen erfgenamen van Hendrik van Dijk sr, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van enige hypothecaire inschrijvingen  ten laste van diverse schuldenaars wegens onbetaalde kooppenningen van niet nader genoemd onroerend goed.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 56

I-556b

3716

17-09-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kasteren van Cattenburg, Cornelis Therasius

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Gepensioneerd kapitein O. I. te Kampen

 

 

naam

Hageman, Maria Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Cohen Keijzer, Abraham Levi

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

 

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Abraham Levi Cohen Keijzer een bedrag van ƒ1000 tegen 5 procent jaars. Als onderpand geldt het pensioen van schuldenaar; bij zijn vooroverlijden het weduwepensioen van schuldenares.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 57

I-556b

3717

19-09-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. een perceel weideland

locatie

Kamperveen, sectie B nummer 86

 

2. de Kolk genaamd de Binnen Enk

 

Kamperveen, sectie B nummer 87

 

3. enig bouw- en groenland

 

Kamperveen, sectie B nummer 74 t/m 76

 

 

comparanten

naam

Jong, Cornelis de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Bakker te Kampen

 

 

naam

Galleus, Frederik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kamperveen

 

 

naam

Galleus, Marrigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kamperveen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Frederik en Marrigje Galleus diverse stukken land, indertijd aangekocht van het Geertruiden en Catharina Gasthuis, voor een bedrag van ƒ1570.

NB. Kopers zeggen dat zij niet hebben leren schrijven.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 58

I-556b

3718

19-09-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Korte Bovenhofstraat wijk 1 nummer 167A, sectie F nr 2210  en 2211

 

 

comparanten

naam

Dijk, Matje Herms van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Hermen Schimmelpennink; echtgenote van Cornelis Vrolijk

 

naam

Groot, Frederik de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veehouder te Kampen

 

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Frederik de Groot een huisje in de Korte Bovenhofstraat, afkomstig uit de nalatenschap van haar eerste  echtgenoot, voor een bedrag van ƒ200.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 59

I-556b

3720

02-10-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Boekelman, Anna Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Coenraad Frederik Landman

samenvatting

Testatrice verklaart haar testament van 07-05-1839 te handhaven, met uitzondering van de executeurs: zij noemt nu Jacobus Henricus Scheepers, predikant te IJsselmuiden en Theodorus Ruijs, koopman te Kampen; bij hun vooroverlijden Peter Helbert Gallι, fabrikant te Kampen. Tot administrateur benoemt zij haar neef Harm Hendrik Bunte uit Heerde.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 60

I-556b

3721

03-10-1840

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. Goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 2 nummer 322, sectie F nummer 1654

 

 

comparanten

naam

Koridon, Jan Evers

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schipper te Kampen

 

 

naam

Westerhof, Lu