terug naar inhoud

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

1

I-557a

3760

05-01-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Oosten, Albert Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Kleermaker te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart legaten aan zijn familie te schenken waarvan het vruchtgebruik aan zijn vrouw Dirkje van Nunspeet vervalt; bij hertrouwen zal zij een bedrag terug moeten geven. Zij is verder erfgename.

NB. In de kantlijn genoteerd: vervallen door overlijden van de vrouw, juli 1842.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 2

I-557a

3761

05-01-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Nunspeet, Dirkje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Albert Jan van Oosten

samenvatting

Testatrice verklaart een legaat te schenken aan haar zuster Alida Susanna van Nunspeet en aan haar naaste familie, waarvan haar echtgenoot het vruchtgebruik zal krijgen, tenzij hij hertrouwt. Haar echtgenoot is universeel erfgenaam.

NB. In de kantlijn genoteerd: overleden 19 juli 1842.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 3

I-557a

3762 en 3777

11-01-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop                                                 

 

 

onr. goed

1. aandelen in het z.g. Boven Gasthuis Brede Slag

locatie

Kampen, polder van Dronthen, sectie H nummer 281 t/m 288

 

2. aandelen in het Ruitenburg Slag

 

Kampen, polder van Dronthen, sectie H nummer 371 t/m 375; 569 t/m 573

 

 

comparanten

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas van - junior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Gemeenteraadslid te Kampen

 

naam

Bijsterbos, mr Johan Christiaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

 

 

naam

Bijsterbos, mr Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Advocaat te Amsterdam

 

samenvatting

Namens hun opdrachtgever, laten comparanten delen van twee erven, afkomstig uit opdrachtgevers ouderlijke boedel, openbaar verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte.

Het eerste perceel wordt gekocht door Samuel Jan Sandberg van Essenburg voor ƒ6022, het tweede perceel voor ƒ3421, zelfde koper.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 4

I-557a

3763 en 3778

11-01-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. een deel van het ten Bussener Brede Slag

locatie

Kampen, polder van Dronthen, sectie H nummer 581 t/m 586

 

2. hooiland

 

Genemuiden, sectie C nummer 360 en 361

 

3. een perceel hooiland

 

Genemuiden, naast vorige, sectie C nummer 358 en 359

 

4. een deel van twee kampen hooiland

 

IJsselmuiden, sectie E nummer 137 en 138

 

5. weide- en hooiland

 

Zwollerkerspel, sectie P nummer 347 en 348

 

6. hooiland

 

Kamperveen, sectie C nummer 251 en 252

 

 

comparanten

naam

Temminck, Adriaan Mathijs Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Commissionair te Kampen

 

samenvatting

Comparant laat diverse vaste goederen openbaar verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Na beraad, heeft verkoper besloten alle percelen aan zich te houden; alles blijft onverkocht.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 5

I-557a

3764 en 3779

11-01-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 264, sectie F 1560

 

 

comparanten

naam

Tibout, Willem Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Boekverkoper te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart een huis op de Oudestraat openbaar te willen verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte.

Na een bod van ƒ3601 door Adriaan Mathijs Pieter Temminck, besluit comparant dit niet te accepteren en het perceel blijft onverkocht.

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 6

I-557a

3765 en 3780

11-01-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Hooi- en weideland

locatie

Zwollerkerspel, Rijkssteeg, polder van Mastenbroek, sectie G nummer 282

 

 

comparanten

naam

Oostenrijk, Mathea Cornelia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Echtgenote van Frederik Fels

 

naam

Fels, Frederik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Echtgenoot

Koopman te Kampen

 

naam

Lankhorst, Maria Hermanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Johannes Christoffel Oostenrijk Matheuszoon; echtgenote van Pieter Hendrik van Spangen

 

Naam

Spangen, Pieter Hendrik van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Echtgenoot

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten willen een perceel land, afkomstig uit de ouderlijke nalatenschap, openbaar laten verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Koper wordt Willem Jan Swart, koopman te Kampen, met een bod van ƒ449.

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

Datum

notaris

 

 7

I-557a

3766

15-01-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Huijer, Jan Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Landman te IJsselmuiden

samenvatting

Testateur verklaart het vruchtgebruik van zijn nalatenschap te schenken aan zijn vrouw Berendje Avink; legaten zijn er voor de kinderen van Annegje Kanis, de kinderen van Neeltje Kanis, de kinderen van Willem Kanis Hendrikzoon, aan de protestante armen van IJsselmuiden. Erfgenamen zijn Hendrik Kanis Hendrikszoon, Jan Kanis Hendrikszoon, Engeltje Kanis en Dirkje Kanis.

Als executeur noemt hij mr Henri Assuerus Wttewael van Stoetwegen en Jan Kanis Hendrikszoon.

Details in de akte.

NB. In de kantlijn vermeld: herroepen.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 8

I-557a

3767

15-01-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Avink, Berendje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Jan Jansen Huijer

samenvatting

Testatrice verklaart het vruchtgebruik van haar nalatenschap te schenken aan haar echtgenoot; er zijn legaten voor Hendrikje Avink en de kinderen van Aaltje Avink. Als erfgenamen noemt zij Hendrik Kanis Hendrikszoon, Jan Kanis Hendrikszoon, Engeltje Kanis en Dirkje Kanis.

Tot executeur benoemt zij mr Henri Assuerus Wiiewael van Stoetwegen en Jan Kanis Hendrikszoon.

Details in de akte.

NB. In de kantlijn genoteerd: herroepen.

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 9

I-557a

3768

16-01-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een tuin

locatie

IJsselmuiden, de Baan, sectie B nummer 593 en 594

 

 

comparanten

naam

Bakker, Jantje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Echtgenote van Gerrit Jan Hendriksen

 

naam

Broek, Jan Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veehouder te Kampen

 

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Jan Jans Broek een tuin in IJsselmuiden, gekocht van Arend Kalter, voor een bedrag van ƒ525.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 10

I-557a

3769

16-01-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Hooi- en weideland

locatie

Zwollerkerspel, polder van Mastenbroek, sectie O nummer 151

 

 

comparanten

naam

Weerd, Jan Lubbers van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

naam

Kamp, Beeltje Herms van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Weerd, Jan Jansen van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jan Jansen van der Weerd een stuk hooiland voor een bedrag van ƒ1500.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 11

I-557a

3770

19-01-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Vloeddijk wijk 1 nummer 288, sectie F nummer 1882

 

 

comparanten

naam

Ziegler, Willem Hendrik - junior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Zb te Kampen

 

 

naam

Ziegler, Willem Hendrik - senior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Zb te Deventer

 

 

naam

Dishoeck, Diena Maria van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zb te Kampen

Weduwe van Johannes Jacobus de Jonge Lughten

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever verklaart comparant verkocht te hebben een huis op de Vloeddijk, gekocht van de erven Laurentius, aan Diena Maria van Dishoeck voor een bedrag van ƒ1800.

NB. Bijgevoegd de opdracht van de eigenaar.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 12

I-557a

3771

20-01-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Straaten, Albert van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Warmoesenier te Brunnepe

 

samenvatting

Testateur verklaart zijn vrouw Hendrikje Windhouwer tot zijn erfgename te benoemen.

NB. Genoteerd in de kantlijn: overleden 18 januari 1859.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 13

I-557a

3772

20-01-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Windhouwer. Hendrikje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Albert van Straaten

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen; als echter haar moeder haar overleeft, heeft deze recht op haar legitieme portie.

NB. Zij zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 14

I-557a

3773

23-01-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Woonhuis en stal genaamd de Herberg de stad Groningen

locatie

Zwartsluis, in het fort

 

 

comparanten

naam

Kolk, Berteld van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Rentenier te Kampen

Weduwnaar van Elisabetha Charlotta Kiers

 

naam

Somer, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Logementhouder te Zwartsluis

 

naam

Nijman, Johanna Margaretha

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zwartsluis

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Somer en diens echtgenote, groot ƒ2000 en gevestigd op een huis in Zwartsluis.

Details in de akte.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 15

I-557a

3774

23-01-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Reijers, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Wagenmaker te Kampen

 

samenvatting

Testateur verklaart tot zijn erfgename te benoemen zijn vrouw Eva van Veesen.

NB. In de kantlijn genoteerd: overleden 17 november 1845.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 16

I-557a

3775

23-01-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Veesen, Eva van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Hendrik Reijers

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen.

NB. Genoteerd in de kantlijn: herroepen 19 mei 1848.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 17

I-557a

3776

23-01-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Groenland met houthagen

locatie

IJsselmuiden, polder van Mastenbroek, sectie C nummer 331, 333, 334, 336, 431 t/m 434

 

 

comparanten

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas van - junior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Raadslid te Kampen

 

 

naam

Braak, Henricus Dirk ter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Notaris te Oud-Vossemeer

 

 

naam

Gallι, Peter Helbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Raadslid / fabrikant te Kampen

 

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever verklaart comparant verkocht te hebben aan Peter Helbert Gallι diverse stukken groenland, afkomstig uit de ouderlijke boedel van opdrachtgever, voor een bedrag van ƒ2400.

NB bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

18

I-557a

3782

29-01-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Vloeddijk wijk 3 nummer 226, sectie F nummer 1270

 

 

comparanten

naam

Weijmar, Joseph

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Mallenmaker te Kampen

Weduwnaar van Christina Maria Warnar

 

naam

Habes, Willem Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Kastelein te Kampen

 

 

 

naam

Weijmar, Everdina Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Iebele Schregardus

 

Naam

Weijmar, Anna Maria

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Dienstbode te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Jan Habes een bedrag van ƒ300 tegen 5 procent jaars. Als speciaal onderpand geldt zijn aandeel in een huisje op de Vloeddijk, gekocht van Gerrit Beijerinck. De mede-eigenaren van dit perceel geven hun toestemming.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 19

I-557a

3783

30-01-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, hof, erf en where

locatie

Brunnepe, letter C nummer 71

 

 

comparanten

naam

Westera, Willem Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kampen

 

 

naam

Leis, Jacob Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Brunnepe

 

 

naam

Arends, Petertje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Brunnepe

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jacob Jansen Leis en diens echtgenote, groot ƒ250 en gevestigd op hun huis in Brunnepe.

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 20

I-557a

3784 en 3792

01-02-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Burgwal wijk 4 nummer 93, sectie F nummer 536

 

 

comparanten

naam

Frielink, Hiligje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Willem Kragt

 

naam

Bos, Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

voogd

Zb te Kampen

 

 

naam

Frielink, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Timmerman te Wilsum

 

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Harm Frielink en Evertje Bos, verklaren openbaar te willen verkopen een huis op de Burgwal, afkomstig uit de ouderlijke boedel; de voorwaarden hiertoe staan in de akte vermeld.

Koper wordt Lambert Teunis van den Brink met een bod van ƒ1005.

NB. Hilligje Frielink en Cornelis Bos zeggen niet te kunnen schrijven.

Bijgevoegd de toestemming van de rechtbank.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 21

I-557a

3785 en 3793

01-02-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovenhofstraat wijk 3 nummer 133, sectie F nummer 1181

 

 

comparanten

naam

Dijk, Rutger van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Trijpwever te Kampen

 

 

samenvatting

Comparant verklaart een huis in de Bovenhofstraat, gekocht van Nicolaas Bruggink, openbaar te willen verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Verkoper heeft het bod van Jan van der Weerd, ƒ743, niet geaccepteerd.

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 22

I-557a

3786 en 3794

01-02-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Venestraat wijk 1 nummer 182, sectie F nummer 2175

 

 

comparanten

naam

Koster, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Uitdrager te Kampen

 

 

samenvatting

Comparant verklaart een huis in de Venestraat, gekocht van de erven van Gerrit van Hulzen, openbaar te willen verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Hij heeft het bod van ƒ733 niet geaccepteerd en het huis blijft onverkocht.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 23

I-557a

3789

12-02-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Vloeddijk wijk 3 nummer 222, sectie F nummer 1264

 

 

comparanten

naam

Nijman, Hendrik - senior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zilversmid te Kampen

 

 

naam

Beijer, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter Beijer een bedrag van ƒ800 tegen 5 procent jaars. Als speciaal onderpand geldt een huis op de Vloeddijk, afkomstig uit de nalatenschap van zijn vrouw, gekocht van de erven Nuis.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 24

I-557a

3796 en 3806

01-03-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 281, sectie F nummer 1515

 

2. pakhuis

 

Kampen, achter de Oudestraat, sectie F nummer 1520

 

3. huis, erf en where

 

Kampen, Achter de nieuwe Muur wijk 2 nummer 330, sectie F nummer 1521

 

4. huisje, erf en where

 

Kampen, Olieslagerssteeg wijk 2 nummer 330b, sectie F nummer 1522

 

5. huis, erf en where met stal

 

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 245, sectie F nummer 1503

 

6. drie stukken groenland

 

IJsselmuiden, in de Zak, sectie B nummer 701, 703 en 710

 

 

comparanten

naam

Cate, Frederika ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Joachim Adolf Broese

 

naam

Broese, Jan Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Apotheker te Kampen

 

naam

Cate, Jacob ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Fabrikant te Hengelo

Toeziend voogd

 

Naam

Broese van Groenou, Arend van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Fabrikant te Kampen

Mede als toeziend voogd

 

Naam

Broese, Sara Johanna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

 

Naam

Broese, Johanna Hendrika

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

 

Naam

Ingen, mr Johannes Jacobus van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

 

 

Naam

Broese, Alida Catalina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zutphen

Echtgenote van Peter Evekink

samenvatting

Comparanten, erven van Joachim Adolf Broese, willen enige percelen vast goed openbaar laten verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Het eerste en tweede perceel worden gekocht door Gerrit Willem Rijkx voor ƒ6710 en het derde perceel door Jan Schouwenburg voor ƒ834; het vierde door Gerrit Willem Rijkx voor ƒ255, het vijfde door de dames Broese voor ƒ2709 en het zesde perceel door Peter Mence Sellis voor ƒ2539.

NB, bijgevoegd de toestemming van de rechtbank en een akte van volmacht.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 25

I-557a

3797 en 3807

01-03-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis, erf en  where met drie akkers bouwland

locatie

Brunnepe, St. Nicolaasdijk letter C nummer 37, sectie F nummer 229

 

 

comparanten

naam

Reuijl, Reinier

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Bakker te Kampen

 

 

naam

Biesterbos, Aaltje Wilhelmina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Winkelierster te Kampen

Weduwe van Hendrikus Reuijl

 

naam

Reuijl, Hendrikus Janszoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Koopman te Kampen

 

 

Naam

Reuijl, Hendrik Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Arbeider te Kampen

 

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Wienald Eugenius Reuijl, verklaren een huis openbaar te willen verkopen; de voorwaarden daartoe staan in de akte vermeld.

Koper wordt Jacob Stuurop met een bod van ƒ755; borgen Albert Westera en Dries Aalts van Dijk.  

NB. Bijgevoegd de toestemming van de rechtbank.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 26

I-557a

3799

05-03-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met annexe tuin

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 281

 

 

comparanten

naam

Temminck, Adriaan Mathijs Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Commissionair te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart zijn bod op het 1e perceel dat geveild wordt door de erven Broese te verhogen tot een bedrag van ƒ4401.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 27

I-557a

3800

06-03-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where ( twee onder ιιn kap)

locatie

Kampen, bij Koornmarktspoort, sectie F nummer 2106 en 2107

 

 

comparanten

naam

Schlaepfer, Sebastiaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Winkelier te Kampen

 

 

naam

Blum, Margaretha Francisca

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Ramm, Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Gepensioneerd kapitein te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Pieter Ramm een bedrag van ƒ300 tegen 5 procent jaars. Als speciaal onderpand geldt een huis bij de Koornmarktspoort, gekocht van Eva Admiraal, weduwe van Johannes Grau. Het afsluiten van een brandverzekering is verplicht.

NB. Schuldenares zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 28

I-557a

3802

12-03-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met annexe tuin

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 281

 

 

comparanten

naam

Rijkx, Gerrit Wilem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Stads – geneesheer te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart zijn bod op het eerste perceel dat geveild wordt door de erven Broese te willen verhogen tot een bedrag van ƒ4849 en zijn bod op het tweede perceel te verhogen tot ƒ1151.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 29

I-557a

3803

12-03-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur wijk 2 nummer 330a

 

 

comparanten

naam

Berghuijs, Willem Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart zijn bod op het huis Achter de nieuwe Muur, zoals aangeboden op de veiling van de erven Broese, te willen verhogen tot een bedrag van ƒ806.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 30

I-557a

3804

15-03-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, bergen, schuur en houtgewas

locatie

Zwollerkerspel, Oude Wetering nummer 22

 

 

comparanten

naam

Lindeboom, Egbertje Kornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Maarten Dirks Schuuring

 

naam

Buter, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Zwollerkerspel

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Buter, groot ƒ1000 en gevestigd op zijn huis in Zwollerkerspel.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 31

I-557a

3805

15-03-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Het getimmerte van een huis en erf

locatie

Kampen, Klaas van Kotenserf, sectie F nummer 2634

 

 

comparanten

naam

Bruggen, Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kampen

 

 

naam

Schilder, Barteld

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Barteld Schilder het recht van opstal op de grond toebehorende aan de erven van het Klaas van Kotenserf, recht gekocht van Lubbert Albers Brouwer, voor een bedrag van ƒ520.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 32

I-557a

3808

16-03-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Vloeddijk wijk 2 nummer 242, sectie F nummer 921

 

 

comparanten

naam

Remeijer, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Turfverkoper te Kampen

Weduwnaar van Berta Aarts Kaptein

 

naam

Remeijer, Aart

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmerman te Kampen

 

 

naam

Remeijer, Elisabeth

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Sibbelt van der Meulen

 

Naam

Muskie, Arend Herms

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schipper te Kampen

 

samenvatting

Comparanten, allen erfgenamen van Berta Aarts Kaptein, verklaren verkocht te hebben aan Arend Herms Muskie een huis op de Vloeddijk voor een bedrag van ƒ560.

NB. Elisabeth Remeijer zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 33

I-557a

3810

16-03-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Vloeddijk wijk 2 nummer 59, sectie F nummer 1347

 

 

comparanten

naam

Muskie, Arend Herms

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schipper te Kampen

 

 

naam

Bron, Dina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Aalderink, Johanna Hermina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Bakker (v) te Kampen

Weduwe van Hermanus van Engelen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johanna Hermina van Aalderink een bedrag van ƒ600 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt hun huis op de Vloeddijk, gekocht van Manuel Joseph Vos.

NB. Schuldenares zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 34

I-557a

3811

17-03-1841

Mr. F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een houten schuur met pannen gedekt

locatie

Kampen, Keizerstraat, sectie F nummer 597

 

 

comparanten

naam

Steeg, Rutger

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schoenmaker te Kampen

Erfgenaam van zijn broer Luchien Steeg

 

naam

Stam, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kuiper te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Willem Stam een schuur in de Keizerstraat, nog op naam van zijn broer Luchien Steeg, voor een bedrag van ƒ48.

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 35

I-557a

3812

17-03-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Merwede, Judith van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparante

Zb te Kampen

Weduwe van Arie Sels

samenvatting

Comparante verklaart afstand te doen van alle rechten voortvloeiend uit de huwelijkse voorwaarden, met name die genoemd in artikel 3, betreffende het eigendom van de huisraad en inboedel.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 36

I-557a

3813

20-03-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Huis overledene

locatie

Brunnepe, letter C nummer 60

 

 

comparanten

naam

Naberman, Arend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Arbeidser te Genemuiden

 

 

naam

Naberman, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Boerenknecht te Kampen

 

 

naam

Naberman, Hendrikje Berends

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Genemuiden

Echtgenote van Harm Eenkhoorn

 

Naam

Mateboer, Roelofje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Lubbert van de Wetering

 

naam

Mateboer, Fennigje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Genemuiden

Echtgenote van Hendrik Tuinman

 

Naam

Mateboer, Jentje

 

 

Functie

Beroep/wonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Genemuiden

Echtgenote van Simon Eenkhoorn

 

Naam

Mateboer, Gerrigje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Genemuiden

Echtgenote van Eimbert van Dalfsen

 

Naam

Mateboer, Willem

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Arbeider te Genemuiden

 

 

Naam

Burg, Albert van den

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Kampen

 

 

Naam

Burg, Hilligje van den

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kamperveen

Echtgenote van Jan van ‘t Oever

 

Naam

Burg, Hendrikje van den

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kamperveen

Echtgenote van Jan van ‘t Veen

samenvatting

Comparanten, allen gerechtigd in de nalatenschap van Lubbert Naberman, laten deze inventariseren.

Details over personen in de akte.

NB. Bijgevoegd twee akten van volmacht.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 37

I-557a

3815

20-03-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat hoek Koldenhovensteeg, wijk 2 nummer 264, sectie F nummer 1560 en 1561

 

 

comparanten

naam

Tibout, Willem Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Boekverkoper te Kampen

 

 

naam

Bockhoven Gesiena Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zb te Kampen

Weduwe van Gerrit Tibbe

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gesiena Johanna Bockhoven een huis op de Oudestraat, gekocht door de grootmoeder van verkoper Johanna  Groen weduwe Tibout, voor een bedrag van ƒ3600.

 

 

 

 

                      

 

akte nr.

datum

Groen weduwe Tibout,

 

 38

I-557a

3820

29-03-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Groenestraat wijk 2 nummer 34, sectie F nummer 1803

 

 

comparanten

naam

Hove, Willem Gerrits ten

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Veehouder te Kampen

 

 

naam

Lieber, Jan Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Warmoezenier te Kampen

 

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan Willem Lieber een huisje in de Groenestraat, gekocht van David de Wilde, voor een bedrag van ƒ140.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 39

I-557a

3821

29-03-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

 

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 145, sectie F nummer 685

 

 

comparanten

naam

Denekamp, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

naam

Bronswijk, Janneke

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

 

naam

Remeijer, Aart

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Timmerman te Kampen

 

Naam

Koops, Helmig

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman op het Kampereiland

 

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Aart Remeijer een huis in de Buitennieuwstraat voor een bedrag van ƒ550.

De koopsom wordt betaald door Helmig Koops, aan wie koper deze schuld  tegen 5 procent jaars erkent. Als onderpand geldt het gekochte perceel, waarvoor een brandverzekering moet worden afgesloten.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 40

I-557a

3822

29-03-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Groenestraat wijk 2 nummer 34

 

 

comparanten

naam

Veen, Jan Gerrits van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Kampen

Voormalig veerschipper

 

naam

Hove, Willem Gerrits ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Sleper te Kampen

 

naam

Bosch, Willempje Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Willem Gerrits ten Hove en diens echtgenote, groot ƒ200 en gevestigd op een huis in Kampen en op hun slepersplaats.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 41

I-557a

3823 en 3832

05-04-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 4 nummer 347, sectie F nummer 390

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Oudestraat wijk 4 nummer 346, sectie F nummer 395

 

3. huisje, erf en where

 

Kampen, Keizerstraat wijk 4 nummer 344, sectie F nummer 392

 

4. huisje, erf en where

 

Kampen, Keizerstraat wijk 4 nummer 344b, sectie F nummer 393

 

5. twee pakhuizen (de oude pottenbakkerij)

 

Kampen, Keizerstraat wijk 4 nummer 344, sectie F nummer 391

 

 

comparanten

Naam

Vogelenzang, Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Fabrikant te Kampen

                

samenvatting

Comparant verklaart diverse vaste goederen, indertijd gekocht van Hendrik Christiaan Schwartz, openbaar te willen verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Het eerste perceel wordt gekocht door Lambert Teunis van den Brink voor  ƒ887; het tweede perceel door Hendrik Rijker voor ƒ405; het derde door Lambert Teunis van den  Brink voor ƒ327; het vierde door dezelfde koper voor ƒ191 en het vijfde door Hendrik Jan Jonker voor ƒ931.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 42

I-557a

3862

15-04-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Koornmarkt wijk 1 nummer 41, sectie F nummer 2079

 

 

comparanten

naam

Best, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Kampen

 

 

naam

Hollander, Gerredina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Wolff, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Wolff een bedrag van ƒ600 tegen  5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt hun huis op de Koornmarkt, gekocht in 1815.

NB. Schuldenares verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 43

I-557a

3827

16-04-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Zonnenberg, Albert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Landman te IJsselmuiden

 

samenvatting

Testateur verklaart dat al zijn kinderen erfgenamen zijn, maar dat zijn zoon Gerrit het recht heeft de helft van het boerenerf over te nemen tegen taxatiewaarde; verder is er een legaat voor zijn dochter Willempje als vergoeding voor diensten

NB. In de kantlijn vermeld: overleden 19-04-1841.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 44

I-557a

3828

16-04-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Meuleman, Janna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

IJsselmuiden

Echtgenote van Albert Zonnenberg

samenvatting

Testatrice verklaart al haar kinderen tot haar erfgenamen te benoemen, maar haar zoon Gerrit krijgt het recht haar aandeel in het erf over te nemen tegen taxatiewaarde; haar dochter Willempje krijgt een bedrag voor bewezen diensten.

NB. In de kantlijn vermeld: overleden 24-08-1857.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 45

I-557a

3829

16-04-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Vredeveld, Fenna Jacoba

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Testatrice

Zb te Brunnepe

Echtgenote van Dries Hendriks van Dijk

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen; kinderen krijgen hun  legitieme portie.

NB. Testatrice zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 46

I-557a

3831

19-04-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat wijk 3 nummer 159

 

 

comparanten

naam

Berkum Bijsterbos, mr Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Curator

Advocaat te Kampen

 

samenvatting

In aanwezigheid van de officiλle personen gaat de notaris de boedel van wijlen Carel Theodoor Winckel inventariseren, die zich bevindt ten huize van Jan van Schraweg. 

Geen bijzonderheden.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 47

I-557a

3835

27-04-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

ruiling

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Burgwal wijk 4 nummer 93, sectie F nummer 536

 

2. huis, erf en where (twee onder ιιn kap)

 

Kampen, Keizerstraat wijk 4 nummer 324, sectie F nummer 358

 

 

comparanten

naam

Brink, Lambert Teunis van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant

Binnenvader weeshuis te Broek in Waterland

 

 

naam

Vogelenzang, Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant ter andere zijde

Fabrikant te Kampen

 

 

samenvatting

Comparanten verklaren te hebben afgesproken huizen met elkaar te ruilen.  Eerste comparant ruilt een huis op de Burgwal met de comparant ter andere zijde, die een huis in de Keizerstraat afstaat aan eerste comparant. Eerste comparant ontvangt een bedrag van ƒ450 van de ander i.v.m. het verschil in waarde van de huizen.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 48

I-557a

3836 en 3843

30-04-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Strens, mr  Martinus Pascalus Hubertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Officier van justitie te Roermond

samenvatting

Op verzoek van comparant, gaat de notaris percelen met opgaande bomen, zonder ondergrond, openbaar verkopen.  De lijst met kopers en de betaalde bedragen staat in de akte.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 49

I-557a

3838

04-05-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Twee kampen twiegland genaamd de Bruineberend

locatie

Zwollerkerspel, sectie P nummer 318 en 321

 

 

comparanten

naam

Berghuis, Albertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

 

naam

Alferink, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Bakker te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Johannes Alferink twee kampen twiegland, deels afkomstig uit de boedel van zijn moeder Anna Petronella Eekmars en deels gekocht van Jacob Berghuis, voor een bedrag van ƒ800.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 50

I-557a

3837 en 3842

01-05-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. erf met huis, bouw- en groenland

locatie

Kamperveen, Zuideinde, sectie E nummer 399 e.v.

 

2. het erf Harssenhorst, huis, tuin, boomgaard, landerijen enz.

 

Wilsum, sectie B nummer 288 e.v.

 

 

comparanten

naam

Upwich, Wijnandus Lambertus van der

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Waarnemer o.m. bij kantongerecht te Harderwijk

 

 

naam

Eersel, Josephina Catharina Henrietta Francisca van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Roermond

Echtgenote van mr Martinus Pascalis Hubertus Strens

 

naam

Strens, mr Martinus Pascalis Hubertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Echtgenoot

Advocaat te Luik

samenvatting

Volmachtgeefster, erfgename van haar ouders, wil verschillende vaste goederen openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte. Het betreft in totaal 37 percelen, behorende tot verschillende erven in Kamperveen, Wilsum, IJsselmuiden en Zwollerkerspel.

Voor details, zie de akte.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 51

I-557a

3841

14-05-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

borgtocht

 

 

onr. goed

Korenmolen

locatie

Kampen, buiten de Venepoort, wijk B nummer 3

 

 

comparanten

naam

Veldhuis, Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Zb te Kampen

 

 

naam

Sloten, Lambert van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Smid te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren een borgtocht te stellen groot ƒ400 als garantie voor de afdracht en betaling van accijnzen en opcenten door Geertje Mulder, molenares van de voorste molen aan de straatweg buiten de Venepoort.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 52

I-577a

3845

17-05-1841 Brr

Mr F. Rambonnet

soort akte

ruiling

 

 

onr. goed

1. deel van tuin

locatie

Kampen, sectie F nummer 2809

 

2. pakhuis

 

Kampen, Burgwal wijk 3 nummer 218, sectie F nummer 1260

 

 

comparanten

naam

Bastiaans, Karel Jurriaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant

Koopman/grutter te Kampen

 

 

naam

Kooiman, Kornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant ter andere zijde

Onderwijzer te Kampen

samenvatting

Comparanten hebben besloten eigendommen te ruilen. Kornelis Kooiman staat een deel van zijn tuin af aan de andere comparant, die op zijn beurt een pakhuis aan de Burgwal afstaat aan hem.

Details in de akte.

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 53

I-557a

3846

18-05-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Burgwal wijk 4 nummer 93

 

 

comparanten

naam

Beijer, Peter