terug naar inhoud

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

1

I-557b

3855

03-06-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Romunde, Leonard Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Koopman te Kampen

samenvatting

Op verzoek van comparant, zal de notaris een partij timmerhout openbaar verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

In de akte staat een lange lijst van kopers en betaalde bedragen.

Totale opbrengst 2957.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

2

I-557b

3856

03-06-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 4 nummer 305

 

 

comparanten

naam

Boele, Evert Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Dorpsdokter te Almen

 

 

naam

Veen, Harmpje van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zwolle

Echtgenote van Jan Berend Biekerd

 

naam

Boele van der Veen, Evert Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Veerschipper te Kampen

Vertegenwoordigd door Jan van der Veen

 

Naam

Weijenberg, Harmpje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Schoonmaakster te Kampen

Weduwe van Lubbert van Leuveren

 

Naam

Weijenberg, Everdina Hendrika

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Barend Kraal

 

Naam

Weijenberg, Johanna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Johannes Hermanus Hengeveld

 

Naam

Weijenberg, Dirkje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Andries Schwab

 

Naam

Weijenberg, Gerritje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Elburg

Echtgenote van Andries de Ridder

 

Naam

Boterenbrood, Daniel

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur-testamentair

Roedendrager te Kampen

 

Naam

Vogelenzang, Cornelis

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur-testamentair

Fabrikant te Kampen

samenvatting

In tegenwoordigheid van de officile personen, laat de notaris de nalatenschap van Gerritje Boele, weduwe van Dries van Gelder, inventariseren.

Zie de akte voor alle details.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

3

I-557b

3857

07-06-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. een houthaag

locatie

IJsselmuiden, de Baan, sectie B nummer 557

 

2. huis, erf en where met tuin

 

IJsselmuiden, Blekerswegje, sectie B nummer 533

 

 

comparanten

naam

Kamp, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Bleker te IJsselmuiden

 

 

naam

Asselt, Grietje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

IJsselmuiden

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Vos, Gerrit Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman op het Kampereiland

 

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Jans Vos een bedrag van 1000 tegen 4 procent jaars. Als speciaal onderpand stellen hun huis en een houthaag in IJsselmuiden. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

4

I-557b

3858

08-06-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Erf genaamd het Smalle Erve

locatie

Kamperveen, van de Hogeweg tot aan de Gelderse Gracht

 

 

comparanten

naam

Gunnink, Frans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kampen

 

 

naam

Oever, Jan van t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kamperveen

 

naam

Burg, Hilligje Jans van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kamperveen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan van t Oever en diens echtgenote, groot 600 en gevestigd op een erf in Kamperveen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

Datum

notaris

 

5

I-557b

3859

10-06-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en erf

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 261

 

 

comparanten

naam

Ingen, mr Johannes Jacobus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Regent Groot Burgerweeshuis

Advocaat te Kampen

 

 

naam

Beeckman, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

 

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een onderpand als zekerheid voor de jaarlijkse betaling van een thins groot 11.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

6

I-557b

3860

10-06-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 261

 

 

comparanten

naam

Vries Hofman, Jan de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

President Algemene Armenstaat te Kampen

 

naam

Gluijsteen, Casper Anthonie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Secretaris Algemene Armenstaat te Kampen

 

naam

Temminck, Librecht Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Commissaris van politie te Kampen

 

samenvatting

Namens de Algemene Armenstaat verklaren comparanten hun toestemming te geven tot het opheffen van een onderpand als zekerheid voor de betaling van een jaarlijkse thins groot 14.

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

7

I-557b

3863

12-06-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis met tuinhuisje

locatie

IJsselmuiden, de Baan , sectie B nummer 562

 

 

comparanten

naam

Nottrot, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Loods te Kampen

 

 

naam

Berg, Johanna Margritha van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Raalte, Arend van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Arend van Raalte een bedrag van 200 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt hun huis in IJsselmuiden, gekocht van Herm Jan van der Werff.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

8

I-557b

3864

15-06-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, Venestraat wijk 1 nummer 197 (en 198?)

 

 

comparanten

naam

Vos, Mendel Joseph

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

Weduwnaar van Judith Cohen

 

naam

Hartogs, Bernard Isaac

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Koopman te Zwolle

Vertegenwoordigd door Jacob Wolff

 

naam

Wolff, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

 

Naam

Berkum Bijsterbos, mr Willem van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

Namens Betje en Nette Vos

samenvatting

De notaris gaat de nagelaten boedel van Judith Cohen inventariseren in aanwezigheid van de officile personen.

Details in de akte.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

9

I-557b

3865 en 3877

15-06-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. Een windkorenmolen met stal en toebehoren

locatie

Kampen, buiten de Venepoort, sectie F nummer 2492, 2491 en 2487

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, letter B nummer 3, sectie F nummer 2490, 2488

 

 

comparanten

naam

Mulder Stevenszoon, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Korenmolenaar te Kampen

 

samenvatting

Comparant wil enige vaste goederen openbaar verkopen; de voorwaarden daartoe staan in de akte vermeld.

Verkoper accepteert de diverse boden niet en de percelen blijven onverkocht.

Details in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

10

I-557b

3866

17-06-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een perceel hooiland

locatie

Kamperveen, sectie B nummer 83

 

 

comparanten

naam

Beijerink, Abraham

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

 

naam

Gunnink, Frans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kampen

 

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Frans Gunnink een perceel hooiland, gekocht van het Geertruid en Catharina Gasthuis, voor een bedrag van 600.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

11

I-557b

3868

21-06-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Berg, Dirk van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Landman te Wilsum

samenvatting

Testateur verklaart tot zijn erfgenamen te benoemen zijn kinderen/kleinkinderen Marten en Albert Hellendoorn en Dries, Frederik en Geertje ten Hove.

NB. In de kantlijn genoteerd: herroepen 17-12-1849.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

12

I-557b

3869

22-06-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 243

 

 

comparanten

naam

Kolk, Barteld van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Overledene

Zb te Kampen

Weduwnaar van Jannetje Bos en Elisabeth Charlotte Kiers

 

naam

Kolk, Hendrikje van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Dienstbode te Amsterdam

Nog 23 erfgenamen van deze tak

 

naam

Bos, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Brugwachter te Kampen

Nog 9 erfgenamen van deze tak

 

naam

Oosten, Kier

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Haarlem

Nog 7 andere erfgenamen (uit 2e huwelijk)

 

samenvatting

De nagelaten boedel van Barteld van der Kolk wordt genventariseerd; kleding, meubilair en waardepapieren.

Uitvoerige beschrijving.

NB. Bijgevoegd de akten van volmacht.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

13

I-557b

3870

23-06-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Drie koescharen

locatie

Wilsum, Koppelwaard, sectie B nummer 322, 329 t/m 332

 

 

comparanten

naam

Rijkx, Gerrit Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Gemeente-arts te Kampen

 

 

naam

Visscher, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Brander te Zwolle

 

 

naam

Visscher, Adam

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Brander te Zwolle

Niet aanwezig

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan de gebroeders Visscher drie koescharen of recht van weiden met eigendom van de grond, aangekocht van Cornelis Noorwegen, voor een bedrag van 1050.

Tot aan de overdracht is de grond nog verhuurd aan Gerrit Boer en Jan Holtland.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

14

I-557b

3871

23-06-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een koeschare

locatie

Wilsum, Koppelwaard, sectie B nummer 322, 329 t/m 332

 

 

comparanten

naam

Venema, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te IJsselmuiden

 

 

naam

Visscher, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Brander te Zwolle

 

naam

Visscher, Adam

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Brander te Zwolle

Niet aanwezig

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan de gebroeders Visscher een koeschare, recht van weiden, met eigendom van de grond, gekocht van de erven van Dirk van t Oever, voor een bedrag van 787.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

Datum

notaris

 

15

I-557b

3872

23-06-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Drie koescharen

locatie

Wilsum, Koppelwaard, sectie B nummer 322, 329 t/m 332

 

 

comparanten

naam

Kloek, Aart Evers

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman op het Kampereiland

 

 

naam

Vroom, Louis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Predikant te Zwolle

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Louis Vroom drie koescharen, het recht om te weiden, met eigendom van de grond, gekocht van Willem Evers Kloeke, voor een bedrag van 1325.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

16

I-557b

3873

23-06-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Twee koescharen

locatie

Wilsum, Koppelwaard, sectie B nummer 322, 329 t/m 332

 

 

comparanten

naam

Leeffers, Aart

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Wilsum

 

 

naam

Vroom, Louis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Predikant te Zwolle

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Louis Vroom twee koescharen, het recht om te weiden, met eigendom van de grond, gekocht van Dirkje Leeffers, voor een bedrag van 670.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

17

I-557b

3874

23-06-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een tuin koeschare

locatie

Wilsum, Koppelwaard, sectie B nummer 322, 329 t/m 332

 

 

comparanten

naam

Oever, Aaltje Jans van t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Weduwe van Gerrit Willems Westera; nu weduwe van Herbert Rutgers Vos

 

naam

Westera, Hermpje Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampereiland

Echtgenote van Willem Jacobs Westera

 

naam

Westera, Gerrigje Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampereiland

Echtgenote van Helmig Koops

 

naam

Westera, Annigje Gerrits

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampereiland

Echtgenote van Arend van Raalte

 

Naam

Westera, Willem Gerrits

 

 

Functie

Beroep-/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Kampen

 

Naam

Westera, Peter Gerrits

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Kampen

 

Naam

Westera, Geertje Gerrits

 

 

Functier

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampereiland

Echtgenote van Hendrik van B ruggen

 

naam

Vroom, Louis

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Predikant te Zwolle

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Louis Vroom een tuin koeschare of recht van weiden met eigendom van de grond voor een bedrag van 450.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

18

I-557b

3875

24-06-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Enig groenland

locatie

IJsselmuiden, polder van Mastenbroek, sectie C nummer 39

 

 

comparanten

naam

Struik, Johannes Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Bakker te IJsselmuiden

 

 

naam

Rekvelt, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

IJsselmuiden

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Gackinga, Arnoldina Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Rentenierster te Kampen

Weduwe van Richard Andreas Ludolphie Nobel

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Arnoldina Johanna Gackinga een bedrag van 800 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt een stuk groenland, aangekocht van Gerrit Rekvelt.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

19

I-557b

3880

01-07-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. een tuintje

locatie

Kampen, Pannekoekendijk, sectie F nummer 77 en 78

 

2. enig hofland

 

Brunnepe, St. Nicolaasdijk, sectie F nummer 256

 

 

comparanten

naam

Wilbers, Bartha

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Joost Reuijl

 

naam

Reuijl, Hendrikus Janszoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman/winkelier te Kampen

Mede namens Wilbertus Reuijl, Amsterdam

 

naam

Reuijl, Hendrik Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman/winkelier te Kampen

 

Naam

Reuijl, Johannes

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman/winkelier te Kampen

 

 

naam

Dijk, Willem Aalts van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kampen

 

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jan Joost Reuijl, verklaren verkocht te hebben aan Willem Aalts van Dijk een tuintje en enig hofland voor een bedrag van 500.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht; de weduwe zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

20

I-557b

3881

02-06-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een houthaag

locatie

IJsselmuiden, de Koekoek, sectie D nummer 45

 

 

comparanten

naam

Jong, Salomon de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

 

naam

Romunde, Richardus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Wethouder te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Richardus van Romunde een houthaag in IJsselmuiden, gekocht van de weduwe van Lammert Hollander, voor een bedrag van 150.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

21

I-557b

3882

02-07-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

comparanten

naam

Moulin, Evert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Testateur verklaart zijn testamenten van 01-10-1830 en van 04-06-1833 te herroepen; hij benoemt zijn echtgenote Helena Clasina de Greeve tot mede-erfgename, zij krijgt levenslang het vruchtgebruik van de helft van de nalatenschap, waaronder het woonhuis op de Oudestraat. Er is nog een legaat voor zijn dochter Maria Geertruida Moulin, wegens haar zwak gestel en voor zijn zoon Jurriaan Moulin.

NB. In de kantlijn genoteerd: overleden 26-11-1842.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

22

I-557b

3883

02-07-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Greeve, Helena Clasina de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Evert Moulin

samenvatting

Testatrice verklaart haar testamenten van 01-10-1830 en van 04-06-1833 te herroepen; zij schenkt het vruchtgebruik van haar nalatenschap aan haar echtgenoot, waaronder het huis op de Oudestraat. Zij schenkt een legaat aan haar dochter Maria Geertruida wegens haar zwakke gezondheid.

NB. In de kantlijn vermeld: overleden 29-10-1842.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

23

I-557b

3884

03-07-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Dalfsen, Johanna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Winkelierster/broodbakster te Kampen

Weduwe van Teunis Helderman

samenvatting

Testatrice verklaart te willen voorzien in de voogdij van haar kinderen; zij stelt Abraham Beijering aan als voogd en executeur en Petrus van Gelder als toeziend voogd.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

24

I-557b

3885

05-07-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf met en bouwland, bos en heidegrond

locatie

Oldebroek, in de Bulten, sectie L nummer 1106, 1281, 1273, 1419 t/m 1422

 

 

comparanten

naam

Bulten, Hendrikje uit de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Landbouwster te Oldenbroek

Weduwe van Reijer Aardsen van Zwaluwenberg

 

naam

Hoefhamer, Hendrica

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Elburg

Weduwe van Hendrik Jan Leopold

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Hendrica Hoefhamer een bedrag van 1000 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt haar huis en landerijen in Oldebroek.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

25

I-557b

3886

05-07-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, schuur en erf met twee stukken bouwland en de Rommelpot

locatie

Doornspijk, sectie C nummer 330 t/m 332

 

 

comparanten

naam

Ganzeberg, Jan van de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Doornspijk

 

 

naam

Hoefhamer, Hendrica

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Elburg

Weduwe van Hendrik Jan Leopold Tengbergen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrica Hoefhamer een bedrag van 550 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt zijn huis en grond in Doornspijk.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

26

I-557b

3887

05-07-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

Huis, schuur en berg

locatie

IJsselmuiden, Oosterhout nummer 3, sectie C nummer 123

 

 

comparanten

naam

Schorse, Jan Willem Gerrit Reijnier

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Student te Utrecht

 

naam

Swart, Hector Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

 

naam

Hollander, Hendrik Janszoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Zalk

 

samenvatting

Comparant, thans te Kampen verblijvend, verklaart verkocht te hebben aan Hector Jansen Swart een schuldvordering groot 300 5 procent tegen Hendrik Hollander Janszoon, gevestigd op de opstal van een huis in IJsselmuiden.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

27

I-557b

3888

07-07-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Burgwal wijk 4 nummer 87, sectie F nummer 520

 

 

comparanten

naam

Schraal, Arend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmermansknecht te Kampen

 

naam

Ramaker, Hilligje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Ziegeler, Anna Charlotta

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Anna Charlotta Ziegeler een bedrag van 800 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt hun huis, gekocht van de erven van Roelof de

Bruin en Hendrikje Bos; het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

28

I-557b

3889

08-07-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Wirtz, Hillegonda Willemina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Johann Carl Heinrich Naumann; mede namens Jan Jacob Naumann

 

naam

Naumann, Jan Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Gepensioneerd kapitein te Zwolle

vertegenwoordigd

 

naam

Naumann, Hillegonda Willemina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

Naam

Naumann, Catharina Sophia

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van George Christiaan Gehring

 

Naam

Naumann, Alberdina Jacobina Maria

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

Naam

Seijffardt, Julius Ludwig Wilhelm

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Belastingontvanger te Elburg

Over de kinderen Seijffardt - Naumann

 

naam

Reijnst en Vinju

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigden

Kooplieden te Batavia

 

samenvatting

Comparanten, allen erfgenamen van 2e luitenant G. H. J. Naumann in Oost-Indi, verklaren een volmacht te verstrekken aan de heren Reijnst en Vinju om namens hen, de erven, de nalatenschap te regelen.

NB. Bijgevoegd een akte van volmacht.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

29

I-557b

3891

14-07-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Stibbe, Jacob Salomon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

Mede namens de andere erven van Salomon David Stibbe en Hanna Alexander Jacobs

 

naam

Stibbe, Phinie Salomon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

Mede namens de andere erven

 

naam

Heiden, Hendrik van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Particulier te Kampen

 

Naam

Bruins, de weduwe van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

samenvatting

Namens de erven van Salomon David Stibbe en Hanna Alexander Jacobs, verklaren comparanten hun toestemming te geven tot het opheffen van enige hypothecaire inschrijvingen betreffende de betaling van thinsen van genoemde schuldenaren. Voor alle namen, zie de akte.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

30

I-557b

3892

17-07-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

1. Woonhuis

locatie

Kampen, Kerksteeg wijk 4 nummer 189

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Speldemakerssteeg wijk 2 nummer 196

 

3. huis, erf en where

 

Kampen, Bovennieuwstraat wijk 2 nummer 177

 

4. huis, erf en where

 

Kampen, Geerstraat wijk 1 nummer 89

 

 

comparanten

naam

Leenders, Eleonora

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

 

samenvatting

Testatrice verklaart een legaat te schenken aan de Buitenkerk en aan de Rooms-Katholieke Gemeente te Kampen. Het huis in de Bovennieuwstraat moet worden gebruikt als een liefdadig gesticht; de huur van het huis in de Geerstraat voor goede doelen; verder nog een legaat voor de zusters van Liefde te Elburg, het rk weeshuis te Kampen, de overste van een klooster te Megen bij Nijmegen, de tijdelijke overste van hetzelfde klooster en de tijdelijke overste van het klooster te Oirschot bij Den Bosch.

Details in de akte.

NB. In de kantlijn geschreven: herroepen 18-02-1846.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

31

I-557b

3894

21-07-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Engelen, Dirk Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Bakker te Kampen

 

 

naam

Engelen, Gerrit Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Visafslager te Kampen

Mede namens Willem Engelen uit Amsterdam

 

naam

Engelen, Gerharda Jacoba

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Naaister te Kampen

 

 

Naam

Top, Gerrit Jacob

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Banketbakker te Kampen

 

 

Naam

Top, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Apotheker te Kampen

Mede namens Marie Top, Anna Top Lambert Top en Marie Engelen uit Elburg; Gerridina Top en Wijnand Top Willemszoon, Zierikzee en Gerardus Top Willemszoon uit Amsterdam

 

Naam

Kroeze, Johanna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Ramaker

 

Naam

Kroeze, Hendrika

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Jacob Dekker

 

Naam

Kroeze, Hendrik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Onderwijzer te Brunnepe

 

Naam

Kroeze, Maria

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Nicolaas Veldhuis, gemachtigde van Marrigje Kroeze, Broek in Waterland

 

Naam

Kroeze, Wilhelmina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Winkelierster te Brunnepe

Weduwe van Pennink

samenvatting

Comparanten, allen erfgenamen van Jan Witteveen en Maria Kroeze, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van enige hypothecaire inschrijvingen ten laste van Theodorus Jacobus Smit, Johannes Hendrikus Smit, van Gerharda Jacoba Engelen, van Andries Wilderdijk, van Nicolaas Veldhuis, van Hendrikus Wezenberg, van Lammert Teunis van den Brink, van Gerrit Schimmekes, van Lambert Top en Reinier Otto Hendrik van Manen.

Details in de akte.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

32

I-557b

3895

24-07-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, tuin en where

locatie

Kampen, Kalverhekkenweg wijk 4 nummer 67, sectie F nummer 457

 

 

comparanten

naam

Nunspeet, Hendrikje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Gerrit Jan ten Dam

 

naam

Nunspeet, Reinier van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Veehouder te Kampen

 

 

naam

Hennephof. Hendrik Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Zwollerkerspel

 

Naam

Hennephof, Steven Jans

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Zwollerkerspel

 

 

Naam

Hennephof, Janna Jans

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zwollerkerspel

 

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Gerrit van Nunspeet en Aaltje Avink, verklaren hun toestemming te verlenen tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Hendrik, Steven en Janna Jans Hennephof, groot 400 en gevestigd op een huis in Kampen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

33

I-557b

3896

24-07-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Burgwal wijk 1 nummer 146, sectie F nummer 1916

 

 

comparanten

naam

Telder, Petrus

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Meester timmerman te Kampen

 

naam

Bruins, Hendrika Jacoba

 

.

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Kooiman, Kornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Onderwijzer te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Kornelis Kooiman een bedrag van 500 tegen 5 procent jaars. Als speciaal onderpand geldt hun huis op de Burgwal, afkomstig uit de boedel van Peter Bondam.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

34

I-557b

3897

30-07-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Keizerstraat wijk 4 nummer 319, sectie F nummer 348

 

 

comparanten

naam

Marle, Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Wever te Kampen

 

naam

Buurman, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Snijder, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Schoenmaker te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Snijder een bedrag van 200 tegen 5 procent jaars. Als speciaal onderpand stellen zij hun huisje in de Keizerstraat.

NB. Schuldenaars verklaren niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

35

I-557b

3898

02-08-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje

locatie

Kampen, Buitenhofstraat wijk 4 nummer 178, sectie F nummer 695

 

 

comparanten

naam

Prins, Tijmen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

 

naam

Kolk, Dirk van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Arbeider te Kampen

 

naam

Worsteboer, Trijntje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben een huisje in de Buitenhofstraat, gekocht van de weduwe van Jacob Venema, voor een bedrag van 200.

NB. Koper verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

36

I-557b

3899

07-08-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van een erfdeel

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Venestraat wijk 1 nummer 198, sectie F nummer 2154

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Venestraat wijk 1 nummer 197, sectie F nummer 2153

 

 

comparanten

naam

Vos, Nette

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

naam

Berkum Bijsterbos, mr Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

Namens comparante

 

naam

Vos, Mendel Jozef

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan haar vader haar aandeel in de nalatenschap van haar moeder Judith Cohen, voor een bedrag van 200; hiertoe behoren enige vaste goederen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

37

I-577b

3900

11-08-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Romunde, Leonard Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Comparant laat 182 percelen timmerhout openbaar verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

In de akte staat de volledige lijst van kopers en betaalde bedragen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

38

I-557b

3901 en 3906

16-08-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. een herenhuis

locatie

Kampen, Oudestraat nummer 70, sectie F nummer 1166

 

2. een herenhuis met tuintje

 

Kampen, Vloeddijk wijk 3 nummer 248, sectie F nummer 932

 

3. huisje, erf en where

 

Kampen, Groenestraat wijk 3 nummer 258, sectie F nummer 1275

 

 

comparanten

Naam

Dibbetz, Wilhelmina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampereiland

Echtgenote van Berend Peters

 

naam

Peters, Berend

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Predikant op het Kampereiland

 

naam

Diest, Jan Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Predikant te Hengelo

 

 

Naam

Coopsen , Hester Maria

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Bathmen

 

 

Naam

Diest, Hester Maria van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Deventer

Echtgenote van Elias Coldewij

 

Naam

Diest, Cornelia Johanna Antonia van

 

 

Functie

Beroep/woonpl

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Deventer

Weduwe van Jan Hendrik de Lange

 

Naam

Bastiaans, Jacobus Rudolph

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koopman te Deventer

Weduwnaar van Margrietha ten Harmsen, echtgenoot van Gerarda Johanna ten Harmsen

 

Naam

Paul, Hendrik Willem

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

volmachtgever

Fabrikant te Deventer

 

samenvatting

Comparanten, allen erfgenamen van Philippus Coopsen, laten enige vaste goederen openbaar verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Het eerste perceel wordt gekocht door Herman Thomas voor een bedrag van 2655; het tweede perceel door Johannes Antonie van Beek voor 1220 en het derde perceel door Gerrit Bos voor 240.

NB. Bijgevoegd akten van volmacht en de toestemming van de rechtbank.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

39

I-557b

3903

19-08-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Leembroek, Bernardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Timmerman te Kampen

 

 

 

naam

Schwartz, Hendrik Christiaan Jan Karel Dirk Cornelis Samuel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Fabrikant te Kampen

 

naam

Lebbelink, Willemina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Hendrik Christiaan Jan Karel Dirk Cornelis Samuel Schwartz en diens echtgenote, groot 825 en gevestigd op niet nader genoemde vaste goederen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

40

I-557b

3904

19-08-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis met twee pottenbakkerijtjes

locatie

Kampen. Oudestraat wijk 4 nummer 344, 346 en 347

 

 

comparanten

naam

Boterenbrood, Daniel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Cessionaris

Stads-roededrager te Kampen

 

 

naam

Pleek, Cornelia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

 

naam

Schwartz, Hendrik Christiaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman/fabrikant te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving, oorspronkelijk ten behoeve van Cornelis Pleek
Drijer, ten laste van Cornelia Pleek en Hendrik Christiaan Schwartz, groot 3000 en gevestigd op enige vaste goederen in Kampen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

41

I-557b

3908

06-09-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where (twee onder n dak)

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 4 nummer 366, sectie F nummer 609 en 610

 

 

comparanten

naam

Naberman, Arend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Arbeider te Genemuiden

 

naam

Wetering, Lubbert van de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Timmerman te Kampen

Namens zijn echtgenote Roelofje Mateboer en Hendrikje Berends Naberman, Fennigje Mateboer, Jentje Mateboer, Gerrigje Mateboer en Willem Mateboer

 

naam

Burg, Albert van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Kampen

 

 

Naam

Burg, Hendrikje van den

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kamperveen

Echtgenote van Jan van t Veen

 

Naam

Naberman. Hendrik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Nachtwacht te Kampen

 

 

naam

Stuurop-, Jacob

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kampen

 

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Lubbert Naberman en Beertje Jans Korthoef, verklaren verkocht te hebben aan Hendrik Naberman een huisje op de Oudestraat, door overledene gekocht van Abram Jilink, voor een bedrag van 400. Koper is een deel van dit bedrag schuldig aan Jacob Stuurop tegen 5 procent jaars.

NB. Bijgevoegd de akte volmacht en de toestemming van de rechtbank.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

42

I-557b

3909 en 3916

06-09-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 243, sectie F nummer 812

 

 

comparanten

naam

Kolk, Hendrikje van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Dienstbode te Amsterdam

En nog 23 andere erven: van Slooten, van de Wetering, van Bloklang, van der Weerd, Dekker, Vaandering, van Dijk

 

naam

Bos, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Bruggeman te Kampen

En nog 9 andere erven: Amptmeijer en Poetsma

 

naam

Oosten, Kier

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Haarlem

En nog 7 andere erven: Kiers en Beverwijk

 

Naam

Dam, Gerrit Jan ten

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Winkelier te Kampen

 

samenvatting

Comparanten, allen erfgenamen van Barteld van der Kolk, Elisabeth Charlotta Kiers en eerste echtgenote Jannegje Bos, verklaren een huis in de Buitennieuwstraat openbaar te willen verkopen.

De koop wordt gegund aan Gerrit Jan ten Dam voor een bedrag van 901.

NB. Bijgevoegd een akte van volmacht en de toestemming van de rechtbank.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

43

I-557b

3910

11-09-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bondam, Meina Roeleina Antoinetta Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te IJsselmuiden

 

samenvatting

Testatrice verklaart haar eigenhandig geschreven testament van 04-08-1838 te herroepen; zij noemt als erfgename haar moeder Hendrika Alida Clement, weduwe van Pieter Bondam en later van Jacobus Hendrikus Scheepens.

NB. In de kantlijn vermeld: vervallen door de dood van erfgename en testament van 17-01-1846; bijgevoegd het eerste testament.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

44

I-557b

3912

15-09-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. Huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Burgwal wijk 4 nummer 86, sectie F nummer 521

 

2. huis, erf en where (kleine woningen) met tuin

 

Kampen, Vloeddijk, wijk 4 nummer 70, sectie F nummer 450 en 451

 

 

comparanten

naam

Waal, Lambertus de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Meester timmerman te Kampen

 

 

naam

Heukels, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Winkelier te Kampen

 

 

naam

Waal, Aaltje de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

 

Naam

Hoksbergen, Dirk

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

B ijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Wilsum

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan Heukels en diens echtgenote een huis op de Burgwal, gekocht van de erven van Harmen Frielink en Evertje Bos, voor een bedrag van 900; een deel blijft als hypotheek op het perceel gevestigd ten behoeve van de erven van Hilligje Prins, om zodoende een schuld van verkoper te voldoen.

Kopers verklaren bovendien schuldig te zijn aan Dirk Hoksbergen een bedrag van 1000 tegen 5 procent jaars; behalve het gekochte huis, stellen zij nog een ander onderpand, gekocht van de erven van den Berg.

 

 

 

 

<

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

45

I-557b

3918

20-09-1841

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, tuin, berg en schuren

locatie

Kampen, Zwartendijk sectie F nummer 2656 t/m 2660

 

 

comparanten

naam

Snee, Dirk van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kampen

 

naam

Hove, Hendrikje Willems ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden