terug naar inhoud

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

  1

I-558a

3962

03-01-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje en where

locatie

Kamperveen, Hogeweg bij de Roskam nummer 6, sectie A nummer 71

 

 

comparanten

naam

Nieuwmeijer, Lubbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kampen

 

 

naam

Schilder, Roelof

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kamperveen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Roelof Schilder een huisje in Kamperveen, gekocht van Dirk Gerrits Roskam, voor een bedrag van ƒ100.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 2

I-558a

3963

03-01-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where met stal en pakhuis

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 4 nummer 354, sectie F nummer 582, 586 en 383

 

2. een mate groenland

 

Kampen, aan de Singel, sectie F nummer 305

 

3. een mate groenland (verhuurd)

 

?

 

 

comparanten

naam

Reuijl, Hendrikus Janszoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

Mede namens zijn broer Wilbertus Reuijl, A’dam

 

naam

Reuijl, Hendrik Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

 

 

naam

Reuijl, Johannes

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun ouders Jan Joost Reuijl en Bartha Wilbers, verzoeken om scheiding van de gemeenschappelijke boedel, waaronder diverse vaste goederen. De notaris maakt de verdeling.

Voor alle details, zie de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 3

I-558a

3965

10-01-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Biesterbos, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Schoen/laarzenmaker te Kampen

 

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Gesina van Nunspeet tot zijn universele erfgename te benoemen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 4

I-558a

3966

10-01-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Nunspeet, Gesina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Jan Biesterbos

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen.

NB. In de kantlijn genoteerd: overleden mei 1868.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 5

I-558a

3967 en 3978

10-01-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where met berg en schuur en enige akkers bouwland

locatie

Brunnepe, in het Elst, letter C nummer 3, sectie F nummer 89 en 90

 

2. huis, erf en where met hooiberg en enige akkers bouwland

 

Brunnepe, Noordweg, letter C nummer 78, sectie F nummer 65 t/m 67

 

 

comparanten

naam

Veldhuis, Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Zb te Brunnepe

 

 

naam

Schinkel, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Rietdekker te Brunnepe

 

naam

Schinkel, Klaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Rietdekker te Brunnepe

 

Naam

Schinkel, Gerrit

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Rietdekker te Grafhorst

 

Naam

Koster, Hilligje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Dienstmeid te IJsselmuiden

 

 

Naam

Bos, Jacob

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Daghuurder te Genemuiden

Weduwnaar van Aaltje Schinkel

 

Naam

Bos, Gerrigje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Genemuiden

Echtgenote van Jan van Kampen

 

Naam

Veerman, Annigje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Grafhorst

Weduwe van Willem Schinkel, echtgenote van Albert Eenman

 

Naam

Bos, Siemen Gerrit

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Daghuurder te Genemuiden

Als toeziend voogd

 

Naam

Veerman, Klaas

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Visser te Brunnepe

Als toeziend voogd

 

Naam

Weerd, Lubbert Jans van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Winkelier te Kampen

samenvatting

Comparanten, allen erfgenamen van Lubbert Zonnenberg, laten diverse vaste goederen openbaar verkopen; de voorwaarden daartoe staan in de akte vermeld.

Het eerste perceel wordt verkocht voor ƒ1630 aan Dirk Boele en het tweede voor ƒ797 aan Dries Willems van Dijk.

NB. Bijgevoegd de toestemming van de rechtbank.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 6

I-558a

3968 en 3979

10-01-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Herenhuis

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 240, sectie F nummer 809

 

 

comparanten

naam

Tebbetman, Jan Albertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Commies ter secretarie te Kampen

 

 

naam

Schouwenburg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zeilmaker te Kampen

 

samenvatting

Comparant wil een huis in de Buitennieuwstraat openbaar verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte.

Koper wordt Jan Schouwenburg voor een bedrag van ƒ1454.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 7

I-558a

3969

10-01-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Geerstraat wijk 1 nummer 337, sectie F nummer 1932

 

 

comparanten

naam

Jilink, Abraham

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Loodgieter te Kampen

 

 

naam

Weerd, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Horlogemaker te Kampen

samenvatting

Comparant wil een huis in de Geerstraat openbaar laten verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Er is een bod van ƒ820 van Jan van der Weerd.

NB. Finale toewijzing is niet bijgevoegd; datum op omslag is niet correct.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 8

I-558a

3970

14-01-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Boekelman, Anna Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Coenraad Frederik Landman

samenvatting

Testatrice verklaart haar testament van 07-05-1839 te handhaven en voegt nu toe legaten te schenken aan Kristina Wijnbergen, Gerritje Wijnbergen, Hendrika Jacoba Kroon en aan de weduwe Weimann geboren Man.

NB. In de kantlijn vermeld: overleden 07-08-1842.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 9

I-558a

3971

14-01-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met achterliggende stal

locatie

Kampen, Oudestraat westzijde wijk 2 nummer 245, sectie F nummer 1503

 

 

comparanten

naam

Broese, Sara Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

 

 

naam

Broese, Johanna Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

 

naam

Moulin, Aleida Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zb te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Aleida Catharina Moulin een huis op de Oudestraat, gekocht op een veiling, voor een bedrag van ƒ2800, renteloos betaalbaar op 1 mei 1842.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 10

I-558a

3972

15-01-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Linthorst, Dirkje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Winkelierster te Kampen

 

samenvatting

Testatrice verklaart tot haar enige erfgename te benoemen haar zuster Aleida Linthorst.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 11

I-558a

3973

15-01-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Linthorst, Aleida

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Winkelierster te Kampen

 

samenvatting

Testatrice verklaart haar zuster Dirkje Linthorst tot haar erfgename te benoemen.

NB. In de kantlijn genoteerd: herroepen bij testament 21-10-1846.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 12

I-558a

3974

19-01-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Stal, erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat wijk 1 nummer 129, sectie F nummer 1900

 

 

comparanten

naam

Figge, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Smid te Kampen

 

naam

Otter, Hendrika Maria den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Hoefhamer, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

mandenmaker te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Hoefhamer een bedrag van ƒ200 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt hun stal in de Bovennieuwstraat, gekocht van Jacob Dekker en Martha Hendrika Kroeze, waarvoor een brandverzekering moet worden afgesloten.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 13

I-558a

3975

19-01-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Meijer, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Veehouder te Grafhorst

 

samenvatting

Testateur verklaart legaten te schenken aan zijn broer Wicher Meijer en zijn zusters Engeltje en Zwaantje Meijer.

Tot erfgenaam benoemt hij Willem van Delden.

Hij zegt niet te kunnen schrijven.

NB. In de kantlijn vermeld: herroepen bij testament 31-05-1849.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 14

I-558a

3976

20-01-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Geerstraat wijk 1 nummer 337, sectie F nummer 1932

 

 

comparanten

naam

Jilink, Abraham

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Loodgieter te Kampen

 

 

naam

Dalfsen, Johanna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Winkelierster te Kampen

Weduwe van Teunis Helderman

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Johanna van Dalfsen een huis in de Geerstraat, afkomstig uit de nalatenschap van zijn grootmoeder, voor een bedrag van ƒ900.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 15

I-558a

3980

29-01-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene (huis, hof, where met boomgaard en groenland)

locatie

Brunnepe, Sint Nicolaasdijk letter C nummer 30

 

 

comparanten

naam

Dekker, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman/veehouder te Brunnepe

Weduwnaar van Neeltje Aarts Kasper

 

naam

Schellen, Aart van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Veehouder te Brunnepe

Kind uit het 1e huwelijk van overledene

 

naam

Schellen, Aaltje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Dienstbode te Kampen

Kind uit 1e huwelijk

 

Naam

Schellen, Willem Luchies van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Kampen

Als toeziend voogd

samenvatting

De nagelaten boedel van Neeltje Aarts Kasper, eerder weduwe van Luchies Willems van Schellen, wordt ge๏nventariseerd. Hiertoe behoren vee, goud/zilver, kleding, huisraad en vaste goederen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 16

I-558a

3981

01-02-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een kamp weideland

locatie

IJsselmuiden, sectie E nummer 255

 

 

comparanten

naam

Stege, Hendrikje van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb op het Kampereiland

Weduwe van Dirk de Leeuw en van Jan Jacob Klunder

 

naam

Klunder, Femmigje Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

IJsselmuiden

Echtgenote van Hendrik Pelleboer

 

naam

Klunder, Hendrikje Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampereiland

Echtgenote van Peter Willems Westera

 

naam

Leeuw, Hendrik de

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman op het Kampereiland

 

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Hendrik de Leeuw een kamp weideland, gekocht door Jan Jacob Klunder, voor een bedrag van ƒ1921.

NB. Eerste comparante verklaart wegens ouderdom niet meer te kunnen schrijven

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 17

I-558a

3982

01-02-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een kamp weideland

locatie

IJsselmuiden, sectie E nummer 254

 

 

comparanten

naam

Stege, Hendrikje van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb op het Kampereiland

Weduwe van Dirk de Leeuw en Jan Jacob Klunder

 

naam

Klunder, Femmigje Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

IJsselmuiden

Echtgenote van Hendrik Pelleboer

 

naam

Klunder, Hendrikje Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampereiland

Echtgenote van Peter Willems Westera

 

Naam

Zwakenberg, Gerrit

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman op het Kampereiland

 

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Gerrit Zwakenberg een kamp weiland, gekocht door Jan Jacob Klunder, voor een bedrag van ƒ1980.

NB. Eerste comparante zegt wegens ouderdom niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 18

I-558a

3983

01-02-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

1. Twee kampen weiland

locatie

IJsselmuiden, sectie C nummer 37 en 36

 

2. en 3: zie akten nummer 3981 en 3982

 

 

comparanten

naam

Stege, Hendrikje van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb op het Kampereiland

Weduwe van Dirk de Leeuw en Jan Jacob Klunder

 

naam

Klunder, Femmigje Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

IJsselmuiden

Echtgenote van Hendrik Pelleboer

 

naam

Klunder, Hendrikje Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampereiland

Echtgenote van Peter Willems Westera

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jan Jacob Klunder, willen de gemeenschappelijk bezeten boedel scheiden. Het totale bedrag van de boedel bedraagt  ƒ15.557; de notaris maakt de verdeling.

NB. Eerste comparante kan wegens ouderdom niet schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 19

I-558a

3984

05-02-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat wijk 3 nummer 194, sectie F nummer 1224

 

 

comparanten

naam

Rooij, Bartholomeus de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Visser te Kampen

 

naam

Rooij, Willem de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Veehouder te Kampen

 

naam

Rooij, Maria de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van Johannes Petrus de

 

Naam

Visser, Aaltje Jasper

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zb te Kampen

Weduwe van Jan van Agen

samenvatting

Comparanten, allen erfgenamen van hun moeder Catharina Meijlij, weduwe van Herm Willems de Rooij, verklaren verkocht te hebben aan Aaltje Jasper Visser een huis in de Bovennieuwstraat, afkomstig uit hun moeders boedel, voor een bedrag van ƒ425.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 20

I-558a

3985

10-02-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

Huis en land

locatie

Brunnepe, letter C nummer 26, ook nummer 38

 

 

comparanten

naam

Oldenbroek, Jochem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Veehouder te Brunnepe

 

samenvatting

Testateur verklaart legaten (waaronder vaste goederen) te schenken aan de kinderen van zijn broer Hendrik Oldenbroek, aan zijn half-broers en zusters Prins en aan de kinderen van Neeltje Willems Kanis. Zijn vrouw Engeltje Willems Kanis heeft echter levenslang het vruchtgebruik van een en ander; zij is ook de universele erfgename.

Tot executeurs benoemt hij Hector Jansen Swart en Arend van der Woude, beiden uit Kampen. 

NB. In de kantlijn genoteerd: overleden 07-05-1850.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 21

I-558a

3986

10-02-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

1. hagen

locatie

Grafhorst, geen verdere informatie

 

2. en 3.: zie akte nummer 3985

 

 

comparanten

naam

Kanis, Engeltje Willems

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Brunnepe

Echtgenote van Jochem Oldebroek

samenvatting

Testatrice verklaart legaten te schenken aan de kinderen van haar zuster Neeltje Willems Kanis en aan Dirkje Willems Kanis, maar haar echtgenoot houdt het  vruchtgebruik ervan en is tevens erfgenaam.

Tot executeurs benoemt zij Hector Jansen Swart en Arend van der Woude, beiden uit Kampen.

NB. Zij verklaart niet te kunnen schrijven; in de kantlijn vermeld: overleden 21-02-1842.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 22

I-558a

3987

12-02-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Geerstraat wijk 1 nummer 349, sectie F nummer 1693

 

 

comparanten

naam

Breuker, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Winkelier te Kampen

 

 

naam

Oordijk, Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Seijffardt, Sophia  Frederika Juliana Wilhelmina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Willem Beeckman

 

naam

 Maat, Tijmen van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Grutter/winkelier te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Sophia Frederika Juliana Wilhelmina Seijffardt een bedrag van ƒ700 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand stellen zij hun huis in de Geerstraat, indertijd gekocht van de weduwe van Abraham Hemsing. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde. Tijmen van der Maat staat borg voor de schuldenaars.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 23

I-558a

3988

14-02-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. bouwland

locatie

Brunnepe, sectie F nummer 165

 

2. huis

 

Brunnepe, sectie F nummer 165

 

 

comparanten

naam

Arink, Gerrit Willems

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmerman te Kampen

 

 

naam

Keulen, Berend van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Dienstknecht op het Kampereiland

 

 

naam

Hoekman, Gerrigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Dienstbode op het Kampereiland

 

 

Naam

Schrijver, Harm

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Veehouder te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Berend van Keulen en Gerrigje Hoekman de helft van enig bouwland in Brunnepe met een nieuw gebouwd huis erop, voor een bedrag van ƒ700; een en ander is nog voor 3 jaar verhuurd aan Harm Schrijver voor ƒ50 per jaar.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 24

I-558a

3989, 3994, 3996

14-02-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. een bouwmans erf met huis, schuur, etc. genaamd de Worsteketel

locatie

Doornspijk, sectie A nummer 813, 812 en 685

 

2. drie bunder weideland

 

Oldebroek, sectie K nummer 432, 433, 437, 438, 441

 

3. twee bunder weideland genaamd de Simons en Allemans Have

 

Doornspijk, sectie A nummer 591 t/m 594

 

 

comparanten

naam

Nijhuis, Jan Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman/winkelier te Kampen

Ook: toeziend voogd

 

naam

Detten Bijsterbosch, Hendrikus Otto van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Apotheker te Amsterdam

 

 

naam

Berg, Geertruida van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Johannes Hermanus van Detten Bijsterbosch; echtgenote van Peter Teune

 

naam

Wolff, Berend

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Elburg

Mede namens zijn broers Isaack en Mozes Wolff

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun grootouders Hendrikus Bijsterbosch en Magteld Petronella van Limburg, willen enige vaste goederen openbaar laten verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Koper wordt Berend Wolff voor een bedrag van ƒ3700.

NB. Bijgevoegd de toestemming van de rechtbank en de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 25

I-558a

3990

19-02-1848

Mr F. Rambonnet

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

1. Huis, erf en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 270, sectie F nummer 595

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Bovennieuwstraat wijk 1 nummer 131, sectie F nummer 1903

 

 

comparanten

naam

Schilder, Timen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

comparant

Zb te Kampen

Weduwnaar van Jannegje Hendriks Kruithof

 

naam

Top, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Administrateur Algemene Onderstand

Apotheker te Kampen

 

samenvatting

Omdat de overleden vrouw van comparant bij testament de helft van de vaste goederen aan de Algemene Onderstand heeft vermaakt en comparant bij leven het vruchtgebruik ervan heeft, verklaart comparant deze goederen hypothecair te verbinden voor de helft van de getaxeerde waarde, te weten ƒ673,85. Namens de Algemene Onderstand neemt Jan Top de hypothecaire inschrijving op genoemde panden.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 26

I-558a

3993

25-02-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, naast de Stadswaag wijk 3 nummer 306, sectie 2942

 

 

comparanten

naam

Peese, Geertruid ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kastelein (v ) te Kampen

Weduwe van Jan Peter Tikkel

 

naam

Hulzen, Machiel van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kleermaker te Kampen

 

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Machiel van Hulzen een huisje aan de IJssel, afkomstig uit de erfenis van haar overleden echtgenoot, voor een bedrag van ƒ600.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 27

I-558a

3995

01-03-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 4 nummer 357, sectie F nummer 594

 

 

comparanten

naam

Reuijl, Reinier

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Bakker te Kampen

 

 

naam

Tolhuijs, Petronella

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Reuijl, Hendrikus Janszoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrikus Reuijl Janszoon een bedrag van ƒ300 tegen 4ฝ procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt hun huis op de Oudestraat, afkomstig uit de boedel van hun schoonmoeder/moeder Geesje van Nunspeet. Op het onderpand rust nog een verplichting ten behoeve van Willem Sijbrand de Rooij uit Kampen; het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 28

I-558a

3997

03-03-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Geerstraat noordzijde, wijk 1 nummer 337

 

 

comparanten

naam

Lankhorst, Gerrit Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Raadslid te Kampen

 

 

naam

Jilink, Abraham

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Loodgieter te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Abraham Jilink, groot ƒ300 en gevestigd op een huis in de Geerstraat.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 29

I-558a

3998

07-03-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Meijlink, Esselina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

 

samenvatting

Testatrice verklaart legaten te schenken aan haar nicht Hermina Heukels, aan Martha van de Wetering, Johan Hessel Lulofs, Lulof Heukels, Esselina Heukels, Wilhelmina Heukels, Jansje Heukels en Femmetje Heukels.

Erfgenamen zijn haar zwager Jurrien Heukels, schipper te Deventer, zijn kinderen en Aaltje Meijlink; tot executeur benoemt zij Jan Heukels.

NB. In de kantlijn genoteerd: herroepen bij testament 17-08-1853.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 30

I-558a

3999

08-03-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Lobberegt, Johan Hendrik Balthazar

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Verificateur bij bestuur der Registratie te Kampen

 

 

naam

Gaal, Jacobus Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Schilder te Middelburg

 

 

naam

Gaal, Anna Cornelia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

overleden

samenvatting

Het eigenhandig geschreven testament van Anna Cornelia Gaal wordt door de kantonrechter goedgekeurd en overhandigd aan de notaris.

Hierin staat dat haar nalatenschap moet worden verdeeld onder haar broers en zuster.

Voor meer details, zie de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 31

I-558a

4000

14-03-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where (verhuurd)

locatie

Kampen, Keizerstraat wijk 4 nummer 322, sectie F nummer 353

 

2. huisje, erf en where (verhuurd)

 

Kampen, St. Jacobssteeg wijk 3 nummer 141, sectie F nummer 1198

 

 

comparanten

naam

Peese, Geertruid ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kastelein (v) te Kampen

Weduwe van Jan Tikkel

 

naam

Romunde, Leonard Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, laat comparant twee percelen, afkomstig uit de nalatenschap van haar echtgenoot, openbaar verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Het eerste perceel wordt gekocht door Piet van der Veer voor ƒ376 en het tweede door Willem Donker voor ƒ455.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 32

I-558a

4001

16-03-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Burgwal wijk 1 nummer 150, sectie F nummer 1884 en 1887

 

 

comparanten

naam

Veen Valck, Jan Rudolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman/stedelijk ontvanger te Kampen

 

 

naam

Hooft, Philippus Jeremias ‘t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Makelaar te Amsterdam

Naam geschreven als: Thooft

 

naam

Hooft, Bernardus ‘t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Particulier te New York

Naam geschreven als: Thooft

 

naam

Gall้, Peter Helbert

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Fabrikant/raadslid te Kampen

 

samenvatting

Opdrachtgevers, erfgenamen van hun ouders Jacobus Thooft en Elisabeth van Gontum(?), verklaren verkocht te hebben aan Peter Helbert Gall้ een huis op de Burgwal, afkomstig uit de ouderlijke boedel, voor een bedrag van ƒ2300.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 33

I-558a

4002

17-03-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Frijlink, Hilligje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Willem Kragt

 

naam

Frijlink, Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Kampen

minderjarig

 

naam

Frijlink, Bastiaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Timmerman te Kampen

 

 

Naam

Frijlink, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Timmerman te Wilsum

 

samenvatting

De erfgenamen van Harm Frijlink en Evertje Bos, laten de boedel van Cornelis Bos, zich bevindend in een huisje van het H. Geest Gasthuis, inventariseren.

Afgezien van de normale meubilaire goederen enz., behoort een grafruimte op de Buitenbegraafplaats der stad Kampen, 2e klasse 1e perk, tot de boedel.

NB. Bijgevoegd een akte van volmacht; 1e erfgename zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 34

I-558a

4004

21-03-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Enig groenland

locatie

IJsselmuiden, aan de Plas, sectie B nummer 82

 

 

comparanten

naam

Nest, Hendrikje Willems van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Grafhorst

Weduwe van Lammert Thijssen

 

naam

Nijhuis, Roelof

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Grutter/koopman te Kampen

 

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Roelof Nijhuis een stuk weiland in IJsselmuiden, afkomstig uit de nalatenschap van haar echtgenoot, voor een bedrag van ƒ1500; een deel hiervan blijft als lening tegen 5 procent rente op het perceel gevestigd.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 35

I-558a

4005

22-03-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van aandelen

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kasteren van Cattenburch, Cornelius Theresius

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Gepensioneerd kapitein te Kampen

 

 

naam

Oldenbarneveld genaamd Tullingh, Catharina Louisa Augustina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zb te Kampen

Echtgenote van Cornelius Themmen, Batavia

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Catharina Louisa Augustina van Oldenbarneveld genaamd Tullingh, 1/12e deel van zijn Staatsobligaties, nominaal ƒ13.800, afkomstig uit de nalatenschap van zijn oud-tante Maria Cornelia Kappeijne.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 36

I-558a

4006

26-03-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Gelder, Albertus van  -  senior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Niet vermeld

samenvatting

Comparant en mede-eigenaren laten diverse percelen bomen gelegen in IJsselmuiden, Laanzicht, openbaar verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Voor namen en bedragen, zie de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 37

I-558a

4007

29-03-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Boerenwoning met groenland en boomgaard

locatie

Brunnepe, .. niet vermeld

 

 

comparanten

naam

Schellen, Willem Lugjes van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman op het Kampereiland

 

 

naam

Schellen, Jan Lugjes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Veehouder te Brunnepe

 

naam

Kroese, Dries Beertsen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Dries Beertsen Kroese, groot ƒ1350 en gevestigd op een boerenwoning in Brunnepe.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 38

I-558a

4009

30-03-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 270, sectie F nummer 595

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Bovennieuwstraat wijk 1 nummer 131, sectie F nummer 1903

 

 

comparanten

naam

Vries Hofman, Jan de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

President v.d. Administratie der Alg. Onderstand te Kampen

 

naam

Gluijsteen, Casper Antonie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Secretaris v.d. Administratie der Alg. Onderstand te Kampen

samenvatting

Namens Burgemeester en Wethouders verklaren comparanten een onderpand te stellen voor de betaling van de successierechten voor de hen toegekende erfenis van Jannegje Hendriks Kruithof, waarvan haar man Timen Schilder het vruchtgebruik heeft, groot ƒ93,48, opeisbaar na de dood van laatstgenoemde, gevestigd op de helft van bovenvermelde percelen. Voor details, zie de akte.

NB. Bijgevoegd de toestemming van Burgemeester en Wethouders.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 39

I-558a

4010

08-04-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat wijk 3 nummer 165, sectie F nummer 1183

 

 

comparanten

naam

Bruggink, Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmerman te Kampen

 

naam

Vlothuizen, Gerritdina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Beijerink, Abraham

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Abraham Beijerink een bedrag van ƒ200 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt hun huis in de Bovennieuwstraat, gekocht van Gerrit Willem Arink en Aaltje Jans Best, waar nog een verplichting op rust ten behoeve van schuldeiser. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 40

I-558a

4011 en 4022

11-04-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 4 nummer 277, sectie F nummer 821

 

2. huisje

 

Kampen, Extersteeg wijk 2 nummer 113, sectie F nummer 1423

 

3. huisje naast het vorige (twee onder ้้n kap)

 

Kampen, Extersteeg wijk 2 nummer 114, sectie F nummer 1424

 

 

comparanten

naam

Lok, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Johannes Kuijlman; mede namens enige kinderen

 

naam

Kuijlman, Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Bakker te Harderwijk

 

naam

Kuijlman, Zwaantje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Harderwijk

Echtgenote van Bernardus Punt

 

Naam

Kuijlman, Jan Christoffel

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

 

Naam

Kuijlman, Johanna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Stadsvroedvrouw te Kampen

Echtgenote van Hendrik Somer Janszoon

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Johannes Kuijlman, laten enige vaste goederen openbaar verkopen; de voorwaarden daartoe staan in de akte vermeld.

Het eerste perceel wordt gekocht door Adriaan Mathijs Pieter Temminck voor ƒ1500 en het derde door Cornelis Kooiman voor ƒ207; het tweede perceel blijft onverkocht.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 41

I-558a

4012

12-04-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 3 nummer 68

 

 

comparanten

naam

Werff, Peter Hillebrand

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

Eerst: schipper

 

naam

Rill, Amelia Elisabeth

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Winkelierster te Kampen

Weduwe van Evert Eikelenboom

 

naam

Engelen, Gerrit Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Bakker te ?

 

Naam

Polman, Anna Maria

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

?

echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Gerrit Jan Engelen en diens echtgenote, groot ƒ800 en gevestigd op een huis op de Oudestraat.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 42

I-558a

4017

16-04-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Broederweg zuidzijde, wijk 3 nummer 273, sectie F nummer 1298

 

 

comparanten

naam

Tiel, Johan Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Linnenwever te Kampen

 

naam

Bos, Gerrit Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veehouder te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Cornelis Bos een huis op de Broederweg, afkomstig uit de nalatenschap van zijn vader, voor een bedrag van ƒ700, betaalbaar per 1 augustus 1842; bij de koop hoort het recht van waterleiding via het naastgelegen huis.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 43

I-558a

4018

18-04-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Enig hofland

locatie

Brunnepe, Sint Nicolaasdijk, sectie F nummer 256

 

 

comparanten

naam

Dijk, Willem Aalts van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kampen

 

 

naam

Dijk, Dries Aalts van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Dries Aalts van Dijk enig hofland in Brunnepe, gekocht van de erven van Jan Joost Reuijl, voor een bedrag van ƒ300.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 44

I-558a

4021

22-04-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 2 nummer 48

 

 

comparanten

naam

Gaal, Johanna Petronella

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Peter Helbert Gall้

 

naam

Gall้, Peter Helbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Raadslid te Kampen

 

naam

Gaal, Jacobus Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Schilder te Middelburg

Mede als voogd

 

Naam

Gaal, Salomon Marinus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Kapitein infanterie te Zwolle

7e regiment

 

Naam

Lobberegt, Johan Hendrik Balthazar

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Verificateur der Registratie te Kampen

Namens de kinderen Gaal-Revignij, Middelburg

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Anna Cornelia Gaal, laten de nagelaten boedel inventariseren. Naast de gebruikelijke zaken, zijn er boeken, schilderijen en waardepapieren. Voor details, zie de akte.

NB . bijgevoegd twee akten van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 45

I-558a

4023 en 4027

25-04-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Een stuk weideland

locatie

Kampen, polder van Broeken en Maten, sectie F nummer 2586

 

 

comparanten

naam

Horst, Jan Storm van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Timmerman te Kampen

 

 

naam

Slot, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Kampen

Weduwe van Hendrik Jan Houw

 

naam

Raalte, Arend van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kampen

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, laat comparant een stuk weiland in Kampen openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Arend van Raalte is koper voor een bedrag van ƒ1999.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 46

I-558a

4024

27-04-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Extersteeg wijk 2 nummer 113, sectie F nummer 1423

 

 

comparanten

naam

Lok, Aaltje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Johannes Kuijlman; mede namens enkele kinderen

 

naam

Kuijlman, Zwaantje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Harderwijk

Echtgenote van Bernardus Punt

 

naam

Kuijlman, Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Bakker te Harderwijk

 

Naam

Kuijlman, Johanna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Stadsvroedvrouw te Kampen

Echtgenote van Hendrik Somer Janszoon

 

Naam

Kooiman, Kornelis

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Onderwijzer te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Johannes Kuijlman, verklaren verkocht te hebben aan Kornelis Kooiman een huisje in de Extersteeg voor een bedrag van ƒ180.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 47

I-558a

4026

28-04-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een haag

locatie

IJsselmuiden, in de Koekoek, sectie D nummer 28

 

 

comparanten

naam

Rooij, Bartholomeus de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Visser te Kampen

 

naam

Rooij, Willem de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Veehouder te Kampen

 

 

naam

Rooij, Maria de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van Johannes Petrus de Wolf

 

Naam

Kanis, Willem

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Grafhorst

 

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun moeder Catharina Meijlij, weduwe de Rooij, verklaren verkocht te hebben aan Willem Kanis een haag in de Koekoek en 35 aandelen in de jaarlijkse uitdeling van de polder voor een bedrag van ƒ300.  

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 48

I-558a

4023

03-05-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met schuur en berg, boomgaard en land

locatie

Brunnepe, S. Nicolaasdijk, letter C nummer 30, sectie F nummer 257 t/m 262

 

 

comparanten

naam

Schellen, Aart van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Veehouder te Brunnepe

 

naam

Schellen, Aaltje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Boerenarbeidster te Brunnepe

Echtgenote van Willem van Werven

 

naam

Dekker, Arend Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Niet vermeld

Halfbroer van comparanten

 

Naam

Dekker, Jan Arends

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veehouder te Brunnepe

Weduwnaar van Neeltje Aarts Kasper

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Neeltje Aarts Kasper, weduwe van Luchies Willems van Schellen, verklaren verkocht te hebben aan Jan Arends Dekker ้้n derde gedeelte van een huis aan de S. Nicolaasdijk, gekocht van Dries Beerts Kroeze, voor een bedrag van ƒ1338.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 49

I-558a

4029

04-05-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Romunde, Leonard Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant wil 80 percelen Noors hout openbaar laten verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

De totale opbrengst bedraagt ƒ2413. In de akte staan de namen van de kopers en de bedragen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 50

I-558a

4030

07-05-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Percelen land

locatie

Kamperveen en Zalk

 

 

comparanten

naam

Spengler, Willem Frederik Jonkheer van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Raadslid te Kampen

 

 

naam

Piekeren, Lubbert van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Oldenbroek

 

naam

Piekeren, Gerrit van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Landman te Oldenbroek

 

Naam

Ommen, Dries van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Landman te Oldenbroek

 

Naam

Schreurs, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Landman te Kamperveen

 

Naam

Putten, Jacob van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Landman te Oldenbroek

 

 

Naam

Smit, Hendrik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Landman te Kamperveen

 

Naam

Proeme, Aart

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Landman te Oldenbroek

analfabeet

 

Naam

Smit, Aalt

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Landman te Kamperveen

 

Naam

Oene, Willem van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Landman te Oldenbroek

 

Naam

Heuvel, Gerrit van den

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Landman te Oldenbroek

analfabeet

 

Naam

Beekman, Tiemen

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Landman te Oldenbroek

 

Naam

Gunnink, Jurrien

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Landman te Kamperveen

 

 

Naam

Lindeboom, Dries

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Landman te Oldenbroek

 

 

Naam

Piekeren, Dirk van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Niet vermeld

analfabeet

 

Naam

IJzerman, Harm

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Landman te Oldenbroek

analfabeet

 

Naam

IJssen, Willem van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Landman te Oldenbroek

analfabeet

 

Naam

Boer, Jacob