terug naar inhoud

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

1

I-558b

4031

07-05-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

onr. goed

Tuin met tuinhuisje

locatie

Kampen, Groenestraat, sectie F nummer 1825 en 1826

 

 

comparanten

naam

Gelder, Teunis Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

 

 

naam

Veen, Gerrit Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Veerman te Amsterdam 

 

 

naam

Gilles, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kleermaker te Kampen

 

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, heeft comparant verkocht aan Johannes Gilles een tuin met tuinhuisje, indertijd gerfd van Gerritje Boele weduwe van Dries van Gelder, voor een bedrag van 195.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

2

I-558b

4032

09-05-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Lochem, Christina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

samenvatting

Testatrice verklaart tot haar erfgenamen te benoemen Teunis Jansen van Gelder en Albertus Berghuijs, kooplieden te Kampen, ieder voor een gelijk deel.

NB. In de kantlijn vermeld: overleden 04-02-1855.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

3

I-558b

4033

09-05-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin en pakhuis

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur wijk 2 nr 332, sectie F nr 1526 en 1530

 

 

comparanten

naam

Doorenweerd, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Martinus Suskens

 

naam

Dooijen, Jan ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schipper/winkelier te Kampen

 

 

naam

Wageningen, Catharina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan ten Dooijen en diens echtgenote, groot 800 en gevestigd op een huis Achter de nieuwe Muur.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

4

I-558b

4034

10-05-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where met stal

locatie

Kampen, hoek Korte Hofstraat, wijk 1 nummer 171, sectie F nummer 2196

 

 

comparanten

naam

Schrijver, Wichertje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Weduwe van Gerrit Veldkamp

 

naam

Leeuw, Reindert de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kampen

 

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Reindert de Leeuw een bedrag van 200 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt haar huisje bij het Kerkhof, gekocht van Dirk van den Noord. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

NB. Schuldeiser zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

5

I-558b

4035

10-05-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Vloeddijk wijk 4 nummer 44, sectie F nummer 518

 

 

comparanten

naam

Wal, Arend ter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schipper te Kampen

 

 

naam

Vlothuizen, Engelina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Post, Jan - junior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman op het Kampereiland

 

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Post jr een bedrag van 300 tegen 4 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt hun huis op de Vloeddijk, gekocht van de erven Klaas Hoesbergen en Magdalena Dientjes. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

6

I-558b

4036

10-05-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Twee huisjes, erven en wheren

locatie

Kampen, Burgwal wijk 4 nummer 81a en b, sectie F nummer 2915 en 2916

 

 

comparanten

naam

Reuijl, Hendrikus Janszoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Winkelier te Kampen

 

naam

Reuijl, Hendrik Jan Janszoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Winkelier te Kampen

 

naam

Aalderink, Johanna Hermina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zb te Kampen

Weduwe van Hermanus van Engelen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Johanna Hermina Aalderink twee huisjes op de Burgwal, gekocht van Jan van der Beek en Harmpje Musjes, voor een bedrag van 700.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

7

I-558b

4037

11-05-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin en pakhuis

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur wijk 2 nr 332, sectie F nr 1526 en 1530

 

 

comparanten

naam

Wageningen, Catharina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Winkelierster te Kampen

Weduwe van Jan ten Dooijen

 

naam

Leeuw, Hendrik de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Hendrik de Leeuw een bedrag van 500 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand stelt zij haar huis Achter de nieuwe Muur, gekocht van Johanna Doorenweerd. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

8

I-558b

4038

12-05-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur wijk 3 nummer 36, sectie F nummer 1124

 

 

comparanten

naam

Kalter, Hermanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Hovenier te Kampen

 

 

naam

Wijntjes, Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Schouwenburg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zeilmaker te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jan Schouwenburg een huis Achter de nieuwe Muur, gekocht van Richardus van Romunde, voor een bedrag van 1100.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

9

I-558b

4039

13-05-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Koers, Albert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Landman te Kamperveen

 

samenvatting

Testateur verklaart een legaat te verstrekken aan zijn echtgenote Annigje Jans van der Stouwe, waarvan hij hoopt dat dit in vaste goederen wordt uitgekeerd.

N B. in de kantlijn genoteerd: - vervallen door vooroverlijden der vrouw en overleden te Wilsum op 18-03-1880.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

10

I-558b

4040

13-05-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

1. een boerenplaats de IJhorst

locatie

Staphorst, sectie C nummer 204 e.v.

 

2. een boerenerfje genaamd Piggerland

 

Wanneperveen, sectie B nummer 664 e.v.

 

3. 26 veenplaatsen in het Markezerveen

 

Odoorn, sectie D nummr 8 e.v.

 

 

comparanten

naam

Hein, Johanna Sidonia

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van mr Johannes Engelenberg

 

naam

Engelenberg, Henriette Christina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Doornspijk

Echtgenote van Antonis Raedt van Oldenbarnevelt

 

naam

Engelenberg, Arendina Clasina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Johann Philip Wilhelm Friedrich Steinmetz

 

Naam

Engelenberg, Christianus Henricus Adolf

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Burgemeester van Kamperveen te Kampen

 

 

samenvatting

Comparanten, allen erfgenamen van mr Johannes Engelenberg, verzoeken de notaris de gemeenschappelijke boedel te scheiden.

De totale waarde bedraagt 42.250; de notaris maakt de verdeling. Zie de akte voor alle details, met name die van het onroerend goed.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

11

I-558b

4041

14-05-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Smits, Anna Theresia

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Henri Charles Valentin Kerst

Samenvatting

Testatrice verklaart haar zuster Jacoba Angelus Smits of nabestaanden tot haar erfgename te benoemen; mocht de bij testatrice inwonende tante Maria Berendina Smits haar overleven, dan heeft deze recht op een jaargeld.

De vorderingen op de familie Bollaertz moeten worden beschouwd als niet bestaand.

NB in de kantlijn geschreven: herroepen bij testament op 19-10-1863.

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

12

I-558b

4044

24-05-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 256, sectie F nummer 894

 

 

comparanten

naam

Kramer, Gerrit Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

 

naam

Rietberg, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Ambtenaar bij justitie te Kampen

 

naam

Oosten, Berendina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Johannes Rietberg en diens echtgenote, groot 300 en gevestigd op een huis in de Buitennieuwstraat.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

13

I-558b

4043

23-05-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. Huis, erf en where met hof

locatie

IJsselmuiden, Nieuweweg wijk 1 nummer 45, sectie B nummer 677 en 678

 

2. een stuk hofland

 

IJsselmuiden, Oosterholtsesteeg, sectie C nummer 402

 

 

comparanten

naam

Wezenberg Gerrit Berendzoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Warmoezenier te IJsselmuiden

 

 

naam

Aalderink, Johanna Hermina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Hermanus van Engelen

 

naam

Wezenberg, Berend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Belanghebbende

Warmoezenier te IJsselmuiden

Zoon van schuldenaar

 

naam

Wezenberg, Geertruida

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Belanghebbende

Brunnepe

Echtgenote van Jannes Veldhuis, dochter

 

Naam

Wezenberg, Hendrikus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Belanghebbende

Arbeider te Kampen

zoon

 

Naam

Wezenberg, Hendrik Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Belanghebbende

Arbeider te Kampen

zoon

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johanna Hermina van Engelen een bedrag van 800 tegen 5 procent jaars. Als speciaal onderpand geldt zijn huis in IJsselmuiden, afkomstig uit zijn ouderlijke boedel en de helft van een stuk hofland; de kinderen van schuldenaar, eigenaar van de andere helft, accepteren deze overeenkomst. Voor het huis moet een brandverzekering worden afgesloten.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

14

I-558b

4046

25-05-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

borgtocht

 

 

onr. goed

Korenmolen

locatie

Kampen, straatweg buiten de Venepoort, letter B nummer 5

 

 

comparanten

Naam

Sloten, Lambert van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Smid te Kampen

 

naam

Portheine, Hendrik Pieterzoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Winkelier te Kampen

 

 

naam

Mulder, Geertje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Belanghebbende

Korenmolenares te Kampen

 

Naam

Zoomers, Antonie Nicolaas

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Belanghebbende

Korenmolenaar te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren een doorlopende borgtocht groot 400 te stellen ten behoeve van Geertje Mulder en Antonie Nicolaas Zoomers, korenmolenaars buiten de Venepoort, als garantie voor de afdracht van belastingen en accijnsen van genoemd bedrijf.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

15

I-558b

4047

30-05-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur wijk 3 nummer 36

 

 

comparanten

naam

Romunde, Richardus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Wethouder te Kampen

 

naam

Kalter, Hermanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Hovenier te Kampen

 

 

naam

Wijntjes, Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Hermanus Kalter en echtgenote, groot 1000 wegens onbetaalde kooppenningen van een huis Achter de nieuwe Muur.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

16

I-558b

4048

30-05-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met berg en schuur, boomgaard en land

locatie

Brunnepe, St. Nicolaasdijk letter C nummer 30, sectie F nummer 257 t/m 262

 

 

comparanten

naam

Dekker, Jan Arends

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Brunnepe

 

 

 

naam

Kasper, Jurrian Aarts

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman op het Kampereiland

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jurrian Aarts Kasper een bedrag van 1400 tegen 4 procent jaars. Als speciaal onderpand geldt 5/6e gedeelte van een huis in Brunnepe, gekocht van Dries Beerts Kroeze en een deel van Aart van Schellen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

17

I-558b

4049

30-05-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

3 kampen hooiland

locatie

IJsselmuiden, polder van Mastenbroek, sectie E nummer 134 t/m 136

 

 

comparanten

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas van - junior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Raadslid te Kampen

 

 

naam

Bijsterbos, mr Johan Christiaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Advocaat te Kampen

 

 

naam

Dieren, Gerrit Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te IJsselmuiden

 

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Gerrit Jan van Dieren de helft van 3 kampen hooiland voor een bedrag van 700.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

18

I-558b

4051

31-05-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Erf met huis, bergen, schuur en bos-, bouw- en weideland

locatie

Kamperveen, van de Gelderse Gracht tot aan de Spijkerboor

 

 

comparanten

naam

Romunde, Richardus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Administrateur van Uiterwijks Vergadering wethouder te Kampen

 

 

naam

Eersel, jonkvrouw Josephine Catharine Henriette Franoise van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Ambi (Limburg)

 

samenvatting

In zijn kwaliteit van administrateur van een liefdadigheidsinstelling, verklaart

comparant zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van jonkvrouw Josephine Catharine Henriette Franoise van Eersel, groot 3500, gevestigd op een erf in Kamperveen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

19

I-558b

4052

03-06-1842

Mr F. Rambonnet

 

soort akte

royement

 

 

 

 

onr. goed

Huis en hof

 

locatie

Brunnepe, St. Nicolaasdijk letter C nummer 38

 

 

 

 

comparanten

naam

Kragt, Hendrik Heimerigs

 

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kampen

 

 

Comparant

naam

Dijk, Hendrikje Wichers van

 

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Brunnepe

Weduwe van David Krips

 

 

naam

Krips, Grietje David

 

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Brunnepe

Echtgenote van Jan Stevens van Dijk

 

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Hendrikje Wichers van Dijk en dochter, groot 200 en gevestigd op een huis aan de Sint Nicolaasdijk.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

20

I-558b

4053

04-06-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. Huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, sectie F nummer 2976

 

2. huisje

 

Kampen, Hofstraat, sectie F nummer 2977

 

 

comparanten

naam

Rankenberg, Antonia Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Weduwe van Engelbert Menting

 

naam

Romunde, Richardus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Administrateur van Uiterwijks Vergadering

Wethouder te Kampen

 

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan het gesticht Uiterwijks Vergadering, vertegenwoordigd door Richardus van Romunde, een bedrag van 600 tegen 5 procent jaars. Als speciaal onderpand stelt zij haar huis in de Bovennieuwstraat en een huisje in de Hofstraat, deels afkomstig uit haar moeders erfenis.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

21

I-558b

4055

06-06-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met stal en tuin

locatie

Kampen, Groenestraat wijk 3 nummer 300, sectie F nummer 947

 

 

comparanten

naam

Landman, Klaasje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Brunnepe

Echtgenote van Dirk van Bruggen

 

naam

Landman, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Jurriaan Moulin

 

naam

Landman, Dries

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Arbeider te Kampen

 

Naam

Landman, Aalt

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Arbeider te Grafhorst

 

 

Naam

Kolk, Aaltje Reinders van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Enschede

Weduwe van Gerrit Wessels Dekker en Dries Stolte

 

Naam

Dekker, Hendrikje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Jan Schinkel

 

Naam

Kragt, Gerrit

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Hooiweger te Kampen

 

 

Naam

Landman, Niesje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zb te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Aart Dries Landman en/of Wessel Dekker, verklaren verkocht te hebben aan Gerrit Kragt en Niesje Landman een huis in de Groenestraat, afkomstig uit de erfenis van hun vader, voor een bedrag van 1250, waarvan een gedeelte wordt gebruikt om schulden af te lossen. Details in de akte.

NB. Aaltje van der Kolk en Hendrikje Dekker zeggen niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

22

I-558b

4057

07-06-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Roozendaal, Klaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Kleermaker te IJsselmuiden

 

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Jacoba Wielink tot zijn erfgename te benoemen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

23

I-558b

4058

07-06-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Wielink, Jacoba

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te IJsselmuiden

Echtgenote van Klaas Roozendaal

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen.

 

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

24

I-558b

4059

08-06-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Burgwal wijk 4 nummer 87, sectie F nummer 520

 

 

comparanten

naam

Schraal, Arend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmermansknecht te Kampen

 

 

naam

Heukels, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman/winkelier te Kampen

 

 

naam

Ziegeler, Anna Charlotta

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan Heukels een huis op de Burgwal, gekocht van Roelof de Bruin en Hendrikje Bos, voor een bedrag van 1000; koper neemt de hypothecaire verplichting van verkoper over ten behoeve van Anna Charlotta Ziegeler.

Koper mag reeds beschikken over de zolder van het huis, waartoe een deur in de muur mag worden geplaatst.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

25

I-558b

4060

08-06-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Romunde, Leonard Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant laat 67 percelen Noors hout openbaar verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld. De opbrengst is 2544.

NB. Voor namen van de kopers en de bedragen, zie de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

26

I-558b

4061

11-06-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

huwelijkscontract

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Exter, Pieter van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractant

Emeritus predikant te Kampen

Weduwnaar van Maria Gijsberta Schipperman

 

naam

Schouten, Agneta Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractante

Kampen

Weduwe van Johannis Casparus Martinus Hoffman

samenvatting

Contractanten verklaren met elkaar te willen trouwen en wel op bepaalde voorwaarden: geen gemeenschap van goederen, geen aansprakelijkheid voor elkaars schulden daterend van voor het huwelijk. De inboedel behoort toe aan contractante.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

27

I-558b

4062

12-06-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

Woonhuis testateur

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 4 nummer 359

 

 

comparanten

naam

Woude, Roelof van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Arbeider te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn vrouw Aaltje Zwakenberg tot zijn erfgename te benoemen. Hij zegt dat hij niet kan schrijven.

NB. In de kantlijn vermeld: overleden 13-06-1842.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

28

I-558b

4063

13-06-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Tuin met tuinhuisje

locatie

Kampen, Stadswal sectie F nummer 1328

 

 

comparanten

naam

Kessel, Joseph van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Winkelier te Kampen

 

 

naam

Alferink, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Broodbakker te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Alferink een bedrag van 425 tegen 5 procent jaars. Als speciaal onderpand geldt een tuin aan de Stadswal, gekocht van Johanna Geertruida Clemens.

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

29

I-558b

4064

21-06-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Weerd, Gerrit van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Voerman te Kampen

 

samenvatting

Testateur verklaart zijn broers Zwier en Hendrik van der Weerd tot zijn erfgenamen te benoemen. Hij zegt niet te kunnen schrijven.

NB. In de kantlijn genoteerd: overleden 29-06-1842.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

30

I-558b

4065

21-06-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Weerd, Zwier van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Voerman te Kampen

 

samenvatting

Testateur verklaart zijn broers Gerrit en Hendrik van der Weerd tot zijn erfgenamen te benoemen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

31

I-558b

4066

01-07-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Gaal, Johanna Petronella

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Peter Helbert Gall

 

Naaam

Gall, Peter Helbert

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Raadslid te Kampen

Mede als toeziend voogd

 

naam

Gaal, Jacobus Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

volmachtgever

schilder te Middelburg

mede als voogd

 

naam

Gaal, Salomon Marinus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Kapitein infanterie te Zwolle

 

naam

Lobberegt, Johan Hendrik Balthazar

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Gevolmachtigde

Verificateur der Registratie te Kampen

Als voogd

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Anna Cornelia Gaal, willen de nagelaten boedel, bestaande uit aandelen en obligaties, laten scheiden.

Voor details, zie de akte. De notaris maakt de verdeling.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

32

I-558b

4067

07-07-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Romunde, Leonard Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant laat 79 percelen Noors hout openbaar verkopen; de voorwaarden hiertoe staan in de akte vermeld, evenals de namen van de kopers en de bedragen. Opbrengst 2259.

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

33

I-558b

4068

06-07-1842

Mr F. Rambonnet

 

soort akte

testament

 

 

 

 

onr. goed

n.v.t.

 

locatie

 

 

 

 

 

comparanten

naam

Vlierden, Petronella Johanna Aleida van

 

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Frans Frederik Ulrich Ludwich Last

 

samenvatting

Testatrice verklaart legaten te schenken aan haar moeder Geertruida Arnolda Jacoba de Wolff van Westerrode, aan haar zusters Reinira Christophora Wilhelmina, Jacoba Agnieta en Johanna Arnolda Aleida van Vlierden. Aan haar nichten Gerardina en Antonia Osman, de gezamenlijke kinderen van haar overleden zuster Franoise Geertruida Jacoba van Vlierden. Verder legaten voor: Annette Hacke, voor haar dienstmeid, Gerrit Rekvelt, Jan Rekvelt, Dirk Veer, Pietje van der Veen, enige pachters en voor Hermina van de Kruisweg.

Tot haar erfgenaam benoemt zij haar schoonzoon Frans Frederik Ulrich Ludwich Last, geboren in Sint George Delmina (Guinee).

Details in de akte.

NB. In de kantlijn vermeld: herroepen 05-01-1847.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

34

I-558b

4069

07-07-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

huwelijkscontract

 

 

onr. goed

N.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Tellegen, Reinoldus Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractant

Arts te Groningen

 

naam

Cremers, Cornelia Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verwante

Zb te Groningen

Weduwe van Antonius Otto Hermanus Tellegen

 

naam

Heerkens, Reinalda Cornelia Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractante

Zb te Zwolle

 

Naam

Heerkens, mr Franciscus Philippus Antonius

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verwant

President Arrondissements Rechtbank te Zwolle

samenvatting

Contractanten verklaren met elkaar een huwelijk te willen aangaan, waartoe voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de gemeenschap van goederen; het beheer van contractantes bezittingen zal worden gedaan door contractant. Een lijst met bezittingen van beide partijen is bijgevoegd.

Nadere details in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

35

I-558b

4072

25-07-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Diverse kampen in het Bantjes Slag

locatie

Kampen, polder van Dronthen

 

 

comparanten

naam

Heuvel, Dirk van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Grutter te Kampen

 

 

naam

Veldhuis, Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Pachter

Zb te Kampen

 

 

naam

Jong, Cornelis de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Pachter

Bakker te Kampen

 

Naam

Portheine, Pieter

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Pachter

Kastelein te Kampen

 

 

Naam

Pol, Jan van de

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Pachter

Veehouder te Kampen

 

Naam

Nijhuis, Jan Hendrik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

Bijzondserheden

Pachter

Winkelier te Kampen

 

Naam

Leeffers, Luich

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Pachter

Landman te Wilsum

 

samenvatting

Comparant laat diverse kampen nagras in de polder van Dronthen openbaar verhuren; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

De opbrengst bedraagt 439.

NB. Namen van borgen hier niet vermeld, wel in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

37

I-558b

4073

27-07-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

1. Huis en where met hof

locatie

IJsselmuiden, Nieuweweg tussen Huisman en van Gelder

 

2. een stukje hofland

 

IJsselmuiden, Oosterholtsesteeg tussen van der Kamp en Westendorp

 

 

comparanten

naam

Kolk, Hendrikje van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Dienstbode te Amsterdam

Vertegenwoordigd door Peter Beijer

 

naam

Slooten, Jantje Willems van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Werkvrouw te Kampen

Weduwe van Gerrit van der Kolk

 

naam

Wetering, Martha van de

 

 

functie

beroep/

Erfgename

Zb te Kampen

En nog 20 anderen, w.o. Blokland, van der Weerd, Dekker, Vaandering en van Dijk

naam

Bos, Gerrit

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Bruggeman te Kampen

Kinderen van 1e echtgenote; nog 9 anderen w.o. Amptmeijer, Poetsma

 

Naam

Oosten, Kier

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Haarlem

Kinderen van 2e echtgenote; nog 7 anderen w.o. Kiers en van Beverwijk

 

naam

Wesenberg, Gerrit

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzondereheden

Schuldenaar

Landman te IJsselmuiden

 

Naam

Wesenberg, Gerrigje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

IJsselmuiden

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Barteld van der Kolk, verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Gerrit en Gerrigje Wesenberg, groot 700 en gevestigd op een huis en hofland in IJsselmuiden.

NB. Enige personen kunnen niet schrijven; akte bevat zeer veel namen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

38

I-558b

4074

28-07-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk land

locatie

Grafhorst, sectie A nummer 192 t/m 202

 

 

comparanten

naam

Romunde, Richard van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Wethouder te Kampen

 

 

naam

Kanis, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veehouder te Grafhorst

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Willem Kanis een stuk land te Grafhorst, afkomstig uit zijn ouderlijke boedel, voor een bedrag van 3000, waarvan een groot gedeelte op het land gevestigd blijft tegen 4 procent. Een deel van het land is verhuurd aan Klaas Borger tot 1845.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

39

I-558b

4077

02-08-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where en tuin met drie huisjes

locatie

Kampen, Vloeddijk wijk 4 nummer 1, sectie F nummer 754 t/m 756

 

 

comparanten

naam

Velsen, Coendert van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Kampen

 

 

naam

Stolte, Dirkje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Tegelaar, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Gepensioneerd majoor te Harderwijk

vertegenwoordigd

 

Naam

Reinders, Zwaantje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Harderwijk

Echtgenote van schuldeiser; vertegenwoordigd

 

Naam

Werff, Pieter Hillebrand

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

Namens schuldeisers

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Tegelaar en echtgenote een bedrag van 700 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt hun huis op de Vloeddijk, gekocht van de weduwe van Warnar Wielink, waarvoor een brandverzekering moet worden afgesloten.

NB. Schuldenaar verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

40

I-558b

4078

04-08-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met bokkinghang

locatie

Brunnepe, wijk C nummer 72, sectie F nummer 44

 

 

comparanten

naam

Veerman, Cornelis Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

 

naam

Arends, Grietje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Veerman, Klaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veerman te Brunnepe

 

 

Naam

Peters, Berend

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Predikant op het Kampereiland

 

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Klaas Veerman een nieuw gebouwd huis in Brunnepe voor een bedrag van 700, dat koper deels heeft geleend van Berend Peters tegen 4 procent. Het huis moet worden verzekerd tegen brand.

NB. Koper en verkoopster zeggen niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

41

I-558b

4079

04-08-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met grutterij

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 4 nummer 302, sectie F nummer 579 en 580

 

 

comparanten

naam

Lindeboom, Evert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Heino

 

 

naam

Linthorst, Dirkje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Grutter (v) te Kampen

 

naam

Linthorst, Aleida

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Grutter (v) te Kampen

 

Naam

Weerd, Niesje Lubbers van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Landbouwster te Kampen

Weduwe van Jan Prins

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan de dames Linthorst een huis met grutterij op de Oudestraat, gekocht van Berend Hendrik Linthorst en Agnita Lindeboom, voor een bedrag van 1200; een groot deel hiervan is geleend van Niesje Lubbers van der Weerd tegen 5 procent jaars. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

42

I-558b

4080

08-08-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Hofstraat wijk 2 nummer 205, sectie F nummer 1448

 

 

comparanten

naam

Beld, Hendrika van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Telder

 

naam

Vos, Gerrit Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kampen

 

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Jans Vos een bedrag van 200 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt haar huis in de Hofstraat, gerfd van Everdina van t Veen. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

 

inv. Nr

akte nr.

datum

notaris

 

43

I-558b

4081

09-08-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 241, sectie F nummer 810

 

 

comparanten

naam

Deegmulder, Tijs

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kleermaker te Kampen

 

 

naam

Hoesbergen, Catharina Wilhelmina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Elst, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Veehouder te Brunnepe

 

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Elst een bedrag van 400 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt hun huis in de Buitennieuwstraat, gekocht van Lambertus de Waal en Femmigje van Rijssen. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

44

I-558b

4082

10-08-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Romunde, Leonard Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant laat een portie Noors hout openbaar verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte.

De 74 percelen brengen een bedrag van 2507 op.

NB. In de akte staan de namen van kopers en de betaalde bedragen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

45

I-558b

4084

12-08-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en erf met hofgrond

locatie

Brunnepe, St. Nicolaasdijk, letter C nummer 37, sectie F nummer 229 en 230

 

 

comparanten

naam

Stuurop, Jacob Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Brunnepe

 

naam

Westera, Geertje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Brunnepe

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Tegelaar, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Gepensioneerd majoor te Harderwijk

vertegenwoordigd

 

Naam

Reinders, Zwaantje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Harderwijk

Echtgenote van schuldeiser; vertegenwoordigd

 

Naam

Werff, Pieter Hillebrand

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

Namens schuldeisers

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Tegelaar en echtgenote een bedrag van 500 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt hun huis in Brunnepe, gekocht van de erven van Wienold Eugenius Reuijl; het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

46

I-558b

4085

13-08-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Vloeddijk wijk 3 nummer 227, sectie F nummer 1271 en 2950

 

2. huisje

 

Kampen, Groenestraat wijk 3 nummer 259, sectie F nummer 1274

 

 

comparanten

naam

Veen, Piet van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

naam

Veen, Gerrit Peters van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Beurtschipper op Amsterdam te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Peters van der Veen een huis op de Vloeddijk met achterhuis, aangekocht van Albertus van Gelder, voor een bedrag van 1686.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

47

I-558b

4087

15-08-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Parl, Antje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Genemuiden

Echtgenote van Hendrik Kroon

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

48

I-558b

4086

15-08-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kroon, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Zb te Genemuiden

samenvatting

Testateur verklaart zijn kinderen tot zijn erfgenamen te benoemen.

Aan hen, zijn kinderen, vraagt hij echter zijn echtgenote het woonhuis te Genemuiden te laten.

NB. In de kantlijn genoteerd: overleden 27-09-1843.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

49

I-558b

4088 en 4099

15-08-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Een stuk groenland in het Diezerslag

locatie

Zwollerkerspel, polder van Mastenbroek, sectie Q nummer 480 t/m 484

 

 

comparanten

naam

Gelder, Gerhardina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

 

 

naam

Neuteboom, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Zwollerkerspel

samenvatting

Comparante wil een stuk groenland, afkomstig uit haar ouderlijke boedel, openbaar laten verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld. Koper betaalt een bedrag van 1251.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

50

I-558b

4089 en 4100

15-08-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Een stuk groenland

locatie

Zwollerkerspel, Rijkssteeg, polder van Mastenbroek, sectie Q nr 343 en 344

 

 

comparanten

naam

Lankhorst, Gerrit Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Raadslid te Kampen

 

 

naam

Beijerink, Abraham

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

naam

Roijen, mr Isaac Antoni van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

koper

Advocaat/notaris te Zwolle

volmachtgever

 

naam

Vegte, Peter van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Landman te Zwollerkerspel

samenvatting

Comparanten laten een stuk groenland, gekocht van Willem Klaassen Riesebos en Geertje Klaassen, openbaar verkopen; de voorwaarden daartoe staan in de akte vermeld. Koper betaalt een bedrag van 514.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

Inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

51

I-558b

4090 en 4101

15-08-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where, logement de Korenbeurs

locatie

Kampen, Koornmarkt wijk 1 nummer 42, sectie F nummer 2080

 

2. een stal met bovenhuis

 

Kampen, Koornmarkt wijk 1 nummer 43, sectie F nummer 2081

 

 

comparanten

naam

Glins, Herm

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Mertsen (Hannover)

samenvatting

Comparant laat enige vaste goederen, gekocht van Jacob Best en Gerrigje Hollander, openbaar verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Ondanks een bod van 2099 voor de twee percelen samen, trekt comparant de huizen terug en deze blijven dus onverkocht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

52

I-558b

4091 en 4102

15-08-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Prinsenstraat wijk 1 nummer 19, sectie F nummer 2122

 

 

comparanten

naam

Dijk, Jan Aalts van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Arbeider te Kampen

 

naam

Lijs, Aart

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Tolgaarder te Kampen

samenvatting

Comparant wil een huisje in de Prinsenstraat, gekocht van Eleonora Leenders, openbaar laten verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Koper wordt Aart Lijs met een bod van 314.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

53

I-558b

4092

16-08-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat wijk 2 nummer 92, sectie F nummer 1944

 

 

comparanten

naam

Althues, Hermanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

Ook genoemd: Hondhuis

 

naam

Bonneke, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman/winkelier te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Bonneke een huis in de Bovennieuwstraat, hem door de Arrondissementsrechtbank te Zwolle toegewezen, voor een bedrag van 350.

NB. Verkoper zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

54

I-558b

4093

16-08-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 235

 

 

comparanten

naam

Gall, Peter Helbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Fabrikant te Kampen

Tevens executeur

 

naam

Ruijs, Theodorus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

Tevens executeur

 

naam

Bunte, Harmen Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Heerde

 

 

Naam

Bunte, Gerritdina Adriana

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Heerde

Weduwe van Reurt Abraham Visscher

 

Naam

Bunte, Cornelis Johannes

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Vaassen

 

samenvatting

In aanwezigheid van de officile personen, wordt de boedel van Anna Maria Boekelman, weduwe van Coenraad Frederik Landman, beschreven. Naast de gebruikelijke meubilaire en persoonlijke goederen, is er enig zilverwerk en zijn er waardepapieren.

NB. Bijgevoegd de akten van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

55

I-558b

4094

18-08-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

voogdij

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Engelenburg, mr Lucas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Vader

Belastingontvanger te Kampen

 

 

naam

Engelenburg, Frans Thoman

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Statenlid van Gelderland te Oldebroek

 

naam

Mulder Massis, Gerard Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Controleur der posterijen te Arnhem

samenvatting

Comparant wil, in geval van zijn overlijden, de voogdij over zijn kinderen regelen. Hij noemt Frans Thomas Engelenburg en bij diens vooroverlijden Gerard Willem Mulder Massis als voogden.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

56

I-558b

4095

20-08-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

onr. goed

Tuin met tuinhuisje

locatie

IJsselmuiden, sectie B nummer 590 en 590a

 

 

comparanten