terug naar inhoud

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

1

I-560a

1a

08-03-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

huwelijkscontract

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Wesselius, Hubertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractant

Gepensioneerd 1e luitenant te Kampen

 

naam

Hove, Johanna ten .

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractante

Kampen

Weduwe van David de Grave en A. Strockel

samenvatting

Contractanten verklaren met elkaar een wettig huwelijk te willen aangaan en maken daartoe afspraken, waarvan de belangrijkste zijn: geen gemeenschap van goederen en schulden voor het huwelijk gemaakt zijn persoonsgebonden.

Details in de akte.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

2

I-560a

2b

14-03-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

verzoek

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Lemke, Aletta Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

gevolmachtigde

Kampen

Weduwe van Jan Barend Zeger

 

naam

Lemke, Dorothea Ernestina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Harlingen

Weduwe van Jan D. Seijlmaker

 

naam

Lemke, Petronella Wilhelmina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Harlingen

 

samenvatting

Comparante vraagt, mede namens haar zusters, om de verzegeling in het sterfhuis van haar zuster Dukonia Michaela Lemke op te heffen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

3

I-560a

1b

08-03-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Rauwertz, Gesina Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

 

 

naam

Cremer, Melchior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Predikant te Groningen

 

samenvatting

Comparante, erfgename van mr Petrus Lucretius Struchmeijer, heeft een volmacht verstrekt aan Melchior Cremer, om namens haar aan de executeurs van het testament van Petrus Struchmeijer verantwoording te vragen inzake de administratie van deze nalatenschap.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

4

I-560a

3

14-03-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

notoriteit

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Lambrechts, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparante

Kampen

Echtgenote van Gerrit van der Meulen

 

naam

Ermberg, Hendrikje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparante

Kampen

Weduwe van Dirk Nijhoff

samenvatting

Comparanten verklaren dat een zoon van Dirk Lamberts en Alijda Bakker in Kampen is geboren in het najaar van 1789, genaamd Willem David Emanuel.

Details in de akte.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

5

I-560a

4

14-03-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

huwelijkscontract

 

 

onr. goed

n.v .t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Heerdt, Jacob Carel Fredrik baron van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractant

Burgemeester te Kampen

 

 

naam

Sloet van Lindenhorst, Anna Judith barones van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractante

Kampen

Echtgenote van contractant

samenvatting

Contractanten, gehuwd in Zwolle op 23-09-1810, verzoeken om hier te registreren de artikelen 3 en 5 uit hun huwelijkse voorwaarden, betrekking hebbend op echtscheiding en schulden.

Details in de akte.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

6

I-560a

5

15-03-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

notoriteit

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Jans, Jannegje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparante

Kampen

Weduwe van Jan Willem Bubeek

samenvatting

Comparante verklaart naar eer en geweten te weten dat Teuntje Mulder, echtgenote van Jacob Kroese, op een nieuwjaarsdag een zoon heeft gekregen die dezelfde dag gedoopt is als Jan

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

7

I-560a

6

19-03-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Toestemming voor een huwelijk

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Lambregs, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Vader

Schoenmaker te Kampen

Weduwnaar van Hendrikje van Eunen

 

naam

Lambregs, Hendrika Margrita

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dochter

Amsterdam

 

naam

Freede, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bruidegom

Amsterdam

samenvatting

Comparant geeft toestemming aan zijn dochter Hendrika Margrita te trouwen met Hendrik Freede te Amsterdam.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

8

I-560a

7

20-03-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Zegen, Antonia van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

Echtgenote van Harmen Frans Wolf

 

naam

Blok, mr Franois Qualterus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Leiden

 

naam

Moulin, Otto Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kampen

samenvatting

Comparante, die handelingsbekwaam is verklaard, verstrekt een volmacht aan mr Franois Qualterus Blok en Otto Hendrik Moulin, om namens haar te vorderen van haar echtgenoot te Zoeterwoude het bedrag dat hij gesommeerd is te betalen op 13-06 en 31-08-1810.

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

9

I-560a

8

23-03-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Meijnhardt, Jean Nicolas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Gepensioneerd kapitein te Kampen

 

 

naam

Beandeloqu, monsieur

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Paris

Rue des Augustins

 

naam

Verhagen, J. W.

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kapitein bij de lansiers te Versailles

 

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan zijn Franse zaakwaarnemer om namens hem, comparant, het geld terug te vorderen dat J. W. Verhagen hem schuldig is.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

10

I-560a

9

24-03-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Lohr, Johan Georg

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

getuige

Gepensioneerd sergeant te Kampen

 

 

naam

Casimir, Johan Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

getuige

Gepensioneerd sergeant majoor te Kampen

 

naam

Kuilman, Jurrien

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

getuige

Broodbakker te Kampen

 

naam

Dijk, Eimbertus van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Belanghebbende

Tamboer

7e regiment 1e bataillon 1e compagnie

samenvatting

Eerste comparant verklaart Eimbertus van Dijk te kennen uit het leger en te weten dat hij nu dient bij de Gardes van de Koning van Holland etc. De andere getuigen bevestigen dit verhaal. Ook worden de beide broers van Dijk en hun moeder genoemd. Details in de akte.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

11

I-560a

10

29-03-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

verzoek

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Vos, Gerrit Willem Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

comparant

Kampen

 

naam

Jans, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bruid

niet vermeld 

Weduwe van Jan Schallenberg

 

naam

Aarts, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Moeder

niet vermeld 

Weduwe van Bartels Willem van Schelle

samenvatting

Comparant verzoekt zijn moeder hem toestemming te geven om te trouwen met Aaltje Jans.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

12

I-560a

11

29-03-1811

F. L. Rambonnet

soort akte

Toestemming voor een huwelijk

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Aarts, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Moeder

Kampen

Weduwe van Bartels Willem van Schellen

samenvatting

Comparante verklaart toe te stemmen in het huwelijk dat haar zoon Gerrit Willems Vos wil aangaan met Aaltje Jans, weduwe van Hendrik Schallenberg.

NB. Zij zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

13

I-560a

12

29-03-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Verklaring van armoede

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Stevens, Albert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Getuige

Schokland

 

naam

Floris, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Getuige

Schokland

 

naam

Bruins, Dirk

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Getuige

Schokland

 

naam

Dirks, Jacob

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Belanghebbende

Emmeloord

 

samenvatting

Comparanten verklaren dat Jacob Dirks weduwnaar is, 5 minderjarige kinderen heeft en nog een zuster waar hij voor moet zorgen, dat hij niet onder de conscriptie kan vallen, omdat zo zijn kinderen tot armoede zullen vervallen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

14

I-560a

13

30-03-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Toestemming tot een huwelijk

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hellendoorn, Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Moeder

Kampen

Echtgenote van Dirk Stevens

samenvatting

Comparante verklaart toestemming te geven aan haar zoon uit een eerder huwelijk Jacobus van der Beek Hellendoorn om te trouwen met Maria Magdalena Otman uit Amsterdam.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

15

I-560a

14

05-04-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

verzoek

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hofman, Harmen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verzoeker

Kampen

 

 

naam

Hofman, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Vader

Kampen

 

naam

Dekkers, Hillegie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Moeder

Kampen

samenvatting

Comparant verzoekt zijn ouders hem toestemming te geven voor een huwelijk met Jannegie Roelofs.

NB. Hij zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

16

I-560a

15

05-04-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Toestemming voor een huwelijk

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hofman, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Vader

Kampen

 

naam

Dekkers, Hillegie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Moeder

Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren toestemming te geven aan hun zoon Harmen Hofman te trouwen met Jannegie Roelofs.

NB. Zij zeggen niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

17

I-560a

16

05-04-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

verzoek

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Roelofs, Jannegien

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verzoekster

Kampen

samenvatting

Comparante vraagt haar moeder Geertje Jans haar toestemming te verlenen te trouwen met Harmen Hofman.

NB. Zij zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

18

I-560a

17

05-04-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Toestemming tot een huwelijk

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Jans, Geertje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Moeder

Kampen

Weduwe van Gerrit Roelofs

samenvatting

Comparante verklaart toestemming te geven aan haar dochter Jannegie Roelofs te trouwen met Harmen Hofman.

NB. Zij zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

19

I-560a

18

05-04-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Timmerman, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Niet vermeld

samenvatting

In zijn hoedanigheid van executeur van het testament van G. van der Helm uit Zwolle, verklaart comparant een schuldvordering groot 4000 tegen 4 procent te hebben verkocht aan de gouverneur generaal te Batavia H. Daendels en A. van Wierden, ten laste van J. F. Serrurier en M. ten Cate te Zwolle

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

Notaris

 

21

I-560a

20

10-04-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Dijk, Dries Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn vrouw Evertje Lubbers Broekhuisen tot zijn erfgename te benoemen en haar het vruchtgebruik van zijn nalatenschap te schenken.

Zijn kleren en lijfstoebehoren zijn voor zijn bloedverwanten.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

22

I-560a

21

10-04-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Broekhuisen, Evertje Lubbers

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Dries Hendriks van Dijk

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen. Haar kleding en lijfstoebehoren zijn voor haar bloedverwanten.

NB. Zij zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

23

I-560a

22

12-04-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Toestemming tot een huwelijk

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Sellis, Aaltje Mense

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Moeder

Kampen

Echtgenote van Cobus Prins

samenvatting

Comparante verklaart toestemming te geven aan haar zoon uit een vorig huwelijk met Jochem Hendriks Oldenbroek, n.l. Jochem Oldenbroek gedoopt 29-10-1786, te trouwen met Engeltje Willems Kanis, weduwe van Gerrit Koetze uit Kampen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

24

I-560a

23

16-04-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Toestemming tot een huwelijk

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Isacq, Michiel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Vader

Koopman te Kampen

 

naam

Davids, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Moeder

Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren toestemming te geven aan hun dochter Klaartje Michiel, oud 27 jaar en wonend te Hoorn, te trouwen met Levi Salomons van Emden, koopman te Hoorn.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

25

I-560a

24

19-04-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

wisselprotest

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kolk, Barteld van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Veerschipper op Amsterdam te Kampen

 

naam

Moviat, Dirk

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Uitdrager te Kampen

 

naam

Hellinx, Emanuel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kleermaker te Kampen

Naam ook: Hellings

samenvatting

Op verzoek van comparant, gaat de notaris naar het huis van schuldenaren om betaling te vragen van een wissel groot 221,12. Dirk Moviat zegt hier niets mee te maken te hebben en Emanuel Hellinx kan niet betalen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

26

I-560a

25

19-04-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

wisselprotest

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

 

naam

Joseph, Hertog

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Slachter te Kampen

 

samenvatting

Op verzoek van de schuldeiser, gaat de notaris naar het huis van Hertog Joseph om betaling te vragen van een wissel groot 150. Schuldenaar antwoordt dat de wissel al is aangeboden tijdens het Joods Paasfeest en dat hij toen niet kon handelen; nu kan hij niet betalen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

27

I-560a

26

20-04-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Suskens, Mattheus Martinus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koopman te Kampen

 

naam

Suskens, Josephus Matheus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te geven aan hun zwager Jean des Marret en hun zuster Anna Maria Suskens wonend in Houthem, om namens hen de erfenis van hun tante Marie Philipie af te wikkelen en alles te doen wat noodzakelijk is.

 


inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

28

I-560a

27

20-04-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Toestemming tot een huwelijk

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Visscher, Klaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Vader

Landbouwer te Grafhorst

 

naam

Dekkers, Annegien

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Moeder

Grafhorst

samenvatting

Comparanten verklaren toestemming te geven aan hun dochter Anna, gedoopt 11-01-1784 te IJsselmuiden te trouwen met Jan, zoon van Klaas Jans en Jentje Jacobs, gedoopt 25-01-1778 te Rouveen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

29

I-560a

28

21-04-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk land en water

locatie

IJsselmuiden, in de Koekoek

 

 

comparanten

naam

Gooij, Barend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Woninhg, Janna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Korthoef, Jacob - senior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

landeigenaar

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jacob Korthoef sr de helft van een stuk land in de Koekoek voor een bedrag van 40. De andere helft is het eigendom van Hendrik Hollander uit IJsselmuiden.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

30

I-560a

29

23-04-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Romunde, Richard van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koopman te Kampen

 

 

naam

Dumon, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Wethouder te Oldemarkt

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te geven aan Willem Dumon om, namens hem op te treden in Oldemarkt (Vollenhove) en alles te doen wat noodzakelijk is.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

Notaris

 

31

I-560a

30

23-04-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Klappe, Bruijn Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Visser op Schokland

 

naam

Baas, Jacobie Dirkje de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Urk

Weduwe van Albert Romkes

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacobie Dirkje de Baas een bedrag van 600 tegen 5 procent per jaar wegens een schuit gemaakt bij Henrik Roelofs Willem en getuigd te Blokzijl in 1797, die als onderpand geldt.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

32

I-560a

31

26-04-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Een stuk weiland genaamd de Deventer Kamp

locatie

Zalk, tussen Gerrit van Dijk en Jan Westera

 

 

comparanten

naam

Jans, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landeigenaar te Zalk

 

naam

Oltmans, Grietje Lammerts

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zalk

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Tibout, Bernardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Schuldeiser

Landeigenaar te Zwolle

 

naam

Groen, Johanna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zwolle

Echtgenote van schuldeiser

Samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Bernardus Tibout en echtgenote een bedrag van 200 tegen 5 procent. Als onderpand geldt een stuk weiland in Zalk, waar nog een verplichting op rust ten behoeve van Manes Splinter.

 

 

 

 

inv. Nr

akte nr.

datum

notaris

 

33

I-560a

32

27-04-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. huis met twee tuinen en stal

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 1 nummer 58

 

2. huis naast het vorige

 

Kampen, Oudestraat wijk 1 nummer 63

 

3. huisje naast paardenstal van huis no. 1

 

Kampen, Achter de nieuwe Muur wijk 1 nummer 57

 

 

comparanten

naam

Nijs, Adriaan de

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Verkoper

Gewezen kolonel te Kampen

 

naam

Fullings, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Engelenburg, Lucas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Ontvanger der verponding te Kampen

 

Naam

Staveren, Elisabeth van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Lucas Engelenburg en echtgenote drie huizen in Kampen voor een bedrag van 6000.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

34

I-560a

33

27-04-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Merwede, Allegonda Johanna Coenders van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

Echtgenote van Fredrik Willem Constantijn van Motman

 

naam

Scherius, R.

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Amsterdam

samenvatting

Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan R. Scherius om namens haar van de Heer P. Munting te Amsterdam diverse goederen te ontvangen en alles te doen wat noodzakelijk is.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

35

I-560a

34

26-04-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Blanken, Cornelia Margaretha Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Gesepareerde echtgenote van Leonard Joseph de Crassier

samenvatting

In tegenwoordigheid van comparante, wordt de nagelaten boedel van haar vader Mathias Theodorus Blanken genventariseerd, voornamelijk kleding en meubilaire goederen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

36

I-560a

35

30-04-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis met water en land genaamd de Bosche

locatie

IJsselmuiden, in het Grote Blok, in het 24e Slag

 

 

comparanten

naam

Pastoor, Lourens

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kampen

En echtgenote Zwaantje de Jong

 

naam

Nijman, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kampen

En echtgenote Susanna de Jong

 

naam

Schootten, Bartha van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van Albert de Jong

 

Naam

Schootten, Reinier van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kampen

Als curator over Albert de Jong

 

Naam

Last, Barteld

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

In de Koekoek

En echtgenote Geertjen Rikens

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Barteld Last en echtgenote een stuk land met een huis voor een bedrag van 2000, betaalbaar in twee termijnen.

NB. Koopster zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

37

I-560a

36

30-04-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. twee morgen water en land genaamd het Geestelijk Land

locatie

IJsselmuiden, in het 4e Slag

 

2. twee morgen water en land genaamd Peter Lubbers Land

 

IJsselmuiden, in het 8e Slag

 

3. twee morgen water en land genaamd Kraaders Land met grondpacht

 

IJsselmuiden, in het 10e Slag

 

4. een haag genaamd Hendrik van de Rijn

 

IJsselmuiden, in het 13e Slag

 

 

comparanten

naam

Schootten, Bartha van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van Albert de Jong

 

naam

Nijman, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Curator

Kampen

Over Albert de Jong

 

naam

Schootten, Reinier van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Curator

Kampen

Over Albert de Jong

 

Naam

Last, Barteld

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koekoek

En echtgenote Geertje Rikens

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Barteld Last diverse vaste goederen voor een bedrag van 1733, betaalbaar in twee termijnen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

38

I-560a

37

30-04-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Twee morgen water en land genaamd Jan Kapers Land

locatie

IJsselmuiden, in het 11e Slag

 

 

comparanten

naam

Nijman, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

curator

Kampen

En echtgenote Susanna de Jong

 

naam

Schootten, Bartha van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van Albert de Jong

 

naam

Schootten, Reinier van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Curator

Kampen

Over Albert de Jong

 

Naam

Last, Barteld

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koekoek

En echtgenote Geertje Rikens

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Barteld Last en echtgenote twee morgen water en land in het Jan Kapers Land voor een bedrag van 100, betaalbaar in twee termijnen.

NB. Koopster zegt niet te kunnen schrijven,

 

 

 

.

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

39

I-560a

38

30-04-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Twee morgen water en land genaamd het Harmen Hollands Land

locatie

IJsselmuiden, in het 3e Slag

 

 

comparanten

naam

Laar, Gezina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Weduwe van Hermen van Schootten

 

naam

Schootten, Bartha van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van Albert de Jong

 

naam

Nijman, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Curator

Kampen

Over Albert de Jong

 

Naam

Schootten, Reinier van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Curator

Kampen

Over Albert de Jong

 

Naam

Last, Barteld

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koekoek

En echtgenote Geertje Rikens

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Barteld Last en echtgenote een stuk land in de Koekoek voor een bedrag van 167, betaalbaar in twee termijnen.

NB. Koopster zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

40

I-560a

39

30-04-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Hof en huis

locatie

IJsselmuiden, Nieuwe Weg bij de Meerbrug, tussen het meer, Coetzier en van Gelder

 

 

comparanten

naam

Coets, Mathijs

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Kampen

 

naam

Bruijnier, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

IJsselmuiden

En echtgenote Margareta Wijnbergen

 

naam

Asselt, Arend Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

IJsselmuiden

En echtgenote Hendrika Vosselman

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Johanna Telder geboren Wijnbergen, verklaren verkocht te hebben aan Arend Jan van Asselt en echtgenote een hof en huis voor een bedrag van 575.

NB. Margareta Wijnbergen zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

41

I-560a

40

02-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis

locatie

Kampen, Bovenhofstraat wijk 1 nummer 176

 

 

comparanten

naam

Beunink, Egidia Klara

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

verkoopster

Eigenares te Kampen

Weduwe van Barend Lankhorst

 

naam

Vos, Wolter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Mandenmaker te Kampen

 

naam

Wilsum, Berendina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Wolter Vos en echtgenote een huis in de Bovenhofstraat voor een bedrag van 130.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

42

I-560a

41

04-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Borgtocht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Dorffler, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Hospes te IJsselmuiden

 

naam

Frilink, Albert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Kampen

 

naam

Egbert, Roelofje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Begunstigde

Kampen

Weduwe van Jacob Jacobze

samenvatting

Beide comparanten verklaren een borgtocht te willen stellen als garantie voor de ontvanger te Grafhorst, dat Roelofje Egberts aan haar verplichtingen zal voldoen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

43

I-560a

42

06-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Nijs, Adriaan de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Kampen

 

naam

Fullings, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

Echtgenote van volmachtgever

 

naam

Auwers, Franciscus Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Apotheker te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Franciscus Johannes Auwers om namens hen op te treden en hun zaken te behartigen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

44

I-560a

43

06-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Beek, Gerrit Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Leverancier van de fourage te Deventer

 

naam

Zweege, Susanna ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Deventer

Echtgenote van volmachtgever

 

naam

Slot, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Avou bij tribunaal te Zwolle, wonend te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Jan Slot om namens hen op te treden tegen de voogden van volmachtgeefster en zo inzicht te verschaffen in de administratie van haar overleden ouders en de goederen en gelden te ontvangen die haar toekomen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

45

I-560a

44

07-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Toestemming voor een huwelijk

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Berkum, Dirkje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Moeder

Kampen

Weduwe van Jan Smit

 

naam

Smit, Luberta

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dochter

Amsterdam

 

samenvatting

Comparante verklaart toestemming te geven aan haar dochter te trouwen met Wilhelm Ludwig Hermans, schoenmakersbaas te Amsterdam, Amstelstraat 45.

NB. Comparante zet een kruisje i.p.v. haar naam.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

46

I-560a

45

09-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Upwich, Willem Lodewijk van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Wethouder te Kampen

samenvatting

Testateur, tijdelijk verblijvend bij zijn moeder op Laanzicht te IJsselmuiden, verklaart zijn testament van 27-12-1805 te herroepen. Hij vermaakt en legateert aan zijn vrouw Petronille de Proft alles wat wettelijk is toegestaan en benoemt haar tot voogdes over de kinderen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

47

I-560a

46

09-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Proft, Petronille de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Willem Lodewijk van der Upwich

samenvatting

Testatrice verklaart haar testament van 27-12-1805 te herroepen. Zij vermaakt en legateert alles aan haar echtgenoot.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

48

I-560a

47

11-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

voogdij

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Brink, Maria Aarens

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Moeder

Kampen

Weduwe van Roelof Slager

 

naam

Schootten, Reinier van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Koopman te Kampen

 

 

naam

Rook, Jurrien

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Landman te Kampen

 

Naam

Aars, Dries

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Landman te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart tot voogden over haar minderjarige kinderen aan te stellen Reinier van Schootten en Jurrien Rook en Dries Aars tot toeziend voogd.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

49

I-560a

48

11-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, hof en schuur

locatie

IJsselmuiden, Nieuwe Weg nummer 83

 

 

comparanten

naam

Breembroek, Lambertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kleermakersbaas te Kampen

 

naam

Damman, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Rensink, Herman

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Timmerman te IJsselmuiden

 

Naam

Kattenbeld, Gerdina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

IJsselmuiden

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Herman Rensink en diens echtgenote een huis in IJsselmuiden voor een bedrag van 500, waarvan een gedeelte op het perceel blijft gevestigd tegen 5 procent per jaar.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

50

I-560a

49

12-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

Adres comparante

locatie

Kampen, stadserf de Vossenweerd

 

 

comparanten

naam

Brink, Maria Arends

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

Weduwe van Roelof Slager

 

naam

Brink, Harmen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Vollenhove

Broer van volmachtgeefster

samenvatting

Comparante heeft haar broer gemachtigd namens haar op te treden, vooral in de afwikkeling van de nalatenschap van hun broer Jan Brink.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

51

I-560a

50

12-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Toestemming voor een huwelijk

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Benekamp, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Vader

Bakker te Kampen

Weduwnaar van Geertruid Dekker

 

naam

Benekamp, Femmetje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dochter

Wilsum

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven aan zijn dochter Femmetje, gedoopt 22-02-1789 om te trouwen met Pieter van Wijk, schipper.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

52

I-560a

51

13-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

wisselprotest

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kolk, Barteld

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Veerschipper te Kampen

 

naam

Wehling, Johanna Christina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Winkelierster te Kampen

samenvatting

Op verzoek van schuldeiser, begeeft de notaris zich naar het huis van Johanna Christina Wehling om betaling te vragen van een rekening groot 172,10; zij erkent de schuld, maar kan pas betalen over zes weken.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

53

I-560a

52

14-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hauwert, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Kostkoper in Kampen

Geertruiden en Catharina Gasthuis

 

naam

Wijtman, Leendert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Makelaar te Amsterdam

Leidsegracht

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Leendert Wijtman om namens hem, comparant, op te nemen een bedrag van 1500 (Hollandse courant) met als onderpand comparants huis in de Torensteeg te Amsterdam, bewoond door een broodbakker.

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

54

I-560a

53

14-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Scheepstimmerwerf

locatie

Kampen, buiten de Hagenpoort

 

 

comparanten

naam

Eijken, Jacob van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

 

naam

Spaman, Albert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Albert Spaman, groot 230 en gevestigd op een scheepstimmerwerf te Kampen; oorspronkelijk ten behoeve van Jan en Reijndert Al.

NB. Bijgevoegd de originele schuldbekentenis en de kwitantie.

 

 

 

;

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

55

I-560a

54

14-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where met getimmerte genaamd de Buiten Helling

locatie

Kampen, buiten de Hagenpoort, letter C nummer 89

 

 

comparanten

naam

Bruinier, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Scheepstimmerman te Kampen

 

naam

Hulst, Lammegien

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Bruins, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Timmerman te Brunnepe

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Gerrit Bruins een huis buiten de Hagenpoort voor een bedrag van 775; kopers verklaren tijdens het leven van verkopers daar geen scheepshelling aan te zullen leggen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

56

I-560a

55

14-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Nuijen, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Tapper te Kampen

 

naam

Hardenberg, Sijbrand Alberts

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Niet vermeld

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Sijbrand Alberts Hardenberg, groot 1200 en gevestigd op een slepersplaats.

Deze schuldvordering is comparant toegekomen via zijn overleden broer Hendrik Nuijen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

57

I-560a

56

15-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Ittersum, Lodewijk Arend van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

volmachtgever

curator te Kampen

 

naam

Methorst, Antonie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Utrecht

samenvatting

Als curator over Elisabeth Jacoba van Ittersum, douairire van der Capellen tot Papenkop uit Kampen, verklaart comparant een volmacht te verstrekken aan Antonie Methorst, die haar administratie beheert, om namens haar de nalatenschap af te wikkelen van Emmerentia Cornelia van der Capellen en de successierechten te betalen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

58

I-560a

57

15-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Drie akkertjes zaailand

locatie

Wilsum, in het Lamburger Slag nummer 200, tussen Albers en van Bruggen

 

 

comparanten

naam

Albers, Brand

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Zalk

 

naam

Willems, Hendrikje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zalk

Echtgenote van verkoper

 

naam

Woude, Egbert van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

Naam

Eijken, Wichertje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Egbert van der Woude en echtgenote drie akkertjes zaailand onder Wilsum voor een bedrag van 325.

NB. Handtekening van koopster ontbreekt.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

59

I-560a

58

15-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk land

locatie

Kampen, op de Wilsummer Weerd

 

 

comparanten

naam

Bondam, mr Gerhard

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Wethouder te IJsselmuiden

 

naam

Kok, Anna

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

IJsselmuiden

Echtgenote van verkoper

 

naam

Groot, Hendrik Arends de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kampen

 

Naam

Heimerigs, Jantje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Hendrik Arends de Groot en echtgenote een stuk land op de Wilsummer Weerd voor een bedrag van 2500.

NB. Handtekening van koopster ontbreekt.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

60

I-560a

59

16-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

de

 

onr. goed

1. Huis

locatie

Kampen, Hofstraat wijk 3 nummer 139

 

2. huis

 

Kampen, Hofstraat wijk 2 nummer 208

 

 

comparanten

naam

Kuiper, Dirk

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zilversmidknecht te Kampen

 

naam

Deventer, Catharina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Hoorn, Jan Ambrosius

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Eigenaar te Kampen

 

Naam

Laan, Catharina van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Ambrosius Hoorn en diens echtgenote een bedrag van 300 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand gelden twee huizen in de Hofstraat.

NB. Schuldeisers hebben niet getekend.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

61

I-560a

60

16-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis

locatie

Kampen, Hofstraat westzijde, wijk 3 nummer 139

 

 

comparanten

naam

Hagedoorn, Geesje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Weduwe van Wytse Groen

 

naam

Kuiper, Dirk

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zilversmidknecht te Kampen

 

naam

Deventer, Catharina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving groot 495,50 ten laste van Dirk Kuiper en diens echtgenote, gevestigd op een huis in de Hofstraat.

NB. Schuldenaars hebben niet getekend.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

62

I-560a

61

17-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Een slepersplaats

locatie

Niet vermeld

 

 

comparanten

naam

Hardenberg, Sijbrand

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Sleper te Kampen

 

naam

Jochems, Fijgien

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Rauwertz, Gesina Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

 

Naam

Pleek, Cornelia

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Winkelierster te Kampen

Weduwe van Hendrik Drijer

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gesina Catharina Rauwertz een bedrag van 1000 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt hun slepersplaats, waar nog een verplichting op rust ten behoeve van Harm Willems; Cornelia Pleek staat borg voor de betalingen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

63

I-560a

62

20-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis

locatie

Wilsum, nummer 29

 

 

comparanten

naam

Kasper, Andries

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kleermaker te Wilsum

 

naam

Jans, Janna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Wilsum

Echtgenote van verkoper

 

naam

Andries, Mannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Visser te Wilsum

 

Naam

Peters, Willempie

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Wilsum

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Mannes Andries en diens echtgenote een huis te Wilsum voor een bedrag van 156.

NB. Kopers en verkopers zeggen niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

64

I-560a

63

20-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een huis

locatie

Wilsum, nummer 16

 

 

comparanten

naam

Andries, Mannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Visser te Wilsum

 

naam

Peters, Willempie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Wilsum

Echtgenote van verkoper

 

naam

Kasper, Andries

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kleermaker te Wilsum

 

Naam

Jans, Janna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Wilsum

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Andries Kasper en diens echtgenote een huis in Wilsum voor een bedrag van 356, waarvan een deel moet worden betaald aan Hendrik van t Hul, wethouder te Wilsum.

NB. kopers en verkopers zeggen niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

65

I-560a

64

20-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk moesland

locatie

IJsselmuiden, nummer 856, tussen het Meer en Schult

 

 

comparanten

naam

Eijkink, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Hovenier te IJsselmuiden

 

naam

Schimkes, Janna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

IJsselmuiden

Echtgenote van verkoper

 

naam

Korthoef, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Arbeider te IJsselmuiden

 

Naam

Fox, Fijgie

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

IJsselmuiden

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jan Korthoef en diens echtgenote een stuk moesland in IJsselmuiden voor een bedrag van 500, betaalbaar in twee termijnen.

NB. alleen koper heeft getekend.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

66

I-560a

65

20-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

wisselprotest

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Cohen, Salomon Abraham

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

David, Levy

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

samenvatting

Op verzoek van schuldeiser, gaat de notaris naar het huis van Levi David om betaling re vragen van een wissel groot 108 voor geleverde goederen. De vrouw van schuldenaar erkent de wissel en belooft betaling over 4 weken.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

67

I-560a

66

21-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

4 morgen land

locatie

Wilsum, tussen de Weerd, Zwakenberg en Dirks

 

 

comparanten

naam

Nieuwenhuis, Christiaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Arts te Zwolle

 

naam

Forsten, Jacob Balthazar

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Commissaris van de posterijen te Delft

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving groot 2500 ten laste van Jacob Balthazar Forsten, gevestigd op een stuk land in Wilsum.

NB. bijgevoegd de oorspronkelijke schuldbekentenis.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

68

I-560a

67

23-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis

locatie

Kampen, Hofstraat wijk 3 nummer 132 (eerst 128)

 

 

comparanten

naam

Hellings, Emanuel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kleermaker te Kampen

 

 

naam

Evers, Jacoba

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Woude, Egbert van der Woude

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

Naam

Eijken, Wichertje van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Egbert van der Woude en diens echtgenote een huis in de Hofstraat voor een bedrag van 525.

NB. koopster heeft niet getekend.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

69

I-560a

68

23-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Vlker, Georg Philip Carl

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Gepensioneerd sergeant te Kampen

 

naam

Heuser, Johan Christiaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Schoenmaker te Kirberg (NassauDietz)

 

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan zijn zwager Johan Christiaan Heuser om mede namens hem de nalatenschap af te wikkelen van zijn moeder Helena Snijders, weduwe van Johannes Albertus Vlker.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

70

I-560a

69

23-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

borgtocht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Korthoef, Jacob - senior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Turfboer te IJsselmuiden

 

naam

Korthoef, Jacob - junior

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Turfboer te IJsselmuiden

 

naam

Rekveld, Lammert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Turfboer te IJsselmuiden

samenvatting

Comparanten verklaren allen borg te staan voor elkaar als garantie voor de betaling van belasting en zegel en de jaarlijkse vervening.

NB. Lammert Rekveld zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

71

I-560a

70

23-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

borgtocht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Tiemens, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Turfboer in de Koekoek

 

naam

Hollander, Geert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Turfboer in de Koekoek

 

naam

Hollander, Timen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Turfboer in de Koekoek

samenvatting

Comparanten verklaren allen borg te staan voor elkaar als garantie voor de betaling van belasting en zegel en de jaarlijkse vervening.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

72

I-560a

71

23-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis

locatie

Kampen, Hofstraat wijk 3 nummer 128 (nu: 132)

 

 

comparanten

naam

Eijken, Jacob van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

Hellings, Emanuel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kleermaker te Kampen

 

naam

Evers, Jacoba

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Emanuel Hellings en echtgenote, groot 525 en gevestigd op een huis in de Hofstraat.

NB. schuldenares heeft niet getekend; bijgevoegd: de oorspronkelijke schuldbekentenis.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

73

I-560a

72

24-05-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Borgtocht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Braam, Maria Catharina Albertina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

borg

Kampen

Weduwe van V. J. Engelenburg

 

naam

Engelenburg, mr Lucas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Begunstigde

Ontvanger der verponding te Kampen