terug naar inhoud

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 1

I-560b

128

18-07-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Toestemming voor een huwelijk

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Meijnhardt, Johannes Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bruidegom

Gepensioneerd kapitein te Kampen

samenvatting

Comparant verzoekt zijn moeder Geertruij Helena Wilhelmina Schadel, weduwe van mr Otto Roleman Fredrik Meijnhardt, om hem toestemming te geven te trouwen met Alida Catharina de Greve

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 2

I-560b

129

18-07-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

wisselprotest

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Greving, Herm

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

expeditiekantoor Valck te Kampen

 

naam

Levy, Elias

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman/winkelier te Kampen

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, gaat de notaris naar het huis van Elias Levy om betaling te vragen van ƒ300. Schuldenaar zegt de wissel niet te accepteren noch te betalen, zoals de opdrachtgever weet. De notaris tekent protest aan wegens non-acceptatie. 

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 3

I-560b

130

21-07-1811

Mr F. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

 

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Nijs, Adriaan de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Ex-kolonel te Kampen

 

naam

Kock, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Vrederechter te Kampen

samenvatting

In verband met zijn vertrek naar Oost-Indiλ, verklaart comparant een volmacht te verstrekken aan Hendrik Kock om namens hem op te treden en te ontvangen wat hem is toegestaan, n.l. een bedrag van ƒ2000 van het pensioen van kapitein Leonard Joseph de Crassier.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 4

I-560b

131

21-07-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

Diverse stukken hooi- en weideland

locatie

Oosterwolde

 

 

comparanten

naam

Nieuwenhuis, Benjamin - senior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

executeur

Buitenvader van het Arme Weeshuis te Kampen

 

naam

Welmers, mr Wilhelm

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Eigenaar te Kampen

 

naam

Aalten, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kamperveen

Ook: Aalts

 

Naam

Mulders, Lubbertje Driesen

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kamperveen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Als mede-executeur van de boedel van Christina Ekker, weduwe van Marten Rugen, verklaart comparant verkocht te hebben aan mr Wilhelm Welmers een schuldvordering groot ƒ800 ten laste van Peter Aalten (Aalts) en echtgenote, gevestigd op diverse vaste goederen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 5

I-560b

132

22-07-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. huis, berg en schuur

locatie

Wilsum, nummer 3

 

2. bouwland in het Lamburger Slag

 

Wilsum, nummer 201

 

3. een morgen bouwland in het Lamburger Slag

 

Wilsum, nummer 203

 

4. een morgen bouwland in het Lamburger Slag

 

Wilsum, nummer 204

 

5. twee morgen groenland in het Lamburger Slag

 

Wilsum, nummer 71

 

 

comparanten

naam

Bruggen, Gerrit Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Wilsum

 

 

naam

Gerrits, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Wilsum

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Woude, Egbert van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

Naam

Eijken, Wichertje van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklarfen schuldig te zijn aan Egbert van der Woude en diens echtgenote een bedrag van ƒ500 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand gelden diverse vaste goederen in Wilsum, waarop nog enige verplichtingen rusten.

Zie akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 6

I-560b

133

23-07-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. Huis genaamd Herberg de Zwaan met hof, berg en schuur

locatie

Wilsum, nummer 23

 

2. een kamp weiland

 

Wilsum, nummer 206

 

3. twee morgen groenland

 

Wilsum, nummer 290

 

4. twee koescharen

 

Wilsum, op de Wilsummer Weerd

 

 

comparanten

naam

Bruggen, Zwier Willems van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Herbergier te Wilsum

 

 

naam

Albers, Lubbigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Schuldenares

Wilsum

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Vilsteren, Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Kleermaker te Zwolle

 

 

Naam

Mensing, Geertrui

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zwolle

Echtgenote van schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan van Vilsteren en echtgenote een bedrag van ƒ1000 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand gelden diverse vaste goederen in Wilsum, waarop nog enige verplichtingen rusten.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 7

I-560b

134

24-07-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Zegen, Antonia van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van Harm Frans Wolf

 

naam

Woude, Egbert van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

Eijken, Wichertje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van schuldeiser

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Egbert van der Woude en echtgenote een bedrag van ƒ400 tegen 4 procent jaars.

Als onderpand gelden haar persoon en goederen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 8

I-560b

135

24-07-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

wisselprotest

 

 

onr. goed

Adres schuldenaar

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 3 nummer 75

 

 

comparanten

naam

Vos, Rein

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Beurtschipper te Kampen

 

naam

Moulin, Evert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Winkelier te Kampen

samenvatting

Op verzoek van Rein Vos, begeeft de notaris zich naar het huis van Evert Moulin om betaling te vragen van ƒ718, 11 stuivers en 4 penningen. Schuldenaar zegt de wissel niet te kunnen accepteren noch betalen, zoals de schuldeiser weet. De notaris protesteert vanwege non-acceptatie.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 9

I-560b

136

25-07-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Wielink, Hendrikje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kamenier te Amsterdam

 

 

naam

Wolf, Frans Herms

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kostkoper in het H. Geest Gasthuis te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan Frans Herms Wolf om namens haar op te treden, met name bij de verkrijging van haar deel van de nalatenschap van haar vader Warner Wielink 

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 10

I-560b

137

28-07-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 3 nummer 68

 

 

comparanten

naam

Meur, Abraham

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Slachter te Kampen

 

naam

Polak, Sara

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Berghuis, Jacobus Geurtsz

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

naam

Drijer, Maijke

 

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jacobus Berghuis en echtgenote een huis op de Oudestraat voor een bedrag van ƒ1260. Kopers nemen de hypotheek ten behoeve van Berend van Aalderink over.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 11

I-560b

138

29-07-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en hof

locatie

Brunnepe, letter C nummer 45

 

 

comparanten

naam

Nieuwenhuis, Benjamin  -  senior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Buitenvader Armen Weeshuis te Kampen

 

 

naam

Zorg, Martha

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van schuldeiser

 

naam

Kanis, Jan Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

 

Brunnepe

 

Naam

Jans, Janna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Brunnepe

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparanten verklaren ontvangen te hebben van Jan Gerrits Kanis en echtgenote een bedrag van ƒ75 van een schuld groot ƒ300, gevestigd op een huis in Brunnepe en enkele akkers ernaast. Door deze aflossing is het huis weer vrij.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

12

I-560b

139

29-07-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Venestraat wijk 1 nummer 181

 

 

comparanten

naam

Westerhof, Roelof

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Winkelier te Kampen

 

naam

Marle, Elisabeth van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Dollekamp, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schipper te Kampen

 

Naam

Constant, Marie

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Hendrik Dollekamp en diens echtgenote een huis in de Venestraat voor een bedrag van ƒ500, waarvan een deel renteloos op het perceel blijft gevestigd.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 13

I-560b

141

02-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Twee stukken land

locatie

Wilsum, nummer 18 en 19

 

 

comparanten

naam

Moses, Israel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

 

naam

Middelberg, Gerhard

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Winkelier te Kampen

 

naam

Boeve, Geertruida

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van schuldeiser

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerhard Middelberg en diens echtgenote een bedrag van ƒ400 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand gelden twee stukken land in Wilsum.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 14

I-560b

142

02-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Noorwegen, IJsebrand

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Landman te Genemuiden

samenvatting

Testateur verklaart zijn huisvrouw tot zijn enige erfgename te benoemen. Mocht zij hertrouwen, dan zal zij ƒ500 uitkeren aan zijn naaste bloedverwanten. Bij haar vooroverlijden, zal de nalatenschap verdeeld worden onder de bloedverwanten van hem en zijn vrouw.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 15

I-560b

143

02-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kuiper, Geesje Alberts

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Genemuiden

Echtgenote van IJsebrand Noorwegen

samenvatting

Testatrice verklaart haar man tot haar enige erfgenaam te benoemen. Bij hertrouwen, zal hij ƒ500 betalen aan haar bloedverwanten. Bij zijn vooroverlijden gaat de nalatenschap naar haar bloedverwanten en die van haar man.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 16

I-560b

144

04-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Rappard, Walraven Christiaan Pieter van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Inspecteur der belastingen te Vollenhove

 

naam

Streuber, H. W.

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Eigenaar te Zaltbommel

 

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan H. W. Streuber om mede namens hem, comparant, de nalatenschap van H. van Bijsterveldt weduwe van R. van Hasselt te regelen en alles te doen wat noodzakelijk is.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 17

I-560b

145

05-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

wisselprotest

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Jakobs, Abraham

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Koopman te Zwolle

 

naam

Davids, Levi

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

Wonend Broederstaat

samenvatting

Namens opdrachtgever, gaat de notaris naar het huis van Levi Davids om betaling te vragen van een wissel groot ƒ131 en 16 stuivers. Schuldenaar weigert betaling en de notaris protesteert hiertegen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 18

I-560b

146

07-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Vissersschuit

locatie

n.v.t.

 

 

comparanten

naam

Albers, Bruin

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Visser te Emmeloord

 

naam

Albers, Louw

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Visser te Emmeloord

 

naam

Hagedoorn, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Scheepstimmerman te Genemuiden

 

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Hagedoorn een bedrag van ƒ686 tegen 5 procent voor de aankoop van een vissersschuit met viskaar.

Als speciaal onderpand geldt de vissersschuit.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 19

I-560b

147

08-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

 Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Drie huisjes naast elkaar

locatie

Kampen, Groenestraat wijk 3 nummer 302, 303 en 304

 

 

comparanten

naam

Adams, Lambertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Pastoor te Kampen

 

naam

Holterman, Euphemia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Westwoude

Erfgename van haar broer Gerrit Holterman

 

naam

Wonings, Antonie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Winkelier te Kampen

 

 

Naam

Veen, Maria van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, verklaart comparant verkocht te hebben aan Antonie Wonings en diens echtgenote drie huisjes in de Groenestraat voor een bedrag van ƒ100.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 20

I-560b

148

08-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

Erf en goederen

locatie

Zuideinde en de Zande

 

 

comparanten

naam

Tichler, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Advocaat te Kampen

 

 

naam

Heumerberg, M. D. van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Romeijn, Fredrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Molenaar te Kampen

Wonend buiten de Venepoort

 

Naam

Meulen, Anna Hendrina ter

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

 

Naam

Teune, Jan

 

 

Functie

Beroep-/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kamperveen

En echtgenote Annigje Hupser

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Fredrik Romeijn en echtgenote een schuldvordering groot ƒ1500 ten laste van Jan Teune en diens echtgenote, gevestigd op hun vaste goederen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 21

I-560b

149

09-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

wisselprotest

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kolk, Barteld van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Schipper te Kampen

Namens Hendrik Brinkman en Zoon te Amsterdam

 

naam

Levy, Elias

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman/winkelier te Kampen

 

samenvatting

Op verzoek van opdrachtgever, gaat de notaris naar het huis van Elias Levy om betaling te vragen van ƒ282,10. Schuldenaar zegt vooralsnog niet te betalen, waarop de notaris protesteert vanwege non-betaling.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 22

I-560b

150

10-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Visscher, Harmen Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Visser te Veecaten

 

 

naam

Moulin, Otto Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Praktizijn rechtbank Zwolle te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Otto Hendrik Moulin, speciaal om comparants zaak tegen Clemens Luchtenberg uit Westenholte te behartigen over afbraak van comparants huis en ontruiming van de grond.

NB. volmachtgever zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 23

I-560b

151

10-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Stal

locatie

Kampen, Koornmarkt wijk 1 nummer 37

 

 

comparanten

naam

Westendorp, Lubertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kastelein te Kampen

Herberg over de Visbrug

 

naam

Carstink, Alida

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Berghuis, Dirk

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Timmerman te Kampen

 

 

Naam

Meilij, Johanna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Dirk Berghuis en echtgenote een stal in Kampen voor een bedrag van ƒ180.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 24

I-560b

152

12-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

borgtocht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Last, Barteld

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Turfboer in de Koekoek

 

naam

Hollander, Timen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Turfboer in de Koekoek

 

naam

Bleidenstein, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Begunstigde

Turfboer in de Koekoek

samenvatting

Comparanten verklaren borg te staan voor Jan Bleidenstein inzake correcte betaling van de belasting  voor de vervening.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 25

I-560b

153

12-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Moviat, Dirk

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koopman te Kampen

 

 

naam

Moulin, Otto Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Praktizijn rechtbank Zwolle te Kampen

 

naam

Bondam, Pieter Gerritszoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Otto Hendrik Moulin om namens hem, comparant, van Pieter Bondam Gerritszoon te vorderen en te ontvangen het geld voor drie overgenomen rijtuigen met toebehoren en het vervoer ervan naar Amsterdam.

 

 


 

 

                       

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 26

I-560b

154

13-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Jelink, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Duffelweversknecht te Kampen

 

 

naam

Galen, Dirk van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Metselaar te Kampen

 

naam

Rhoden, Willem Stevens van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Roededrager te Kampen

 

Naam

Galen, Anna van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

Echtgenote van Willem van Rhoden

 

Naam

Galen, Barta

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

Echtgenote van Adriaan Hendrik Harenberg

 

naam

Harenberg, Adriaan Hendrik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Verver te Kampen

 

Naam

Jelink, Abraham

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Loodgieter te Kampen

 

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Everdina Schaasbergen weduwe van Cornelis Vermeij te Haarlem, verklaren een volmacht te verstrekken aan Adriaan Hendrik Haremberg en Abraham Jelink, om namens hen, erfgenamen, de nalatenschap te regelen en alles te doen wat noodzakelijk is.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 27

I-560b

155

15-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kroeze, Johannes Gerardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Kostkoper te Kampen

 

naam

Kroeze, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

Echtgenote van Jan Vreenegoor

 

naam

Kroeze, Petrus Reinerus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Winkelier te Amsterdam

broer

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Willem Kroeze, verklaren een volmacht te verstrekken aan hun broer Petrus Reinerus Kroeze, om namens hen de nalatenschap te regelen en alles te doen wat noodzakelijk is.

 

 


 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 28

I-560b

156

16-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Verklaring van eigendom

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hogeveen, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

comparant

Schipper te Smilde

 

naam

Jong, Klaas Jan de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

comparant

Schipper te Wanneperveen

 

naam

Gonkes, Wietze

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Eigenaar

Schipper te Smilde

samenvatting

Beide comparanten verklaren zeer goed te weten dat de praam genaamd de Drie Broers, gebouwd in 1801 te Nieuwenhuis, het eigendom is van Wietze Gonkes te Smilde. Ze zijn bereid hier een eed voor af te leggen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 29

I-560b

157

16-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

huwelijkscontract

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Meijnhardt, Johannes Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractant

Gepensioneerd kapitein te Kampen

Zoon van Geertruij Helena Wilhelmina Schadel weduwe van mr Otto Roleman Fredrik Meijnhardt

 

naam

Greeve, Alida Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractante

Kampen

Dochter van David de Greeve en Christina Elisabeth Valck, beiden overleden

samenvatting

Comparanten verklaren voornemens te zijn met elkaar in het huwelijk te treden en maken daartoe afspraken: er zal b.v. geen gemeenschap van goederen zijn en schulden voor het huwelijk gemaakt zijn persoonlijk. Verdere details in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 30

I-560b

158

19-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Oostenrijk, Johannes Christoffel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Foeragemeester Marine Texel, nu te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn zuster Mathea Cornelia Oostenrijk uit Kampen tot zijn erfgename te benoemen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 31

I-560b

159

19-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v .t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Oostenrijk, Johannes Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Foeragemeester Marine Texel, nu te Kampen

 

naam

Fels, Jan Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Zilversmid te Kampen

 

naam

Beekman, Fredrik Christoffel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Winkelier te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan Jan Jacob Fels en Fredrik Christoffel Beekman, om namens hem, comparant, op te treden, met name in de afwikkeling van de nalatenschap van zijn ouders  Matheus Oostenrijk en Johanna Geertruij Beekman en het deel van zijn zuster Mathea Cornelia te beheren tot haar meerderjarigheid.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 32

I-560b

160

19-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Oever, Jan van ‘t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koopman te Kampen

Als boekhouder van het Stads Werkhuis

 

naam

Veen, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Veerschipper op Amsterdam te Kampen

 

samenvatting

In zijn functie van boekhouder van het Stads Werkhuis, verklaart comparant een volmacht te verstrekken aan Jan van der Veen om namens hem op te treden en uitstaande rekeningen ten behoeve van het Werkhuis te innen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 33

I-560b

161

20-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Verklaring van eigendom

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kaaman, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant

Bakker te Zwartsluis

 

naam

Fernhout, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant

Schipper te Hoogeveen

 

 

naam

Kruijs, Albert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Eigenaar

Schipper te Meppel

samenvatting

Comparanten verklaren zeer goed te weten dat Albert Kruijs eigenaar is van de praam genaamd Arendina, liggend in de haven van Kampen en gebouwd in Meppel in 1775. Zij zijn bereid dit onder ede te bevestigen. 

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 34

I-560b

162

22-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk grond van een stal

locatie

Kampen, Koldenhovensteeg wijk 3 nummer 62

 

 

comparanten

naam

Dekker, Wolter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Spekslager te Kampen

 

 

naam

Warnar, Marganta

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Beekman, Antonie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Messenmaker te Kampen

 

Naam

Kluisenaar, Maria

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Antonie Beekman en diens echtgenote een stuk grond van een stal voor een bedrag van ƒ60.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 35

I-560b

163

26-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, schuur en where genaamd de Bellevedere

locatie

Kampen, buiten de Koornmarktpoort, wijk 1 nummer 1

 

 

comparanten

naam

Vaart, Jacob ter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmerman te Kampen

 

 

naam

Dam, Femmigie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Bruinier, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Scheepstimmerman te Kampen

 

Naam

Hulst, Lammegie

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Gerrit Bruinier en diens echtgenote een huis buiten de Koornmarktpoort voor een bedrag van ƒ400; een deel blijft op het perceel gevestigd tegen 5 procent.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 37

I-560b

164

26-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk groenland met haagje en hofje

locatie

Kamperzeedijk, in het Genemuider Marselis Slag nummer 87

 

 

comparanten

naam

Klaassen, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Zeedijk

 

naam

Klaassen, Geertje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Aan de Zeedijk

Echtgenote van verkoper

 

naam

Roelofs, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman aan de Zeedijk

 

Naam

Jacobs, Zwaantje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Aan de Zeedijk

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Hendrik Roelofs en diens echtgenote een stuk groenland met haagje en hofje voor een bedrag van ƒ150; de koopsom is nog niet betaald, rente 4 procent.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 38

I-560b

165

26-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. Land en water

locatie

Koekoek, in het 24e Slag bij Dijker Steeg

 

2. een rille

 

Koekoek, Koekoekssteeg in het 15e Slag

 

 

comparanten

naam

Harms, Rijkend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Winkelier te Kampen

 

naam

Last, Grietje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Last, Barteld

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Turfboer in de Koekoek

 

Naam

Rijkens, Geertje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Koekoek

Echtgenote van koper

vsamenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Barteld Last en diens echtgenote enige vaste goederen voor een bedrag van ƒ825, betaalbaar in maart 1812.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 39

I-560b

166

26-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Borgtocht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Dirks, Lambert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Landman aan de Zeedijk

 

naam

Bartels, Rijkend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Turfboer in de Koekoek

 

naam

Doorn, Egbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Landman aan de Zeedijk

 

samenvatting

Comparanten verklaren voor elkaar borg te staan inzake betaling van de verschuldigde belasting op de import van turf.

NB. eerste comparant verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 40

I-560b

167

27-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Grave, Anna Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Arbeidster te Kampen

Weduwe van Albert Spoor

 

naam

Grave, Willem Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Landman te Veesen

broer

samenvatting

Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan haar  broer Willem Jans Grave, om namens haar op te treden bij de afwikkeling van de nalatenschap van hun zuster Magteld Jans Grave uit Epe en alles te doen wat noodzakelijk is.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 41

I-560b

168

27-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Akker

locatie

Kampen, polder van Dronthen in het Bussche Bredeslag

 

 

comparanten

naam

Groenou, Thomas van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Fabrikant te Kampen

Mede namens overleden broer Harmen

 

naam

Rhee, Theodorus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Predikant te Oosterwolde

 

 

naam

Luipen, Jannigjen van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Oosterwolde

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Theodorus van Rhee en diens echtgenote, groot ƒ500 en gevestigd op een stuk grond in de polder van Dronthen.  

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 42

I-560b

169

28-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Toestemming voor een huwelijk

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Meur, Abraham

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Vader

Slachter te Kampen

 

naam

Polak, Sara

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Moeder

Kampen

Echtgenote van Abraham Meur

samenvatting

Comparanten verklaren toestemming te geven aan hun zoon Levy Abraham, slachter te Kampen, om te trouwen met Betje Abraham Cohen uit Alkmaar.

NB. comparante zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 43

I-560b

170

28-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat wijk 3 nummer 185

 

 

comparanten

naam

Bos, Tomas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Schipper te Kampen

 

naam

Gooijs, Jannegie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van schuldeiser

 

naam

Tikkel, Jan Peters

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

 

Naam

Magorius, Maria

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Peters Tikkel en echtgenote, groot ƒ200 wegens onbetaalde kooppenningen van een huis in de Bovennieuwstraat.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 44

I-560b

171

29-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Moulin, Otto Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Procureur te Kampen

 

naam

Uilenbroek, Jacoba

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

Weduwe van Willem Jan van Dijk; mede namens de andere erven van Hendrik Meulenkamp

 

naam

Schallenberg, Egbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Grutter te Kampen

 

naam

Slot, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Procureur te Kampen

 

Naam

Weijenberg, Arend

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Bakker te Kampen

 

Naam

Vrijdag, Lucretia

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

Weduwe van Hendrik Meulenkamp

samenvatting

De erfgenamen van Hendrik Meulenkamp verklaren na overleg en goedkeuring van alle betrokkenen, behalve Maria van Dijk, een aanpassing te maken van de disposities in het testament van overledene; d.w.z. het vruchtgebruik voor de weduwe Lucretia Vrijdag zal worden afgekocht. De voorwaarden staan in de akte vermeld.

NB. zie de akte voor alle details.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 45

I-560b

172

29-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van een schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis

locatie

Kampen. Koornmarkt wijk 1 nummer 42

 

 

comparanten

naam

Schallenberg, Egbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Grutter te Kampen

 

naam

Weijenberg, Arend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Bakker te Kampen

 

naam

Slot, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Procureur te Kampen

 

Naam

Vrijdag, Lucretia

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

Weduwe van Hendrik Meulenkamp

 

Naam

Beijer, Peter

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Houtkoper te Kampen

 

Naam

Best, Jacob

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmerman te Kampen

samenvatting

Namens hun opdrachtgeefster, verklaren comparanten verkocht te hebben aan Peter Beijer een schuldbekentenis van Jacob Best, groot ƒ500, gevestigd op een huis op de Koornmarkt.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 46

I-560b

173

 

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Hof met huisjes en getimmerte

locatie

Kampen, Heiligesteeg wijk 1 nummer 294

 

 

comparanten

naam

Verver, Petrus Bernardus

 

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Eigenaar te Kampen

 

naam

Drieman, Maria Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Romijn, Fredrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Molenaar te Kampen

Buiten de Venepoort

 

Naam

Meulen, Anna Hendrina ter

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van  schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Fredrik Romijn en diens echtgenote een bedrag van ƒ500 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt zijn hof in de Heiligesteeg.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 47

I-560b

174

30-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Drijest, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Schipper te Leiden

 

 

naam

Hage, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Smid te Meppel

 

naam

Sterken, Jan Arends

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Niet vermeld

 

naam

Sterken, Albert Arends

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Hoogeveen

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Albert Arends Sterken via Hendrik Hage een bedrag van ƒ275 wegens onbetaalde kooppenningen voor een IJsselpraam met toebehoren.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 48

I-560b

175

31-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis

locatie

Kampen, Geerstraat wijk 1 nummer 105

 

 

comparanten

naam

Lieder, Andries

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Timmerman te Kampen

 

naam

Brandhof, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koperslager te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Hendrik  Brandhof een bedrag van ƒ300 met rente, dat hij geleend had voor de aankoop van een huis in de Geerstraat.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 49

I-560b

176

31-08-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis

locatie

Kampen, Vloeddijk wijk 1 nummer 287

 

 

comparanten

naam

Moulin, Evert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Boekhouder v/d Armenstaat van Kampen

Kampen

 

naam

Kempen, Hendrik Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Buitenvader van rk. weeshuis te Kampen

Kampen

 

naam

Dolheim, Lambert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Winkelier te Kampen

 

Naam

Claring, Allegonda

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten, gerechtigd de boedel van Johannes Dorr te ontvangen, verklaren verkocht te hebben een huis op de Vloeddijk aan Lambert Dolheim en echtgenote voor een bedrag van ƒ356.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 50

I-560b

177

03-09-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Grafhorst, Dirk van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Eigenaar te Kampen

Als wezenmeester van het Burgerweeshuis

 

naam

Stuurman, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Apotheker te Kampen

Als wezenmeester

 

naam

Galen, Susanna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

Echtgenote van Jan Gartman Jansz; erfgename van Jacobus van Galen

 

Naam

Hardenberg, Adriaan Hendrik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Verver te Kampen

 

 

Naam

Jilink, Abraham

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Loodgieter te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Adriaan Hendrik Hardenberg en Abraham Jilink om te assisteren bij de afwikkeling van de nalatenschap van Everdina Schaasbergen, weduwe van Cornelis Vermeij, overleden te Haarlem, ten behoeve van volmachtgeefster en haar broer en zuster die zich in het weeshuis bevinden.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 51

I-560b

178

05-09-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Herold, Tobias Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Predikant der buitenlandse kerk, nu te Kampen

 

naam

Hoorn, Louisa Adriana

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Nu te Kampen

Echtgenote van volmachtgever

 

Naam

Spengler, Johannes Cornelis

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Amsterdam

 

naam

Tijdeman, mr Willem Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Professor i/d rechten te Franeker

 

Naam

Hoorn, Willem Lodewijk

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Wethouder te Katwijk

samenvatting

In verband met hun vertrek naar Kaap de Goede Hoop, verklaren comparanten een volmacht te verstrekken aan de Heren Spengler, Tijdeman en Hoorn om namens hen, comparanten, hun belangen te behartigen en alles te doen wat noodzakelijk is.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

Datum

notaris

 

 52

I-560b

179

07-09-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v .t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Willessen, Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Kostkoper Geertruid/Catharina Gasthuis te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn vrouw Catharina Wescher tot zijn erfgename te benoemen; bij haar vooroverlijden is dat August Ludwich Wilhelm Seijffardt.

Tot executeurs stelt hij aan Jan Gabriel ten Klooster en Teunis Biesterbos, beiden uit Kampen.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 53

I-560b

180

07-09-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Wescher, Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Pieter Willessen

samenvatting

Testatrice verklaart haar man tot haar erfgenaam te benoemen; bij zijn vooroverlijden wordt erfgenaam August Ludwich Wilhelm Seijffardt. Tot executeurs benoemt zij Jan Gabriel ten Klooster en Teunis Biesterbos, beiden uit Kampen.

NB. wegens slechtziendheid kan zij niet schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 54

I-560b

181

08-09-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

wisselprotest

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kolk, Berend van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Schipper te Kampen

 

naam

Vriend, Salomon Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

samenvatting

Op verzoek van opdrachtgever, gaat de notaris met getuigen naar het huis van Salomon Jacob Vriend om betaling te vragen van een bedrag van ƒ268 en 5 stuivers. Schuldenaar zegt de wissel vier maanden na acceptatie te betalen. De notaris protesteert voor non-betaling.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 55

I-560b

182

09-09-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Wijnen, Johanna Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Weduwe van Franciscus van Meurs

samenvatting

Testatrice verklaart aan haar testament te willen toevoegen de namen van de executeurs om e.e.a. na haar dood te regelen: te weten Jan Stuurman en Jan van ’t Oever, beiden uit Kampen.

NB. wegens blindheid kan testatrice niet schrijven.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 56

I-560b

183

10-09-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

wisselprotest

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kesselaar, Bernardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Wethouder te Kampen

 

 

naam

David, Levy

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

samenvatting

Op verzoek van Bernardus Kesselaar, gaat de notaris naar Levy David om betaling te vragen van een wissel groot ƒ400. Schuldenaar weigert betaling, waartegen de notaris protesteert.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 57

I-560b

184

10-09-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Praam genaamd de Jonge Nicolaas

locatie

Nu: haven van Kampen

 

 

comparanten

naam

Rozeboom, Alida

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

verkoopster

Wonend op haar schip

Weduwe van Jan Lasche

 

naam

Boerendans, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schipper te Elburg

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Willem Boerendans haar schip genaamd de Jonge Nicolaas, 35 ton, voor een bedrag van 4000 francs.

NB. verkoopster zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 58

I-560b

185

11-09-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Veen, Anna Amelia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Eigenares te Kampen

samenvatting

Testatrice verklaart haar twee zusters Alida Jacoba en Wijnanda Lamberta

Veen tot haar erfgenamen te benoemen.

Tot executeurs benoemt zij Assuerus van der Merwede en Jan Isaac Rauwertz Tichler, beiden uit Kampen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 59

I-560b

186

14-09-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

Toestemming voor een huwelijk

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kuilman, Geesje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Moeder

Schoolhoudster te Kampen

Weduwe van Pieter de Vos

 

naam

Kraal, Barend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Belanghebbende

Schilder te Blokzijl

Zoon van Barend Kraal

samenvatting

Comparante verklaart toestemming te geven aan Barend Kraal, zoon uit haar eerste huwelijk, te trouwen met Trijntje van Dijk uit Blokzijl.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 60

I-560b

187

16-09-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis

locatie

Grafhorst, nummer 36 (39?)

 

 

comparanten

naam

Hendriks, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Arbeider te Grafhorst

 

naam

Gerrits, Berendje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Grafhorst

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Meijer, Jannegien Hendriks

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Dienstmaagd te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jannegien Hendriks Meijer een bedrag van ƒ170 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt hun huis in  Grafhorst, waarop nog een kleine verplichting rust ten behoeve van Gerrit Reinier.

NB. in register staat vermeld: huis nummer 39.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 61

I-560b

188

17-09-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Gijsberts, Jantje Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kostkoopster H. Geesten Gasthuis te Kampen

Weduwe van Geugien Smit

samenvatting

Testatrice verklaart tot haar erfgenamen te benoemen haar nichten Aaltje en Mergien Popping uit Nijmegen; bij vooroverlijden de langstlevende.

Als executeur noemt zij Reinier van Schootten. Het is haar wens begraven te worden op het Bovenkerkhof.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 62

I-560b

189

17-09-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bondam, Gerhard

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Oud-burgemeester van Kampen te IJsselmuiden

 

naam

Schluiter, mr J. J.

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Zutphen

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan mr J. J. Schluiter om namens hem, comparant, de bedragen te vorderen die Gerrit Jan Sloet te Zutphen schuldig is wegens geleverd hout.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 63

I-560b

190

17-09-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Romijn, Fredrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Molenaar te Kampen

Buiten de Venepoort

 

naam

Meulen, Anna Hendrina ter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

Echtgenote van volmachtgever

 

naam

Koestapel, Wouter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Organist te Barneveld

 

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Wouter Koestapel uit Barneveld om namens hen, comparanten, hun vaste goederen te beheren in dat departement en alles te doen wat noodzakelijk is.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 64

I-560b

191

19-09-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Augier, Isaac

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Griffier te Kampen

Mede namens enkele familieleden

 

naam

Gronden, mr J. R. van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Notaris te Amsterdam

 

samenvatting

Comparant verklaart, mede namens zijn pupil Susanna Diederica Augier en mede-voogd Jan Daniel Augier, een volmacht te verstrekken aan mr J. R. van der Gronden om namens hen, comparanten, bij de rechtbank in Amsterdam onder ede de aanspraken te bevestigen, groot ƒ26.724, 2 stuivers en 8 penningen en ƒ2497, 6 stuivers en 8 penningen op de boedel van Pieter van Eijk (fa. P. v. Eijk en Co).

 

 

 

 

 

                       

inv. nr.

akte nr.

datum

notaris

 

 65

I-560b

192

20-09-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Berckel, Emilia Jacoba

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

 

naam

Hubert, mr A. H. P.

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Amsterdam

samenvatting

Comparante verklaart een volmacht te verstrekken aan mr A. H. P. Hubert uit Amsterdam om namens haar op te treden en met name haar belangen te behartigen in de nalatenschappen van haar vader Elisa Dominicus van Berckel, van haar zuster Johanna Isaca van Berckel, van haar grootvader Willem Weldinicus van Berckel en van haar overleden broeder Willem Emilius van Berckel.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 66

I-560b

193

21-09-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Teunis, Egbertje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Brunnepe

Echtgenote van Lubbert Jans

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot  Lubbert Jans tot haar erfgenaam te benoemen.

NB. zij zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 67

I-560b

194

22-09-1811

Mr F. L. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie