inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

1

I-561a

1439

04-03-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Twee huizen

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 4 nummer 382 en 383

 

comparanten

naam

Boterenbrood, Daniel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

koopman te Kampen

 

naam

Tikkel, Jan Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kastelein Stadsherberg te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan Peter Tikkel twee huizen op de Oudestraat voor een bedrag van 700.

 

 

terug naar inhoud


 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

2

I-561a

1440

18-03-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Korthoef, Geertje Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparante ter ne zijde

Kampen

Weduwe van Jan de Leeuw

 

naam

Klip, Bert van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant ter andere zijde

Varensgezel te ?

 

naam

Klip, Arend van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant ter andere zijde

Visser te Kampen

 

Naam

Klip, Rutger van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant ter andere zijde

Kastelein te Deventer

 

Naam

Klip, Jan van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant ter andere zijde

Daghuurder te Brunnepe

 

Naam

Klip, Trijntje van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparante ter andere zijde

IJsselmuiden

Echtgenote van Hendrik Kroese

 

Naam

Klip, Marrigje van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparante ter andere zijde

Kampereiland

 

samenvatting

Bij het overlijden van haar echtgenoot, heeft comparante ter ne zijde het vruchtgebruik van alle goederen gekregen; nu zij een tweede huwelijk wil aangaan, moet zij een deel van de boedel aan de anderen afstaan, zoals testamentair is geregeld.

Omdat de boedel niet verdeeld kan worden, is deze getaxeerd op 1200, waarvan eerste comparante de helft zal moeten overdragen. Hiermee is de kwestie afgedaan.

NB. meerdere personen kunnen niet schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

3

I-561a

1441

10-03-1811

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where met hooibergen en houtgewas

locatie

Kamperveen, Hogeweg letter A nummer 22

 

 

comparanten

naam

Wijhe, Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman op het Kampereiland

 

naam

Nobel, Richard Andreas Ludolphus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Particulier te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Richard Andreas Ludolphus Nobel een bedrag van 640 tegen 4 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt zijn huis in Kamperveen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

4

I-561a

1442

10-03-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Logement de Dom van Keulen

locatie

Kampen, niet vermeld

 

 

comparanten

naam

Waal, Lambertus de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Meester timmerman te Kampen

 

naam

Enberts, Berendina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen?

Weduwe van Jan van t Ende

 

naam

Meijerink, H.

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Kastelein te Zwollerkerspel

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, zet comparant het logement de Dom van Keulen in voor openbare verkoop. De hoogste bieder is H. Meijerink met een bod van 3500.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

5

I-561a

1443

10-03-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis, hof en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 237

 

 

comparanten

naam

Godschalk, Johannes Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Particulier te Kampen

 

naam

Braconnier, Abraham Pierre

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Gepensioneerd kapitein te Breda

 

naam

Waal, Lambertus de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Meester timmerman te Kampen

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, laat comparant een huis op de Oudestraat openbaar verkoper. Hoogste bieder bij de inzet is Lambertus de Waal met een bod van 1995,75. Gevolmachtigde verhoogt het bod tot 2100.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht en de voorwaarden.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

6

I-561a

1444

10-03-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Twee huizen

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 3 nummer 75 en 76

 

 

comparanten

naam

Tichler, mr Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schout van IJsselmuiden te Kampen

 

naam

Levi Roos, Elias

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Niet vermeld

 

naam

Wolff, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart twee huizen openbaar te willen verkopen. Voor het eerste huis, nummer 75, wordt 2816 geboden door Elias Levi Roos, voor het tweede, nummer 76, 2900 door Jacob Wolff.

N B. bijgevoegd de voorwaarden.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

7

I-561a

1445

11-03-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Erf met huis en where, schuur en hooibergen

locatie

Zalk, letter A nummer 47

 

 

comparanten

naam

Voerman, Klaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Wilsum

 

naam

Ittersum, douairiere van geboren van der Merwede

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Utrecht

 

naam

Voerman, Heimerig

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Sleper te Kampen

 

 

Naam

Post, Arend

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Landbouwer te Brunnepe

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de douairiere van Ittersum een bedrag van 1100 tegen 4 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt zijn huis op het erf in Zalk; verder zijn er diverse borgen die hun huis mede in onderpand geven. Details in de akte.

NB. tweede borg zegt niet te kunnen schrijven; bijgevoegd de akte van volmacht van de douairiere.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

8

I-561a

1447

14-03-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, hof en where met bleekvelden

locatie

IJsselmuiden, adres niet vermeld

 

 

comparanten

naam

Vegt, Oosten van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Bleker te IJsselmuiden

 

naam

Weerd, Jan Lubbers van de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman op het Kampereiland

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Lubbers van de Weerd een bedrag van 100 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt zijn huis met de daarbij behorende bleekvelden, waarop nog diverse andere verplichtingen rusten. Details in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

9

I-561a

1448

19-03-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Uitleen van vee

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Oldenbroek, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Uitlener

Brunnepe

 

naam

Weerd, Aard Freriks van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Ontvanger

Boer te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart te leen gegeven te hebben aan Aard Freriks van der Weerd, voor een periode van twee jaar, een zwart bonte koe waarvan ontvanger de melk, mest en kalveren zal krijgen, maar verantwoordelijkheid draagt voor de voeding en verzorging ervan.

In geval van nalatigheid van ontvanger, zal schadevergoeding moeten worden betaald.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

10

I-561a

1449

24-03-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Logement de Dom van Keulen

locatie

Kampen

 

 

comparanten

naam

Waal, Lambertus de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Timmermansbaas te Kampen

 

naam

Enberts, Berendina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Niet vermeld

Weduwe van Jan van t Ende

 

naam

Portheine, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schipper te Zwolle

 

Naam

Leembroek, Bernardus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Meester timmerman te Kampen

 

Naam

Boterenbrood, Daniel

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Bode te Kampen

samenvatting

De notaris gaat over tot de finale toewijzing van het aangeboden perceel. Koper wordt Peter Portheine met een bod van 3500. Er zijn twee borgen.

Zie akte nummer 1442.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

11

I-561a

1450

24-03-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis, hof en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 237

 

 

comparanten

naam

Godschalk, Johannes Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Particulier te Kampen

 

naam

Braconnier Abraham Pierre de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Gepensioneerd kapitein te Breda

 

naam

Rekveld, Hendrikus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Meester timmerman te Kampen

samenvatting

De notaris gaat over tot de finale toewijzing van het huis op de Oudestraat. Hendrikus Rekveld biedt 2375, maar verkoper wil voor die prijs het huis niet afstaan. Zie ook akte nummer 1443.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

12

I-561a

1451

24-03-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Twee huizen

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 3 nummer 75 en 76

 

 

comparanten

naam

Tichler, mr Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schout van IJsselmuiden te Kampen

 

naam

Kronenberg, Marcus Davids

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Kampen

samenvatting

De notaris gaat over tot de finale verkoop van de huizen op de Oudestraat.

Na de verhoging door Marcus Davids Kronenberg, meldt verkoper met die prijs geen genoegen te nemen en de percelen blijven onverkocht. Zie ook akte 1444.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

13

I-561a

1453

29-03-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Willink, Gerhardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant ter ne zijde

Luitenant ter zee wonend te Kampen

 

naam

Ingen, jonkvrouw Johanna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparante ter andere zijde

Kampen

 

samenvatting

In verband met hun aanstaande huwelijk, verklaren partijen dat comparante ter andere zijde voldoende eigen middelen heeft, zoals de wet voorschrijft voor militairen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

14

I-561a

1454

29-03-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Ingen, jonkvrouw Johanna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparante

Kampen

samenvatting

Ingevolge de wettelijke voorschriften voor zeevarende militairen, verklaart comparante dat zij haar echtgenoot niet op zijn tochten zal volgen en niet aan boord van het schip zal verblijven.

Zij is voornemens te trouwen met Gerhardus Willink, luitenant ter zee 1e klasse en ridder van de Willems Orde.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

15

I-561a

1455

01-04-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis

locatie

Kampen, Nieuwstraat wijk 1 nummer 128

 

2. huis

 

Kampen, Nieuwstraat wijk 1 nummer 129

 

3. huis

 

Kampen, Hofstraat wijk 2 nummer 181

 

4. huis met stal

 

Kampen, Hofstraat wijk 2 nummer 185

 

5. huis

 

Kampen, Hofstraat wijk 2 nummer 227

 

 

Comparanten

naam

Groeneboer, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Kampen

 

naam

Rijnhard, Elisabeth

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Weduwe van Isaac Oedekerk

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Zacharius Lambrecht, verklaren enige vaste goederen openbaar te willen verkopen; de voorwaarden zijn aan de akte toegevoegd.

NB. comparanten zeggen niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

16

I-561a

1456

02-04-1823

Mr H. F. Verhaagen

soort akte

ruiling

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Veldman, Geert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant ter ne zijde

Schipper te Hoogeveen

 

naam

Eijkelboom. Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant ter andere zijde

Schipper te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren de volgende ruiling te hebben gedaan: eerste comparant ruilt zijn tjalk de vrouwe Geertruid voor de praam van de andere comparant. Tweede comparant betaalt aan de eerste 250 in termijnen. Details in de akte.

NB. comparant ter ne zijde zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

17

I-561a

1457

05-04-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Verkoop van vee

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Netjes, Dirk

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kamperveen

 

naam

Netjes, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Zwollerkerspel

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan zijn broer Gerrit Netjes diverse stuks vee, vermeld in de akte, voor een bedrag van 434. Verkoper zal nog enige tijd stalling en voeding verzorgen. Verder verkoopt comparant boeren werktuigen en enige huisraad ter waarde van 175.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

18

I-561a

1458

09-04-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 3 nummer 47

 

 

comparanten

naam

Lobach, Fredrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Meester kleermaker te Kampen

 

 

naam

Gooij, Klaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koperslagersbaas te Alkmaar

En verdere erfgenamen

samenvatting

Namens de erven van Barend Gooij, laat comparant een huis op de Oudestraat openbaar verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

inv.nr

akte nr

datum

notaris

 

19

I-561a

1459

10-04-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Weide- en groenland (twee percelen)

locatie

Kampen, polder van Broeken en Maten

 

 

comparanten

naam

Woude Roelofszoon, Rutger van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kastelein/landman te Grafhorst

Weduwnaar van Geertruid van der Weerd

 

naam

Weerd, Jan Lubbers van de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Niet vermeld

samenvatting

Comparant wil enig weiland/groenland openbaar verkopen; de voorwaarden zijn in de akte vermeld.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

20

I-561a

1460

14-04-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Vijf huizen, zie akte nummer 1455

locatie

Kampen

 

 

comparanten

naam

Groeneboer, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

erfgenaam

Boer te Kampen

 

naam

Rijnhard, Elisabeth

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Weduwe van Isaac Oedekerk

samenvatting

Comparanten verkopenden, beiden erfgenamen van Zacharias Lambregts, verklaren tot de finale verkoop te willen overgaan.

Nieuwstraat wijk 1 nummer 128 wordt gekocht door Jan Tijman voor 122; idem nummer 129 door Jannes Kuijlman voor 89; Hofstraat wijk 2 nummer 181 blijft onverkocht; idem nummer 85 door Geert Hollander voor 284; idem nummer 227 blijft onverkocht.

NB. details in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

21

I-561a

1461

15-04-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 3 nummer 47

 

 

comparanten

naam

Lobach, Fredrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kleermaker te Kampen

 

naam

Gooij, Klaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koperslagersbaas te Alkmaar

 

naam

Sleurink, Hendrikus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Bakker te Zwolle

Weduwnaar van Catharina Gooij

 

Naam

Sleurink, Anthonie

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Bakker te Heino

samenvatting

Het huis van wijlen Barend Gooij wordt openbaar verkocht; de voorwaarden daartoe staan vermeld in akte nummer 1458.

Hoogste bieder is Anthonie Sleurink met een bedrag van 2000.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

22

I-561a

1461a

09-04-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis

locatie

Kampen, Nieuwstraat wijk 2 nummer 128

 

 

comparanten

naam

Katen, Jurrien ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Meester schoenmaker te Kampen

samenvatting

Comparant wil zijn woonhuis openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

23

I-561a

1461b

15-04-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis

locatie

Kampen, Nieuwstraat wijk 2 nummer 128

 

 

comparanten

naam

Katen, Jurrien ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schoenmakersbaas te Kampen

 

naam

Hoek, Barend Noach

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Koopman te Kampen

samenvatting

Bij de inzet van het huis is Barend Noach Hoek de hoogste bieder met een bedrag van 1026.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

24

I-561a

1462

15-04-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Landerijen, zie akte nummer 1459

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Woude Roelofszoon, Rutger van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kastelein te Grafhorst

Weduwnaar van Geertruid van der Weerd

 

naam

Weerd, Jan Lubbers van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Landman op het Kampereiland

Tevens grootvader

 

naam

Heujer, Jan Janssen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Grondeigenaar te IJsselmuiden

 

Naam

Woude, Rein van der - junior

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Burgemeester te Grafhorst

samenvatting

Inzet van de landerijen.

Eerste perceel: Jan Janssen Heujer 1925; tweede perceel Rein van der Woude 75.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

25

I-561a

1463

17-04-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Dijken en stegen

locatie

IJsselmuiden, polder van Mastenbroek

 

 

comparanten

naam

Verhaagen, mr Hendrik Rudolph

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verpachter

Notaris te Kampen

samenvatting

In aanwezigheid van de financile commissie en de dijkstoel van Mastenbroek, gaat de notaris dijken en stegen openbaar verpachten; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Pachters zijn: Mannes Rentink, Frenk van der Kamp, Jacob Wesenberg, Steven Roeten, Menso Brand, Gerrit Voerman, Jan Gerrits van de Kamp, Barend Eenschoten, Jan Lubbers Dekker, Roelof Egberts Ketelboer, Jan Hendriks van Dijk, Jan Holterman, Lucas Buter, Dirk Slenderbroek, Jan Tap, Dirk Hageman, Cornelis Klooster, Jan Christiaan, Peter Kragt, Albert Wesenberg, Goossen Meulman, Gerrit Braakman, Gerrit Dekker, Hendrik Dekker, Willem Hollander, Roelof van de Vegt, Dirk Nieuwbroek en Lubbert Hageman.

NB. details in de akte; borgen staan in de akte vermeld.

 

 

,

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

26

I-561a

1464

18-04-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Een stuk groenland genaamd Emeriks Wende

locatie

Kamperveen, niet vermeld

 

 

comparanten

naam

Winsum, Hendrik Egberts van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landbouwer te Zalk

 

naam

Koers, Rutger Albert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landbouwer te Kamperveen

 

naam

Maate, Egbert Jacobs van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landbouwer te Oosterwolde

 

samenvatting

Comparanten, allen gewezen voogden over Hendrik Sturop, verklaren hun toestemming te geven om het groenland Emeriks Wende vrij te geven als onderpand van een bedrag van 721,35.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

27

I-561a

1465

19-04-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Nieuwstraat wijk 2 nummer 128

 

 

comparanten

naam

Katen, Jurrien ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schoenmakersbaas te Kampen

 

naam

Beijer, Geertruida

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Koopvrouw te Kampen

Weduwe van Jacob Swart

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geertruida Beijer een bedrag van 150 tegen 5 procent wegens geleverde materialen.

Als speciaal onderpand geldt zijn huis in de Nieuwstraat, waarop nog een verplichting rust t.b.v. Mejuffrouw van der Pol - van der Zaan.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

28

I-561a

1466

21-04-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 3 nummer 47

 

 

comparanten

naam

Lobach, Fredrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kleermakersbaas te Kampen

 

naam

Gooij, Klaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koperslagersbaas te Alkmaar

 

naam

Sleurink, Hendrikus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Bakker te Zwolle

Weduwnaar van Catharina Gooij

 

Naam

Sleurink, Anthonie

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Niet vermeld

Echtgenoot van Netje Gooij

samenvatting

Verkopers willen overgaan tot de finale toewijzing van het huis op de Oudestraat; het bod van 2000 bevalt verkopers niet en het perceel blijft onverkocht.

N B. Zie ook akte 1458 en 1461.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

29

I-561a

1467

21-04-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis

locatie

Kampen, Nieuwstraat, wijk 2 nummer 128

 

 

comparanten

naam

Katen, Jurrien ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schoenmakersbaas te Kampen

 

naam

Hoek, Barend Noach

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Het betreffende huis wordt gekocht door Barend Noach Hoek voor een bedrag van 1026,10.

NB. zie ook akten nummers 1461a en b.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

30

I-561a

1468

21-04-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Landerijen, zie akte nummer 1459

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Woude Roelofszoon, Rutger van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kastelein te Grafhorst

Weduwnaar van Geertrruid van der Weerd

 

naam

Weerd, Jan Lubbers van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Landman op het Kampereiland

Tevens grootvader

 

naam

Thijssen, Lammert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Bakker te Grafhorst

 

Naam

Heujer, Jan Janssen

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Assessor schoutengerecht te IJsselmuiden

samenvatting

Her eerste perceel wordt gekocht door Jan Janssen Heujer voor 1947 en het tweede voor 118 door Lammert Thijssen.

NB. zie ook akten 1459 en 1462.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

31

I-561a

1469

22-04-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Sturop, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kampen

Woont Zwartendijk

 

naam

Been, Zwaantje Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Niet vermeld

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn moeder Zwaantje Jans Been een bedrag van 900. Ter compensatie verkoopt hij haar zijn levende have ter waarde van 905, die tot mei 1826 door hem gevoed, gestald en verzorgd zal worden.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

32

I-561a

1470

25-04-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. huis, hof en where met bergen en schuren met de Klaverkamp

locatie

Doornspijk, nummer 132

 

2. vier mudden bouwland

 

Doornspijk, tussen het Fijtenhof en de weg

 

3. een hoek weideland genaamd het Lange Land

 

Doornspijk, tussen het Fijtenhof, de erven Top en de Oosdijk

 

4. een hoek weideland genaamd het Korte Land

 

Doornspijk, tussen Merkelhof, Arends en de Oosdijk

 

5. zes schepel zaailand

 

Doornspijk, tussen Hendriksen, Jansen, Engelenhagen en het Vree(?)

 

6. drie stukken weideland genaamd Dedemsland

 

Oosterwolde, nummer 278 t/m 280

 

7. het erf den Hul met land nummer 1757, 1758 etc

 

Oosterwolde, nummer 63

 

 

comparanten

naam

Hul, Jacob Aaltsen van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Doornspijk

 

 

naam

Windhouwer, Jantje Janssen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Doornspijk

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Wolff, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Wolff een bedrag van 6000 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand gelden diverse vaste goederen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

33

I-561a

1471

25-04-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Aanstelling van remplaant

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Selles, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Remplaant

Trijpwever te Kampen

 

naam

Vos, Herbert Gerritsen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Stiefvader

Landman op het Kampereiland

 

 

naam

Dijk, Aalt Driessen van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dienstplichtige

Niet vermeld

samenvatting

Comparanten melden de volgende afspraak gemaakt te hebben: eerste comparant is bereid als remplaant voor Aalt Driessen van Dijk op te treden, waarvoor de stiefvader van dienstplichtige hem 200 zal betalen.

Details betalingsregeling in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

notaris

 

34

I-561a

1472

25-04-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Erfgenamen Landen, Rietlanden, dijken en wegen

locatie

Kamperveen, in de polder

 

 

comparanten

naam

Verhaagen, mr Hendrik Rudolph

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verpachter

Notaris te Kampen

samenvatting

In aanwezigheid van de administrerende sluismeester van Kamperveen, gaat de notaris diverse percelen openbaar verpachten voor een periode van n jaar; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Namen van de pachters: Jan Kooiker, Cornelis Bos, Egbert Vlier, Cornelis van t Veen, Gerrit Vos, Rutger Koers, Cornelis Albers Kwakkel, Gerrit Puttenstijn, Jan van t Veen, Willem Kroon, Jan van Ommen, van Zuthem, Jan Schilder, Willem Hes, Jan van Dieren, Jan Zonnenberg, de weduwe Dirk Pol, Dries van den Heuvel, Dirk Lindeboom, Jacob van Wesep, Hendrik Lindeboom, Tijman Claassen Smit, Dirk Lourens Mulder, Gijsbert Harms Hup.

NB. details in de akte; ook namen van de borgen.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

35

I561a

1473

30-04-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Een stuk land genaamd Emeriks Wende

locatie

Niet vermeld

 

 

comparanten

naam

Godschalk, Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Particulier te Kampen

 

 

naam

Sturop, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Niet vermeld

 

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Hendrik Sturop, aangegaan door diens voormalige voogden, groot 500 en gevestigd op het stuk land Emeriks Wende.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

36

I-561a

1474

30-04-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, where en berg met diverse stukken land

locatie

Wilsum, nummer 8

 

 

comparanten

naam

Velde Harssenhorst, Willem de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Wilsum

 

 

naam

Wilde, David de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan David de Wilde een bedrag van 600 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt zijn huis in Wilsum en diverse stukken land.

NB. Schuldenaar meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

37

I-561a

1475

30-04-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk groenland genaamd de Deventer Kamp

locatie

Zalk, in het Buitenbroek tussen Gerrit van Dijk en de weduwe Westra

 

 

comparanten

naam

Stolte, Jacob Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Boer te Kampen

Wonend in het Buiten Proveniershuis

 

naam

Steenbergen, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Koper

Custos te Zalk (concierge)

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan Steenbergen een stuk grond in Zalk, indertijd gekocht van Hermanus Splinter, voor een bedrag van 1000.

Details in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

38

I-561a

1476

01-05-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, hof en where

locatie

IJsselmuiden, nummer niet vermeld

 

 

comparanten

naam

Nuenstijn, Magteld

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te IJsselmuiden

Weduwe van Jannes van de Kamp

 

naam

Rekveld, Henricus

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Koper

Meester timmerman te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Henricus Rekveld haar huis in IJsselmuiden voor een bedrag van 250.

NB. comparante zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

39

I-561a

1477

01-05-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Toestemming voor een huwelijk

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hauwert, Geertruid

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Moeder

Boven Proveniershuis te Kampen

Weduwe van Leendert Wijtman

 

naam

Wijtman Leendertszoon, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Zoon

Comptoirbediende te Amsterdam

 

samenvatting

Comparante verklaart toestemming te geven aan haar zoon Jan te trouwen met Jeanne Guillaumine Mogin uit Boskoop, dochter van Jacques Rudolph Mogin en Anna Adrienne Water.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

40

I-561a

1478

01-05-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, hof en where

locatie

IJsselmuiden, op de Nieuwe Weg

 

 

comparanten

naam

Hulsen, Dirk van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Particulier te Kampen

 

naam

Harms, Wilhelmina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van schuldeiser

 

naam

Kamp, Jannes van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Overleden

Nu: Magteld Nuenstijn, zijn weduwe

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jannes van der Kamp, nu van zijn weduwe, groot 300 en gevestigd op hun huis in IJsselmuiden.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

41

I-561a

1479

01-05-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Een stuk groenland genaamd de Deventer Kamp

locatie

Zalk, tussen Gerrit van Dijk en Jan Westra

 

 

comparanten

naam

Groen, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Zwolle

Weduwe van Bernardus Tibout

 

naam

Jans, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landeigenaar te Zalk

En echtgenote Grietje Olsmans

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een schuldvordering, ten laste van Jacob Jans en echtgenote, groot 800, gevestigd op de Deventer Kamp.

NB. details in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

42

I-561a

1480

02-05-1823

Mr H. R. Verhaagen

nsoort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bruijnier, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Scheepstimmerman te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart een legaat aan zijn moeder te schenken. Zijn vrouw Lammigje Hulst zal zijn erfgename zijn; bij haar vooroverlijden de naaste bloedverwanten.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

43

I-561a

1481

02-05-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hulst, Lammigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Gerrit Bruijnier

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

44

I-561a

1482

02-05-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Een stuk groenland

locatie

Kamperveen, langs de IJsseldijk en de Slaper

 

 

comparanten

naam

Boeve, Geertruid

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Winkelierster te Kampen

Weduwe van Jacobus Gerhard Middelberg

 

naam

Hengeveld, Barend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman op het Kampereiland

 

naam

Jacobje Hendriksen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Oldebroek

Weduwe van Lubbert Jans

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Barend Hengeveld en Jacobje Hendriksen, gevestigd op een stuk groenland in Kamperveen, gekocht van Harmen de Lange, groot 1000, waarvan eerstgenoemde zijn deel heeft afgelost.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

45

I-561a

1483

03-05-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, hof en where met twee kampen groenland

locatie

IJsselmuiden, aan de Zandberg, tussen Schorts(?) en van Asselt

 

 

comparanten

naam

Kolk, Cornelis van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te IJsselmuiden

 

 

naam

Nobel, Richard Andreas Ludolphie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Particulier te Kampen

 

 

naam

Hofste, Dirkje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

IJsselmuiden

Weduwe van Barend Hollander

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Richard Andreas Ludolphie Nobel een bedrag van 450 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt zijn eigen huis met tuin en land in IJsselmuiden. Zijn schoonmoeder staat borg.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

46

I-561a

1485

06-05-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Het erf Prikken Oord

locatie

Kuinre en Blankenham, sub nummer 45

 

 

comparanten

naam

Nobel, Richard Andreas Ludolphie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

gevolmachtigde

Particulier te Kampen

 

 

naam

Laan, Catharina van der

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Niet vermeld

Weduwe van Jan Ambrosius Hoorn

 

naam

Wijck, Barend Hendrik van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Eigenaar te Kampen

 

Naam

Franssen, Eleonora Sophia

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, verklaart comparant zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Barend Hendrik van der Wijck en echtgenote, groot 4000 tegen 6 procent gevestigd op het erf Prikken Oord.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

47

I-561a

1486

06-05-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en where genaamd de Dom van Keulen

locatie

Kampen, wijk 2 nummer 158

 

 

comparanten

naam

Nobel, Richard Andreas Ludolphie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

gevolmachtigde

Particulier te Kampen

 

 

naam

Laan, Catharina van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

Weduwe van Jan Ambrosius Hoorn

 

naam

Ende, Jan van t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zb te Kampen

 

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, verklaart comparant zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving, groot 2000 wegens onbetaalde kooppenningen van een huis in Kampen, ten laste van Jan van t Ende en de vorige eigenaar Hendrik de Bruin.

NB. details in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

48

I-561a

1487

07-05-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Het Ekkelbooms Slag

locatie

Dronthen

 

 

comparanten

naam

Merwede, barones van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

opdrachtgeefster

Niet vermeld

Douairiere van Lodewijk Arend van Ittersum

samenvatting

Namens opdrachtgeefster, gaat de notaris diverse percelen openbaar verpachten voor een periode van drie jaar; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Namen van de pachters: Hendrik van de Beld, Gerrit Duntman, Zwier Anthoni van den Bos, Willem van Delden, Hermanus van Delden, C. den Bouwmeester, Jan Best, Willem Best, Lubbert van Leuveren, Jan Sturop en Wiecher van Heerde.

NB. in de akte staan de namen van de borgen en de vorige pachters.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

49

I-561a

1488

09-05-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Woonhuis

locatie

Kampen, Hofstraat wijk 2 nummer 227

 

 

comparanten

naam

Groeneboer, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Daghuurder te Kampen

 

 

naam

Berghuijs, Dirk

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirk Berghuijs een bedrag van 125 tegen 5 procent.

Als speciaal onderpand geldt zijn woonhuis te Kampen, gerfd van Zacharias Lambregts.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

50

I-561a

1489

09-05-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, hof, where en stal

locatie

Kampen, Venestraat wijk 1 nummer 234

 

 

comparanten

naam

Niemeijer, Willem Lammers

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kamperveen

 

naam