terug naar inhoud

                     

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 1

I-561b

1538

26-09-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Veldman, Geert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

verkoper

Schipper te Hoogeveen

 

naam

Jong, Salomon de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

schuldeiser

Koopman te Kampen

 

 

naam

Eijkelboom, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

schuldenaar

Schipper te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart af te staan aan Salomon de Jong een schuldvordering  van ƒ250, zijnde de overwaarde van een schip bij ruiling door comparant met Hendrik Eijkelboom.

NB. comparant verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 2

I-561b

1539

30-09-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. een boerenerf: huis, schuur, where en bergen genaamd: den Bos

locatie

Kamperveen, Noordwendigedijk

 

2. een erf met huis, where, schuur en bergen met land

 

Kamperveen, Zuideinde, van de Spijkerboor tot aan de Gelderse wangen

 

 

comparanten

naam

Koers, Rutger Albers

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kamperveen

 

naam

Jong, Salomon de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Salomon de Jong een bedrag van ƒ800 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand gelden diverse vaste goederen, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van Willem Welmers en Jacob Wolf.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 3

I-561b

1540

01-10-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Weijland, Bernardina Anna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Weduwe van Dirk van Grafhorst

samenvatting

Testatrice verklaart een legaat te schenken aan haar nicht Dina van Weijland.

Tot erfgenamen benoemt zij haar broers/zusters, de dochter van haar overleden broer Dirk de Vries van Weijland, Johannes en Johanna van Weijland uit Hoorn en Gerrit van Weijland uit Hasselt.

Als executeur noemt zij Jannes Kuijlman, koopman te Kampen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 4

I-561b

1541

02-10-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, hof en erve

locatie

Hasselt, Hoogstraat, wijk A nummer  7

 

 

comparanten

naam

Weijland, Bernardina Anna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Rentenierster te Kampen

Weduwe van Dirk van Grafhorst

 

naam

Kuijlman, Jannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

 

naam

Weijland, Johannes van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Tapper te Hoorn

Mede namens Gerrit van Weijland

 

Naam

Kempe, Lambertus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Smid te Hoorn

Namens zijn echtgenote Johanna van Weijland

 

Naam

Tijl, mr

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Vrederechter te Hasselt

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving groot ƒ325 ten laste van mr Tijl, gevestigd op een huis in Hasselt.

NB. Details in de akte; bijgevoegd de schuldbekentenis.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 5

I-561b

1542

03-10-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, stal, where met kolfbaan, hoven en getimmerte

locatie

IJsselmuiden

 

 

comparanten

naam

Jacobs, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

IJsselmuiden

Weduwe van Johannes Dφrffler

 

naam

Huijer, Jan Janssen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Assessor bij schoutengericht te IJsselmuiden

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jan Janssen Huijer een bedrag van ƒ500 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt haar huis in IJsselmuiden, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van schuldeiser.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 6

I-561b

1543

06-10-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Brinkhof, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Veenbaas te Oosterholt

Over kinderen van Lammert Hollander

 

naam

Hollander Jansz, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Niet vermeld

 

naam

Hollander, Hermina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

IJsselmuiden

Echtgenote van Willem de Rooij

 

Naam

Hollander, Hendrina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

IJsselmuiden

Echtgenote van Herman de School

 

Naam

Hollander, Hendrik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

IJsselmuiden

Kind van Lammert

 

Naam

Hollander, Jacob

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

IJsselmuiden

 

Naam

Hollander, Hendrik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

IJsselmuiden

Kind van Jan

 

Naam

Hollander, Maria

 

 

Functie

Beroep-/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

IJsselmuiden

Echtgenote van Albert Jans de Munink

 

Naam

Hollander, Aaltje

 

 

Functie

Beroep/woonpl..

bijzonderheden

Erfgename

IJsselmuiden

Echtgenote van Hendrik Kalter

 

Naam

Hollander, Willemina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

IJsselmuiden

Echtgenote van Jacob de Vries

 

Naam

Hollander, Hendrika

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

IJsselmuiden

innocent

 

Naam

Rekveld, Gerrit

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Bleker te IJsselmuiden

Namens Hermina Lammers, weduwe van Hendrik Hollander

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Hendrik Hollander, verklaren de onverdeelde boedel te willen scheiden; dit gebeurt op basis van de reeds gemaakte inventaris.

De notaris maakt de verdeling.

NB. details in de akte; meerdere personen kunnen niet schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 7

I-561b

1544

13-10-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Nieuwstraat wijk 3 nummer 138

 

 

comparanten

naam

Lubbers, Barend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Elburg

 

 

naam

Lieder, Barend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Metselaarsbaas te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Barend Lieder zijn huis in de Nieuwstraat, indertijd gekocht van Johannes Simon Smit, voor een bedrag van ƒ450, betaalbaar in termijnen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 8

I-561b

1545

14-10-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van roerend en onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, hof, bergen, schuren en land

locatie

Mastenbroek, Bischopswetering

 

 

comparanten

naam

Pelleboer, Hendrik Lubbers – de weduwe van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Mastenbroek

Weduwe van Hendrik Lubbers Pelleboer

 

naam

Pelleboer, Lubbert Hendriks

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Boer polder van Mastenbroek

samenvatting

Comparante verkoopt aan Lubbert Hendriks Pelleboer haar erf met toebehoren voor een bedrag van ƒ5000, tevens het vee, huisraad en werktuigen voor een bedrag van ƒ1475,70.

NB. comparante kan niet schrijven; details in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

Datum

notaris

 

 9

I-561b

1546

14-10-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk groenland

locatie

Zalk, in het Zalkerbroek tussen van Ittersum en Snel

 

 

comparanten

naam

Philips, Helmich

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kamperveen

 

naam

Philips, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Boer te Zalk

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Willem Philips een stuk groenland voor een bedrag van ƒ700, betaalbaar in twee termijnen

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 10

I-561b

1547

15-10-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk bouwland

locatie

Wilsum, op Uijterwijk, tussen Uijterwijk en Kwakkel

 

 

comparanten

naam

Lieffers, Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Bouwman te Wilsum

 

naam

Uijterwijk, Warnar

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Boer te Wilsum

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Warnar Uijterwijk een stuk bouwland op Uijterwijk voor een bedrag van ƒ200.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 11

I-561b

1548

18-10-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

royement

 

 

onr. goed

1. Twee huizen met erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat wijk 2 nummer 127 en 128

 

2. huis en where

 

Kampen, Nieuwstraat wijk 2 nummer

 

 

comparanten

naam

Laan, Mejuffrouw van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Weduwe van de Heer van de Pol

 

naam

Zwart, de Heer J. J.  – weduwe van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Geboren: Beijer

 

naam

Katen, Jurrien ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Meester schoenmaker te Kampen

En echtgenote Hendrica Gerrits

samenvatting

Comparanten verklaren elk toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving: de eerste comparante voor een bedrag van ƒ700 gevestigd op twee huizen in de Bovennieuwstraat.

Tweede comparante voor een bedrag van ƒ150 gevestigd op een huis in de Nieuwstraat.

Beide inschrijvingen zijn ten laste van Jurrien ten Katen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

Datum

notaris

 

 12

I-561b

1549

23-10-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, stal en where

locatie

Kampen, Geerstraat wijk 1 nummer 341

 

 

comparanten

naam

Rekveld, Lammert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Hovenier te Kampen

 

naam

Rekvelt, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landeigenaar te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Rekvelt een huis in de Geerstraat voor een bedrag van ƒ150.

NB. verkoper kan niet schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 13

I-561b

1550

29-10-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Rekveld, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Bleker te IJsselmuiden

 

naam

Hollander, Hendrik – de weduwe van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

IJsselmuiden

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, laat comparant haar inboedel openbaar verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Het betreft vee, werktuigen en huisraad; bedragen en namen van de kopers staan in de akte. Opbrengst ƒ249,15.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

  14

I-561b

1551

01-11-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. een stuk land genaamd het Vette Land

locatie

IJsselmuiden, in het Zwijnsleger, tussen van Schootten en de Geestelijkheid

 

2. een russenkamp

 

IJsselmuiden, in het Lamsbrugger Slag, tussen van ’t Hul en de stad

 

3. een huis, hof en where met schuur en berg en diverse stukken land

 

Wilsum, op Uiterwijk

 

 

comparanten

naam

Uiterwijk, Warnar Barends

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Wilsum

 

 

naam

Venema, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Onderwijzer te IJsselmuiden

 

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Venema een bedrag van ƒ800 tegen 4½ procent jaars.

Als speciaal onderpand gelden diverse vaste goederen, waarop nog een verplichting rust.

NB. In de akte details over de diverse stukken land.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 15

I-561b

1552

03-11-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Mastenbroek, Anna Margreta Elisabeth

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Amsterdam

Overleden 19 augustus 1841

samenvatting

Testatrice verklaart tot haar erfgename te benoemen haar nicht Anna Catrina Mastenbroek, wonend in het Proveniershuis te Kampen. Als executeur noemt zij Jacob Steenmeijer uit Amsterdam.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 16

I-561b

1553

03-11-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Mastenbroek, Anna Catrina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Wonend in het Proveniershuis

samenvatting

Testatrice verklaart tot haar erfgename te benoemen haar nicht Anna Margreta Elisabeth Mastenbroek uit Amsterdam. Als executeur noemt zij Jan van der Veen, schipper op Amsterdam.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 17

I-561b

1554

06-11-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. huis en where met berg en hofgrond

locatie

Genemuiden, Zeedijk nummer 22

 

2. een stuk weide en hofland

 

Zwollerkerspel, in het Lammetjes Slag, tussen van Spijker, Harm van de Kolk, Hoekman en Klaas van der Kolk

 

3. een stuk hooiland genaamd de Korenbeld

 

Zwollerkerspel, in het Marcelis Slag, tussen de stad, van Dalfsen, Barends en Hoekman

 

 

comparanten

naam

Riezebos, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Zwollerkerspel

 

 

naam

Jong, Salomon de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Salomon de Jong een bedrag van ƒ600 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand gelden diverse vaste goederen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 18

I-561b

1555

07-11-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Diverse stukken weide/hooiland

locatie

Oosterwolde, Noordermark, tussen Willems, van de Mate, de weg en Jacobs

 

 

comparanten

naam

Doorenweerd, B.

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

schuldeiser

Rk pastoor te Kampen

Administrateur van de kerkelijke goederen

 

naam

Noord, Hendrik Geurts van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Oosterwolde

 

samenvatting

Als administrateur van de goederen van de kerk in de Rijnvisgang te Kampen, verklaart comparant toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten behoeve van Jan Willem van Romunde en ten laste van Hendrik Geurts van den Noord, groot ƒ1500, speciaal gevestigd op diverse landerijen in Oosterwolde.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 19

I-561b

1556

08-11-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Molen met huis en where en hofje

locatie

Kampen, buiten de Venepoort, nummer 3

 

 

comparanten

naam

Debets, Godefridus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Meester molenmaker te Zwolle

 

 

naam

Nijes, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Molenaar te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan Nijes de helft van een molen, huis etc. voor een bedrag van ƒ1000.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 20

I-561b

1557

08-11-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Molen met huis, where, bomen en hofje

locatie

Kampen, buiten de Venepoort nummer 3

 

 

comparanten

naam

Nijes, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Molenaar te Kampen

 

 

naam

Ridderinkhof, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Zwolle

 

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johannes Ridderinkhof een bedrag van ƒ1000 tegen 4½ procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt de helft van een molen, huis e.d. buiten de Venepoort, gekocht van zijn vader.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 21

I-561b

1558

17-11-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Een stuk land (Marcelis Slag) en woonhuis

nlocatie

Genemuiden, Zeedijk nummer 20

 

 

comparanten

naam

Tap, Roelof Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Boer in de polder van Mastenbroek

 

 

naam

Pelleboer, Hendrik Lubbers – de weduwe van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Boerin in de polder van Mastenbroek

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de weduwe van Hendrik Lubbers Pelleboer een bedrag van ƒ100 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt zijn woonhuis en een stuk land gekocht van Heinrich Hendriks en Hendrik de Groot.

NB. schuldeiseres zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 22

I-561b

1559

18-11-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Buitenplaats Meerzicht

locatie

IJsselmuiden

 

 

comparanten

naam

Romunde, Richard van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Koopman te Kampen

samenvatting

Op verzoek van Richard van Romunde, zal de notaris diverse bomen, voornamelijk eiken, openbaar verkopen; de voorwaarden hiertoe staan vermeld in de akte.

De totale opbrengst  is ƒ1589; namen van kopers en bedragen staan in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 23

I-561b

1561

24-11-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis

locatie

Brunnepe, Pannekoekendijk, tussen Velthuis en Dekker

 

 

comparanten

naam

Sneeuwloper, Gerrit Beertsen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Boer te Brunnepe

 

 

naam

Plender, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Boer te Oosterwolde

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Plender een bedrag van ƒ80 tegen 4 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt zijn woonhuis in Brunnepe.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 24

I-561b

1562

25-11-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Beernink, Machtildis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Gerrit Ruitenberg

samenvatting

Testatrice verklaart haar neven en nichten tot haar erfgenamen te benoemen, te weten: Johanna Beernink, de kinderen van Jan Willem Beernink en de  kinderen van Jan Barend Beernink.

Als executeurs stelt zij aan Franηois Rambonnet en Richardus van Romunde.

NB. details in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 25

I-561b

1564

26-11-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Schrφder, Venna Catrina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

 

samenvatting

Testatrice verklaart legaten te schenken aan Johan Wilhelm van Praag, aan Willem Scheper en Maria Helena Krehe.

Enige erfgename is Anna Zwaantje Scheper, echtgenote van Jan van Praag.

Als executeur noemt zij Johan Nipkens.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 26

I-561b

1565

29-11-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where met looierij en getimmerte

locatie

Kampen, wijk 1 nummer 276

 

 

comparanten

naam

Altergodt, Maria Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Leerlooister te Kampen

Weduwe van Johan Carel Diehl

 

naam

Schaap, Mejuffrouw

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Weduwe van M. J. Coon

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de weduwe Coon een bedrag van ƒ250 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt haar eigen huis met looierij, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van Theodorus van Meurs en de Heren van den Berg en Zoon, leerkopers uit Amsterdam.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 27

I-561b

1566

29-11-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Een tuin met tuinhuis

locatie

IJsselmuiden, Baan nummer 155

 

 

comparanten

naam

Boer, Aaltje de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgeefster

Kampen

Weduwe van Jan Ferdinand Dumesnil de l’Estrille

 

naam

Sels, de Heer

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Gepensioneerd generaal

Over Hendrica Willemina Reina

 

naam

Bondam, mr P. C.

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

Namens Jean Philippe, Soerabaja en Indica Reina

 

Naam

Broese, de Heer

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Fabrikant te Kampen

Namens Johannes Wilko

 

Naam

Beijer, P.

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Koopman te Kampen

Over Jacques Ferdinand en Ettina Lammechina

samenvatting

Op verzoek van comparanten, zal de notaris een tuin in IJsselmuiden openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 28

I-561b

1567

29-11-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where met schuur en hooiberg, bouwland en boomgaard

locatie

Wilsum, nummer 37

 

 

comparanten

naam

Meuleman, Dirk Stevens

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Boer te Wilsum

 

naam

Dirks, Zwiertien

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Wilsum

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Jong, Salomon de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

Naam

Velde, Zweer de

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Niet vermeld

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Salomon de Jong een bedrag van ƒ600 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand geldt hun huis in Wilsum met gebouwen en land.

NB. Schuldenares meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

  29

I-561b

1568

01-12-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Tuin met tuinhuis

locatie

IJsselmuiden, Baan nummer 145

 

 

comparanten

naam

Dumesnil, Jean Ferdinand – de weduwe van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Niet vermeld

 

naam

Kalf, Salomon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Koopman te Kampen

samenvatting

Men  gaat over tot de inzet van het te verkopen perceel; Salomon Kalf is de hoogste bieder met een bedrag van ƒ488.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 30

I-561b

1569

01-12-1823

Mr H. R. Verhaagen

desoort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Twee huizen

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 3 nummer 75 en 76

 

 

comparanten

naam

Tichler, mr Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schout van IJsselmuiden, wonend te Kampen

 

naam

Jong, Salomon de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Koopman te Kampen

 

naam

Wolff, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Koopman te Kampen

samenvatting

Inzet van twee huizen op de Oudestraat: het bod voor nummer 76 is van Salomon de Jong, ƒ2700 en Jacob Wolff biedt ƒ1642 voor het andere huis.

NB. voorwaarden los bijgevoegd.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 31

I-561b

1570

01-12-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis, hof en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 237

 

 

comparanten

naam

Godschalk, Johannes Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

gevolmachtigde

Particulier te Kampen

 

 

naam

Braconnier, Abraham Pierre de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Gepensioneerd kapitein te Breda

 

naam

Roos, Elias Levy

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Inzet van een huis op de Oudestraat; hoogste bieder is Elias Levy Roos met een bedrag van ƒ1821.

NB. de voorwaarde zijn los bijgevoegd.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 32

I-561b

1571

02-12-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. een stuk groenland het Bosjesland

locatie

Hattemerbroek, Rijkssteeg in het Lammetjes Slag

 

2. een stuk groenland met haag genaamd het tweede Bosjesland

 

Hattemerbroek, Lammetjes Slag

 

 

comparanten

naam

Eijssink, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Oosterholt

Weduwe van Lammert Hollander

 

naam

Laan, Mejuffrouw J. M. van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Particulier te Kampen

Echtgenote van van der Pol

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Mejuffrouw van der Pol een bedrag van ƒ500 tegen 5 procent jaars.

Als speciaal onderpand gelden enige stukken groenland.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 33

I-561b

1574

08-12-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Twee huizen

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 3 nummer 75 en 76

 

 

comparanten

naam

Tichler, mr Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schout van IJsselmuiden, wonend te Kampen

 

 

naam

Troulja, dr A. J.

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Arts te Kampen

Nummer 75

samenvatting

Finale verkoop van twee huizen op de Oudestraat. De Heer Troulja koopt het door hem bewoonde huis nummer 75 voor ƒ1700.

Het andere huis wordt niet verkocht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 34

I-561b

1575

08-12-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Tuin met tuinhuisje

locatie

IJsselmuiden, Baan nummer 155

 

 

comparanten

naam

Dumesnil, Jean Ferdinand – de weduwe van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

samenvatting

Finale verkoop van een tuin in IJsselmuiden.

Verkoopster is niet tevreden over het bod van ƒ455 en de tuin blijft onverkocht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 35

I-561b

1576

08-12-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis, hof en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 237

 

 

comparanten

naam

Godschalk, Johannes Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Particulier te Kampen

 

 

naam

Braconnier, Abraham Pierre de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Gepensioneerd kapitein te Breda

 

 

naam

Naumann, J. J.

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Gepensioneerd kapitein te Kampen

samenvatting

Finale verkoop van een huis op de Oudestraat. Het bod door Elias Levy Roos, ƒ1903, wordt geaccepteerd en koper is de Heer Naumann.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 36

I-561b

1577

11-12-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop van hakhout

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Verhaagen, mr Hendrik Rudolph

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Verkoper

Notaris te Kampen

samenvatting

De notaris verkoopt enige percelen hakhout gelegen voor het huis van Toon van den Berg in IJsselmuiden. Het is niet duidelijk wie de opdrachtgever is.

De opbrengst is ƒ254.

Namen van kopers en de bedragen staan in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 37

I-561b

1578

11-12-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Enige stukken groenland

locatie

IJsselmuiden, Oosterholt, Oosterholtse Steeg en de Kromme Morgen

 

 

comparanten

naam

Verhaagen, mr Hendrik Rudolph

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verhuurder

Notaris te Kampen

samenvatting

De notaris gaat voor een periode van ιιn jaar openbaar verpachten enige stukken groenland in IJsselmuiden; de voorwaarden daartoe staan in de akte. Wie de opdrachtgever is, staat niet vermeld.

Opbrengst ƒ335.

NB. namen van pachters en de bedragen staan in de akte.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 38

I-561b

1581

17-12-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

opzegging

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

School, Hermanes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Klompenmaker te Kampen

 

naam

School, Marrigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zwolle

samenvatting

Op verzoek van Marrigje School, meldt de notaris aan Hermanes School dat een bedrag van ƒ300 met rente per vervaldag aan haar betaald moet worden.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 39

I-561b

1582

17-12-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Ragius, Geertje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Particulier te Kampen

Weduwe van Egbert van Wijhe

samenvatting

Testatrice verklaart legaten te schenken aan Johannes Radijs, de kinderen van de weduwe Christoffel Radijs, Jan Ragius, Teunisje de Graaf (mits nog in dienst), Jan Willem Gerrit Reinier Schorse, Reinier van Schootten, Catharina Ragius.

Erfgenamen zijn de dienstmaagd Teunisje de Graaf en Catharina Ragius.

Tot executeurs stelt zij aan Reinier van Schootten en Pieter Cornelis Schorse,  beiden uit Kampen.

Details in de akte.

 

 


 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 40

I-561b

1583

22-12-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Burgwal wijk 2 nummer 25 (hoek Morrensteeg)

 

 

comparanten

naam

Nee, Gerrit van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Broodbakker te Wijhe

 

naam

Verdam, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Meester schoenmaker te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Verdam een huis op de Burgwal voor een bedrag van ƒ400. Op het huis rust nog een verplichting van ƒ300 ten behoeve van Jacob Wolf, koopman te Kampen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 41

I-561b

1584

23-12-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en erf met hofland

locatie

IJsselmuiden, naast de pastorie

 

 

comparanten

naam

Alferink, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

Lammers, Harmina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Groententeelster te IJsselmuiden

Weduwe van Hendrik Hollander

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Harmina Lammers, groot ƒ300 tegen 5 procent, gevestigd op de helft van een huis in IJsselmuiden. 

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 42

I-561b

1585

24-12-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een erf en where met hofland genaamd de Leemkuijl

locatie

IJsselmuiden, nummer 37

 

 

comparanten

naam

Rekveld, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Bleker te IJsselmuiden

 

 

naam

Lammers, Harmina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

IJsselmuiden

Weduwe van Hendrik Hollander

 

naam

Doorenweerd, B.

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Rk pastoor te Kampen

Namens de rk gemeente in de Rijnvisgang

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, heeft comparant een erf in IJsselmuiden verkocht aan de rk gemeente te Kampen voor een bedrag van ƒ1350.

Details in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

  43

I-561b

1586

24-12-1823

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

borgtocht

 

 

onr. goed

Adres begunstigde

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 260

 

 

comparanten

naam

Broese, Joachim Adolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Fabrikant te Kampen

 

 

naam

Venema, Hendrik Jan Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Banketbakker te Kampen

 

naam

Hemink, Wilhelmus Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Klerk te Kampen

 

 

naam

Tonneboeijer, Jacob

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Begunstigde

Koopman in wijnen te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren allen borg te staan voor Jacob Tonneboeijer, als garantie voor de afdracht van accijns en belasting die hij verschuldigd is aan de Inspecteur der Belastingen i.v.m. zijn handel.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

  44

I-561b

1587

05-01-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

opzegging

 

 

onr. goed

Woonhuis schuldenaar

locatie

Niet vermeld

 

 

comparanten

naam

Laan, Johanna Margaretha van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kampen

Weduwe van Jan van der Pol

 

naam

Laan, Margaretha Barendina van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Haarlem

Weduwe van Hermanus van Houten

 

naam

Tichler, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schout van IJselmuiden, wonend te Kampen

 

samenvatting

Namens opdrachtgeefster, gaat de notaris naar het huis van Jacob Tichler om mede te delen dat op de eerstkomende vervaldag een bedrag van ƒ500 met rente zal moeten worden terugbetaald aan Margaretha Barendina van der Laan. Schuldenaar accepteert dit.

NB. bijgevoegd de akte volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 45

I-561b

1588

07-01-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Diverse stukken land, o.a. genaamd de Bruine Barend en de Spitse

locatie

Mastenbroek, Wilsumer Steeg

 

 

comparanten

naam

Berghuijs, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

 

 

naam

Welmers, Anna Margaretha

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Anna Margaretha Welmers een bedrag van ƒ1000 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand gelden diverse stukken land.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 46

I-561b

1589

10-01-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Verkoop roerende goederen

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Tichler, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schout van IJsselmuiden wonend te Kampen

 

 

naam

Heimenberg, Maria Diederika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Laan, Johanna Margaretha van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Weduwe van van der Pol

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Johanna Margaretha van der Laan diverse meubilaire goederen voor een bedrag van ƒ523,60.

Details in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 47

I-561b

1590

10-01-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

Huis, hof en where

locatie

IJsselmuiden, Nieuwe Weg nummer 84

 

 

comparanten

naam

Rosendaal, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te IJsselmuiden

 

 

naam

Rosendaal, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Schipper te Kampen

samenvatting

Schuldeiser verklaart van zijn broer ontvangen te hebben een bedrag van ƒ495 wegens onbetaalde kooppenningen van diens huis in IJsselmuiden.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 48

I-561b

1591

12-01-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk groenland

locatie

Genemuiden, Oostermate, van het kleine dijkje tot aan het oude IJsseltje

 

 

comparanten

naam

Gallι, Peter Helbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Fabrikant te Kampen

 

naam

Pelleboer, Lubbert Hendriks

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landbouwer in IJsselmuiden

 

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Lubbert Hendriks Pelleboer een stuk groenland in Genemuiden voor een bedrag van ƒ1875.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 49

I-561b

1592

12-01-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, hof en where met stukje land

locatie

Wezep, tussen Rens Jans Lindeboom en Jan Beekman

 

 

comparanten

naam

Vredeveld, Hermanes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman op het Kampereiland

 

 

naam

Rosendaal, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te ?

Als voogd over de kinderen van Jan Jochems

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Rosendaal een huis in Wezep voor een bedrag van ƒ200.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 50

I-561b

1593

12-01-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 3 nummer 76

 

 

comparanten

naam

Berghuijs, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kampen

 

naam

Wolf, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kampen

 

naam

Jong, Salomon de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kampen

 

Naam

Tichler, mr Jacob

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Schout van IJsselmuiden wonend te Kampen

 

 

Naam

Rusburg, B.

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Leraar Doopsgezinden te Kampen

samenvatting

Namens hun opdrachtgever verklaren comparanten verkocht te hebben aan B. Rusburg het voorste gedeelte van een huis op de Oudestraat, bewoond door freule van Heerd, voor een bedrag van ƒ1975.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 51

I-561b

1594

12-01-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis met stal

locatie

Kampen, Oudestraat/Hofstraat, wijk 3 nummer 76

 

 

comparanten

naam

Berghuijs, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kampen

 

naam

Wolf, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kampen

 

 

naam

Jong, Salomon de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kampen

 

Naam

Tichler, mr Jacob

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Schout van IJsselmuiden wonend te Kampen

 

Naam

Rijkx, de Heer

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Banketbakker te Kampen

samenvatting

Namens hun opdrachtgever verklaren comparanten verkocht te hebben aan de Heer Rijkx het achterste deel van een huis op de Oudestraat, uitkomend op de Hofstraat, voor een bedrag van ƒ1100.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 52

I-561b

1595

13-01-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie