terug naar inhoud

                              

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

  1

I-561c

1660 (2e)

21-04-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Dijken/stegen

locatie

Mastenbroek

 

 

comparanten

naam

Kragt, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Poldermeester te IJsselmuiden

samenvatting

De notaris gaat openbaar verpachten het gras der dijken en stegen in de polder van Mastenbroek voor de periode van ιιn jaar; de voorwaarden daartoe staan in de akte vermeld.

Namen van de pachters:

Teunis Rekveld, Gerrit Rosendaal, Jacob Wesenberg, Lammert Thijssen, Gerrit Voerman, Jan Gerrits van de Kamp, Barend Eenschoten, Jan Lubbers Dekker, Wolter Jans Bos, Roelof Egberts Ketelboer, Jan Hendriks van Dijk, Thomas van Dijk, Jan Holterman, Klaas Gerrits Timmerman, Lucas Buter, Willem Koerhuijs, de weduwe Barend Oostens van de Vegte, Dirk Hageman, Steven Roeten, Willem Kamphof, Jan Christiaan, Jan Kragt, Hendrik Hulleman, Frerik van der Kamp, Harm Jonker, Lucas van der Woude, Jan Klaassen Dekker, Evert Boerigter, Jannes Plaket, Albert Stoel, Gerrit Rietberg, Goossen Meuleman en Hendrik Drost.

NB. namen van de borgen en betaalde bedragen staan in de akte.

 

,

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 2

I-561c

1661

22-04-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat wijk 1 nummer 116

 

 

comparanten

naam

Ridder, Femmelia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Weduwe van Willem Bijsterbos

 

naam

Ommen, Roelof van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veehouder te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Roelof van Ommen een huis in de Bovennieuwstraat voor een bedrag van ƒ300, dat tegen 5 procent per jaar op het perceel gevestigd blijft.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 3

I-561c

1662

22-04-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verhuur

 

 

onr. goed

Tuin met tuinhuisje

locatie

IJsselmuiden, aan de Trekvaart

 

 

comparanten

naam

Schup, Hendrikus Jacobs

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Eigenaar

Hovenier te Kampen

 

naam

Bottenberg, de Heer

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Niet vermeld

 

naam

Bottenberg, Evert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Landman te Brunnepe

 

 

Naam

Bos, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Visser te Brunnepe

 

samenvatting

Comparant wil overgaan tot de finale verhuur van een tuin in IJsselmuiden: de Heer Bottenberg betaalt ƒ34 (per jaar?) en wordt huurder.

Zie ook I-561b akte 1653.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 4

I-561c

1663

22-04-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 264

 

 

comparanten

naam

Klok, Johanna Geertruid van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename en gevolmachtigde

Kampen

Weduwe van Grebbertus Oedekerk

 

naam

Oedekerk, Willemina Alberdina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

’s-Hertogenbosch

echtgenote van Cornelis Dekker

 

naam

Oedekerk, Jan Jochem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Kampen (?)

 

Naam

Oedekerk, Peter

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Kampen (?)

 

Naam

Brandenburg, Jacob

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzondserheden

Koper

Koopman/fabrikant te Kampen

samenvatting

Finale verkoop van het bovengenoemde huis in twee percelen; koper wordt Jacob Brandenburg (via Elias Levy Roos) voor een bedrag van ƒ2105.

N B. bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 5

I-561c

1664

22-04-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Nieuwstraat wijk 3 nummer 77

 

 

comparanten

naam

Berg, Elisabeth van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van de afwezige Hendrik Smit

 

naam

Fijnebuijk, B.

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Architect te Kampen

 

naam

Smit, Harmen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Hasselt

Toeziend voogd

 

Naam

Boldewijn, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Particulier te Kampen

samenvatting

Finale verkoop van het huis in de Nieuwstraat; koper is Jan Boldewijn met een bedrag van ƒ703.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 6

I-561c

1665

22-04-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Een stuk land

locatie

IJsselmuiden, in het middelblok

 

 

comparanten

naam

Heijmeijer, B. J.

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

 

naam

Dorenweerd, Bartholomeus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Pastoor te Kampen

Als executeur van Maria Vosman

 

naam

Riekent, Grietje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

IJsselmuiden, in de Koekoek

Weduwe van Last

samenvatting

Finale verkoop van een stuk land; Grietje Riekent wordt de nieuwe eigenaresse voor een bedrag van ƒ657,10.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 7

I-561c

1666

22-04-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Een stuk groenland

locatie

IJsselmuiden, in het Zwijnleger

 

 

comparanten

naam

Figge, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Priseerder van ’t slachtvee te Kampen

 

naam

Wielink, Harmen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Niet vermeld

 

naam

Wielink, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Niet vermeld

 

Naam

Huffel, Klaas

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Niet vermeld

 

Naam

Nipkes, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Niet vermeld

Namens Hendrikje Wielink

 

Naam

Kuijlman, Jannes

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Finale verkoop van een stuk groenland in het Zwijnleger, afkomstig uit de onverdeelde boedel van hun grootmoeder Gieltje van Vemden echtgenote van wijlen Warnar Wielink; eigenaar wordt Jannes Kuijlman voor ƒ270.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 8

I-561c

1668

26-04-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Krofft, Catharina Hendrina Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparante

Kampen

 

naam

Oosterkamp, Derk van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bruidegom

2e luitenant te Doesburg

samenvatting

Comparante, voornemens een huwelijk aan te gaan met een officier,  verklaart haar man niet te zullen volgen bij het uitmarcheren en geen intrek te nemen in zijn kampementen.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 9

I-561c

1669

26-04-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Riezebos, Peter Peters

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Mastenbroek

 

naam

Wilde, David de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

naam

Lindeboom, Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landeigenaar in  de polder van Mastenbroek

En echtgenote Marrigje Peters Riezebos

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan David de Wilde een schuldvordering groot ƒ750 tegen 4½ procent ten laste van Cornelis Lindeboom voor een bedrag van ƒ750.

NB. bijgevoegd akte van de deurwaarder waarin schuldenaar zegt deze cessie niet te willen tekenen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 10

I-561c

1670

28-04-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where genaamd het Zandhok

locatie

Kampen, hoek Hofstraat wijk 1 nummer 98

 

 

comparanten

naam

Ridder, Femmelia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Weduwe van Willem Bijsterbos

 

naam

Straten, Peter van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Peter van der Straten een huis op  de hoek van de Hofstraat voor een bedrag van ƒ400; dit bedrag blijft op het perceel gevestigd tegen 5 procent per jaar.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 11

I-561c

1671

29-04-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where genaamd: het Oude Zwaantje, met tuin en bouwland

locatie

Wilsum, niet vermeld

 

 

comparanten

naam

Vilsteren, Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landeigenaar te Zwolle

 

naam

Roelofs, Derk

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Wilsum

 

naam

Roelofs, Derkje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Wilsum

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Derk Roelofs en echtgenote, groot ƒ800 en gevestigd op hun huis.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 12

I-561c

1672

29-04-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, hof en where

locatie

Kampen, Broederweg wijk 3 nummer 283

 

 

comparanten

naam

Kasper, Aard Aards

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kampen

 

 

naam

Brouwer, Lubbert Alberts

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Lubbert Alberts Brouwer een huis op de Broederweg voor een bedrag van ƒ200.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 13

I-561c

1673

30-04-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Giesberts erve – bouw-, hooi- en weideland

locatie

Kamperveen, Noordwendigedijk

 

 

comparanten

naam

Verhaagen, mr Hendrik Rudolph

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verpachter

Notaris te Kampen

samenvatting

De notaris gaat diverse stukken land in Kamperveen openbaar verpachten: de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Namen van de pachters:

Jan Sturop, Albert Kwakkel, Rutger Albers Koers, Hendrik Koers en Hendrik Krip Vinke.

Opbrengst ƒ214. Geen borgen.

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 14

I-561c

1674

30-04-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

De zg Erfgenamenlanden

locatie

Kamperveen

 

 

comparanten

naam

Verhaagen, mr Hendrik Rudolph

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verpachter

Notaris te Kampen

samenvatting

In tegenwoordigheid van de sluismeester van Kamperveen, gaat de notaris rietlanden, dijken en wegen van  Erfgenamenlanden openbaar verpachten voor de tijd van ιιn jaar; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Namen van de pachters:

Jan Kooiker, Cornelis Bos, Gerrit van Trigt, Wolter Sleurink, Cornelis van ’t Veen, Cornelis Lammers, Cornelis Alberts Kwakkel, Peter Post, Jan van ’t  Veen, Hendrik Opgelder, Jan van Ommen, Wicher Westra, Willem Hes, Rijn van Holten, Jan Schilder, Roelof Schilder, Dries van den Heuvel, Derk Lindeboom, Hendrik Lindeboom.

Opbrengst ƒ1170,60; borgen en details in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 15

I-561c

1675

30-04-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk groenland

locatie

Genemuiden, op de Oostermate, tussen Steenhuijzen, het Armenfonds en de dijk

 

 

comparanten

naam

Steenhuijzen, Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Grondeigenaar te IJsselmuiden

 

naam

Regteren, Peter van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Grondeigenaar te IJsselmuiden

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Peter van Rechteren een stuk grond op de Oostermate voor een bedrag van ƒ400.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 16

I-561c

1676

03-05-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 2 nummer 75

 

 

comparanten

naam

Wolff, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

Nee, Gerrit van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Meester broodbakker te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Gerrit van Nee, groot ƒ300 tegen 5 procent, gevestigd op zijn eigen huis.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 17

I-561c

1677

04-05-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Schmitt, Ludwig Wilhelm

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Testateur verklaart aan zijn vrouw Johanna van Broekhuijzen het vruchtgebruik van al zijn na te laten goederen te schenken; erfgenamen zijn zijn broers en zusters in Gieten.

Als executeurs noemt hij Gerhardus Struijk, koopman te IJsselmuiden, of diens zoon Johannes Jacobus Struijk en Hendrik Overmars uit Kampen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 18

I-561c

1678

04-05-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Broekhuijzen, Johanna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Ludwig Wilhelm Schmitt

samenvatting

Testatrice verklaart het vruchtgebruik van al haar goederen te schenken aan haar echtgenoot; bij vooroverlijden aan haar neef Hendrik Overmars.

Tot haar erfgenamen benoemt zij haar neef Overmars en haar zuster Christina van Broekhuijzen.

Als executeurs noemt zij Gerhardus Struijk, of diens zoon Johannes Jacobus Struijk en Hendrik Overmars.

 NB. in de kantlijn genoteerd: overleden 22 november 1841.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 19

I-561c

1679

05-05-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Eendenkooi

locatie

Mastenbroek, in het Lammigjes Slag

 

 

comparanten

naam

Rooij, Willem de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Niet vermeld

 

naam

School, Hermanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Niet vermeld

 

naam

Jonker, Harm Egberts

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman in Mastenbroek

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Harm Egberts Jonker de helft van een eendenkooi voor een bedrag van ƒ50.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 20

I-561c

1680

06-05-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat wijk 3 nummer 98

 

 

comparanten

naam

Gelder, J. van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Weduwe van Machiel Nieuwenburg

 

naam

Vossebeld, Fenne

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kamperveen

Weduwe van Hendrik School

 

naam

School, Hermanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Niet vermeld

En echtgenote Hendrica Hollander

samenvatting

Comparante verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Fenne Vossebeld en kinderen, groot ƒ200 tegen 5 procent, gevestigd op hun huis in Kampen.

Hermanus School bevestigt dat een en ander naar genoegen is geregeld. (m.i. niet duidelijk waar dit opslaat.)

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 21

I-561c

1682

07-05-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en hof genaamd de Buitenhelling

locatie

Brunnepe, nummer 39

 

 

comparanten

naam

Haverkamp, Hermanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmerman te Brunnepe

 

 

naam

Doorenweerd, Bartholomeus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Rk pastoort te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Bartholomeus Doorenweerd een bedrag van ƒ580 tegen 4 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn huis en hof in Brunnepe.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 22

I-561c

1683

07-05-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Stukken land

locatie

Kampen, polder van Broeken en Maten nummer 131 en 132

 

 

comparanten

naam

Teune, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kampen

 

naam

Teune, Elsje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Schootten, Reinier van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Particulier te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Reinier van Schootten twee stukken land  voor een bedrag van ƒ620.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 23

I-561c

1684

08-05-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. huis en stal

locatie

Kampen, Breedesteeg wijk 2 nummer 314 en 315

 

2. buitendijks land

 

Kampen, tussen van der Upwich en Derks

 

3. drie bunder land

 

Oosterwolde, tussen de stad en de pastorie van Oosterwolde

 

4. huis

 

Kampen, Achter de nieuwe Muur wijk 2 nummer 324

 

 

comparanten

naam

Eenschoten, Wijnand

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Klompenmaker te Kampen

 

naam

Beernink, Machtildis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Weduwe Ruitenberg

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Machtildis Beernink een bedrag van ƒ300 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand gelden diverse vaste goederen, waarop nog een verplichting rust ten behoeven van Maria van den Broek en W. van Vilsteren, beiden uit Zwolle.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 24

I-561c

1685

08-05-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Willink, Gerhard

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Luitenant ter zee te Kampen

 

 

naam

Ingen, Johanna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kampen

Echtgenote van volmachtgever

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht aan zijn echtgenote te verstrekken in verband met zijn verblijf op zee, om hem geheel te vervangen en te doen wat noodzakelijk is.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 25

I-561c

1686

08-05-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Willink, Gerhard

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Luitenant ter zee te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn vrouw Johanna van Ingen tot zijn erfgename te benoemen; hun kind krijgt zijn legitieme portie.  Als toeziend voogd noemt hij A. Sels, gepensioneerd generaal te Kampen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 26

I-561c

1687

08-05-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Ingen, Johanna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Gerhard Willink

samenvatting

Testatrice verklaart haar man tot haar erfgename te benoemen, met in acht neming van de legitieme portie voor hun kind. Als toeziend voogd stelt zij aan A. Sels, gepensioneerd generaal.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 27

I-561c

1688

08-05-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, where en hof

locatie

Brunnepe, letter C nummer 76

 

 

comparanten

naam

Kragt, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Brunnepe

 

naam

Vos, Gerrit Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Brunnepe

 

 

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Jans Vos een bedrag van ƒ300 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn huis in Brunnepe.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 28

I-561c

1689

08-05-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, where en hof

locatie

Brunnepe, tussen Gerrit Velthuis en Berend Jans Blanke

 

 

comparanten

naam

Diepen, Aleida van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Particuliere te Kampen

 

 

 

naam

Vogel, Jan Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Arbeider te Brunnepe

 

samenvatting

Comparante verklaart haar toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Gerrits Vogel, groot ƒ200 tegen 5 procent gevestigd op zijn huis.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 29

I-561c

1690

12-05-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where met tuintje

locatie

Kampen, Graafschap wijk 1 nummer 232

 

 

comparanten

naam

Dijk, E. van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Meester wagenmaker te Kampen

 

 

naam

Kaspers, Aart Aarts

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veehouder te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Aart Aarts Kaspers zijn huis in de Graafschap voor een bedrag van ƒ300; dit bedrag blijft als onbetaalde kooppenningen op het perceel gevestigd tegen 5 procent rente per jaar.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 30

I-561c

1691

14-05-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Verhaagen, mr Hendrik Rudolph

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Notaris

Notaris te Kampen

 

naam

Vlierden, mr Franηois Augustus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Overledene

Harderwijk

Echtgenote is Geertruida Arnolda Jacoba de Wolff

samenvatting

De notaris ontvangt het besloten testament van mr Franηois Augustus van Vlierden, dat door de rechtbank te Zwolle geopend is.

Het betreft een z.g. langstlevende testament.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 31

I-561c

1692

15-05-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

Mate groenland

locatie

Kampen, aan de Singel

 

 

comparanten

naam

Jongh, Gesina de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van Pieter Cornelis Schorse

 

naam

Schootten, Reinier van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zb te Kampen

 

 

naam

Limburgh, Magteld Petronella van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Niet vermeld

Weduwe van Hendricus Bijsterbos

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan haar oom, Reinier van Schootten, voor een bedrag van ƒ2000 twee schuldvorderingen, afkomstig uit een erfenis, nu ten laste van Magteld Petronella van Limburgh en gevestigd op een mate groenland in Kampen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 32

I-561c

1693

22-05-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. een erf met woning, schuur en berg met groen- en bouwland

locatie

’s-Heerenbroek,  niet vermeld

 

2. een stuk groenland genaamd de Wittenbos

 

Niet vermeld

 

3. diverse stukken land, zie akte

 

 

comparanten

naam

Riesebos, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman Zwollerkerspel

 

naam

Dijk, Barendje Gerrits van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zwollerkerspel

Echtgenote van verkoper

 

naam

Dijk, Teunis Gerrits van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman Zwollerkerspel

 

Naam

Dijk, Jan Gerrits van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Zwollerkerspel

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan hun zwagers/broers hun aandeel in de ouderlijke boedel, bestaande uit vaste goederen en effecten. De vaste goederen brengen op ƒ3300; met de waardepapieren erbij, wordt de koop gesloten voor een bedrag van ƒ3966 en cent.

NB. verkoopster zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 34

I-561c

1694

24-05-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, where en stal

locatie

Kampen, wijk 4 nummer 374 en 373

 

 

comparanten

naam

Jong, Salomon de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

 

naam

Hove, Willem Gerrits ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Sleper te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Willem Gerrits ten Hove, groot ƒ300 tegen 5 procent, gevestigd op zijn huis in Kampen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 35

I-561c

1695

25-05-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Dorgeloo, Jans Reijns

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kampen

Buitendijks wonend

 

naam

Dingsterveen, Hilligje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Weduwe van Albert Bijsterbos

 

naam

Dorgeloo, Peter Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Kampen

zoon

 

Naam

Weerd, Hendrik Lubbers van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

IJsselmuiden

schoonzoon

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hilligje Dingsterveen een bedrag van ƒ600 tegen 5 procent per jaar.

Als speciale garantie heeft comparant twee borgen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 36

I-561c

1696

28-05-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, hof en where genaamd de Boomhoek

locatie

Vollenhove, St. Jansklooster

 

 

comparanten

naam

Welmers, mr Wilhelm

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Particulier te Kampen

 

 

naam

Doevedans, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Vollenhove

 

 

naam

Post, Jan Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Vollenhove

 

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jacob Doevedans en Jan Hendrik Post, gevestigd op een huis aldaar.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 37

I-561c

1697

09-06-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Erf met berg, schuur en where met groenland

locatie

Kamperveen, Hogeweg nummer 26

 

 

comparanten

naam

Wolf, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

 

naam

Hul, Cornelis Brand van ‘t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kamperveen

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Cornelis Brand van ’t Hul, groot ƒ160 tegen 5 procent en gevestigd op zijn erf in Kamperveen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 38

I-561c

1698

11-06-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis op het erf van het  Buitengasthuis met land

locatie

Kampen, erf nummer 83

 

 

comparanten

naam

Eekmars, Petrus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Zwolle

 

 

naam

Wetering, Jan Albers van de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Mastenbroek

 

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Albers van de Wetering, groot ƒ1600 tegen 5 procent en gevestigd op een huis op het erf van het Buitengasthuis.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 39

I-561c

1699

16-06-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Veldhuijs, Lubbigje Janssen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Boven Proveniershuis

samenvatting

Testatrice verklaart legaten te schenken aan haar nichten Neeltje Gerrits en Jacobje Gerrits van de Wetering. Tot erfgenamen benoemt zij haar broer Gerrit Willems,  zijn dochters en Lubbert Gerrits van de Wetering. Als executeurs noemt zij Gerrit Willems van de Wetering en Jannes Janssen van Boxen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 40

I-561c

1700

23-06-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Burgwal wijk 4 nummer 119

 

 

comparanten

naam

Last, Geert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veenbaas te Kampen

 

 

naam

Gerhard, Jan Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Kampen

Als voogd

 

naam

Nijman, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Kampen

Als voogd

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de voogden van Johanna Maria Willemina Stuurman een bedrag van ƒ405,27½ tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn huis, indertijd gekocht van de heer Bijnema.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 41

I-561c

1701

26-06-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Buitenhofstraat, 2e vanaf de kleine Plantage, westzijde

 

 

comparanten

naam

Fricke, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Kampen

Weduwnaar van Wilhelmina Cornelia Anemaat

 

naam

Weerdt, Lubbertus van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

 

 

naam

Beens, Neesje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Lubbertus van der Weerdt en echtgenote, groot ƒ150 tegen 5½ procent per jaar en gevestigd op een huis in de Buitenhofstraat.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 42

I-561c

1702

30-06-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Vloeddijk wijk 3 nummer 246

 

 

comparanten

naam

Detmer, Frederika Antoinetta

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Weduwe van Jacob Bφhm

 

naam

Westenberg, mr Joan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Particulier te Kampen

 

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan mr Joan Westenberg een bedrag van ƒ200 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt haar woonhuis, indertijd gekocht van Johannes Deurssen.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 43

I-561c

1703

30-06-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk land genaamd Lulofskamp

locatie

Kamperveen, aan de naalde, naast comparants land genaamd de Dode Vis

 

 

comparanten

naam

Stuurop, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kamperveen

 

 

naam

Kalkenstijn, Hendrik (van?)

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Particulier te Kampen

Boven Proveniershuis

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrik (van) Kalkenstijn een stuk land in Kamperveen, afkomstig van een boedelscheiding, voor een bedrag van ƒ1420. 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 44

I-561c

1704

340-06-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

huurcontract

 

 

onr. goed

Een schuit genaamd de Jonge Helbert

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Ommen, Rudolf Jans van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Eigenaar

Veehouder te Kampen

 

naam

Slot, Ane

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Schipper te Blokzijl

 

samenvatting

Comparant verklaart verhuurd te hebben voor een periode van 3 jaar een schuit, de Jonge Helbert genaamd, voor een bedrag van ƒ50 per jaar met de rente van ƒ150. Als het laatste bedrag is bereikt, zal huurder eigenaar worden van de schuit.

NB. huurder meldt  niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 45

I-561c

1705

02-07-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

testament

 

 

onr. goed

woonhuis

locatie

Kampen, Oudestraat

 

 

comparanten

naam

Schaap, Jannetje Levy

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

 Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Moses Israel Coon

samenvatting

Testatrice verklaart haar testament van 06-12-1822 ongeldig te verklaren. Zij schenkt nu legaten aan de Israelische Armen van Kampen, het mannen en  vrouwen gesticht, de Israelische gemeente, haar broers Joseph en Benjamin Levy Schaap uit Amersfoort (voor de zorg van haar innocente broer Isaak Levy Schaap), Moses Levy Schaap, aan Sander Moses Schaap en echtgenote, aan Rachel Moses Schaap, Israel Moses Zendijk, Jannetje Herstel Abrahams, Claartje Levy Schaap, Jacob Hartog, Lijsje Moses Zendijk enz.

Executeurs: H. J. Hertzveld en Jacob Salomon Stibbe.

NB. voor alle details en namen zie de uitgebreide akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 46

I-561c

1706

03-07-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Woonhuis

locatie

Kampen, Vloeddijk wijk 4 nummer 15

 

 

comparanten

naam

Zoet, Christoffel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Metselaar te Kampen

Weduwnaar van Everdina de Haan

 

naam

Augier, Isaac

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Notaris te Kampen

 

 

naam

Boer, Jan Evert de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Amsterdam

 

Naam

Perk Schuijt, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonp[l.

bijzonderheden

Volmachtgever

Amsterdam

Namens zijn echtgenote

 

naam

Dekker, Klaas

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Zaandam

Namens zijn echtgenote

samenvatting

In aanwezigheid van de officiλle personen, gaat de notaris de verzegelde  boedel van Everdina de Haan inventariseren, voornamelijk meubilaire goederen. De weduwnaar heeft enige juwelen verkocht aan David de Wilde voor ƒ75 om de begrafenis te betalen.

Zie de akte voor wat betreft de schulden.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 47

I-561c

1707

05-07-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

IJsselmuiden, niet vermeld

 

 

comparanten

naam

Woude, Rutger van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kastelein te Grafhorst

 

naam

Heujer, Jan Janssen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Assessor schoutengerecht te IJsselmuiden

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Janssen Heujer een bedrag van ƒ330 tegen 4 procent per jaar. Hij zal pas terugbetalen als zijn moeder Aaltje Veldhuijs niet meer in leven is.

Als speciaal onderpand geldt zijn te verwachten aandeel in zijn moeders nalatenschap.

NB. er wordt veel onroerend goed genoemd zonder adressen/locaties.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 48

I-561c

1708

05-07-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur wijk 3 nummer 34

 

 

comparanten

naam

Dijk, Geert van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Winkelier te Kampen

 

 

naam

Lammers, Aleida

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Peter Caarls

 samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Aleida Lammers een bedrag van ƒ300 tegen 4½ procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn woonhuis, waar nog een verplichting op rust ten behoeve van de weduwe van Harmen van Wilzen.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 49

I-561c

1709

12-07-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Een stuk groenland

locatie

Mastenbroek, in het Lammigjes Slag

 

 

comparanten

naam

Brands, Menso

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman aan de Zeedijk, Grafhorst

 

 

naam

Last, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Veenbaas te IJsselmuiden

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Last een bedrag van ƒ400 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt een stuk groenland in de polder van Mastenbroek.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 50

I-561c

1711

17-07-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Gerhardt, J. J.

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Kampen

 

naam

Nijman, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Kampen

 

 

naam

Hemsing, Elisabeth Dorothea

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Pupil

Niet vermeld

Dochter van J. Hemsing en Hendrica Stuurman

 

Naam

Haan Stuurman, Willem de

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verwant

Niet vermeld

Zoon van Jan Stuurman en Maria Wilhelmina de Haan

samenvatting

De gewezen voogden van Elisabeth Dorothea Hemsing leggen verantwoording af over de administatie van de nalatenschap van de grootmoeder van comparanten, A. Bantjes weduwe van B. H. van Berkum. De voogden worden bedankt en van hun taak ontheven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 51

I-561c

1713

28-07-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Toestemming voor een huwelijk

 

 

onr. goed

n.v.t.

Locatie

 

 

 

comparanten

naam

Glijstein, Mense

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Vader

Scheepstimmerman te Kampen

 

 

naam

Glijstein, Hendrikje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bruid

Amsterdam

 

naam

Graaf, Johannes Hermanus van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bruidegom

Amsterdam

 

samenvatting

Comparant geeft zijn dochter Hendrikje toestemming te trouwen met Johannes Hermanus van der Graaf.

NB. Vader tekent als: Glijsteen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 52

I-561c

1714

31-07-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, hoek Koldenhovesteeg wijk 2 nummer 262

 

 

comparanten

naam

Marius, de Heer

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Kampen

Namens de Evangelisch Lutherse kerk

 

naam

Laan, Johanna Margaretha van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

 

 

naam

Brandenburg, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Fabrikant te Kampen

 

 

Naam

Oedekerk, Grebbertus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

overleden

 

Naam

Klok, Geertrui van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van hypothecaire inschrijvingen ten laste van de erven Oedekerk, groot ƒ400, een andere groot ƒ1000 en ten slotte ιιn groot ƒ600, alles tegen 5 procent en gevestigd op een huis in wijk 2.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 53

I-561c

1715

02-08-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Erf en where met huis, schuur enz.

locatie

Kamperveen, op het Zuideinde, tussen Boven Proveniershuis, Kroon, Engelenburg en de Gelderse Gracht

 

 

comparanten

naam

Bijsterbos, mr Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Procureur rechtbank te Zwolle

 

naam

Sabloniθre, mr Jacobus Johannes Christoffer de la

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Zb te Baambrugge

 

naam

Been, Dirk Driessen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kamperveen

 samenvatting

Namens zijn opdrachtgever verklaart comparant dat Dirk Driessen Been hem schuldig is een bedrag van ƒ1350 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand stelt schuldenaar zijn erf in Kamperveen.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht; schuldenaar verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 54

I-561c

1716

05-08-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Het erf Groot Oever met landerijen

locatie

Wilsum, tussen de IJssel, van Ittersum en het Klein Oever

 

 

comparanten

naam

Sluijs, Hendrica van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Koopvrouw te Kampen

Weduwe van Karel Kok

 

naam

Sluijs Kok, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

 

naam

Oever, Dirk Jans van ‘t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Wilsum

 

Naam

Lievers, Hendrikje Dirks

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Wilsum

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Dirk Jans van ’t Oever en diens echtgenote, groot ƒ1000 tegen 5 procent per jaar en gevestigd op het erf Groot Oever.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 55

I-561c

1717

05-08-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Erf en where met huis, schuur, berg etc.

locatie

Wilsum, Onderdijks tussen IJssel, van Ittersum en Klein Oever

 

 

comparanten

naam

Oever, Dirk Jans van ‘t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Wilsum

 

naam

Ragius, Geertje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van de Heer van Wijhe

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Geertje Ragius een bedrag van ƒ1000 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt het erf Groot Oever, waarvan hij voor 7/8 deel eigenaar is. Op dit erf rust nog een verplichting ten behoeve van verschillende debiteuren.

NB. bijgevoegd de toestemming van de rechtbank.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 56

I-561c

1718

10-08-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v .t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bosch, Dirk

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Particulier te Kampen

Boven Proveniershuis

samenvatting

Testateur verklaart zijn testament van 31 januari 1823 te herroepen.

Hij benoemt zijn echtgenote Trijntje Schelkman tot zijn universele erfgename.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 57

I-561c

1719

10-08-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Erf en where met huis, schuur, hooiberg, hof en groenland

locatie

IJsselmuiden, niet vermeld

 

 

comparanten

naam

Hollander, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te IJsselmuiden

 

 

naam

Hollander, Arend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te IJsselmuiden

 

 

naam

Hollander, Janna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

IJsselmuiden

 

Naam

Engelen, Hermanus van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Broodbakker te Kampen

 

samenvatting

Comparanten, kinderen van Barend Hollander en Derkje Hofstede, beiden overleden, verklaren schuldig te zijn aan Hermanus van Engelen een bedrag van ƒ1000 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand stellen zij hun erf, afkomstig uit de ouderlijke boedel en twee hagen en groenland onder Grafhorst.

NB. schuldenaren melden niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 58

I-561c

1720

11-08-1824

Mr H. R. Verhaagen

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where met schuur, berg, hof en groenland

locatie

IJsselmuiden, niet vermeld

 

 

comparanten

naam

Hollander, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

verkoopster

IJsselmuiden

Echtgenote van Hendrik Klooster

 

 

 

 

 

naam

Hollander, Hendrica

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

IJsselmuiden

Echtgenote van Cornelis van der Kolk

 

naam

Hollander, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te IJsselmuiden

 

Naam

Hollander, Arend

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te IJsselmuiden

 

Naam

Hollander, Janna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

IJsselmuiden

samenvatting

Een deel van de erven van Barend Hollander en Dirkje Hofstede, verkoopt hun erfdeel aan hun broers/zuster Jacob, Arend en Janna, voor een bedrag van ƒ1250 samen.

NB. comparanten kunnen niet schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 59

I-561c

1721