terug naar inhoud

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 1

I-564a

58

04-01-1813

Mr G. J. Van Wijhe

soort akte

Uitleen van goederen

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Heerde, Gerrit van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Uitlener

Veehouder te Kampen

 

naam

Beerens, Gerridina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Ontvangster

Kampen

Weduwe van Jacob Koopman

samenvatting

Comparant verklaart diverse meubilaire goederen te hebben uitgeleend aan Gerridina Beerens, waarde ƒ308, voor onbepaalde tijd en zonder recht van eigendom.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 2

I-564a

60

06-01-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van roerende goederen

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Haar, Jacob van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Gepensioneerd sergeant te Kampen

 

 

naam

Fait, Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Weduwe van Abraham Koens

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Catharina Fait diverse roerende goederen (zie akte) voor een bedrag van ƒ100.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 3

I-564a

61

08-01-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Ruiling onroerend goed

 

 

onr. goed

1. huis en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 163

 

2. een hof

 

Kampen, aan de Venepoort, Graafschap, wijk 1 nummer 238

 

 

comparanten

naam

Kroon, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant ter éne zijde

Veehouder te Kampen

 

naam

Teune, Abraham

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant ter andere zijde

Grutter te Kampen

samenvatting

Eerste comparant heeft zijn verhuurde huis in de Buitennieuwstraat (geschat op ƒ210) geruild met tweede comparant, die een hof in de Graafschap aanbiedt (geschat op ƒ150).

Abraham Teune moet nog ƒ60 betalen aan comparant ter éne zijde.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 4

I-564a

62

09-01-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, wijk 3 nummer ?

 

 

comparanten

naam

Augier, Isaac

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Notaris te Kampen

 

naam

Jackson, John

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Gepensioneerd officier te Gorinchem

 

naam

Lande, Aletta Catharina van de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Gorinchem

Echtgenote van volmachtgever

 

naam

Lande, Martinus Cornelis van de

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Zb te Rijnsaterwoude

Met curator Adam Bruin

 

Naam

Bundes, Thomas

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Ontvanger der belastingen te Hasselt

Namens Maria Adriana Constantia van de Lande

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Wilhelmina Johanna Hendrika Valencijn, weduwe van Harmen Jan Croft, laten de boedel die zich bevindt in het huis van Arij van Vliet, inventariseren, in het bijzijn van het vredegerecht en taxateur. Het geheel wordt geschat op 1383,10 franken.

NB. bijgevoegd een akte van volmacht. De andere volmacht, van Martinus Cornelis van de Lande is abusievelijk gehecht aan akte nummer 64.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 5

I-564a

64

11-01-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Aanstelling executeur

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Rams, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparante

Koopvrouw te Kampen

Weduwe van Hendrik Brandhof

 

naam

Westendorp, Lubbertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Kastelein te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart tot executeur van haar boedel te benoemen Lubbertus Westendorp.

NB. bijgevoegd een akte van volmacht die behoort bij akte nummer 62.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 6

I-564a

66

18-01-1813

Mr. G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis met twee schuren en hooiberg, hofland, boomgaard en groenland

locatie

Wilsum, Nijstad nummer 42

 

 

comparanten

naam

Kobes, Gerber

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Wilsum

Weduwe van Gerrit Frans Beijer

samenvatting

Comparante wil een huis in Wilsum openbaar laten verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 7

I-564a

67

23-01-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 338

 

 

comparanten

naam

Vrijdag, Lucretia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Weduwe van Hendrik Meulenkamp

samenvatting

Comparante wil een hius in Kampen openbaar laten verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 8

I-564a

68

23-01-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Papensteeg, wijk 1 nummer 120

 

 

comparanten

naam

Baerle, mr Carel Gerhard van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Bewaarder der hypotheken te Zwolle

samenvatting

Comparant wil een huis in Kampen  openbaar laten verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 9

I-564a

69

25-01-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Hof en where

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 2 nummer 42

 

 

comparanten

naam

Kock, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Kampen

 

 

naam

Keijser, Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Overledene

Kampen

Weduwe van S. van der Stel

samenvatting

Comparant, als executeur testamentair van Catharina Keijser, wil een tuin in Kampen openbaar  laten verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 10

I-564a

70

18-01-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis met twee schuren, tuin, boomgaard en land

locatie

Wilsum

 

 

comparanten

naam

Kobes, Gerber

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

verkoopster

Wilsum

Weduwe van Gerrit Frans Beijer

 

naam

Beijer, Cobus Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Landman te Wilsum

samenvatting

Comparante wil een huis in Wilsum openbaar laten verkopen. Hoogste bieder is Cobus Gerrit Beijer met een bod van 1500 franken.

NB. Comparante kan niet schrijven; zie ook akte nummer 71

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 11

I-564a

71

25-01-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis met twee schuren, boomgaard, tuin en land

locatie

Wilsum

 

 

comparanten

naam

Kobes, Gerber

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Wilsum

Weduwe van Gerrit Frans Beijer

 

naam

Meuleman, Gosen Arents

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Wilsum

samenvatting

Bij de definitieve toewijzing van het huis in Wilsum wordt Gosen Arents Meuleman de nieuwe eigenaar voor een bedrag van 1150,80 franken.

NB. Verkoopster zegt niet te kunnen schrijven; zie ook akte nummer 70.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 12

I-564a

72

25-01-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 338

 

 

comparanten

naam

Vrijdag, Lucretia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Rentenierster te Kampen

Weduwe van Hendrik Meulenkamp

 

naam

Stolte, Hermen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Kuiper te Kampen

samenvatting

Bij de voorlopige toewijzing is Hermen Stolte de hoogste bieder met een bod van 840 franken.

NB. zie ook akte nummer 67

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 13

I-564a

73

25-01-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Hof en where

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 2 nummer 42

 

 

comparanten

naam

Kock, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur-testamentair

Kampen

Betreft boedel Catharina Keijzer, wed. v.d. Stel

 

naam

Martens, Stephanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Tuinman te Kampen

samenvatting

De tuin wordt voorlopig toegewezen aan Stephanus Martens, die ƒ455 heeft geboden.

NB. zie ook akte nummer 69.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 14

I-564a

74

25-01-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Papensteeg, wijk 1 nummer ?

 

 

comparanten

naam

Baerle, mr Carel Gerrardus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Bewaarder der hypotheken te Zwolle

 

naam

Beernink, Jan Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Wever te Kampen

samenvatting

Bij de voorlopige toewijzing is Jan Hendrik Beernink de hoogste bieder met een bedrag van ƒ55.

NB. zie ook akte nummer 68.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 15

I-564a

76

27-01-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Aanstelling van een remplaçant

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Braamen, Peter van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Remplaçant

Mandenmaker te Kampen

 

naam

Sellis, Aalt Menso

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dienstplichtige

Landman op het Kampereiland

samenvatting

Comparanten verklaren de volgende afspraak gemaakt te hebben: als Aalt Menso Sellis voor militaire dienst wordt opgeroepen, zal eerste comparant hem vervangen. Sellis zal daarvoor aan Peter van Braamen een bedrag van ƒ1200 betalen. Zie de akte voor de betalingsregeling.

NB. remplaçant heeft gemeld niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 16

I-564a

77

29-01-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where genaamd “de Drie Mollen”

locatie

Kampen, Graafschap, wijk 1 nummer ?

 

 

comparanten

naam

Dambrink, Everwijn

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Conducteur 1e kl. Waterstaat te Kampen

 

naam

Groenou, Elisabeth van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Rentenierster te Kampen

Echtgenote van Brouwer

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Elisabeth Brouwer-van Groenou een bedrag van ƒ200 tegen 4 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn huis in de Graafschap.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 17

I-564a

78

01-02-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 338

 

 

comparanten

naam

Vrijdag, Lucretia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Rentenierster te Kampen

Weduwe van Hendrik Meulenkamp

 

naam

Stolte, Hermen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Kuiper te Kampen

samenvatting

Bij de finale toewijzing biedt Hermen Stolte een bedrag van ƒ300, maar eigenaresse wil dit niet accepteren en het huis blijft onverkocht.

NB. zie ook akte nummer 72.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 18

I-564a

79

01-02-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Papensteeg, wijk 1 nummer 120

 

 

comparanten

naam

Baerle, mr Carel Gerhard van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Bewaarder der hypotheken te Zwolle

 

naam

Lieder, Andries

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Metselaar te Kampen

 

naam

Brandenburg, Azweres

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Timmermansbaas te Kampen

 

Naam

Andrée, Mattheus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Koopman te Kampen

samenvatting

Bij de finale toewijzing blijkt Mattheus Andrée de hoogste bieder te zijn met een bedrag van ƒ75.

NB. zie ook akte nummer 74.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 19

I-564a

80

01-02-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Hof en where

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 2 nummer 42

 

 

comparanten

naam

Kock, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur-testamentair

Kampen ?

Boedel van Catharina Keijzer, wed. v.d. Stel

 

naam

Roos, Elias Levi

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Koopman te Kampen

 

 

naam

Merwede, Sippina Johanna Adriana Boldewina van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Rentenierster te Kampen

Douairière van Lodewijk Arend van Ittersum

samenvatting

Bij de finale toewijzing wordt Sippina Johanna Adriana Boldewina van der Merwede eigenares van de tuin met een bod van ƒ610.

NB. zie ook akte nummer 73.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 20

I-564a

81

01-02-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where met onderste deel van een stal

locatie

Kampen, Breedesteeg, wijk 2 nummer 308 en 309

 

 

comparanten

naam

Meijer, Roelof Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Kampen

 

naam

Schootten, Wolter van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Smidsbaas te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Wolter van Schootten een bedrag van ƒ200 tegen 4 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt een perceel in de Breedesteeg.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 21

I-564a

84

03-02-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 3 nummer 248

 

 

comparanten

naam

Lankhorst, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Rentenier te Kampen

 

naam

Bantjes, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Rentenier te Kampen

 

naam

Winia, Dodonia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Ziekenhuismoeder te Amsterdam

Weduwe van Christoffel van Florenstein

 

Naam

Coopsen, Philippus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Eigenaar te Kampen

 

Naam

Carsten, Johanna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Johanna Margaretha Grille, verklaren verkocht te hebben aan Philippus Coopsen en diens echtgenote een huis op de Vloeddijk voor een bedrag van ƒ425.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 22

I-564a

82

02-02-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 196

 

 

comparanten

naam

Cameron, Isabella Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Smidse te Kampen

Weduwe van Johannes Wilken

 

naam

Moviat, Dirk

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Dirk Moviat een bedrag van ƒ200 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt haar woonhuis in de Buitennieuwstraat, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van Gerrit van Sande.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 23

I-564a

85

04-02-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 258

 

 

comparanten

naam

Delden, Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

 

naam

Romeijn, Fredrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Molenaar te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Fredrik Romeijn een bedrag van ƒ1000 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn huis op de Oudestraat.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 24

I-564a

86

11-02-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Een stuk land genaamd het Orgel

locatie

Wilsum

 

 

comparanten

naam

Helledoorn, Albert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Landman te Wilsum

Wonend op de spijker Harstenhorst

samenvatting

Comparant, weduwnaar van Wibbigje Hendrik, laat de nagelaten boedel inventariseren: vee, boerenwerktuigen, meubilaire  goederen enz.

NB. comparant meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 25

I-564a

87

12-02-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Schuit genaamd la Femme Johanna

locatie

n.v.t.

 

 

comparanten

naam

Werf, Willem van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schipper te Kampen

 

naam

Schuijtte, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schipper te Kampen

 

 

naam

Jong, Isaac de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Koopman te Kampen

 

Naam

Leembroek, Berend

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzondeerheden

Borg

Timmermansbaas te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Schuijtte een schip met toebehoren voor een bedrag van ƒ600, betaalbaar in termijnen tegen 5 procent. Koper stelt twee borgen aan.

NB. verkoper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 26

I-564a

88

13-02-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een wind-volmolen met woonhuis, hof, groenland e.d.

locatie

IJsselmuiden, IJsseldijk, tussen de dijk en de Zodde 

 

 

comparanten

naam

Kerker, Teunis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Volmolenaar te IJsselmuiden

 

naam

Gerrits, Trijntje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

IJsselmuiden

Echtgenote van verkoper

 

naam

Romeijn, Fredrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Molenaar te Kampen

Wonend buiten de Venepoort

 

Naam

Meulen, Anna Hendrina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Fredrik Romeijn en diens echtgenote een wind-volmolen in IJsselmuiden voor een bedrag van ƒ800.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 27

I-564a

89

13-02-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 4 nummer 39

 

 

comparanten

naam

Oosten, Claas van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Turfmeester  te Kampen

 

naam

Dijk, Cornelia van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Westerhuis, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schipper te Kampen

 

Naam

Wubbe, Femmigje Herms

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Peter Westerhuis en diens echtgenote een huis op de Vloeddijk voor een bedrag van ƒ190, betaalbaar in termijnen.

NB. koper en verkoopster zeggen niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 28

I-564a

90

15-02-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 245

 

 

comparanten

naam

Groenou, Arend van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Ex-leraar Doopsgezinden te Kampen

 

naam

Broese, Joachim Adolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman/fabrikant te Kampen

 

naam

Nieuwenhuis, Benjamin - senior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Eigenaar te Kampen

 

naam

Brouwer Volkertzoon, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Rentenier te Kampen

 

Naam

Groenou, Elisabeth van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

Echtgenote van volmachtgever

samenvatting

Namens hun opdrachtgevers, verklaren comparanten een huis op de Oudestraat openbaar te laten verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 29

I-564a

91

15-02-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 245

 

 

comparanten

naam

Groenou, Arend van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Ex-leraar Doopsgezinden te Kampen

 

naam

Broese, Joachim Adolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman/fabrikant te Kampen

 

naam

Nieuwenhuis, Benjamin - senior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Eigenaar te Kampen

 

Naam

Brouwer Volkertzoon, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Fabrikant te Kampen

 

Naam

Groenou, Elisabeth van

 

 

Functie

Beroep-/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

Echtgenote van volmachtgever

samenvatting

Namens hun opdrachtgevers, gaan comparanten over tot de finale verkoop van het huis op de Oudestraat. Koper wordt Joachim Adolf Broese met een bod van ƒ1600.

NB. Zie akte nummer 90.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 30

I-564a

92

18-02-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe  Muur, wijk 2 nummer 332

 

 

comparanten

naam

Doorenweerd, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Boterkoopster te Kampen

Weduwe van Jan Herms van Emmeloort

 

naam

Pollier, Arnoldus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zwolle

Voogd

 

naam

Woonings, Hermen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Kampen

voogd

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden van haar zoon Bernardus Gerhardus van Emmeloort een bedrag van ƒ3080 en 17 stuiver tegen 5 procent per jaar, zijnde het vaders erfdeel van haar zoon; dit in verband met haar huwelijk met Mattheus Suskens.

Als speciaal onderpand geldt haar huis Achter de nieuwe Muur.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 31

I-564a

94

24-02-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Lankhorst, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Rentenier te Kampen

Weduwnaar van Johanna Margarieta Grille

 

naam

Bantjes, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur-testamentair

Rentenier te Kampen

 

naam

Oever, Jan van ‘t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur-testamentair

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten, gerechtigd in de boedel van Johanna Margarieta Grille, verklaren genoegen te nemen met de boedelscheiding die heeft plaats gehad en geen gerechtelijke stappen te ondernemen.

NB. bijlage: Franse vertaling.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 32

I-564a

96

02-03-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kat, Hendrik Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Landman te Kamperveen

samenvatting

Testateur verklaart een legaat te schenken aan zijn kleindochter Annigje Baerends Rotman; aan zijn vrouw Aaltje Egberts legateert hij het vruchtgebruik en aan zijn kleindochters het eigendom van zijn na te laten goederen; hierbij is inbegrepen de nog af te lossen schuld van ƒ1000 door Berends Roelof Rotman.

Tot executeur benoemt hij Toon Kooijman.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 33

I-564a

97

03-03-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een hof

locatie

Kampen, Heiligesteeg, wijk 1 nummer 301

 

 

comparanten

naam

Leembroek, Bernardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmermansbaas te Kampen

 

naam

Suskens, Mattheus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Gepensioneerd officier te Kampen

 

naam

Doornweerd, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Mattheus Suskens en diens echtgenote zijn hof in de Heiligesteeg voor een bedrag van ƒ145.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 34

I-564a

98

08-03-1813

Mr. G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Folkerts, Bregtje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Klaas Brugts

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen; als haar vader nog leeft, heeft deze recht op zijn legitieme portie.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 35

I-564a

99

08-03-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Brugts, Klaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Schipper te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn vrouw Bregtje Folkerts tot zijn erfgename te benoemen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 36

I-564a

100

09-03-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

aak

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Albers, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schipper te Kampen

 

naam

Schinkelaar, Hendrik Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schipper te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Gerrits Schinkelaar een aak, gebouwd in Koblenz, voor een bedrag van ƒ100.

NB. koper zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 37

I-564a

102

13-03-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, wijk 3 nummer ?

 

 

comparanten

naam

Diepen, Dirk van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Rentenier te Kampen

 

naam

Assen, Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Touwslager te Kampen

 

 

naam

Diepen, Gesiena van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

 

Naam

Diepen, Gerardus van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Broodbakker te Kampen

 

Naam

Assen, Hanna van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

echtgenote van Gerardus van Diepen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerardus van Diepen en Jan van Assen zijn huis met alle meubilaire goederen, geschat op een bedrag van ƒ500. Betaling geschiedt via een doorlopende jaarlijkse rente van ƒ130 aan verkoper gedurende zijn leven. Kopers stellen hiervoor ieder hun woonhuis als onderpand.

 

 

 

                                            

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 38

I-564a

103

14-03-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Voerman, Heijmerig

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Sleper te Kampen

 

samenvatting

Testateur verklaart een legaat te schenken aan zijn stiefzonen Egbert, Reinier en Fribbelt van der Meulen; aan zijn echtgenote Petertje Weijers het vruchtgebruik van de overige goederen. Tot erfgenamen benoemt hij zijn naaste familieleden.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 39

I-564a

104

14-03-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Weijers, Petertje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Naaister te Kampen

Echtgenote van Heijmerig Voerman

samenvatting

Testatrice verklaart het vruchtgebruik van haar goederen te legateren aan haar echtgenoot, waartoe de wet haar in staat stelt ondanks het feit dat zij drie kinderen heeft.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 40

I-564a

105

17-03-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Nieuwe Markt, wijk 3 nummer 202

 

 

comparanten

naam

Kock, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Vrederechter te Kampen

 

naam

Stel, Maria Jacoba van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Manen, Reinier Otto Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Arts te Elburg

 

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Reinier Otto Hendrik van Manen een bedrag van ƒ1000 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis op de Nieuwe Markt, waarop nog verplichtingen rusten ten behoeve van de kinderen van Egbert de Rooij en van de erven van Marcus van Marle.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

41

I-564a

106

19-03-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Aanstelling van een remplaçant

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bijnema, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dienstplichtige

Fabrikant te Kampen

 

naam

Straaten, Willem van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Remplaçant

Wolkammer te Kampen

 

 

Naam

Nieuwenburg, Machiel

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Kampen

En echtgenote Jannetje van Gelder

samenvatting

Comparanten verklaren het volgende te zijn overeen gekomen: tweede comparant zal, met toestemming van zijn vrouw Gesina Hommering en zijn vader Arend van der Straaten, Jacob Bijnema vervangen in militaire dienst. Bijnema zal hiervoor aan Willem van der Straaten betalen een bedrag van ƒ1530. Details over de betalingsregeling staan in de akte. Het echtpaar Nieuwenburg-van Gelder staat borg voor Jacob Bijnema.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 42

I-564a

107

22-03-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Een kamp land genaamd het Vree

locatie

Zalkerbroek

 

 

comparanten

naam

Flips, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Zalk

 

naam

Hendriks, Zwaantje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Rentenierster te IJsselmuiden

Weduwe van Steven Goosens

 

naam

Berends, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Landman te Zalk

 

 

Naam

Dijk, Gerrit van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Landman te Zalk

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Zwaantje Hendriks een bedrag van ƒ1000 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt een stuk land in Zalkerbroek, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van de weduwe Klumpers. Schuldenaar heeft twee personen die borg voor hem staan.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datumi

notaris

 

 43

I-564a

108

23-03-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Botervatsteeg, wijk 4 nummer 231 en 232

 

 

comparanten

naam

Berghuis, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Mijberg, Jan Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Metselaar te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan Willem Mijberg een huis in de Botervatsteeg voor een bedrag van ƒ100.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 44

I-564a

109

24-03-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een hof met huisje

locatie

Brunnepe, Pannekoekendijk, letter C nummer 103

 

 

comparanten

naam

Beijer, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Houtkoper te Kampen

 

naam

Klooster, Jacobus ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kampen

 

naam

Keeman, Cornelia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jacobus ten Klooster en diens echtgenote een hof aan de Pannekoekendijk voor een bedrag van ƒ100.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 45

I-564a

110

27-03-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kloek, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Wilsum

 

naam

Kloek, Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Wilsum

samenvatting

Comparanten verklaren gedeponeerd te hebben bij de notaris een  testament van hun ouders Evert Aarts Kloek en Geertje Willems, behoorlijk geregistreerd, om er de nodige kopieën van te maken.

NB. bijgevoegd het testament en de erkenning van de rechtbank.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 46

I-564a

111

29-03-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis

locatie

Kampereiland, op het erf het Ganzendiep

 

 

comparanten

naam

Vos, Trude Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Boerin op het Kampereiland

Weduwe van Arent Rutgers Vos

 

naam

Vos, Herbert Rutger

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Kampen

voogd

 

naam

Vos, Gerrit Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Kampen

voogd

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de voogden van haar minderjarige kind Jan Arends Vos een bedrag van ƒ1619 en 10 stuivers tegen 5 procent per jaar, zijnde het vaders erfdeel voor genoemde zoon; dit in verband met haar huwelijk met Gijsbert Schraat. Als speciaal onderpand geldt haar huis.

NB. met Franse vertaling.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 47

I-564a

112

30-03-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

erf

locatie

Kamperveen, de Zande

 

 

comparanten

naam

Nijland, Jan Albers

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Landman te Kamperveen

 

naam

Dijk, Jan Stoffers van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Landman te Kamperveen

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Lubbert Franks, laten het genoemde erf verhuren voor de periode van één jaar. Voorwaarden zijn vermeld.

Namen van de pachters:

Jannes Gerrit Buijert, Gerrit Brands, Dries Gerrits van den Heuvel, Derk Dokter, Fredrik Buijert, Jan Schilder, Aalt Jacob van der Waa, Hendrik Brands, Berent Rotman, Frank Jans Russenberg, Cornelis Egberts van ’t Veen, Jan Stam, Gerrit Pijper, Cornelis Brands, Dries Gerritsen Proeme, Jan van der Wolde, Klaas Gerrits Buijer, Simon Dokter, Jan Klij, Steven Elbers Blijenberg en Jan
Albers Nijland.

NB. Namen van de borgen in de akte;

laatste twee bladzijden zijn vastgemaakt aan akte nummer 113.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 48

I-564a

113

01-04-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Percelen hofland

locatie

Brunnepe, Binnenweg naast het Buitenbroek

 

 

comparanten

naam

Meure, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Landman te Kampen

 

naam

Teune, Abraham

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Grutter te Kampen

samenvatting

Comparanten laten enige percelen hofland openbaar verpachten voor de periode van één jaar; de voorwaarden daartoe staan in de akte vermeld.

Namen van de pachters:

Herm Lubbert Belt, Jan Bulder, Gerrit Spijker, Hendrik Egberts, Jan Lok, Jan ten Napel, Cornelis Jans, Rein van Dijk, Abraham Teune, Peter Meure, Jan Boeve, Peter Willems en Arend Helmich.

NB. akte zit deels vast aan nummer 112.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 49

I-564a

115

14-04-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Zomp genaamd l’Eveillée

locatie

n.v.t.

 

 

comparanten

naam

Dijk, Gerrit Gerrits van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schipper te Kampen

 

naam

Dijk, Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Winkelier te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrik van Dijk een zomp gebouwd in Enter, met het veer op Zutphen erbij, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van de heren de Vijje en Teben ter Vile, kooplieden te Zutphen,

De koopsom bedraagt ƒ1400, waarmee verkoper tevens zijn schuld aflost.

NB. akte is vastgemaakt aan nummer 118.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 50

I-564a

118

26-04-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Nieuwenhuis, Elisabeth Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Rudolphus Johannes Woltgraft

 

naam

Heshusius, Kunera Webbina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogdes

Kampen

Weduwe van Abraham Hemsing

 

naam

Hemsing, Aleida Jacoba

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

 

naam

Hemsing, Maria Susanna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren de enige erfgenamen te zijn van Berend Hendrik van Berkum et Aleida Bantjes; zij bekrachtigen de overdracht van een schuldvordering groot 2520 franken ten laste van Jacob Foks en echtgenote aan Dirk Muller Massis en Berendina Lucia Engelenburg uit Kampen.

NB. akte is vastgemaakt aan nummer 115.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 51

I-564a

119

21-04-1813

Mr G. J. Van Wijhe

soort akte

Aanstelling van een remplaçant

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Rensen, Diesma

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Schipper te Elburg

 

naam

Balk, Sijbrand

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Koopman te Elburg

 

naam

Vierhouten, Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dienstplichtige

Kampen

Zoon van Hendrik Vierhouten en Annetje Rensing

 

Naam

Voerman, Teunis Gerritsen

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Remplaçant

Timmerman te Elburg

samenvatting

Comparanten zijn het volgende overeengekomen: als Pieter Vierhouten voor militaire dienst wordt opgeroepen, zal hij zich laten vervangen door Teunis Gerritsen Voerman; deze zal van eerste comparant daarvoor ontvangen een bedrag van ƒ40 bij ondertekening van deze akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 52

I-564a

120

26-04-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Leusent Slag

locatie

Dronthen

 

 

comparanten

naam

Wijhe, mr Gerrit Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Notaris

Notaris te Kampen

 

samenvatting

Namens de erfgenamen van het Leusent Slag,  gaat de notaris diverse percelen verpachten voor een periode van drie jaar; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Namen van de pachters:

Richardus van Romunde, Jan Jacobs Soer, Hendrik Klaassen Kanis, Jan van ’t Oever, Aart Wijenberg en Grebertus Oedekerk.

NB. namen van de borgen staan in de akte; akte is vastgemaakt aan nummer 119.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 53

I-564a

121

26-04-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where met groenland en boomgaard, berg en schuur

locatie

Brunnepe, letter C nummer 30

 

 

comparanten

naam

Meurer, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kampen

 

naam

Teune, Abraham

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Grutter te Kampen

 

naam

Kroeze, Dries Beerts

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Dries Beerts Kroeze een huis in Brunnepe voor een bedrag van ƒ2350, betaalbaar in gedeelten tegen een rente van 5 procent. Verkopers lossen hiermee een lening af ten behoeve van Petrus Eekmars uit Zwolle.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 54

I-564a

122

01-05-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed