terug naar inhoud

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 1

I-564b

127

06-05-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hamel, Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Eigenaar

Landman te Kampen

 

naam

Velthuijs, Baerend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Landman te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart diverse stuks vee (zie akte) te hebben geplaatst op het erf nummer 1 van de stad Kampen, dat momenteel gehuurd wordt door Baerend Velthuijs en binnenkort door eerste comparant.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 2

I-564b

128

06-05-1813

Mr G. J. Van Wijhe

soort akte

Uitleen van vee

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Driesen, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Leninggever

Rentenier te Kampen

 

naam

Kanis, Klaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Ontvanger

Landman te Brunnepe

samenvatting

Comparant verklaart voor onbepaalde tijd te leen te hebben gegeven aan Klaas Kanis diverse stuks melkvee (zie akte) met vrij gebruik van melk en mest. De totale waarde van het vee bedraagt 887 franken; er is geen recht van eigendom voor ontvanger.

NB. bijgevoegd de Franse vertaling.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 3

I-564b

129

06-05-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Het Prinseslag

locatie

Dronten, binnen en achter de Dronterdijk

 

 

comparanten

naam

Tichler, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Directeur te ?

samenvatting

Namens de opdrachtgever, gaat de notaris de verschillende kampen openbaar verpachten voor een periode van drie jaar; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

De namen van de pachters zijn:

Klaas Roelofs, Wijnand Reuijl, Klaas van Noord, Hillebrand van der Weijde, Jan Mooijen, Hendrik Houw, Jan Kanis, de weduwe Hendrik Overmars en Hendrik ten Hove. 

De totale opbrengst is 1705,20 franken.

NB. in de akte de namen van de borgen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 4

I-564b

131

11-05-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Aanstelling van een remplaçant

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Jong, Salomon de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dienstplichtige

Koopman te Kampen

 

naam

Mulkens, Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Remplaçant

Wolkammer te Kampen

samenvatting

Comparanten hebben de volgende overeenkomst gesloten: als eerste comparant inloot voor militaire dienst, zal hij zich laten vervangen door Jacobus Mulkens. Deze zal daarvoor ontvangen van Salomon de Jong een bedrag van ƒ150 en wekelijks ƒ4 voor zijn echtgenote Hendrikje Strange.

Verdere details in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 5

I-564b

134

11-05-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kerker, Teunis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Veehouder te Kampen

 

naam

Romeijn, Fredrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Niet vermeld

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Fredrik Romeijn, groot ƒ800.

NB. schuldeiser meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 6

I-564b

135

17-05-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Het erf Vossenburg

locatie

Dronten,

 

 

comparanten

naam

Bijsterbos, Jurjan Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Administrateur van het erf Vossenburg

samenvatting

Op verzoek van de opdrachtgever, gaat de notaris verschillende kampen van het erf Vossenburg openbaar verpachten voor een periode van drie jaar; de voorwaarden zijn in de akte vermeld.

De pachters zijn:

Klaas Gerrits van der Kolk, Jan Louws, Jan Jansen, Jacob Kooijman, Wieger Wolters, Egbert Gijsberts, Wolter Wiegers en de weduwe van Hermen van Breemen.

Opbrengst 1358,40 franken.

NB. namen van de borgen staan in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 7

I-564b

136

17-05-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Het Ruitenburg Slag

locatie

Dronthen,

 

 

comparanten

naam

Moulin, Klaas Vischer

,

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Administrateur Ruitenburg Slag te Kampen

samenvatting

Namens de opdrachtgever, gaat de notaris enkele kampen van het Ruitenburg Slag openbaar verpachten voor een periode van drie jaar; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Namen van de pachters:

Hermanus van der Weijde, Jan Bosman, de weduwe van Abraham Aarts, Jan Joost Reuil, Cornelis Alberts en Lambert van den Brink.

Opbrengst 1052,10 franken.

NB. namen van de borgen staan in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 8

I-564b

137

17-05-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Ten Busche Breedslag

locatie

Dronthen

 

 

comparanten

naam

Lankhorst, Gerrit Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Administrateur van het ten Busche Breedslag te Kampen

samenvatting

Namens de opdrachtgever, gaat de notaris enkele kampen van het ten Busche Breedslag openbaar verpachten voor een periode van drie jaar; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Namen van de pachters:

Gerrit Rekveld, Hendrik Pastoor, Gerrit Lankhorst, Peter van de Kamp, Gerhardus van Diepen, de weduwe van Willem Willems, Peter van Dijk, Aart Weijenberg en Nicolaas Meijnhart.

Opbrengst 1745 franken.

NB. namen van de borgen in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 9

I-564b

138

17-05-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Het Jonker Schaapserve

locatie

Dronthen

 

 

comparanten

naam

Moulin, Klaas Vischer

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Administrateur van het Jonker Schaapserf

samenvatting

Namens de opdrachtgever, gaat de notaris verschillende kampen van het Jonker Schaapserf openbaar verpachten voor een periode van drie jaar; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Namen van de pachters:

Gerrit Aarts, de weduwe van Gerrit Roelofs Meijer, Jacob Willems Westera, Jan Dirks Kroon, Baerend Roelof Schilder, Gerrit Hendriks, Toon Kooijman en Jacob Willems.

Opbrengst 1304 franken.

NB. namen van borgen in de akte.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 10

I-564b

141

18-05-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Joost, Philip

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Winkelier te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Hendrika Schuts tot zijn erfgename te benoemen.

NB. hij meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 11

I-564b

142

18-05-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Schuts, Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Winkelierster te Kampen

Echtgenote van Philip Joost

samenvatting

Testatrice verklaart haar man tot haar algemeen erfgenaam te benoemen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 12

I-564b

144

26-05-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

aak

locatie

Niet vermeld

 

 

comparanten

naam

Hunderen, Johanna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Naaister te Kampen

 

naam

Dooijen, Peter ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schipper te ..

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Peter ten Dooijen een aak, gebouwd in Koblenz in 1798, voor een bedrag van ƒ40, betaalbaar in termijnen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 13

I-564b

145

29-05-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Aanstelling van een remplaçant

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Zendijk, Israel Moses

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dienstplichtige

Koopman te Kampen

 

naam

Schrik, Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Remplaçant

Wever te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren de volgende overeenkomst te hebben gesloten: als eerste comparant opgeroepen wordt voor werkelijke dienst, zal Cornelis Schrik hem vervangen. Israel Moses Zendijk zal daarvoor betalen aan Cornelis Schrik een bedrag van ƒ50 en geld voor de vereiste kleding, verder wekelijks ƒ4,50.

Zie de akte voor alle details.

NB. remplaçant zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 14

I-564b

146

01-06-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Lammers, Wouter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Eigenaar en deurwaarder te Kampen

 

 

naam

Abrahams, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Weduwe van Levy Salomons

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Aaltje Abrahams, groot ƒ200.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 15

I-564b

147

01-06-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 2 nummer 358

 

 

comparanten

naam

Abrahams, Aaltjen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Koopvrouw te Kampen

Weduwe van Levy Salomons

 

naam

Boele, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schilder te Kampen

 

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Willem Boele haar huis Achter de nieuwe Muur met toebehoren voor een bedrag van ƒ350.

NB. verkoopster meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 16

I-564b

148

02-06-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Aanstelling van een remplaçant

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Heite, Roelof Klaasen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dienstplichtige

Turfmaker te Giethoorn

 

 

naam

Breemen, Harmanus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Remplaçant

Marskramer te Kampen

 

naam

Schreur, Wigger Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Turfmaker te Giethoorn

 

samenvatting

Comparanten verklaren het volgende te zijn overeengekomen: als 1e comparant inloot voor de nationale militie zal Harmanus van Breemen hem vervangen.  Roelof Klaasen Heite zal daarvoor ƒ850 betalen. Details over de betalingsregeling staan in de akte.

 

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 17

I-564b

150

05-06-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hoorn, Jan Ambrosius

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Rentenier te Kampen

 

 

naam

Bruin, Hendrik de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kostbaas te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Hendrik de Bruin, groot ƒ400.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 18

I-564b

153

08-06-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Wilsum, tussen Hendrik Teunis en de weduwe Harmen van Eunen

 

 

comparanten

naam

Weijers, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Boswachter te Wilsum

 

naam

Lammers, Berend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Wilsum

 samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Berend Lammers een huis in Wilsum voor een bedrag van ƒ250, dat deels op het perceel gevestigd blijft.

NB. koper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 19

I-564b

156

19-06-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur wijk 1 nummer 50

 

 

comparanten

naam

Mulder, Gesiena

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Weduwe van Adam Blankscheen

 

naam

Blankscheen, Johannes Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Brigadier 12e regiment huzaren te Arras

Vertegenwoordigd door zijn moeder

 

naam

Blankscheen, Gesiena Catrina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kasteleinse te Kampen (buiten de Venepoort)

 

Naam

Blankscheen, Aaltje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

 

Naam

Romeijn, Fredrik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Molenaar te Kampen

samenvatting

Comparanten, allen erfgenamen van Adam Blankscheen, verklaren verkocht te hebben aan Fredrik Romeijn hun huis Achter de nieuwe Muur voor een bedrag van ƒ400.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 20

I-564b

157

26-06-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, hoek Burgwal/Kerksteeg, wijk 4 nummer 72

 

 

comparanten

naam

Vries, Paulus de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Rentenier te Kampen

 

naam

Bruin, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Wever te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Bruin een huis op de Burgwal voor een bedrag van ƒ325, waarvan een deel tegen 5 procent op het perceel blijft gevestigd.

NB. koper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 21

I-564b

159

29-06-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Uitleen van vee

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Noortman, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Uitlener

Landman te Raalte

 

naam

Hendriks, Dries

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Ontvanger

Landman op het Kampereiland

samenvatting

Eerste comparant verklaart diverse stuks vee uitgeleend  te hebben aan Dries Hendriks voor onbepaalde tijd, zonder recht van eigendom. De totale waarde van het vee bedraagt 661,50 franken. De ontvanger heeft gebruik van mest en melk.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 22

I-564b

160

03-07-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 242

 

2. huis en where

 

Kampen, Breedesteeg wijk 2 nummer 312

 

 

comparanten

naam

Pastoor, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Banketbakker te Kampen

 

 

naam

Berg, Dirk van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Timmerman te Hoorn

 

 

naam

Gooij, Barend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

 

Naam

Berg, Mathewis van den

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Kastelein te Deventer

 

Naam

Mulkens, Fransis

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

 

Naam

Berg, Nicolaas van den

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Gendarme 33e legioen te Leeuwarden

 

 

Naam

Keulen, Jan van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

IJker te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Helena Meijer echtgenote van Jan van Keulen,   verklaren enig onroerend goed openbaar te willen verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte.

NB. bijgevoegd drie akten van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 23

I-564b

161 en 175

05-07-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 240

 

2. huis en where

 

Kampen, Breedesteeg wijk 2 nummer 312

 

 

comparanten

naam

Pastoor, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Banketbakker te Kampen

Zie akte 160

 

naam

Gooij, Barend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

Zie akte 160

 

naam

Mulkens, Fransis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

Zie akte 160

 

Naam

Keulen, Jan van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

IJker te Kampen

 

naam

Nipkens, Jan

 

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

omroeper te Kampen

 

 

samenvatting

Namens de erfgenamen van Helena Meijer, willen comparanten overgaan tot de voorlopige toewijzing van de twee percelen. Hoogste bieder is Jan Nipkens met een bod van ƒ650 en ƒ150.

Bij de finale toewijzing (akte 175), blijkt dat verkopers niet tevreden zijn over de biedingen en blijven de percelen onverkocht.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 24

I-564b

163

13-07-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van vee

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Romeijn, Fredrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Molenaar te Kampen

Buiten de Venepoort

 

naam

Fixe,  Beert Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kampen

Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 215

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Beert Willem Fixe een bruine ruin voor een bedrag van ƒ70. De betaling zal plaats vinden in september; als onderpand stelt koper een wit/zwarte ruin met boerenwagen.

NB. koper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 


 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 25

I-564b

165

21-07-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. huis en where

locatie

Kampen, wijk 2 nummer 193

 

2. huis en where

 

Kampen, wijk 2 nummer 194

 

3. een hof

 

Kampen, wijk 1 nummer 299

 

 

comparanten

naam

Westerhof, Roelof

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

 

 

naam

Romeijn, Fredrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Molenaar te Kampen (buiten Venepoort)

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Fredrik Romeijn een bedrag van ƒ500 tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand gelden zijn eigen huis, nummer 193, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van Jan Ambrosius Hoorn en nog twee andere percelen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 26

I-564b

166

22-07-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Twee stukken weideland

locatie

IJsselmuiden, tussen de Trekvaart, de weduwe Bhoêm, Crassier en de weg

 

 

comparanten

naam

Jacobs, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kasteleinse te IJsselmuiden

Weduwe van Johannes Dolfelaar (Dörffler!)

 

naam

Hollander, Lambert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Veenboer te IJsselmuiden

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Lambert Hollander een bedrag van ƒ700 tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt zij twee stukken groenland.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 27

I-564b

168

26-07-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 241

 

 

comparanten

naam

Waal, Lambertus de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmerman te Kampen

 

naam

Rijssen, Femmigje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Deegmulder, Tijs

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kleermaker te Kampen

 

Naam

Hoesbergen, Catharina Willemina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Tijs Deegmulder en diens echtgenote een huis in de Buitennieuwstraat, aangekocht van Johan Hendrik Becker, voor een bedrag van ƒ495, waarvan een deel is betaald en het restant moet worden betaald aan Wouter Lammers inzake een schuldbekentenis van de vorige eigenaar.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 28

I-564b

169

26-07-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

erf

locatie

Kamperveen, tussen het H. Geestgasthuis en het Klein Oever

 

 

comparanten

naam

Docter, Dirk Aalts

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kamperveen

 

naam

Buchner, Ernst Christian

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Arts te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Ernst Christian Buchner een bedrag van ƒ100 tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt één derde gedeelte van het erf afkomstig uit de nalatenschap van zijn schoonvader Lubbert Franks, waarop nog een verplichting rust.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 29

I-564b

170

27-07-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Tichler, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Advocaat te Kampen

 

naam

Heimenberg, Maria Diderica

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van schuldeiser

 

naam

Elserman, Teunis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Oldebroek

 

naam

Jans, Mijntjen

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Oldebroek

Echtgenote van schuldenaar

frnakensamenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van enige  hypothecaire inschrijvingen ten laste van Teunis Elserman en diens echtgenote, groot 1020 franken, 1050 franken en 2500 franken.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 30

I-564b

171

28-07-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 241

 

 

comparanten

naam

Deegmulder, Tijs

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kleermaker te Kampen

 

 

 

naam

Lammers, Wouter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Deurwaarder te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Wouter Lammers een bedrag van ƒ150 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn huis in de Buitennieuwstraat, gekocht van Lambertus de Waal en echtgenote.

NB. bijgevoegd de Franse vertaling.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 31

I-564b

172

30-07-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Noortman, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Eigenaar

Landman te Wijhe

 

naam

Hendriks, Dries

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Ontvanger

Landman op het Kampereiland

samenvatting

Eerste comparant verklaart in het weiland van tweede comparant diverse stuks vee geplaatst te hebben zonder recht van eigendom voor de ontvanger. In de akte staat de lijst van het vee, samen voor een waarde van 2624,50 franken.

NB. bijgevoegd de Franse vertaling.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 32

I-564b

173

01-08-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Slooten, Jacob Albertus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Rentenier te Kampen

Bovennieuwstraat wijk 2 nummer 103

samenvatting

Testateur verklaart twee kinderen te hebben uit zijn huwelijken met Geertje Jacobs en Hendrikje Jacobs. Hij schenkt een legaat aan Aaltje Jacobs, zijn dochter, als dank voor haar goede zorgen.

NB. testateur kan niet schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 33

I-564b

174

02-08-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 3 nummer 43

 

 

comparanten

naam

Velthuis, Geertruida

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Weduwe van Gerrit van Hulsen; echtgenote van Reindert Vos

 

naam

Hulsen, Johannis van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Schipper te Kampen

voogd

 

naam

Velthuis, Baerend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kampen

voogd

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Johannis van Hulsen en Baerend Velthuis, voogden van haar kinderen, een bedrag van ƒ400 tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt haar huis Achter de nieuwe Muur waarop nog een verplichting rust ten behoeve van Wouter van Schootten.

NB. bijgevoegd de Franse vertaling.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

Notaris

 

 34

I-564b

176

02-08-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Breedesteeg wijk 2 nummer 312

 

 

comparanten

naam

Pastoor, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Banketbakker te Kampen

 

naam

Berg, Dirk van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Timmerman te Hoorn

 

 

naam

Gooij, Baerend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

Namens Mathewis van den Berg, Deventer

 

Naam

Mulkens, Francis

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

Namens Nicolaas van den Berg, Leeuwarden

 

Naam

Keulen, Jan van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

IJker te Kampen

 

Naam

Leuven, Jan Adriaan van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kleermaker te Kampen

Borgen: Hendrik Rijkx en Jacob Kirspensius

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Helena Meier, verklaren over te gaan tot de finale verkoop van een huis in de Breedesteeg. Koper wordt Jan Adriaan van Leuven met een bod van ƒ152.

NB. bijgevoegd de Franse vertaling.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 35

I-564b

177

03-08-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

ruiling

 

 

onr. goed

1. Huis en where met bleekveld en stal met zolder

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 3 nummer 69

 

2. huis en where

 

Kampen, Oudestraat wijk 4 nummer 363

 

 

comparanten

naam

Nieuwenburg, Machiel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Ruilende partij

Koopman te Kampen

 

naam

Gelder, Jannigjen van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Ruilende partij

Kampen

Echtgenote van Machiel Nieuwenburg

 

naam

Beumer, Johannes Lambertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Ontvangende partij

Koopman te Kampen

 

naam

Reijners, Hendrina Elisabeth

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Ontvangende partij

Kampen

Echtgenote van Johannes Lambertus Beumer

samenvatting

Comparanten verklaren geruild te hebben van huis: de ruilende partij bezit huis nummer 1, geschat op ƒ1000 en de ontvangende partij bezit huis nummer 2, geschat op ƒ400.

De ontvangende partij betaalt extra een bedrag van ƒ600 aan de anderen, betaalbaar in gedeelten tegen 5 procent; beide partijen moeten ook verschillende bouwkundige voorzieningen treffen, zie akte.

NB. bijgevoegd de Franse vertaling.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 36

I-564b

178

10-08-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Ruitenberg, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Dienstmeid te Kampen

Dochter van Jan Ruitenberg en Helena Lammers

samenvatting

Comparante verklaart ontvangen te hebben van haar voogden, Baerend Gooij en Dirk van Hulzen, haar vaders erfdeel groot ƒ155, 6 stuivers en 10 penningen. Zij keurt tevens de financiële verantwoording van genoemde voogden goed en bedankt hen.

NB. bijgevoegd de Franse vertaling.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 37

I-564b

180

21-08-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

huwelijkscontract

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Putten, Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractant

Koopman te Kampen

 

naam

Zonnenberg, Hendrikje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractante

Veehoudster te Brunnepe

Weduwe van Albert Lubberts van der Weerd

samenvatting

Comparanten verklaren met elkaar een wettig huwelijk te willen aangaan en stellen daartoe een contract op, waarvan de belangrijkste afspraken zijn dat er geen gemeenschap van goederen zal bestaan, zij zullen winst en verlies tijdens het huwelijk wel delen.

NB. bijgevoegd een staat van goederen van de bruid en de Franse vertaling van een en ander.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 38

I-564b

181

23-08-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Het Bessel Harms Slag

locatie

Kampen, polder van Dronthen

 

 

comparanten

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Administrateur te Kampen

samenvatting

Comparant laat enige kampen van het Bessel Harms Slag openbaar verpachten voor het lopende jaar; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Als pachter worden genoemd: Hendrik Kanis, Femmigje Vossenbeld, Lubbertus Westendorp en de weduwe Abraham Aarts. Opbrengst: 945 franken.

NB. details in de akte; namen van borgen eveneens.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 39

I-564b

182

25-08-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

ruiling

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Fernhout, Jan Meine

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Eerste comparant

Schipper te Hoogeveen

 

naam

Botter, Roelof

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Tweede comparant

Schipper te Hoogeveen

samenvatting

Eerste comparant heeft in ruil aan Roelof Botter gegeven zijn schip “le Jeune Nicolas”, geschat op ƒ800 en heeft van deze ontvangen het schip “la Bonne Attente”, geschat op ƒ200.

Roelof Botter moet aan eerste comparant een bedrag van ƒ600 betalen in termijnen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 40

I-564b

183

26-08-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Machorius, Aarent

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Testateur, ziek te bed liggend in een kamer uitkijkend op de tuin, verklaart zijn vrouw Johanna Jacobs het vruchtgebruik van al zijn goederen te legateren.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 41

I-564b

186

31-08-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 290

 

 

comparanten

naam

Auwers, Franciscus Johannis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Apotheker te Kampen

 

naam

Fullings, Dorothea Agnes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Buchner, mr Ernst Christian

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Arts te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan mr Ernst Christian Buchner een bedrag van ƒ800 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis op de Oudestraat, waar nog een verplichting op rust.

NB. bijgevoegd de Franse vertaling.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 42

I-564b

188

10-09-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Franssen, Elionora Machtilda

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Rentenierster te Kampen

Weduwe Marechalle

samenvatting

Testatrice verklaart legaten te schenken aan Elionora Sophia Franssen, aan Baerend Hendrik van der Wijck, Manna van Thiel, Aaltje Manes, Hendrica Marechalle en Jacoba Labée. Tot erfgename benoemt zij Anna Petronella Eekmars.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 43

I-564b

189

10-09-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Aanstelling van een remplaçant

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Schwarts, Hendrik Christiaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dienstplichtige

Koopman te Kampen

 

naam

Mulder, Jurjen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Remplaçant

Timmerman te Kampen

 

naam

Harms, Everdina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Moeder remplaçant

Kampen

samenvatting

Jurjen Mulder verklaart overeen gekomen te zijn met Hendrik Christiaan Schwarts om in diens plaats dienst te nemen in de nationale militie, tegen betaling door eerste comparant.

Zie de akte voor de financiële regeling.

N B. de moeder van remplaçant verklaart niet te kunnen schrijven; bijgevoegd de Franse vertaling.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 44

I-564b

191

11-09-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Aanstelling van een remplaçant

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Drijer, Arent

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dienstplichtige

Koopman te Kampen

 

naam

Wernar, Gradus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Remplaçant

Kleermaker te Kampen

 

naam

Schaddenhorst, Aledrina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Getuige

Kampen

Echtgenote van remplaçant

samenvatting

De twee eerste comparanten verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Gradus Wernar zal eerste comparant vervangen bij het vervullen van de dienstplicht; hij zal daarvoor in eerste instantie ontvangen een bedrag van ƒ50 en daarna wekelijks ƒ2. Zie de akte voor de gehele financiële regeling.

NB. bijgevoegd de Franse vertaling.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 45

I-564b

192

11-09-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Uitleen van vee

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Schallenberg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Leninggever

Grutter te Kampen

 

naam

Vos, Gerrit Willems

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Ontvanger

Landman op het Kampereiland

samenvatting

Comparant heeft te leen gegeven aan Gerrit Willems Vos diverse stuks vee (zie akte) zonder recht van eigendom; de waarde bedraagt ƒ1500. De ontvanger is verplicht de beesten te voeden en te verzorgen en mag de melk en de mest gebruiken.

NB. met Franse vertaling.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 46

I-564b

193

13-09-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 255

 

 

comparanten

naam

Boele, Evert Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Elburg

 

naam

Gelder, Jannetje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Elburg

Echtgenote van verkoper

 

naam

Jas, Cornelia

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Weduwe van Andries van Gelder Jzoon

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun (schoon)vader Andries van Gelder Jzoon, verklaren verkocht te hebben aan hun (schoon)moeder Cornelia Jas de helft van een huis in de Buitennieuwstraat voor een bedrag van ƒ362,50.

NB. met Franse vertaling.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 47

I-564b

194

13-09-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Noortman, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

leninggever

Landman te Raalte

 

naam

Lemker, mr Frans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Burgemeester

Kampen

 

naam

Hendriks, Dries

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Ontvanger

Meier stadserf te Kampen

samenvatting

De notaris heeft de burgemeester van Kampen medegedeeld dat Gerrit Noortman vee heeft gestald op een stadserf van de gemeente, bemeierd door Dries Hendriks.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 48

I-564b

199

24-09-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. Goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 235

 

 

comparanten

naam

Meurs, Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zilversmid te Kampen

 

naam

Bockel, Anna Maria van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Wasrink, Jan Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Amsterdam

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Jacob Wasrink een bedrag van ƒ1000 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt hun woonhuis op de Oudestraat, waarop nog een andere verplichting rust.

NB. met Franse vertaling.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 49

I-564b

201

28-09-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

pakhuis

locatie

Kampen, Hofstraat, tussen J. J. Fels en M. Nieuwenburg

 

 

comparanten

naam

Berghuis, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Fels, Frederik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Frederik Fels een pakhuis in de Hofstraat voor een bedrag van ƒ280.

NB. met Franse vertaling.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 50

I-564b

205

01-10-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, wijk 4 nummer 93

 

 

comparanten

naam

Dekker, Wolter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Dekker, Geertruij

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Koopvrouw te Kampen

Weduwe van Jan Storm

 

naam

Belt, Gerrit Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kampen

Echtgenoot van Geertje Jans, weduwe Jan Dekker

 

Naam

Frilink, Harmen

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Timmerman te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jan Dekker, verklaren verkocht te hebben aan Harmen Frilink een huis in wijk 4 voor een bedrag van ƒ450.

NB. met Franse vertaling.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 51

I-564b

206

04-10-1813

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis met annexe schuren en hooiberg, hofland, groenland

Locatie

Wilsum, Wilsumer Nijstad nummer 12

 

 

comparanten

naam

Meuleman, Goosen Arends

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Wilsum

 

naam

Beijer, Stijntje Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster