terug naar inhoud

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 1

I-565

231

13-01-1814

Mr G. J. Van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

Werkplaats

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, hoek Melkpoort

 

 

comparanten

naam

Rams, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Niet vermeld

Weduwe van Brandhof

samenvatting

Testatrice, ziek te bed liggend, verklaart een legaat te schenken aan haar kleinzoon Lambertus Berben; tevens zegt zij dat hij de werkplaats voor een bedrag van ƒ300 mag kopen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 2

I-565

232

17-01-1814

 

soort akte

Aanstelling van een remplaçant

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Meijer, Levi Meijer

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dienstplichtige

Koopman te Kampen

 

 

naam

Gendringen, Salomon Levi van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dienstplichtige

Koopman te Kampen

 

naam

Kladde, Jan Jacobs

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Remplaçant

Arbeider te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren het volgende te zijn overeengekomen: als de dienstplichtigen opgeroepen worden voor actieve dienst, zal Jan Jacobs Kladde één van hen vervangen. Remplaçant zal hiervoor ƒ1 per dag ontvangen.

NB. remplaçant verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 3

I-565

236

29-01-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Verhaagen, mr Hendrik Rudolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Notaris te IJsselmuiden

 

naam

Brand, Jan Frederik Engelbert van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Niet vermeld

Namens zijn zoon Jan Karel Frederik van Brand

 

naam

Brand, Jacobus Otto van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Niet vermeld

 

Naam

Moulin, Isidore du

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Niet vermeld

Echtgenoot van Francina Hendrina Heddewig van Brand

 

Naam

Brand, Johanna Sepina Wilhelmina Geertruida van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Niet vermeld

 

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant ontvangen te hebben van de executeur van de nalatenschap van Robbert Adriaan van der Merwede een serie obligaties met coupons en waardepapieren. (zie akte)

NB. nadere details in de akte; bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 4

I-565

237

29-01-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Verzoek tot betaling

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Schotman, Harmen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Eigenaar te Kampen

 

naam

Fikse, Peele Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kamperveen

samenvatting

Namens de opdrachtgever, meldt de notaris aan Peele Jansen Fikse dat hij per vervaldatum een bedrag van ƒ499 met rente aan de opdrachtgever moet betalen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 5

I-565

238

04-02-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, hof en where

locatie

Brunnepe, buiten de Hagenpoort, Letter A nummer 87

 

 

comparanten

naam

Werf, Gerrit van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Visser te Brunnepe

 

naam

Werf, Wolter van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Schipper te Kampen

 

naam

Werf, Zwaantje van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Wolter Aarts

 

naam

Werf, Gerbrand van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schipper te Brunnepe

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Gerrigje Gerrits, verklaren verkocht te hebben aan Gerbrand van der Werf hun huis in Brunnepe voor een bedrag van ƒ500, betaalbaar in termijnen. Op het perceel rust nog een verplichting ten behoeve van de erven van Margaretha Greve, die door koper wordt overgenomen.

NB. Wolter en Zwaantje van der Werf verklaren niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 6

I-565

239

04-02-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Aanstelling van een remplaçant

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Top, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Vader

Bakker te Elburg

 

naam

Top, Lambert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dienstplichtige

Niet vermeld

 

naam

Beldt, Theodorus van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Remplaçant

Arbeider te Kampen

Echtgenoot van Wilhelmina Schimkens

samenvatting

Comparanten hebben de volgende overeenkomst gesloten: als Lambert Top in  militaire dienst moet, zal hij vervangen worden door Theodorus van den Beldt. Deze zal daarvoor schadeloos gesteld worden door Willem Top.

Voor de juiste financiële regeling, zie de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 7

I-565

241

28-02-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Aanstelling van een remplaçant

 

 

onr. goed

n.v.t.

 locatie

 

 

 

comparanten

naam

Nuijen, Johan Martinus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Remplaçant

Arbeider te Kampen

 

naam

Zendijk, Israel Moses

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dienstplichtige

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten hebben de volgende regeling getroffen: als Israel Moses Zendijk in militaire dienst moet, zal hij zich laten vervangen door Johan Martinus Nuijen; de remplaçant zal hiervoor schadeloos gesteld worden. Zie de akte voor de financiële regeling.

NB. remplaçant zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 8

I-565

242

02-03-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk land

locatie

Wilsum, Arrensteeg, tussen de Geestelijkheid en de steeg

 

 

comparanten

naam

Bosman, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kampen

 

naam

Harms, Werner

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te IJsselmuiden

 

naam

Berghuis, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jacob Berghuis een stuk land in Wilsum voor een bedrag van ƒ150.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 9

I-565

245

05-03-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Heine, Wilhelmina van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Smidse te Kampen

Weduwe van Albert van Wilsem

samenvatting

Testatrice, ziek te bed liggend, verklaart als executeurs van haar nalatenschap aan te stellen Jan Schallenberg, koopman te Kampen, Willem Kloek, landman te Wilsum en Albert van Wilsum uit Kampen.

NB. testatrice kan door zwakte niet tekenen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 10

I-565

247

08-03-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

ruiling

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Veltman, Jurjen Lammers

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant ter éne zijde

Schipper te Hoogeveen

Eigenaar “de Drie Gebroeders”

 

naam

Kroes, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant ter andere zijde

Schipper te Zwartsluis

Eigenaar “de Hoop”

samenvatting

Comparanten verklaren onderling geruild te hebben van schip: de praam van Veltman, de Drie Gebroeders, geschat op ƒ650 gaat naar Kroes en diens praam, de Hoop, geschat op ƒ50, gaat naar Veltman.

Hendrik Kroes moet de tegenpartij hiervoor ƒ650 betalen, waarvoor een regeling wordt getroffen.

NB. Tweede comparant zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

Inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 11

I-565

248

12-03-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 255

 

 

comparanten

naam

Jas, Cornelia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Rentenierster te Kampen

Weduwe van Andries van Gelder

 

naam

Boele, Evert Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Elburg

 

naam

Gelder, Jannetje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Elburg

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Evert Hendrik Boele en diens echtgenote, haar huis in de Buitennieuwstraat voor een bedrag van ƒ720.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 12

I-565

251

15-03-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Hof en where met tuinhuisje

locatie

Kampen, Keizersstraat wijk 4 nummer 339

 

 

comparanten

naam

Jas, Cornelia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Rentenierster te Kampen

Weduwe van Andries van Gelder Jzoon

 

naam

Boele, Evert Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Elburg

En echtgenote Jannetje van Gelder

 

naam

Nieuwenburg, Machiel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kampen

 

 

Naam

Gelder, Jannigje van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Machiel Nieuwenburg en diens echtgenote een tuin in Kampen voor een bedrag van ƒ100.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 13

I-565

254

19-03-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Aanstelling van een remplaçant

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Vischer, Helmich Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dienstplichtige

Bakker te Genemuiden

 

naam

Lebbelink, Evert Arnoldus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Remplaçant

Trijpwever te Kampen

 

naam

 Bakkers, Janna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Moeder

Niet vermeld

 

Naam

Noorwegen, Cornelis

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Koopman te Genemuiden

 

Naam

Brouwer, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Landman te Genemuiden

samenvatting

Comparanten verklaren de volgende overeenkomst te hebben aangegaan: als Helmich Peter Vischer voor militaire dienst wordt opgeroepen, zal Evert Arnoldus Lebbelink, na goedkeuring van zijn moeder, hem vervangen. De remplaçant zal hiervoor een bedrag van ƒ450 ontvangen, volgens een bepaalde regeling. (zie akte)

De dienstplichtige stelt borgen aan.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 14

I-565

255

21-03-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Aanstelling van een remplaçant

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Buit, Johannis Harms

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dienstplichtige

Landman te Zwartsluis

 

naam

Constant, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Remplaçant

Wever te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren het volgende te zijn overeen gekomen: als Johannis Harms Buit wordt opgeroepen voor militaire dienst, zal Jacob Constant hem vervangen. Dienstplichtige zal daarvoor aan remplaçant betalen een bedrag van ƒ570; zie de akte voor de juiste regeling.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 15

I-565

258

25-03-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Aanstelling van een remplaçant

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Meijer, Nathan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dienstplichtige

Slager te Kampen

 

naam

Dieprink, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Remplaçant

Kuiper te Kampen

 

naam

Kooning, Elisabeth

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Moeder

Niet vermeld

Weduwe Dieprink

samenvatting

Comparanten verklaren de volgende overeenkomst te hebben gesloten: als Nathan Meijer wordt opgeroepen voor militaire dienst, zal hij zich laten vervangen door Hendrik Dieprink, na goedkeuring van zijn moeder. Remplaçant zal hiervoor ontvangen een bedrag van ƒ400, te betalen volgens een bepaalde regeling.

NB. Remplaçant meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 16

I-565

259

25-03-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Aanstelling van een remplaçant

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Jong, Gompers de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dienstplichtige

Koopman te Kampen

 

naam

Meijer, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Remplaçant

Schilder te Kampen

 

naam

Sieffers, Willemina Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Begunstigde

Kampen

Echtgenote van remplaçant

samenvatting

Comparanten verklaren het volgende te hebben afgesproken: als Gompers de Jong wordt opgeroepen voor militaire dienst, zal hij zich laten vervangen door Hendrik Meijer. Gompers de Jong zal zijn remplaçant daarvoor financieel schadeloos stellen; regeling staat in de akte.

NB. remplaçant meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 17

I-565

260

27-03-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Aanstelling van een remplaçant

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Camp, Teunis Jacobs

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dienstplichtige

Veehouder te Kalenberg

Vader van Jacob Teunis Camp

 

naam

Neusel, Jan Martens

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Remplaçant

Arbeider te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren het volgende te hebben afgesproken: als de zoon van Teunis Jacobs Camp opgeroepen wordt voor militaire dienst, zal hij zich door Jan Martens Neusel laten vervangen. Remplaçant zal hiervoor ontvangen een bedrag van ƒ425, volgens de regeling in de akte vermeld.

NB. remplaçant meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 18

I-565

262

30-03-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 138

 

 

comparanten

naam

Dijk, Wiechert van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kampen

Wonend in het buitendijkse

 

naam

Dijk, Aaltje Bartels van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

 

naam

Voerman, Heimerig

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Sleper te Kampen

 

Naam

Weijer, Petertje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Heimerig Voerman en diens echtgenote hun huis in de Buitennieuwstraat voor een bedrag van ƒ200.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 19

I-565

263

01-04-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Aanstelling van een remplaçant

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Mulder, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Remplaçant

Bakker te Kampen

 

naam

Heerschop, Hendrik Tuin

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

dienstplichtige

Turfmaker te Ossenzijl

samenvatting

Comparanten verklaren het volgende te hebben afgesproken: als Hendrik Tuin Heerschop wordt opgeroepen voor militaire dienst, zal hij zich laten vervangen door Hendrik Mulder. Deze ontvangt daarvoor een bedrag van ƒ400, volgens een bepaalde regeling.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 20

I-565

264

04-04-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 3 nummer 87

 

 

comparanten

naam

Rhoden, Willem Stevens van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Deurwaarder te Kampen

 

samenvatting

Comparant wil zijn huis op de Oudestraat openbaar laten verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 21

I-565

266

04-04-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Ru, Gerrit de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Kampen

Bovenproveniershuis

 

naam

Wolters, Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van testateur

samenvatting

Comparanten verklaren aan te stellen tot executeurs Aart Weijenberg, bakker en Jan Nipkens, stadsomroeper, beiden uit Kampen, met alle rechten en plichten van dien.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 22

I-565

267 en 269

04-04-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Zie akte 264

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Rhoden, Willem Stevens van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Deurwaarder te Kampen

 

samenvatting

Bij de inzet is Johannes van Deursen de hoogste bieder met een bedrag van  ƒ300.  Bij de finale toewijzing is de eigenaar niet tevreden met de afmijning op ƒ320 en het huis blijft onverkocht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 23

I-565

268

07-04-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Erf

locatie

Kamperveen

 

 

comparanten

naam

Jans, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgeefster

Rentenierster te Kampen

Weduwe van Gerrit Dirks

samenvatting

Comparante wil haar erf in Kamperveen voor een periode van drie jaar verpachten; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Namen van de pachters: Cornelis Egberts van ’t Veen, Klaas Voerman, Jacob Kooijman, Peter Aalts van der Sneede, Willem Kanis, Wolter Wiegers, Jan Dirks van Wijhe, Toon Kooijman, Willem Gerrits, Willem Rens, Dirk Gerritsen Roskam, Jan Alberts van ’t Veen, Dries Gijsberts van den Brink, Evert Pallandt en Gerrit Brands.

De namen van de borgen staan in de akte.

Opbrengst ƒ422.

NB. wegens problemen met haar rechterhand, zegt opdrachtgeefster niet te kunnen tekenen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 24

I-565

270

08-04-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop van houtgewas

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Ridder, Femelia Helena

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgeefster

Kampen

Weduwe van Willem Bijsterbos

samenvatting

Opdrachtgeefster wil enige percelen houtgewas openbaar laten verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Namen van de kopers: Jacob Fox, Gerrit van Dijk, Hendrik Meijer, Grietje Jans weduwe de Goede, Willem Everts van Slooten, Gerrit Maanenberg, Evert Everts van Dijk, Jacobus Hendrikus Scheepers, Hendrik Kalter, Jan Huisman, Gerrit Bos, Jacob Hollander, Harmen Kalter, Jan Jacob Kwakkel, Gerrit Jan van den Belt, Evert Kalter, Dirk Bollenberg, Evert Sellis en Harm Wesenberg.

De namen van de borgen staan in de akte.

Opbrengst ƒ208.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 25

I-565

271

12-04-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Percelen genaamd het Raamland

locatie

Kampen, Singel, buiten de Cellebroederspoort

 

 

comparanten

naam

Groenou, Arent van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Als boekhouder van het Proveniersgilde te Kampen

samenvatting

In zijn functie van boekhouder van het voormalige Proveniersgilde, laat comparant diverse percelen verpachten voor een periode van zes jaar; de voorwaarden daartoe staan in de akte vermeld.

Namen van de pachters: Willem Meijer, Cornelis Velthuis, Christiaan van Ommen, Gerrit Hofman, Hermanus Sel, Gerrit Masman, Arent van den Straaten, Egbert van Marle, Hendrik Bulder, Baerend Mulder, Jan Gerrits, Gerrit Groen, Jacobus Constant, Martinus Masman en Cornelis Velthuis.

Totale opbrengst ƒ40 en 9 stuivers.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 26

I-565

281

20-04-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Ramaker, Jannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kastelein te Zwollerkerspel

Zoon  van Dirk Jan van de Wetering

 

naam

Hamel, Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Huzaar te velde

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant ontvangen te hebben van diens voogden, Dirk van Hulzen, Albert Albers van den Weert en Jannes Breuker, een deel van zijn aandeel in de ouderlijke boedel, nl een schuldbekentenis van ƒ400 ten laste van Frederik Jans en Femmigje Egbert.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 27

I-565

282

22-04-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Ramaker, Jannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kastelein te Zwollerkerspel

 

 

naam

Hamel, Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Huzaar te velde

Zoon van Dirk Jan van de Wetering

 

naam

Nieuwenhuis, Benjamin - senior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Rentenier te Kampen

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever verklaart comparant verkocht te hebben aan Benjamin Nieuwenhuis sr, een schuldvordering groot ƒ400 tegen 4½ procent, afkomstig uit diens ouderlijke boedel, ten laste van Frederik Jans en Femmigje Egberts voor een bedrag van ƒ400.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 28

I-565

283

23-04-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Warnars, Gerhardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Kleermaker te Kampen

 

 

naam

Groothuis, Harm

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Genemuiden

 

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Harm Groothuis een bedrag van ƒ300, omdat hij als remplaçant is opgetreden voor Harm Groothuis.

NB. Schuldeiser zegt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 29

I-565

284

25-04-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Wobbenslag

locatie

Kampen, polder van Dronthen

 

 

comparanten

naam

Moulin, Klaas Vischer

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Administrateur v.h. Wobbenslag in Dronthen wonend te Kampen

samenvatting

Als administrateur, laat comparant diverse percelen openbaar verpachten voor drie jaar; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Namen van de pachters: Jan Post, Jacob Willems Westera, Jan Kwakkel, Arent Roelofs Schilder, Rutger Albert Koers en Lambert Teunis van den Brink.

Opbrengst ƒ816.

NB. de namen van de borgen staan in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 30

I-565

287

05-05-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Hof en groenland met behuizing genaamd de Bleker

locatie

Brunnepe, Noordweg

 

 

comparanten

naam

Broese, Joachim Adolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Fabrikant te Kampen

 

 

naam

Groenou, Geertruida van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Kragt, Klaas Klaassen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veehouder te Brunnepe

 

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Klaas Klaassen Kragt een hof met groenland voor een bedrag van ƒ800; een deel van dit bedrag blijft op het perceel gevestigd tegen 5 procent per jaar.

 

 

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 31

I-565

288

07-05-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

Huizen

locatie

Kampen, Speldenmakerssteeg, wijk 2 nummers 191 en 193

 

 

comparanten

naam

Bossch, Gerrit Hendriks

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Visser te Kampen

Speldenmakerssteeg, wijk 2 nummer 191

 

naam

Westerhoff, Roelof

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant ter andere zijde

Kampen

Speldenmakerssteeg, wijk 2 nummer 193

samenvatting

Opdrachtgever, sinds kort eigenaar van het door hem bewoonde pand, probeert de andere comparant ervan te overtuigen dat hij rechtens eigenaar is van dat pand en geen huurder en evenmin huur is verschuldigd tot eind april.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 32

I-565

290

16-05-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Karpersteeg, wijk 4 nummer 244

 

 

comparanten

naam

Groen, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schipper te Kampen

 

naam

Santen, Johanna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Groot, Berend Eijmbers de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Arbeider te Kampen

 

Naam,

Rietberg, Gerrigje Jans

 

 

Functie

Beroep/wonend

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Berend Eijmbers de Groot een huis in de Karpersteeg voor een bedrag van ƒ100, betaalbaar in termijnen tegen 5 procent per jaar.

NB. alle aanwezigen melden niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 33

I-565

291 en 292

23-05-1814

Mr G. J. Van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Het Bessel Harmsslag

locatie

Dronten

 

 

comparanten

naam

Drijer, Arent

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Lankhorst, Wilhelmina Mauritia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Pastoor, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Eigenaar te Kampen.

samenvatting

Comparanten willen één vierde gedeelte van het Bessel Harmsslag openbaar laten verkopen; de voorwaarden daartoe staan in de akte vermeld. Op hun perceel rust nog een verplichting van ƒ1500, eventueel door de koper over te nemen.   Het hoogste bod komt van Hendrik Pastoor, n.l. ƒ2200.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 34

I-565

293

23-05-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Het van Dorsten Slag

locatie

Dronten

 

 

comparanten

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Kampen

Als administrateur

samenvatting

Comparant, administrateur van het van Dorsten Slag, laat het slag openbaar verpachten voor een periode van drie jaar; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Namen van de pachters: Peter Gerrits, Gerrit Jan van den Belt, Gerrit Jans van der Weert, Jan Scholten en Andries Kroeze.

Opbrengst ƒ369. Namen van de borgen staan in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 35

I-565

294

23-05-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Het Bessel Harmsslag

locatie

Dronten

 

 

comparanten

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Kampen

Als administrateur

samenvatting

Comparant, als administrateur van het Bessel Harmsslag, laat het slag openbaar verpachten voor een periode van drie jaar; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Namen van de pachters: Coenraad van Velsen, de weduwe School, Nicolaas van Berkum Bijsterbos, Hendrik Overmars en Jan Willem Schoonhoven.

De opbrengst is ƒ572.

Namen van de borgen staan in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 36

I-565

295

24-05-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 3 nummer 226

 

 

comparanten

naam

Jacobs, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmerman te Houten

 

naam

Jacobs, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Mattenmaker te Wijk bij Duurstede

 

naam

Jacobs, Grietje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Tapster te Wijk bij Duurstede

 

Naam

Geerink, Gerrit

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzondereheden

Koper

Winkelier te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Hermina Smits, verklaren verkocht te hebben aan Gerrit Geerink, een huis op de Vloeddijk voor een bedrag van ƒ300.

NB. verkopers melden niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 37

I-565

296

25-05-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een perceel land

locatie

IJsselmuiden, Oosterholtsesteeg tussen de erven van van Kaamen, Harms en Esscher

 

 

comparanten

naam

Dijk, Dries Jans van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman op het Kampereiland

 

naam

Aalts,  Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampereiland
echtgenote van verkoper

 

naam

Westendorp, Lubbertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Logementhouder te Kampen

 

Naam

Kastink, Alida

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Lubbertus Westendorp en echtgenote een stuk land in IJsselmuiden voor een bedrag van ƒ1100, betaalbaar in termijnen. Op het perceel rust nog een schuld aan de Heer Poppe uit Zwolle, die verkopers nu zullen voldoen.

NB. verkopers melden niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 38

I-565

297

26-05-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Arink, Berendje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Dienstmaagd te Kampen

samenvatting

Testatrice verklaart een legaat te schenken aan Jan ten Napel, koopman te Kampen, om haar vriendschap te tonen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 39

I-565

298

28-05-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Westerhof, Roelof

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman en raadslid te Kampen

 

naam

Marle, Elisabeth van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Romeijn, Frederik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Eigenaar te Kampen

 

Naam

Bos, Gerrit

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Visser te Kampen

En echtgenote Maria Bottenberg

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Frederik Romeijn een schuldvordering groot ƒ300 ten laste van Gerrit Bos en diens echtgenote. 

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 40

I-565

299

28-05-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huizen en wheren

locatie

Kampen, Speldenmakerssteeg, wijk 2 nummers 241 en 223

 

 

comparanten

naam

Diepen, Aleida van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Eigenares te Kampen

 

naam

Agtereik, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Wever te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Jan Agtereik twee huizen in de Speldenmakerssteeg voor een bedrag van ƒ650, waarvan een deel op de percelen gevestigd blijft tegen 5 procent per jaar.

NB. koper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 41

I-565

300

31-05-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Het Bessel Harmsslag

locatie

Dronten

 

 

comparanten

naam

Drijer, Arent

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Lankhorst, Wilhelmina Mauritia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

samenvatting

Finale verkoop van één vierde gedeelte van het Bessel Harmsslag.  Het bod van Hendrik Pastoor, ƒ2230, bevalt verkopers niet en het perceel blijft onverkocht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 42

I-565

301

02-06-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 155

 

 

comparanten

naam

Bruin, Hendrik de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Logementhouder te Kampen

 

naam

Berghuis, Anna Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Tonneboeijer, Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Gepensioneerd equipagemeester te Kampen

 samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Cornelis Tonneboeijer een bedrag van ƒ600 tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun huis in de Bovennieuwstraat, waarop nog andere verplichtingen rusten.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 43

I-565

305

10-06-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 3 nummer 87

 

 

comparanten

naam

Rhoden, Willem Stevens

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Deurwaarder te Kampen

 

naam

Ramaker, Jannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Zwolle

 

 

naam

Ketelaar, Antonie Franciscus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Raalte

 

Naam

Hamel, Jan van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Niet vermeld

Zoon van Dirk Jan van de Wetering

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan de gevolmachtigden van Jan van Hamel zijn huis op de Oudestraat voor een bedrag van ƒ320. Daarbij wordt de schuld die op het perceel rustte, afbetaald.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 44

I-565

306

15-06-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 262

 

 

comparanten

naam

Schallenberg, Egbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Eigenaar te Kampen

 

naam

Nieuhout, Anna Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Schallenberg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

Naam

Sluijs, Johanna Everdina van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jan Schallenberg en diens echtgenote een huis op de Oudestraat voor een bedrag van ƒ1600; een deel van dit bedrag blijft op het huis gevestigd tegen 5 procent per jaar.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 45

I-565

307

15-06-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 3 nummer 55

 

 

comparanten

naam

Drijer, Arend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

 

naam

Haas, Lehman Salomon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Amsterdam

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lehman Salomon Haas een bedrag van ƒ866 en 12 stuivers wegens ontvangen goederen. Als speciaal onderpand geldt zijn huis op de Oudestraat.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 46

I-565

308

16-06-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

Woonadres

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 260

 

 

comparanten

Naam

Tonneboeijer, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Koopman te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart een legaat te schenken aan zijn vrienden en/of familieleden die zijn sterfdag beleven; het overige vervalt aan zijn echtgenote Aaltje de Zee. Indien er kinderen zijn, gelden de normale regels waarbij zijn vrouw een kindsdeel ontvangt.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 47

I-565

310

17-06-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Akkerland genaamd de Korte en de Lange Momusakkers

locatie

Wijhe, buurschap Herxen

 

 

comparanten

naam

Doorenweerd, Bartholomeus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Pastoor te Kampen

 

naam

Doorenweerd, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Eigenaar te Zutphen

 

naam

Doorenweerd, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Martinus Suskens

 

Naam

Doorenweerd, Johanna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Niet vermeld

Zuster van comparanten

samenvatting

Comparanten, allen gerechtigd in de onverdeelde ouderlijke boedel, verklaren één vijfde gedeelte van het akkerland te hebben verkocht aan hun zuster Johanna voor een bedrag van ƒ500.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

48

I-565

312

23-06-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

Woonadres

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 2 nummer 260

 

 

comparanten

naam

Zee, Aaltje de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Jacob Tonneboeijer

samenvatting

Testatrice verklaart tot haar enige erfgenaam te benoemen haar echtgenoot; mochten er kinderen zijn dan gelden de wettige regels en ontvangt hij een kindsdeel.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 49

I-565

314

29-06-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Ingen, mr Johannes Jacobus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

 

naam

Lamberts, Margje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Niet vermeld

Weduwe van Rutger Lamberts Aartsen

 

naam

Stuurop, Willem Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Oostermate

En echtgenote Annigje Jans Klaas

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, verklaart comparant zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Willem Jans Stuurop en diens echtgenote, groot ƒ1000.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 50

I-565

315

30-06-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Erf en where

locatie

Wilsum, binnendijks en buitendijks, tussen de weg, Kloek, de Willemerweerd en Vorsten

 

 

comparanten

naam

Zwakenberg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Wilsum

 

 

naam

Straaten, Albert Hendriks van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Wilsum

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Albert Hendriks van Straaten een erf in Wilsum voor een bedrag van ƒ1115, betaalbaar in termijnen; koper neemt ook twee schuldvorderingen op het erf over van verkoper.  

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 51

I-565

317

07-07-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Verhaagen, Hendrik Rudolph

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Notaris te IJsselmuiden

 

 

 

naam

Best, Jan Mattheus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Aannemer te Kampen

 

naam

Best, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Aannemer te Kampen

 

Naam

Best, Philip

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

En Antje Jans

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan en Jacob Best een schuldvordering groot oorspronkelijk ƒ700 tegen 4 procent per jaar, afkomstig uit de nalatenschap van zijn ouders, ten laste van Philip Best en Antje Jans, voor een bedrag van ƒ500.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 52

 

318

08-07-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Huis overledene

locatie

Schokland, Zuiderbuurt, wijk 2 nummer 7

 

 

comparanten

naam

Seidel, Everhard Philip

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Crediteur

Timmerman te Vollenhove

 

 

naam

Wit, Johannes de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Schoolmeester

Over de kinderen van overledene

 

naam

Gillot, Gerrit Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Schout

Over de kinderen van overledene

samenvatting

Comparant, crediteur in de boedel van Catharina Petronella de Wit weduwe van Willem Steenbeek, laat de nagelaten boedel inventariseren: kleding,  meubilaire goederen en een huis.

Details in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 53

I-565

321

25-07-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Springstok, Tobias

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gever

Schoolmeester op Schokland

 

naam

Kleef, Bernardus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Ontvanger

Eigenaar op Schokland

samenvatting

Comparant, in zijn kwaliteit van schoolmeester, verklaart overhandigd te hebben aan Bernardus van Kleef twee schuldvorderingen, samen ƒ468 en 13 stuivers, die laatstgenoemde mag incasseren op het aan te wijzen kantoor.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 54

I-565

324

05-08-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Braconnier, Abraham Pierre de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Rentenier te Kampen

Namens zijn vrouw Arnolda Josepha van Sturman douairière de Kuttschreutter

 

naam

Huiskens, Jannis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Niet vermeld

En Geertruij Josten

samenvatting

Namens zijn vrouw, verklaart comparant zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jannis Huiskens en Geertruij Josten, groot ƒ1300.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 55

I-565

325

08-08-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Windvolmolen met huis, hooiberg, hof en groenland

locatie

IJsselmuiden, IIsseldijk tussen dijk, hof, groenland van de kerk en de Zodde

 

 

comparanten

naam

Romijn, Frederik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Eigenaar te Kampen

 

naam

Chalmot, Hendrik Alexander de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Fabrikant te Kampen

 

naam

Broese, Joachim Adolph

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Fabrikant te Kampen

 

Naam

Moulin, Evert

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Fabrikant te Kampen

 

Naam

Detten Bijsterbos, Hermannus Johannes van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Fabrikant te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan de vier fabrikanten zijn windvolmolen met land etc. voor een bedrag van ƒ1300. Kopers mogen voorlopig geen pel of oliewerk installeren en ook geen korenwerk.

 

 

 

 

 

                     

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

  56

I-565

327

11-08-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Stal

locatie

Kampen, Buitenhofstraat, wijk 2 nummer 215

 

 

comparanten

naam

Bruin, Hendrik de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Logementhouder te Kampen

 

 

naam

Tonneboeijer, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jacob Tonneboeijer zijn stal in de Buitenhofstraat voor een bedrag van ƒ200.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 57

I-565

328

12-08-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

scheiding

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Graafschap, wijk 1 nummer 251

 

 

comparanten

naam

Delden, Antonius Wilhelmus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Echtgenoot

Koopman te Kampen

 

naam

Rieseveld, Magdalena

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Echtgenote

Kampen

 

naam

Rambonnet, mr François

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Adviseur

Advocaat te Kampen

t.b.v. echtgenote

samenvatting

Comparanten verklaren definitief te willen scheiden van tafel en bed, waarvoor regels worden opgesteld. De echtgenote zal jaarlijks een bedrag van ƒ350 aan haar ex betalen; deze verklaart zijn huis in de Graafschap aan haar verkocht te hebben voor ƒ300.

Details in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 58

I-565

335

22-08-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Twee huizen naast elkaar

locatie

Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer ? en ?

 

 

comparanten

naam

Kluizenaar, Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmermansbaas te Kampen

 

 

naam

Kempen, Hendricus Joannis van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendricus Joannis van Kempen een bedrag van ƒ750 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand gelden twee naast elkaar gelegen huizen in de Geerstraat.

NB. schuldenaar meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 59

I-565

336

27-08-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Braconnier, Abraham Pierre de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Rentenier te Kampen

Namens zijn vrouw Arnolda Josepha van Sturman

 

naam

Huiskens, Jannis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Niet vermeld

En echtgenote Geertruij Josten

samenvatting

Namens zijn vrouw, verklaart comparant toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jannis Huiskens en diens echtgenote.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 60

I-565

337

27-08-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. Huis en where

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 109

 

2. een hof

 

Kampen, Groenestraat tussen Middelburg en Louw

 

 

comparanten

naam

Daalen, Berend van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmerman te Kampen

 

 

naam

Daalen, Geesje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Zuster van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn zuster Geesje van Dalen een bedrag van ƒ1450 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand gelden zijn eigen huis op de Burgwal en zijn hof.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 61

I-565

341

30-08-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Adres verkoopster

locatie

Kampen, wijk 4 nummer 226

 

 

comparanten

naam

Mastenbroek, Femmetje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Weduwe van Hendrik Blij

 

naam

Arink, Gerhardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Assistent

Koopman te Kampen

 

naam

Jacobs, Reijer

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schipper te Schokland

samenvatting

Comparante, geassisteerd door Gerhardus Arink, verklaart verkocht te hebben aan Reijer Jacobs haar jachtscheepje met toebehoren voor een bedrag van ƒ600. 

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 62

I-565

342

30-08-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Gerben, Abraham

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Veehouder te Kampen

 

naam

Eunen, Janna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Niet vermeld

Weduwe van Jan Dirks ten Hooven

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Janna van Eunen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 63

I-565

343

30-08-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een slepersplaats

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Eunen, Janna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Weduwe van Jan Dirks ten Hooven

 

naam

Vos, Jan Arends

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman op het Kampereiland

 

naam

Brugts, Sjoerd Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Jan Arends Vos haar slepersplaats met alle toebehoren, inclusief paard en hooi, voor een bedrag van ƒ1300. Koper leent ƒ900 van Sjoerd Hendrik Brugts; als onderpand geldt de slepersplaats en een schuldbekentenis van ƒ500 van het H. Geest Gasthuis.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 64

I-565

346

05-09-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 3 nummer 83

 

 

comparanten

naam

Rosendaal, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schipper te Kampen

 

naam

Beumers, Berentien

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Greeve, Alida Catharina de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Alida Catharina de Greeve een bedrag van ƒ600 tegen 5 procent jaars wegens onbetaalde kooppenningen van hun huis op de Oudestraat.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 65

I-565

347

06-09-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, wijk 4 nummer 110

 

 

comparanten

naam

Ingen, Johannes Jacobus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

 

naam

Sablonière, Jacobus Johannes Christoffel de la

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Eigenaar te Elburg

 

naam

Boele, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Rentenier te Kampen

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever verklaart comparant verkocht te hebben aan Willem Boele een huis in wijk 4 voor een bedrag van ƒ250.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 66

I-565

348

07-09-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Huwelijkscontract

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Koon, Eliazer Israel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractant

Koopman te Kampen

Weduwnaar

 

naam

Arons, Jannetje Joseph

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractante

Amsterdam

Weduwe van Wolff Moses Benjamins Waag

 

naam

Roos, Elias Levi

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Assistent

Koopman te Kampen

t.b.v. contractante

 

naam

Waag, Meijer Wolff Benjamins

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Niet vermeld

Zoon 1e huwelijk van contractante

samenvatting

Comparanten verklaren met elkaar een wettig huwelijk te willen aangaan en stellen de volgende voorwaarden op: er zal geen gemeenschap van goederen bestaan, contractanten zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de ander. De bruid brengt ca ƒ1000 in aan juwelen en lijfstoebehoren en de helft van de boedel van haar overleden echtgenoot; de andere helft is van haar zoon.

Voor details, zie de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 67

I-565

351

19-09-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop roerende goederen

 

 

onr. goed

 

locatie

IJsselmuiden, Oosterholtsesteeg

 

 

comparanten

naam

Ridderinkhof, Johannis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Kastelein te IJsselmuiden

 

samenvatting

Namens de opdrachtgever, verkoopt de notaris diverse percelen te velde staande haver; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Namen van de kopers: Willem Bakker, Jan Bulder, Zwier Jans van der Weerd, Beert Willem Fixe en Gerrit Jans van der Weerd.

De opbrengst bedraagt ƒ64 en 5 stuivers.

NB. bedragen en namen van de borgen staan in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 68

I-5r65

354

22-09-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Daalen, Geesje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Rentenierster te Kampen

samenvatting

Testatrice verklaart haar broer Berend van Daalen tot haar erfgenaam te benoemen.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 69

I-565

355

23-09-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Daalen, Berend van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Timmerman te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn zuster Geesje van Daalen tot zijn erfgename te benoemen. Tot executeurs stelt hij aan Adrianus van Tol, kostkoper in het Buitenproveniershuis en Tijmen Prins, schoolmeester te Kampen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 70

I-565

364

18-10-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 1 nummer 290

 

 

comparanten

naam

Weg, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Logementhouder te Kampen

 

naam

Galleas, Zwaantje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Wendelaar, Daniel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Gepensioneerd sergeant te Kampen

 

Naam

Baij, Elisabeth

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Daniel Wendelaar en diens echtgenote hun huis op de Vloeddijk hoek Bregittenkerkhof voor een bedrag van ƒ350.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 71

I-565

366

01-11-1814

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hulzen, Dirk van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Kleermaker te Kampen

 

naam

Weerd, Albert Alberts van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Landman te Kampen

 

naam

Breuker, Jannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Landman te Kampen

 

naam

Schelle, Luchjen Willems van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kampen

Weduwnaar van Berendje Jansen Post

 

Naam

Prins, Gerrit

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Landman te Kampen

Over de kinderen van koper

 

naam

Oever, Jan van ‘t

 

 

Functie

Beroep[/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

En echtgenote Jantje van Eijken

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Dirk Jans van de Wetering, verklaren verkocht te hebben aan Luchjen Willems van Schelle een schuldvordering groot ƒ500 tegen 5 procent ten laste van Jan van ’t Oever en Jantje van Eijken.