terug naar inhoud

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

1

I-566

387

09-01-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Uitleen van vee

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Wolde, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Eigenaar

Landman te Kamperveen

 

naam

Docter, Dirk

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Ontvanger

Landman te Kamperveen

samenvatting

Comparant verklaart te leen te hebben gegeven tot mei 1815 aan Dirk Docter een zwartbonte drachtige koe, waarvan de waarde is geschat op 40.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

2

I-566

388

09-01-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, wijk 4 nummer ?, tussen Kanis en van Grafhorst

 

 

comparanten

naam

Jans, Hendrina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Arbeidster te Kampen

Weduwe van Frans Brink

 

naam

Westerhof, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schoenmaker te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Jan Westerhof haar huis in Kampen voor een bedrag van 100, waarmee verkoopster haar schuld bij Reinier van der Meulen aflost.

NB. verkoopster meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

3

I-566

390en 392

09-01-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Bovenhofstraat wijk 2 nummer 233

 

 

comparanten

naam

Broese, Joachim Adolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Fabrikant te Kampen

 

 

naam

Beijer, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant wil een huis in de Bovenhofstraat openbaar laten verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte.

Bij de inzet is de hoogste bieder Peter Beijer met een bedrag van 375.

Bij de finale toewijzing is de opdrachtgever niet tevreden over het bod en het huis blijft onverkocht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

4

I-566

393

17-01-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Ridder, Femelia Helena

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

IJsselmuiden

Weduwe van Willem Bijsterbos

samenvatting

Comparante wil enige percelen hakhout openbaar laten verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Namen van de kopers: Hendrik Elst, Jan Kanis, Gerrit Christiaan Korstwiele, Arend Hendriks Vos, Jacob Siebrands, Willem Everts, Gerrit van Dijk, Wiechert Westra, Hendrik Cornelis van Pinxteren en Egbert Vinke.

Opbrengst 157 en 5 stuivers.

NB. namen van de borgen staan in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

5

I-566

394

19-01-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Brand, Jacobus Otto van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Kampen

 

naam

Brand, Johanna Sipina Wilhelmina Geertruida van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Geassisteerd met Samuel Alting

 

naam

Brand, Francina Hendrina Hedwig van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

 

Naam

Gansneb genaamd Tengnagel, Jan Jacob

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Eigenaar te Kampen

 

naam

Verhaagen, Hendrik Rudolph

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Notaris te Kampen

samenvatting

De erfgenamen van Jan Frederik Engelbert van Brand verklaren een volmacht te verstrekken aan Jan Jacob Gansneb genaamd Tengnagel en Hendrik Rudolph Verhaagen om op te treden als executeurs in de nalatenschap van hun vader en alles te doen wat noodzakelijk is.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

6

I-566

396

02-02-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Straaten, Willem van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Remplaant

Daghuurder te Kampen

 

naam

Bijnema, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dienstplichtige

Fabrikant te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Jacob Bijnema een bedrag van 128 en 10 stuivers voor diens vervanging in militaire dienst.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

7

I-566

397

03-02-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

uitleen

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Ark, Noach Salomon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Uitlener

Koopman te Kampen

 

naam

Schaap, Levi David

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Ontvanger

Zb te Kampen

 

naam

Ark, Diena Noach

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Ontvangster

Kampen

Echtgenote van ontvanger

samenvatting

Comparant verklaart uitgeleend te hebben aan zijn dochter en schoonzoon diverse meubilaire goederen ter waarde van 626 en 3 stuivers.

NB. Details in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

8

I-566

398

04-02-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

aanzegging

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Oostenrijk, Jan Christoffel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Koopman te Kampen

 

naam

Fels, Frederik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Koopman te Kampen

Namens zijn vrouw Matthea Cornelia Oostenrijk

 

naam

Lieder, Andries

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Metselaar te Kampen

samenvatting

Namens de erven van Mattheus Oostenrijk en Johanna Geertruid Beekman, begeeft de notaris zich naar het huis van Andries Lieder om mede te delen dat per vervaldag een bedrag van 400 met rente moet worden betaald.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

9

I-566

399

04-02-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

aanzegging

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Ramaker, Jannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Logementhouder te Zwollerkerspel

 

naam

Ketelaar, Antonie Franciscus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Molenaar te Wijhe

 

naam

Hamelen, Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Niet vermeld

 

Naam

Wenning, Hendrik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Leraar Frans te Kampen

samenvatting

Namens comparanten, gaat de notaris naar het huis van Hendrik Wenning om hem mede te delen dat per vervaldag een bedrag van 500 met rente, schuldig aan de voogden van Jan van Hamelen, moet worden voldaan.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

10

I-566

400

06-02-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Flips, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Zalk

 

 

naam

Oostenrijk, mevrouw de weduwe

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

n.v.t.

overleden

naam

Oostenrijk, Jan Christoffel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Niet vermeld

 

Naam

Fels, Frederik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Niet vermeld

Namens zijn vrouw Matthea Cornelia Oostenrijk

samenvatting

Comparant verklaart dat hij door omstandigheden niet in staat is zijn lening, groot 4850, nu terug te betalen; hij is overeengekomen met de crediteuren dat zij op het eind van de maand februari beslag mogen leggen op zijn landerijen om die te laten veilen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

11

I-566

401

07-02-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een tuin

locatie

Kampen, Stadswal, tussen Cellebroeders en Broederpoort

 

 

comparanten

naam

Poel, Gerrit Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

 

naam

Doorenweerd, Bartholomeus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Pastoor te Kampen

 

 

naam

Clemens, Johanna Geertruid

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Duisburg

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan pastoor Doorenweerd, optredend namens Johanna Geertruid Clemens, een tuin aan de Stadswal voor een bedrag van 350.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

12

I-566

402

10-02-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, hoek Olieslagerssteeg

 

 

comparanten

naam

Delden, Antonius Wilhelmus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

 

naam

Kempen, Johannes Henrikus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johannes Henrikus van Kempen een bedrag van 1213 en 13 stuivers tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn huis Achter de nieuwe Muur.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

13

I-566

403

13-02-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where met hof

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 1 nummer 277

 

 

comparanten

naam

Kaper, Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kramer te Kampen

 

naam

Boele, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Eigenaar te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Willem Boele een huis op de Vloeddijk voor een bedrag van 200.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

14

I-566

404

15-02-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat wijk 2 nummer 172

 

 

comparanten

naam

Haak, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Winkelierster te Kampen

Weduwe van Jan van Delden

 

naam

Rieseveld, Magdalena

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Gesepareerd van Antonius Wilhelmus van Delden

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Magdalena Rieseveld een bedrag van 400 tegen 4 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt haar huis in de Bovennieuwstraat.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

15

I-566

405

20-02-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Weideland genaamd de Bijle

locatie

Zalk, Veecaten

 

 

comparanten

naam

Leeuw, Dries Lamberts

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Mastenbroek

 

naam

Stoel, Jan Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Veecaten

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan Gerrits Stoel een stuk weideland in Veecaten voor een bedrag van 525.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

16

I-566

407

27-02-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Oud, Frederik Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Schipper te Kampen

 

samenvatting

Testateur verklaart als legaat te schenken aan Anna Maria Althuis, zijn echtgenote, alles wat de wet hem toestaat.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

17

I-566

408

27-02-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Althius, Anna Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Frederik Oud

samenvatting

Testatrice verklaart haar man tot haar erfgenaam te benoemen.

NB. Zij meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

18

I-566

410

03-03-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Drie huisjes naast elkaar

locatie

Kampen, Hanensteeg wijk 3 nummer 32, 33 en 34

 

 

comparanten

naam

Westerhof, Roelof

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Metselaar te Kampen

 

naam

Wendeler, Daniel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Daniel Wendeler drie huisjes in de Hanensteeg voor een bedrag van 90

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

19

I-566

411

04-03-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Brandts, Menso

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Landman te Lutterzijl

samenvatting

Testateur verklaart een legaat te schenken aan zijn kleinzoon Roelof Gerrits; zijn vrouw Fijgje Gerrits krijgt alles waarover testateur de vrije beschikking heeft.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

20

I-566

412

04-03-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Gerrits, Fijgje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Lutterzijl

Echtgenote van Menso Brandts

samenvatting

Testatrice verklaart een legaat te schenken aan haar twee dochters Annigje en Jannigje en aan haar kleinzoon Roelof Gerrits. Het z.g. vrije gedeelte van haar nalatenschap vermaakt zij aan haar echtgenoot.

NB. zij meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

21

I-566

413

06-03-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Uitleen van vee

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Veen, Jannes van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Uitlener

Landman op het Kampereiland

 

naam

Vrolijk, Cornelis Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Ontvanger

Landman te Kamperveen

samenvatting

Comparant verklaart te leen te hebben gegeven aan Cornelis Jans Vrolijk een donker zwart-bonte koe, getaxeerd op 62, voor de periode van n jaar.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

22

I-566

414

24-03-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van rechten

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Schallenberg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

Poortmans, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

erfgenaam

Landman te Steenwijkerwolt

Samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Jan Poortmans een bedrag van 190, hem toekomende uit de boedel van Andries Bos.

Jan Poortmans cedeert hem het recht van erfgenaam in de boedel van Everdina de Haan, gerelateerd aan de nalatenschap van Trijntje Bos en machtigt Jan Schallenberg hem te vertegenwoordigen bij het overlijden van Everdina de Haan.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

23

I-566

416

25-03-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, wijk 2 nummer 363

 

 

comparanten

naam

Poortmans, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Steenwijkerwolt

 

naam

Schootten, Wouter van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant, erfgenaam van Andries Bos, verklaart verkocht te hebben aan Wouter van Schootten zijn huis in Kampen voor een bedrag van 120.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

24

I-566

417

25-03-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 2 nummer 306

 

 

comparanten

naam

Poortmans, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Steenwijkerwolt

 

naam

Berghuijs, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant, erfgenaam van Andries Bos, verklaart verkocht te hebben aan Jacob Berghuijs een huis Achter de nieuwe Muur voor een bedrag van 50.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

25

I-566

418

29-03-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat wijk 3 nummer 164

 

 

comparanten

naam

Biesterbos, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Rentenier te Kampen

 

naam

Hagen, Jan Hendrik ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Meester kleermaker te Kampen

 

naam

Biesterbos, Aaltje Pieternelle

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan Hendrik ten Hagen en diens echtgenote zijn huis in de Bovennieuwstraat voor een bedrag van 400.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

26

I-566

420

03-04-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Diverse percelen gras

locatie

IJsselmuiden, Oosterholtse Steeg

 

 

comparanten

naam

Aalderink, Gerrit Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Bakker te Kampen

 

 

naam

Engelen, Hermanus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Bakker te Kampen

Als echtgenoot van Johanna Hermina van Aalderink

samenvatting

Comparanten laten enige percelen grasland openbaar verpachten; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Namen van de pachters: Gerrit Jans van der Weerd, Gerrit Rekveld, Jacobus Biesterbos en Klaas Voerman.

Opbrengst 202.

NB. namen van de borgen staan in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

27

I-566

421

08-04-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Marle, Gerrit Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Winkelier te Kampen

 

naam

Kuijlman, Jannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

naam

Caten, Johanna ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Niet vermeld

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jannes Kuijlman diverse schuldvorderingen ten laste van Johanna ten Caten, voor een bedrag van 90.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

28

I-566

424

17-04-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Gluisteen, Casper

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Kampen

 

naam

Melman, Johan Machiel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Kampen

 

naam

Lameer, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Zilversmid te Rotterdam

Namens zijn vrouw Johanna Cornelia Klijnood

 

Naam

Kleijnood, Geertrui

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzondereheden

Volmachtgeefster

Rotterdam

Weduwe van Leendert Pousee

 

Naam

Klijnood, Maria

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Moordrecht

Weduwe van Dirk van den Toorn

samenvatting

Comparanten, executeurs in de nalatenschap van Maria Kleinood weduwe van Hendrik Pieterse Schildrop, laten de boedel inventariseren; deze bevindt zich in het H. Geesten Gasthuis.

NB. uitvoerige beschrijving; bijgevoegd de akten van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

29

I-566

425

17-04-1815

Mr G. J. Van Wijhe

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where met koetshuis

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat tot Burgwal, wijk 1 nummer 189

 

 

comparanten

naam

Augier, mr I.

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Notaris te Kampen

 

naam

Brouwer, Elisabeth

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Geboren van Groenou

 

naam

Brouwer Volkertsz, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Echtgenoot

Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Elisabeth Brouwer een bedrag van 1000 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn huis in de Bovennieuwstraat.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

30

I-566

426

28-04-1815

Mr G. J. Van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Nieuwe Markt wijk 3 nummer 204

 

 

comparanten

naam

Selles, Arie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Gepensioneerd generaal te Kampen

 

naam

Merwede, Judith van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Weg, Jan van der - junior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Logementhouder te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jan van der Weg jr hun huis op de Nieuwe Markt voor een bedrag van 525; een deel van de koopsom blijft op het perceel gevestigd tegen 5 procent per jaar. Bij de koop behouden verkopers het recht om water uit de pomp op het terrein van het verkochte huis, te blijven gebruiken.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

31

I-566

427

29-04-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where met stal

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 3 nummer 68

 

 

comparanten

naam

Berghuis Gtz, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Drijer, Maijke

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Engelen, Gerrit Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Bakker te Kampen

 

Naam

Polman, Anna Maria

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Gerrit Jan Engelen en diens echtgenote hun huis op de Oudestraat voor een bedrag van 1400; op dit perceel rust nog een verplichting ten gunste van Maria Grada Rokes, weduwe van Jan Berend Maurits Eman tegen 5 procent.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

32

I-566

429

05-05-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Vissersschuit met toebehoren

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Goosen, Jan Albertsen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Visser op Schokland

 

naam

Kleef, Bernardus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Aannemer op Schokland

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Bernardus van Kleef zijn vissersschuit met toebehoren voor een bedrag van 500, betaalbaar in termijnen. Met de koopsom betaalt verkoper de gerechtelijke bijlbrief die op het verkochte rust.

NB. verkoper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

33

I-566

431

10-05-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Groot Tonneboeijer, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Curator

1e luitenant ter zee

 

naam

Dumesnil de lEstrille, Johan Ferdinand

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Curator

Niet vermeld

samenvatting

Comparanten, curatoren over de afwezige Jan Tonneboeijer, hebben de notaris verzocht de nagelaten boedel van Cornelis Tonneboeijer te inventariseren; deze boedel bevindt zich in het huis van zijn broer Jacob. Naast kleding en meubilaire goederen, bevat de boedel ook waardepapieren.

NB. zeer uitgebreide beschrijving.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

34

I-566

432

11-05-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Bovenhofstraat wijk 3 nummer 133

 

 

comparanten

naam

Broese, Joachim Adolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Fabrikant te Kampen

 

naam

Bruggink, Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Timmerman te Kampen

 

naam

Vlothuisen, Gerredina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Nicolaas Bruggink en diens echtgenote zijn huis in de Bovenhofstraat voor een bedrag van 400.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

35

I-566

433

16-05-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en erf

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 211

 

 

comparanten

naam

Noort Rz, Dirk van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Gevolmachtigde

Arbeider te Kampen

 

 

naam

Weier, Margje Hendriks

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Amsterdam

Weduwe van Roelof van den Noort

 

naam

Blijenberg, Steven Elbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veehouder te Kampen

 

Naam

Moviat, Dirk

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

Namens Maria Scholts

 

Naam

Struik, Gerhardus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Schoenmaker te IJsselmuiden

Namens Maria Scholts

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, verklaart comparant verkocht te hebben aan Steven Elbert Blijenberg een huis in de Buitennieuwstraat voor een bedrag van 300; hiermee wordt een gerechtelijke schuldbekentenis van 200 afgelost ten behoeve van Maria Scholts, weduwe van Jan Willems uit Enkhuizen.

NB. bijgevoegd twee akten van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

36

I-566

435

30-05-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 2 nummer 321

 

 

comparanten

naam

Woonings, Hermen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Eigenaar te Kampen

 

naam

Suskens, Martinus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Gepensioneerd luitenant te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Martinus Suskens zijn aandeel in een huis Achter de nieuwe Muur, waarvan koper reeds de andere delen bezit, voor een bedrag van 140.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

37

I-566

436

02-06-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Vloeddijk wijk 2 nummer 65

 

 

comparanten

naam

Bremen, Aaltje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Eigenares te Kampen

Weduwe van Albert van Dijk

 

naam

Boele, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Eigenaar te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Willem Boele een huis op de Vloeddijk voor een bedrag van 250.

NB. verkoopster meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

38

I-566

437 en 441

05-06-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 249

 

 

comparanten

naam

Schoutens, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Eigenaar te Kampen

 

naam

Leuven, Jan Adrianus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Kleermaker te Kampen.

 

naam

Kuijlman, Jannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kampen

samenvatting

Opdrachtgever wil zijn woonhuis openbaar laten verkopen; de voorwaarden daartoe staan in de akte vermeld.

Bij de inzet is Jan Adrianus van Leuven de hoogste bieder met een bedrag van 1000.

Bij de finale toewijzing wordt Jannes Kuijlman de nieuwe eigenaar met een bod van 1090.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

39

I-566

438

07-06-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Mulder, Cornelis Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Particulier te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Rijndertje Harms Mulder tot zijn universele erfgename te benoemen. Als executeurs stelt hij aan Joachim Christiaan Otto en Hendrik Schoenmaker, beiden uit Amsterdam.

NB. in de kantlijn genoteerd: overleden 02-05-1844 te Den Helder.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

40

I-566

439

07-06-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Mulder, Rijndertje Harms

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Cornelis Jacobus Mulder

samenvatting

Testatrice verklaart alles wat de wet haar toestaat aan haar echtgenoot te vermaken. Mocht haar moeder nog in leven zijn, dan heeft deze recht op haar legitieme portie.

Als executeurs noemt zij Joachim Christiaan Otto en Hendrik Schoenmaker uit Amsterdam.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

41

I-566

440

08-06-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Een stuk land genaamd de Vossegaarden

locatie

Kampen, in de Slaper

 

 

comparanten

naam

Bondam, mr Gerhard

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Eigenaar te IJsselmuiden

 

naam

Kok, Anna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

IJsselmuiden

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Verhaagen, mr Hendrik Rudolph

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Notaris te Kampen

 

Naam

Brandt, Jan Karel Frederik van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Niet vermeld

minderjarige

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan mr Henrik Rudolph Verhaagen, als voogd over Jan Karel Frederik van Brandt, een bedrag van 1500 tegen 5 procent per jaar. Als speciaal onderpand gelden twee maten land in de Slaper.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

42

I-566

443

24-06-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hoffart, Johan Michael

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Gepensioneerd soldaat te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart al zijn bezittingen te vermaken aan Hendrika Schults, weduwe van Philip Joost, uit Kampen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

43

I-566

445

04-07-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

huwelijkscontract

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Troostwijk, Joseph Cosman

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractant

Koopman te Zwolle

 

naam

Roos, Philip Elias

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Getuige

Koopman te Kampen

 

naam

Sendijk, Israel Moses

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Getuige

Koopman te Kampen

 

Naam

Koon, Lijsje Eliazer

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractante

Kampen

 

Naam

Koon, Eliazer

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Getuige

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren voornemens te zijn met elkaar een wettig huwelijk aan te gaan. De contractant heeft twee getuigen bij zich om zijn identiteit te bevestigen. Hij stelt dat indien n der contractanten zich niet aan de afspraken houdt, deze aan de ander een bedrag van 200 moet betalen.

Contractante brengt 600 in buiten de huishoudelijke zaken.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

44

I-566

447

02-06-1815 (?)

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 202

 

 

comparanten

naam

Vos, Wolter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Mandenmaker te Kampen

 

 

naam

Wilsem, Berendina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Schallenberg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

Als voogd over Hendrik Jan van Wilsem

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Schallenberg, als voogd over het kind van Albertus van Wilsem en Wilhelmina van der Heine, een bedrag van 100 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt hun huis in de Venestraat.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

45

I-566

449

14-07-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bos, Hilligje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Veehoudster te Brunnepe

Weduwe van Jan Koster

samenvatting

Testatrice verklaart een legaat te schenken aan haar zoon Peter Koster, aan haar dochters Evertje en Berendina Koster. Tot haar erfgenamen benoemt zij haar vier nog in leven zijnde kinderen.

NB. zij meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

46

I-566

450

15-07-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Oostenrijk, Jan Christoffel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

 

naam

Fels, Frederik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

Namens zijn vrouw Matthea Cornelia Oostenrijk

 

naam

Lieder, Andries

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Niet vermeld

En echtgenote Anna Stolte

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Johanna Geertruid Beekman weduwe van Mattheus Oostenrijk, verklaren toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Andries Lieder en echtgenote.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

47

I-566

451

15-07-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Bregitten Kerkhof, wijk 1 nummer 291

 

 

comparanten

naam

Hove, Gerrit Gerrits ten

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Arbeider te Kampen

 

naam

Willems. Jacobje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Tichler, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Schout van IJsselmuiden wonend aldaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Tichler een bedrag van 158,30 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt hun woonhuis op het Bregitten Kerkhof, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van Jan de Ridder,

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

48

I-566

459

24-07-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. zes morgen groenland

locatie

Mastenbroek, Lammigjes Slag, aan de Rijkssteeg

 

2. twee morgen land

 

Mastenbroek, Marcelis Slag, aan de Groenesteeg

 

 

comparanten

naam

Meurer, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Kampen

 

naam

Doorenweerd, Bartholomeus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Rk pastoor te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Bartholomeus Doorenweerd een bedrag van 500 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand gelden enige stukken land in Mastenbroek.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

49

I-566

460

29-07-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, hoek Olieslagerssteeg

 

 

comparanten

naam

Delden, Antonius Wilhelmus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Eigenaar te Kampen

 

naam

Kempen, Henricus Johannis van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Henricus Johannis van Kempen een huis in Kampen voor een bedrag van 625; dit bedrag wordt verrekend met de schuld die verkoper heeft aan koper.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

50

I-566

467

03-08-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Vosman, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Rentenierster te Kampen

 

samenvatting

Testatrice verklaart een legaat te schenken aan haar nicht Maria Vosman en haar nicht Johanna Vosman. Tot erfgenamen benoemt zij: Manes Vosman uit Kampen, Hendrina en Henricus Vosman uit Broekland, Jannes Vosman uit Zwolle en Maria Vosman uit Brunnepe.

Als executeurs noemt zij Bartholomeus Doorenweerd en Manes Vosman.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

51

I-566

468

07-08-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hoekstra, Oege Peters

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Schipper te Sneek

samenvatting

Op verzoek van comparant, gaat de notaris een partij gebroeide russchen (riet) openbaar verkopen.

In de akte staat een uitvoerige lijst met namen en bedragen.

Opbrengst 292, 11 stuivers en 14 penningen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

52

I-566

469

08-08-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kramer, Alle Johannis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Schipper te Sneek

samenvatting

Namens comparant, gaat de notaris een partij gebroeide russchen (riet) openbaar verkopen.

In de akte staat de lijst met namen en bedragen.

Opbrengst 275, 12 stuivers en 2 penningen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

53

I-566

470

09-08-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Twee huizen onder n dak

locatie

Kampen, Karpersteeg, wijk 4 nummer 250

 

 

comparanten

naam

Dekker, Wolter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Werkman te Kampen

 

naam

Steenhuizen, Willem Hendriks van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te IJsselmuiden

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Willem Hendriks van Steenhuizen twee huizen onder n dak in de Karpersteeg voor een bedrag van 250.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

54

I-566

471

09-08-1815

Mr. G. J. van Wijhe

Soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Oege, Pieters

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Opdrachtgever

Schipper te Buitenpost (Fr)

samenvatting

Namens de opdrachtgever, gaat de notaris een partij russchen openbaar verkopen.

In de akte staat een lijst met namen van de kopers en bedragen.

Opbrengst 124, 5 stuivers en 10 penningen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

55

I-566

472

12-08-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, wijk 2 nummer 75

 

 

comparanten

naam

Brunselman, Hermannus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Sleper te Kampen

 

naam

Bremkes, Jacoba

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Vosman, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Rentenierster te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Maria Vosman een bedrag van 300 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt hun huis in Kampen, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van Jan van Assen en Gerrit van Diepen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

56

I-566

473

14-08-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Dalfsen, Aaltje Willems van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Veehoudster te Genemuiden

samenvatting

Testatrice verklaart het vruchtgebruik van haar land te schenken aan haar echtgenoot Hendrik Dirks van Dijk, behalve als hij hertrouwt. Voor huis en inboedel geldt hetzelfde: bij hertrouwen moet hij deze afkopen van de erven. Er zijn legaten voor de kinderen van Klaas Noorstra. Als erfgenamen noemt zij haar zuster Diena Willems van Dalfsen en kinderen.

NB. details in de akte; testatrice meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

57

I-566

474

14-08-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Dijk, Hendrik Dirks van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Veehouder te Genemuiden

samenvatting

Testateur verklaart het vruchtgebruik van zijn land te schenken aan zijn vrouw Aaltje Willems van Dalfsen, tenzij zij hertrouwt. Hetzelfde geldt voor het huis; bij hertrouwen moet dit worden afgekocht van de erven.

Als erfgenamen noemt hij de kinderen van Jan van Dalfsen en Cornelis van Dijk.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

58

I-566

475

01-08-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. Huis en where

locatie

Kampen, wijk 1 nummer 133

 

2. huis en where

 

Kampen, wijk 1 nummer 181

 

3. huis en where

 

Kampen, wijk 1 nummer 120

 

 

comparanten

naam

Genesis, Harmen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schipper te Deventer

 

naam

Dollekamp, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schipper te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Dollekamp zijn praam met toebehoren voor een bedrag van 800, betaalbaar in termijnen tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand gelden twee huizen van koper in Kampen, waar nog een verplichting op rust en n huis dat vrij van schuld is.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

59

I-566

476

16-08-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hoekstra, Oege Peters

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Schipper te Friesland

samenvatting

Namens de opdrachtgever, laat de notaris een partij gebroeide russen (riet) openbaar verkopen. Totale opbrengst: 425, 13 stuivers en 4 penningen.

In de akte een lijst met namen en bedragen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

60

I-566

477

17-08-1815

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop