terug naar inhoud

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 1

I-567

521

03-01-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Pakhuis

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 3 nummer 215 of 25 (onduidelijk)

 

 

comparanten

naam

Broese, Joachim Adolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Fabrikant te Kampen

 

naam

Brouwer, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Brouwer een pakhuis op de Burgwal voor een bedrag van ƒ250.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 2

I-567

522

08-01-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 250

 

 

comparanten

naam

Kuijlman, Jannis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

 

naam

Schoutens, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Kampen

Wonend in het Boven Proveniershuis

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Schoutens een bedrag van ƒ500 tegen 5 procent jaars.

Als onderpand stelt hij zijn woonhuis op de Oudestraat.

NB. door zwakte kan schuldeiser niet tekenen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 3

I-567

523

09-01-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

erf

locatie

Kamperveen, op de heuvels, van IJsseldijk tot Gelderse Gracht, tussen de Mist en Aarts

 

 

comparanten

naam

Jans, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Landbouwster te Kampen

Weduwe van Gerrit Dirks ten Hoven

 

naam

Schallenberg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

Als voogd over Hendrik Jan van Wilsum

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jan Schallenberg in zijn kwaliteit van voogd een bedrag van ƒ500 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand stelt zij haar erf in Kamperveen, waarop nog een schuld rust ten behoeve van Petrus Eekmars uit Zwolle.

NB. schuldenares kan niet tekenen vanwege ouderdom.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

Notaris

 

 4

I-567

524

13-01-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje met stal en hofje

locatie

Kampen, wijk 1 nummer 215

 

 

comparanten

naam

Rijseveld, Magdalena

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Rentenierster te Kampen

 

naam

Delden, Antonius Wilhelmus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zb te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Antonius Wilhelmus van Delden een huisje in Kampen voor een bedrag van ƒ100. Het schoonmaken van het secreet mag geschieden via het verkochte hofje.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 5

I-567

526

23-01-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Inventarisatie

 

 

onr. goed

1. een stuk groenland genaamd Schokkerkampje

locatie

Kuinre

 

2. een stuk groenland

 

Zwollerkerspel

 

3. een stuk groenland

 

Tussen Volendam en Edam

 

4. woonhuis

 

Emmeloord, wijk 3 nummer 27

 

 

comparanten

naam

Klappe, Jan Bruinsen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Visser op Schokland

 

naam

Schoon, Gerrit Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Visser op Schokland

 

naam

Diender, Bruin Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Taxateur

Niet vermeld

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Cobes Bruinsen Klappe, verzoeken de notaris om een inventaris op te stellen van de nagelaten boedel. Afgezien van de gebruikelijke meubilaire en persoonlijke goederen, bevat de boedel enige stukken groenland, een jacht met toebehoren en een huis.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 6

I-567

530

31-01-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

contract

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Lock, Luete Stoffel

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Contractant ter ้ne zijde

Landman te Vollenhove

 

naam

Breeijen, Paulus den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractant ter andere zijde

Diepbaas te Kampen

Namens zijn vrouw Annigje Stoffel Lock

 

naam

Lock, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractant ter andere zijde

Bakker te Kampen

 

Naam

Kuijlman, Jannes

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractant ter andere zijde

Koopman te Kampen

Namens zijn vrouw Aaltje Stoffel Lock

samenvatting

Comparanten verklaren het volgende overeengekomen te zijn: contractant ter ้ne zijde belooft, na het overlijden van hun moeder Aagje Dirks ten Napel, te betalen aan contractanten ter andere zijde een bedrag van ƒ1000, waarna hij, eerste contractant, het recht heeft op evenredige wijze mee te delen in de

nagelaten boedel.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 7

I-567

532

05-02-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Twee huisjes

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 4 nummer 294 en 53

 

 

comparanten

naam

Weerd, Joanna Aars van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgeefster

Turfvulster te Kampen

Weduwe van Azuerus van Aalderink

samenvatting

Comparante wil twee huisjes op de Oudestraat openbaar laten verkopen; de  voorwaarden daartoe staan in de akte vermeld.

Het huis nummer 294 wordt ingezet op ƒ225 door Berend Leembroek en het andere op ƒ100 door Dirk Kuipers.

NB. verkoopster meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 8

I-567

538

19-02-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Twee huisjes

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 4 nummer 53 en 294

 

 

comparanten

naam

Weerd, Joanna Aars van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Weduwe van Azuerus van Aalderink

samenvatting

Bij de finale verkoop koopt Berend Kuipers het huisje nummer 53 voor ƒ124 en Berend Leembroek nummer 294 voor ƒ200.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 9

I-567

533

05-02-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Een hof met tuinhuisje

locatie

Kampen, tussen de Vene- en Cellebroederspoort, wijk 1 nummer 297

 

 

comparanten

naam

Romunde, Ricardus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Raadslid/koopman te Kampen

 

samenvatting

Comparant wil een tuin met tuinhuisje openbaar laten verkopen; de voorwaarden hiertoe staan vermeld in de akte. Er wordt ingezet op ƒ875 door Abraham Pierre de Braconier.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

Notaris

 

 10

I-567

536

19-02-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Een hof met tuinhuisje

locatie

Kampen, wijk 1 nummer 297

 

 

comparanten

naam

Romunde, Ricardus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Raadslid/koopman te Kampen

samenvatting

Bij de finale verkoop wordt Abraham Pierre de Braconier eigenaar met een bod van ƒ875.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 11

I-567

534

07-02-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Graafschap wijk 1 nummer 251

 

 

comparanten

naam

Delden, Antonius Wilhelmus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

 

 

naam

Kempen, Hendricus Johannis van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendricus Johannis van Kempen een bedrag van ƒ300 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn huis in de Graafschap.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 12

I-567

535

08-02-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 1 nummer 63

 

 

comparanten

naam

Engelenburg, mr Lucas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Inspecteur der belastingen te Almelo wonend te Delden

 

naam

Lankhorst, Gerrit Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

 

naam

Bosch, Lubbert Zegers

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Kampen

Wijk 1 nummer 63

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Jan Lankhorst een huis op de Oudestraat voor een bedrag van ƒ900, betaalbaar in twee termijnen. Verder is afgesproken dat de waterleiding  blijft zoals deze nu is en dat de put door de buren ้n koper moet worden onderhouden.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 13

I-567

537

19-02-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Teune, Abraham

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant laat enige paarden en rijtuigen openbaar verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld. De opbrengst bedraagt ƒ1035.

In de akte een lijst met namen en bedragen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 14

I-567

539

23-02-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 256

 

 

comparanten

naam

Beunink, Egidia Clara

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Rentenierster te Kampen

Weduwe van Berend Lankhorst

 

naam

Rietberg, Johannis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kampen

 

naam

Wilde, Femmigje de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Johannis Rietberg en diens echtgenote een huis op de Oudestraat voor een bedrag van ƒ1000; de koopsom blijft op het perceel gevestigd tegen 5 procent per jaar.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 15

I-567

541

26-02-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Melksteeg wijk 3 nummer 39

 

 

comparanten

naam

Werf, Piet

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schipper te Kampen

 

 

naam

Overmars, Lambert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Lambert Overmars een huis in de Melksteeg voor een bedrag van ƒ350. Kopers nemen hierbij de schuld van verkoper over aan de kinderen van Willem Willems en Trijntje Veldhuis.  Afgesproken wordt dat Geertje Veldhuis, vrouw van  Reindert Vos, gratis op de bovenkamer mag blijven wonen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 16

I-567

548

17-02-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kniphorst, mr Gerhardus Lambertus Jz

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Procureur te Assen

 

naam

Kniphorst, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Procureur te Assen

 

naam

Roijen, Stephanus Jacobus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Schout te Vleddder

samenvatting

Comparanten hebben een onderhandse akte gedeponeerd waarin de crediteuren van Daniel van Roijen, procureur te Assen en diens echtgenote Barbara Johanna Arnolda Lankhorst verklaren hun boedelafstand te accepteren.

De notaris maakt hiervan een gewaarmerkte kopie.

 

 

 

 

 

                      

Inv.nr

akte nr.

datum

notaris

 

 17

I-567

547

07-03-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Vos, mr Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Procureur te Assen

 

 

naam

Roijen, Stephanus Jacobus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Notaris te Vledder

 

naam

Kniphorst, mr Gerhardus Lambertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Procureur te Assen

 

Naam

Kniphorst, Gerrit

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Procureur te Assen

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te geven aan de Heren Kniphorst om namens hen op te treden en alles te regelen met de crediteuren van Daniel van Roijen en Barbara Johanna Lankhorst.

De notaris maakt hiervan een gewaarmerkte kopie.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 18

I-567

546

07-03-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Wijhe, mr Gerrit Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Notaris

Kampen

samenvatting

De notaris maakt een gewaarmerkte kopie van een akte uit Assen, waarin boedelafstand wordt gedaan door Daniel van Roijen en echtgenote Barbara Johanna Arnolda Lankhorst ten behoeve van de crediteuren.

 NB. details in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 19

I-567

545

07-03-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Wijhe, mr Gerrit Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Notaris

Kampen

samenvatting

De notaris maakt een gewaarmerkte kopie van de akte uit Assen waarin Daniel van Roijen en Barbara Johanna Arnolda Lankhorst afstand doen van hun boedel ten behoeve van hun crediteuren.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 20

I-567

543

06-03-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 252

 

 

comparanten

naam

Kniphorst, mr Gerhardus Lambertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

gevolmachtigde

Procureur te Assen

 

naam

Kniphorst, mr Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

gevolmachtigde

Procureur te Assen

 

naam

Vos, mr Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Procureur te Assen

 

Naam

Roijen, Stephanus Jacobus van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Notaris te Vledder

samenvatting

Namens de crediteuren van Daniel van Roijen en Barbara Johanna Arnolda Lankhorst en andere opdrachtgevers, verklaren comparanten een huis op de Oudestraat openbaar te willen verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

De inzet is een bedrag van ƒ1000, gedaan door Egbert Schallenberg.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 21

I-567

552

11-03-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 252

 

 

comparanten

naam

Kniphorst, mr Gerhardus Lambertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Procureur te Assen

 

naam

Kniphorst, mr Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Procureur te Assen

 

naam

Vos, mr Gerhard Vos

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Procureur te Assen

 

naam

Roijen, Stephanus Jacobus van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Notaris te Vledder

samenvatting

Namens de crediteuren van Daniel van Roijen en echtgenote en enige andere personen, willen comparanten nu overgaan tot de finale verkoop van het huis op de Oudestraat. Koper wordt Gerrit Gerrits van Dijk voor een bedrag van ƒ1200.

NB. koper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 22

I-567

549

 

 

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een jacht

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Klappe, Jan Bruinsen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Visser op Schokland

Als voogd

 

naam

Schoon, Gerrit Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schipper op Schokland

Als voogd

 

naam

Engelsman, Albert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schipper te Blokzijl

 

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Jacobus Bruinsen Klappe, verklaren verkocht te hebben aan Albert Engelsman een jacht met toebehoren voor een bedrag van ƒ2650.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 23

I-567

553

11-03-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

 

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Anemaat, Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur testamentair

Rentmeester te Overflakkee

 

naam

Wierst, Gideon Adriaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur testamentair

Gepensioneerd ritmeester te Utrecht

 

naam

Kolff van Oosterwijk, Lambertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur testamentair

Notaris te Middelharnis

 

Naam

Wierts van Coehoorn, Anthony Adriaan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur testamentair

Predikant te Eijsden en Dalen (Maastricht)

 

Naam

Fricke, Hendrik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Gepensioneerd luitenant-kolonel te Kampen

Echtgenoot van overledene

samenvatting

Comparanten, executeurs van de nalatenschap van Wilhelmina Cornelia Anemaat, laten de boedel inventariseren.

De zeer uitgebreide beschrijving betreft meubilaire goederen, kleding en waardepapieren.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 24

I-567

556

15-03-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where met tuin

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 4 nummer 16

 

 

comparanten

naam

Stahl van Holstein, Jan Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Plaatsvervanger vredegerecht te Kampen

 

naam

Stahl van Holstein, Johan Hendrik Adriaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kapitein te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Johan Hendrik Adriaan Stahl van Holstein een huis op de Vloeddijk voor een bedrag van ƒ1200; de koopsom wordt in termijnen betaald tegen 4 procent per jaar.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 25

I-567

560

19-03-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Prinsenslag

locatie

Dronten

 

 

comparanten

naam

Tichler, mr Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Als administrateur v/h Prinsenslag te Dronten

samenvatting

Namens de opdrachtgever, gaat de notaris diverse kampen in het Prinsenslag openbaar verpachten voor een periode van drie jaar; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Namen van de pachters: Roelof van Grafhorst, Jan van de Kolk, Jan van Diepen, Hillebrand van der Weijde, Claas van den Noort, Hendrik ten Hove, Hendrik Arink, Wiechert van Heerde, Hendrik Overmars en Jan Post.

De opbrengst is een bedrag van ƒ1290.

NB. bedragen en namen van de borgen staan in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 26

I-567

561

19-03-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Ruitenbergs Slag

locatie

Dronten

 

 

comparanten

naam

Moulin, Evert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Administrateur van Ruitenbergs Slag te Dronten

samenvatting

Namens de opdrachtgever, gaat de notaris diverse kampen in het Ruitenbergs Slag openbaar verpachten voor een periode van drie jaar; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Namen van de pachters: Hillebrand van der Weijde, Jan ten Napel, Cornelis van der Kolk, Gerrit Beijerink en Lammert van den Brink. Opbrengst: ƒ726.

NB. bedragen en namen van de borgen staan in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 27

I-567

563

23-03-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Daesdonck, Cornelia Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Joseph Willem van Orlich

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen .

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 28

I-567

564

23-03-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Aanstelling van een rempla็ant

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Groen, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Rempla็ant

Schoenmaker te Kampen

 

naam

Middelbergh, Daniel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dienstplichtige

Looier te Kampen

samenvatting

Comparanten hebben afgesproken dat Hendrik Groen de andere comparant zal vervangen in militaire dienst; de rempla็ant zal daarvoor door Daniel Middelbergh schadeloos worden gesteld.

NB. in de akte staat het signalement van rempla็ant.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 29

I-567

565

25-03-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 252

 

 

comparanten

naam

Dijk, Gerrit Gerrits van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Meester kleermaker te Kampen

 

naam

Kuijlman, Jannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jannes Kuijlman een huis op de Oudestraat voor een bedrag van ƒ1200; op het perceel rusten verplichtingen ten behoeve van Stephanus Jacobus van Roijen en Gerrit Kniphorst.

NB. verkoper verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 30

I-567

566

25-03-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Het Jonker Schaapserf

locatie

Dronten

 

 

comparanten

naam

Bijsterbos, Jurjan Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Administrateur te Kampen

samenvatting

In zijn functie van administrateur van het Jonker Schaapserf, laat opdrachtgever diverse kampen openbaar verpachten voor een periode van drie jaar; de voorwaarden staan in de akte.

Namen van de pachters: Gerrit Aarts Oostendorp, Peele Aarts Koops, Albert Koetsier, Gerrit Voerman, Klaas van den Noord, Klaas Voerman, Toon Kooijman, Cornelis van ’t Veen, Aart Weijenberg, Gerrit Roelof Meijer en Jan Kanis. Opbrengst ƒ1117.

NB. bedragen en namen van de borgen staan in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 31

I-567

567

25-03-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Het erf de Vossenburg

locatie

Dronten

 

 

comparanten

naam

Bijsterbos, Jurjan Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Administrateur te Kampen

samenvatting

Namens de opdrachtgever, laat de notaris diverse kampen van het erf de Vossenburg openbaar verpachten voor een periode van drie jaar; de voorwaarden staan in de akte.

Namen van de pachters: Klaas van den Kolk, Jan Louws, Gerrit Jan Engelen, Jan Bosman, Jan Kroon, Wiechert Wolters van Dijk, Dries Gijsberts, Wolter Wiecherts en de weduwe Abraham Aarts. Opbrengst: ƒ962.

N B. bedragen en namen van de borgen staan in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 32

I-567

568

25-03-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis met hof en schuur

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 1 nummer 215

 

 

comparanten

naam

Delden, Antonius Wilhelmus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

 

naam

Hoek, Berend Noach

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Berend Noach Hoek een bedrag van ƒ100 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn huis op de Vloeddijk.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 33

I-567

570

27-03-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Erf

locatie

IJsselmuiden, Zendijkerweg, tussen Jan Jansen Huijer en Johannis Figge

 

 

comparanten

naam

Rams, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Koopvrouw te Kampen

Weduwe van Hendrik  Brandhof

 

naam

Lijs, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Mastenbroek

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Jan Lijs haar erf in IJsselmuiden voor een bedrag van ƒ700, betaalbaar in gedeelten tegen 5 procent per jaar.

NB. koper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 34

I-567

571

28-03-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Graafschap, wijk 1 nummer 225

 

 

comparanten

naam

Houw, Hendrik Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Executeur te Kampen

 

naam

Eunen, Gerrit van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Zalk

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerrit van Eunen zijn huis in de Graafschap voor een bedrag van ƒ650.

 

 

 

 

 

                      

Inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 35

I-567

572

28-03-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, wijk 1 nummer 87

 

 

comparanten

naam

Eem, Hendrika van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Jannis Pruijm

 

naam

Schelle, Hendrikje Willems van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Landbouwster te Kampen

Weduwe van Gerrit Bouwmeester

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Hendrikje Willems van Schelle haar huis in Kampen voor een bedrag van ƒ100.

NB. koopster meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 36

I-567

573

29-03-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Groen, Fokke

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

erfgenaam

timmerman te Kampen

Zoon van Jacob Groen en Johanna Geerts

 

naam

Lange, Johanna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Herbergierster te Kampen

Weduwe van Jacob Groen

samenvatting

Omdat Fokke Groen meent dat hij niet geheel zijn vaders erfdeel heeft ontvangen, is de volgende regeling afgesproken: zijn stiefmoeder zal hem ƒ350 uitkeren in gedeelten en Fokke Groen zal daarna afzien van iedere aanspraak op de nagelaten boedel.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 37

I-567

574

30-03-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk groenland genaamd de Gruttershoeve

locatie

’s Heerenbroek, Bosjessteeg

 

 

comparanten

naam

Dekker, Geertrui

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Koopvrouw te Kampen

Weduwe van Johannis Storm

 

naam

Werf, Wolter van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schipper te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Wolter van der Werf een stuk groenland in ’s Heerenbroek voor een bedrag van ƒ1050; verkoopster lost hiermee tegelijkertijd haar schuld af bij het schoutengerecht van Zwollerkerspel.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 38

I-567

575

06-04-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Brunnepe, Noordweg tussen de verkoper en Arend Stevens Post

 

 

comparanten

naam

Blanke, Berend Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Brunnepe

 

naam

Vogel, Jan Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Boerenknecht te Kampen

 

naam

Vogel, Rutger Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Boerenknecht te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan de broers Vogel een huis aan de Noordweg voor een bedrag van ƒ200, dat op het perceel gevestigd blijft tegen 4ฝ procent. 

NB. kopers melden niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 39

I-567

576

08-04-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

Woonhuis testatrice

locatie

Kampen, wijk 1 nummer 336

 

 

comparanten

naam

Dijk, Eva van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Abram Jelink

samenvatting

Testatrice verklaart een legaat te schenken aan haar kleinzoon Abram Jelink; het vruchtgebruik van haar nalatenschap is bestemd voor haar echtgenoot en het eigendom voor haar naaste familieleden.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 40

I-567

577

08-04-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

Woonhuis testateur

locatie

Kampen, wijk 1 nummer 336

 

 

comparanten

naam

Jelink, Abram

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Loodgietersbaas te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart een legaat aan zijn kleinzoon Abram Jelink te schenken; het vruchtgebruik van zijn nalatenschap is bestemd voor zijn echtgenote Eva van Dijk en het eigendom aan zijn kleinkinderen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 41

I-567

578

09-04-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where met schuur en hofje

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 1 nummer 215

 

 

comparanten

naam

Delden, Antonius Wilhelmus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Hoek, Berend Noach

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Berend Noach Hoek een huis op de Vloeddijk voor een bedrag van ƒ150.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 42

I-567

579

12-04-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Benthem, Klaasjen van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

 

samenvatting

Testatrice verklaart legaten te schenken aan Niesje Beens, Niesje van Benthem, aan Hester Gerridina van Benthem de Jong, aan Johannis Klomp, aan Johannis Christoffel van Benthem en aan Christoffel Johannis van Benthem.

Tot erfgenamen benoemt zij Niesje Beens, Niesje van Benthem, Niesje van Dijk, Hendrik van Benthem, Nisina van Benthem, Lambarta en Teunis van Benthem.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 43

I-567

581

13-04-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 3 nummer 30

 

 

comparanten

naam

Aalderink, Gerrit Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Bakker te Kampen

 

 

naam

Rierink, Albertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Scheepstimmerman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Albertus Rierink een huis Achter de nieuwe Muur voor een bedrag van ƒ275.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 44

I-567

582

13-04-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 3 nummer 30

 

 

comparanten

naam

Rierink, Albertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Scheepstimmerman te Kampen

 

 

naam

Engelen, Hermanus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Bakker te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hermanus van Engelen een bedrag van ƒ225 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn huis Achter de nieuwe Muur.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 45

I-567

583

16-04-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Land genaamd de Koeslag

locatie

IJsselmuiden, Zendijk

 

 

comparanten

naam

Engelen, Hermanus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Bakker te Kampen

 

samenvatting

Comparant wil diverse kampen laten verpachten voor het lopende jaar; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Namen van de pachters: Hermen Kallen, Albertus Bremkens, Herm Knoop, Hendrik Kalter, Reinier van der Meulen en Gerrit Jans van der Weerd.

Opbrengst ƒ287 en 14 stuivers.

NB. in de akte bedragen en namen van de borgen.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 46

I-567

584

19-04-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Percelen groen- en bouwland

locatie

Kamperveen en Oosterwolde

 

 

comparanten

naam

Tichler, mr Jacob

,

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Kampen

Boedel van Matje Jans Sturop

 

naam

Kooijman, Toon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Koopman te Kampen

Zelfde boedel

samenvatting

Comparanten, executeurs in de boedel van Matje Jans Sturop, laten diverse percelen land openbaar verpachten voor het lopende jaar; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Namen van de pachters: Toon Kooijman, Hendrik van Winsum, Willem Gerrits ten Hove, Dirk Roskam, Hermen van Werven, Jan Andries, Willem Landman, Jacob Kooijman, Peele Jacobs Werfhof, Jan Noordman, Cornelis Albers Kwakkel, Hendrik Kooijker, Kars Roelofs, Krien Jansen Vinke, Frans Tonias Engelenberg, Egbert van den Maaten en Willem Flier. Opbrengst ƒ990 en 10 stuivers.

NB. in de akte de bedragen en de namen van de borgen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 47

I-567

586

22-04-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kock, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Vrederechter te Kampen

 

naam

Augier, mr Isaac

 

 

functie

beroep

Opdrachtgever

Notaris te Kampen

 

naam

Roos, Elias Levi

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Namens de opdrachtgevers worden vier schuldboeken van wijlen Dirk Gerrit Dijk Broese, openbaar verkocht; de voorwaarden staan vermeld in de akte. Koper is Elias Levi Roos met een bod van ƒ10 en 10 stuivers.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 48

I-567

590

06-05-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Stuk groenland genaamd het Hasselerslag

locatie

IJsselmuiden, aan de Bischopswetering

 

 

comparanten

naam

Weerd, Jan Jans van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

landman te Kampen

 

 

naam

Leeuw, Dries Lamberts de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Dries Lamberts de Leeuw een stuk groenland in IJsselmuiden voor een bedrag van ƒ500.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 49

I-567

594

09-05-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Graafschap wijk 1 nummer 225

 

 

comparanten

naam

Eunen, Gerrit van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Kampen

 

naam

Houw, Hendrik Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Executeur te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrik Jan Houw een bedrag van ƒ200 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn huis in de Graafschap.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 50

I-567

598

20-05-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Schokland, buurt Ens, wijk 2 nummer 7

 

 

comparanten

naam

Haeck, Livinus

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gemachtigde

Procureur rechtbank te Zwolle

 

naam

Wit, Johannes de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Schokland

Voogd

 

naam

Gillot, Gerrit Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Schokland

Toeziend voogd

samenvatting

Namens de voogden over de kinderen van Willem Steenbeek en Catharina Petronella de Wit, verklaart comparant een huis op het eiland Schokland openbaar te willen verkopen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 51

I-567

601

22-05-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Twee stukken groenland

locatie

Kampen, Binnenweg, langs het Buitenbroek noordzijde

 

 

comparanten

naam

Teune, Abraham

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Riegen, Barbara

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van Peter Meurer

 

naam

Meurer, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Echtgenoot

Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Barbara Riegen zijn aandeel in twee stukken groenland (waarvan het andere deel toebehoort aan de echtgenoot van koopster) voor een bedrag van ƒ900. Op dit perceel rust nog een verplichting tegen 5 procent per jaar ten behoeve van Petrus Eekmars, waarvan koopster haar deel accepteert.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 52

I-567

602

25-05-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Richteren, Roelof van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Landman te IJsselmuiden

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Albertje Hendriks van Steenhuisen tot zijn erfgename te benoemen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 53

I-567

603

25-05-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Steenhuisen, Albertje Hendriks

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

IJsselmuiden

Echtgenote van Roelof van Richteren

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 54

I-567

605

29-05-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 1 nummer 55

 

 

comparanten

naam

Drijer, Arend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Lankhorst, Wilhelmina Mauritia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Schwartz, Heinrich Christian Johann Carel Diederich Cornelius Samuel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kampen

 

Naam

Pleek, Cornelia

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan het echtpaar Schwartz – Pleek een huis op de Oudestraat voor een bedrag van ƒ1400; hiermede worden enkele schuldbekentenissen afgelost, te weten ten behoeve van Lodewijk van Stein, Scheltema en Zonen te Amsterdam en Lehman Salomon Haas te Amsterdam. Er is sprake van enige erfdienstbaarheid.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 55

I-567

606

31-05-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

huwelijkscontract

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Meijer, Hermanus Petrus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractant

Meester schilder te Kampen

 

naam

Vorkeneel, Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractante

Dienstmeid te Kampen

 

samenvatting

Contractanten verklaren voornemens te zijn met elkaar in het huwelijk te treden en maken daartoe afspraken; zoals: geen gemeenschap van goederen, geen verantwoordelijkheid voor elkaars schulden, ieder draagt bij aan het huishouden enz. Bijgevoegd de inventaris van de goederen die de bruid inbrengt.

NB. contractante kan niet schrijven en zet een kruisje; inventaris bruid foutief ingebonden.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 56

I-567

609

06-06-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Tjalk genaamd de Twee Gezusters

locatie

n.v.t.

 

 

comparanten

naam

Hekkers, Jan Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schipper te Veesen

 

naam

Breider, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schipper te Hoogeveen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jacob Breider zijn tjalk met zeil maar zonder verdere toebehoren voor een bedrag van ƒ450, betaalbaar in termijnen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 57

I-567

610

06-06-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en stal

locatie

Kampen, Koornmarkt, wijk 1 nummer 45

 

 

comparanten

naam

Jans, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Winkelierster te Kampen

Weduwe van Philip Best

 

naam

Bruggink, Hermannus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Gepensioneerd schoolmeester te Kampen

 

naam

Harms, Janna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Hermannus  Bruggink en diens echtgenote een huis op de Koornmarkt voor een bedrag van ƒ700, betaalbaar in termijnen. Op het perceel rust nog een verplichting ten behoeve van de gebroeders Best, die moet worden afgelost. Het is kopers verboden een tapperij te vestigen in het gekochte pand.

NB. verkoopster meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 58

I-567

611

07-06-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Constant, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Winkelierster te Kampen

Echtgenote van Hendrik Dollekamp

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 59

I-567

612

17-06-1816

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis met schuur, hooiberg, groenland en boomgaard

locatie

Brunnepe, stadserf nummer 62

 

 

comparanten

naam

Kroese, Dries Beertsen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kampen

 

 

naam

Schellen, Lugjen Willems van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kampen

voogd

 

naam

Prins, Gerrit Aaltsen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kampen

voogd

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lugjen Willems van Schellen en Gerrit Aaltsen Prins, voogden over de kinderen van Lugjen Willems van Schellen en wijlen Berendje Jansen Post, een bedrag van ƒ1350 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn boerenwoning te Brunnepe.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 60

I-567

613

17-06-1816