terug naar inhoud

 

                      

inv.nr

akte nr.

datum

notaris

 

 1

I-568a

665

02-01-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Mollinger, Franz Rudolph

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Vader

Gepensioneerd luitenant-kolonel te Kampen

 

naam

Mollinger, Maria Amalia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dochter

Kampen

 

naam

Arensma, Theodor Casimir

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bruidegom

Kapitein nationale militie te Groningen

Willemsorde en Legioen van Eer

samenvatting

Comparant verklaart aan zijn dochter Maria Amalia te hebben overgedragen 24 certificaten nationale schuld, elk ƒ1000 tegen 2ฝ procent, zodat zij kan beschikken over een jaarlijks inkomen van ƒ600.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 2

I-568a

666

09-01-1817

Mr G. J. Van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Tuin

locatie

Kampen, Heiligesteeg

 

 

comparanten

naam

Delden, Antonius Wilhelmus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

naam

Hoek, Berend Noach

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Berend Noach Hoek zijn tuin in Kampen voor een bedrag van ƒ150.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 3

I-568a

668

11-01-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Graafschap wijk 1 nummer 225

 

 

comparanten

naam

Eunen, Gerrit van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Veehouder te Kampen

 

naam

Grootenhuijs, Adolf Gerhardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Tuinman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Adolf Gerhardus Grootenhuijs een huis in de Graafschap voor een bedrag van ƒ550, betaalbaar in termijnen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 4

I-568a

673

13-01-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Riegen, Magdalena Danielsen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Landbouwster te Kampen

Op de Vossenweerd

samenvatting

Testatrice verklaart legaten te schenken aan haar zoon Jacob Daniel Teune en aan haar echtgenoot Gerrit Bos. Tot erfgenamen benoemt zij haar drie zoons.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 5

I-568a

672

13-01-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bos, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Landbouwer te Kampen

Op de Vosseweerd

samenvatting

Testateur verklaart het vruchtgebruik van al zijn goederen te vermaken aan zijn echtgenote Magdalena Danielsen Riegen en het eigendom aan zijn drie schoonzoons Peter, Daniel en Jacob Daniel Teune.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 6

I-568a

674

14-01-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 375

 

 

comparanten

naam

Avink, Wessel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

naam

Dijk, Geertruij van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zwolle

Weduwe van Dirk Stieltjes

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Geertruij van Dijk een huis op de Oudestraat voor een bedrag van ƒ185. Bij deze koop is inbegrepen het gebruik van de put tussen nummer 375 en 374.

NB. koopster meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 7

I-568a

675

14-01-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where,  tuin met huisje en werkplaats

locatie

Kampen, Graafschap, wijk 1 nummer 243 en 244

 

 

comparanten

naam

Kroeze, Andries

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

naam

Stegman, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Dijk, Egbert Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Wagenmaker te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Egbert Hendrik van Dijk een huis en werkplaats voor een bedrag van ƒ1600. Koper neemt hiermee twee schuldbekentenissen over ten behoeve van Jannes Kuijlman en Grijbertus Oedekerk. Verkopers bedingen verder dat er bij hun leven geen kruidenierswinkel in het perceel mag worden gevestigd; verder zijn er afspraken over de tuin .

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 8

I-568a

676

15-01-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Pakhuis

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 376

 

 

comparanten

naam

Avink, Wessel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

naam

Stibbe, Salomon David

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Salomon David Stibbe een pakhuis op de Oudestraat voor een bedrag van ƒ160. 

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 9

I-568a

677

15-01-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 278

 

 

comparanten

naam

Avink, Wessel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

naam

Assen, Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Meester touwslager te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan van Assen een huis op de Oudestraat voor een bedrag van ƒ1000.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 10

I-568a

679

16-01-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where met stalletje

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 373 en 374

 

 

comparanten

naam

Avink, Wessel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

naam

Middelberg, Gerhard Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

Curator

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerhard Jacobus Middelberg, in zijn functie van curator over Pieter de Rooij, een huis op de Oudestraat voor een bedrag van ƒ380. Bij de koop is inbegrepen het gebruik van de put tussen nummer 375 en 374.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 11

I-568a

682

25-01-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

 borgstelling

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Fien, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Veehouder te ..

 

 

naam

Beekman, Aaltjen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

..

echtgenote van borg

 

naam

Marius, Frederik Carel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

 

naam

Beekman, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Wezep

Schoonvader van schuldenaar

samenvatting

Op verzoek van schuldenaar, stellen comparanten zich garant voor de correcte terugbetaling van een bedrag van ƒ2000 door Frederik Carel Marius  geleend van Jan Beekman.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 12

I-568a

683

25-01-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een tuin

locatie

IJsselmuiden, Baan

 

 

comparanten

naam

Romond, Paulus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Zb te Kampen

 

naam

Balkman, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Niet vermeld

 

naam

Hoek, Berend Noach

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster verklaart comparant verkocht te hebben aan Berend Noach Hoek een tuin in IJsselmuiden, die zij ge๋rfd heeft van haar zuster Jacoba Balkman, voor een bedrag van ƒ250.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 13

I-568a

684

26-01-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 181

 

 

comparanten

naam

Dollekamp, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schipper te Kampen

 

naam

Kemmellaar, Mertiennes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Tapper te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Mertiennes Kemmellaar zijn huis in de Venestraat voor een bedrag van ƒ325, betaalbaar in termijnen.

N B. koper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 14

I-568a

685

26-01-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Volkerink, Johannis Hendrikus Christianus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Wever te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn vrouw Geteruij Maria Groskamp tot zijn erfgename te benoemen.

NB. wegens zwakte, kan testateur niet tekenen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 15

I-568a

686

26-01-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Groskamp, Geteruij Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Johannis Hendrikus Christianus Volkerink

samenvatting

Testatrice verklaart haar man tot haar universele erfgenaam te benoemen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 16

I-.568a

687

31-01-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Gansneb genaamd Tengnagel tot den Luttenberg, Jan Jacob baron

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Statenlid Overijssel / burgemeester van Kampen

 

naam

Muller Massis, mr Dirk

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Raadslid Leiden te Leiden

 

naam

Diepen, Aleida van 

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zb te Kampen

 

Naam

Gelder, Albertus van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Grutter te Kampen

 

Naam

Jansen, Aaltjen

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, verklaart comparant verkocht te hebben aan Aleida van Diepen een schuldvordering groot ƒ400 tegen 5 procent, ten laste van Albertus van Gelder en diens echtgenote.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 17

I-568a

688

06-02-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

 

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Daalen, Geesje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Koopvrouw te Kampen

samenvatting

Testatrice verklaart toe te voegen aan haar testament de namen van de executeurs: Adrianus van Tol, zonder beroep en Tijmen Prins, schoolmeester, beiden uit Kampen. 

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 18

I-568a

689

08-02-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, hof en where

locatie

Kampen, Nieuwstraat, wijk 3 nummer 207

 

2. diverse stukken land, o.a. op de IJsselmuider Noord, de Steentjes Weerd,

 

Onder Grafhorst en op de Oostermate

 

 

comparanten

naam

Gall้, Servaas Weijer

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Overledene

Niet vermeld

samenvatting

Namens de erfgenamen van Servaas Weijer Gall้, laat de notaris diverse percelen openbaar verkopen; beschrijving van de percelen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 19

I-568a

690

10-02-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Zie  akte nummer 689

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Gall้, Herm Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landbouwer te Kampen

 

naam

Gall้, Peter Helbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

 

naam

Gluijsteen, Caspar Antonie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

Echtgenoot van Aleida Anna Gall้

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Servaas Weijer Gall้, laten diverse percelen openbaar verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld.

Voor het huis wordt geboden een bedrag van ƒ1182 door Philip Elias Roos.

Voor de overige percelen bieden: Arend van Groenou, Reint van der Woude, Hendrik Nijman en Jacob Berghuis.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 20

I-568a

691

10-02-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Visscher, Harm Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Visser te Wilsum

 

 

naam

Wijnbelt, Floor

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Witwerker te Wilsum

 

naam

Bruintjes, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Genemuiden

 

Naam

Roeland,  Berendina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Genemuiden

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant, erfgenaam van Gerrit Jans uit Veecaten, verklaart verkocht te hebben aan Floor Wijnbelt een schuldvordering, groot ƒ198 tegen 5 procent, ten laste van Jacob Bruintjes en diens echtgenote.

NB. verkoper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 21

I-568a

692

13-02-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Arons, Jannetje Joseph

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

schuldenares

Kampen

 

naam

Koon, Eliazer Israel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

Echtgenoot van comparante

 

naam

Waag, Meijer Wolff Benjamin

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zb te Kampen

 

Naam

Benjamins, Naatje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Niet vermeld

samenvatting

Comparanten verklaren te zullen betalen een bedrag van ƒ600 aan Naatje Benjamins, zoals mondeling is overeengekomen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 22

I-568a

693

13-02-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, hof en where

locatie

Brunnepe, bij het schuthok

 

 

comparanten

naam

Koster, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Arbeider te Kampen

 

naam

Weerd, Jan Fredrik van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan Fredrik van der Weerd een huis in Brunnepe voor een bedrag van ƒ105,25.

NB. verkoper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 23

I-568a

694

14-02-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Schwieterings, Regina Engel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Adolf Gerhardus Grootenhuijs

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar universele erfgenaam te benoemen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 24

I-568a

698

16-02-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Gezelschap, Arnoldus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Meester schilder te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn kinderen tot zijn erfgenamen te benoemen. Tot voogden en tevens executeurs stelt hij aan Peter Beijer, houtkoper en Jacob Bos, binnenvader, beiden uit Kampen.

Aan zijn vrouw moeten deze jaarlijks de zuivere opbrengst van zijn goederen uitkeren zolang zij de kinderen opvoedt.zijn goederen zzi  Details in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 25

I-568a

695

14-02-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Grootenhuijs, Adolf Gerhardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Tuinman te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn vrouw Regina Engel Schwieterings tot zijn erfgename te benoemen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 26

I-568a

699

19-02-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, hof en where met turfschuur

locatie

IJsselmuiden, aan de Trekvaart tussen Riddrinkhof en Helmers

 

 

comparanten

naam

Jacobs, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Tapster te IJsselmuiden

Weduwe van J. Dorfelaar

 

naam

Hollander, Lammert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Veenbaas te IJsselmuiden

 

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Lammert Hollander een bedrag van ƒ400 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn huis in IJsselmuiden.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 27

I-568a

700

19-02-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where genaamd de Bonte Os

locatie

Kampen, wijk 3 nummer 101

 

 

comparanten

naam

Haverkamp, Marten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Veenbaas te Kampen

 

naam

Groen, Fokko

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Timmerman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Fokko Groen een huis in Kampen voor een bedrag van ƒ1950. Verkoper belooft in het huis ernaast, dat zijn eigendom is, geen herberg te openen.  Op het huis rusten nog verplichtingen ten behoeve van Dirk Prumers uit Zwolle, van Aleida van Diepen uit Kampen, van Willem Hendriks en echtgenote uit Oosterholt en van Gerrit van Heerde uit Kampen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 28

I-568a

701

24-02-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Zie akte 690

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Gall้, Herm Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landbouwer te Kampen

 

naam

Gall้, Peter Helbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

 

naam

Gluijsteen, Caspar Antonie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

Echtgenoot van Aleida Anna Gall้

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Servaas Weijer Gall้, willen overgaan tot de finale toewijzing van de te verkopen percelen.

Kopers worden: Arent van Groenou, rentenier te Kampen: perceel 2 en 3 voor ƒ2950; Rut van der Woude, koopman te Grafhorst: perceel 9 voor ƒ105. De andere percelen blijven onverkocht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 29

I-568a

702

24-02-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis, hof en where

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 4 nummer 37

 

 

comparanten

naam

Gluijsteen, Caspar Antonie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

 

 

naam

Nunspeet, Gertje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Amsterdam

Weduwe van Willem Homburg

 

naam

Beijer, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

En Dirk Boele

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, laat comparant een huis op de Vloeddijk openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte. Peter  Beijer koopt het huis voor ƒ305 voor zich zelf en Dirk Boele.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 30

I-568a

703

25-02-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Ridder, Femelia Helena

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgeefster

Zb te Kampen

Weduwe van Willem Bijsterbos

samenvatting

Namens opdrachtgeefster, verkoopt de notaris enige percelen vierjarig houtgewas in IJsselmuiden; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Totale opbrengst is ƒ197,75. Namen van kopers en borgen in de akte.

NB. bijgevoegd extract uit het register van aangifte van verkoop losse goederen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 31

I-568a

704

26-02-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Hofstraat, wijk .. nummer ..

 

 

comparanten

naam

Lambrechts, Sacharias

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Wever te Kampen

 

 

naam

Eunen, Gerrit van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veehouder te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerrit van Eunen zijn huis in de Hofstraat voor een bedrag van ƒ400, waarvan een gedeelte op het perceel blijft gevestigd tegen 4 procent per jaar.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 32

I-568a

705

27-02-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, hof en boomgaard met berg en schuur

locatie

Brunnepe, letter C nummer 50

 

 

comparanten

naam

Breuker, Jannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Daghuurder te Brunnepe

 

naam

Romunde, Richardus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman/raadslid te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Richardus van Romunde een huis in Brunnepe voor een bedrag van ƒ2000; hiervan moeten ƒ1000 en ƒ500 worden terugbetaald aan Dirk van Hulsen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 33

I-568a

705a

26-02-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 262

 

2. huis en where

 

Kampen, wijk 2 nummer 343

 

 

comparanten

naam

Schallenberg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

 

naam

Vos, Wolter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Mandenmaker te Kampen

Als voogd

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Wolter Vos, als voogd over Hendrik van Wilsum, een bedrag van ƒ1500 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand stelt hij twee huizen in Kampen, waarvan het eerste nog bezwaard is met twee leningen.

NB. akte is ongenummerd en staat niet in het repertorium.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 34

I-568a

706

27-02-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kuijlman, Jannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Curator

Sergeant nationale militie te ..

En voogd

 

naam

Kuijlman, Jurjan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Niet vermeld

samenvatting

Comparanten, curator over Pieter Jan de Vos en voogd over de dochters van wijlen Geesje Kuijlman, inventariseren de nagelaten boedel die zich bevindt ten huize van de weduwe Frederik Jans in de Buitennieuwstraat.

Geen bijzonderheden.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 35

I-568a

707

01-03-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Orlich, Joseph Wilhelm von

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Gepensioneerd officier te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart de Lutherse Kerk te Kampen tot zijn erfgenaam te benoemen. Tot executeurs stelt hij aan Jan Jacob Gerhard, rentenier en Willem Seijffardt, ontvanger der belastingen, beiden te Kampen.

NB. door zwakte kan hij niet tekenen.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 36

I-568a

709

07-03-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Erf

locatie

Kamperveen, op de heuvels

 

 

comparanten

naam

Jans, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgeefster

Zb te Kampen

Weduwe van Gerrit Dirks

samenvatting

Namens opdrachtgeefster, worden diverse percelen van haar erf te Kamperveen openbaar verpacht voor de rest van het lopende jaar; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Namen van de pachters: Gerrit Gerrits ten Hove, Cornelis van der Veen, Jacob Kooijman, Aart Abrahams, Toon Kooijman, Wichert Westera, Wolter Wiechers van Dijk, Dries Gijsbert van de Brink, Aart Hermsen Porum, de weduwe Dirk Aartsen Pol, Willem Kanis, Evert Palland, Abraham Jacobs Brokkelkamp, Dirk Gerritsen Groskamp en Gerrit Brands.

Totale opbrengst ƒ433,40.

NB. bedragen en namen van de borgen staan in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

Notaris

 

 37

I-568a

711

11-03-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hove, Willem Gerrits ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Opdrachtgever

Landman te Kamperveen

samenvatting

Namens opdrachtgever, laat de notaris diverse stuks vee en landbouwgereedschappen openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.  De totale opbrengst bedraagt ƒ1504,48.

NB. namen van de kopers en de bedragen staan in de akte.

 

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 38

I-568a

716

17-03-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Telder, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

erfgenaam

Schoenmaker te Kampen

Weduwnaar van Berendina Moolenhuisen

 

naam

Telder, Piet

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Niet vermeld                     

 

naam

Kuipers, Dirk

 

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Niet vermeld

samenvatting

Comparanten, vader en voogden over de kinderen van wijlen Berendina Moolenhuisen, verklaren de boedel te willen scheiden. Het huis komt toe aan Gerrit Telder en het geld aan de minderjarige kinderen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 39

I-568a

717

22-03-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, wijk 2 nummer 232

 

 

comparanten

naam

Gerhard, Jan Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Rentenier te Kampen

 

naam

Seijffardt, Lodewijk Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Ontvanger der belastingen te Kampen

samenvatting

Comparanten, executeurs van Joseph Wilhelm von Orlich, laten de nagelaten boedel die zich bevindt ten huize van Willem Lodewijk Smit, inventariseren.

Geen bijzonderheden.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 40

I-568a

718

24-03-1817

Mr G. J. Van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. twee naast elkaar gelegen huizen met bergen, schuur en getimmerte

locatie

Epe, letter A nummer 2 en 3

 

2.zaailand genaamd de Bloemakker

 

Epe, buiten het dorp, tussen de gemeenteweg en de vicarie

 

3. zaailand genaamd de Preekberg

 

Epe, in de Laarenk

 

 

comparanten

naam

Bruin, Pieter de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Epe

 

 

naam

Kalkenstein, Hendrikus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrikus van Kalkenstein een bedrag van ƒ1100 tegen 4ฝ procent per jaar.

Als speciaal onderpand gelden diverse vaste goederen in de gemeente Epe.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 41

I-568a

719

24-03-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Jan van Dorstenslag

locatie

Dronthen

 

 

comparanten

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Administateur te Kampen

samenvatting

Comparant laat percelen verpachten voor een periode van drie jaar; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Namen van de pachters: de weduwe Hillebrands, Gerrit van Heerde, de weduwe Fidder, Hendrik Jan van Nunspeet en Jacob Kooijman.

Opbrengst ƒ516.

NB. namen van de borgen staan in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 42

I-568a

720

24-03-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verhuring

 

 

onr. goed

Bessel Harms Slag

locatie

Dronthen

 

 

comparanten

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Administrateur te Kampen

samenvatting

Comparant laat percelen in het Bessel Harms Slag openbaar verpachten voor een periode van drie jaar.

Namen van de pachters: Aart Weijenberg, de weduwe School, Aart Driessen, Hendrik Alexander de Chalmot, Cornelis Alberts Kwakkel en Egbert van den Berg. Opbrengst ƒ787.

NB. namen van de borgen staan in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr

datum

notaris

 

 43

I-568a

721

25-03-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where genaamd de Dom van Keulen

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk .. nummer ..

 

 

comparanten

naam

Bruin, Hendrik de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Logementhouder te Kampen

 

naam

Hoorn, Jan Ambrosius

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Rentenier te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Ambrosius Hoorn een bedrag van ƒ1000 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn huis in de Bovennieuwstraat, waarop nog diverse verplichtingen rusten.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 44

I-568a

725

29-03-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk .. nummer ..

 

 

comparanten

naam

Groenou, Elisabeth van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van Jan Brouwer

 

naam

Brouwer Volkertz, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Echtgenoot

Kampen

 

naam

Top, Gerrit Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Elburg

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Jacob Top haar huis op de Oudestraat voor een bedrag van ƒ1600, dat uitbetaald moet worden aan de administrateurs van verkoopster: Arent van Groenou, Benjamin Nieuwenhuis sr en Joachim Adolf Broese.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 45

I-568a

726

31-03-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Een stuk land genaamd het Wittenland

locatie

Zwolle, in het Kamper Weterings Slag, tussen Koetsier, de Steeg en Cornelis

 

 

comparanten

naam

Derks, Geertjen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Landbouwster te Zwollerkerspel

Weduwe van Harmen Jans Knol

 

naam

Brugts, Sjoerd Hendriks

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Sjoerd Hendriks Brugts een bedrag van ƒ1300 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt haar stuk land genaamd het Wittenland.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 46

I-568a

728

01-04-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Bovenhofstraat, wijk 3 nummer 137

 

 

comparanten

naam

Telder, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schoenmaker te Kampen

 

 

naam

Leembroek, Berend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Meester timmerman te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Berend Leembroek zijn huis in de Bovenhofstraat voor een bedrag van ƒ400; op het huis rust nog een verplichting ten behoeve van Dirk van Grafhorst, waaraan nu zal worden voldaan.

 

 

 

                                                                             

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 47

I-568a

732

10-04-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where met tuintje

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 171

 

 

comparanten

naam

Westendorp, Lubbertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Logementhouder te Kampen

 

 

naam

Blanc, Robbert Jonh

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Gepensioneerd kolonel te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Robbert Jonh Blanc zijn huis in de Bovennieuwstraat voor een bedrag van ƒ1000.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 48

I-568a

733

14-04-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Verkoop van een koe

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Buijert, Fredrik Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kamperveen

 

naam

Romunde, Richardus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman/raadslid te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Richardus van Romunde een zwart-bonte koe voor een bedrag van ƒ77.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 49

I-568a

734

14-04-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Neuring, Lubbertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Trijpwever te Kampen

 

naam

Kloeke, Janna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Ogelwight jr, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Amsterdam

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Ogelwight jr een bedrag van ƒ600 tegen 5 procent per jaar.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 50

I-568a

735

15-04-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. Diverse percelen in het Knoppers of Rijswijks Slag, het Toeboekscops Slag, de Slapert etc

locatie

Dronthen

 

2. twee huizen

 

Kampen, Burgwal, wijk 1 nummer 148 en 149

 

3. huis en tuin

 

Kampen, aan de Venepoort, wijk 1 nummer 237

 

4. huizen en wheren

 

Kampen, Cellebroedersweg, wijk 1 nummer 314, 315 en 316

 

5. huis en where met tuin

 

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 95

 

6. huis en where

 

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 261

 

7. huis en where

 

Kampen, Broederstraat, wijk 3 nummer 112

 

8. huizen en wheren

 

Kampen, Vloeddijk, wijk 3 nummer 220, 221, 222, 229, 330

 

9. huis en where

 

Kampen, Groenestraat, wijk 3 nummer 236

 

 

comparanten

naam

Haan, Maria Wilhelmina de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Weduwe van Jan Stuurman

 

naam

Stuurman, Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

 

naam

Stuurman, Alida

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Meppel

Echtgenote van Meijndert Nome

 

Naam

Nome, Meijndert

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Meppel

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jan Stuurman, laten diverse vaste goederen openbaar verkopen; de voorwaarden zijn bijgevoegd, evenals de toestemming van de rechtbank.

NB. zeer uitgebreide akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 51

I-568a

736

16-04-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een aak genaamd de Jonge Jan

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Heerde, Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schipper te Kampen

 

 

naam

Olthuis, Harmen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schipper te Kampen

 

 

naam

Oud, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schipper te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Harmen Olthuis en Gerrit Oud, die samen een compagnie vormen, zijn aak de Jonge Jan met alle toebehoren, indertijd gekocht van Wouter Gillisse, schipper uit Culemborg, voor een bedrag van ƒ150.

NB. Harmen Olthuis meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 52

I-568a

737

18-04-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Jans, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Gerrit Dirks ten Hove

samenvatting

Testatrice verklaart een legaat te schenken aan haar zoon Gerrit Gerrits ten Hove, vanwege zijn goede zorgen voor haar.

NB. zij meldt wegens haar leeftijd niet meer te kunnen tekenen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

  53

I-568a

739

21-04-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Vijf percelen  groenland

locatie

IJsselmuiden, in de Oopsterholtsesteeg

 

 

comparanten

naam

Engelen, Hermanus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Bakker te ...

 

naam

Aalderink, Gerrit Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Bakker te ..

samenvatting

Comparanten laten vijf percelen groenland openbaar verpachten voor het lopende jaar; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Namen van de pachters: Willem Wesenberg, Harmen Kalter, Gerrit Wezenberg, Hendrik Overmars en Gerrit Jan van der Weerd. Opbrengst ƒ188.

NB. Borgen en bedragen staan in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 54

I-568a

740

21-04-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bondam, Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Niet vermeld

samenvatting

Comparant laat een partij houten pannen en steen openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

NB. Namen van de kopers, borgen en de betaalde bedragen staan in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 55

I-568a

743

24-04-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. twee kampen groenland

locatie

IJsselmuiden, aan de Trekvaart tussen de geestelijkheid v.Kampen en Pastoor

 

2. drie morgen land genaamd Geesjesland

 

Mastenbroek, aan de Riksteeg, tussen Canis en Doorn

 

3. hooiland genaamd Busjesland

 

Mastenbroek, aan de Riksteeg in het Lammetjes Slag

 

4. groenland met een haag

 

Mastenbroek, in het Lammetjes Slag

 

5. twee en een halve morgen land

 

Mastenbroek, het Lammegies Slag

 

6. vijf morgen groenland

 

Mastenbroek, Riksteeg tussen Pook en Netjes

 

 

comparanten

naam

Hollander, Lammert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veenbaas te IJsselmuiden

 

naam

Eijsink, Janna

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

IJsselmuiden

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Marius, Frederik Carel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Arts te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Frederik Carel Marius een bedrag van ƒ2000 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand gelden hun vaste goederen of hun aandeel daarin.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 56

I-568a

744

28-04-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Zie akte 735

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Haan, Maria Wilhelmina de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Niet vermeld

Voogdes, weduwe van Jan Stuurman

 

naam

Stuurman, Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

 

naam

Stuurman, Aleida

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderhedenan

Erfgename

Meppel

Echtgenote van Meijndert Noome

 

Naam

Noome, Meijndert

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Meppel

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jan Stuurman, willen overgaan tot de finale  toewijzing van het onroerend goed zoals vermeld in akte nummer 735.

Namen van de kopers:

Herman Nuis (diverse panden), Berend Leembroek namens Dirkje van Duuren, Willem Boele, Martinus Suskens, Gerrit Beijerink, Dirk van Grafhorst, Dirk Kuipers, Hendrik Schipper, Herm Willem de Rooij, Abraham Jilink, Dirk Kuipers en Jan van Dalfsen. Twee percelen blijven onverkocht.

NB. zeer uitgebreide akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 57

I-568a

746

02-05-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Graafschap, wijk 1 nummer 236

 

 

comparanten

naam

Wichers, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

 

naam

Oostenrijk, Johannes Christoffel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johannes Christoffel Oostenrijk  bedrag van ƒ300 voor geleverde goederen. Als speciaal onderpand geldt zijn huis in de Graafschap, waarop nog een verplichting op rust ten behoeve van Mathias Dolheim.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 58

I-568a

749

07-05-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

eendenkooi

locatie

IJsselmuiden, Middelblok

 

 

comparanten

naam

Riezebos, Minnekus Klaassen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Veehouder te Kampen

 

 

naam

Steege, Maria Theunis van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Knol, Klaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te IJsselmuiden

 

 

naam

Engelen, Jan Hermanus van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Zwolle

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Klaas Knol een eendenkooi in IJsselmuiden voor een bedrag van ƒ300. Koper leent de koopsom van Jan Hermanus van Engelen tegen 5 procent per jaar.

NB. verkoper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 59

I-568a

750

07-05-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. huis, berg, schuur en getimmerte

locatie

IJsselmuiden, Oosterholt

 

2. een stuk bouwland genaamd het Halve Sterrenbos

 

IJsselmuiden, Oosterholt

 

3. een tuintje

 

IJsselmuiden, Oosterholt, naast herberg het Zwaantje

 

4. zes morgen groenland

 

IJsselmuiden, Middelblok tussen Huijer en de geestelijkheid van Kampen

 

 

comparanten

naam

Riezebos, Minnekus Klaasen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Veehouder te Kampen

 

naam

Steege, Maria Teunis van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Kruisweg, Aart Harms van de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te IJsselmuiden

 

 

Naam

Rooij, Harm Willems de

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Veehouder te Kampen

En echtgenote Catrina  Meily

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Aart Harms van de Kruisweg diverse vaste goederen voor een bedrag van ƒ3525; een deel ervan blijft gevestigd op het gekochte ten behoeve van Harm Willems de Rooij en diens echtgenote tegen 5 procent.

NB. koper, verkoper en schuldeiser melden niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 60

I-568a

751

08-05-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. acht morgen groenland genaamd de Doele

locatie

IJsselmuiden, Middelblok, van de weg tot aan de wetering

 

2. drie morgen groenland genaamd de Stobbenkamp

 

IJsselmuide, Middelblok tussen Knol en de geestelijkheid van Kampen

 

3. twee stukken groenland genaamd het Paardenland

 

IJsselmuiden, Middelblok tussen Huijer, de geestelijkheid en van de Veentjes

 

 

comparanten

naam

Riezebos, Minnekus klaasen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Veehouder te Kampen

 

 

naam

Steege, Maria Teunis van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman/statenlid te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Nicolaas van Berkum Bijsterbos diverse vaste goederen voor een bedrag van ƒ1025.

NB. verkoper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 61

I-568a

754

10-05-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, tussen Suskens en Figge

 

 

comparanten

naam

Reijers, Hendrikje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Gerrit Brands

 

naam

Reijers, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Cornelis Brands

 

naam

Jolink, Albert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

En echtgenote Berendina Warnars

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun vader Reijer Brands, verklaren ontvangen te hebben van Albert Jolink en echtgenote een bedrag van ƒ300 dat laatstgenoemden schuldig waren aan hun vader en gevestigd was op een huis Achter de nieuwe Muur.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 62

I-568a

755

10-05-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk groenland genaamd de Ganzenpan

locatie

IJsselmuiden, aan de Trekvaart, tussen koper en de geestelijkheid

 

 

comparanten

 

Berghuis, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

 

naam

Riezebos, Minnekus Klaasen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Veehouder te Kampen

 

naam

Steenhuisen, Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te IJsselmuiden

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever heeft comparant verkocht aan Willem van Steenhuisen een stuk groenland in IJsselmuiden voor een bedrag van ƒ1650.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 63

I-568a

756

10-05-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

Twee huizen achter elkaar

locatie

Kampen, tussen de Nieuwstraat en de Nieuwe Toren

 

 

comparanten

naam

Steenhuijsen, Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te IJsselmuiden

 

 

naam

Engberts, Jannetje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

IJsselmuiden

Echtgenote van verkoper

 

naam

Rooij, Herm Willems de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zb te Kampen

 

Naam

Haverkamp, Martenkan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

En wijlen Janna Rams

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Herm Willems de Rooij een schuldvordering per resto groot ƒ500 tegen 5 procent, ten laste van Marten Haverkamp en gevestigd op twee huizen in Kampen.

NB. verkoopster kan door een ongemak aan haar hand niet schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 64

I-568a

757

12-05-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Boerenerf met huis en getimmerte

locatie

Kamperveen, van de Geldserse Gracht tot aan de Greeven Rid

 

 

comparanten

naam

Fixe, Hendrik Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Kamperveen

 

naam

Marius, Frederik Carel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Arts te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Frederik Carel Marius een bedrag van ƒ1000 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn erf in Kamperveen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

65

I-568a

758

12-05-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Erf genaamd de Hooge Boomen

locatie

IJsselmuiden, IJsseldijk tussen Brugts, Ridderinkhof en Pastoor

 

 

comparanten

naam

Oldebroek, Jacobje Hendriks

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te IJsselmuiden

 

naam

Kolk, Barteld van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Schipper te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Barteld van der Kolk een bedrag van ƒ700 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt diens erf in IJsselmuiden.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 66

I-568a

759

13-05-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis met stalletje

locatie

Kampen, Koornmarkt, wijk 1 nummer 35 en 36

 

 

comparanten

naam

Tichler, mr Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Advocaat/schout te IJsselmuiden

 

naam

Dijk, Gerrit van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kleermaker te Kampen

 

naam

Efferink, Petertje Wolters

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerrit van Dijk en diens echtgenote een huis met stalletje voor een bedrag van ƒ250.

NB. koper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 67

I-568a

760

13-05-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, tussen Suskens en Figge

 

 

comparanten

naam

Bruijn, Jan de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Meester smid te Kampen

 

naam