terug naar inhoud

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 1

I-568b

763

20-05-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Een boerenerf met woning, schuur, twee bergen en land

locatie

Kamperveen, tussen de Gelderse Gracht, de kerk, de Buiten Enk en Koers

 

 

comparanten

naam

Koers, Rutger Alberts

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Landman te Kamperveen

 

naam

Winsum, Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Landman te Zalk

 

naam

Marius, Frederik Carel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Arts te Kampen

samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Willem Jansen Stuurop en Annigje Jan Klasen, verklaren schuldig te zijn aan Frederik Carel Marius een bedrag van ƒ3000 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt het boerenerf te Kamperveen.

NB. bijgevoegd de toestemming van de rechtbank, waarin ook meer informatie staat.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 2

I-568b

764

20-05-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where met hofland

locatie

Genemuiden, Zeedijk tussen Timmerman en Lubberts

 

 

comparanten

naam

Dijk, Hendrik Willems van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Rietdekker te Genemuiden

 

naam

Gerrits, Petertje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Genemuiden

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Grafhorst, Jan Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Meester blikslager te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Hendrik van Grafhorst een bedrag van ƒ150 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt hun huis in Genemuiden.

NB. schuldenares meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

  3

I-568b

765

27-05-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk groenland

locatie

Wilsum, tussen de eigendommen van Bondam en van de gemeente

 

 

comparanten

naam

Lindeboom, Hendrik Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landbouwer Zwollerkerspel

 

naam

Meuleman, Dirk Stevens

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Wilsum

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Dirk Stevens Meuleman een stuk groenland in Wilsum voor een bedrag van ƒ500.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 4

I-568b

766

30-05-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Een stuk groenland genaamd het Hasseler Slag

locatie

Zwollerkerspel, aan de Bisschopswetering

 

 

comparanten

naam

Leeuw, Dries de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Zwollerkerspel

 

 

naam

Helmich, Michiel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Rentenier te Zwolle

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Michiel Helmich een bedrag van ƒ300 tegen 4½ procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn stuk groenland aan de Bisschopswetering.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 5

I-568b

767

02-06-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Een stuk groenland

locatie

Zwollerkerspel, Lammigjes Slag tussen de Steege, Hollander, Pook en Sluisman

 

 

comparanten

naam

Doorn, Egbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Kampen

 

naam

Beijerink, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Bakker te Kampen

 

naam

Lankhorst, Gerrit Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Beijerink en Gerrit Jan Lankhorst een bedrag van ƒ450 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn stuk groenland in Zwollerkerspel.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 6

I-568b

771

07-06-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, hoek Karperpoort, wijk 4 nummer ..

 

 

comparanten

naam

Meulen, Reinier van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Meester zeilenmaker te Kampen

 

naam

Botterweg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Meester smid te Deventer

 

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Botterweg een bedrag van ƒ350 tegen 4 procent per jaar.

Als speciaal onderpand gelden meubilaire goederen en kleding en zijn woonhuis.

NB. schuldenaar meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 7

I-568b

772

10-06-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 179

 

 

comparanten

naam

Grafhorst, Dirk van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Rentenier te Kampen

 

naam

Neuring, Lubbertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Trijpwever te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Lubbertus Neuring zijn huis in de Bovennieuwstraat voor een bedrag van ƒ300.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 8

I-568b

773

10-06-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 142

 

 

comparanten

naam

Egberts, Femmigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Weduwe van Fredrik Jans Bijl

 

naam

Nieuwenhuis, Benjamin -  senior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Rentenier te Kampen

 

naam

Beijerink, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan de Heren Nieuwenhuis sr en Beijerink haar huis in de Buitennieuwstraat voor een bedrag van ƒ400; met dit bedrag zal door verkoopster een schuldbekentenis worden voldaan oorspronkelijk ten behoeve van de voogden over de kinderen van Dirk Jans van de Wetering.

NB. verkoopster meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 9

I-568b

774

16-06-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Boerenerf met huis en getimmerte

locatie

Kamperveen, van de Gelderse Gracht tot aan Greeven Rid

 

 

comparanten

naam

Fixe, Hendrik Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Kamperveen

 

naam

Gelder, Albertus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Grutter te Kampen

 

naam

Jans, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van schuldeiser

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Albertus van Gelder en diens echtgenote een bedrag van ƒ1500 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn erf in Kamperveen, waar nog een verplichting op rust ten behoeve van Frederik Carel Marius.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 10

I-568b

776

21-06-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. Huis en where

locatie

Kampen, wijk 3 nummer 93

 

2. een stal

 

Kampen, wijk 3 nummer 95

 

 

comparanten

naam

Breembroek, Lubbertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kleermakersbaas te Kampen

 

 

naam

Rooij, Harm Willems de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Veehouder te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Harm Willems de Rooij een bedrag van ƒ500 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand gelden zijn woonhuis en stal in Kampen, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van Jan Jacob Stahl van Holstein.

NB. schuldeiser meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 11

I-568b

778

26-06-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Struchmeijer van Balen, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Niet vermeld

Echtgenote van Pluim van Velthuijsen

 

naam

Schwartz, Hendrik Christiaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

naam

Pleek, Cornelia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparante, erfgename van Gesina Catharina Rauwertz, verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Christiaan Schwartz en diens echtgenote een schuldvordering groot ƒ1000 tegen 5 procent ten laste van Sijbrand Hardenberg en Fijgie Jochems.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 12

I-568b

779

01-07-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Turfland met woonhuis en getimmerte

locatie

IJssselmuiden, in de Koekoek, tussen Hollander en Last

 

 

comparanten

naam

Korthoef, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veenbaas te IJsselmuiden

 

naam

Woude, Engbert van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Engbert van der Woude een bedrag van ƒ1000 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn turfland met woning.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 13

I-568b

781

05-07-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Buitengoed genaamd Ittervecht met landerijen

locatie

IJsselmuiden

 

 

comparanten

naam

Bondam, mr Gerhard

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Eigenaar te IJsselmuiden

 

naam

Kok, Anna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

IJsselmuiden

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Verhaagen, mr Hendrik Rudolph

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Notaris te Kampen

Als voogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan mr Hendrik Rudolph Verhaagen, voogd over Jan Karel Frederik van  Brandt, een bedrag van ƒ1500 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun buitengoed Ittervecht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 14

I-568b

785

23-07-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Belderman, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Raalte

 

naam

Dieprink, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Werkman te Kampen

remplaηant

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrik Dieprink een bedrag van ƒ245. Schuldeiser heeft zich n.l. verbonden om de broer van schuldenaar, Antonius Willemsen Belderman, te vervangen in militaire dienst. In deze akte wordt de betaling daarvoor geregeld.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 15

I-568b

786

28-07-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Boerenwoning met getimmerte

locatie

Kamperveen, Hogeweg

 

 

comparanten

naam

Westera, Wiechert Jacobsen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kamperveen

 

naam

Hove, Willem Gerritsen ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Sleper te Kampen

 

naam

Hengeveld, Berend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Landman te Kampen

 

naam

Oldenbroek, Jacobjen Hendriksen

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Landman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Gerritsen ten Hove een bedrag van ƒ1000 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn boerenwoning in Kamperveen op een erf van  de Geestelijkheid van Kampen. Schuldenaar heeft twee borgen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 16

I-568b

787

03-08-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Twee huizen naast elkaar

locatie

Kampen, wijk 3 nummer 24 en 25

 

 

comparanten

naam

Peters, Willemina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Koopvrouw te Kampen

Weduwe van Jan van den  Berg

 

naam

Schaap, Jannetje Levi

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Moses Israel Koon

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jannetje Levi Schaap een bedrag van ƒ250 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand gelden twee huizen in wijk 3, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van de Heer van der Sande. 

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 17

I-568b

788

08-08-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Schudbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, wijk 1 nummer 193

 

 

comparanten

naam

Vegt, Albert van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schoenmaker te Kampen

 

naam

Berg, Lammert van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Meester schoenmaker te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lammert van den Berg een bedrag van ƒ75 tegen 3,75 procent.

Als onderpand geldt zijn huis in Kampen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 18

I-568b

789

10-08-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, hoek Breedesteeg, wijk 1 nummer 320

 

 

comparanten

naam

Poortmans, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Veenbaas te Schierwoude (Steenwijk)

 

naam

Egbers, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Landbouwster te Kamperveen

Weduwe van Hendrik Jansen Kat

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Aaltje Egbers een huis Achter de nieuwe Muur voor een bedrag van ƒ150.

NB. koopster meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

 19

I-568b

790

10-08-1817

Mr G. J. van Wijhe

 

soort akte

boedelscheiding

 

 

 

 

onr. goed

1. huis, erf en landen

 

locatie

Kamperveen, aan de Roskamp, Noordwendige dijk

 

 

2. het Geesbers erve

 

 

Kamperveen, Noordwendige dijk

 

 

3. het Lulofskamp en een stuk land bij de oude kerk

 

 

Kamperveen, tussen  Naalde en het land genaamd Dooderisch

 

 

4. een kamp genaamd Dooderisch

 

 

Kamperveen, tussen het Lulofskamp en Koers

 

 

5. een stuk land

 

 

Oosterwolde, tussen de Spijkerboor en Kragt

 

 

6. diverse stukken groen- en bouwland

 

 

Kamperveen, Oosterwolde

 

 

 

 

comparanten

naam

Stuurop, Jan

 

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Kamperveen

 

 

naam

Stuurop, Geertjen Willemsen

 

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Henricus van Winsum

 

 

naam

Koers, Rutger Alberts

 

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Landman te Kamperveen

 

 

Naam

Winsum, Hendrik Egberts van

 

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Voogd

Landman te Zalk

 

 

Naam

Maaten, Egbert Jacobs van der

 

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Niet vermeld

 

 

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Matje Jans Stuurop, verklaren de nagelaten boedel te willen scheiden. De notaris heeft de verdeling gemaakt en er zal worden geloot. Degene die lot nummer 1, het grote erf, trekt moet aan diegenen die lot 5 en 6 trekken een bedrag van ƒ1433,32 uitbetalen. Degene die lot nummer 4 trekt, het Lulofskamp, aan dezelfden een bedrag van ƒ233,34.

Zie de akte voor alle details. 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 20

I-568b

794

19-08-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Het erf Keulvoet

locatie

Kampen, tussen de stad en de eigendommen van mevr. van Ittersum

 

 

comparanten

naam

Voerman, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kampen

Wonend op het erve Keulvoet

 

naam

Voerman, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kampen

Wonend ten huize van Klaas Voerman

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn broer Jan Voerman een bedrag van ƒ500 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn aandeel in het erf Keulvoet; hierop rusten nog verplichtingen ten behoeve van de heer Sonsbeek en van zijn broer Herm Voerman.

NB. schuldeiser meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 21

I-568b

795

19-08-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Het erve Keulvoet

locatie

Kampen, tussen de stad en de eigendommen van de weduwe van Ittersum

 

 

comparanten

naam

Voerman, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kampen

Wonend op het erve Keulvoet

 

naam

Voerman, Herm

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Sleper te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn broer Herm Voerman een bedrag van ƒ1035 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand stelt hij zijn aandeel in het erf Keulvoet, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van de heer Sonsbeek.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 22

I-568b

796

19-08-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Erve Keulvoet

locatie

Kampen, tussen de stad en de eigendommen van de weduwe van Ittersum

 

 

comparanten

naam

Voerman, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kampen

Wonend op het erve Keulvoet

 

naam

Weerd, Dirkje Lubbers van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Wonend bij comparant

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Dirkje Lubbers van der Weerd een bedrag van ƒ400 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn aandeel in het erve Keulvoet, waarop nog  verplichtingen rusten ten behoeve van de heer Sonsbeek en zijn broers Herm en Jan Voerman.

NB. comparante meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 23

I-568b

797

23-08-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Brunnepe, tussen de eigendommen van Koster en de weduwe Gerrit Evers

 

 

comparanten

naam

Weerd, Gerrit Jans van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Voerman te Kampen

 

 

naam

Brink, Gerrit van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Raalte

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerrit van den  Brink een huis in Brunnepe voor een bedrag van ƒ75.

NB. beide comparanten melden niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 24

I-568b

799

25-08-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Amsterdam, Nieuwendijk, het 3e huis vanaf de Vrouwensteeg

 

 

comparanten

naam

Pijl, Johannis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Apotheker te Kampen

 

naam

Fidder, Teuntje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Stibbe, Salomon David

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Salomon David Stibbe een bedrag van ƒ250 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt hun huis in Amsterdam, waarop nog een verplichting rust.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 25

I-568b

802

29-08-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

1. huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 363

 

2. huis en where

 

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 238

 

3. huis en where

 

Kampen, Buitennieuwstraat, tussen de Botervatsteeg en de Schapensteeg

 

4. huis en where

 

Kampen, Karpersteeg, tussen van den Noord en Arend Nieuwenburg

 

5. huis en where

 

Kampen, Bovennieuwstraat, westzijde

 

6. twee woningen onder ιιn kap

 

Kampen, Botervatsteeg, tussen de Oudestraat en de Buitennieuwstraat

 

7. twee huizen

 

Kampen, wijk 4 nummer 127 en 105

 

8. een hof

 

 Brunnepe, Pannekoekendijk

 

9. twee huisjes

 

Kampen,  Broederstraat, nummer 14 en 15

 

 

comparanten

naam

Bijnema, Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Raadsman

Fabrikant te Kampen

 

naam

Gerhards, Jan Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Raadsman

Rentenier te Kampen

 

 

naam

Klooster, Jan Gabriel ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Raadsman

Koopman te Kampen

 

Naam

Boele, Gerritje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

comparante

Kampen

Echtgenote van Dries van Gelder

samenvatting

Comparanten, aangesteld als raadsmannen van Machiel Nieuwenburg en Jannetje van Gelder, willen de goederen van genoemde personen laten inventariseren in verband met onder curatele stelling. De boedel bevindt zich in de Buitennieuwstraat en wordt getoond door Gerritje Boele.

De boedel bevat, naast meubilaire zaken, veel contant geld, waardepapieren en eigendomsbewijzen. Er is ook sprake van een trijpfabriek.

NB. bijgevoegd een verzoek aan de rechtbank met antwoord.

Zeer uitvoerige beschrijving.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 26

I-568b

807

09-09-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 3 nummer 90

 

 

comparanten

naam

Berends, Gerridina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Jacob Koopman

 

naam

Alferink, Jan

 

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Bakker te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Jan Alferink haar huis op de Oudestraat voor een bedrag van ƒ2000; het perceel is nog belast ten behoeve van de voogden over haar kinderen, Dirk van Grafhorst en Willem Pastoor; koper zal deze schuld afbetalen.

NB. verkoopster meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 27

I-568b

808

09-09-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Twee morgen land

locatie

Genemuiden, Genemuider mate, tussen de stad, de Armen, Regterink en Sanders

 

 

comparanten

naam

Prins, Cornelis Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Zwolle

 

 

naam

Dijk, Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Veehouder te Genemuiden

 

naam

Dalsen, Aaltje van

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Genemuiden

Echtgenote van schuldeiser

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrik van Dijk en diens echtgenote een bedrag van ƒ500 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand stelt hij een stuk land in Genemuiden.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 28

I-568b

809

10-09-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Het erf genaamd Hoge Bomen

locatie

IJsselmuiden, tussen Brugts , Ridderinkhof en Pastoor

 

 

comparanten

naam

Oldebroek, Jacobjen Hendriks

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te IJsselmuiden

Weduwe van Lubbert Jans

 

naam

Eekmars, Petrus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Zwolle

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Petrus Eekmars een bedrag van ƒ1000 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt haar erf genaamd de Hoge Bomen, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van Berteld van der Kolk.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 29

I-568b

809b

15-09-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Land en haag

locatie

IJsselmuiden, tussen Bijsterbos, de Trekvaart, verkopers en van der Woude

 

 

comparanten

naam

Verhaagen, mr Hendrik Rudolph

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Notaris/advocaat te Kampen

 

naam

Clos, Catharina Susanna Johanna du

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Heujer, Jan Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te IJsselmuiden

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jan Jans Heujer een stuk land met haag voor een bedrag van ƒ500.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 30

I-568b

810

17-09-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Broederstraat hoek Nieuwstraat, wijk 3 nummer 154

 

 

comparanten

naam

Wehling, Johanna Christina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Koopvrouw te Kampen

 

naam

Beverwijk, Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Boekhandelaar te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Hendrik van Beverwijk een bedrag van ƒ300 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt haar huis in de Broederstraat waarop nog een verplichting rust ten behoeve van Wiebren Fegter Reinouts uit Sneek.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 31

I-568b

811

19-09-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schenking

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Wijck, Berend Hendrik van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

schenker

Rentenier te Kampen

 

naam

Wijck, Adriana van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Begunstigde

Niet vermeld

Weduwe v. Jacobus Jan Pieter Samuel Huguenin

samenvatting

In verband met haar voorgenomen huwelijk met Martinus Rodι, officier van gezondheid, ontvangt Adriana van der Wijck van haar vader, comparant, 24 stuks aandelen in de werkelijke nationale schuld, elk groot ƒ1000, om zodoende te kunnen aantonen dat zij over een jaarlijks inkomen beschikt van ƒ600, zoals de wet voorschrijft.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 32

I-568b

814

23-09-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Twee huizen

locatie

Kampen, wijk 1 nummer 328 en 327

 

 

comparanten

naam

Kempen, Henricus Joannis van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Meurs, Johan Theodorus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Gepensioneerd ontvanger te Elburg

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Johan Theodorus van Meurs twee huizen in Kampen voor een bedrag van ƒ1500. 

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 33

I-568b

815

27-09-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 3 nummer 73

 

 

comparanten

naam

Roseboom, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Weduwe van Arnoldus Verver

 

naam

Rijkx, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Rijkx een huis op de Oudestraat voor een bedrag van ƒ600.

NB. verkoopster meldt wegens ouderdom niet meer te kunnen tekenen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 34

I-568b

816

28-09-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Nijhuis, Roelof

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Koopman/grutter te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Ennechien van Braam tot zijn erfgename te benoemen voor het deel waarover hij vrij kan beschikken; zijn ouders zijn ook nog in leven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 35

I-568b

817

28-09-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Braam, Fennechien van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Roelof Nijhuis

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen voor het deel waarover zij de vrije beschikking heeft; zij heeft nog een vader in leven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 36

I-568b

818

29-09-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 251

 

2. een volle whaare

 

IJsselmuider Noord

 

3. een mate lands in het te Bussen Brede Slag

 

Dronthen,

 

4. een mate in het Wobbenslag

 

Dronthen,

 

5. een mate in het Prinsenslag

 

Dronthen,

 

 

comparanten

naam

Ingen, mr Johannes Jacobus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

 

naam

Rambonnet, mr Franηois

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

 

naam

Haan, Maria Wilhelmina de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

Weduwe van Jan Stuurman

 

Naam

Stuurman, Catharina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

 

Naam

Stuurman, Alida

 

En

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Meppel

Echtgenote van Meijndert Nomen

 

Naam

Gerhardt, Jan Jacob

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kampen

Namens Alida Bantjes

 

Naam

Alting, Albertus Samuel

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Predikant te Kampen

Over de kinderen van Jacob Hemsing en Hendrika Stuurman

samenvatting

De erfgenamen van Jan Stuurman laten diverse vaste goederen of hun aandeel daarin openbaar verkopen; de voorwaarden hiertoe staan vermeld in de akte.

Bij de inzet bieden de volgende personen:

Hendrik Nijman, Reinier van Schootten, Jan Jacob Gerhardt, Arend van Groenou, Jurjan Nicolaas Bijsterbos, Wouter van Schotten, Joachim Adolf Broese, Gedrrit  Beijerink.

NB. bijgevoegd: alle akten van volmacht, verslag familieberaad.

Akte bevat veel informatie.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 37

I-568b

819

29-09-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1.huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 251

 

2. huis en where

 

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 261

 

3. huis en where

 

Kampen, Broederweg, wijk 3 nummer ..

 

4. een hof en huis

 

Kampen, Vloeddijk, wijk 3 nummer 222

 

5. een volle whaare

 

IJsselmuider  Noord

 

6. een bouwmans erf en huis genaamd de Kolken

 

Kamperveen, tussen IJsseldijk en Wetering

 

7. een erf zonder woning genaamd Nieuwenburg Slag

 

Kamperveen,

 

8. een stuk groenland

 

Wilsum,

 

 

comparanten

naam

Zie akte nummer 818

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

n.v.t.

samenvatting

De erfgenamen van Jan Stuurman laten diverse vaste goederen openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Namen van de bieders:

Gerhardus Arink, Jan Kluisenaar, Jacob Tonneboeijer, Herm Nuijs, Reinier van Schootten, Elias Levi Roos, Jacob Berghuijs, Engbert van ’t Oever.

NB. bijgevoegd: twee akten van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 38

I-568b

821

03-10-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Auwers, Franciscus Johannis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Apotheker te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Dorothea Agnes Fullings tot zijn erfgename te benoemen; als zijn moeder nog in leven is, heeft deze recht op haar legitieme portie.

 

 

 

 

 

                                  

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 39

I-568b

822

03-10-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Fullings, Dorothea Agnes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Franciscus Johannes Auwers

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen. 

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 40

I-568b

823

13-10-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Een stuk groenland

locatie

Kamperveen, tussen het Bovengasthuis en de Geestelijkheid van Kampen

 

 

comparanten

naam

Brands, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kamperveen

 

naam

Alting, Albertus Samuel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Predikant te Kampen

Als curator over Christoffel Stephanus Pieper

 

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Albertus Samuel Alting, in zijn hoedanigheid van curator, een bedrag van ƒ1000 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn stuk groenland in Kamperveen.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 41

I-568b

824

13-10-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Zie akte nummer 819

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Rambonnet, mr Franηois

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

 

naam

Ingen, mr Johannis Jacobus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

 

naam

Haan, Maria Wilhelmina de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Stuurman, mede namens haar kinderen

samenvatting

Men gaat nu over tot de finale verkoop van de diverse vaste goederen.

Kopers zijn:

Wigbold Idema, perceel 1 voor ƒ2710; Jacob Tonneboeijer, perceel 2 voor ƒ1600; Dirk van Grafhorst, perceel 3 voor ƒ230; Herm Nuijs, perceel 4 voor ƒ700; Theodorus van Rhee, perceel 5 voor ƒ1652; Arend Schilder, perceel 6 voor ƒ2000; Aalt Jacobs van den Brink, perceel 7 voor ƒ1100; Jacob Kooijman, perceel 8 voor ƒ594.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 42

I-568b

825

14-10-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis en where

locatie

Kampen, wijk 4 nummer 251

 

2. zie verder akte nummer 818

 

 

comparanten

naam

Gerhardt, Jan Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Zb te Kampen

 

naam

Bantjes, Alida

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Niet vermeld

Weduwe van Berend Hendrik van Berkum

 

naam

Hemsing, Gerhardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koopman te Groningen

Tevens: Alida Jacob en Maria Susanna Hemsing

 

Naam

Alting, Albertus Samuel

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Leraar Herv. Gemeente te Kampen

 

naam

Rambonnet, mr Franηois

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

 

Naam

Ingen, mr Johannes Jacobus van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

 

Naam

Haan, Maria Wilhelmina de

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Stuurman; mede namens haar kinderen

 

Comparanten gaan over tot finale verkoop van de vaste goederen.

Koper is: 

Alida Bantjes: een deel van perceel 1 voor ƒ212,50, van perceel 2 voor ƒ490,50, van perceel 3 voor ƒ196,25, van perceel 4 voor ƒ153,75, van perceel 5 voor ƒ147,50. De overige delen blijven onverkocht. 

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 43

I-568b

829

31-10-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en erf

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 385

 

 

comparanten

naam

Bock, Berendina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Zb te Kampen

Weduwe van Samuel de Markas jr

 

naam

Markas, mr Etienne de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Advocaat te Amsterdam

Tevens: Eva de Markas en Benjamin de Markas

 

naam

Schubert, Hendrina Elisabeth de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van Johan Theodorus van Meurs

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun vader Samuel de Markas jr, verklaren verkocht te hebben aan Hendrina Elisabeth de Schubert hun huis op de Oudestraat voor een bedrag van ƒ810; op het perceel rust nog een verplichting ten behoeve van Philippus Coopsen.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 44

I-568b

834

04-11-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. Huis en where met pakhuis erachter

locatie

Kampen, hoek St. Jacobssteeg, wijk 3 nummer 159

 

2. huisje

 

Kampen, St. Jacobssteeg, wijk 3 nummer 141

 

3. drie huisjes naast elkaar

 

Kampen, wijk 3 nummer 143, 144 en 145

 

 

comparanten

naam

Romond, Paulus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Zb te Kampen

 

 

naam

Balkman, Martha Digna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Leiden

Erfgename van haar tante; echtgenote van Meinard Simon du Pui

 

naam

Velthuijzen, Pleun van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Fabrikant te Kampen

 

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, erfgename van Maria Balkman, verklaart comparant verkocht te hebben aan Pleun van Veldhuijzen diverse vaste goederen voor een bedrag van ƒ2010.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 45

I-568b

835

07-11-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Drie morgen groenland

locatie

Mastenbroek, aan de Bisschopswetering, tussen Romunde en de wed. Stevens

 

 

comparanten

naam

Brinkhof, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veenbaas te IJsselmuiden

 

naam

Brunselmans, Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

IJsselmuiden

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Romunde, Richardus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman/raadslid te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Richardus van Romunde een bedrag van ƒ1000 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn stuk land in Mastenbroek.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 46

I-568b

836

07-11-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. huis en erf met stal erachter

locatie

Kampen, hoek St. Jacobssteeg, wijk 3 nummer 159

 

2. huisje

 

Kampen, St. Jacobssteeg, wijk 3 nummer 141

 

3. drie naast elkaar gelegen huisjes

 

Kampen, wijk 3 nummer 143, 144 en 145

 

 

comparanten

naam

Velthuijzen, Pleun van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Fabrikant te Kampen

 

naam

Kempen, Henricus Joannes van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Henricus Joannes van Kempen een bedrag van ƒ1500 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand gelden enkele vaste goederen in de St. Jacobssteeg.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 47

I-568b

837

12-11-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer …

 

 

comparanten

naam

Romond, Paulus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Rentenier te Kampen

Van zijn zuster Geertrui Romond

 

naam

Augier, Isaac

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Notaris te Kampen

 

naam

Rosenberg, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Kampen

En Anna Denekamp

samenvatting

De erfgenamen van Geertrui Romond laten de nagelaten boedel, die zich bevindt ten huize van Jacob Rosenberg, inventariseren.

Naast meubilaire goederen en kleding, ook waardepapieren, waaronder een aandeel in een graf in de gereformeerde Oude Kerk te Amsterdam.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht; interessante boedelbeschrijving.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 48

I-568b

838

13-11-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, hoek Koldenhovesteeg, wijk .. nummer ..

 

 

comparanten

naam

Oedekerk, Grebbertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Fabrikant te Kampen

 

naam

Laan, Johanna Margaretha van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Johanna Margaretha van der Laan een bedrag van ƒ1000 tegen 5 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn huis op de Oudestraat; dit perceel is nog belast ten gunste van de Lutherse Gemeente.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 49

I-568b

841

21-11-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Broederweg, wijk 3 nummer 238

 

 

comparanten

naam

Marle, Egbert van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Werkman te Kampen

 

naam

Marle, Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Werkman te Kampen

 

naam

Marle, Berend van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Werkman te Kampen

 

Naam

Marle, Diena van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Riek Baron

 

Naam

Wetering, Eimbert van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Herbergier te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun moeder Jannigje van Regteren, weduwe van Gerrit van Marle, verklaren verkocht te hebben aan Eimbert van de Wetering een huis aan de Broederweg voor een bedrag van ƒ180, waarvan een deel moet worden betaald aan Hermannus van Engelen.

NB. niet alle aanwezigen kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 50

I-568b

847

02-12-1817

Mr G. j. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

1. Woonhuis overledene

locatie

Kampen, Oudestraat wijk .. nummer ..

 

2. huis

 

Amsterdam, Nieuwendijk oostzijde, 3e huis v.d. Vrouwensteeg

 

 

comparanten

naam

Fidder, Teuntje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Weduwe van Johannis Pijl

 

naam

Loriι, Bernardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Amsterdam

Echtgenoot van Sara Johanna Pijl

 

naam

Blom, Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Amsterdam

Echtgenoot van Geertrui Pijl

 

Naam

Pijl, Hendricus Gerhardus

 

 

Functie

Beroep/woonpl,

bijzonderheden

Erfgenaam

Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Johannis Pijl, laten de nagelaten boedel inventariseren. Naast meubilaire goederen, is er onroerend goed en zijn er schulden.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 51

I-568b

848

03-12-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Fricke, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Gepensioneerd luitenant-kolonel te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart een legaat te schenken aan Maria Elisabeth Roquette. Tot enige erfgename benoemt hij zijn zuster Johanna Lucia Fricke.

Executeur wordt Johannes Petrus Voigt.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 52

I-568b

849

04-12-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, wijk 3 nummer 178

 

 

comparanten

naam

Cornelissen, Theodorus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Meester kleermaker te Kampen

 

 

naam

Werner, Frans

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Werkman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Frans Werner zijn huis in Kampen voor een bedrag van ƒ400, dat gevestigd blijft op het perceel tegen 5 procent per jaar.

NB. verkoper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 53

I-568b

851

07-12-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Drie morgen groenland genaamd de Dwarskamp

locatie

Mastenbroek, in het Middelblok

 

 

comparanten

naam

Tichler, mr Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Advocaat te Kampen

 

naam

Jong, Isaac Abrahams de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

naam

Jong, Salomon de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Isaac en Salomon de Jong een stuk groenland voor een bedrag van ƒ600.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 54

I-568b

852

11-12-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 118

 

 

comparanten

naam

Bosse, Johan Fredrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Draaier te Kampen

 

naam

Sporre, Ludolphine

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Nieuwenburg, Machiel

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

Naam

Gerhardt, Jan Jacob

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Raadsman

Niet vermeld

Toegevoegd aan schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Machiel Nieuwenburg een bedrag van ƒ200 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis op de Burgwal.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 55

I-568b

853

13-12-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Verkoop van vee

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Jans, Mijntje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Veehoudster te Mastenbroek

Weduwe van Gerrit van de Kamp

 

naam

Doorn, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Boerderijbeheerder te IJsselmuiden

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Jan Doorn diverse stuks hoornvee voor een bedrag van ƒ170; het vee blijft nog enige tijd in de stal van verkoopster op haar kosten.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 56

I-568b

854

15-12-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Het Christiaans Erf

locatie

Mastenbroek, tussen Peters, Alberts, de oude Wetering en de Groene Steeg

 

 

comparanten

naam

Brouwer, Albert Lubbers

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Beheerder koeboerderij te Mastenbroek

 

naam

Woude, Engbert van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Winkelier te Kampen

 

naam

Regteren, Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Beheerder koeboerderij te IJsselmuiden

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Engbert van der Woude en Jan van Regteren een bedrag van ƒ2000 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn erf in Mastenbroek.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 57

I-568b

857

17-12-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 118

 

 

comparanten

naam

Coetse, Mathijs

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Kampen

 

naam

Brunier, Pieter Mathijs

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Molenmaker te Kampen

 

naam

Brunier, Anna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Dienstmeid te Kampen

 

Naam

Wagteveld, Hendrikus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kampen

Namens Delia Bruinier

 

Naam

Bosse, Johan Frederik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Draaier te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren ieder ontvangen te hebben van Johan Frederik Bosse een bedrag van ƒ100 dat hij hen schuldig was, waarvoor zijn huis op de Burgwal onderpand was.

NB. gevolmachtigde meldt niet te kunnen schrijven; bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 58

I-568b

862

19-12-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 3 nummer 27

 

 

comparanten

naam

Figge, Johannis Christoffel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schipper te Kampen

 

naam

Dooren, Christina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Dienstmeid te Amsterdam

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Christina van Dooren een bedrag van ƒ200 tegen 3 procent per jaar.

Als speciaal onderpand geldt zijn huis Achter de nieuwe Muur.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 59

I-568b

865

30-12-1817

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Twee hofjes

locatie

Kampen, Stadssingel buiten de Broederpoort

 

 

comparanten

naam

Schallenberg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Grutter te Kampen

 

naam

Engelen, Hermannus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Bakker te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hermannus van Engelen zijn aandeel in twee hofjes aan de Stadssingel voor een bedrag van ƒ200.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 60

I-568b

866

30-12-1817

Mr G. J, van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hellenberg, jonkvrouw Dorothea Maria Paulina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparante

Tiel

 

naam

Westerholt, Reinhard Borehard Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Assistent

Luitenant-kolonel te Kampen

 

naam

Boellard, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Assistent

Luitenant-kolonel te Kampen

samenvatting

Comparante, dochter van Godefridus Dominicus van Hellenberg en Petronella Rink, verklaart een scheiding te willen van de door haar vader nagelaten vaste goederen; zo kan zij verklaren te beschikken over een eigen inkomen van meer dan ƒ600 per jaar.