terug naar inhoud

 

                     

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 1

I-569

870

12-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat wijk 4 nummer 219

 

 

comparanten

naam

Sande, Gerhard van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

Bovenproveniershuis

 

naam

Nipkens, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Omroeper te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart zijn huis in de Buitennieuwstraat openbaar te willen verkopen; de voorwaarden daartoe zijn in de akte vermeld.

Bij de inzet biedt Jan Nipkens een bedrag van ƒ160.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 2

I-569

871

12-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. Huis en where

locatie

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 225

 

2. een tuin met tuinhuisje

 

Kampen, Panjansteeg, wijk 1 nummer 246

 

 

comparanten

naam

Schwieterings, Regina Engel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Weduwe van Adolf Gerhardus Grootenhuis

 

naam

Helderman, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Molenmaker te Kampen

 

naam

Hoek, Berend Noach

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart haar huis en tuin openbaar te willen verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Hoogste bieders: Hendrik Helderman en Berend Noach Hoek.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 3

I-569

872

13-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Dieprink, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Soldaat Nationale Militie te Zwolle

 

naam

Belderman, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Raalte

 

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Willem Belderman een bedrag van ƒ245.

NB. schuldeiser meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 4

I-569

874

14-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en erf

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 285

 

 

comparanten

naam

Seijffardt, Julius Ludwig Wilhelm

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Rentmeester der Ev. Luth. Gemeente te Kampen

Namens de Kerkenraad

 

naam

Jong, Cornelis de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Bakker te Kampen

samenvatting

Namens de Kerkenraad, verklaart comparant verkocht te hebben aan Cornelis de Jong een huis op de Oudestraat voor een bedrag van ƒ600.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 5

I-569

875

14-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

praam

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Korporaal, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schipper te Zwartsluis

 

naam

Wetering, Eimbert van de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Tapper te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Eimbert van de Wetering zijn praam met toebehoren voor een bedrag van ƒ150.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 6

I-569

876

15-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 3 nummer 22

 

 

comparanten

naam

Backer, Paulus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zb te Kampen

 

naam

Backer, Teunis Helmich

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Amsterdam

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Teunis Helmich Backer een bedrag van ƒ850 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn huis Achter de nieuwe Muur.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 7

I-569

878

19-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en erf

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 211

 

 

comparanten

naam

Blijenberg, Steven Elbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Daghuurder te Kampen

 

 

naam

Napel, Evert ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Evert ten Napel zijn huis in de Buitennieuwstraat voor een bedrag van ƒ150.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 8

I-569

879

19-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 219

 

 

comparanten

naam

Sande, Gerhard van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

Wonend in het Proveniershuis

 

naam

Nipkens, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant wil overgaan tot de finale verkoop van zijn huis. Jan Nipkens heeft ƒ160 geboden, maar op grond van artikel 15 van de voorwaarden weigert verkoper voor dit bod zijn huis te verkopen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 9

I-569

880

19-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. Huis en where

locatie

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 225

 

2. tuin met tuinhuisje

 

Kampen, Panjansteeg, wijk 1 nummer 246

 

 

comparanten

naam

Schwieterings, Regina Engel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Weduwe van Adolf Gerhardus Grootenhuis

samenvatting

Comparante wil overgaan tot de finale verkoop van haar huis in de Venestraat en haar tuin.

Egbert van Dijk biedt voor het huis ƒ500 en Hendrik Fidder voor  de tuin ƒ590. Verkoopster bedankt de bieders.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 10

I-569

881

19-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Erf

locatie

Kamperveen, op  de heuvels

 

 

comparanten

naam

Jans, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgeefster

Zb te Kampen

Weduwe van Gerrit Dirks ten Hove

samenvatting

Comparante wil haar erf in Kamperveen perceelsgewijs verpachten voor een  periode van twee jaar. De voorwaarden staan vermeld in de akte.

Namen van de pachters:

Jacob Gerrits ten Hove, Peter Aalts van der Snee, Jacob Kooijman, Willem Gerrits ten Hove, Brand Aalts van der Snee, Aart Abrahams, Jan Hendrik Niland, Hermen Gerrits van Dijk, Steven Elberts Blijenberg, Wilem Rens, Gerrit Brands, Evert Pallandt, Hendrik Jan van Nunspeet, Abraham Jans Brokkelkamp, Dirk Roskam en Wiechert Wolters.

Totale opbrengst ƒ411, 35.

NB. namen van de borgen staan in de akte; opdrachtgeefster kan niet tekenen wegens zwakte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 11

I-569

883

20-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 179

 

 

comparanten

naam

Neuring, Lubbertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Trijpwever te Kampen

 

naam

Kloeke, Janina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Ogelwight, Hendrik  -  junior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Amsterdam

Wonende op de Leidsegracht nummer 7

samenvatting

Comparanten hebben al in een eerder stadium verklaard schuldig te zijn aan Hendrik Ogelwight jr een bedrag van ƒ600; nu stellen zij als onderpand hun eigen huis in de Bovennieuwstraat.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 12

I-569

886

26-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat wijk 3 nummer 98

 

 

comparanten

naam

Vossebeld, Fenne

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Weduwe van Hendrik School

 

naam

School, Albert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Veehouder te Kampen

 

naam

School, Hermanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Veehouder te Kampen

 

Naam

School, Margien

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

 

Naam

Nieuwenburg, Machiel

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

Naam

Bijnema, Jacobus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Raadsman (van schuldeiser)

Niet vermeld

Aangesteld door de rechtbank

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Hendrik School, verklaren schuldig te zijn aan Machiel Nieuwenburg een bedrag van ƒ200 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis in de Buitennieuwstraat, waarvoor zij een (brand)verzekering moeten afsluiten.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 13

I-569

887

29-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Tuin met tuinhuisje

locatie

Kampen, Panjansteeg, wijk 1 nummer 246

 

 

comparanten

naam

Schwieterings, Regina Engel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Adolf Gerhardus Grootenhuis

 

naam

Deetman, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Willem Deetman een tuin in de Panjansteeg voor een bedrag van ƒ500.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 14

I-569

888

29-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where met stal

locatie

Kampen, Breedesteeg, wijk 2 nummer 314

 

 

comparanten

naam

Hoesbergen, Johannis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Trijpwever te Kampen

 

naam

Telder, Antonia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Winsum, Henricus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Klompenmaker te Kampen

 

Naam

Beverwijk, Hendrik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Kampen

Over Petronella van Beverwijk

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Henricus van Winsum hun huis in de Breedesteeg voor een bedrag van ƒ300, waarvan een deel wordt gebruikt om een schuld af te lossen aan Petronella van Beverwijk.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 15

I-569

889

29-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop (roerende goederen)

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

 

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Koopman te Kampen

samenvatting

Opdrachtgever laat hakhout van diverse percelen openbaar verkopen; de

voorwaarden staan in de akte vermeld.

Namen van de kopers en borgen in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 16

I-569

890

31-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where met hof

locatie

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer ..

 

 

comparanten

naam

Wiechers, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Oostenrijk, Johannis Christoffel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

naam

Dolheim, Mathias

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Niet vermeld

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Johannis Christoffel Oostenrijk zijn huis in de  Venestraat voor een bedrag van ƒ300; er rust nog een verplichting op dit perceel ten behoeve van Mathias Dolheim tegen 5 procent per jaar.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 17

I-569

891

31-01-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Beλindiging huurcontract

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Gluijsteen, Casparus Antonie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Koopman te Kampen

 

 

naam

Henning, H. D.

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Deurwaarder te Kampen

Buitennieuwstraat wijk 3 nummer 207

samenvatting

Opdrachtgever heeft de notaris verzocht zich naar het huis van H. D. Henning te begeven om deze mede te delen dat hij het door hem bewoonde huis per 1 augustus moet verlaten. Bij afwezigheid van de huurder, wordt de boodschap aangenomen door zijn werkvrouw.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 18

I-569

892

05-02-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 3 nummer 26

 

 

comparanten

naam

Werners, Margrietta

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Koopvrouw te Kampen

 

 

naam

Scholts, Hermanus Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

naam

Steenhuijsen, Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te IJsselmuiden

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Hermanus Jansen Scholts haar huis Achter de nieuwe Muur voor een bedrag van ƒ650; het grootste deel hiervan moet worden gebruikt als aflossing aan Willem van Steenhuijsen, tegen 5 procent per jaar.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 19

I-569

895

18-02-1818

Mr G. J. van Wijhe

 soort akte

huwelijkscontract

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Mollinger, Franciscus Frederikus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractant

2e luitenant dragonders te Zaltbommel

 

naam

Hellenberg, Dorothea Maria Paulina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractante

Tiel

Logerend bij Franz Rudolph Mollinger

samenvatting

Comparanten verklaren voornemens te zijn met elkaar in het huwelijk te treden en wel in gemeenschap van goederen; bij overlijden zonder dat er kinderen zijn, erft de langstlevende de bezittingen, maar bij hertrouwen moet een deel daarvan uitgekeerd worden aan de wettige erfgenamen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 20

I-569

896

23-02-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Buijert, Fredrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kamperveen

 

naam

Nijlant, Jan Alberts

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kamperveen

 

naam

Schilder, Berend Roelofs

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Landman te Kamperveen

samenvatting

Comparant verklaart dat Berend Roelofs Schilder de huur van het stuk land in Kamperveen, ƒ50 per jaar, gedurende 4 jaar zal afdragen aan Jan Alberts Nijlant als afbetaling van een schuld van ƒ200 die comparant bij hem had.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 21

I-569

898

28-02-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where met grutterij

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 131

 

 

comparanten

naam

Nijhuis, Roelof

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman/grutter te Kampen

 

naam

Braam, Fennechien van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Gerhardt, Jan Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Rentenier te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn Jan Jacob Gerhardt een bedrag van ƒ1100 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun woonhuis met grutterij in de Buitennieuwstraat, waar nog een verplichting op rust ten behoeve van Abraham Gerber.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 22

I-569

899

04-03-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Hofland

locatie

Brunnepe, Noordweg, tussen Harm Lubberts en de Noordweg

 

 

comparanten

naam

Naberman, Lubbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Arbeider te  Brunnepe

 

naam

Leuven, Jan Adrianus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Meester kleermaker te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan Adrianus van Leuven een stuk hofland in Brunnepe voor een bedrag van ƒ200, dat tegen 5 procent per jaar gevestigd blijft op het perceel.

NB. verkoper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 23

I-569

903

16-03-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Erf

locatie

Kamperveen, op de heuvels, van de IJsseldijk tot aan de Gelderse Gracht

 

 

comparanten

naam

Jans, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Landbouwster te Kampen

Weduwe van Gerrit Dirks ten Hove

 

naam

Hove, Gerrit Gerrits ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Sleper te Kampen

 

naam

Hove, Willem Gerrits ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Sleper te Kampen

 

Naam

Hove, Jacob Gerrits ten

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kampen

 

Naam

Jong, Isaac Abrahams de  -  en Zoon

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Isaac Abrahams de Jong en Zoon een bedrag van ƒ200 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun erf in Kamperveen waar nog verplichtingen op rusten ten behoeve van Petrus Eekmars uit Zwolle, Jan Schallenberg, Karel Kok en Jacob Wolf.

NB. schuldenares meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 24

I-569

905

19-03-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk groenland genaamd het Meeuwenland

locatie

Zalk, in het buitenbroek over de Bredeweg, tussen Schlosser en Kooijman

 

 

comparanten

naam

Brink, Willempje Derks

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zalk

Weduwe van Arend Jans van Straten

 

naam

Straten, Dirk Arents van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Zalk

 

naam

Boer, Jan Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Zalk

 

Naam

Hoek, Arend Teunis van de

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Zalk

 

Naam

Arends, Aaltien

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zalk

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Arend Jans van Straten, verklaren verkocht te hebben aan Arend Teunis van de Hoek en diens echtgenote een stuk groenland in Zalk voor een bedrag van ƒ500, waarvan een groot deel gebruikt zal worden om een lening af te betalen aan A. V. van Raasfelt.

NB. Jan Jans Boer en verkoopster verklaren niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 25

I-569

906

24-03-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

Erf

locatie

Kamperveen

 

 

comparanten

naam

Dokter, Derk

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Zalk

 

 

naam

Proeme, Dries

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Oldenbroek

 

naam

Russenberg, Frank

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Landman te Kamperveen

samenvatting

Comparant verklaart dat Frank Russenberg gedurende twee jaar de huur van zijn erf zal moeten betalen aan Dries Proeme, omdat comparant de ƒ200 wil terug betalen die hij van Proeme heeft geleend zonder enig bewijs.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 26

I-569

907

26-03-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. huis en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 171

 

2. huis en where

 

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 256

 

 

comparanten

naam

Rietberg, Johannis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Tapper te Kampen

 

naam

Tonneboeijer, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Wijnkoper te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Tonneboeijer een bedrag van ƒ134 tegen 5 procent per jaar wegens geleverde dranken.

Als onderpand gelden diverse vaste goederen, waarop nog verplichtingen rusten ten behoeve van Jan Scheffer, Peter Beijer en de erven van de weduwe B. Lankhorst.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 27

I-569

908

27-03-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een hof met tuinhuisje

locatie

Brunnepe, Pannekoekendijk

 

 

comparanten

naam

Assen, Herman van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Meester touwslager te Kampen

 

naam

Assen, Jansje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van Hermen Cornelis Berghuis

 

naam

 Veen, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veerschipper op A’dam te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jan van Assen, verklaren verkocht te hebben aan Jan van der Veen een hof in Brunnepe voor een bedrag van ƒ250.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 28

I-569

910

03-04-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Broederstraat, wijk 3 nummer 152

 

 

comparanten

naam

Pastoor, Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Koopvrouw te Kampen

Weduwe van Arend Jan van der Steeg

 

naam

Pastoor, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Trekschipper op Zwolle te Kampen

Wonend Oudestraat wijk 3 nummer 72

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Hendrik Pastoor een bedrag van ƒ500 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt haar huis in de Broederstraat, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van de weduwe van Warner Wieling.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 29

I-569

911

06-04-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Stukken land

locatie

Kamperveen, van de Leidijk tot aan de Gelderse Gracht, tussen van Rechteren en de Geestelijkheid van Kampen

 

 

comparanten

naam

Nilant, Jan Albert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kamperveen

 

naam

Teunis, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Landbouwster te Kamperveen

Weduwe van Gerrit Jan Evink

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Aaltje Teunis een bedrag van ƒ900 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn land in Kamperveen.

NB. schuldeiseres kan wegens ouderdom niet tekenen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 30

I-569

912

09-04-1818

Mr. G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. Een pakhuis

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 2 nummer 335

 

2. een pakhuisje met paardenstal

 

Kampen, naast de Lampetpoort, wijk 2 nummer 77

 

 

comparanten

naam

Lankhorst, Gerrit Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

 

naam

Daverveld, Johannes Costerus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Gepensioneerd kapitein-luitenant ter zee te Vorden

 

naam

Bondam, Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever verklaart comparant verkocht te hebben aan Pieter Bondam twee pakhuizen voor een bedrag van ƒ325.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 31

I-569

915

14-04-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 199

 

 

comparanten

naam

Best, Jan Matheus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Kampen

 

naam

Nieuwenburg, Machiel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman/fabrikant te Kampen

 

naam

Gerhardt, Jan Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Raadsman (van schuldeiser)

Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Machiel Nieuwenburg een bedrag van ƒ200 tegen 5 procent per jaar wegens onbetaalde kooppenningen.

Als onderpand geldt zijn huis in de Venestraat.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 32

I-569

916

14-04-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Groenestraat, wijk 3 nummer 280

 

 

comparanten

naam

Groskamp, Geertruij Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van Johannis Hendrikus Christianus Volkerink

 

naam

Groskamp, Gerhardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schoenmaker te Amsterdam

 

naam

Groskamp, Johanna Antonia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Schoonmaakster te Kampen

 

naam

Davids, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzondereheden

Koper

Landman te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Mattheus Groskamp, verklaren verkocht te hebben aan Jan Davids een huis in de Groenestraat voor een bedrag van ƒ75.

NB. koper en echtgenoot van verkoopster verklaren niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 33

I-569

917

14-04-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Groenestraat, wijk 3 nummer 288

 

 

comparanten

naam

Groskamp, Geertruij Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van Johannis Hendrikus Christianus Volkerink

 

naam

Groskamp, Gerhardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schoenmaker te Amsterdam

 

naam

Groskamp, Johanna Antonia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Schoonmaakster te Kampen

 

naam

Bartels, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Koper

Rentenier te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Mattheus Groskamp, verklaren verkocht te hebben aan Jan Bartels een huis in de Groenestraat voor een bedrag van ƒ125.

NB. echtgenoot van verkoopster meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

  34

I-569

918

17-04-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Dekker, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Timmerman te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart legaten te schenken aan zijn bloedverwanten; als enige erfgename noemt hij zijn echtgenote Aaltien van Riessen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 35

I-569

919

17-04-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Riessen, Aaltien van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Johannes Dekker

samenvatting

Testatrice verklaart legaten te schenken aan haar naaste bloedverwanten; Haar echtgenoot wordt haar erfgenaam, maar als haar moeder nog in leven is heeft deze recht op haar legitieme portie.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 36

I-569

920

27-04-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where met hof, berg en land

locatie

Brunnepe, nummer 75

 

 

comparanten

naam

Velthuis, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Brunnepe

 

naam

Berg, Johanna van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Brunnepe

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Kempen, Henricus Johannis van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman/fabrikant te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henricus Johannis van Kempen een bedrag van ƒ400 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis in Brunnepe.

NB. schuldenares meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 37

I-569

921

27-04-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis met berg en schuur

locatie

Mastenbroek, hoek Bredesteeg

 

 

comparanten

naam

Post, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Mastenbroek

 

naam

Brands, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Veehouder te Kamperveen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan Brands een bedrag van ƒ1000 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn huis in Mastenbroek.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 38

I-569

923

01-05-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en hof

locatie

Brunnepe, wijk C nummer 34

 

 

comparanten

naam

Vink, Egbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Daghuurder te Brunnepe

 

naam

Napel, Jan ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

Als voogd

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jan ten Napel, voogd over Klaas de  Lange, een bedrag van ƒ300 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn huis in Brunnepe.

NB. schuldenaar meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 39

I-569

924

01-05-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where met tuin

locatie

Kampen, Oudestraat wijk 1 nummer 58

 

 

comparanten

naam

Engelenburg, mr Lucas

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Advocaat te Deventer

 

naam

Sluijs Kok, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan van der Sluijs Kok een huis op de Oudestraat met tuin in de Luthersesteeg voor een bedrag van ƒ4250.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 40

I-569

925

04-05-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, hoek Schapensteeg wijk 4 nummer ..

 

 

comparanten

naam

Eunen, Janna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van ten Hove

 

naam

Romunde, Ricardus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

Als lid  financiκle commissie van rk-gemeente

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Ricardus van Romunde een huis in de Schapensteeg voor een bedrag van ƒ160.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 41

I-569

926

07-05-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where met stal

locatie

Kampen, hoek Speldenmakerssteeg, wijk 2 nummer 241

 

 

comparanten

naam

Agtereik, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Wever te Kampen

 

naam

Burg, Jan Harms van de

 

 

functie                

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veehouder te Kampen

 

naam

Diepen, Aleida van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan Harms van de Burg zijn huis in de Speldenmakerssteeg voor een bedrag van ƒ650 dat grotendeels op het perceel gevestigd blijft ten behoeve van Aleida van Diepen. 

NB. verkoper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 42

I-569

927

08-05-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Pakhuis met strook grond

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, hoek Lampetsteeg, wijk 2 nummer 335

 

 

comparanten

naam

Bondam, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Fabrikant te Kampen

 

naam

Buchner, Ernst Christiaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Arts te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Ernst Christiaan Buchner een pakhuis in Kampen voor een bedrag van ƒ600; er moet een deugdelijke scheiding worden gemaakt tussen het perceel en dat van de buren, tevens moet koper toestaan dat de waterleiding van de buren over zijn grond loopt.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

43

I-569

929

14-05-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huizen en wheren

locatie

Kampen, wijk 3 nummer 75 en 76, tussen Boeve en de Plantage

 

 

comparanten

naam

Tichler, mr Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Advocaat te Kampen

 

naam

Heimenberg, Maria Diederica van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Laan, Mevr. van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Haarlem

Weduwe van Hermannus van Houten

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de weduwe van Hermannus van Houten een bedrag van ƒ2000 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand gelden twee huizen in Kampen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 44

I-569

931

18-05-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where met duivenhok en kippenren

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat wijk 2 nummer 150

 

 

comparanten

naam

Brandenburg, Azuerus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmermansbaas te Kampen

 

naam

Schwab, Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Pieter Schwab zijn huis in de Bovennieuwstraat voor een bedrag van ƒ600; op het huis rust nog een verplichting van ƒ200 ten behoeve van Reinier van Schootten, die door koper wordt overgenomen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 45

I-569

935

30-05-1818

Mr. G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 3 nummer 78

 

 

comparanten

naam

Dieters, Harmannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Horlogemaker te Kampen

 

naam

Overweg, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Alferink, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Alferink een bedrag van ƒ1100 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis op de Oudestraat.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 46

I-569

936

06-06-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where genaamd de Dom van Keulen

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 55

 

 

comparanten

naam

Bruijn, Hendrik de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Logementhouder te Kampen

 

naam

Ende, Jan van ‘t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zb te Wijhe

 

naam

Hoorn, Jan Ambrosius

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Rentenier te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan van ’t Ende zijn huis in de Bovennieuwstraat voor een bedrag van ƒ2200; een groot deel hiervan dient tot afbetaling van schulden aan Jan Ambrosius Hoorn.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 47

I-569

938

11-06-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Dalfsen, Aaltje Willems van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Veehoudster te Genemuiden

Echtgenote van Hendrik Dirk van Dijk

samenvatting

Testatrice verklaart het vruchtgebruik van  enkele landerijen en vaste goederen aan haar echtgenoot te legateren, het eigendom aan de kinderen van Klaas Noordstra; bij hertrouwen zal hij, echtgenoot, een bedrag aan die kinderen moeten uitkeren. Verder zijn er legaten voor Willem Noordstra, het kind van Aaltje Noordstra en Klaas Noordstra. Als erfgenaam noemt zij Klaas Noordstra.

NB. details in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 48

I-569

939

12-06-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Scheffer, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schoenmakersbaas te Kampen

 

naam

Wilde, Willempje Cornelis de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Kempen, Henricus Johannis van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Fabrikant/koopman te Kampen

 

Naam

Wilderdijk, Hendrik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

IJsselmuiden

En echtgenote Catharina Louisa Wolters

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Henricus Johannis van Kempen een schuldvordering groot per resto ƒ250 tegen 5 procent ten laste van Hendrik Wilderdijk en echtgenote.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 49

I-569

940

12-06-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Intrekking volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Arons, Jannetje Joseph

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Kampen

 

naam

Waag, Meijer Wolf Benjamin

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Zb te Kampen

 

naam

Koon, Eliaser Israel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren de volmacht die zij verleend hebben aan Eliaser Israel Koon per heden te willen herroepen en intrekken.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 50

I-569

941

12-06-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Intrekking volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Arons, Jannetje Joseph

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgeefster

Zb te Kampen

 

naam

Waag, Meijer Wolf Benjamin

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Zb te Kampen

 

naam

Koon, Eliaser Israel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, gaat de notaris naar het huis van Eliaser Israel Koon om hem mede te delen dat de volmacht die opdrachtgevers hem eertijds hadden verstrekt, wordt ingetrokken.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 51

I-569

942

16-06-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where met kaarsenmakerij

locatie

Kampen, wijk 2 nummer 193

 

 

comparanten

naam

Berghuis Gtz, Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

 

naam

Schwartz, Hendrik Carel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrik Carel Schwartz een bedrag van ƒ500 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn huis met kaarsenmakerij in wijk 2, waarop nog verplichtingen rusten ten behoeve van Jan Ambrosius Hoorn, ƒ500, Frederik Romeijn, ƒ500 en Rutgert Klaas ten Hove voor ƒ120.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 52

I-569

943

20-06-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Boerenwoning met akkerland

locatie

Kamperveen, v. d. IJssel tot de Gelderse gracht, tussen v.d.Veen en Teunis

 

 

comparanten

naam

Driesten, Gerhardus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Gepensioneerd militair te Elburg

 

naam

Hengeveld, Alijda

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Elburg

Echtgenote van schuldeiser

 

naam

Dijk, Jannes Stoffers van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kamperveen

 

Naam

Derks, Aaltjen

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kamperveen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jannes Sroffels van Dijk en echtgenote, groot ƒ2500 en gevestigd op hun land en woning te Kamperveen. 

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 53

I-569

946

22-06-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Hofstede, woning met land

locatie

Kamperveen, op de Zande tussen Klaas van der Veen en Jan Teunis

 

 

comparanten

naam

Dijk, Jannes Stoffers van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Bouwman te Kamperveen

 

naam

Derks, Aaltjen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kamperveen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Rietberg, Zeger Jan Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Ontvanger der belastingen te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Zeger Jan Hendrik Rietberg een bedrag van ƒ3000 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun hofstede in Kamperveen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 54

I-569

948

01-07-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 85

 

 

comparanten

naam

Bruin, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Trijpwever te Kampen

 

naam

Hommering, Cornelia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Kalf, Salomon Nathan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Salomon Nathan Kalf hun huis op de Burgwal voor een bedrag van ƒ340; hiermee wordt tevens een

lening afgelost ten behoeve van Paulus de Vries.

NB. verkoper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 55

I-569

951

09-07-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 2 nummer 19

 

 

comparanten

naam

Tichler, mr Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Advocaat te Kampen

 

naam

Heimenberg, Maria Diederica

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Laan, … van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Haarlem

Weduwe van Hermannes van Houten

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de weduwe van Houten een bedrag van ƒ500 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis op de Burgwal.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 56

I-569

952

09-07-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Jager, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Ziekenvader militair hospitaal te Kampen

 

naam

Hoek, Berend Noach

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

naam

Dijk,Paulus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

En echtgenote Margaretha Schreuder

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Berend Noach Hoek een schuldvordering ten laste van Paulus van Dijk en echtgenote, groot ƒ125 tegen 4 procent per jaar, indertijd gekocht van Hendrik Meulenkamp. 

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 57

I-569

954

13-07-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

borgstelling

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Vegt,  Oosten van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Bouwman te IJsselmuiden

 

naam

Dieren, Gerrit Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Bouwman te IJsselmuiden

 

naam

Doorn, Egbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Begunstigde

Landman te Genemuiden

 

samenvatting

Comparanten verklaren zich borg te stellen voor Egbert Doorn voor een bedrag van ƒ210 en een periode van drie jaar, als garantie voor de betaling van de belasting op turf. 

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 58

I-569

955

13-07-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Weerd, Jan Lubbers van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman op het Kampereiland

 

Naam

Weerd, Hendrik Lubberts van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te IJsselmuiden

 

naam

Weerd, Hilligje Lubbers van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

IJsselmuiden

Echtgenote van Peter van der Kamp

 

Naam

Weerd, Jantje Lubbers van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampereiland

Echtgenote van Zwier Jans

 

Naam

Weerd, Aaltje Lubbers van der

 

 

Functie

Beroep/woonp[l.

bijzonderheden

Erfgename

Kampereiland

Echtgenote van Jacob Gerrits ten Hove

 

Naam

Weerd, Maria Lubbers van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kamperveen

Echtgenote van Wiechert Westera

 

Naam

Weerd, Trijntje Lubbers van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampereiland

Echtgenote van Gerrit de Groote

 

Naam

Weerd, Jan Lubbers van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Kampen

Over Lubbert Albers van der Weerd

 

Naam

Zonnenberg, Lubbert

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Kampen

Over Lubbert Albers van der Weerd

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Lubbert Jans van der Weerd, verklaren ieder van hun moeder Jacobje Hendrik Oldenbroek ontvangen te hebben hun vaderlijk erfdeel, een bedrag van ƒ337.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 59

I-569

956

14-07-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, wijk 4 nummer 117

 

 

comparanten

naam

Roozendaal, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Schipper te Kampen

 

 

naam

Bruinier, Pieter Mathijs

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Molenmaker te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Pieter Mathijs Bruinier, groot ƒ286 en gevestigd op diens huis in Kampen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 60

I-569

957

14-07-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where genaamd het Eenhoorn

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 117

 

 

comparanten

naam

Romunde, Ricardus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman/raadslid te Kampen

Als regent van het H. Geesten Gasthuis

 

naam

Rambonnet, mr Franηois

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Advocaat te Kampen

Als regent

 

naam

Bruinier, Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmerman te Kampen

 

 

Naam

Ruiter,  Berend de

 

 

Functie

Beroep-/woonpl.

Bijzonderheden

Koper

Schipper te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Berend de Ruiter 3 aandelen in een huis op de Burgwal, afkomstig van Matthijs Coetze, voor een bedrag van ƒ468, betaalbaar in termijnen zonder rente.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 61

I-569

958

16-07-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

borgstelling

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Leembroek, Berend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Timmermansbaas te Kampen

 

Naam

Doorn, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Landman te IJsselmuiden

 

naam

Doorn, Egbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Begunstigde

Landman te Genemuiden

samenvatting

Comparanten verklaren borg te staan voor Egbert Doorn voor een bedrag van ƒ130, als garantie voor de betaling van de verschuldigde belasting over een partij gestoken turf, waar geen toestemming voor was gegeven.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

be

 

 62

I-569

959

16-07-1818

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

borgstelling

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Last, Riekent

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Turfmaker te IJsselmuiden

 

 

naam

Ridderinkhof Johannis Barendszoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden