terug naar inhoud

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

1

I-570

1036

06-01-1819

G. J. van Wijhe

soort akte

huwelijksconsent

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Vlierden, Reinira Christopora Wilhelmina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgeefster

Meppel

Oud 28 jaar

 

naam

Vlierden, mr Franois Augustus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Vader

Kampen

Bovennieuwstraat

 

naam

Wolff van Westeroden, Geertruida Arnolda Jacoba de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Moeder

Kampen

Echtgenote van mr Franois A. van Wierden

samenvatting

Op verzoek van comparante, gaat de notaris naar haar ouders om hun toestemming te vragen voor haar huwelijk met de hr. Asman uit Meppel. De ouders weigeren toestemming te geven en willen het proces-verbaal ook niet tekenen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

2

I-570

1037

20-01-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

Stads-slepersplaats met paard en wagen

locatie

Kampen

 

 

comparanten

naam

Schwartz, Hendrik Christiaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Weerd, Zwier Jans van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Arbeider te Kampen

 

 

naam

Hardenberg, Sijbrand

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Sleper te Kampen

 

naam

Rooij, Harmen Willems de

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Veehouder te Kampen

samenvatting

Comparant verkoopt een schuldvordering, afkomstig van Maria Struchmeijer van Balen, gevestigd op een slepersplaats en ten laste van Sijbrand Hardenberg, aan Zwier Jans van der Weerd voor een bedrag van 1000.

Koper moet nog 500 tegen 5 procent betalen aan Harmen Willems de Rooij.

NB. schuldeiser meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

3

I-570

1038

27-01-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Speldenmakerssteeg, wijk 2 nummer 223

 

 

comparanten

naam

Achtereek, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Wolwever Kampen

 

naam

Last, Riekent

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Veenbaas te IJsselmuiden

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Riekent Last een bedrag van 225 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn huis in de Speldenmakerssteeg.

NB. schuldenaar meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

4

I-570

1039

29-01-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Bovenhofstraat, wijk 2 nummer 112

 

 

comparanten

naam

Kramosser, Johannis Paulus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Smid te Kampen

 

naam

Hoefhamer, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Smid te Kampen

 

Naam

Broese, Joachim Adolf

 

 

Naam

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Regent Groot Burgerweeshuis

Niet vermeld

 

naam

Ingen, Johannes Jacobus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Regent Groot Burgerweeshuis

Niet vermeld

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan Hoefhamer zijn huis in de Bovenhofstraat voor een bedrag van 500 en bovendien 300 voor de smids-gereedschappen. Een deel van dit bedrag moet verkoper aflossen aan het Groot Burgerweeshuis, koper neemt deze verplichting over.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

5

I-570

1040

30-01-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Erf met boerenwoning, getimmerte en akkers

locatie

Kamperveen, op de Zande, tussen van der Veen en de weduwe Jan Teunis

 

 

comparanten

naam

Dijk, Jannes Stoffers van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kamperveen

 

naam

Derks, Aaltien

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kamperveen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Rietberg, Zeger Jan Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Ontvanger der belastingen te Kampen

 

Naam

Allart, Rudolphina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Zeger Jan Hendrik Rietberg en diens echtgenote hun erf op de Zande voor een bedrag van 5100. Een klein deel van de koopsom dient als afbetaling van verkopers schuld aan Assuerus van der Merwede.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

6

I-570

1042

08-02-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis

locatie

Kamperveen, het Zuideinde, erf nummer 14

 

 

comparanten

naam

Snee, Peter Aalts van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kamperveen

 

naam

Bakker, Rens

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Wesep

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Rens Bakker een bedrag van 200 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis op het stadserf nummer 14 in Kamperveen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

7

I-570

1044

15-02-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Laar, Gezina van

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgeefster

Zb te Kampen

Weduwe van Harmen van Schootten

 

naam

Riekent, Geertje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgeefster

Zb te IJsselmuiden

Weduwe van Bartelt Last

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefsters, gaat de notaris enige percelen hakhout openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Opbrengst 38,50. (moet m.i. zijn 48,50)

NB. namen van kopers en borgen in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

Datum

notaris

 

8

I-570

1043

08-02-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Grafhorst

 

 

comparanten

naam

Penninkhof, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Visser te Grafhorst

 

naam

Vegt, Oosten van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Bleker te IJsselmuiden

Voogd over de kinderen van Hendrik Kamphof

 

naam

Kok, Tijmen Willems

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigd

Raadslid te IJsselmuiden

Voogd over de kinderen van Hendrik Kamphof

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan de gevolmachtigden van de minderjarige kinderen van Hendrik Kamphof, zijn huis in Grafhorst voor een bedrag van 150. Verkoper behoudt het recht om binnen drie jaar het perceel terug te kopen; tevens kan hij er blijven wonen tegen huurbetaling.

NB. verkoper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

9

I-570

1045

15-02-1819

Mr G. J. v. Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis en where met tuin

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 3 nummer 64

 

 

comparanten

naam

Idema, Wigbolt

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur-testamentair

Apotheker te Kampen

Neef van overledene

 

naam

Dietz, Johannis Fredrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Kampen

Zoon van Johan Nicolaas Dietz en Anna Leeuwe

samenvatting

Comparant, executeur in de boedel van Egberdina Leeuwe, weduwe van Dirk Carel Lamberts, verklaart een huis op de Vloeddijk openbaar te willen verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte. Op dit perceel rusten nog verplichtingen ten behoeve van de weduwe van Abraham Hemsing en Johannes Figge; de laatste vordering is doorverkocht aan Hendrik Jans.

NB. bijgevoegd het testament.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

10

I-570

1047

17-02-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where met hooibergen, schuren en getimmerte

locatie

Kampen, Zwartendijk, op het erve Kranenberg, letter B nummer 13

 

 

comparanten

naam

Stuurop, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kampen

 

naam

Westera, Jantje Jacobs

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Marius, Frederik Carel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Rentenier te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Frederik Carel Marius een bedrag van 1300 tegen 5 procent per jaar.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

11

I-570

1048

22-02-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Tuin

locatie

Kampen, Heiligesteeg

 

 

comparanten

naam

Hoek, Berend Noach

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Keijzer, Frederik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Scharenslijper te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Frederik Keijzer voor een bedrag van 310, betaalbaar in termijnen tegen 5 procent per jaar.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

12

I-570

1049

22-02-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 3 nummer 64

 

 

comparanten

naam

Idema, Wigbolt

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur-testamentair

Apotheker te Kampen

 

naam

Engelen, Gerrit Abraham van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Bakker te Kampen

samenvatting

Comparant, executeur in de boedel van Egberdina Leeuwe, wil overgaan tot de inzet van het huis op de Vloeddijk. Hoogste bieder is Gerrit Abraham van Engelen met een bod van 1003.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

13

I-570

1050

23-02-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 277

 

 

comparanten

naam

Schuts, Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Winkelierster te Kampen

Weduwe van Philip Joest

 

naam

Kuijlman, Jannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Jannes Kuijlman haar huis op de Oudestraat voor een bedrag van 500, betaalbaar in termijnen tegen 5 procent per jaar.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

14

I-570

1054

09-03-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where genaamd de Boterton

locatie

Kampen, Hofstraat wijk 3 nummer 146

 

 

comparanten

naam

Leuven, Jan Adriaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Meester kleermaker te Kampen

 

naam

Donker, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Tapper te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Willem Donker zijn huis in de Hofstraat voor een bedrag van 1275.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

15

I-570

1055

09-03-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where met tuintje

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4, nummer 150

 

 

comparanten

naam

Donker, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Tapper te Kampen

 

naam

Leuven, Jan Adriaan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Meester kleermaker te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan Adriaan van Leuven zijn huis in de Buitennieuwstraat voor een bedrag van 250.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

16

I-570

1061

12-03-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 188

 

 

comparanten

naam

Bouwhuis, Willem Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Winkelier te Kampen

 

naam

Frantzen, Aafjen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Venema, Hendrik Jan Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Banketbakker te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Jan Jacob Venema een bedrag van 200 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis in de Venestraat, waar nog een verplichting op rust ten behoeve van de erven van de weduwe van Egidius Lankhorst.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

17

I-570

1062

12-03-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Twee huizen en wheren naast elkaar

locatie

Kampen, Speldenmakerssteeg, wijk 2 nummer 192 en 193

 

 

comparanten

naam

Berghuis, Jacobus Gtz

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Winkelier te Kampen

 

 

naam

Dreijer, Maike

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Stibbe, Salomon David

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

naam

Hoorn, Jan Ambrosius

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Rentenier te Kampen

 

naam

Lammers, Wouter

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Roededrager te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Salomon David Stibbe twee huizen in de Speldenmakerssteeg voor een bedrag van 1300, waarmee tevens de hypotheken op deze percelen moeten worden afgelost.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

18

I-570

1063

16-03-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Molen met land genaamd de Cellebroedersmolen en huis en where

locatie

Kampen, Cellebroedersweg hoek Bolwerk, wijk 1 nummer 313

 

 

comparanten

naam

Romeijn, Frederik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Deventer

 

naam

Meulen, Johanna ter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Deventer

Echtgenote van schuldeiser

 

naam

Schipper, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Molenaar te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren hun toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Hendrik Schipper, groot 4000 gevestigd op een molen, land en huis.

NB. schuldeiseres meldt wegens handletsel niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

19

I-570

1064

16-03-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat

 

 

comparanten

naam

Napel, Jan ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Deurwaarder te Kampen

Weduwnaar van Alberta Bunskerken

 

naam

Bunskerken, Achillis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Zwolle

samenvatting

In aanwezigheid van de vrederechter en griffier, wordt de nagelaten boedel van Alberta Bunskerken genventariseerd. Hiertoe behoort ook het woonhuis.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

20

I-570

1065

16-03-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis genaamd het Hof van Holland

locatie

Kampen, Nieuwe Markt, wijk 3 nummer 205

 

 

comparanten

naam

Weg, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Logementhouder te Kampen

 

naam

Galleus, Zwaantje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Leembroek, Berend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Meester timmerman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Berend Leembroek een bedrag van 2000 tegen 5 procent per jaar vanwege geleverd hout en arbeidsloon ten behoeve van de verbouwing van de voorgevel van hun huis op de Nieuwe Markt; dit geldt ook als onderpand. Op het perceel rusten nog verplichtingen ten behoeve van de erven van Amarencia van Kamen en Arie Sels.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

21

I-570

1066

18-03-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat t.o. de Blauwehandsteeg tussen Cohen en Arink

 

 

comparanten

naam

Tichler, mr Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Advocaat te Kampen

 

naam

Best, Jan Mattheus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Aannemer te Kampen

Als curator

 

naam

Nunspeet, Hendrik Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kuipersbaas te Kampen

Als curator

 

naam

Nieuwenhuis, Zwier

 

 

Functie

Beroep-/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

En echtgenote Angenis Jacoba Lansing

 

Naam

Brouwer, Dirk

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Hoedenmaker te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan de curatoren over Jannigje Jans, weduwe Schusler, een schuldvordering groot per resto 400 tegen 5 procent oorspronkelijk ten laste van Zwier Nieuwenhuis en echtgenote, gevestigd op een huis op de Oudestraat, waarvan inmiddels Dirk Brouwer eigenaar is geworden.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

22

I-570

1068

07-04-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, where en stal

locatie

Kampen, Groenestraat, wijk 3 nummer 294 (naast de zg. Regimentskamer)

 

 

comparanten

naam

Jans, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Bartelt Jans

 

naam

Bantjes, Aleida

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zb te Kampen

Weduwe van Berkum

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Aleida Bantjes haar huis in de Groenestraat voor een bedrag van 300.

NB. verkoopster meldt ivm haar leeftijd niet te kunnen tekenen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

23

I-570

1070

08-04-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where met grutterij, stal en getimmerte

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 131

 

 

comparanten

naam

Nijhuis, Roelof

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Grutter te Kampen

 

naam

Braam, Femmetje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Caverl, Vrouwtje Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Winkelierster te Kampen

Weduwe van Gerrit Vrieze Bruijns

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Vrouwtje Maria Caverl een bedrag van 2238,90 tegen 5 procent per jaar wegens gekochte certificaten.

Als onderpand geldt hun huis met grutterij, waarop nog verplichtingen rusten ten behoeve van Abraham Gerber en Jan Jacob Gerhardt.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

24

I-570

1071

08-04-1819

Mr G. J van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Nijhuis, Roelof

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Grutter te Kampen

 

naam

Braam, Femmetje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Caverl, Vrouwtje Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Winkelierster te Kampen

Weduwe van Gerrit Vrieze Bruijns

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Vrouwtje Maria Caverl een bedrag van 918,10 tegen 6 procent per jaar, voor de koop van een Russische obligatie groot 1000.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

25

I-570

1072

09-04-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, tussen Gerhardus Middelburg en Jannes van Ee

 

 

comparanten

naam

Schootten, Reinier van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

Weduwnaar van Gerritje Overmars

 

naam

Brandenburg, Assuerus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

 

naam

Herms, Aaltjen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant, erfgenaam van zijn vrouw, verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Assuerus Brandenburg en echtgenote, groot 200 en gevestigd op een huis in de Bovennieuwstraat.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

26

I-570

1073

10-04-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

Huis, where en land

locatie

Hardenberg, op de Brink

 

 

comparanten

naam

Grootens, Jannigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Nijhuis

 

naam

Nijhuis, Jan Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koopman te Kampen

 

naam

Nijhuis, Roelof

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Grutter te Kampen

 

Naam

Nijhuis, Hendrik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Commies te Hardenberg

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Roelof en Hendrik Nijhuis, om namens hen een huis in Hardenberg, erfenis van hun vader Jan Nijhuis, te verkopen en alles te doen wat daartoe noodzakelijk is.

NB. ivm met haar hoge leeftijd kan volmachtgeefster niet tekenen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

27

I-570

1075

13-04-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestrtaat, wijk 2 nummer 261

 

 

comparanten

naam

Tonneboeijer, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Wijnkoper te Kampen

 

naam

Temminck, Librecht Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Commissaris van politie te Kampen

 

naam

Suerdfeger, Johanna Charlotta

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zb te Kampen

Weduwe van kapitein Schmitz, echtgenote van koper

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Librecht Jan Temminck en diens echtgenote zijn huis op de Oudestraat voor een bedrag van 1600, betaalbaar in termijnen tegen 5 procent. Verkopers bedingen dat zij bij eventuele verkoop het huis terug kunnen kopen voor de nu geldende koopsom.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

28

I-570

1076

14-04-1819

Mr G. J. Van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Brunnepe, letter C nummer 89

 

 

comparanten

naam

Riesenbeek, Everdine Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Tapster te Brunnepe

Echtgenote van Hermannus Haverkamp

 

naam

Bruins, Berendina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Niet vermeld

 

naam

Bruins, Grietje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Niet vermeld

 

Naam

Bruins, Johannes

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Veehouder te Olst

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan de minderjarige kinderen uit haar eerste huwelijk met Gerrit Bruins een bedrag van 50 elk, dus 100, tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt haar huis in Brunnepe.

NB. schuldenares meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

29

I-570

1077

19-04-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

borgstelling

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Jonker, Harm Egberts

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Landman te IJsselmuiden

 

 

naam

Boer, Adolf Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Landman op het Kampereiland

 

 

naam

Last, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Begunstigde

Veenbaas te IJsselmuiden

samenvatting

Comparanten verklaren borg te staan voor een bedrag van 200, zijnde de belasting op gestoken turf, voor een periode van drie jaar, ten behoeve van Gerrit Last.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

30

I-570

1078

21-04-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

borgstelling

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Knol, Klaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Landman te IJsselmuiden

 

 

naam

Vossenbelt, Jannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Klompenmaker te Kampen

 

naam

Last, Rauke

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Begunstigde

Veenbaas te IJsselmuiden

samenvatting

Comparanten verklaren zich gedurende drie jaar garant te stellen voor een bedrag van 200 als betaling van de belasting op gestoken turf ten behoeve van Rauke Last.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

31

I-570

1079

26-04-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Aanstellen van een remplaant

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Krips, Kristiaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Vader

Landbouwer te Kampen

 

naam

Krips, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dienstplichtige

Niet vermeld

zoon

 

naam

Volker, Gerhardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Remplaant

Timmerman te Kampen

 

Naam

Broese, Joachim Adolf

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

Namens remplaant

samenvatting

Comparanten zijn het volgende overeengekomen: Gerhardus Volker zal in plaats van de zoon van Kristiaan Krips in dienst treden bij de nationale militie; de remplaant ontvangt hiervoor een bedrag van 180, dat in termijnen zal worden betaald via Joachim Adolf Broese.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

32

I-570

1080

28-04-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een bouwkamp genaamd de Buitendijkse Bouwkamp

locatie

Wilsum, tussen de weg, van Straaten, de Wilsummer Weerd en de weduwe Jan Post

 

 

comparanten

naam

Boer, Gerrit Adolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landbouwer te Kampen

 

naam

Boer, Adolf Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landbouwer te Kampen

 

naam

Boer, Berendina Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van Steven Jans van der Weerd

 

Naam

Boer, Petertjen Gerrits

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van .. (waarschijnlijk A. K. Prins)

 

Naam

Boer, Egbertjen Gerrits

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van Hendrik Joachims Oldenbroek

 

Naam

Boer, Kornelis Gerrits

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landbouwer te Kampen

 

Naam

Kloek, Willem

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Wilsum

En echtgenote Jannigje Golds

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Willem Kloek en echtgenote een buitendijkse bouwkamp voor een bedrag van 2000.

NB. n comparant meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

33

I-570

1081

30-04-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where met stal

locatie

Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 108

 

 

comparanten

naam

Bunskerken, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Verver te Kampen

 

naam

Arink, Berendina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Voerman, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veehouder te Kampen

 

naam

Romunde, Johanna Maria van

 

 

Functie

Beroep/woonpl. bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Gerrit Voerman hun huis in de Geerstraat voor een bedrag van 650; hiermede moet ook de schuld afbetaald worden aan Johanna Maria van Romunde, verplichting die door koper wordt overgenomen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

34

I-570

1083

01-05-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, wijk 4 nummer 1

 

 

comparanten

naam

Velzen, Koenraad van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Kampen

 

naam

Westerhuis, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Schipper te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter Westerhuis een bedrag van 250 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn huis in wijk 4.

NB. beide comparanten verklaren niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

35

I-570

1084

01-05-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Papensteeg, wijk 1 nummer 120

 

 

comparanten

naam

Dollekamp, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kastelein te Kampen

 

naam

Mooijen, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veehouder te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan Mooijen een huis in wijk 1 voor een bedrag van 250.

NB. koper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

36

I-570

1085

03-05-1819

Mr G. J. Van Wijhe

soort akte

borgstelling

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Doorn, Egbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Landbouwer te Genemuiden

 

naam

Doorn, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Landbouwer te Genemuiden

 

naam

Korthoef, Jacob - junior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Begunstigde

Veenbaas te IJsselmuiden

samenvatting

Comparanten verklaren garant te staan gedurende drie jaar voor een bedrag van 200 wegens de belasting op gestoken turf ten behoeven van Jacob Korthoef jr.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

37

I-570

1086

03-05-1819

Mr G. J. Van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Papensteeg, wijk 1 nummer 120

 

 

comparanten

naam

Beijer, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

Dollekamp, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kastelein te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Hendrik Dollekamp, groot 360 en gevestigd op een huis in de Papensteeg.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

38

I-570

1088

06-05-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Hof en groenland met behuizing, genaamd de Bleek

locatie

Brunnepe, Noordweg

 

 

comparanten

naam

Kragt, Klaas Klaasen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Kampen

 

naam

Hoekman, Gerrit Klaasen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Landbouwer op het Kampereiland

 

 

naam

Schellen, Luchien Willems van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

vader

Landbouwer te Brunnepe

Weduwnaar van Berendina Jansen Post

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Klaasen Hoekman en Luchien Willems van Schellen, vader en voogd over Willem en Jan Luchjes van Schellen, een bedrag van 500 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn hof e.d. te Brunnepe.

NB. de voogd heeft gemeld niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

39

I-570

1089

08-05-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Hof en groenland met behuizing, genaamd de Bleek

locatie

Brunnepe, Noordweg

 

 

comparanten

naam

Broese, Joachim Adolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Fabrikant te Kampen

 

naam

Groenou, Geertruida

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van schuldeiser

 

naam

Kragt, Klaas Klaasen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Brunnepe

samenvatting

Comparanten verklaren toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Klaas Klaasen Kragt, groot 600 en gevestigd op zijn hof en groenland in Brunnepe.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

40

I-570

1090

17-05-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. een akker hofland

locatie

Grafhorst, tussen Rosendal, de Hagens, van der Woude en de openbare weg

 

2. een houthaag

 

Grafhorst

 

 

comparanten

naam

Klooster, Jan Willemszoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Grafhorst

 

 

naam

Woude, Rein van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Schout te Grafhorst

Namens de gemeente

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de gemeente Grafhorst een bedrag van 125 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand gelden zijn akker hofland en zijn aandeel in een houthaag te Grafhorst.

NB. schuldenaar meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

41

I-570

1093

18-05-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Tulleken, mr Oswald

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Advocaat te Kampen

 

naam

Tulleken, Petronella Maria Franoise

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Jan van der Sluis Kock

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun vader mr Willem Jan Tulleken (in leven voogd over Oswald Franois Noot en administrateur van wijlen zijn moeder Catharina Jacomina Tulleken, weduwe van Joannes Noot), verklaren dat een obligatie werkelijke schuld groot 300 op naam van Noot is overgebracht op de priv rekening van Oswald Franois Noot.

NB. details in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

42

I-570

1094

21-05-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Diepen, Aleida van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Wonend Buitenproveniershuis

samenvatting

Testatrice verklaart als legaat te schenken aan haar neef Gerrit Jan van Assen, het vruchtgebruik van het Jan Wendelsslag, het eigendom is voor Harmen en Janneke van Assen.

Tot enige erfgenamen benoemt zij haar broer Gerhardus van Diepen en Harmen en Janneke van Assen; deze erven moeten aan haar broer Dirk van Diepen levenslang 1,50 uitkeren per week.

NB. details in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

43

I-570

1095

19-05-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Hof en groenland met behuizing genaamd de Bleek

locatie

Brunnepe, Noordweg

 

 

comparanten

naam

Kragt, Klaas Klaasen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landbouwer te Kampen

 

naam

Vos, Gerrit Aartsen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Boerenknecht op het Kampereiland

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Aartsen Vos een hof en groenland in Brunnepe voor een bedrag van 1480; koper neemt de schuld over die nog op het perceel gevestigd is ten behoeve van de kinderen van Willem Luchjes van Schellen en Berendina Jansen Post.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

44

I-570

1097

01-06-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Dijk, Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Veehouder te Genemuiden

 

naam

Dalsen, Aaltje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Genemuiden

Echtgenote van schuldeiser

 

naam

Prins, Cornelis Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Zwolle

 

samenvatting

Comparanten verklaren toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ter laste van Cornelis Jans Prins, groot 500, gevestigd op twee morgen land in Genemuiden.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

45

I-570

1098

01-06-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en hof

locatie

Kamperveen, bij de Koelucht, letter C nummer 14

 

 

comparanten

naam

Wolde, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Kamperveen

 

naam

Burg, Albert Jans van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Landbouwer te Kamperveen

Namens de Armenstaat van Kamperveen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de Armenstaat van Kamperveen een bedrag van 300 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn huis in Kamperveen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

46

I-570

1099

01-06-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 1 nummer 82

 

 

comparanten

naam

Drieman, Maria Chatharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Petrus Barnardus Verver

 

naam

Nobel, Richard Andreas Ludolphie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kampen

 

naam

Gockinga, Arnoldina Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Richard Andreas Ludolphie Nobel en diens echtgenote haar huis op de Oudestraat voor een bedrag van 4500, betaalbaar in termijnen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

47

I-570

1100

01-06-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis en where

locatie

Kampen, achter de Bovenkerk, wijk 1 nummer 173

 

2. huis en where

 

Kampen, Ekstersteeg, wijk 2 nummer 109

 

3. huis en where met stal

 

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 279

 

4. huis en where

 

Kampen, Broederweg, wijk 3 nummer 285

 

5. huis en where

 

Kampen, Kerksteeg, wijk 4 nummer 190

 

6. huis en where

 

Kampen, Kerksteeg, wijk 4 nummer 191

 

7. huis en where

 

Kampen, Kerksteeg, wijk 4 nummer 192

 

8. een hof

 

Brunnepe, Pannekoekendijk, letter C nummer 99

 

9. een kamp land

 

Kamperveen, IJsseldijk

 

 

comparanten

naam

Wijhe, Alida van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Echtgenote van Josephus Mattheus Suskens

 

naam

Suskens, Josephus Mattheus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koperslager te Kampen

samenvatting

Comparante, begeleid door haar echtgenoot, verklaart diverse percelen openbaar te willen verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Er volgt een lijst van bieders met de bedragen; zie akte.

NB. bijgevoegd de voorwaarden.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

48

I-570

1102

03-06-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

1. Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 1 nummer 82

 

2. een pakhuis

 

Kampen, Bovenhofstraat, achter het bovenstaande huis

 

 

comparanten

naam

Aalderink, Johanna Herremiena van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Harmannus van Engelen

 

naam

Engelen, Harmanus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Bakker te Kampen

 

naam

Jansen, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Cessionaris

Koopman te Deventer

Cessionaris van deel schuldvordering in kwestie

 

naam

Verver, Pieter Bernardus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

En echtgenote Maria C. Drieman

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Berend van Aalderink, verklaren toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Pieter Bernardus Verver en echtgenote, groot 1400 en gevestigd op een huis op de Oudestraat en een pakhuis.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

49

I-570

1103

06-06-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Grafhorst, niet vermeld

 

 

comparanten

naam

Romein, Fredrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Deventer

 

naam

Meulen, Anna Hendrina ter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Deventer

Echtgenote van schuldeiser

 

naam

Teissen, Lammert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Bakker te Grafhorst

samenvatting

Comparanten verklaren toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Lammert Teissen, groot 500 en gevestigd op zijn huis te Grafhorst.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

50

I-570

1105

10-06-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

Woonhuis testatrice

locatie

Kampen, wijk 4 nummer 223

 

 

comparanten

naam

Hillebrink, Gezina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Amsterdam

Weduwe van Dirk Moviat

samenvatting

Testatrice verklaart een legaat te schenken aan Antonius Moviat; haar huisjes in wijk 4 worden eigendom van Jan en Piet Moviat. Universele erfgenamen worden haar nichten Johanna en Geertruida Hulshof, uit Amsterdam.

Als executeur noemt zij Gerhardus Struik, schoenmaker te IJsselmuiden.

NB. testatrice meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

51

I-570

1107

14-06-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Zie akte nummer 1100

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Wijhe, Alida van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van Josephus Mattheus Suskens

 

naam

Suskens, Josephus Mattheus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koperslager te Kampen

samenvatting

De notaris wil overgaan tot de finale verkoop van de percelen, genoemd in akte nummer 1100.

Namen van de kopers: Salomon Nathan Kalf, Nicolaas Velthuijs, Jurjan Oedekerk, Albert Rierink, Jacob Kierspensius en Dirk van t Oever. De percelen 2 en 3 blijven onverkocht.

Zie de akte voor bedragen en namen van de borgen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

52

I-570

1108

19-06-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

notoriteit

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Lankhorst, Hermina Christina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Aanvraagster

Kampen

Echtgenote van Josephus Mattheus Suskens

 

naam

Groenou, Arent van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Getuige

Rustend predikant te Kampen

 

naam

Wal, Barnerdus van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Getuige

Koperslager te Kampen

 

Naam

Witteveen, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Getuige

Bakker te Kampen

 

Naam

Broese, Joachim Adolf

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Getuige

Raadslid/fabrikant te Kampen

 

Naam

Lankhorst, Jacomina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Overledene

Kampen

Dochter van Jan Lankhorst en Alida van Wijhe

samenvatting

Op verzoek van eerste comparante, verklaren de getuigen zeer goed te weten dat Jacomina Lankhorst ongehuwd en zonder testament achter te laten in 1818 te Kampen is overleden; haar nalatenschap zal verdeeld moeten worden tussen haar moeder, Alida van Wijhe en haar zuster Hermina Christina Lankhorst.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

53

I-570

1109

19-06-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, hof en where

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk .. nummer ..

 

 

comparanten

naam

Teunis, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Turfvulster te Kampen

Weduwe van Willem Leen

 

naam

Velthuijs, Jan Zwiers

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landbouwer op het Kampereiland

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jan Zwiers Velthuijs een bedrag van 250 tegen 4 procent per jaar.

Als onderpand geldt haar huis op de Vloeddijk.

N B. schuldenares meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

54

I-570

1112

01-07-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van obligaties

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Lemke, Aletta Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Moeder

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Barend Zegers

 

naam

Zegers, Grietje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bruid

Kampen

 

 

naam

Mollinger, Frans Louis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bruidegom

2e luitenant/adjudant te Naarden

zoon van Frans Rudolph Mollinger en Maria Emerencia Claassens

samenvatting

Comparante verklaart overgedragen te hebben aan haar dochter Grietje, ivm haar huwelijk met Frans Louis Mollinger, 24 certificaten werkelijke nationale schuld, elk groot 1000, zodat haar dochter over een jaarlijks inkomen beschikt van 600, zoals bij Koninklijk Besluit is vereist.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

55

I-570

1114

03-07-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Louwen, Hille

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Ens (eiland Schokland)

Weduwe van Tijmen Tijmens

samenvatting

Testatrice verklaart haar schoonzoon Bruin Jans Klein en haar schoondochter Grietje Jacobs tot haar erfgenamen te benoemen.

NB. testatrice meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

56

I-570

1116

08-07-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Weideland

locatie

Zalk, tussen Arend Gerrits Snel en Scholtus Schlossen

 

 

comparanten

naam

Hoorn, Jan Ambrosius

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Particulier te Kampen

 

naam

Laen, Catharina van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van schuldeiser

 

naam

Ruitenberg, Jan Flips

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Zalk

En echtgenote Mattjen Jans van t Oever

samenvatting

Comparanten verklaren toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Flips Ruitenberg en diens echtgenote, groot 400 en gevestigd op 3 morgen weideland te Zalk.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

57

I-570

1117

08-07-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat westzijde, tussen de Geerstraat en de Bovenkerk

 

 

comparanten

naam

Wijhe, Barend van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Kampen

 

naam

Schimmelpennink, Harmen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

 

naam

Lubbers, Willemijn

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Harmen Schimmelpennink en diens echtgenote, groot 600 en gevestigd op een huis op de Oudestraat.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

58

I-570

1118

08-07-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 1 nummer 71

 

 

comparanten

naam

Kuijlman, Jurjen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Bakker te Kampen

 

naam

Hulst, Zwaantje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Kuijlman

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Zwaantje van Hulst een bedrag van 700 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn huis op de Oudestraat, waar nog een verplichting op rust ten behoeve van Willem Jan van den Noort en van de voorkinderen van wijlen Harm de Lange.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

59

I-570

1121

10-07-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en where met pakhuis erachter

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 1 nummer 82

 

 

comparanten

naam

Aalderink, Johanna Herremiena van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Harmannus van Engelen

 

naam

Janszen, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Cessionaris van schuldbekentenis

Koopman te Deventer

 

 

naam

Verver, Pieter Bernardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

En echtgenote M. C. Drieman

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Berend van Aalderink, verklaren toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Pieter Bernardus Verver en diens echtgenote, groot 1400 en gevestigd op een huis op de Oudestraat.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

60

I-570

1122

12-07-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

Woonhuis

locatie

Kampen, wijk 4 nummer 373

 

 

comparanten

naam

Jans, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van ..

samenvatting

Testatrice, ziek te bed liggend, verklaart al haar testamenten te herroepen.

NB. door ouderdom kan zij niet meer tekenen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

61

I-570

1123

20-07-1819

Mr G. J. Van Wijhe

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met stal (in de Karpersteeg)

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 130 en wijk 4 nummer 113

 

 

comparanten

naam

Nijhuis, Roelof

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Grutter te Kampen

 

naam

Braam, Fennechien van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Blok, Minne

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Harlingen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Minne Blok een bedrag van 300 wegens geleverd zout tegen 4 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis in de Buitennieuwstraat en stal in de Karpersteeg.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

62

I-570

1124(?)

22-07-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met boomgaard

locatie

Kampen, Groenestraat, wijk 4 nummer 51

 

 

comparanten

naam

Teune, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Kampen

 

naam

Blok, Minne

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zoutbrander te Harlingen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Minne Blok een bedrag van 400 zonder rente.

Als onderpand geldt zijn huis in de Groenestraat waar nog een andere verplichting op rust.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

63

I-570

1125

22-07-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Twee huizen en wheren

locatie

Kampen, tussen Boeve en de Plantage, wijk 3 nummer 75 en 76

 

 

comparanten

naam

Tichler, mr Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Advocaat te Kampen

 

naam

Heimenberg, Maria Diederica

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Beijer, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Peter Beijer een bedrag van 1000 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand gelden twee huizen in wijk 3, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van Mevrouw Hermannus van Houten van der Laan.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

64

I-570

1126

23-07-1819

Mr G. J. Van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Bovenhofstraat, wijk 1 nummer ..

 

 

comparanten

naam

Drieman, Maria Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Petrus Barnardus Verver

 

naam

Meijer, Meijer Levi

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Meijer Levi Meijer een huis in de Bovenhofstraat voor een bedrag van 75.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

65

I-570

1127

23-07-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huizen

locatie

Kampen, wijk 1 nummer 133, 181 en 120

 

 

comparanten

naam

Genesis, Harmen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Schipper te Deventer

 

naam

Dollekamp, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schipper te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Hendrik Dollekamp, groot 800 en gevestigd op een praamschuit en drie woonhuizen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

66

I-570

1130

24-07-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, wijk 4 nummer 146

 

 

comparanten

naam

Prins, Annigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Veehoudster te Kampen

Weduwe van Jochem Hillebrands

 

naam

Schwartz, Hendrik Christiaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Hendrik Christiaan Schwartz een bedrag van 200 tegen 5 procent per jaar, dit inzake een pretentie van borgtocht door de huidige mevrouw Schwartz.

Als onderpand geldt haar huis in wijk 4.

NB. comparante meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

67

I-570

1133

09-08-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Stalletje

locatie

Kampen, Bovenhofstraat, wijk 1 nummer 94

 

 

comparanten

naam

Drieman, Maria Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Petrus Barnardus Verver

 

naam

Beijerink, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Beijerink haar stalletje in de Bovenhofstraat voor een bedrag van 100.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

68

I-570

1134

09-08-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, hoek St. Jacobssteeg en Bovennieuwstraat, wijk 3 nummer 360

 

 

comparanten

naam

Haar, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Arbeider te Kampen

 

naam

Sul, Maria Willems

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Klumpjen, Jacob Jacobs

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Boerderijhouder te Oldenbroek

 

Naam

Fijn, Mergjen Jans

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Oldenbroek

Echtgenote van schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Jacobs Klumpjen en diens echtgenote een bedrag van 200 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis op de hoek van de St. Jacobssteeg, waar nog een andere verplichting op rust.

NB. schuldeiseres meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

69

I-570

1135

16-08-1819

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Erf met huis en getimmerte en diverse stukken land

locatie

Zwollerkerspel, Mastenbroek op de oude Wetering, nummer 14

 

 

comparanten

naam

Koetsier, Peter Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Zwollerkerspel

 

naam

Berghuijs, Willem Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Predikant te Cadzand

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Jan Berghuijs een bedrag van 2000 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand stelt hij zijn erf in Mastenbroek, waarop nog meerdere verplichtingen rusten.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

70

I-570

1136

21-08-1819

Mr G. J. Van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met grutterij

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 262

 

 

comparanten

naam

Schallenberg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Sluijs, Johanna Everdina van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Buisman, Martinus