terug naar inhoud

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

1

I-571

1198

03-01-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, tussen de Morrensteeg en de St. Jacobssteeg, wijk 2 nummer 152

 

 

comparanten

naam

Melman, Johan Miggael

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schoenmaker te Kampen

 

naam

Meijer, Machteld

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Middelbergh, Gerhard Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerhard Jacobus Middelbergh een bedrag van 400 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis in de Morrensteeg, waar nog een verplichting op rust ten behoeve van Wouter Lammers.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

2

I-571

1200

08-01-1820

Mr G. J./van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een praamschuit

locatie

n.v.t.

 

 

comparanten

naam

Hilkes, Sinneke

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schipper te Zwartsluis

 

naam

Dijk, Evert Everts

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Koper

Veehouder te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Evert Everts Dijk zijn praamschuit met alle toebehoren voor een bedrag van 775 dat deels in termijnen betaald zal worden tegen 5 procent per jaar, waarbij de schuit onderpand is.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

3

I-571

1202

22-01-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 1 nummer 307

 

 

comparanten

naam

Bruggink Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Trijpwever te Kampen

 

naam

Dijk, Evert Everts

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veehouder te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Evert Everts Dijk een huis op de Vloeddijk voor een bedrag van 100.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

4

I-571

1203

01-02-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop van roerende goederen

 

 

onr. goed

Erf de Olden Boomgaard

locatie

IJsselmuiden, bij de Zandberg

 

 

comparanten

naam

Ridder, Femmelia Helena

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgeefster

Particulier te Kampen

Weduwe van Willem Bijsterbos

samenvatting

Comparante wil diverse percelen houtgewas, staande op het erf de Olden Boomgaard, openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

In de akte een lijst met percelen, namen van kopers en de bedragen.

Totale opbrengst is 180,50.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

5

I-571

1207

05-02-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where met hofland

locatie

Kampen, Zwartendijk, tussen van der Upwich en Vlier

 

 

comparanten

naam

Vrolik, Cornelis Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kampen

 

naam

Stuurop, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Zalk

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Stuurop zijn huis op de Zwartendijk voor een bedrag van 475; met dit bedrag wordt een lening afgelost ten behoeve van Dirk van t Oever en Jan van Dieren.

Verkoper behoudt zich het recht voor het perceel met n jaar terug te kopen voor het betaalde bedrag met de kosten; in dat geval mag koper nog twee jaar voor niets in het huis blijven wonen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

6

I-571

1208

10-02-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

vaartuig

locatie

n.v.t.

 

 

comparanten

naam

Goovers, Jannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schipper te Kampen

 

naam

Stoter, Harmen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schipper te Zutphen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Harmen Stoter zijn vaartuig met zeil en treil voor een bedrag van 1150; dit bedrag wordt in termijnen betaald tegen 4 procent per jaar, met het vaartuig als onderpand.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

7

I-571

1209

15-02-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en erf

locatie

Kampen, Oudestraat hoek Meerminnesteeg

 

 

comparanten

naam

Ketelaar, Antony Franciscus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Grutter te Wijhe

 

naam

Hamelen, Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Niet vermeld

Zoon van wijlen Dirk Jans van de Wetering

 

naam

Wenning, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

En echtgenote Maria Sibilla Doman

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Hendrik Wenning en diens echtgenote, groot 700 en gevestigd op een huis op de Oudestraat.

NB. de kopie waarvan sprake is, is niet bij de akte gevoegd.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

8

I-571

1214

23-02-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where met stal

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 116

 

 

comparanten

naam

Lok, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Bakker te Kampen

 

naam

Botterweg, Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Kuijlman, Jannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jannes Kuijlman een bedrag van 600 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt winkelmeubilair en hun huis op de Burgwal, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van Willem Huisman en Trijntje Bos.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

9

I-571

1216

04-03-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en erf

locatie

Kampen, Oudestraat, tussen de weduwe Hemsing en Kuilman

 

 

comparanten

naam

Pastoor, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Zb te Kampen

 

naam

Coopman, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

overleden

 

naam

Berends, Gerritdina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Weduwe van Jacob Coopman

samenvatting

Comparant, voogd over de kinderen van Gerritdina Berends, verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jacob Coopman en Gerritdina Berends, groot 1600 en gevestigd op een huis op de Oudestraat.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

10

I-571

1217

06-03-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk land genaamd de Sendijker of Zwijnlegers Hagen

locatie

Wilsum, aan de IJsseldijk, tussen de Sendijkerweg, de Geestelijkheid van Kampen, Lankhorst en de IJsseldijk

 

 

comparanten

naam

Schoonhoven, Berend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Veehouder te Kampen

 

naam

Kraaijeveld, Diena

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Schoonhoven, Jan Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Voerman te Kampen

Zoon van verkopers

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan hun zoon Jan Willem een stuk land in Wilsum voor een bedrag van 1300; met dit bedrag moet een schuld aan Petrus Eekmars, Zwolle, worden afbetaald.

NB. verkopers melden niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

11

I-571

1218

06-03-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop van roerende goederen

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Upwich, Willem Lodewijk van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Landeigenaar te Kampen

samenvatting

Comparant wil diverse percelen hakhout staande in de Strokkelshagen openbaar laten verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte.

Verder een lijst met namen van kopers en de betaalde bedragen; totale opbrengst is 163,75.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

12

I-571

1219

07-03-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin en stal

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 1 nummer 331

 

 

comparanten

naam

Leembroek, Bernardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmerman te Kampen

 

naam

Waal, Lambertus de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmerman te Kampen

 

naam

Groot, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kapitein ter zee te Amsterdam

 

 

Naam

Thoring, Adriana

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Amsterdam

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jan Groot en diens echtgenote een huis in Kampen voor een bedrag van 2500.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

13

I-571

1220

13-03-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. het huis Oosterholt: huis, tuinmanswoning, stalling, hooiberg e.v.

locatie

IJsselmuiden, bij de Trekvaart

 

2. goede woning met stalling en tuin

 

IJsselmuiden, naast nr 1

 

3. een boerenwoning met hof en haag

 

IJsselmuiden, aan de Bisschopswetering aan de drie bruggen

 

4. verder 23 percelen weide-, hooi- en bouwland

 

Wilsum en IJsselmuiden

 

 

comparanten

naam

Bondam, mr Gerhard

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Particulier te Kampen

 

naam

Kok, Anna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

samenvatting

Comparanten willen diverse vaste goederen openbaar laten verkopen; de voorwaarden daartoe zijn in de akte vermeld.

Bij de inzet bieden:

Jacobus Godschalk, Jacob Berghuis, Willem van Steenhuijsen, Jan Jansen Huijer, Isaack Abraham den Jong en Zoon, Kornelius Dillen, Harmen Hollander, Ricardus van Romunde, A. Scheltema, Roelof van Dieren en Hendrik Boer.

NB. de voorwaarden zijn los bijgevoegd; details in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

14

I-571

1221

18-03-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Buisman, Martinus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Grutter/winkelier te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Jannigjen Schallenberg tot zijn erfgename te benoemen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

15

I-571

1222

18-03-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Schallenberg, Jannigjen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Martinus Buisman

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar enige erfgenaam te benoemen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

16

I-571

1223

21-03-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Schallenberg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Grutter/winkelier te Kampen

 

naam

Sluijs, Johanna Everdina van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Hoekman, Gerrit Klaassen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landbouwer te Kampen

 

Naam

Bouwmeester, Elisabeth Gerrit

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

 

Naam

Kragt, Klaas

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landbouwer te Kampen

 

Naam

Bouwmeester, Hendrina Gerrit

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van Klaas Kragt

 

naam

Vos, Gerrit Willems

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kampen

En echtgenote Aaltje Jans van der Weerd

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Gerrit Klaassen Hoekman en Klaas Kragt een schuldvordering, groot oorspronkelijk 2108 tegen 5 procent ten laste van Gerrit Willems Vos en diens echtgenote, voor een bedrag van 1050.

NB. Gerrit Hoekman en Hendrina Bouwmeester melden niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

17

I-571

1224

22-03-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Aanstelling van een remplaant

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Coops, Gerrit Hendriksen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Vader

Landbouwer te Kampen

 

naam

Fransen, Dirk

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Remplaant

Zb te Kampen

 

naam

Coops, Hendrik Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dienstplichtige

Niet vermeld

samenvatting

Comparanten verklaren het volgende overeen gekomen te zijn: Dirk Fransen zal namens de zoon van comparant, Hendrik Gerrits Coops, dienst nemen bij de nationale militie en zal daarvoor van Gerrit Hendriksen Coops ontvangen een bedrag van 240.

NB. details in de akte; de vader meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

18

I-571

1225

23-03-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Zie akte nummer 1220

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Engel, Dirk Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Bakker te Kampen

samenvatting

Comparant meldt dat hij het bod van Jan Jansen Huijer, groot 300 voor perceel nummer 6 verhoogt tot 500; het bod van Jacob Berghuis op perceel 7 tot 451; het bod van Harmen Hollander op perceel 11 tot 492 en diens bod op perceel 12 tot 450.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

19

I-571

1226

23-03-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Zie akte nummer 1220

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kempen, Henricus Johannis van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart het bod van Jacob Berghuis op perceel nummer 8 te verhogen tot 401; het bod van Jan Jansen Huijer op perceel 5 tot 600; het bod van Willem van Steenhuizen op perceel 9 tot 900 en het bod van A. Scheltema op perceel 19 tot 1100.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

20

I-571

1227

25-03-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Boerenwoning, hof en hagen

locatie

IJsselmuiden, perceel nummer 15; zie akte 1220

 

 

comparanten

naam

Nunspeet, Hendrik Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Kuiper te Kampen

samenvatting

Inzake de openbare verkoop van bovengenoemde woning, verklaart comparant zijn bod te verhogen tot een bedrag van 500; het bod voor perceel nummer 16 wordt verhoogd tot 750; voor perceel nummer 17 biedt hij nu 875 en voor perceel nummer 18 875.

NB. alles betreft akte nummer 1220.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

21

I-571

1228

27-03-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. Huis Oosterholt met alle toebehoren en landerijen

locatie

IJsselmuiden, tussen rijweg en Trekvaart

 

2. en nog 25 andere percelen

 

 

comparanten

naam

Bondam, mr Gerhard

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Particulier te Kampen

 

naam

Kok, Anna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgeefster

Kampen

Echtgenote van opdrachtgever

samenvatting

Comparanten willen overgaan tot de finale verkoop van diverse vaste goederen, 26 percelen.

Perceel 1 wordt gekocht door Hendrik Jan van Nunspeet voor een bedrag van 4525; zie de akte voor de andere percelen, namen van kopers en bedragen.

NB. hoort bij akte 1220.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

22

I-571

1229

27-03-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop van roerende goederen

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Lier, Evert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Scheepstimmerman te Zwartsluis

samenvatting

Comparant wil vier turfbokken openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Kopers zijn Willem Brinkhof voor 130 met als borgen Jannes Ridderinkhof en Jacob Berghuis en Jacob Berghuis voor 187 met als borgen Richard van Romunde en Peter Beijer.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

23

I-571

1230

27-03-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

erf

locatie

Zwollerkerspel, Nieuwe Wetering nummer 41

 

 

comparanten

naam

Vegte, Berend Roelofs van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

verkoper

Zb te Zwollerkerspel

 

naam

Bruggen, Aagjen van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

koopster

Landbouwster te Zwollerkerspel

Weduwe van Roelof Berends van der Vegte

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Aagjen van Bruggen de helft van erf nummer 41 voor een bedrag van 1000.

Betaling geschiedt in natura: koopster zal verkoper levenslang voorzien van kost, inwoning en kleding. Mocht zij overlijden vr verkoper, dan vervalt de helft weer aan hem; verdere afspraken in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

24

I-571

1231

28-03-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Aanstelling van een remplaant

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kattewinkel, Hendrikus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Vader

Bouwman te Wijhe

 

naam

Berends, Andries

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Remplaant

Zb te Kampen

 

naam

Kattewinkel, Bernardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dienstplichtige

Wijhe

samenvatting

Comparanten zijn het volgende overeengekomen: Andries Berends zal in plaats van Bernardus Kattewinkel in dienst van de nationale militie treden en de vader van dienstplichtige zal daarvoor betalen een bedrag van 350. De volledige betalingsregeling staat in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

25

I-571

1232

30-03-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk groenland

locatie

Kamperveen, tussen de Geestelijkheid van Kampen en het Gasthuis Breede

 

 

comparanten

naam

Sluis, Willempje van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Wilsum

Weduwe van Pieter van Dieren

 

naam

Dieren, Roelof van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landbouwer te Wilsum

 

naam

Nobel, Richard Andreas Ludolphie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Particulier te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Richard Andreas Ludolphie Nobel een stuk groenland voor een bedrag van 600.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

26

I-571

1234

11-04-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Beindiging voogdijschap

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hollander, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant

Groenboer te IJsselmuiden

 

naam

Lammers, Harmina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparante

IJsselmuiden

Echtgenote van comparant

samenvatting

Comparanten verklaren een voogdijschap en administrateurschap, ingesteld voor het schoutengerecht van IJsselmuiden op 31-01-1809, te beindigen.

N.B. Het is niet duidelijk over wie het gaat; comparanten melden niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

27

I-571

1235

11-04-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Schellinkman, Trijntje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Koopvrouw te Kampen

Echtgenote van Christiaan Visscher

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

28

I-571

1236

11-04-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Visscher, Christiaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Zangleraar te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Trijntje Schellinkman tot zijn erfgename te benoemen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

29

I-571

1237

11-041820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk groenland

locatie

Wilsum, in het Zwijneleger aan de Sennekerdijk, tussen Bondam en Liefers

 

 

comparanten

naam

Wilsem, Hendrik Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Smidsbaas te Kampen

 

naam

Top, Gerrit Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

naam

Schoonhoven, Jan Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Voerman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Jacob Top en Jan Willem Schoonhoven een stuk groenland in Wilsum voor een bedrag van 350, dat deels tegen 5 procent op het perceel gevestigd blijft.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

30

I-571

1238

17-04-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bondam, mr Gerhard

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Particulier te Kampen

samenvatting

Comparant wil enige stukken land openbaar verpachten voor het lopende jaar; de voorwaarden staan in de akte.

Opbrengst 511.

NB. in de akte een lijst met namen en bedragen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

31

I-571

1239

21-04-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Drijer, Arend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Korporaal te Harderwijk

 

 

naam

Lankhorst, Wilhelmina Mauritia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Harderwijk

Echtgenote van volmachtgever

 

naam

Boterenbrood, Daniel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Roededrager te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Daniel
Boterenbrood om namens hen op te treden en alles te doen wat noodzakelijk is.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

32

I-571

1240

26-04-1820

Mr G. J. Van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Rokes, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Berend Maurits Eeman

 

naam

Dragt, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schipper te Kampen

 

naam

Horst, Petronella van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparante verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jacob Dragt en diens echtgenote, groot 500 en gevestigd op hun vaartuig met treil en zeil.

NB. schuldeiseres meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

33

I-571

1241

01-05-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. Een stuk bouwland genaamd de Huiskamp

 

Zalk

 

2. een stuk weideland genaamd het Lage Land

locatie

Zalk

 

 

comparanten

naam

Kloosterman, Kloosterman

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Zalk

 

naam

Nijenkamp, Geesje Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zalk

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Marius, Frederik Carel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Particulier te Kampen

 

 

Naam

Swart, Anna Francisca Louisa de

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Frederik Carel Marius en echtgenote een bedrag van 1500 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand gelden twee stukken land in Zalk.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

34

I-571

1242

01-05-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 2 nummer 82

 

 

comparanten

naam

Diepen, Aleida van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

 

 

naam

Post, Louw Steven

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veehouder te Kampen

 

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Louw Steven Post haar huis op de Burgwal voor een bedrag van 125, dat op het perceel gevestigd blijft tegen 5 procent per jaar.

NB. koper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

35

I-571

1244

08-05-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Pastoor, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Schipper te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart een legaat te schenken aan zijn knecht Dirk Lammers jr en aan het Armenhuis. Als erfgenamen noemt hij zijn broers Willem en Louwerens en zijn zuster Catarina Pastoor en de kinderen van zijn zuster Anna. Tot executeurs benoemt hij Korstiaan den Bouwmeester en Hendrik Nijman, beiden uit Kampen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

36

I-571

1246

16-05-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met pakhuis

locatie

Kampen, wijk 2 nummer 281

 

 

comparanten

naam

Costerus van Daverveld, Isac

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Gepensioneerd kolonel ter zee te Vorden

 

naam

Broese, Joachim Adolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman/raadslid te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Joachim Adolf Broese een huis in wijk 2 voor een bedrag van 3600.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

37

I-571

1248

23-05-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Tonneboeijer, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

 

naam

Bondam, mr Gerhard

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landeigenaar te IJsselmuiden

In huize Oosterhold

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van mr Gerhard Bondam, groot 266,85 voor geleverde wijn en jenever in de jaren 1817 1818 en 63 wegens extra kosten, gevestigd op de vaste goederen van schuldenaar.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

38

I-571

1249

25-05-1820

Mr G., J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Een stuk hofland

locatie

IJsselmuiden, de Baan tussen Hendrik Hollander en Roelof Teunis de Goede

 

 

comparanten

naam

Augier, Susanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

 

naam

Jacobs, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

En echtgenote Mariane Harbonie

samenvatting

Comparante verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Hendrik Jacobs en diens echtgenote, groot 299, gevestigd op een hof in IJsselmuiden.

 

 

.

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

39

I-571

1250

31-05-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, wijk 3 nummer 154

 

 

comparanten

naam

Reinouts, Wiebren Fegter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Sneek

Weduwnaar van Hette Hoogenbringk

 

naam

Wehling, Johanna Christina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Koopvrouw te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Johanna Christina Wehling, groot 600 en gevestigd op een huis in Kampen.

 

 

 

 

,

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

40

I-571

1252

02-06-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

huis en where met pakhuis

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 3 nummer 176

 

 

comparanten

naam

Greeve, Catharina de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kostkoopster Buiten Proveniershuis te Kampen

 

naam

Beld, Hendrik van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veehouder/winkelier te Kampen

 

naam

Merwede, Assuerus van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Burgemeester te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Hendrik van den Beld een huis in de Bovennieuwstraat voor een bedrag van 1000; een deel van dit bedrag is geleend van Assuerus van der Merwede tegen 5 procent per jaar.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

41

I-571

1253

03-06-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. een stuk water en land

locatie

Koekoek, eerste slag, bekend in folio 2

 

2. een stuk water en land

 

Koekoek, tiende slag, bekend in folio 27 tertio

 

3. een stuk water en land

 

Koekoek, 24e slag, bekend onder folio 74 primo

 

 

comparanten

naam

Laar, Gesiena van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Hermen van Schootten

 

naam

Last, Riekend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veenbaas te IJsselmuiden

 

naam

Riekens, Geertjen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Mede-eigenares

Niet vermeld

Moeder van koper

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Riekend Last haar deel van diverse vaste goederen voor een bedrag van 300; het andere deel is eigendom van kopers moeder.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

42

I-571

1254

05-06-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. Huis en where met tuin

locatie

Wezep, naast schuldeiser, nummer 60

 

2. een stuk weiland genaamd het Hoge Land

 

Wezep, tussen schuldeiser en Frank Boerter

 

3. een stuk bouwland

 

Oldenbroek, nummer 723 in het kadaster

 

 

comparanten

naam

IJzerman, Harmen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Wezep

 

naam

Nobel, Richard Andreas Ludolphie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Particulier te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Richard Andreas Ludolphie Nobel een bedrag van 300 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand gelden zijn huis en wei- en bouwland in Wezep.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

43

I-571

1255

05-06-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. Huis met hofland

locatie

Wezep, nummer ..

 

2. bouwland genaamd de Voor Enk

 

Wezep, nummer 87

 

 

comparanten

naam

Kroese, Jan Beerdsen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Wezep

 

naam

Nobel, Richard Andreas Ludolphie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Particulier te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Richard Andreas Ludolphie Nobel een bedrag van 325 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn huis met bouwland in Wezep.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

44

I-571

1256

12-06-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, wijk 2 nummer 290

 

 

comparanten

naam

Auwers, Franciscus Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Apotheker te Kampen

 

naam

Piera, Jasper Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Apotheker te Oud Vossenmeer (Zld)

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jasper Cornelis Piera een huis in wijk 2 voor een bedrag van 2000; het perceel is nog belast ten behoeve van Philippus Coops en Johanna Carsten uit Kampen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

45

I-571

1257

14-06-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Thrig, Adriana

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Jan Groot

samenvatting

Testatrice verklaart haar man tot haar enige erfgenaam te benoemen. Als voogden over haar kind(eren) noemt zij Frederik Carel Marius en Robbert John Blanc, beiden uit Kampen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

46

I-571

1258

14-06-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Groot, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Kapitein ter zee te Kampen

Ridder van de Willemsorde

samenvatting

Testateur verklaart zijn vrouw Adriana Thrig tot zijn erfgename te benoemen. Als executeurs en voogden over zijn kind(eren) noemt hij Frederik Carel Marius en Robbert John Blanc uit Kampen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

47

I-571

1259

16-06-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Zonneberg, Arentje

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Dominikus

samenvatting

In aanvulling op haar testament, verklaart testatrice tot executeurs van haar nalatenschap te benoemen Adrianus van Tol en Peter Beijer, beiden uit Kampen; zij zullen hiervoor een beloning ontvangen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

48

I-571

1260

19-06-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where met hof

locatie

Brunnepe, tussen Gerrit Velthuis en Berend Jans Blanke

 

 

comparanten

naam

Vogel, Jan Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Arbeider te Brunnepe

 

naam

Diepen, Aleida van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Particulier te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Aleida van Diepen een bedrag van 200 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn huis in Brunnepe.

NB. schuldenaar meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

49

I-571

1261

23-06-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. Boerenerf met getimmerte en landerijen

locatie

Steenwijkerwold, op het Oosteinde van Callencoote, nummer 26

 

2. een stuk bouwland genaamd Smeesland

 

Steenwijkerwold, tussen van Oogte Jans en Jan Albers

 

3. een stuk groenland genaamd het Woldoever

 

Steenwijkerwold

 

 

comparanten

naam

Beenen, Magiel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Wapserveen (Dr)

 

naam

Nobel, Richard Andreas Ludolphie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Particulier te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Richard Andreas Ludolphie Nobel een bedrag van 4814 en 10 stuivers tegen 4 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn boerenerf in de gemeente Steenwijkerwold, bemeierd door de kinderen van Albert Jacobs en enige vaste goederen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

50

I-571

1264

30-06-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en erf met apothekerswinkel

locatie

Kampen, Oudestraat hoek Breedesteeg

 

 

comparanten

naam

Kempen, Henricus Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kampen

 

naam

Coopsen, Philippus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Kampen

En echtgenote Johanna Carsten

 

naam

Auwers, Franciscus Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Apotheker te Kampen

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever verklaart comparant toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Franciscus Johannes Auwers, groot 2000 en gevestigd op diens huis.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

51

I-571

1266

01-07-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Coopsen, Philippus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Kampen

 

naam

Carsten, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

Echtgenote van volmachtgever

 

naam

Kempen, Henricus Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kampen

samenvatting

Deze volmacht is identiek aan die van akte 1264, maar gewaarmerkt door de notaris.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

52

I-571

1265

30-07-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Woonadres

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 82

 

 

comparanten

naam

Nunspeet, Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Timmerman te Kampen

Tevens gevolmachtigde van Grietje van Nes, van Arie van Leeuwen, Willem van Nes, Willem IJdo

 

naam

Noorenburg, Wijndelt

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Executeur

Verver te Kampen

 

naam

Bruin, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Taxateur

Verver te Kampen

samenvatting

Comparanten, executeurs in de nalatenschap van Hendrina Noorenburg, weduwe van Boudewijn van Nes, laten de nagelaten boedel inventariseren. Een en ander bevindt zich in het huis van Wijndelt Noorenburg.

NB. bijgevoegd twee akten van volmacht met veel details.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

53

I-571

1271

08-07-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Belt, Gerrit Jan van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Veehouder te Kampen

 

samenvatting

Testateur verklaart zijn stiefzoon Egbert Assies (ook: Assiens) tot zijn erfgenaam te benoemen.

NB. bijgevoegd een brief namens de nicht van (overleden) testateur, die twijfels heeft over het testament.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

54

I-571

1272

08-07-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Assiens, Egbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Timmerman te Kampen

 

samenvatting

Testateur verklaart zijn stiefvader Gerrit Jan van den Belt tot zijn erfgenaam te benoemen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

55

I-571

1274

14-07-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 352

 

 

comparanten

naam

Dollekamp, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kastelein te Kampen

 

naam

Schup, Hendrikus Jacobs

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Tuinman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrikus Jacobs Schup zijn huis in de Geerstraat voor een bedrag van 150. Koper zal de huurder tot het eind van het jaar moeten laten wonen in het huis.

NB. koper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

56

I-571

1275

14-07-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Tuin met toebehoren

locatie

IJsselmuiden, de Baan, tussen Hollander, Wilderdijks, Schultz en de Baan

 

 

comparanten

naam

Schup, Hendrikus Jacobs

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Tuinman te Kampen

 

naam

Dollekamp, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kastelein te Kampen

 

naam

Kalkenstein, Hendrikus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Kampen

Bovenproveniershuis

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Dollekamp een tuin in IJsselmuiden voor een bedrag van 500, waarmee verkoper zijn schuld aflost aan Hendrikus van Kalkenstein.

NB. verkoper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

57

I-571

1276

17-07-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Ruiter, Beert de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant

Schipper te Kampen

 

 

naam

Noord, Dirk van de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Niet vermeld

samenvatting

Comparant verklaart ontvangen te hebben van Dirk van de Noord, voogd over wijlen Willem Jan van de Noord, een bedrag van 120 als betaling van kostgeld.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

58

I-571

1277

17-07-1820

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie