terug naar inhoud

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

1

I-572a

1361

08-01-1821

Mr. G. J. van Wijhe

soort akte

schenking

 

 

onr. goed

N.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Swart, Rosa Louisa de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

schenkster

Zb te Kampen

Weduwe Praetorius

 

naam

Praetorius, Frederika Rosetta Geertruijda Henriette

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Begunstigde

Niet vermeld

Dochter van schenkster

 

naam

Spengler, Wilhelm Friederich von

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bruidegom

2e luitenant infanterie te Kampen

samenvatting

In verband met het a.s. huwelijk van haar dochter, verklaart comparante 24 certificaten in de Nationale Schuld, elk groot 1000 tegen 2 procent, aan haar te hebben overgedragen, zodat haar dochter een jaarlijks inkomen van 600 zal hebben, zoals de wet voorschrijft.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

2

I-572a

1362

11-12-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk groenland

locatie

IJsselmuiden, Oosterholtse steeg, tussen van Assen, Bertels en Blom

 

 

comparanten

naam

Marez, Guillaume Franois de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Gepensioneerd kapitein te Deventer

 

naam

Poel, Elisabeth van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zb te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Elisabeth van der Poel een stuk groenland in IJsselmuiden voor een bedrag van 600, betaalbaar in twee termijnen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

3

I-572a

1365

19-01-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Fels, Jan Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Meester zilversmid te Kampen

 

naam

Wehling, Jacoba

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van testateur

samenvatting

Comparanten verklaren beiden hun besloten testamenten van 27-12-1805 te herroepen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

4

I-572a

1368

30-01-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kolk, Barteld van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Schipper te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart het vruchtgebruik van zijn goederen te vermaken aan zijn echtgenote Elizabeth Carlotha Kiers; het eigendom is voor de bloedverwanten van zijn eerste vrouw Jannnigje Bos, zijn eigen bloedverwanten en die van zijn huidige vrouw.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

5

I-572a

1369

30-01-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kiers, Elizabeth Carlotha

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Bartelt van der Kolk

samenvatting

Testatrice verklaart het vruchtgebruik van haar nalatenschap te schenken aan haar echtgenoot; het eigendom is voor haar bloedverwanten, voor die van haar echtgenoot en voor die van zijn eerste vrouw.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

6

I-572a

1370

31-01-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. een stuk hooiland

locatie

Hardenberg, aan de Vecht, belend van Foreest van Heemse

 

2. huis en where met hofland

 

Hardenberg, Heemse op de brink, nummer 120

 

 

comparanten

naam

Grootens, Jannigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Nijhuis

 

naam

Nijhuis, Roelof

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Grutter/winkelier te Kampen

 

naam

Hartevelt, Joannis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Brander te Leiden

 

naam

Bijsterbos, mr Willem

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Procureur rechtbank Zwolle te Kampen

Namens schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Joannis Hartevelt een bedrag van 525 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand gelden enige vaste goederen, waarop nog een andere verplichting rust.

NB. schuldenares meldt niet te kunnen schrijven; bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

7

I-572a

1371

31-01-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een houthaag

locatie

IJsselmuiden, Oosterholtse steeg, tussen van Romunde en Bartels

 

 

comparanten

naam

Buijert, Jannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kampen

 

naam

Dollekamp, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kastelein te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Dollekamp een houthaag in IJsselmuiden voor een bedrag van 25, betaalbaar over n jaar zonder rente.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

8

I-572a

1372

31-01-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Tuin met tuinhuisje

locatie

Kampen, Groenestraat, wijk 3 nummer 262

 

 

comparanten

naam

Tichler, mr Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Advocaat te Kampen

 

naam

Heimenberg, Maria Diederica

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Weerd, Geertjen van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Wolnaaister te Kampen

 

Naam

Weerd, Aaltje van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Wolnaaister te Kampen

samenvatting

Comparanten verklarenm schuldig te zijn aan de gezusters van der Weerd een bedrag van 300 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun tuin in Kampen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

9

I-572a

1374

02-02-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. Huis en where

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 109

 

2. een hof

 

Kampen, Groenestraat, wijk 4 nummer 47

 

 

comparanten

naam

Daalen, Berend van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmerman te Kampen

 

naam

Landmann, Coenraad Frederik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Rentenier te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Coenraad Frederik Landmann een bedrag van 300 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand gelden zijn huis op de Burgwal en zijn hof in de Groenestraat.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

10

I-572a

1375

06-02-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk groenland

locatie

Kamperveen, tussen de eigendommen van Kamer en van Ottersum

 

 

comparanten

naam

Tichler, mr Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Advocaat te Kampen

 

naam

Heimenberg, Maria Diederica van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Hoeve, Gerrit Willems ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Oldebroek

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Gerrit Willems ten Hoeve een stuk groenland in Kamperveen voor een bedrag van 200.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

11

I-572a

1378

09-02-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Venema, Hendrik Jan Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Banketbakker te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Anna Jacoba van der Woude tot zijn universele erfgename te benoemen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

12

I-572a

1379

09-02-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Woude, Anna Jacoba van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Hendrik Jan Jacob Venema

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar enige erfgenaam te benoemen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

13

I-572a

1380

12-02-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Russenberg, Aartje Franks

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Landbouwster te Kamperveen

samenvatting

Testatrice verklaart een legaat te schenken aan de Armen van Kampen, aan Willemina en Fennigje Franks Russenberg en aan de erven van haar broers Lubbert en Jan Franks Russenberg. Tot erfgenamen benoemt zij haar zusters Willemina en Fennigje en de descendenten van haar overleden broers, tevens Gerrit en Hendrik Nijland en de nazaten van Hermina Nijland.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

14

I-572a

1381

16-02-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Een stuk groenland

locatie

Kamperveen, tussen de eigendommen van Gerrits en de Chalmot

 

 

comparanten

naam

Mulder, Berend Driesen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Molenaar te Kamperveen

 

 

naam

Sluis, Hendrika van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Koopvrouw te Kampen

Weduwe van Karel Kok

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Hendrika van der Sluis een bedrag van 150 tegen 5 procent per jaar wegens geleverd koren.

Als onderpand geldt een stuk groenland in Kamperveen.

 

 

 

 

 

akte nr.

datum

notaris

 

15

I-572a

1382

19-02-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en schuur met hof en boomgaard

locatie

Kamperzeedijk, Veneriete, tussen Jansen en het Geertruid/Catharina Gasthuis

 

 

comparanten

naam

Riezebos, Hendrik Klaasen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Veehouder te Zwartsluis

 

naam

Riezebos, Minikus Klaasen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Veehouder te Kampen

 

naam

Riezebos, Hermen Klaasen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te IJsselmuiden

 

Naam

Riezebos, Jan Klaasen

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Mastenbroek

 

Naam

Riezebos, Klaas Klaasen

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Genemuiden

 

Naam

Kerker, Willem Gerrits

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te IJsselmuiden

Echtgenoot van Janna Klaasen Riezebos

 

Naam

Werf, Egbert Jans van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Hasselt

Echtgenoot van Willempje Klaasen Riezebos

 

Naam

Riezebos, Willem Klaasen

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Genemuiden

samenvatting

Comparanten, allen erfgenamen van Margje Hendriks, weduwe van Jacob Fox, verklaren toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Willem Klaasen Riezebos, gevestigd op een huis aan de Kamperzeedijk.

Nb. meerdere personen melden niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

16

I-572a

1386

02-03-1821

Mr G. J. Van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Fels, Jan Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Meester zilversmid te Kampen

Mede namens Elizabeth Storm, Alkmaar; Maarten Storm, Hoorn; Magdalena Storm, Hoogwoud; Neeltje Kikkert, wed. Storm, te Hoorn

 

naam

Gluijsteen, Caspar Antonie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Koopman te Kampen

Mede namens Catharina Storm, de Zijpe e.a. zie: Fels; Jacobus Koenders; Hermannus Koenders; Arnoldus van Unen, Groningen; Hermannus van Unen te Zutphen; Anna en Hermina van Unen, Delft; Arend van Unen

 

naam

Unen, Hermannus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Passementwerker te Zwolle

 

Naam

Unen, Jan en Paulus van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenamen

Schoenmakers te Kampen

 

Naam

Unen, Elisabeth van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

Naam

Unen, Hermina van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Zwolle

 

Naam

Unen, Elisabeth van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Tapster te Kampen

Echtgenote van Pieter van der Vegt

 

Naam

Riessen, Egbert van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Slager te Zwolle

Echtgenoot van Cornelia van Unen

 

Naam

Berg, Hermannus van den

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Turfdrager te Zwolle

Echtgenoot van Johanna van Unen

 

Naam

Riessen, Roelof van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Timmerman te Zwolle

Echtgenoot van Elisabeth van Unen

 

Naam

Jansen, Johannis en Meurer, Peter

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzondereheden

Gevolmachtigden

Kostkopers te Kampen

Namens Cornelia van Unen en echtgenoot, Hoorn

samenvatting

Comparanten, executeurs in de nalatenschap van Anna Staal, weduwe van Arend van Unen, laten de boedel van overledene inventariseren.

Behalve meubilaire goederen en kleding, zijn er ook schuldbekentenissen.

NB. meerdere personen melden niet te kunnen schrijven; bijgevoegd alle akten van volmacht; uitgebreide beschrijving.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

17

I-572a

1387

05-03-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where met hofland

locatie

Brunnepe, nummer 47

 

 

comparanten

naam

Bos, Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Veehouder te Kampen

 

naam

Dijk, Jacob van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Daghuurder te Brunnepe

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jacob van Dijk een huis in Brunnepe voor een bedrag van 80, betaalbaar in 4 termijnen zonder rente.

NB. beiden melden niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

18

I-572a

1389

24-03-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Boterenbrood, Daniel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Stadsbode te Kampen

 

naam

Drijer, Arend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Korporaal te Harderwijk

En echtgenote Wilhelmina Mauritia Lankhorst

 

naam

Buisman, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Winkelier/grutter te Kampen

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers, verklaart comparant op zijn beurt een volmacht te verstrekken aan Willem Buisman om met hem, comparant, de belangen van opdrachtgevers te behartigen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

19

I-572a

1390

24-03-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Huis 1e comparant

 

Kampen, Oudestraat, wijk .. nummer ..

 

 

comparanten

naam

Gooij, Barend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Zb te Kampen

 

naam

Veen, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Schipper te Kampen is.

 

naam

Werf, Piet

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Schipper te Kampen

samenvatting

Comparanten, als commissarissen van het Schippersgilde te Kampen, willen de goederen, effecten en gereedschappen die zich bevinden ten huize van de eerste comparant, inventariseren.

De schippers melden dat alles in orde is.

 

 

,

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

20

I-572a

1392

02-04-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Een stuk weiland genaamd de Hoekkampen

locatie

IJsselmuiden, tussen Riesebos en de Trekvaart

 

 

comparanten

naam

Borgers, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Roededrager te Zwolle

 

naam

Bondam, mr Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

IJsselmuiden

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van mr Gerrit Bondam, gevestigd op een stuk weiland in IJsselmuiden.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

21

I-572a

1393

02-04-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

1. een stuk weiland

locatie

IJsselmuider blok, tussen Riesebos en de Trekvaart

 

2. een perceel weideland

 

IJsselmuiden, tussen Riesebos en de Trekvaart

 

3. een stuk groenland

 

Wilsum, Lamsbruggen Slag, tussen Albers en van Lier

 

4. een stuk bouwland

 

Wilsum, Lamsbruggen Slag, tussen Koning en Veecaten

 

5. vier stukken twiegwaard

 

IJsselmuiden, tussen Arends en van Berkum Bijsterbos

 

6. de eerste kamp van de Klinkenberg

 

IJsselmuiden, tussen het Kamper Gasthuis en Goltz

 

7. een perceel groenland

 

IJsselmuider blok, tussen de eigenaren en Lubbers

 

8. een perceel groenland

 

IJsselmuider blok, tussen de eigenaren en Lubbers

 

9. een perceel groenland

 

IJsselmuider blok, tussen de eigenaren en Lubbers

 

 

comparanten

naam

Wijnberg, Salomon Samson

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman Zwolle

 

naam

Bondam, mr Gerhard

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

En echtgenote Anna Kok

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van mr Gerhard Bondam en echtgenote, groot per resto 3500, gevestigd op diverse vaste goederen, waarvan slechts een deel geroyeerd wordt.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

22

I-572a

1394

02-04-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Twaalf percelen groen-. bouw- en hooiland

locatie

IJsselmuiden, Mastenbroek, de Koekoek en Zwolle

 

 

comparanten

naam

Eijssink, Johanna

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

IJsselmuiden

Weduwe van Lammert Hollander

 

naam

Hollander, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Veehouder te Kampen

 

naam

Hollander, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Zb te IJsselmuiden

 

Naam

Hollander, Hermina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Willem de Rooij

 

Naam

Hollander, Hendrika

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

IJsselmuiden

Echtgenote van Hermanus School

 

Naam

Brinkhof, Willem

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Toeziend voogd

Niet vermeld

samenvatting

Comparanten, allen erfgenamen van Lammert Hollander, verklaren verschillende percelen openbaar te willen verkopen; de voorwaarden daartoe staan in de akte vermeld.

Bieders zijn: Hendrik Hollander, Gerrit Rekvelt jr, Hermanus School en Jacob Hollander.

NB. bijgevoegd de voorwaarden en de lijst met percelen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

23

I-572a

1395

09-04-1821

Mr G. J.. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Zie bijlage van

locatie

Akte nummer 1394

 

 

comparanten

naam

Eijssink, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

IJsselmuiden

Weduwe van Lammert Hollander

 

naam

Hollander, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Veehouder te Kampen

 

naam

Hollander, Jacob

 

ld

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Zb te IJsselmuiden

 

Naam

Hollander, Hermina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Willem de Rooij

 

Naam

Hollander, Hendrika

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Erfgename

IJsselmuiden

Echtgenote van Hermanus School

 

Naam

Brinkhof, Willem

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Niet vermeld

samenvatting

De notaris gaat over tot de finale verkoop van de diverse percelen, nadat sommigen hun bod verhoogd hebben.

Verkocht worden de percelen nummer 3 aan Geertje Riekens, nummer 9 en 12 aan Hendrik Hollander en de nummer 10 en 11 aan Jacob Hollander.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

24

I-572a

1396

09-04-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Vijf percelen hooi- en weideland

locatie

Kamperveen, langs de Naalde

 

 

comparanten

naam

Weg, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Logementhouder te Kampen

samenvatting

Comparant wil enige percelen hooi- en weideland openbaar verhuren voor een periode van drie jaar; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Namen van de pachters: Hendrik Stuurop, Peter Aalts van der Snee, Reijn van Holten en Willem Lammers.

NB. overzicht met bedragen en namen van borgen staat in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

25

I-572a

1397

11-04-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Meijerenberg, Geesje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractante

Zb te Kampen

Weduwe Constant

 

naam

Dollekamp, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractant

Kastelein te Kampen

Schoonzoon van contractante

samenvatting

Comparanten zijn het volgende overeengekomen: Hendrik Dollekamp zal zijn schoonmoeder, Geesje Meijerenberg, levenslang kost en inwoning verschaffen, waarbij contractante afziet van aanspraken op de nalatenschap van wijlen haar dochter Maria Constant, overleden echtgenote van contractant. Mocht contractante ergens anders willen gaan wonen, dan zal haar schoonzoon haar schadeloos moeten stellen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

26

I-572a

1398

13-04-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hemsing, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Wachtmeester curassiers te Zwolle

 

naam

Gerhard, I. J.

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Zb te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart een volmacht te verstrekken aan I. J. Gerhard om namens hem, comparant, de nalatenschap van zijn grootmoeder Alida Bantjes te regelen en alles te doen wat noodzakelijk is.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

27

I-572a

1399

14-04-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van een lijfrente

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Leithen, Cornelia Jurriana van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Overdragende

Kampen

Echtgenote van Isaac Augier

 

naam

Metelenkamp, Alexander Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Begunstigde

Employ directie der posterijen te Den Haag

Geboren/gedoopt 11-06-1786

samenvatting

Comparante verklaart te hebben overgedragen aan Alexander Hendrik Metelenkamp een lijfrente ingeschreven in het grootboek der nationale schuld, nummer 1747, groot 35, gesteld op naam van comparante en gevestigd op het leven van begunstigde.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

28

I-572a

1399bis

21-04-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en erf met hofland

locatie

IJsselmuiden, naast het Pastoriehuis

 

 

comparanten

naam

Lammers, Harmina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Groenvrouw te IJsselmuiden

Weduwe van Hendrik Hollander

 

naam

Alferink, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

Kalter, Arend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Arbeider te IJsselmuiden

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Jan Alferink een bedrag van 300 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt haar deel van een huis in IJsselmuiden.

NB. schuldenares meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

29

I-572a

1399tertio

21-04-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Heerensmitsteeg, wijk 4 nummer 336

 

 

comparanten

naam

Steege, Rutger

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schoenmaker te Kampen

 

 

naam

Steege, Luchje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Voerman te Kampen

Broer van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan zijn broer Luchje Steege een bedrag van 150 tegen 4 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn aandeel in een huis in de Heerensmitsteeg.

NB. schuldeiser meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

30

I-572a

1400

01-05-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Brinkman, mr Maurits Carel Simon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant

Griffier rechtbank te Zwolle

samenvatting

Comparant verklaart bij de notaris gedeponeerd te hebben een testament van wijlen Alida Bantjes weduwe van Berend Hendrik van Berkum uit Kampen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

31

I-572a

1401

01-05-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Woonhuis overledene

locatie

Kampen, wijk 4 nummer 126

 

 

comparanten

naam

Gerhardt, Jan Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Zb te Kampen

Mede namens Johannes Hemsing, Elisabeth Dorothea Hemsing, Barend Wilem de Haan Stuurman en Johanna Maria Willemina Stuurman

 

naam

Nijman, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Meester zilversmid te Kampen

Zie Gerhardt

 

naam

Hemsing, Hermanus Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Zb te Kampen

 

naam

Marle, Evert Cornelis van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Amsterdam

Namens echtgenote Alida Jacoba Hemsing

 

Naam

Noome, Meindert

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Taxateur

Koopman te Kampen

Namens echtgenote Alida Willemina Stuurman en Catharina Magteld Stuurman

 

naam

Hemsing, Maria Susanna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

Naam

Woltgraft, Rudolph Johannis

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Niet vermeld

Namens Willem Hemsing en Gerardus Hemsing

samenvatting

Comparanten, allen gerechtigd in de nalatenschap van Alida Bantjes, weduwe van Berend Hendrik van Berkum, laten de nagelaten boedel inventariseren. Naast meubilaire goederen en kleding, zijn er waardepapieren en onroerend goed.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

32

I-572a

1402

03-05-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Emmeloord, Bernardus Gerhardus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Pupil

Smid te Vollenhove

 

naam

Polier, Arnoldus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Zwolle

 

naam

Wonings, Hermannus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Kampen

samenvatting

Comparant verklaart de administratie door zijn voogd en toeziend voogd bijgehouden, te hebben gecontroleerd en in dank te hebben overgenomen; dit ivm het bereiken van zijn meerderjarigheid.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

33

I-572a

1403

03-05-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 133

 

 

comparanten

naam

Dollekamp, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kastelein te Kampen

 

naam

Loon, Matthijs van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Matthijs van Loon een huis in de Geerstraat voor een bedrag van 300, betaalbaar in gedeelten; op het perceel rusten verplichtingen ten behoeve van de weduwe van Karel Kok en van Peter Beijer, die door koper worden overgenomen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

34

I-572a

1404

09-05-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Broederstraat, wijk 3 nummer 115

 

 

comparanten

naam

Berghuijs, Harmen Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Alferink, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan Alferink een huis in de Broederstraat voor een bedrag van 300.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

35

I-572a

1405

10-05-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 2 nummer 78

 

 

comparanten

naam

Tichler, mr Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Advocaat te Kampen

 

 

naam

Heimenberg, Maria Diederica van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Veen Valck, Jan Rudolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Rudolf Veen Valck een bedrag van 450 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis op de Burgwal, waar nog een verplichting op rust ten behoeve van Mevrouw van der Pol van der Laan.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

36

I-572a

1406

15-05-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. een stukje groenland genaamd de Keulinkkamp

locatie

Wilsum, Onderdijkse polder tussen de stad Kampen, van t Oever en de Kamperveense dijk

 

2. een stuk groenland

 

Zalk, tussen van Dieren, Rankenberg, Wilbers en het Boven Proveniershuis

 

 

comparanten

naam

Kooijman, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landbouwer te Kamperveen

 

naam

Brugts, Sjoerd Hendriks

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Sjoerd Hendriks Brugts enige stukken groenland voor een bedrag van 1050.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

37

I-572a

1407

15-05-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Broederstraat, wijk 3 nummer 115

 

 

comparanten

naam

Berghuijs, Harmen Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Werf, Peter Hillebrand

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman/schipper te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Peter Hillebrand Werf een huis op de Broederstraat voor een bedrag van 700.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

38

I-572a

1408

18-05-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 346

 

 

comparanten

naam

Schaddenhorst, Hendrikus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Smid te Kampen

 

naam

Schwartz, Hendrik Christiaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Christiaan Schwartz een huis op de Oudestraat voor een bedrag van 100.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

39

I-572a

1409

21-05-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, bergen, schuur en getimmerte

locatie

Kampen, op de Kattewaard

 

 

comparanten

naam

Dijk, Teunis Gerrits van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Zwollerkerspel

 

naam

Dijk, Jan Gerrits van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Zwollerkerspel

 

naam

Riesebos, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Zwollerkerspel

Namens zijn echtgenote Berentie Gerrits van Dijk

 

Naam

Krips, Christiaan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kampen

 

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Gerrit Berents en Geertie Teunis van Dijk, verklaren toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Christiaan Krips, groot 275 en gevestigd op een huis op de Kattenwaard.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

40

I-572a

1410

28-05-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bastjan, Gerrigjen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Jan Mulder

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar universele erfgenaam te benoemen.

NB. zij meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

41

I-572a

1411

28-05-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Mulder, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Arbeider te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Gerrigjen Bastjan tot zijn universele erfgename te benoemen.

N B. door zwakte kan testateur niet tekenen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

42

I-572a

1412

01-06-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 1 nummer 331

 

 

comparanten

naam

Thrig, Adriana

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Weduwe van Jan Groot

 

naam

Marius, Frederik Carel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Zb te Kampen

voogd

 

naam

Blanc, Robbert John

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Gepensioneerd kolonel te Kampen

voogd

 

naam

Sels, Arie

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Taxateur

Gepensioneerd generaal te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren de nagelaten boedel van Jan Groot te willen inventariseren. Behalve meubilaire goederen, zijn er waardepapieren.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

43

I-572a

1413

02-06-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Vier morgen weideland genaamd de Kraaijenkamp

locatie

Mastenbroek, in het IJsselmuider Slag

 

 

comparanten

naam

Boer, Adolf Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landbouwer op het Kampereiland

 

naam

Boer, Cornelis Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landbouwer op het Kampereiland

 

naam

Boer, Berendina Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampereiland

Echtgenote van Steven Jans van der Weerd

 

Naam

Boer, Petertje Gerrits

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampereiland

Echtgenote van Aalt Kobes Prins

 

Naam

Boer, Egbertje Gerrits

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampereiland

Echtgenote van Hendrik Jochems Oldenbroek

 

Naam

Jonker, Herm Egbert

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Mastenbroek

En echtgenote Jantje Hendriks

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun vader Gerrit Adolfs Boer, verklaren toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Herm Egbert Jonker en echtgenote, gevestigd op weidegrond in Mastenbroek.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

44

I-572a

1414

05-06-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, hoek Koldenhovensteeg, wijk 2 nummer 262

 

 

comparanten

naam

Oedekerk, Grebbertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Fabrikant te Kampen

 

naam

Klok, Johanna Geertruij van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Brandenburg, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Brandenburg een bedrag van 600 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis in de Koldenhovensteeg, waarop nog verplichtingen rusten ten behoeve van de Lutherse Kerk en van Johanna Margaretha van der Laan.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

45

I-572a

1415

05-06-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en hof

locatie

IJsselmuiden, in de Zak tussen Romunde en Berben

 

 

comparanten

naam

Geselschap, Arnoldus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Meester schilder te Kampen

 

 

naam

Lankhorst, Gerrit Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Gerrit Jan Lankhorst een bedrag van 300 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn huis in IJsselmuiden.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

46

I-572a

1416

05-06-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Contract

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Uiterwijk, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractant

Klepperman te Kampen

 

naam

Daalen, Geesje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractante

Winkelierster te Kampen

samenvatting

Comparanten zijn het volgende overeen gekomen: contractant Uiterwijk ziet af van alle aanspraken op de helft van de boedel van Berend van Daalen, zoals dat testamentair was geregeld; contractante van Daalen zal hem daarvoor betalen een bedrag van 130.

NB. contractant meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

47

I-572a

1417

06-06-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Twee huizen met hofgrond

locatie

Brunnepe, nummer 48 en 49

 

 

comparanten

naam

Steege, Geertjen ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Weduwe van Jannes van Hulzen

 

naam

Leembroek, Berend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Meester timmerman te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Berend Leembroek een bedrag van 450 tegen 4 procent per jaar.

Als onderpand gelden haar twee huizen in Brunnepe.

NB. schuldenares meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

48

I-572a

1418

11-06-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

scheiding

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Dragt, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Echtgenoot

Schipper te Kampen

 

naam

Brouwer, Egbertje Lubberts

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Echtgenote

Zb te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren, om hen moverende redenen, te willen scheiden van tafel en bed; dat betekent dat zij niet meer aansprakelijk zijn voor elkaars schulden en dat de gemeenschap van goederen wordt opgeheven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

49

I-572a

1419

22-06-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 265

 

 

comparanten

naam

Gezelschap, Arnoldus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Meester schilder te Kampen

 

naam

Landmann, Coenraad Fredrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Rentenier te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Coenraad Fredrik Landmann een bedrag van 300 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn huis op de Oudestraat.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

50

I-572a

1420

22-06-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

1. Huis overledene

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 109

 

2. een hof

 

Kampen, wijk 4

 

 

comparanten

naam

Tol, Adrianus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Zb te Kampen

 

naam

Prins, Tijmen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Schoolonderwijzer te Kampen

 

naam

Daalen, Geesje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Zuster van overledene

 

Naam

Moulin, Jurjan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Taxateur

Zb te Kampen

samenvatting

De nalatenschap van Berend van Daalen wordt genventariseerd. Naast de gebruikelijke goederen en kleding, is er zilver, enig onroerend goed en zijn er schulden.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

51

I-572a

1421

22-06-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Daalen, Geesje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Winkelierster te Kampen

samenvatting

Testatrice verklaart legaten te schenken aan Adrianus van Tol en Tijmen Prins, die tevens tot executeurs worden aangesteld.

Als enige erfgenamen noemt zij haar neef Gerrit van Daalen uit Kampen en haar nicht Gerritje van Daalen uit Amsterdam.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

52

I-572a

1422