terug naar inhoud

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 1

I-572b

1473

22-12-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Een kamp land genaamd de Dode Vis

locatie

Kamperveen, tussen Campen en Koers

 

 

comparanten

naam

Laan, van der ..

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van der Poll

 

naam

Stuurop, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Hendrik Stuurop, gevestigd op een stuk land in Kamperveen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 2

I-572b

1474

21-12-1821

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een kamp land genaamd de Dode Vis met een houthaag

locatie

Kamperveen, over de Hogeweg tussen Kampen en Koers

 

 

comparanten

naam

Stuurop, Hendrik Geurts Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kampen

 

naam

Groenou, Arend van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Rustend leraar Doopsgezinden te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Arend van Groenou een kamp land in Kamperveen voor een bedrag van ƒ750. 

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 3

I-572b

1475

01-01-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Stael van Holstein, Jan Hendrik Adriaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Kapitein te Kampen

 

naam

Middelburg, Henrietta Hendrica Wilhelmina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

Echtgenote van volmachtgever

 

naam

Vitringa, mr Campegius Lambertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat / notaris te Nunspeet

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan mr Campegius Lambertus Vitringa om namens hen op te treden en hun zaken te behartigen en alles te doen wat daartoe noodzakelijk is.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 4

I-572b

1477

10-01-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, hof en where

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 4 nummer 17

 

 

comparanten

naam

Schinkel, Klaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Arbeider te Kampen

 

naam

Dijk, Annigje Willems van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Stael van Holstein, Johan Hendrik Adriaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Gepensioneerd kapitein te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Johan Hendrik Adriaan Stael van Holstein een huis op de Vloeddijk voor een bedrag van ƒ373; op dit perceel rust nog een verplichting ten behoeve van Dirk van Hulsen.

NB. verkopers melden niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 5

I-572b

1478

18-01-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

1. Huis, erf en where

locatie

Kampen, wijk 3 nummer 231

 

2. huis (achter het vorige)

 

Kampen, Groenestraat, wijk 3 nummer 275

 

 

comparanten

naam

Weijland, Berendina Anna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Dirk van Grafhorst

 

naam

Figge, Johannes Hermanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmerman te Kampen

samenvatting

Comparante zegt toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Johannes Hermanus Figge, gevestigd op twee huizen in Kampen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 6

I-572b

1479

21-01-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kamperveen, Zuideinde, erf nummer 14

 

 

comparanten

naam

Snee, Peter Aalts van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kamperveen

 

naam

Hove, Jannigje Hendriks ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Dienstmaagd op het Kampereiland

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jannigje Hendriks ten Hove een bedrag van ƒ250 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn huis in Kamperveen, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van Rens Bakker uit Wezep.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 7

I-572b

1480

24-01-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

1. huisje

locatie

Kampen, Speldenmakerssteeg, wijk 2nummer ..

 

2. huisje

 

Kampen, Extersteeg, wijk 2 nummer ..

 

3. huisje

 

Kampen, Engesteegje, wijk 2 nummer ..

 

 

comparanten

naam

Boers, Johan Michiel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Kampen

Mede namens echtgenote Johanna Beernink en Christina en Geertruid Beernink uit Amsterdam en  Johan Willem Beernink

 

naam

Poel, Gerrit Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Regent RK Weeshuis te Kampen

Namens Bernardus Beernink

 

naam

Leembroek, Bernardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Regent RK Weeshuis te Kampen

Namens Bernardus Beerenink

 

Naam

Augier, Isaac

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Notaris te Kampen

Namens Jan Hendrik Beernink

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jan Hendrik Beernink, verklaren niet anders te weten dan dat overledene drie huisjes heeft nagelaten. Isaac Augier die de  administratie heeft overgenomen van Willem Roskam, verklaart hetzelfde. Met de opbrengst van de verkoop van het meubilair heeft Willem Roskam de belasting van deze percelen betaald.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 8

I-572b

1481

24-01-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 362

 

 

comparanten

naam

Tichler, mr Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Advocaat / schout IJsselmuiden te Kampen

 

naam

Dijk, Evert Everts

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veehouder te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Evert Everts Dijk een huis op de Oudestraat voor een bedrag van ƒ185. 

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 9

I-572b

1482

06-02-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Polman, Geertjen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Arbeidster te Brunnepe

Echtgenote van Toon van den Berg

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar enige erfgenaam te benoemen.

NB. zij meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 10

I-572b

1484

06-02-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, wijk 1 nummer 187

 

 

comparanten

naam

Waarde, Aaltje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Tapster te Kampen

Weduwe van Bernardus Schurink

 

naam

Triest, Antonie van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Voerman te Kampen

 

naam

Hoope, Jan ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zb te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Antonie van Triest en Jan ten Hoope haar huis in Kampen, gekocht van de weduwe Gluijsteen, voor een bedrag van ƒ550, betaalbaar in twee termijnen. Op het perceel rusten nog verplichtingen  ten behoeve van de erven van Cornelis de Groot en de weduwe Gluijsteen; kopers nemen deze verplichtingen over.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 11

I-57b

1485

07-02-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Schwieterings, Regina Engel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Adolf Gerhardus Grootenhuis

samenvatting

Testatrice verklaart haar zwager Willem Grootenhuis tot haar erfgenaam te benoemen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 12

I-572b

1486

07-02-1822

Mr G. J. Van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 187

 

 

comparanten

naam

Tuijn, Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Klerk postkantoor te Kampen

Namens zijn echtgenote Anna Maria Dolsma en Assuerus Cornelis Dolsma en Catharina Dolsma uit Leiden

 

naam

Werven, Gerharda van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Winkelierster te Kampen

Weduwe van Antonie Gluijsteen

 

naam

Bosch, Hendrik Jan van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Commies te paard te Hardenberg

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Cornelis de Groot, verklaren toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Gerharda van Werven en Hendrik Jan van den Bosch, gevestigd op een huis in Kampen. 

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 13

I-572b

1487

11-02-18221

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Vriese, Josina Cornelia de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Johan Christiaan Renno

samenvatting

Testatrice verklaart legaten te schenken aan haar zuster Maria Johanna de Vriese, haar nicht Josina Cornelia de Vriese en haar achternicht Josina Johanna Christina Cornelia Huber. Aan haar echtgenoot schenkt zij het vruchtgebruik van al haar goederen, het eigendom aan haar echtgenoot, haar broer/zuster en de kinderen van overleden naaste familieleden.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 14

I-572b

1488

1`5-02-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. Huis en where met stal

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 3 nummer 212

 

2. huis

 

Kampen, Broederstraat, wijk 3 nummer 192

 

 

comparanten

naam

Merwede, Hendrik Lodewijk van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Gepensioneerd kapitein te Kampen

 

naam

Marius, Frederik Carel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zb te Kampen

 

naam

Swart, Anna Francisca Louisa de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Frederik Carel Marius en diens echtgenote een huis op de Burgwal en één op de Broederstraat voor een bedrag van ƒ4800.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 15

I-572b

1489

16-02-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

Onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Vloeddijk, tussen Stael van Holstein en Toeboecops Vergadering

 

 

comparanten

naam

Hulsen, Dirk van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Kleermaker te Kampen

 

naam

Schinkel, Klaas Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

 

 

naam

Dijk, Annigje Willems van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Klaas Jans Schinkel en diens echtgenote, gevestigd op een huis op de Vloeddijk.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 16

I-572b

1490

23-002-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Een stuk land genaamd Geesjesland

locatie

Mastenbroek, aan de Rijkssteeg, tussen Kanis en Doorn

 

 

comparanten

naam

Marius, Frederic Carel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Arts te Kampen

 

naam

Hollander, Lammert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veenbaas te IJsselmuiden

 

naam

Eijsink, Janna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

IJsselmuiden

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot het gedeeltelijk opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Lammert Hollander en diens echtgenote, tot een bedrag van ƒ1300, waarbij een stuk land in Mastenbroek van het verband is ontslagen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 17

I-572b

1491

26-02-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 1 nummer 148

 

 

comparanten

naam

Duuren, Dirkje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Dienstmaagd te Kampen

 

naam

Romunde, Ricardus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman / raadslid te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Ricardus van Romunde een huis op de Burgwal voor een bedrag van ƒ125.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 18

I-572b

1492

26-02-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Berg, Aaltje Klaasen van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Jan van der Kolk

samenvatting

Testatrice, ziek te bed liggend, verklaart één vierde gedeelte van haar bezittingen aan haar echtgenoot te vermaken in eigendom en één vierde gedeelte in vruchtgebruik.

N B. testatrice meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 19

I-572b

1493

26-02-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kolk, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Veehouder te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Aaltje Klaasen van den Berg tot zijn erfgename te benoemen; mocht zij na hem overlijden, dan zal zij de helft van de nalatenschap moeten uitkeren aan zijn zuster Hendrikje van der Kolk.

NB. testateur meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 20

I-572b

1495

04-03-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Ridder, Femelia Helena

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgeefster

Zb te Kampen

Weduwe van Willem Bijsterbos

samenvatting

In opdracht van Femelia Helena Ridder, gaat de notaris diverse percelen hakhout in IJsselmuiden openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Tevens een lijst van kopers en de betaalde bedragen. Totale opbrengst is ƒ191,50.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 21

I-572b

1496

05-03-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Twee huizen en wheren

locatie

Kampen, tussen Boeve en de Plantage, wijk 3 nummer 75 en 76

 

 

comparanten

naam

Tichler, mr Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Advocaat te Kampen

 

naam

Heimenberg, Maria Diederica van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Kempen, Henricus Johannes van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Henricus Johannes van Kempen een bedrag van ƒ1000 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun twee huizen in Kampen, waarop nog verplichtingen rusten ten behoeve van Peter Beijer en Mevrouw van Houten - van der Laan.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 22

I-572b

1498

16-03-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Aanstelling van een remplaçant

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Alferink, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Vader

Koopman / bakker te Kampen

 

naam

Alferink, Hermanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dienstplichtige

Kampen

 

naam

Reusel, Andries

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Remplaçant

Tuinman te IJsselmuiden

samenvatting

Comparanten hebben de volgende overeenkomst gesloten: Andries Reusel zal i.p.v. de zoon van comparant, Hermanus Alferink, dienst nemen bij de nationale militie; comparant zal hem, remplaçant, daarvoor ƒ100 betalen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 23

I-572b

1499

18-03-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Erf

locatie

Kamperveen, Zuideinde tussen de Spijkerboor, de Gelderse Gracht, het Bovengasthuis en de schuldeiser

 

 

comparanten

naam

Kragt, Egbert Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kamperveen

 

naam

Wijhe, Hillegien van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kamperveen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Lankhorst, Gerrit Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Jan Lankhorst een bedrag van ƒ600 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun erf in Kamperveen, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van Ricardus van Romunde,

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 24

I-572b

1500

20-03-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Een boerenerf met landerijen etc.

locatie

IJsselmuiden, vóór huize Oosterholt

 

 

comparanten

naam

Verhaagen, mr Hendrik Rudolph

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Notaris te IJsselmuiden

 

naam

Haeberly, Salomon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Arts te IJsselmuiden

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Salomon Haeberly een bedrag van  ƒ600 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt een boerenerf in IJsselmuiden, waarop nog verplichtingen rusten ten behoeve van jonkheer Jan Jacob Gansneb genaamd Tengnagel als toeziend voogd van Isaac Abrahams de Jong, van Samson Wijnberg uit Zwolle en van de kinderen van Gerrit Alberts Koetze.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 25

I-572b

1501

01-04-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. een boerenwoning, hof en hagen

locatie

IJsselmuiden, aan de Bisschopswetering bij de drie bruggen, naast de Kamperwetering

 

2. e.v. nog 12 percelen land

 

IJsselmuiden en Wilsum

 

 

comparanten

naam

Bondam, mr Gerhard

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Advocaat te Kampen

 

naam

Kok, Anna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgeefster

Kampen

Echtgenote van comparant

samenvatting

Comparanten willen een hoeveelheid vaste goederen openbaar laten verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte.

Bieders zijn: Jan Alferink, Hermanus Rensink, Gerrit Rosendaal, Hendrik Schipper, Willem Brinkhof en mr Johannis Jacobus van Ingen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 26

I-572b

1502

03-04-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Aanstelling van een remplaçant

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Brugts, Hendrik Reintjes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Dienstplichtige

Schipper te Kampen

 

naam

Rokkers, Gerhardus Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Remplaçant

Arbeider te Kampen

samenvatting

Comparanten zijn het volgende overeengekomen: Gerrit Jacobus Rokkers zal namens Hendrik Reintjes Brugts in dienst treden van de nationale militie; laatstgenoemde zal daarvoor aan Gerrit Jacobus Rokkers betalen een bedrag van ƒ180.  Details van de betalingswijze staan in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 27

I-572b

1503

06-04-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kolk, Aaltje van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Eimbert van de Wetering

samenvatting

Testatrice verklaart één vierde gedeelte van haar bezittingen in eigendom en één vierde gedeelte in vruchtgebruik te schenken aan haar echtgenoot.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 28

I-572b

1504

06-04-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Wetering, Eimbert van de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Tapper te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart één vierde gedeelte van zijn bezittingen in eigendom en één vierde gedeelte in vruchtgebruik te schenken aan zijn echtgenote Aaltje van der Kolk.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 29

I-572b

1505

09-04-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Zie akte 1501

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bondam, mr Gerhard

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Advocaat te Kampen

 

 

naam

Kok, Anna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgeefster

Kampen

Echtgenote van opdrachtgever

samenvatting

Bij de finale verkoop van de vaste goederen zijn de bieders:  Jan Alferink, Markus Davids Kroonenberg en Jacob Wolf.

Omdat de percelen voor de opdrachtgevers niet voldoende hebben opgebracht, blijven ze alle onverkocht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 30

I-572b

1506

16-04-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

1. een mate

locatie

Kampen, Wilgenweg

 

2. twee maten buitendijks bouwland

 

Kampen, Wilgenweg, tussen van der Upwich en Dirks

 

3. een stuk land

 

Oosterwolde, tussen de Geestelijkheid van Kampen en de pastorie van Oosterwolde

 

 

comparanten

naam

Wolf, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

Stuurop, Gerrigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Boerin te IJsselmuiden

Weduwe van Arend Schuurman

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Gerrigje Stuurop, gevestigd op diverse vaste goederen in IJsselmuiden.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 31

I-572b

1507

23-04-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, hof en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 372

 

 

comparanten

naam

Aalderink, Gerrit Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schipper te Kampen

 

naam

Riesberg, Johan Herman

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Meester smid te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Johan Herman Riesberg zijn huis in de  Buitennieuwstraat voor een bedrag van ƒ360; op het perceel rust nog een verplichting ten behoeve van Salomon Nathan Kalf, die door koper zal worden afgelost.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 32

I-572b

1510

30-04-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Drie stukken groenland genaamd de Klinkenberg

locatie

IJsselmuiden, tussen Huijer, het Gasthuis, Golt en Hollander

 

 

comparanten

naam

Kempen, Henricus Johannis van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

 

naam

Bondam, Gerhard

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Particulier te Bathmen

 

naam

Wijnberg, Salomon Samson

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Particulier te Zwolle

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever verklaart comparant verkocht te hebben aan Salomon Samson Wijnberg drie stukken groenland in IJsselmuiden voor een bedrag van ƒ1100.  Details in de akte.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 33

I-572b

1511

30-04-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Twee stukken groenland genaamd de Boezemkampen

locatie

Wilsum, Zendijk tussen Boer, Stevens, de pastorie en de erven van Aalderink

 

 

comparanten

naam

Kempen, Henricus Johannes van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

 

naam

Bondam, Gerhard

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Particulier te Bathmen

 

naam

Wolf, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever verklaart comparant verkocht te hebben aan Jacob Wolf twee stukken groenland in Wilsum voor een bedrag van ƒ800; op dit perceel rust nog een verplichting ten behoeve van Salomon Samson Wijnberg. Details in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 34

I-572b

1512

30-04-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Bovenhofstraat, wijk 3 nummer 132

 

 

comparanten

naam

Wilde, Aaltje de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Koopvrouw te Kampen

 

naam

Wilde, Claartje de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Koopvrouw te Kampen

 

naam

Rijntjes, Ferdinand

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Wijnkopersknecht te Kampen

samenvatting

Comparanten  verklaren verkocht te hebben aan Ferdinand Rijntjes hun huis in de Bovenhofstraat voor een bedrag van ƒ550. Met deze koopsom wordt de lening, die nog op het huis rustte, afbetaald aan Engbert van der Woude.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 35

I-572b

1513

11-05-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 99

 

 

comparanten

naam

Ridder, Femmelia Helena

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Willem Bijsterbos

 

naam

Kolk, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veehouder te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Jan van der Kolk een huis op de Burgwal, zonder naastliggende hof, voor een bedrag van ƒ400, betaalbaar in termijnen tegen 5 procent per jaar.

NB. koper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 36

I-572b

1518

18-05-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

Twee huizen

locatie

Genemuiden, niet vermeld

 

 

comparanten

naam

 Vries, Sjoerd de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Horlogemaker te Kampen

 

 

naam

Kampen, Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Amsterdam

 

naam

Bijl, Fokke Harmens

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Zb te Wolvega

Voogd over kinderen van Kampen

 

Naam

Zanders, Barteld

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koopman te Gorredijk

Toeziend voogd

 

Naam

Augier, Isaac

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Notaris te Kampen

 

 

Naam

Kampen, Fredrik Jacobus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Niet vermeld

 

Naam

Vries, Sybold de

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

erfgenaam

Horlogemaker te Genemuiden

Weduwnaar van Hendrikje Jansen van Leijs

samenvatting

Comparanten, gerechtigd in de nalatenschap van Hendrikje Jansen van Leijs, echtgenote van Sybold de Vries, willen de nalatenschap verdelen. De notaris kwijt zich van die taak.

NB. bijgevoegd de akten van volmacht; veel details in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 37

I-572b

1519

31-05-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Burgwal, hoek Nieuwstraat, wijk 4 nummer 202

 

 

comparanten

naam

Vegt, Anna Margaretha van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Vroedvrouw te Kampen

Weduwe van Lammert Neurink

 

naam

Bos, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zb te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Jan Bos haar huis op de Burgwal voor een bedrag van ƒ350.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 38

I-572b

1521

05-06-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bijsterbos, Jurrian Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

Graaf, Goosen Klaas de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zwartsluis

En echtgenote Aaltje Willems Vissert

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Goosen Klaas de Graaf en diens echtgenote; deze schuldbekentenis is afkomstig uit de nalatenschap van de broer van zijn, comparants, echtgenote Maria Johanna de Vriese.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 39

I-572b

1522

07-06-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Teunis, Aaltje

 

 

 

Testatrice

Boerin te Kamperveen

Weduwe van Gerrit Evink

samenvatting

Testatrice verklaart legaten te schenken aan haar kleindochter Aaltje Brands en aan Hendrik Brands van ’t Hul en Hendrikje Evink,  Tot erfgenamen benoemt zij Hendrik Brands van ’t Hul en echtgenote, Geertje en Gerrigjen Arends en Berend Berends.

NB. testatrice meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 40

I-572b

1523

21-06-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en hof met berg

locatie

Brunnepe, nummer 75

 

 

comparanten

naam

Kempen, Henricus Johannis van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

Velthuis, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Brunnepe

En echtgenote Johanna van den Berg

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Gerrit  Velthuis en diens echtgenote, gevestigd op een huis in Brunnepe.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 41

I-572b

1524

22-06-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, hof en berg en land

locatie

Brunnepe, nummer 75

 

 

comparanten

naam

Velthuis, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Brunnepe

 

 

naam

Berg, Johanna van den  Berg

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Brunnepe

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Rambonnet, François

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Secretaris te Kampen

 

naam

Romunde, Richardus van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan François Rambonnet en Richardus van Romunde een bedrag van ƒ725 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis in Brunnepe.

NB. schuldenaren melden niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 42

I-572b

1525

22-06-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

1. Molen met annex

locatie

Kampen, buiten de Venepoort

 

2. huis en pakhuis

 

Kampen, naast voorgaande

 

 

comparanten

naam

Ruijs, Theodorus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Koopman te Kampen

Wonend buiten de Venepoort

samenvatting

Comparant verklaart verzuimd te hebben een inventaris te laten maken van de gezamenlijke goederen bij het overlijden van zijn vrouw Johanna Jacoba Reijniera Boom, met wie hij in gemeenschap van goederen getrouwd was. Hij laat dit nu doen, mede i.v.m. de vast te stellen moeders-erfdelen voor de kinderen. Naast onroerend goed, is er sprake van meubilair, goud/zilver, paarden, voorraden, contanten enz.; verder zijn er ook schulden.  De voordelige staat van de boedel bedraagt ca ƒ10.000.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 43

I-572b

1526

25-06-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Erf genaamd de Hoge Bomen

locatie

IJsselmuiden, IJsseldijk tussen Brugts, Ridderinkhof en Pastoor

 

 

comparanten

naam

Oldebroek, Jacobje Hendriks

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Boerenvrouw te IJsselmuiden

 

 

naam

Schwab, Johan Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Johan Pieter Schwab een bedrag van ƒ700 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt haar erf in IJsselmuiden, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van Bertel van der Kolk, Petrus Eekmars uit Zwolle en de weduwe Ruitenberg.

NB. schuldenares meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 44

I-572b

1527

26-06-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Keizersstraat, wijk 4 nummer 323

 

 

comparanten

naam

Kolk, Berteld van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schipper te Kampen

 

naam

Wetering, Eimbert van de

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Tapper te Kampen

 

naam

Adolfs, Egbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Boer te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Egbert Adolfs hun huis in de Keizersstraat voor een bedrag van ƒ170; dit bedrag blijft op het perceel gevestigd tegen 4 procent per jaar.

NB. koper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 45

I-572b

1528

29-06-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Broederstraat, wijk 3 nummer 198

 

 

comparanten

naam

Figge, Johannes Harmen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmerman te Kampen

 

naam

Fels, Jan Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Regent H. Geesten Gasthuis

 

naam

Chalmot, Hendrik Alexander de

 

 

functie beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Regent H. Geesten Gasthuis

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de regenten van het Heilige Geesten Gasthuis een bedrag van ƒ200 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn huis in de Broederstraat.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 46

I-572b

1529

08-07-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Nijboer, Cornelia

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Moeder in het Arme Kinderhuis te Kampen

Echtgenote van Jacob Bos

samenvatting

Testatrice verklaart een legaat te schenken aan haar nicht Aaltjen Punt. Tot haar enige erfgenaam benoemt zij haar echtgenoot.

NB. zij meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 47

I-572b

1530

11-07-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Een tuin met tuinhuisje en slingerbosje

locatie

IJsselmuiden, Baan, tussen Hollander, Wilderdijks, Schultz en de Baan

 

 

comparanten

naam

Dollekamp, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kastelein te Kampen

 

naam

Kronenberg, Marcus Davids

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant laat een tuin in IJsselmuiden openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte. Hoogste bieder is Marcus Davids Kronenberg met een bod van ƒ700,50.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 48

I-572b

1531-32-33-34-36

11-07-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. het Steenbergens erf met huis, berg, schuur, bouw-. hooi- en weiland

locatie

Kamperveen, de Zande, van de IJssel tot aan de Gelderse Gracht

 

2. diverse percelen van het 1e en 2e Tengnagels erf

 

Kamperveen, Zuideinde, van de Gelderse Gracht tot aan de Leidijk

 

3. percelen van het Vossenberg erf

 

Dronthen, polder van Broeken en Maten

 

4. diverse percelen in Wilsum etc.

 

 

 

 

comparanten

naam

Gratama, mr Sibrand

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Assen

 

naam

Schroeder, Johanna Sophia Gesina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Eigenares te Groningen

Weduwe van Frans Friedrich Christiaan Steinmetz

 

naam

Kymmell, Timen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Lid provinciale staten Drenthe te Zwinderen

 

Naam

Kymmell, Wolter

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Lid provinciale staten Drenthe te Havelte

 

Naam

Hofstede, Petrus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Gouverneur Drenthe te Assen

Echtgenoot van Susanna Christina Kymmell

 

Naam

Oldenhuis Kymmell, mr Lucas

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Lid gedeputeerde staten Drenthe te Smilde

 

 

Naam

Kymmell, mr Jan Wilmsonn

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Schout te Rhoden

samenvatting

Comparanten zijn voornemens diverse vaste goederen openbaar te verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Verschillende biedingen worden verhoogd, waarvan akte is bijgevoegd.

Namen van de kopers: Ricardus Andreas Ludovicus Nobel, Willem Jan Berghuis, Evert Moulin, Reinier Otto Hendrik van Maanen, Jan Dirks Kroon, Cornelis de Jong, Arent van Groenou, Willem Leendertz, Petrus van Gelder, Hendrik Schipper, Willem Jan Schoonhoven en Gerrit Jan Lankhorst.

NB. zéér uitgebreide akte; bijgevoegd o.a. beschrijving der percelen, diverse expedities.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 49

I-572b

1535

22-07-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en herberg, genaamd de Zon, met kolfbaan, stalling en schuur etc.

locatie

IJsselmuiden, aan de Trekvaart

 

 

comparanten

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Lid gedeputeerde staten Overijssel te Kampen

 

 

naam

Ridderinkhof, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

 

naam

Stremmelaar, Gerhardina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Johannes Ridderinkhof en diens echtgenote, gevestigd op een huis en herberg te IJsselmuiden.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 50

I-572b

1537

25-07-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Tuin met annex

locatie

Zie akte 1530

 

 

comparanten

naam

Dollekamp, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kastelein te Kampen

 

naam

Schub, Jacob Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Tuinman te Kampen

samenvatting

Finale verkoop van de tuin in IJsselmuiden. Jacob Hendrik Schub biedt een bedrag van ƒ725, maar op basis van artikel 13 wil verkoper de koop niet toestaan.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 51

I-572b

1538

05-08-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

Huis

locatie

Groningen, Ossemarkt, letter G nummer 278

 

 

comparanten

naam

Pastoor, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Commandant der nachtwacht te Kampen

 

 

naam

Kempen, Henricus Johannes van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Koopman te Kampen

 samenvatting

Comparanten, voogden over de kinderen van Dirk Janssen en Johanna Catharina Betger, verklaren niet te willen profiteren van het beding dat Gerrit Betger heeft gemaakt als koper van een huis in Groningen ten behoeve van hun pupillen. Zij hebben n.l. de akte niet gezien noch gelezen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 52

I-572b

1539

14-08-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

contract

 

 

onr. goed

Een stukje grond met uitgang in de Bovennieuwstraat

locatie

Kampen, Burgwal, tussen Schwab en ten Dam

 

 

comparanten

naam

Marius, Frederik Carel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractant ter éne zijde

Zb te Kampen

 

naam

Figge, Johannis Hermanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractant ter andere zijde

Timmerman te Kampen

samenvatting

Contractanten zijn het volgende overeengekomen: Frederik Carel Marius cedeert in eigendom aan contractant ter andere zijde een stukje grond gelegen achter zijn huis en geschat op een bedrag van ƒ50. Als tegenprestatie zal Johannis Hermanus Figge een muur laten metselen en onderhouden volgens de eisen in de akte vermeld.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 53

I-572b

1540

23-08-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. huis en where met schuur

locatie

IJsselmuiden, aan de Trekvaart, tussen Ridderinkhof en Hellens

 

2. een stuk onland

 

Koekoek, in het 18e en 19e Slag

 

3. idem

 

Koekoek, in het 16e en 17e Slag

 

 

comparanten

naam

Eijssink, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Turfveenster te IJsselmuiden

Weduwe van Lammert Hollander

 

naam

Brinkhof, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Turfveender te IJsselmuiden

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Willem Brinkhof een bedrag van ƒ950 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand gelden diverse vaste goederen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 54

I-572b

1541

26-08-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van roerende goederen

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Koers, Jannigje Aulbers

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Boerin te Kamperveen

Weduwe van Aalt van den  Brink

 

naam

Brink, Jacob Aalts van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kamperveen

 

naam

Brink, Aulbert Aalts van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kamperveen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan haar zoons diverse goederen, waaronder levende have, voor een bedrag van ƒ355,25.

NB. Jacob Aalts van den Brink meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 55

I-572b

1545

09-09-1822

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Gockinga, Arnoldina Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

Echtgenote van Richard Andreas Ludolphie Nobel

 

naam

Nobel, Richard Andreas Ludolphie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Particulier te Kampen

 

naam

Thorbecke, Frederik Willem - junior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Superintendent vendukantoor te Batavia

 

Naam

Cate, Gerrit ten

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Superintendent vendukantoor te Batavia

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Frederik Willem Thorbecke jr en Gerrit ten Cate om namens hen hun zaken te behartigen in Nederlands Oost-Indië en aan de Heren Johannes Siberg en Johannes Ekenholm te Batavia verantwoording te vragen van het beheer van comparantes kapitalen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr