terug naar inhoud

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 1

I-573a

1573

08-01-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Drie huizen en wheren

locatie

Kampen, Botervatsteeg, wijk 1 nummer 228, 230 en 231

 

 

comparanten

naam

Meijberg, Jan Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Wever te Kampen

 

naam

Berg, Maria van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Hendrik Pastoor

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Maria van den Berg een bedrag van ƒ100 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand gelden drie huizen in de Botervatsteeg.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 2

I-573a

1574

13-01-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where met getimmerte

locatie

Kamperveen, Hogeweg, letter A nummer 18

 

 

comparanten

naam

Ruijtenberg, Jan Flips

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kamperveen

 

naam

Nobel, Richardus Andreas Ludolphie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landeigenaar te Kampen

 

naam

Kanis, Willem Hendriks

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Landman te Kamperveen

 

Naam

Oever, Dirk van ‘t

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Landman te Wilsum

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Richardus Andreas Ludolphie Nobel een bedrag van ƒ400 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn huis in Kamperveen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 3

I-573a

1575

16-01-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

1. het Bessel Harms Slag (gedeelte)

locatie

Kampen, polder van Dronthen

 

2. het ten Boekops Slag (gedeelte)

 

Kampen, polder van Dronthen

 

3. huis en where

 

Kampen, wijk 2 nummer 368

 

4. diverse stukken land

 

Wilsum, IJsselmuiden, Mastenbroek

 

 

comparanten

naam

Schootten, Reinier van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

 

naam

Jongh, Gesina de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Met echtgenoot Pieter Cornelis Schorse

 

naam

Jongh, Hendrika de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Wouter van Schootten en van Gesina van Laar, weduwe van Hermen van Schootten, vragen de notaris de twee onverdeelde boedels te scheiden. De waarde hiervan bedraagt ƒ9553,48.

Tot deze boedels behoren diverse vaste goederen; tevens hypotheken ten laste van Willem van Meurs, Roelof Meijer en de weduwe Hendricus Biesterbos.

De notaris maakt de verdeling.

NB. details in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 4

I-573a

1576

17-01-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. tuin

locatie

Brunnepe, Pannekoekendijk, letter C nummer 99

 

2. twee huizen en wheren

 

Kampen, Herensmitsteeg, wijk 4 nummer 337 en 338

 

3. huis en where

 

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 195

 

 

comparanten

naam

Dijk, Berend van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Meester timmerman te Kampen

 

naam

Nobel, Richardus Andreas Ludolphie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landeigenaar te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Richardus Andreas Ludolphie Nobel een bedrag van ƒ150 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand gelden diverse vaste goederen, waarop nog wel verplichtingen rusten ten behoeve van Hermannus van Engelen en Willem Rosendaal.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 5

I-573a

1577

27-01-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop van hakhout

 

 

onr. goed

Houthagen

locatie

IJsselmuiden, Blekerswegje t.o. de Zaagmolen

 

 

comparanten

naam

Ridders, Femelia Helena

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgeefster

Zb te Kampen

Weduwe van Willem Bijsterbos

samenvatting

In opdracht van comparante worden diverse percelen hakhout openbaar verkocht ; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Namen van de kopers:

Jannes Koster, Dries van den Belt, Aart Jans van der Weerd, Gerrit Wesenberg, Hendrik Kamphuis, Albert de Haas, Toon van der Kolk, Jan van ’t Zand, Jannes Wesenberg, Gerrit Snel van Dijk, Jacob Wesenberg, Willem Heinessen, Berend Rekvelt, Aart Hofstede, Hendrik Klooster, Hendrik Roelofs, Hendrik Bottenberg, Willem Liebe, Jan ter Peese, Jan Hollerman, Koendert Jans van Velsen, Gerrit Koetzier, Tribbelt van der Meulen, Roelof Velt, Willem Wezenberg, Willem Kanis, Gerrit Groeneboer, Willem Reusel en Jannes Ridderinkhof.

Totale opbrengst ƒ396,25.

NB. namen van de borgen staan in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 6

I-573a

1578

01-02-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Augier, Isaac

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Notaris te Kampen

Weduwnaar van Cornelia Jurinana van der Leithen

samenvatting

Testateur verklaart tot voogd over zijn kinderen te benoemen mr Willem Tobias, secretaris van de stad Zwolle en tevens tot executeur, samen met comparants zuster Susanna Augier. Bij hun vooroverlijden noemt hij in hun plaats mr Franηois Rambonnet.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 7

I-573a

1580

05-02-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van rechten

 

 

onr. goed

1. huis met tuin

locatie

IJsselmuiden, a.d. Trekvaart, nummer 123

 

2. huis

 

Hattem, Ridderstraat, nummer 193

 

3. huis met toebehoren

 

Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 134

 

4. huis

 

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 180

 

5. huis

 

Kampen, Vismarkt, wijk 3 nummer 14

 

 

comparanten

naam

Jongh, Hendrika de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

 

 

naam

Schootten, Reinier van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparante verkoopt aan haar oom Reinier van Schootten diverse thinsen op vaste goederen, afkomstig uit de nalatenschap van Wouter van Schootten, voor een bedrag van ƒ241. 

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 8

I-573a

1581

06-02-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 202

 

 

comparanten

naam

Vos, Wolter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Mandenmaker te Kampen

 

naam

Jans, Egbertje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Weduwe van Harmen van Wilsem

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Egbertje Jans een bedrag van ƒ300 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn huis in de Venestraat.

NB. ιιnmaal foutief vermeld, schuldenares: weduwe van Albert van Wilsem.

Zij meldt tevens niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 9

I-573a

1582

06-02-1823

Mr G.J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 3 nummer 34

 

 

comparanten

naam

Dijk, Geert van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman / kruidenier te Kampen

 

naam

Jans, Egbertje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Harmen van Wilsem 

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Egbertje Jans een bedrag van ƒ300 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn huis Achter de nieuwe Muur.

NB. schuldeiseres meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 10

I-573a

1583

08-02-18232

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk groenland

locatie

Kampen, Willige wegje, tussen het Buitengasthuis en Gerben

 

 

comparanten

naam

Eenschoten, Wijnand

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Klompenmaker te Kampen

 

naam

Stuurop, Gerritje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Boerin te Kampen

Weduwe van Arend Schuurman

 

naam

Houw, Hendrik Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Executeur te Kampen

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster, verklaart comparant verkocht te hebben aan Hendrik Jan Houw een stuk groenland in Kampen voor een bedrag van ƒ1600; op dit perceel rust nog een verplichting ten behoeve van Jacob Wolff, die door koper zal worden voldaan.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 11

I-573a

1584

08-02-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 162

 

 

comparanten

naam

Houw, Hendrik Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Executeur te Kampen

 

naam

Winsum, Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Borstelmaker te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Willem van Winsum zijn huis in de Bovennieuwstraat voor een bedrag van ƒ400; betaalbaar in termijnen tegen 5 procent.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 12

I-573a

1586

13-02-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bijsterbos, mr Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Procureur rechtbank Zwolle te Kampen

 

naam

Jansse, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Leerlooier te Dordrecht

Fa naam: Jansse en de Koning

 

naam

Diehl, J. C.

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Leerlooister te Kampen

Weduwe, wonend op de Vloeddijk

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever verklaart comparant toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Mevrouw J. C. Diehl, gevestigd op al haar vaste goederen.

NB. los bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 13

I-573a

1587

13-02-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bos, Barend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Kostkoper Buiten Proveniershuis te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart legaten te schenken aan Jacob Ruijl, aan Aaltje Zonnenberg, aan de kinderen van Janna Zonnenberg en die van Willem Zonnenberg; verder aan Peter, Cornelis en Geertruij  Beijer.

Tot erfgenamen benoemt hij Jan Joost, Wienand, Geertje en Hanna Ruijl en Peter, Cornelis en Geertruij Beijer. Tot executeurs benoemt hij Peter Beijer en Jan Joost Ruijl.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 14

I-573a

1589

17-02-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met hof

locatie

Brunnepe, nummer 85

 

 

comparanten

naam

Klunder, Harmen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Zwollerkerspel

 

naam

Westenberg, mr Joan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Advocaat te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan mr Joan Westenberg een bedrag van ƒ200 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn huis in Brunnepe.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 15

I-573a

1595

20-02-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where genaamd het Kabelgat

locatie

Kampen, wijk .., bij de nieuwe Toren

 

 

comparanten

naam

Rietberg, Zeger Jan Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Ontvanger belastingen te Kampen

 

 

naam

Weijers, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kuipersbaas te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Weijers zijn huis bij de Nieuwe Toren voor een bedrag van ƒ400; betaalbaar in termijnen tegen 5 procent. Voorwaarde is dat koper geen tapperij zal beginnen zo lang in het perceel ernaast een herberg is, genaamd de Bonte Os.  Het is niet duidelijk of er nog een verplichting ten behoeve van wijlen Marten Haver op het perceel rust.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 16

I-573a

1596

24-02-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Erf

locatie

Kamperveen, de Zande

 

 

comparanten

naam

Proeme, Dries Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Landman te Oldenbroek

Namens echtgenote Jannigje Lubberts Russenberg

 

naam

Zonnenberg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Landman te Kamperveen

Namens echtgenote weduwe Frank Russenberg

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Frank Russenberg, verklaren diverse percelen van het erf op de Zande voor drie jaar te willen verpachten; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Namen van de pachters:

Jan Zonnenberg, Willem Kloosterman, Klaasen Buijert, Jan van ’t Veen, Willem Frank en Giesbert Adams.

Totale opbrengst is ƒ140.

NB. Jan Zonnenberg meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 17

I-573a

1597

25-02-1823

Mr4. G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis

locatie

Kampereiland, nummer 54

 

 

comparanten

naam

Romunde, Richardus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

Weerd, Aart Frederiks van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman op het Kampereiland

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Aart Frederiks van der Weerd, gevestigd op een huis op het Kampereiland en op zijn veestapel.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 18

I-573a

1598

25-02-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en where met hooibergen en getimmerte

locatie

Haatland, letter D nummer 54

 

 

comparanten

naam

Reuijl, Jan Joost

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

Weerd, Aart Freriks van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman op het Haatland gem. Kampen

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Aart Freriks van der Weerd, gevestigd op zijn huis op het Haatland.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 19

I-573a

1599

25-02-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Erf genaamd het Meeuwenzand

locatie

Kampen, Haatland, nummer 48

 

 

comparanten

naam

Berghuijs, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

Weerd, Aart Freriks van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer op het Haatland

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Aart Freriks van der Weerd, gevestigd op het erf het Meeuwenzand.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 20

I-573a

1600

25-02-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en where cum annexis

locatie

Kampen, Haatland, nummer 48

 

 

comparanten

naam

Jong, Isack Abrahams de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

Jong, Salomon de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

Weerd, Aart Freriks van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman op het Haatland

 

samenvatting

Comparanten  verklaren toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Aart Freriks van der Weerd, gevestigd op een huis op het Haatland en op zijn veestapel.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 21

I-573a

1601

26-02-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van roerende zaken

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bos, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Veehouder te Kampen

 

 

naam

Teune, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Boer te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jacob Teune diverse stuks vee, zoals omschreven in de akte, en diverse werktuigen voor een totaal bedrag van ƒ512.

Koper geeft het gekochte in bruikleen aan verkoper, mits hij goede verzorging garandeert en bij oproep het vee teruggeeft.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 22

I-573a

1602

26-02-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hoekman, Gerrit Klaasen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landbouwer te Kampen

 

naam

Bouwmeester, Elisabeth Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van Hoekman

 

naam

Kragt, Klaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landbouwer te Kampen

 

 

Naam

Bouwmeester, Hendrina Gerrit

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van Kragt

 

Naam

Vos, Gerrit Willems

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman op het Raas (Kampereiland)

En echtgenote Aaltje Jans van der Weerd

samenvatting

Comparanten verklaren toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving oorspronkelijk ten behoeve van Jan Schallenberg, grutter te Kampen, ten laste van Gerrit Willems Vos en diens echtgenote.

NB. Gerrit Hoekman meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 23

I-573a

1603

27-02-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 2 nummer 75

 

 

comparanten

naam

Nee, Gerrit van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Meester bakker te Kampen

 

naam

Wolff, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Wolff een bedrag van ƒ300 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn huis op de Burgwal, gekocht van Gerrit Geerrink.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 24

I-573a

1605

03-03-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Dijk, Evert Everts

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Hooiweger te Deventer

Mede namens zijn broer Derk Everts

 

naam

Beverwijk, Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Tapper te Kampen

Namens echtgenote Geertjen Jans

 

naam

Post, Louw

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Arbeider te Kampen

Namens echtgenote Jannigje Berend

 

Naam

Messeman, Jan Frans

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Voerman te Kampen

 

Naam

Koops, Louw

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Turfdrager te Kampen

Namens echtgenote Barendje Bartels

 

Naam

Bartels, Geesje

 

 

Functie

Bedroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Oosterwolde

Weduwe van Berend Hagen

 

Naam

Westerveld, Willem

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Dagloner te Oosterwolde

Namens echtgenote Geesjen Harm

 

Naam

Harms, Harmen

 

 

Funcgtie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Dagloner te Oldebroek

 

 

Naam

Harms, Brugjen

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Veehoudster te Oldebroek

Weduwe van Hendrik Groot

 

Naam

Hoorn, Jan van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Dagloner te Oldebroek

Namens echtgenote Fennigje Harms

 

Naam

Eerde, Albertus van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur-testamentair

Leraar hervormde gemeente te Oosterwolde

 

Naam

Rulder, Jan van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur-testamentair

Onderwijzer te Oosterwolde

samenvatting

Comparanten, allen erfgenamen van Jacob Dirks Messeman, zijn gedagvaard door Aart van Triest uit Elburg en Gerrit van Triest uit Zutphen voor de rechtbank van Arnhem, omdat laatstgenoemden het testament aanvechten; de executeurs zullen e.e.a. verdedigen en krijgen een volmacht van de erfgenamen om alles te doen wat daartoe noodzakelijk is.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 25

I-573a

1606

03-03-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Boerenwoning op het erf van de Geestelijkheid van Kampen

locatie

Kamperveen, Hogeweg

 

 

comparanten

naam

Hove, Willem Gerritsen ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Sleper te Kampen

 

naam

Westera, Wiechert Jacobsen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Kamperveen

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Wiechert Jacobsen Westera, gevestigd op een woning in Kamperveen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 26

I-573a

1607

10-03-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Land genaamd Giesberts of Lege Erf

locatie

Kamperveen, bij de Roskam, aan de  Noordwendige Dijk

 

 

comparanten

naam

Stuurop, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kampen

 

naam

Koers, Rutgert Albert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kamperveen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Rutgert Albert Koers zijn land in Kamperveen, hem toegekomen uit een boedelscheiding, voor een bedrag van ƒ4400.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 27

I-573a

1608

22-03-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Olthuijs, Anna Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Groenvrouw te Kampen

Weduwe van Frerik Gerritsen Oud

samenvatting

Testatrice verklaart tot haar erfgenamen te benoemen Gerrit en Aafjen Freriksen Oud en Freekjen Freriksen Oud uit Grotenbroek, in gelijke porties.

NB. testatrice meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 28

I-573a

1610

02-04-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Chevallier, Philippus Coenraad

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Werkman te Amsterdam

 

naam

Chevallier, Wilhelmina Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Amsterdam

Echtgenote van Harmen van Lennep

 

naam

Kuilman, Antje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Dienstbode te Amsterdam

Mede namens haar zuster Willemina Kuilman

 

Naam

Kamerman, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Daghuurder te Deventer

Mede namens Teunis Kamerman, Willemina Kamerman, Gerritje Kamerman

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Hendrikjen Kamerman weduwe van Jacob Aart Peereboom, laten de nagelaten boedel inventariseren. Naast de gebruikelijke goederen, zijn er ook waardepapieren en schulden.

N B. bijgevoegd de akten van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 29

I-573a

1611

03-04-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Langen, Johanna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Logementhoudster te Kampen

Weduwe van Jacob Groen

samenvatting

Testatrice verklaart als executeurs aan te stellen Sjoerd Hendrik Brugts, koopman en Adrianus van Tol, zonder beroep, beiden te Kampen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 30

I-573a

1612

05-04-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Chevallier, Philippus Coenraad

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Dienstbaar te Amsterdam

 

naam

Kuisman, Antje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Dienstmeid te Amsterdam

Mede namens  Willemina Kuisman

 

naam

Bondam, mr Pieter Christiaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

samenvatting

Comparanten, gerechtigd in de nalatenschap van Hendrikjen Kamerman weduwe Peerenboom, verklaren een volmacht te verstrekken aan mr Pieter Christiaan Bondam om namens hen op te treden in de afwikkeling ervan en alles te doen wat noodzakelijk is.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 31

I-573a

1613

07-04-1823

Mr G.J. van Wijhe

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

1. huis met stal

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 2 nummer 303

 

2. huis

 

Kampen, wijk 2 nummer 366

 

3. diverse stukken land

 

Mastenbroek, Kampen, Hattem

 

 

comparanten

naam

Schootten, Reinier van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

 

naam

Jongh, Gesina de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Pieter Cornelis Schorse

 

naam

Jongh, Hendrika de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun moeder/grootmoeder Gesina van Laar, weduwe van Hermen van Schootten, verzoeken om scheiding van de boedel, waarvan de waarde ƒ9240 bedraagt.

De notaris maakt de verdeling.

NB. details in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 32

I-573a

1613b

11-04-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Fricke, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Gepensioneerd luitenant-kolonel te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart een wijziging te willen aanbrengen in een legaat voor Maria Elisabeth Roquette van ƒ500. Zij zal dit pas ontvangen als de erfgenaam van testateur, Johanna Lucia Fricke, zal zijn overleden.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 33

I-573a

1614

14-04-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovenhofstraat, wijk 3 nummer ..

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Sint Jacobssteeg, wijk 3 nummer ..

 

3. een graf

 

Kampen, Sint Nicolaas of Bovenkerk, regel 3 nummer 303

 

 

comparanten

naam

Bondam, mr Pieter Christiaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

 

naam

Chevallier, Wilhelmina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Amsterdam

Echtgenote van Harmen van Lennep

 

naam

Chevallier, Philippus Coenraad

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Dienstbaar te Amsterdam

 

naam

Kuisman, Antje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Amsterdam

 

 

Naam

Kamerman, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Daghuurder te Deventer

Namens Willemina Kuisman uit Amsterdam

 

Naam

Kamerman, Teunis

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Timmermansgezel te Gorsel

En Willemina Kamerman uit Laren, Gerritje Kamerman uit Wilp

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Hendrikje Kamerman, weduwe Peereboom laten diverse vaste goederen openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Bieders zijn: Harmen Cornelis Berghuis: ƒ440 voor perceel 1; Lambertus de Waal: ƒ225 voor perceel 2 en Jannes Kuijlman ƒ0,60.

NB. bijgevoegd de akten van volmacht.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 34

I-573a

1615

18-04-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van vee

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Veen, Cornelis van ‘t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kampen

 

naam

Venema, Hendrik Jan Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Banketbakker te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Jan Jacob Venema enige koeien voor een bedrag van ƒ135. Koper geeft ze voorlopig in bruikleen aan verkoper, die zorg zal moeten dragen voor  voeding en verzorging.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 35

I-573a

1616

21-04-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Zie akte nummer 1614

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bondam,. Mr Pieter Christiaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

 

naam

Chevallier, Wilhelmina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Amsterdam

Echtgenote van Harmen van Lennep; mede namens Philippus Coenraad Chevallier, Antje en Willemina Kuisman

 

naam

Kamerman, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Daghuurder te Deventer

Mede namens Teunis, Willemina en Gerritje Kamerman

 

Naam

Best, Jacob

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Veehouder te Kampen

 

Naam

Arink, Gerhardus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Timmerman te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Hendrikje Kamerman, weduwe Peereboom, verklaren over te gaan tot de finale verkoop van het onroerend goed.

Koper van perceel 1 en 2 is Hermen van der Werf met een bod van ƒ919. Het 3e perceel blijft onverkocht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 20

I-573a

1617

22-04-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis en where met grutterij en winkel

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 1 nummer 78

 

2. een pakhuis met open plaats

 

Kampen, uitkomend op de Hofstraat, wijk 1 nummer 71

 

3. een stal

 

Kampen, Hofstraat, wijk 1 nummer 102

 

 

comparanten

naam

Schallenberg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Grutter / kruidenier te Kampen

samenvatting

Comparant wil enige vaste goederen openbaar laten verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte. Hoogste bieders zijn Marcus Davids Kronenberg en Jannes Kuijlman.

NB. Bijgevoegd inventarislijst grutterij.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 36

I-573a

1618

22-04-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Bouwland en bos

locatie

Wilsum, Zwijnsleger

 

 

comparanten

naam

Schoonhoven, Berend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Veehouder te Kampen

 

naam

Kraaijeveld, Diena

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Schoonhoven, Jan Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Niet vermeld

Zoon van verkopers

samenvatting

Comparanten verklaren dat bij de verkoop van een stuk grond aan hun zoon op 06-03-1820 een fout is gemaakt in de opgave van de grootte van het perceel. Alle details staan in de akte, die nu als bewijs dient voor de juiste afmetingen.

NB. comparanten melden niet te kunnen schrijven.

 

 


 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 37

I-573a

1619

25-04-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kniphorst, mr Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Procureur rechtbank te Assen

 

naam

Gratama, mr Sibrand

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Lid rechtbank te Assen

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, verklaart comparant toestemming te geven tot het opheffen van diverse hypothecaire inschrijvingen te Zwolle ten gevolge van de transcriptie van een akte van verkoop dd 25-07-1822 gepasseerd voor mr G. J. van Wijhe.

NB. bijgevoegd een gewaarmerkte kopie van een akte uit Assen, met meerdere details.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 38

I-573a

1620

26-04-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en where met hooibergen en schuren op erve de Kranenberg

locatie

Kampen, Zwartendijk, letter B nummer 13

 

 

comparanten

naam

Marius, Frederik Carel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Rentenier te Kampen

 

 

naam

Stuurop, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kampen

 

naam

Westera, Jantjen Jacobs

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Stuurop en diens echtgenote, gevestigd op hun huis op erve de Kranenberg.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 39

I-573a

1621

28-04-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 1 nummer 78

 

2. pakhuis met open plaats

 

Kampen, uitkomende in de Hofstraat, wijk 1 nummer 71

 

3. een stal

 

Kampen, Hofstraat, wijk 1 nummer 102

 

 

comparanten

naam

Schallenberg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Grutter te Kampen

 

naam

Schallenberg, Johannis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

naam

Schallenberg, Jacoba

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van Harmen van Assen

 

Naam

Schallenberg, Jannetje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van Martinus Buisman

 

Naam

Schallenberg, Femma Margrieta 

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzondergheden

Verkoopster

Fabrikante te Kampen

Weduwe Scheltema

 

Naam

Schallenberg, Jansje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

 

Naam

Brom, Rijk

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Amersfoort

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Rijk Brom hun huis op de Oudestraat met een pakhuis voor een bedrag van ƒ3000; tevens een stal in de Hofstraat voor ƒ225.

Verder is verkocht alle mobilia behorende tot de grutterij voor een bedrag van ƒ1100.  Er rusten nog verplichtingen op de percelen ten behoeve van Richard Andreas Ludolphie Nobel en Fredrik Romijn.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 40

I-573a

1622

29-04-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Haverkamp, Harmen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Kostkoper in het Buiten Proveniershuis te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart tot zijn enige erfgenamen te benoemen Willem van Steenhuijsen en Jannigjen Egberts uit IJsselmuiden. Tot executeurs stelt hij aan Adrianus van Tol en Reinier van Schootten. 

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 41

I-573a

1624

30-04-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Een stuk groenland genaamd de Weerd

locatie

Genemuiden, op de Zwarten Oord, tussen de Oostermaten en Alberts

 

 

comparanten

naam

Netjes, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Genemuiden

 

naam

Bouwmeester, Hendrina Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Boerin te Kampen

Weduwe van Gerrit Aaltsen Prins, hertrouwd met Klaas Klaasen Kragt

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de minderjarige kinderen van Hendrina Gerrits Bouwmeester uit haar eerste huwelijk een bedrag van ƒ1500 tegen 4Ό  procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn stuk groenland in Genemuiden.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 42

I-573a

1625

01-05-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. huis, where en hof

locatie

IJsselmuiden, Nieuweweg, nummer 87

 

2. een stukje hofland

 

IJsselmuiden, Oosterholtsesteeg, tussen van der Kamp en Westendorp

 

 

comparanten

naam

Wesenberg, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te IJsselmuiden

 

naam

Wesenberg, Gerrigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

IJsselmuiden

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Kolk, Barteld van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Veerschipper te Kampen

 

Naam

Kiers, Elisabeth

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Barteld van der Kolk en diens echtgenote een bedrag van ƒ700 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand gelden enige vaste goederen in IJsselmuiden.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 43

I-573a

1627

05-05-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en where met hof en boomgaard

locatie

Brunnepe, tussen Wilbers en Top

 

 

comparanten

naam

Werff, Piet

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Schipper / koopman te Kampen

 

naam

Beldt, Hermen Lubberts

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Arbeider te Brunnepe

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Hermen Lubberts Beldt, gevestigd op een huis in  Brunnepe.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 44

I-573a

1628

06-05-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 301

 

2. een pakhuis met een kamer met raam en een grutterij erachter

 

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 302(?)

 

 

comparanten

naam

Linthorst, Berend Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Grutter te Kampen

 

naam

Lindeboom, Anganieta

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

samenvatting

Comparanten willen enige percelen openbaar verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte.

Hoogste bieders zijn Teunis Jansen van Gelder en Jannes Kuijlman.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

45

I-573a

1629

09-05-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Mullder, Dirk Louwrens

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Daghuurder te Kamperveen

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Jannigje Gerrits tot zijn erfgename te benoemen; bij haar vooroverlijden is alles voor de hervormde kerk te Kamperveen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 46

I-573a

1630

13-05-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

Zie akte 1628, perceel twee

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Lindeboom, Evert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Koopman te Heino

samenvatting

Comparant verklaart het bod van ƒ900 gedaan door Jannes Kuijlman te willen verhogen tot ƒ1500. Het betreft de inzet van vaste goederen zoals vermeld in akte nummer 1628.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 47

I-573a

1631

13-05-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Zie akte nummer 1628

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Linthorst, Berend Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Grutter te Kampen

 

naam

Lindeboom. Anganieta

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Heerde, Gerrit van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Koopman te Kampen

 

Naam

Heerde, Willem van

 

 

Functie

Bderoep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Finale verkoop van de ingezette percelen. Evert Lindeboom verhoogt alsnog zijn bod op perceel nummer 2 tot ƒ1700.

Het eerste perceel wordt gekocht door Jannes Kuijlman voor ƒ1100; op basis van artikel 13 van de voorwaarden wordt Evert Lindeboom bedankt voor zijn bod en blijft het perceel onverkocht.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 48

I-573a

1632

14-05-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Een jachtschip

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Toeter, Floris Alberts

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schipper op Schokland

 

naam

Werff, Piet

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

naam

Rijkx, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Banketbakker te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Piet Werff en Hendrik Rijkx een bedrag van ƒ400 tegen 6 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn jachtschip met zeil en treil.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 49

I-573a

1633

15-05-1823

Mr G. J. van Wijhe

Soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

Onr.goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 1 nummer 49

 

 

comparanten

naam

Bosch, Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Veehouder te Kampen

 

naam

Jans, Gerrigje Rend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Wolff, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jacob Wolff hun huis Achter de nieuwe Muur voor een bedrag van ƒ425.

NB. verkopers melden niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 50

I-573a

1634

22-05-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, hof en berg

locatie

Brunnepe, St. Nicolaasdijk nummer 38

 

 

comparanten

naam

Krips, Davod

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Brunnepe

 

naam

Wiechers, Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Brunnepe

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Beld, Marrigje Willems van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Boerin te Brunnepe

Weduwe van Arend Dekker

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Marrigje Willems van der Beld een bedrag van ƒ100 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis in Brunnepe.

Nb. de vrouwelijke comparanten melden niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 51

I-573a

1635

21-05-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, where en grutterij in de steeg

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, hoek Engesteegje

 

 

comparanten

naam

Fels, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Meester zilversmid te Kampen

 

naam

Rooij, Hendrina de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

samenvatting

Comparant, voogd over de kinderen van de weduwe M. Oostenrijk, verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Hendrina de Rooij en gevestigd op een huis Achter de nieuwe Muur.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 52

I-573a

1636

22-05-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, wijk 1 nummer 211

 

 

comparanten

naam

Brimkes, Albertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Voerman te Kampen

 

naam

Hulsen, Gerridina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Hulsen, Dirk van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Kleermaker te Kampen

 

Naam

Harms, Willemina

 

 

Fiunctie

Beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Dirk van Hulssen en diens echtgenote een bedrag van ƒ500 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis in wijk 1.

NB. schuldenaar meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 53

I-573a

1637bis

30-05-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Oud, Jan Gerritsen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Zb te Kampen

Wonend in wijk 3 nummer 5

samenvatting

Testateur verklaart zijn neef Gerrit Freriksen Oud tot zijn erfgenaam te benoemen.

NB. in de kantlijn genoteerd: overleden 12 april 1837.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 54

I-573a

1638

07-06-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Berg, Albertus van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Boer te IJsselmuiden

samenvatting

Testateur verklaart legaten te schenken aan Antoni, Jannes, Hendrikjen, Janna, Egbert en Willemina van den Berg,

Als enige erfgename noemt hij zijn echtgenote Geertje Damman; als executeurs Egbert Schallenberg en Jannes Ridderinkhof.

NB. testateur meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 55

I-573a

1638bis

24-05-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 3 nummer 69

 

 

comparanten

naam

Gelder, Jannigjen van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Machiel Nieuwenburg

 

naam

Klijn, Aagje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Koopvrouw te Amsterdam

 

naam

Beumer, Johannes Lambertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmerman te Kampen

 

naam

Reijners, Hendrina Elisabeth

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzondxerheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben een schuldvordering groot ƒ600 tegen 5 procent aan Aagje Klijn ten laste van Johannes Lambertus Beumer en diens echtgenote, gevestigd op een huis op de Oudestraat.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 56

I-573a

1639

11-06-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met grutterij

locatie

Kampen, Oudestraat, t.o. de Koldenhovesteeg

 

 

comparanten

naam

Woude, Egbert van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Rentenier te Kampen

 

naam

Schallenberg, Egbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zb te Kampen

 

naam

Nieuwhout, Anna Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Egbert Schallenberg en diens echtgenote, gevestigd op een huis op de Oudestraat.

De vordering is hem, comparant, toegekomen uit een erfenis van Jacob van Eijken.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 57

I-573a

1640

14-06-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met leerlooierij

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 1 nummer 276

 

 

comparanten

naam

Altergodt, Maria Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Weduwe van Johan Karel Diehl

 

naam

Diehl, Johan Karel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Leerlooier te Kampen

 

naam

Diehl, Maria Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

 

Naam

Diehl, Anna Maria

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

 

Naam

Berg, Theodorus van den

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Leerkoper te Amsterdam

Fa. Van den Berg en Zoon

samenvatting

Comparanten, allen erfgenamen van Johan Karel Diehl, verklaren schuldig te zijn aan Theodorus van den Berg een bedrag van ƒ440 tegen 5 procent per jaar. Als onderpand geldt hun huis met leerlooierij, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van de Heer van Meurs.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 58

I-573a

1641

14-06-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

1. huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 1 nummer 48

 

2. een stal

 

Kampen, Hofstraat, wijk 1 nummer 102

 

3. een pakhuis met woonhuis

 

Kampen, Hofstraat, wijk 1 nummer 103

 

 

comparanten

naam

Romeijn, FrederIK

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Deventer

 

 

naam

Schallenberg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Schallenberg, gevestigd op diverse vaste goederen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 59

I-573a

1642

19-06-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis met hof en where

locatie

IJsselmuiden, op de Zandberg

 

 

comparanten

naam

Boksen, Jan Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Zb te Kampen

 

naam

Dooren, Hermen Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Meester kuiper te Kampen

 

naam

Kattenberg, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te IJsselmuiden

samenvatting

Comparanten, als executeurs van de nalatenschap van Geertje Willems van Schellen, verklaren toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jacob Kattenberg, gevestigd op een huis in IJsselmuiden.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 60

I-573a

1643

19-06-1823

M,r G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, where en hof

locatie

IJsselmuiden, Zandberg nummer 25

 

 

comparanten

naam

Kattenberg, Jacob Albers

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te IJsselmuiden

 

naam

Woude, Engeltje van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Grafhorst(?)

Minderjarig

 

naam

Woude, Reint van der - junior

 

 

functie

beroep/woonpl

bijzonderheden

Voogd

Burgemeester van Grafhorst te Grafhorst

Namens zijn dochter

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Engeltje van der Woude een bedrag van ƒ500 tegen 5 procent per jaar. Als onderpand geldt zijn huis op de Zandberg te IJsselmuiden.

NB. schuldenaar meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 61

I-573a

1644

19-07-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

1. drie morgen land genaamd Geesjesland

locatie

Mastenbroek, aan de Riksteeg

 

2. een stuk hooiland genaamd het Busjesland

 

Mastenbroek, aan de Riksteeg in het Lammetjes Slag

 

3. een stuk groenland met een haag

 

Mastenbroek, in het Lammetjes Slag

 

4. een stuk land

 

Mastenbroek, in het Lammigjes slag

 

 

comparanten

naam

Marius, Frederik Carel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Arts te Kampen

 

naam

Hollander, Lammert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veenbaas  te IJsselmuiden

 

naam

Eijsink, Janna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

IJsselmuiden

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot opheffing tot een bedrag van ƒ1300 van een hypothecaire inschrijving ten laste van Lammert Hollander en diens echtgenote, zodat bovengenoemde vaste goederen uit alle verband kunnen worden ontslagen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 62

I-573a

1645

23-06-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 1 nummer 62

 

2A. huis, erf en where

 

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 1 nummer 122

 

2B. huis, erf en where

 

Kampen, t.o. plein van de Munt, wijk 1 zonder nummer

 

3. huis, erf en where

 

Kampen, Bregittenkerkhof, wijk 1 nummer 291

 

4. huis en where

 

Kampen, Bregittenkerkhof, wijk 1 nummer 290

 

5. huis, erf en where

 

Kampen, Cellebroedersweg, wijk 1 nummer 334

 

6. huis, erf en where

 

Kampen, Hanensteeg, wijk 2 nummer 32

 

7. huis en where

 

Kampen, Hanensteeg, wijk 2 nummer 33

 

8. huis en where

 

Kampen, Groenestraat, wijk 2 nummer 34

 

9. huis en where

 

Kampen, Vloeddijk, wijk 2 nummer 58

 

10. huis en where

 

Kampen, Engesteegje, wijk 2 nummer 25

 

11. huis en where

 

Kampen, Hofstraat, wijk 2 nummer 207

 

 

comparanten

naam

Baaij, Elisabeth

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgeefster

Kruidenierster te Kampen

Weduwe van Daniel Wendeler

 

naam

Kein, Matthijs

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Niet vermeld

samenvatting

Comparante wil diverse percelen openbaar laten verkopen.

De voorwaarden, door opdrachtgeefster eigenhandig geschreven, zijn niet bijgevoegd zoals in de akte staat vermeld.

Zie verder akte nummer 1647.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 63

I-573a

1646

26-06-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Noorle, Anna Maria van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe Naraad – Boven Proveniershuis

samenvatting

Testatrice verklaart legaten te schenken aan Johanna Christina en Johanna Margaretha van Noorle; bij hun vooroverlijden aan hun nichten Jacoba Maria en Sara Christina van Noorle; verder aan Jasper Cornelis Piera.

Tot erfgenamen benoemt zij Johanna Christina en Adrianus van Noorle en Elisabeth Johanna Sijpkens geboren Naraad.

Tot executeurs benoemt zij Jasper Cornelis Piera.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 64

I-573a

1647

07-07-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Zie akte nummer 1645

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Baaij, Elisabeth

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgeefster

Kruidenierster te Kampen

Weduwe van Daniel Wendeler

 

naam

Kein, Matthijs

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Niet vermeld

samenvatting

Men gaat over tot de finale verkoop van de in akte nummer 1645 vermelde percelen.

Perceel 1, 2A en 4: blijven onverkocht; perceel 2B:  ƒ150 door Hermen Riesberg; perceel 3: ƒ575 door dezelfde; perceel 5: ƒ200 door Hendrika van der Sande; perceel 6: ƒ101 door Dirk Kuipers; perceel 7: ƒ107 door Johan Hermen Riesberg; perceel 8: ƒ173 door David de Wilde; perceel 9: ƒ259 door Gerrit Verdam; perceel 10: ƒ241 door dezelfde; perceel 11: ƒ600 door Joseph van Kessel.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

65

I-573a

1647bis

02-07-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat. wijk .. nummer .., tussen Nijman en verkoper

 

 

comparanten

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Gedeputeerde Overijssel en koopman te Kampen

 

naam

Mulder, Cornelis Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zb te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Jacobus Mulder een huis op de Oudestraat voor een bedrag van ƒ1400. Verkoper verbindt zich om de ramen in zijn achterhuis dicht te laten metselen en geen nieuwe ramen in die gevel te laten maken.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 66

I-573a

1648

12-07-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. een stuk groenland

locatie

Zwolle, in de Krommersteeg

 

2. een houthaag

 

IJsselmuiden, tussen de Koekoek en het Zwijnsleger

 

3. een kamp groenland

 

Zwollerkerspel, in de Rijkssteeg

 

4. twee kampen weideland

 

IJsselmuiden, aan de Trekvaart, tussen Pastoor en de Geestelijkheid van Kampen

 

 

comparanten

naam

Eijsink, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Turfmaakster te IJsselmuiden

Weduwe van Lambert Hollander

 

naam

Coopsen, Philippus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Kampen

 

naam

Carsten, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van schuldeiser

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Philippus Coopsen en diens echtgenote een bedrag van ƒ500 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand gelden diverse vaste goederen waarop nog een verplichting  rust ten behoeve van Frederik Carel Marius.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 67

I-573a

1649

16-07-1823

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 271

 

 

comparanten

naam

Boer, Aaltje de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Weduwe van Jean Ferdinand du Mesnil de l’Estrille

 

naam

Sels, Arie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Gepensioneerd generaal te Kampen

 

naam

Mesnil de l’ Estrille, Johan Wilco du

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Luitenant ter zee wonend te Kampen

 

Naam

Bondam, mr Pieter Christiaan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden