terug naar inhoud

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

1

I-573b

1687

19-02-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 255

 

 

comparanten

naam

Voigt, Joannes Petrus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Gepensioneerd majoor te Kampen

 

naam

Waal, Lambertus de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Meester timmerman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Lambertus de Waal een bedrag van 500 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn huis in de Buitennieuwstraat.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

2

I-573b

1688

19-02-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Vegt, Oosten van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Bleker te IJsselmuiden

samenvatting

Testateur, ziek te bed liggend, verklaart zijn tweede vrouw Hendrikje Arink het gedeelte waarover vrij beschikt kan worden te schenken; hij heeft verder nog kinderen uit zijn eerste huwelijk met Christina de Haase.

Tot executeur benoemt hij Jan Jansen Heuijer.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

3

I-573b

1689

24-02-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk groenland

locatie

Kamperveen, Hogeweg, nummer 125 t/m 130

 

 

comparanten

naam

Romeijn, Fredrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Deventer

 

naam

Veen, Pieter van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Beurtschipper te Kampen

 

naam

Rijssen, Aaltje Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Pieter van der Veen en diens echtgenote een stuk groenland in Kamperveen, indertijd gekocht van Jan Schallenberg, voor een bedrag van 700.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

4

I-573b

1690

01-03-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Uitleen van vee

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Turssien, Jacob Albers

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Uitlener

Landbouwer te Hattemerbroek

 

naam

Roskam, Dirk

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Ontvanger

Landbouwer te Kamperveen

samenvatting

Comparant verklaart in de melk gegeven te hebben aan Dirk Roskam diverse stuks vee, geschat op een waarde van 150, voor een periode van 3 jaar. Ontvanger zal daarvoor jaarlijks 15 betalen, het vee verzorgen en voeden, maar hij profiteert van de melk, de kalveren en de mest.

Details in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

5

I-573b

1692

20-03-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 2 nummer 43

 

 

comparanten

naam

Vos, Wolter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Mandenmaker te Kampen

 

naam

Dijk, Geert van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Winkelier te Kampen

 

naam

Regenten van het Aalmoezeniershuis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgevers

Voogden te Amsterdam

Over de kinderen van Jan Merk en Geertje van Wilsem

samenvatting

Comparanten, executeurs in de boedel van Egbertjen Jans weduwe van Harmen van Wilsem, verklaren de nagelaten boedel te willen inventariseren. Het betreft kleding en meubilaire goederen, enige schuldbekentenissen en schulden; een voordelig saldo van 1331,89.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

6

I-573b

1693

29-03-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where met tuin, stal en uitgang

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 291

 

 

comparanten

naam

Ingen, Geertrui van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe Stennekes

 

naam

Diepen, Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Jan van Diepen haar huis op de Oudestraat voor een bedrag van 1600.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

7

I-573b

1694

30-03-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Gockinga, Arnoldina Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

Echtgenote van Richard Andreas Ludolphie Nobel

 

naam

Nobel, Richard Andreas Ludolphie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Grondeigenaar te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren de gegeven volmachten aan F. W. Thorbecke en G. ten Cate in Batavia in te trekken; nu willen zij een volmacht verstrekken aan J. Schill, P. van Hoek en J. G. Hartman, allen wonend in Batavia, om namens hen op te treden, speciaal om rekenschap te vragen aan de Heren Johannes Siberg en Johannes Ekenholm van de door hen beheerde kapitalen.

Meer details in de akte.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

8

I-573b

1695

31-03-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Rijkx, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Banketbakker / winkelier te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart n vierde gedeelte van zijn nalatenschap te schenken aan zijn echtgenote Petronella Helena Bruijnsteen en haar n vierde gedeelte in vruchtgebruik te geven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

9

I-573b

1696

31-0301824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

N.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bruijnsteen, Petronella Helena

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderh eden

Testatrice

Kampen

Echtgenote van Hendrik Rijkx

samenvatting

Testatrice verklaart n vierde gedeelte van haar nalatenschap in eigendom en n vierde gedeelte in vruchtgebruik te geven aan haar echtgenoot.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

 

notaris

 

10

I-573b

1697

23-04-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 386

 

 

comparanten

naam

Bekkers, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Meester schoenmaker te Kampen

 

naam

Eenschoten, Wijnand

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Klompenmaker te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Wijnand Eenschoten zijn huis op de Oudestraat voor een bedrag van 1050. Verkoper mag nog twee maanden gratis in het huis wonen. Er rusten nog verplichtingen op het perceel ten behoeve van Engbert van der Woude, de weduwe Middelburg en de weduwe Moviat, die door koper worden overgenomen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

11

I-573b

1699

13-05-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van een schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, where met stal en achteruitgang

locatie

Kampen, wijk 3 nummer 68

 

 

comparanten

naam

Rokes, Maria Grada

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kostkoopster Buiten Proveniershuis te Kampen

Weduwe van Jan Berend Maurits Eman

 

naam

Woude, Engbert van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zb te Kampen

 

 

naam

Engelen, Gerrit Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Bakker te Kampen

En echtgenote Maria Polman

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Engbert van der Woude een schuldbekentenis, nu groot 700 tegen 5 procent en nu ten laste van Gerrit Jan Engelen en diens echtgenote, gevestigd op een huis in wijk 3.

Meer details in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

12

I-573b

1702

21-05-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Het Bouwmeesters erf

locatie

Kampen, Zwartendijk

 

 

comparanten

naam

Stuurop, Gerrigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van Wijnand Eenschoten

 

naam

Eenschoten, Wijnand

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Klompenmaker te Kampen

 

naam

Jong, Cornelis de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Meester broodbakker te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Cornelis de Jong hun aandeel in het Bouwmeesters erf, afkomstig uit een boedelscheiding, voor een bedrag van 100.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

13

I-573b

1703

23-05-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en where met grutterij

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 301

 

 

comparanten

naam

Nobel, Richard Andreas Ludolphie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Grondeigenaar te Kampen

 

naam

Laan, Chatharina van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Haarlem

Weduwe van Jan Ambrosius Hoorn

 

naam

Burchardt, Wijnand Ehrentflied

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Arts te Langeraar

Weduwnaar van Anna Agnes Hoorn

 

Naam

Tijdeman, mr Hendrik Willem

 

 

Functie

Berfoep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Hoogleraar te Leiden

Echtgenoot van Marianna Mathilde Hoorn

 

Naam

Hoorn, Willem Lodewijk

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Ontvanger te Noordwijkerhout

Namens Jan Anthonie Hoorn, Louisa Adriana Hoorn

 

naam

Linthorst, Berend Hendrik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Grutter te Kampen

En echtgenote Aganita Lindeboom

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jan Ambrosius Hoorn, verklaren toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Berend Hendrik Linthorst en diens echtgenote, gevestigd op een huis op de Oudestraat.

NB. bijgevoegd drie akten van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

Datum

notaris

 

14

I-573b

1705

24-05-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Woonhuis

locatie

Kampen, Oudestraat, tussen W. Pastoor en W. Rijks

 

 

comparanten

naam

Rijzeveld, Magdalena

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Willem van Romunde

 

naam

Rhoden, Willem Steven van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Roededrager te Kampen

 

naam

Galen, Anna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparante verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Willem Steven van Rhoden en diens echtgenote, gevestigd op een huis op de Oudestraat. Oorspronkelijk was de schuldbekentenis opgesteld ten behoeve van Joannes van Delden en Maria Haak.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

15

I-573b

1706

24-05-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en erve

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 3 nummer 87

 

 

comparanten

naam

Ketelaar, Anthonie Franciscus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Grutter te Wijhe

 

naam

Ramaker, Jannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Logementhouder te Spoolde

 

naam

Hamelen, Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Huzaar in vreemde dienst te ..

 

Naam

Leembroek, Bernardus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Meester timmerman te Kampen

samenvatting

Namens hun opdrachtgever verklaren comparanten verkocht te hebben aan Bernardus Leembroek een huis op de Oudestraat voor een bedrag van 300. Koper heeft het recht van uitwatering over het buur-perceel nummer 99.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

16

I-573b

1707

25-05-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Hoope Teuniszoon, Jan ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Winkelier te Kampen

 

naam

Hoeve, Jannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Voerman te Elburg

Namens echtgenote Geertje ten Hoope

samenvatting

Comparanten, gerechtigd in de nalatenschap van hun oom Reijer Teunissen, verklaren de nagelaten boedel te laten inventariseren; deze bevindt zich ten huize van Aart Kloek, landman te IJsselmuiden en bevat meubilaire goederen, kleding en schulden; de voordelige staat van de boedel bedraagt 290,24.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

17

I-573b

1708

27-05-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, hof en where

locatie

Wilsum, nummer 8

 

2. een stuk groenland genaamd het Tabaksland

 

Wilsum, tussen Wilsum, van Vilsteren en Fixe

 

3. een stuk groenland genaamd het Morgentje

 

Wilsum, tussen de burgers van Wilsum, de stad en van Vilsteren

 

4. het Doorschot

 

Wilsum, tussen de weg, de Velde de IJssel en Rotman

 

5. een stuk bouwland voor het huis

 

Wilsum, tussen de Willemerweerd, Kloek, de Wilsummerweg en Kloek

 

6. een stuk grond achter het huis

 

Wilsum, tussen Schipper, de gouverneur Bentinck, Wijnbelt en het huis

 

 

comparanten

naam

Velde Harssenhorst, Willem de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Landman te Wilsum

 

samenvatting

De akte bevat de voorwaarden waarop diverse vaste goederen openbaar verkocht zullen worden in de gemeente Wilsum.

NB. opdrachtgever meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

18

I-573b

1709

28-05-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Genesis, Albertje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kostkoopster Buiten Proveniershuis te Kampen

Echtgenote van Herman Dahlbom

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot het vruchtgebruik van haar goederen te geven; het eigendom aan Harm Genesis te Rotterdam, Aaltje Genesis te Ouderkerk en Karst Genesis te Deventer.

Zij behoudt zich het recht voor eventueel nog legaten te schenken.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

19

I-573b

1710

28-05-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Dahlbom, Herman

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Kostkoper Buiten Proveniershuis te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart aan zijn vrouw Albertje Genesis het vruchtgebruik van zijn goederen te schenken; het eigendom is voor Herman Pieter Elpertink te Amsterdam. Hij behoudt zich het recht voor alsnog legaten te schenken.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

20

I-573b

1711

01-06-18242

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Zie akte nummer 1708

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Velde Harssenhorst, Willem de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Landman te Wilsum

 

naam

Wilde, David de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Koopman te Kampen

samenvatting

Inzet van de te veilen goederen. Hoogste bieder is David de Wilde met een bod van 1275.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

21

I-573b

1713

10-06-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 1 nummer 115

 

 

comparanten

naam

Bosman, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Veehouder te Kampen

Weduwnaar van Anna Jans

 

naam

Schootten, Reinier van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Raadsman

Niet vermeld

 

naam

Oever, Jan van t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Taxateur

Kampen

samenvatting

Comparant laat de boedel inventariseren na het overlijden van zijn echtgenote. Naast de gebruikelijke zaken, meubilair en kleding, zijn er enige schuldbekentenissen, een huis en schulden. De voordelige staat van de boedel bedraagt 1505,06.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

22

I-573b

1714

14-06-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

1. Huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 3 nummer 209

 

2. huis met annexis en wei- en hooiland genaamd Wester ronde Blesse

 

Steenwijkerwold,

 

3. een stuk hooiland

 

Giethoorn,

 

 

comparanten

naam

Wijck, Willem Dirk baron van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

2e luitenant infanterie te Alkmaar

mede als curator over zijn broer Jacob

 

naam

Wijck, Jacob Isaac Barnard Godefridus baron van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

n.v.t.

vermist

 

naam

Wijck, Berend Hendrik baron van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Rentenier te Kampen

Weduwnaar van Eleonora Sophia Franssen

 

Naam

Wijck, Adriana barones van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zwolle

Echtgenote van Martinus Rodi de Loo

 

Naam

Wijck, Annette Gesina barones van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

Naam

Wijck, Fredrik Hendrik Gerrit Jan baron van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

2e luitenant infanterie te Amsterdam

vertegenwoordigd door Willem Dirk

 

Naam

Meulen, Arend van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Taxateur

Dienaar van justitie te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun moeder / echtgenote Eleonora Sophia Franssen, laten de boedel inventariseren.

Uitgebreide beschrijving; behalve meubilair, huisraad en kleding is er sprake van vaste goederen en juwelen, schuldbekentenissen en schulden. De voordelige staat van de boedel bedraagt 20.772,29.

NB. bijgevoegd de akten van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

23

I-573b

1715

15-06-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Zie akte nummer 1708

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Velde Harssenhorst, Willem de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Landman te Wilsum

 

naam

Wilde, David de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

naam

Robijns, H.

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Meester timmerman te Kampen

 

Naam

Kroonenberg, Gompers

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Finale verkoop van de vaste goederen beschreven in akte nummer 1708. Koper wordt David de Wilde met een bod van 1475.

NB. borg Kroonenberg meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

24

I-573b

1716

21-06-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

Adres testatrice

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 109

 

 

comparanten

naam

Daalen, Geesje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

samenvatting

Testatrice verklaart haar neef Gerrit van Daalen tot haar erfgenaam te benoemen en bij diens vooroverlijden zijn echtgenote Hendrika van Gelder.

 

 


 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

25

I-573b

1717

22-06-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, tussen Jacob van de Wetering en het Buitenkerkhof

 

 

comparanten

naam

Hulsen, Dirk van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Meester kleermaker te Kampen

 

naam

Harms, Willemina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

Echtgenote van schuldeiser

 

naam

Linthorst, Berend Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Grutter te Kampen

 

Naam

Lindeboom, Agnieta

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparanten verklaren toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Berend Hendrik Linthorst en diens echtgenote, gevestigd op een huis op de Oudestraat.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

26

I-573b

1718

22-06-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis met grutterij, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 301

 

 

comparanten

naam

Lindeboom, Evert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Heino

 

naam

Linthorst, Berend Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Grutter te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Berend Hendrik Linthorst, gevestigd op een huis op de Oudestraat.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

27

I-573b

1720

01-07-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

Adres testateur

locatie

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 262

 

 

comparanten

naam

Frewel, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Koopman te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart een legaat te schenken aan zijn dienstmaagd Berendina Weghuijs. Tot zijn erfgename benoemt hij zijn dochter Mietje Frewel.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

28

I-573b

1721

05-07-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Uitleen van vee

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Lamberts, Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Uitlener

Landman te Kampen

 

naam

Stuurop, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Ontvanger

Landman te Kamperveen

samenvatting

Comparant verklaart diverse stuks vee in de melk te hebben gegeven aan Hendrik Stuurop voor onbepaalde tijd; de waarde van het vee bedraagt 202,50. De ontvanger betaalt jaarlijks 20 en wordt gehouden het vee te voeden en te verzorgen, maar mag de mest en de melk zelf gebruiken.

Meer details in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

29

I-573b

1722

06-07-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Lamberts, Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Landman te Kampen

 

naam

Koers, Rutgert Albers

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Landman te Kamperveen

 

naam

Winsum, Egberts van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Niet vermeld

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever heeft de notaris een afschrift van de akte (zie nummer 1721) die opdrachtgever heeft gepasseerd met Hendrik Stuurop, gegeven aan Rutgert Albers Koers in zijn kwaliteit van voogd over Peter Stuurop. Hij, Rutgert Koers, wordt verzocht zijn mede-voogd Egberts van Winsum hiervan in kennis te stellen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

30

I-573b

1723

10-07-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Jans, Dirkje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Schokland

Echtgenote van Tijmen Jacobs Visscher

samenvatting

Testatrice verklaart het vruchtgebruik van haar goederen te vermaken aan haar echtgenoot; het eigendom is bestemd voor Pieter Jansen Ham en bij vooroverlijden voor diens moeder Annietje Peters Tromp.

NB. zij meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

31

I-573b

1724

10-07-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Visscher, Tijmen Jacobs

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Visser op Schokland

samenvatting

Testateur verklaart het vruchtgebruik van zijn nalatenschap te schenken aan zijn echtgenote Dirkje Jans; het eigendom is bestemd voor Pieter Jansen Ham, bij diens vooroverlijden voor zijn moeder Annietje Pieters Tromp.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

32

I-573b

1725

16-07-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis,erf en where

locatie

Kampen, Geerstraat, hoek Nieuwstraat, wijk 1 nummer 108

 

 

comparanten

naam

Groen, Klaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schipper te Kampen

 

naam

Dam, Gerritje ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Dam, Antonie ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Loods te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun vader / schoonvader Antonie ten Dam een bedrag van 100 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis in de Geerstraat, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van Anna Moesbergen, weduwe van Gerhard van Sande. Verder verklaren comparanten diverse meubilaire goederen te hebben verkocht aan hun vader / schoonvader voor een bedrag van 120,80 (lijst in de akte), die door Antonie ten Dam aan comparanten, zijn kinderen, in bruikleen worden gegeven.

NB. schuldeiser meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

33

I-573b

1726

19-07-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Dalfsen, Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Veehouder te Genemuiden

 

naam

Dalfsen, Truitje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

Echtgenote van Hendrik van der Belt

 

naam

Barends, Theodorus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Boekhandelaar te Harderwijk

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Theodorus Barends om namens hen op te treden in het afwikkelen van de nalatenschap van Hermanus Bogt of Bugt, predikant te Doornspijk en alles te doen wat daartoe noodzakelijk is.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

34

I-573b

1727

20-07-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 137

 

 

comparanten

naam

Ramaker, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schout bij nacht te Kampen

 

naam

Kroese, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Witteveen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Maria Kroese zijn huis in de Buitennieuwstraat voor een bedrag van 400.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

35

I-573b

1728

27-07-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

Adres testatrice

locatie

Kampen, Hofstraat, wijk 3 nummer 138

 

 

comparanten

naam

Berg, Maria van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Hendrik Pastoor

samenvatting

Testatrice verklaart legaten te schenken aan het Arme Gereformeerde Kinderhuis, de Armenstaat te Kampen, aan haar nichten Naatje en Eva Verink, aan Maria van Dijk en aan Dina Slim. Tot erfgenaam benoemt zij haar schoonzoon Hendrik van Dijk Janszoon, die zij daarbij verplicht jaarlijks aan Gerrit Kortenhorst een bedrag uit te betalen tijdens diens leven en eventueel aan diens vrouw.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

37

I-573b

1729

27-07-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en erf

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 137

 

 

comparanten

naam

Ingen, Johannes Jacobus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Regent Groot Burgerweeshuis

Advocaat te Kampen

 

naam

Broese, Joachim Adolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Regent Groot Burgerweeshuis

Koopman te Kampen

 

naam

Ramaker, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

 

Naam

Kroese, Johanna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparanten, als regenten van het Groot Burgerweeshuis, verklaren toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Ramaker en diens echtgenote, gevestigd op een huis in de Buitennieuwstraat.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

38

I-573b

1730

19-08-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Dam, Antonie ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Werkman te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart n vierde gedeelte van zijn nalatenschap in vruchtgebruik en n vierde gedeelte in eigendom te schenken aan zijn echtgenote Hendrika Johanna Moesbergen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

39

I-573b

1731

19-08-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Moesbergen, Hendrika Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Antonie ten Dam

samenvatting

Testatrice verklaart n vierde gedeelte van haar nalatenschap in vruchtgebruik en n vierde gedeelte in eigendom te schenken aan haar echtgenoot.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

40

I-573b

1732

08-06-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Groenestraat, wijk 2 nummer 34

 

 

comparanten

naam

Wilde, David de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Hove, Willem Gerritsen ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Sleper te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Willem Gerritsen ten Hove zijn huis in de Groenstraat, gekocht van Elisabeth Baaij, voor een bedrag van 100.

NB. datum akte mogelijk fout.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

41

I-573b

1733

03-09-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 103 (113?)

 

 

comparanten

naam

Loon, Matthijs van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schipper te Kampen

 

naam

Hunderen, Johanna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Hoefhamer, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Smid te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jan Hoefhamer een huis in de Geerstraat voor een bedrag van 300; koper neemt de hypotheek ten behoeve van de weduwe van Karel Kok, groot 150, over.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

42

I-573b

1734

03-09-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis met stal en huisje daarachter

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 1 nummer 47 en 48

 

 

comparanten

naam

Loon, Matthijs van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schipper te Kampen

 

naam

Hunderen, Johanna van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Beijer, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Peter Beijer een bedrag van 700 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis Achter de nieuwe Muur, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van de weduwe Lankhorst.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

43

I-573b

1736

03-09-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Oever, Dirk van t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Landbouwer te Wilsum

samenvatting

Testateur verklaart wegens de betoonde liefde en genegenheid van zijn zoon Dirk van t Oever jr, hem boven zijn aandeel een legaat te schenken van 200 uit de nalatenschap.

Tot executeurs benoemt hij zijn zoon Jan van t Oever en schoonzoon Albert van den Burg.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

44

I-573b

1737

11-09-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Leeuwenberg, Everdina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Hermanus Vosman

samenvatting

Testatrice verklaart nog legaten te willen toevoegen aan haar testament, n.l. voor Bartholomeus Doornweerd, Jacob Jansen Koriden en voor de rk armen. Tot executeur benoemt zij Bernardus Josephus Heijmeijer, koopman te Kampen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

45

I-573b

1738

22-09-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Boer, Aaltje de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Weduwe v. Jean Ferdinand Dumesnil de lEstrille

 

naam

Bondam, Pieter Christiaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

Namens: Willem Lodewijk Hoorn, Noordwijkerhout en mr Hendrik Willem Tijdeman, Leiden

 

naam

Dumesnil de l Estrille, Juditha Reina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Batavia

Echtgenote van Jan Anthony Hoorn

 

naam

Dumesnil de lEstrille, Jean Philippe

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

2e luitenant te Soerabaya

 

 

Naam

Broese, Joachim Adolf

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Raadslid te Kampen

Namens Johan Wilco Dumesnil de lE., op zee

 

Naam

Beijer, Peter

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Koopman te Kampen

Over Jacques Dumesnil de l Estrille

 

naam

Sels, Arie

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Gepensioneerd generaal te Kampen

Over Rika Dumesnil de lEstrille

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jean Ferdinand Dumesnil de lEstrille, zowel uit diens eerste als tweede huwelijk, willen de gemeenschappelijk bezeten boedel verdelen. Een probleem is dat er na het eerste huwelijk geen inventaris is opgemaakt.

De notaris maakt de verdeling.

NB. uitgebreide akte met meer namen dan hier nu vermeld; bijgevoegd een staat van ontvangsten en uitgaven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

46

I-573b

1739

24-09-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Tuin met tuinhuisje

locatie

IJsselmuiden, Baan nummer 155

 

 

comparanten

naam

Boer, Aaltje de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Weduwe v. Jean Ferdinand Dumesnil de lEstrille

 

naam

Werf, Wolter van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Wolter van der Werf een tuin in IJsselmuiden, indertijd gekocht van Willem van Meurs en Anna Maria van Bokkel, voor een bedrag van 600.

NB. koper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

47

I-573b

1740

29-09-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Keizerstraat, wijk 4 nummer 323

 

 

comparanten

naam

Kolk, Barteld van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Schipper te Kampen

 

 

naam

Wetering, Eimbert van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Tapper te Kampen

 

naam

Adolfs, Egbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Egbert Adolfs, gevestigd op een huis in de Keizerstraat.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

48

I-573b

1741

29-09-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Keizerstraat, wijk 4 nummer 323

 

 

comparanten

naam

Adolfs, Egbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landbouwer te Kampen

Wonend in het Boven Proveniershuis

 

naam

Jong, Cornelis de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Bakker te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Cornelis de Jong een huis in de Keizerstraat, gekocht van Berteld van der Kolk en Eimbert van de Wetering, voor een bedrag van 200.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

49

I-573b

1742

14-10-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, wijk 4 nummer 352

 

 

comparanten

naam

Wilbers, Grietje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Weduwe van Arnoldus Modders

 

naam

Modders, Gezina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Naaister te Kampen

Echtgenote van Gerrit Willem van Aalderink

 

naam

Modders, Martinus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Meester schoenmaker te Kampen

Mede namens Hendrikje Modders, Amsterdam

 

Naam

Hoefhamer, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Smid te Kampen

 

Naam

Diepen, Aleida van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Kampen

samenvatting

Comparanten, allen erfgenamen van hun echtgenoot / vader Arnoldus Modders, verklaren verkocht te hebben aan Jan Hoefhamer een huis in wijk 4 voor een bedrag van 300. Op dit perceel rust nog een verplichting ten behoeve van Aleida van Diepen, die door koper wordt overgenomen.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

50

I-573b

1743

14-10-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Rijnvis, Gerhardina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Johan Henning

samenvatting

Testatrice verklaart een legaat te schenken aan haar zuster Elsabeth Rijnvis, uit te betalen na het overlijden van haar erfgenaam of bij diens hertrouwen. Als erfgenaam noemt zij haar echtgenoot; als executeurs Adrianus van Tol en Bernhard Diderich Lening Weber, beiden uit het Buiten Proveniershuis.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

51

I-573b

1744

14-10-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Henning. Johan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Zb te Kampen

Wonend in het Buiten Proveniershuis

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Gerhardina Rijnvis tot zijn erfgename te benoemen.

Tot executeurs stelt hij aan Adrianus van Tol en Bernhard Diderich Lening Weber, beiden uit het Buiten Proveniershuis.

NB. wegens zijn slechte gezichtsvermogen kan testateur niet tekenen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

52

I-573b

1745

23-10-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en hof

locatie

Kampen, Groenestraat, wijk 4 nummer 47

 

 

comparanten

naam

Daalen, Gerrit van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Schoenmaker te Kampen

 

naam

Helderman, Teunis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Bakker te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Teunis Helderman zijn huis in de Groenestraat, gerfd van zijn nicht Geesje van Daalen, voor een bedrag van 125. Op het perceel rust nog een verplichting ten behoeve van Coenraad Frederik Landman in combinatie met een ander perceel.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

53

I-573b

1746

26-10-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Erf met huis en getimmerte

locatie

Kamperveen, Hogeweg letter A nummer 16

 

 

comparanten

naam

Kanis, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Kamperveen

 

naam

Werf, Jacobje Aarts van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kamperveen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Nobel, Richard Andreas Ludolphie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landeigenaar te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Richard Andreas Ludolphie Nobel een bedrag van 300 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun erf in Kamperveen, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van Benjamin Nieuwenhuis sr.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

54

I-573b

1747

26-10-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, wijk 2 nummer 303

 

 

comparanten

naam

Landman, Aart Dries

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Kampen

 

naam

Vos, Aaltje Rutgers

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Weduwe van Dries Aart Landman

 

naam

Landman , Rut Dries

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Kampen

 

naam

Landman, Niesje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

Naam

Landman , Elisabeth

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Brunnepe

Echtgenote van Gerrit Kragt

 

Naam

Rambonnet, mr Franois

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Advocaat te Kampen

 

naam

Schootten, Reinier van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Landbouwer te Kampen

 

Naam

Oever, Jan van t

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Grutter/winkelier te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun echtgenoot / vader Dries Aart Landman, verklaren de nalatenschap te laten inventariseren.

Naast de gewone zaken, zijn er een testament en een akte van huwelijkse voorwaarden. De voordelige staat van de boedel bedraagt 349,60.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

55

I-573b

1748

02-11-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where met getimmerte en land

locatie

Kamperveen, letter B nummer 13

 

2. een erf genaamd Nieuwenbergs Slag met bouwland

 

Kamperveen, van de Gelderse Gracht tot aan de Hogeweg

 

 

comparanten

naam

Brink, Jacob Aalts van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant ter ne zijde

Landman te Kamperveen

 

naam

Brink, Aalbert Aalts van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant ter andere zijde

samenvatting

Comparanten verklaren hun gemeenschappelijke bezit te willen scheiden; zij hebben zelf twee loten gemaakt die door de notaris zullen worden verdeeld.

NB. details in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

56

I-573b

1749

12-11-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where met hof en uitgang in de Morrensteeg

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 2 nummer 72

 

 

comparanten

naam

Nuis, Herman

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Raadslid te Kampen

 

naam

Coeverden, Willemina Frederica jonkvrouwe van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zb te Kampen

 

naam

Coeverden, Agnis Magtilda Arnolda, jonkvrouwe van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zb te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan de dames van Coeverden zijn huis op de Burgwal voor een bedrag van 1150; het is niet toegestaan een bedrijf in het pand te vestigen zolang de buren Gerrit Verdam of Hendrik Meulenkamp er een zaak hebben.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

57

I-573b

1750

15-11-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where met getimmerte

locatie

Kamperveen, Hogeweg, letter A nummer 13

 

 

comparanten

naam

Heuvel, Jannigje Andries van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Landbouwster te Kamperveen

Weduwe van Jacob Kooijman

 

naam

Nobel, Richard Andreas Ludolphie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landeigenaar te Kampen

 

naam

Kooijman, Toon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Landbouwer te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Richard Andreas Ludolphie Nobel een bedrag van 300 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt haar huis in Kamperveen; haar zwager staat borg.

NB. schuldenares meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

58

I-573b

1751

24-11-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 3 nummer 77

 

 

comparanten

naam

Spre, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Ontvanger der registratie te Kampen

 

naam

Romeijn, Frederik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koopman te Kleef

 

naam

Meulen, Anna Hendrina ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kleef

Echtgenote van volmachtgever

 

Naam

Moulin, Evert

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

En echtgenote Helena Clasina de Greeve

samenvatting

Namens zijn opdrachtgevers verklaart comparant toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Evert Moulin en diens echtgenote, gevestigd op een huis op de Oudestraat.

N B. bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

59

I-573b

1752

07-12-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, where en tuintje

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 1 nummer 289

 

 

comparanten

naam

Groskamp, Geertrui Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Hendrik Volkerink

 

naam

Dijk, Evert Everts

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veehouder te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Evert Everts Dijk haar huis op de Vloeddijk voor een bedrag van 350. Zij mag voorlopig in de voorkamer van het huis blijven wonen.

Zij zal met dit bedrag haar schuld aan de erven van Hendrik Fricke aflossen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

60

I-573b

1753

14-12-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

borgstelling

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Woude, Engbert van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Zb te Kampen

Wonend op de Oudestraat, wijk 3 nummer 63

 

naam

Swart, Hector Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Kampen

Wonend op de Groenmarkt

 

naam

Swart, Willem Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Begunstigde

Grossier in zout te Kampen

Wonend op de Vismarkt, wijk 3 nummer 15

samenvatting

Comparanten verklaren zich bereid borg te staan voor Willem Jan Swart als garantie voor de correcte betaling van de belasting en accijnzen betrekking hebbend op zijn werkzaamheden.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

61

I-573b

1754

17-12-1824

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Krabbenbos, Abraham

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Particulier te Kampen

 

naam

Groenou, Helena van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Kampen

Echtgenote van volmachtgever

 

naam

Nobel, Richard Andreas Ludolphie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Landeigenaar te Kampen

 

naam

Bondam,. Mr Pieter Christiaan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren een volmacht te verstrekken aan Richard Andreas Ludolphie Nobel en mr Pieter Christiaan Bondam om namens hen op te treden, al hun goederen te beheren en alles te doen wat daartoe noodzakelijk is.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

62

I-573b

1755

07-01-1825

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 292

 

 

comparanten

naam

Ingen, Geertrui van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe Stennekes

 

naam

Oedekerk, Jurjen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Meester schilder te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Jurjen Oedekerk haar huis op de Oudestraat voor een bedrag van 550.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

63

I-573b

1756

08-01-1825

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 292

 

 

comparanten

naam

Oedekerk, Jurjen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Meester schilder te Kampen

 

naam

Kroese, Marta Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Statenlid / koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Nicolaas van Berkum
Bijsterbos een bedrag van 400 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis op de Oudestraat.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

64

I-573b

1757

12-01-1825

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Nest, Hendrikje Willems van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Grafhorst

Echtgenote van Lambertus Tijssen

samenvatting

Testatrice verklaart, zo er geen kinderen zijn, het vruchtgebruik van haar goederen te vermaken aan haar echtgenoot, het eigendom aan Herpje Willems van der Nest of, bij diens vooroverlijden, aan Gerrigje Tijssen. Mocht haar echtgenoot hertrouwen, dan zal hij 200 moeten uitkeren aan Herpje van der Nest.

 

 

 

 

 

Inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

65

I-573b

1758

12-01-1825

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Tijssen, Lambertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Meester broodbakker te Grafhorst

samenvatting

Testateur verklaart, als er geen kinderen zijn, al zijn goederen in vruchtgebruik aan zijn echtgenote Hendrikje Willems van der Nest te schenken, het eigendom aan Christina, Hendrika, Bernardus Lambertus en Gerrigje Tijssen. Indien zijn echtgenote hertrouwt, zal zij 200 moeten uitkeren aan Gerrigje Tijssen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

66

I-573b

1759

12-01-1825

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Drie huisjes

locatie

Kampen, Extersteeg, wijk 2 nummer 118 en 119

 

 

comparanten

naam

Engelen, Dirk Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Meester bakker te Kampen

 

naam

Steege, Aleida Wilhelmina van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Kalf, Salomon Nathan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Salomon Nathan Kalf drie huisjes in de Extersteeg voor een bedrag van 225.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

67

I-573b

1760

17-01-1825

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van roerende goederen

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Sluijs Kok, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

naam

Kok, Jurjan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jurjan Kok diverse stuks vee en losse goederen, waarvan een lijst in de akte, voor een bedrag van 60.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

68

I-573b

1765

18-01-1825

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en where

locatie

Kampen, Koldenhovensteeg, wijk 2 nummer 264

 

 

comparanten

naam

Brandenburg, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

Wonend: Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 153

 

naam

Venema, Hendrik Jan Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Meester banketbakker te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Jan Jacob Venema de helft van het achterste gedeelte van een huis in de Koldenhovensteeg voor een bedrag van 300. Koper zal een brandgevel moeten laten aanbrengen tussen het voorste en het achterste gedeelte van het perceel.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

69

I-573b

1768

24-01-1825

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Diverse erfpachten (13 percelen)

locatie

Veenendaal, arrondissement Amersfoort

 

 

comparanten

naam

Sluijs Kok, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zb te Kampen

 

naam

Tulleken, Petronella Maria Franois

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Jong, Cornelis de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Meester broodbakker te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Cornelis de Jong een bedrag van 2500 tegen 5 procent per jaar. Als onderpand geldt de erfpacht die comparante van haar ouders heeft gerfd, afkomstig van landerijen in het district Veenendaal, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van Salomon Samson Wijnberg.

NB. meer details in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

70

I-573b

1769

26-01-1825

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Salomon, Hester

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Koopvrouw te Kampen

Weduwe van Noach Ark

samenvatting

Testatrice verklaart aan haar kleinzoon Salomon Levi Schaap haar huis te legateren; het beheer is voorlopig voor de erven.

Erfgename is haar dochter Diena Noach Ark.

NB. zij meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

71

I-573b

1770

28-01-1825

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Brimkes, Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

samenvatting

Testatrice verklaart haar zuster Johanna Theodora Brimkes tot haar erfgename te benoemen.

NB. zij meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

72

I-573b

1771

28-01-1825

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Brimkes, Johanna Theodora

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Dienstmaagd te Kampen

samenvatting

Testatrice verklaart haar zuster Hendrika Brimkes tot haar erfgename te benoemen.

NB. zij meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

73

I-573b

1773

02-02-1825

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Niet vermeld

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Zorg, Martha

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Weduwe van Benjamin Nieuwenhuis sr

 

naam

Lochem, Catharina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Weduwe van Benjamin Nieuwenhuis jr

 

naam

Nieuwenhuis, Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Hendrik Jan Jacob Venema

 

Naam

Broese, Joachim Adolf

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Fabrikant / raadslid te Kampen

 

Naam

Ingen, mr Johannis Jacobus van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Procureur / raadslid te Kampen

 

Naam

Reijers, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Taxateur

Timmerman te Kampen

 

Naam

Deursen, Johannis van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Taxateur

Timmerman te Kampen

samenvatting

Na het overlijden van Benjamin Nieuwen huis sr, wordt de in gemeenschap bezeten boedel genventariseerd.

Het betreft een uitgebreide boedel, behalve meubilaire goederen ook goud/zilver, waardepapieren en onroerend goed ter waarde van 4250.

NB. Bijgevoegd de inventaris.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

74

I-573b

1774

14-02-1825

Mr G. J. van Wijhe

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 1 nummer 80

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Vloeddijk, wijk 1 nummer 275

 

 

comparanten

naam

Tol, Adrianus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Zb te Kampen

In het Buiten Proveniershuis

 

naam

Nieuwenhuis, Geertruida

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Amsterdam

 

naam

Augier, Isaac

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Curator

Notaris te Kampen

Over Hendrik Antonij Nieuwenhuis

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Agnes Jacoba Lansing weduwe van Zwier Nieuwenhuis, verklaren twee huizen openbaar te willen verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte.

Bij de inzet wordt er geboden door Jurrien Oedekerk en Gerrit Arink op perceel 1 en door Dirk Boele op perceel 2.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

75</