terug naar inhoud

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

  1

II- 399a

4129

20-10-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Hofstraat hoek Speldenmakerssteeg, wijk 2 nummer 188

 

 

comparanten

naam

Mouton, Hubertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Winkelier te Kampen

 

naam

Warnar, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Westera, Willem Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Gerrits Westera een bedrag van ƒ250 tegen 5 procent per jaar. 

Als onderpand geldt hun huis in de Hofstraat, gekocht uit de boedel van Herschoe.  Zij moeten een brandverzekering afsluiten.

NB. schuldenaren melden niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 2

II-399a

4130

20-10-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, hoek Extersteeg, wijk 2 nummer 120

 

 

comparanten

naam

Noort, Willem van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zb te Kampen

 

naam

Bakker, Sara

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Stadsvroedvrouw te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Westera, Willem Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Gerrits Westera een bedrag van ƒ400 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis in de Bovennieuwstraat, afkomstig uit de  ouderlijke boedel, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van de zoon van comparant, Hendrik Jan van den Noort. Het afsluiten van een brandverzekering is vereist.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 3

II-399a

4131

20-10-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Hofstraat, wijk 2 nummer 188

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 120

 

 

comparanten

naam

Stibbe, David Salomon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

 

 

naam

Mouton, Hubertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Winkelier te Kampen

En echtgenote Johanna Warnar

 

naam

Noort, Willem van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Bakker te Kampen

En echtgenote Sara Bakker

samenvatting

Comparant verklaart zijn toestemming te geven tot radiatie van een hypothecaire inschrijving ten laste van Hubertus Mouton en diens echtgenote, groot ƒ150, gevestigd op een huis in de Hofstraat; tevens van Willem van den Noort en echtgenote, groot ƒ350, gevestigd op een huis in de Bovennieuwstraat.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 4

II-399a

4132

20-10-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 85

 

 

comparanten

naam

Stibbe, David Salomon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Westera, Willem Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kampen

 

naam

Bruin, Hendrik de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Winkelier te Kampen

En echtgenote Cornelia Hommerig

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Willem Gerrits Westera een schuldvordering ten laste van Hendrik de Bruin en diens echtgenote, groot ƒ350, gevestigd op een huis op de Burgwal.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 5

II-399a

4133

20-10-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Berghuijs, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Zb te Kampen

samenvatting

Testateur, ziek van lichaam maar helder van geest, verklaart dat zijn vijf kinderen hun legitieme portie moeten krijgen; hij schenkt legaten aan zijn dochter Jacoba en aan zijn vrouw Maria Meijer. Erfgenamen zijn de kinderen van zijn zoon Bernardus Jacobus Berghuijs.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

Notaris

 

 6

II-399a

4134

22-10-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met grutterij

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 3 nummer 92

 

 

comparanten

naam

Oever, Johannes Lucas van ‘t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Grutter / winkelier te Kampen

 

naam

Keuter, Lumina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Westera, Peter Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Peter Gerrits Westera een bedrag van ƒ2500 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis met grutterij op de Oudestraat, afkomstig uit de ouderlijke boedel van comparant. Het afsluiten van een brandverzekering is vereist.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 7

II-399a

4135

25-10-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

IJsselmuiden, Baan, wijk 1 nummer 17

 

 

comparanten

naam

Haas, Hermina de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te IJsselmuiden

Weduwe van Hermanus Scholten

 

naam

Haas, Albert de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Bleker te IJsselmuiden

 

naam

Scholten, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Groenteboer te IJsselmuiden

Voogd en gevolmachtigde kinderen Scholten uit Velzen en namens Barend Scholten, Rijswijk

 

Naam

Scholten, Arend

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Tuinman te Amersfoort

 

Naam

Vegte, Cornelis van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Groenteboer te IJsselmuiden

 

Naam

Scholten, Evert

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Arbeider / winkelier te Kampen

Mede namens Johanna Dikschei wed. Scholten

 

Naam

Scholten, Hendrik Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Schoenmaker te Genemuiden

 

Naam

Selles, Frans

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Groenteboer te IJsselmuiden

Weduwnaar van Jannigje Scholten

 

Naam

Haas, Hendrik de

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Groenteboer te IJsselmuiden

 

Naam

Bruggen, Grietje van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Naaister te Kampen

Weduwe van Gerrit Scholten

 

Naam

Scholten, Frederik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Tuinman te IJsselmuiden

 

Naam

Scholten, Eva

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te IJsselmuiden

Opgeroepen maar niet aanwezig

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Hermanus Scholten, zowel uit zijn eerste als zijn  tweede huwelijk, laten de in gemeenschap bezeten boedel inventariseren, in aanwezigheid van de vrederechter, griffier enz.

Geen bijzonderheden.

NB. bijgevoegd benoeming van de executeur en de akten van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 8

II-399a

4137

01-11-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Graafschap, wijk 1 nummer 226

 

 

comparanten

naam

Deetman, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Zb te Kampen

 

naam

Ramaker, Josina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Tegelaar, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Gepensioneerd majoor te Harderwijk

 

 

Naam

Reinders, Zwaantje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Harderwijk

Echtgenote van schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Tegelaar en diens echtgenote een bedrag van ƒ700 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis in de Graafschap, gekocht van Andries Kroese. Het afsluiten van een brandverzekering is vereist.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 9

II-399a

4139

04-11-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Klooster, Gerrigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Mooijen

 

naam

Mooijen, Willempje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Winkelierster te Kampen

Weduwe van Geert van Dijk

 

naam

Mooijen, Gerrigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb op het Kampereiland

Echtgenote van Dirk van der Werff

 

Naam

Mooijen, Aaltje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Zwier Antonie van den Bos

 

Naam

Snel, Hilligje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Oldenbroek

Echtgenote van Jan Bos

 

Naam

Snel, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Timmermansknecht te Kampen

kleinkind

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jan Mooijen, willen overgaan tot benoeming van  diverse deskundigen om de gezamenlijke boedel te kunnen scheiden. Comparant Jan Snel verklaart zich hiertegen te verzetten, ook na herhaalde verzoeken van de notaris.

NB. bijgevoegd akten van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

Inv.nr

akte nr.

datum

notaris

 

 10

II-399a

4140

07-11-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where (twee onder ιιn kap)

locatie

Kampen, Groenestraat, wijk 4 nummer 50c en 50d

 

 

comparanten

naam

Sleurink, Wichert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kastelein te Kampen

 

naam

Nunspeet, Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Vrachtrijder te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan van Nunspeet een huis in de Groenestraat, door hem nieuw gebouwd, voor een bedrag van ƒ525.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

  11

II-399a

4141

10-11-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Mastenbroek, Anna Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Wonend in het H. Geesten Gasthuis

samenvatting

Testatrice verklaart haar besloten testament aan de notaris over te dragen.

Hierin staat vermeld dat zij legaten schenkt aan Maria Grada Rokus en aan Jan Hendrik Tophof. Tot erfgenamen benoemt zij Jan Hendrik Tophof en Gerhardus Vrenegoor. Als executeur noemt zij mr F. L. Rambonnet Fzn, advocaat te Kampen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 12

II-399a

4142

11-11-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

huwelijkscontract

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Cranenburgh, Gerard van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractant

Kassier te Amsterdam

 

naam

Romunde, Magdalena Regina Wilhelmina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractante

Zb te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren voornemens te zijn met elkaar in het huwelijk te treden en stellen daartoe voorwaarden op; de belangrijkste zijn dat er tussen de echtelieden geen gemeenschap van goederen zal bestaan en dat zij niet aansprakelijk zijn voor elkaars schulden.

Details in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 13

II-399a

4143

14-11-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. een buitenplaatsje genaamd Vredenburg

locatie

IJsselmuiden, Nieuweweg, wijk 1 nummer 55

 

2. huis, erf en where

 

IJsselmuiden, Baan, wijk 1 nummer 75

 

3. huis, erf en where

 

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 3 nummer 98

 

4. huis, erf en where met bakkerij

 

Kampen, Oudestraat, wijk 3 nummer 90

 

5. een huis gebruikt als veehouderij

 

Kampen, Buitennieuwstraat, sectie F nummer 1028

 

 

comparanten

naam

Alferink, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Bakker te Kampen

 

naam

Soomer, Christina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Tegelaar, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Gepensioneerd majoor te Harderwijk

 

Naam

Reinders, Zwaantje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Harderwijk

Echtgenote van schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Tegelaar en diens echtgenote een bedrag van ƒ2000 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand gelden diverse vaste goederen, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van de erven van Peter Willem Werff Hendrikszoon uit Zwolle. Het afsluiten van een brandverzekering is een vereiste.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 14

II-399a

4144

15-11-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

In bewaringgeving

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Vriese, Cornelis Johannes de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant

Directeur der posterijen te Kampen

 

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas van - junior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant

Plv kantonrechter te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verschillende aan hun verstrekte lastgevingen bij de notaris in bewaring te geven.

Het betreft volmachten afgegeven door Amelia Charlotta de Chalmot, David Jacobus Alexander de Chalmot en Wilhelmina Charlotta de Chalmot aan comparanten.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 15

II-399a

4146

15-11-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een tuin met tuinhuisje

locatie

Kampen, Heiligesteeg, wijk 1 nummer 295

 

 

comparanten

naam

Dalfsen, Johanna v

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Winkelierster / broodbakster te Kampen

Weduwe van Teunis Helderman

 

naam

Meijberg, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Meesterknecht stadswerkhuis te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Meijberg een tuin in Kampen, gekocht van de weduwe van Paulus Romond, voor een bedrag van ƒ350.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

  16

II-399a

4149

18-11-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Mesnil, Judith Reina du

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

 

samenvatting

Testatrice verklaart een legaat te schenken aan Aaltje de Boer, aan haar nicht Ettina Lamegina du Mesnil de l’Estrille en aan haar nicht Wilkina Hendrika Reina du Mesnil de l’Estrille.

Bovengenoemde nichten worden tevens tot erfgenamen benoemd.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 17

II-399a

4150

31-11-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Berghuijs, Willem Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koopman te Kampen

 

naam

Berghuijs, Albertus Jacobzoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koopman te Kampen

Mede namens Jacoba Berghuijs, Pieter Hendrik

Meijer, Bernardus Jacobus Berghuijs, Hermanus Cornelis Berghuijs uit Amsterdam

 

naam

Hubert, mr Willem Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Procureur rechtbank te Zwolle

samenvatting

Comparanten, gerechtigd in de nalatenschap van hun vader Jacob Berghuijs, verklaren een volmacht te verstrekken aan mr Willem Peter Hubert om namens hen op te treden bij de afwikkeling van de nalatenschap en alles te doen wat daartoe noodzakelijk is.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 18

II-399a

4151

22-11-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en tuin

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 149

 

 

comparanten

naam

Nijhuis, Jan Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Winkelier te Kampen

 

naam

Nuis, Maria Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Winkelierster te Kampen

ongehuwd

 

naam

Eilers, Herm Andries

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Gepensioneerd majoor te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Herm Andries Eilers een huis in de Buitennieuwstraat, indertijd gekocht van Jan Willem Koops en Willempje Herms van ’t Haar, voor een bedrag van ƒ1600, dat deels op het perceel gevestigd blijft tegen 5 procent. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 19

II-399a

4152

26-11-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 98

 

 

comparanten

naam

Gansebroek, Femmigje Berends

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Gerrit van Werven

 

naam

Werven, Berend van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmerman te Kampen

 

naam

Marinus, Krijn

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Sleper te Kampen

 

Naam

Werven, Dirkje van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Krijn Marinus en diens echtgenote drie vierde gedeelte van een huis op de Burgwal, afkomstig uit de ouderlijke boedel, voor een bedrag van ƒ375.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 20

II-399a

4153

26-11-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Marinus, Krijn

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Sleper te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn vrouw Dirkje van Werven tot zijn erfgename te benoemen.

NB. in de kantlijn genoteerd: overleden 12 of 13 januari 1864.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 21

II-399a

4154

26-11-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Werven, Dirkje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Krijn Marinus

samenvatting

Testatrice verklaart haar lijfstoebehoren, waaronder goud en zilver, te vermaken aan haar broer en zuster.

Erfgenaam is haar echtgenoot.

NB. in de kantlijn vermeld: herroepen dd 22 januari 1864.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 22

II-399a

4155

30-11-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Erf met huis, schuur, berg en verdere opstal en land

locatie

Kamperveen, Zuideinde, sectie E nummer 228 t/m 234, 470 t/m 500

 

 

comparanten

naam

Lankhorst, Gerrit Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Raadslid te Kampen

 

naam

Gunnink, Frans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Frans Gunnink, groot ƒ4000 gevestigd op een boerenerf in Kamperveen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 23

II-399a

4157 en 4166

12-12-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 1 nummer 109

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 1 nummer 129

 

3. huisje, erf en where

 

Kampen, Burgwal, wijk 1 nummer 149

 

4. huis, erf en where

 

Kampen, Graafschap, wijk 1 nummer 219

 

5. huis, erf en where

 

Kampen, Morrensteeg, wijk 2 nummer 135

 

6. huis, erf en where

 

Kampen, Morrensteeg, wijk 2 nummer 141

 

7. huis, erf en where

 

Kampen, Speldenmakerssteeg, wijk 2 nummer 223

 

8. huisje, erf en where

 

Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 110

 

9. huis, erf en where

 

Kampen, Karpersteeg, wijk 4 nummer 115

 

10. huisje, erf en where

 

Kampen, Schapensteeg, wijk 4 nummer 208a

 

11. huisje, erf en where

 

Kampen, Schapensteeg, wijk 4 nummer 208a

 

12. huisje, erf en where

 

Kampen, Schapensteeg, wijk 4 nummer 208b

 

13. huis, erf en where

 

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 301

 

14. enig groenland

 

IJsselmuiden, Oosterhout, sectie B nummer 439

 

15. enig groenland

 

IJsselmuiden, sectie B nummer 347

 

 

comparanten

naam

Lok, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Johannes Kuijlman, gevolmachtigde

 

naam

Kuijlman, Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Bakker te Harderwijk

 

naam

Kuijlman, Zwaantje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Harderwijk

Echtgenote van Bernardus Punt

 

Naam

Kuijlman, Jan Christoffel

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

 

Naam

Kuijlman, Johanna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Stadsvroedvrouw te Kampen

Echtgenote van Hendrik Somer Janszoon

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Johannes Kuijlman, willen diverse percelen onroerend goed, meestal verhuurd, openbaar laten verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte, evenals details over de huizen.

De percelen 5, 14 en 15 worden niet verkocht.  Namen van de kopers zijn: Johanna van Dalfsen koopt voor ƒ287; Jurrian Kok voor ƒ341, ƒ237, ƒ254 en ƒ225; Lammert van van Sloten voor ƒ511; Jacob van Dijk voor ƒ459; fa. B. Scheffer en Co voor ƒ313; Hendrik Karel Stevanius voor ƒ739; Kornelis Kooiman voor ƒ283; Herm Zwerus en Jan Kragt voor ƒ236 en Gerhardus Hoogenkamp voor ƒ659.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 24

II-399a

4159

14-12-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where met plaats en stal

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 257

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 354

 

3. huis, erf en where

 

Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 142

 

 

comparanten

naam

Schoonhoven, Jan Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder / voerman te Kampen

 

naam

Kip, Gerrigje Jacobs

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Lentz, Johannes Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johannes Nicolaas Lentz een bedrag van ƒ2500 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand gelden diverse vaste goederen in de stad.

NB. details over de huizen in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 25

II-399a

4162

20-12-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Enig groenland

locatie

Mastenbroek, sectie B nummer 450

 

 

comparanten

naam

Veen, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Beurtschipper op Amsterdam te Kampen

 

naam

Braak, Johanna Cornelia Catherina ter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Particulier te Amsterdam

 

naam

Koetsier, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veehouder te IJsselmuiden

 

Naam

Potkamp, Arend

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Veehouder te IJsselmuiden

samenvatting

Namens zijn opdrachtgeefster heeft comparant een stuk groenland verkocht, afkomstig uit de boedel van Femmelia Helena Ridder, weduwe van Willem Bijsterbos, aan Gerrit Koetsier en Arend Potkamp voor een bedrag van ƒ450. Kopers willen het perceel in de lengte delen.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht; koper Potkamp meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 26

II-399a

4163

20-12-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 259

 

 

comparanten

naam

Ingen, mr Hendrik Pelgrim Marius Cato van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Advocaat te Kampen

 

naam

Keijzer, Abraham Levi Cohen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Abraham Levi Cohen Keijzer, groot ƒ1000 wegens onbetaalde kooppenningen voor een huis op de Oudestraat. 

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 27

II-399a

4165

21-12-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop van roerende goederen

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Romunde, Leonard Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant wil een partij Noordse houtwaren openbaar laten verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

De opbrengst is ƒ2791.

NB. in de akte de lijst met namen van de kopers en de bedragen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 28

II-399a

4167

27-12-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop van een schuldbekentenis

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Lok, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Johannes Kuijlman, mede namens

Zwaantje Kuijlman

 

naam

Kuijlman, Jan Christoffel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Kuijlman, Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Bakker te Harderwijk

 

Naam

Kuijlman, Johanna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Stadsvroedvrouw te Kampen

Echtgenote van Hendrik Somer Janszoon

 

naam

Coops, Gerrit Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Kampen

En echtgenote Marrigje Gerrits

samenvatting

Comparanten willen een schuldbekentenis groot ƒ500 tegen 5 procent ten laste van Gerrit Jan Coops en echtgenote en gevestigd op een turfdragersplaats in Kampen, openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Hoogste bieder is Dries Johannes ten Klooster met een bod van ƒ16.

De schuldbekentenis blijft onverkocht.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 29

II-399a

4168

28-12-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where (verhuurd)

locatie

Kampen, Morrensteeg, wijk 2 nummer 135

 

 

comparanten

naam

Lok, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Johannes Kuijlman

 

naam

Kuijlman, Jan Christoffel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Kuijlman, Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Bakker te Harderwijk

 

Naam

Kuijlman, Zwaantje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Harderwijk

Echtgenote van Bernardus Punt

 

Naam

Kuijlman, Johanna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Stadsvroedvrouw te Kampen

Echtgenote van Hendrik Somer Janszoon

 

Naam

Kok, Jurjan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zb te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jurjan Kok een huis in de Morrensteeg voor een bedrag van ƒ281.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 30

II-399a

4169

28-12-1842

F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, St. Jacobssteeg, wijk 3 nummer 178

 

 

comparanten

naam

Meppelink, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

volmachtgeefster

Zb te Kampen

Weduwe van Albertus Carolus Tijl

 

naam

Droz, Carel Lodewijk Humbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Ambtenaar bij Belastingen te Kampen

 

naam

Drijer, Hendrik Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Ambtenaar bij Belastingen te Kampen

 

Naam

Meppelink, Derk

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Bakker te Coevorden

Als toeziend voogd

 

Naam

Trijssenaar, Cornelis

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Ambtenaar bij Belastingen te Kampen

 

naam

Tijl, Asselinus Johannes

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Arts te Hattem

Vertegenwoordigd door Pieter Hoeken, Kampen

samenvatting

Comparanten, gerechtigd in de nalatenschap van Albertus Carolus Tijl, zowel uit het eerste als het tweede huwelijk, laten de boedel inventariseren.

Kleding, huisraad en schulden.

NB. bijgevoegd de akten van volmacht.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 31

II-399a

4170

29-12-1842

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met bomen en bouwland

locatie

Brunnepe, letter C nummer 18

 

 

comparanten

naam

Veen, Louw Jans van ‘t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Veehouder te Brunnepe

 

naam

Zomer, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman op het Haatland

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Zomer een huis in Brunnepe, gekocht van Dirk van Hulsen en echtgenote, voor een bedrag van ƒ600.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 32

II-399a

4172 en 4189

02-01-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Tuin met essen, wilgen en vruchtbomen

locatie

Brunnepe, aan de nieuwe stadswandeling, letter C nummer 98

 

 

comparanten

naam

Lemker, mr Frans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Burgemeester te Kampen

Ridder Nederlandse Leeuw

 

Naam

Veldhuis, Nicolaas

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Zb te Brunnepe

samenvatting

Opdrachtgever wil een tuin in Brunnepe openbaar laten verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte.

Nicolaas Veldhuis biedt ƒ106, wat door verkoper niet wordt aangenomen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 33

II-399a

4175

03-01-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Buitenhofstraat, wijk 4 nummer 68

 

 

comparanten

naam

Dijkstra, Pieter Bonnes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Nachtwacht te Kampen

 

naam

Hul, Jan van ‘t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Arbeider te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jan van ’t Hul een huis in de Buitenhofstraat, indertijd gekocht van Jannes van Marle, voor een bedrag van ƒ200.

NB. verkoper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 34

II-399a

4173 en 4190

02-01-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 158

 

 

comparanten

naam

Malestijn, Annetje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Hoeve

 

naam

Berkum Bijsterbos, mr Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

 

naam

Hoeve, Barend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Veldwachter te Holten

Toeziend voogd

 

Naam

Sloten, Lammert van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Smid te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jan Hoeve, verklaren een huis in de Buitennieuwstraat openbaar te willen verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte.

Hoogste bieder is Lammert van Sloten met een bod van ƒ840 en wordt daarmee eigenaar.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 35

II-399a

4174

02-01-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Graafschap, wijk 1 nummer 219

 

 

comparanten

naam

Weijenberg, Dirkje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Andries Schwab

 

naam

Weijenberg, Everdina Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kampen

Echtgenote van Barend Kraal

 

naam

Weijenberg, Hermpje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Schoonmaakster te Kampen

Weduwe van Lubbert van Leuveren

 

Naam

Kuijlman, Johannes

 

 

Functie

Beroep[/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Aart Weijenberg, verklaren toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Johannes Koopman, groot ƒ905 en gevestigd op een huis in de Graafschap.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 36

II-399a

4177

05-01-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.                                                                   

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Althues, Johannes Hermanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Zb te Kampen

Ook: Olthuis

samenvatting

Testateur verklaart een legaat te schenken aan de pastoor van de statie in de Rijnvisgang. Tot erfgename benoemt hij zijn nicht Anne Marie Richters, afkomstig uit Munsterland; executeurs worden Johan Herman Thomas en Gerrit Frederiks Oud, beiden uit Kampen.

NB. hij meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 37

II-399a

4178

05-01-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Graafschap, wijk 1 nummer 234

 

 

comparanten

naam

Slot, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Hendrik Jan Houn

 

naam

Schoonhoven, Jan Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Rijtuigverhuurder te Kampen

 

naam

Kip, Gerrigje Jacobs

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

 

 

 

samenvatting

Comparante verklaart toestemming te geven tot het opheffen van een hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Willem Schoonhoven en diens echtgenote, groot ƒ500 en gevestigd op een huis in de Graafschap.

NB. wegens hoge ouderdom kan comparante niet tekenen.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 38

II-399a

4179

06-01-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Galleus, Frederik Wolters

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Landman te Kamperveen

samenvatting

Testateur verklaart zijn zuster Marrijtje Wolters Galleus tot zijn erfgename te benoemen; bij haar vooroverlijden wordt zijn neef Wolter Dirks Netjes erfgenaam.

NB. testateur meldt niet te kunnen schrijven; in de kantlijn genoteerd: herroepen 21 juni 1852.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 39

II-399a

4180

06-01-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Galleus, Marrijtje Wolters

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Landbouwster te Kamperveen

samenvatting

Testatrice verklaart haar broer Frederik Wolters Galleus tot haar erfgenaam te benoemen; bij zijn vooroverlijden wordt haar neef Wolter Dirk Netjes haar erfgenaam.

NB. testatrice meldt niet te kunnen schrijven; in de kantlijn genoteerd: herroepen 21 juni 1852.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 40

II-399a

4181

09-01-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin en werkplaats

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 4 nummer 90

 

 

comparanten

naam

Weerd, Rein Times van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Wagenmaker te Kampen

 

naam

Westerhoff, Pieternella Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Westera, Willem Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Gerrits Westera een bedrag van ƒ850 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis op de Burgwal, door comparant gekocht van zijn broers en zusters; op het perceel rust nog een verplichting ten behoeve van Aaltje Jans van ‘t Oever

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 41

II-399a

4182

09-01-1843

F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 1 nummer 284

 

 

comparanten

naam

Oldenbroek, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Kampen

 

naam

Westera, Willem Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Willem Gerrits Westera een bedrag van ƒ100 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn huis op de Vloeddijk, indertijd gekocht van Lubbertus en Arend Oldebroek, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van schuldeiser. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 42

II-399a

4183

06-01-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop van twieg

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Berghuijs, Albertus Jacobzoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Koopman te Kampen

Namens alle eigenaren

samenvatting

Op verzoek van Albertus Berghuijs Jacobzoon, mede-eigenaar, wordt een perceel twieg geveild in Zwollerkerspel; de voorwaarden staan vermeld in de akte. Hij wordt zelf koper voor een bedrag van ƒ157.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 43

II-399a

4185

11-01-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een houthaag genaamd .. Gerrits Hagen

locatie

Mastenbroek, in de Koekoek, sectie D nummer 105

 

 

comparanten

naam

Eijsink, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te IJsselmuiden

Weduwe van Lammert Hollander

 

naam

Hollander, Hendrik Lammertzoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landbouwer te IJsselmuiden

 

naam

Engelenberg, Christianus Hendricus Adolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Burgemeester van Kamperveen te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jacob Hollander, verklaren verkocht te hebben aan Christianus Hendricus Adolf Engelenberg een houthagen in de Koekoek, afkomstig uit een boedelscheiding, abusievelijk op naam van Lambert Hendrik Hollander, voor een bedrag van ƒ200.

 

 

 

 

 

                       

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 44

II-399a

4184 en 4194

09-01-1843

Mr F.Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Enige twiegweerden genaamd de Spitze

locatie

Zwollerkerspel, polder van Mastenbroek, sectie P nummer 341

 

 

comparanten

naam

Berghuijs Jacobzoon, Willem Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

 

 

naam

Berghuijs, Albertus Jacobzoon

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

Mede voor zichzelf

 

naam

Berghuijs, Hermanus Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koopman te Kampen

 

naam

Berghuijs, Jacoba

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Amsterdam

Echtgenote van Pieter Hendrik Meijer

 

Naam

Berghuijs, Bernardus Jacobus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koopman te Amsterdam

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jacob Berghuijs, laten enkele twiegweerden  openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Koper wordt Jan Willem Schoonhoven voor een bedrag van ƒ1300.

NB. bijgevoegd de toestemming van de rechtbank.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 45

II-399a

4187

13-01-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een tuin met tuinhuisje

locatie

Brunnepe, Pannekoekendijk, sectie F nummer 85

 

 

comparanten

naam

Veen, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Beurtschipper op Amsterdam te Kampen

 

naam

Veen, Evert Hendrik Boele van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Koper

Beurtschipper op Amsterdam te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Evert Hendrik Boele van der Veen een tuin met tuinhuisje, gereedschap en toebehoren voor een bedrag van ƒ400. Hij heeft de tuin indertijd gekocht van Hermen van Assen en Jansje van Assen, echtgenote van Hermen Cornelis Berghuijs.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 46

II-399a

4191

18-01-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met stal

locatie

Kampen, hoek Botervatsteeg / Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 103

 

 

comparanten

naam

Nijhuis, Jan Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman / winkelier te Kampen

 

naam

Nuis, Catharina Elisabeth

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Dwars, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Predikant te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Dwars een bedrag van ƒ900 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis in de Botervatsteeg, gekocht van Daniel Reinder Bouhuijs, waarvoor zij een brandverzekering moeten afsluiten.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 47

II-399a

4193

21-01-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Zie akte

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Lammers, Hendrikus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Timmerman te Kampen

 

naam

Lammers, Timon Lucas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Zb te Kampen

 

naam

Lammers, Diena

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Hendrik Ridderinkhof

 

Naam

Lammers, Gerrit

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Bakker te Rijssen

Vertegenwoordigd door Hendrikus Lammers

 

Naam

Lammers, Willemina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Rijssen

Echtgenote van Arend Scherphof; vertegenwoordigd door Hendrikus  Lammers

 

Naam

Dannenberg, Janna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Boerenwerkster te Rijssen

Weduwe van Evert Lammers; vertegenwoordigd door Hendrikus Lammers.

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Janna Lammers, verklaren toestemming te geven tot het opheffen van diverse hypothecaire inschrijvingen ten laste van Johan Henrick Beeker en echtgenote Aleida Johanna Bruinier, Willem Deetman, Daniel Reinder Bouhuijs en Gerrit van Heerde en echtgenote Gerrigje Lammers.  Alle inschrijvingen stonden oorspronkelijk op naam van Wouter Lammers, stadsroededrager.

NB. bijgevoegd de akte van volmacht; meer details in de akte.

 

 

 

 

 

                      

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 48

II-399a

4197

24-01-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

royement

 

 

onr. goed

Huis en stal

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 2 nummer 346

 

 

comparanten

naam

Frijlink, Hilligje