terug naar: inhoud

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

1

II-399b

4302

14-06-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Koornmarkt, wijk 1 nummer 41

2. een stal

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 1 nummer 6

 

 

comparanten

naam

Best, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Kampen

 

naam

Hollander, Gerredina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Top, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Apotheker te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Top een bedrag van 1000 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand gelden enige vaste goederen, o.a. gekocht van Cornelis Bos en Gerrigje ter Stege.

NB. Schuldenares meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

2

II-399b

4303

16-06-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Drnberg Heide, freule Sophie Charlotte van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

samenvatting

Testatrice overhandigt aan de notaris haar besloten testament, waarin zij schrijft legaten te schenken aan de douairire van Drnberg. Tot erfgenamen benoemt zij de kinderen van haar overleden broer; tot executeur mr F. Rambonnet. Meer details in de akte.

NB. Bijgevoegd het testament met envelop.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

3

II-399b

4307

20-06-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met stal

locatie

Kampen, Graafschap, wijk 1 nummer 233

 

 

comparanten

naam

Wilderdijk, Andries

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kuiper te Kampen

 

naam

Schipper, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Handelaar te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Schipper een huis in de Graafschap, gekocht van de erven van Jan Witteveen, voor een bedrag van 2100.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

4

II-399b

4308

20-06-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

huurcontract

 

 

onr. goed

Twee woningen onder n dak met open grond erachter

locatie

Kampen, Graafschap, wijk 1 nummer 230 en 231

 

 

comparanten

naam

Werff, Aart Abrahams van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verhuurder

Veehouder te Kampen

 

naam

Schipper, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Handelaar te Kampen

 

naam

Delden, Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Molenaar te Kampen

En echtgenote Hendrikje Berends

samenvatting

Comparant verklaart verhuurd te hebben per 1 juli 1843 aan Hendrik Schipper een perceel in de Graafschap voor een bedrag van 80 per jaar; het andere huis wordt bewoond door Willem van Delden en echtgenote en wel levenslang. Details in de akte.

NB. Verhuurder meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

5

II-399b

4309

20-06-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Groenestraat, wijk 2 nummer 4a

2. huis en tuin ernaast (deel)

Kampen, Groenestraat, wijk 2 nummer 4b

 

 

comparanten

naam

Dijk, Arend van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Kampen

 

naam

Zwakenberg, Aaltje Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Zwakenberg, Gerrit Lieffers

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Kampen

 

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Lieffers Zwakenberg een bedrag van 500 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand gelden vaste goederen in de Groenestraat, indertijd aangekocht van Gerrigje Klooster weduwe Jan Mooijen. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

6

II-399b

4311

19-06-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop van roerende goederen

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Romunde, Leonard Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant laat percelen Noords hout openbaar verkopen. In de akte staat de lijst met namen en bedragen. Totale opbrengst is 2291.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

7

II-399b

4314

24-06-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 292

 

 

comparanten

naam

Meijlink, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Notaris te Kamp[en

Weduwnaar van Barbe Henriette van Wijk

 

naam

Wijk Roelandszoon, Jacobus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Kostschoolhouder te Kampen

 

 

naam

Vos, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Taxateur

Tolgaarder te Kampen

samenvatting

Inventarisatie van de nalatenschap van Barbe Henriette van Wijk.

Huisraad, kleding, zilver, waardepapieren en diverse percelen land.

NB. Uitvoerige beschrijving, moeilijk leesbaar.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

8

II-399b

4315

24-06-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where met open plaats

locatie

Kampen, bij de Munt, wijk 1 nummer 120

2. huis, erf en where met tuin

Kampen, Groenestraat, wijk 2 nummer 4a

3. huis, erf en where met tuin

Kampen, Groenestraat, wijk 2 nummer 4b

4. huis, erf en where

Kampen, Groenestraat, wijk 4 nummer 10

5. huis, erf en where

Kampen, Groenestraat, wijk 2 nummer 10

6. huis, erf en where

Kampen, Groenestraat, wijk 2 nummer 11

7. huis, erf en where met een plaats

Kampen, Vloeddijk, wijk 2 nummer 50

8. huisje, erf en where

Kampen, Vloeddijk, wijk 2 nummer 52

9. huis, erf en where

Kampen, Vloeddijk, wijk 4 nummer 22

 

 

comparanten

naam

Klooster, Gerrigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Mooijen

 

naam

Mooijen, Willempje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Winkelierster te Kampen

Weduwe van Geert van Dijk

 

naam

Mooijen, Gerrigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Dirk van der Werff

 

naam

Mooijen, Aaltje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Zwier Antonie van den Bos

 

Naam

Snel, Hilligje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Oldebroek

Vertegenwoordigd door echtgenoot Jan Bos

 

Naam

Snel, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Timmerman te Kampen

Bewust afwezig, vertegenwoordigd door mr Johan Christian Bijsterbos

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jan Mooijen, laten de boedel inventariseren om deze daarna te kunnen verdelen.

De weduwe meldt dat de roerende goederen reeds zijn verdeeld, waarmee Jan Snel zich niet kan verenigen. Vermelding van de vaste goederen die verkocht zijn, waardepapieren en schulden.

NB. Bijgevoegd het vonnis van de rechtbank

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

9

II-399b

4324

28-06-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Straten, Marrigje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Berend van Heerde

 

naam

Heerde, Timen van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Bakker te Kampen

Ook: toeziend voogd

 

naam

Roelink, Lammigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Broodbakster te Meppel

Weduwe van Wicher van Heerde

 

Naam

Heerde, Johannes van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Smid te Kampen

 

Naam

Heerde, Dirk van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Bakker te Kampen

 

Naam

Heerde, Johanna van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Zb te Groenlo

Echtgenote van Arend Jan van der Stege Engelen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Berend van Heerde uit twee huwelijken, verklaren de gemeenschappelijke boedel te willen scheiden. De waarde van de te verdelen goederen bedraagt 7182,98. De notaris zorgt voor de verdeling.

NB. Details in de akte; bijgevoegd een akte van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

10

II-399b

4326

01-07-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

Zie akte

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Meijlink, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Notaris te Kampen

Weduwnaar van Barbe Henriette van Wijk

 

naam

Wijk Roelofszoon, Jacobus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Kostschoolhouder te Kampen

Ook: toeziend voogd

samenvatting

Het gemeenschappelijke deel van de nagelaten boedel en de nalatenschap van het overleden kind Hendrik Meijlink, worden verdeeld.

De lijst met vaste goederen staat in de akte vermeld; te verdelen waarde is een bedrag van 7600,30. De notaris maakt de verdeling.

Een groep landlieden uit Oldebroek fungeert als taxateurs voor het onroerend goed.

NB. Taxatierapport is bijgevoegd; akte is moeilijk leesbaar.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

11

II-399b

4327

03-07-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stal

locatie

Kampen, Buitenhofstraat, sectie F nummer 694

 

 

comparanten

naam

Nijhuis, Jan Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Winkelier te Kampen

 

naam

Nuis, Maria Catharina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Winkelierster te Kampen

ongehuwd

 

naam

Buijtendijk, Johannes Hermanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Smid te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Johannes Hermanus Buijtendijk een stal in de Buitenhofstraat, gekocht van Jan Willem Koops en Willempje Herms van t Haar, voor een bedrag van 200.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

12

II-399b

4329

08-07-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. huis, twee bergen en schuur met bouw- en groenland

locatie

Kamperveen, Hogeweg, sectie A nummer 73, 74, sectie B nummer 4, 6 en 7

 

2. enige kampen groenland en bosgrond

 

Kamperveen, sectie B nummer 14 t/m 24, 26 en 59, sectie A nummer 94

 

 

comparanten

naam

Schipper, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Handelaar te Kampen

 

naam

Rijkx, Gerrit Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Stadschirurg / vroedmeester te Kampen

 

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Willem Rijkx diverse vaste goederen in Kamperveen voor een bedrag van 9000, betaalbaar in twee termijnen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

13

II-399b

4330

08-07-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

huwelijkscontract

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Meijlink, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractant

Notaris te Kampen

Weduwnaar van Barbe Henriette van Wijk en van Elisabeth Johanna H

 

naam

Radijs, Geertruida Sikkelina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractante

Zb te Kampen

Weduwe van Cornelis de Haan

samenvatting

Comparanten verklaren voornemens te zijn met elkaar een huwelijk aan te gaan en maken daartoe afspraken zoals: geen gemeenschap van goederen voor het huwelijk verkregen en schulden voor het huwelijk gemaakt worden door de andere partij niet erkend.

NB. Bijgevoegd een lijst van goederen door beide partijen ingebracht; details in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

14

II-399b

4331

10-07-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

schenking

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where met tuin

locatie

IJsselmuiden, Nieuwe weg, sectie B nummer 625 en 626

 

2. een tuin

 

IJsselmuiden, in de Zak, sectie B nummer 687

 

3. bouw- of tuingrond

 

IJsselmuiden, in het Zwijnsleger, sectie C nummer 394

 

 

comparanten

naam

Kleij, Elisabeth de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schenkster

Zb te IJsselmuiden

Weduwe van Teunis Rekveld

 

naam

Rekveld, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schenker

Tuinbaas te IJsselmuiden

 

naam

Rekveld, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schenkster

Zb te IJsselmuiden

Echtgenote van Albert Neistein

 

Naam

Rekveld, Gerrit

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schenker

Tuinbaas te IJsselmuiden

 

Naam

Rekveld, Gerrit Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schenker

Tuinbaas te IJsselmuiden

 

Naam

Rekveld, Wilhelmina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Begunstigde

Zb te IJsselmuiden

Weduwe van Matthijs Otten

 

Naam

Woude, Engeltje van der

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Grafhorst

Echtgenote van Willem Kanis

samenvatting

Comparanten verklaren te schenken aan hun dochter / zuster Wilhelmina Rekveld diverse vaste goederen, afkomstig uit de huwelijksgemeenschap van eerste comparante, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van wijlen Rein van der Woude, groot 600 tegen 5 procent. Aan deze gift zijn diverse voorwaarden verbonden.

NB. Begunstigde meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

15

II-399b

4333

11-07-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Fes, Euphrosine Louise du

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Pieter van der Linde

samenvatting

Testatrice verklaart legaten te schenken aan haar zuster Constance Catherine Brusse geboren du Fes, diens oudste zoon, haar petekind Euphrosine Louise Kloosterhuis en de kinderen van haar zuster Aline Janette du Fes.

Tot erfgenamen benoemt zij haar zusters Aline Janette, Constance Catherine en haar neef Henri du Fes.

NB. In de kantlijn genoteerd: overleden 15 juli 1843.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

16

II-399b

4332

11-07-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 249

 

 

comparanten

naam

Ingen, mr Johannes Jacobus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

 

naam

Broese, Alida Catalina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Zutphen

Echtgenote van Peter Evekink; ook: voogd

 

naam

Broese van Groenou, Arend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Fabrikant te Apeldoorn

Toeziend voogd

 

Naam

Broese, Sara Johanna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

Naam

Cate, Frederica ten

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Joachim Adolf Broese; echtgenote van Jan Nicolaas Broese

 

Naam

Cate, Jacob ten

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Fabrikant te Hengelo

Toeziend voogd

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Johann Hendrika Broese, laten de boedel inventariseren. Huisraad, kleding, waardepapieren, schulden en aandelen in enige vaste goederen.

NB. Bijgevoegd de akten van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

17

II-399b

4334

12-07-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

voogdij

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Cate, Frederica ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Moeder

Zb te Kampen

Echtgenote van Jan Nicolaas Broese; weduwe van Joachim Adolf Broese

 

naam

Broese, Jan Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Echtgenoot

Apotheker te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart de voogdij te willen regelen over haar nu nog minderjarige dochter Anna Berendina Broese, kind uit haar eerste huwelijk. Haar voogd wordt Herman Matheus ten Cate uit Hengelo.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

18

II-399b

4335

15-07-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Engelenburg, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Kapitein koopvaardij te Kampen

 

naam

Muller Massis, Gerard Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Controleur der Posterijen te Arnhem

samenvatting

In verband met zijn vertrek naar Oost-Indi, geeft comparant een volmacht aan Gerard Willem Muller Massis om namens hem op te treden en alles te doen wat noodzakelijk is.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

19

II-399b

4336

15-07-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis en erf met akkers bouwland, groenland e.d. maar zonder hooiberg

locatie

Grafhorst, sectie A nummer 135, 136, 134, 127 en 244

 

 

comparanten

naam

Kamp, Adolf van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Grafhorst

 

naam

Hendriks, Grietje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Grafhorst

Echtgenote van verkoper

 

naam

Kamp, Harm Adolf van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Grafhorst

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Harm Adolf van der Kamp een huis in Grafhorst, afkomstig uit de ouderlijke boedel, voor een bedrag van 1000 dat voorlopig op het perceel gevestigd blijft tegen 4 procent per jaar.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

20

II-399b

4337

18-07-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk groenland met brug

locatie

Kampen, polder van Broeken en Maten, sectie F nummer 2595

 

 

comparanten

naam

Schipper, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Handelaar te Kampen

 

naam

Burg, Albert van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Albert van den Burg een stuk groenland aan de Slaper, gekocht op een veiling, voor een bedrag van 1900 en 100 voor de brug.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

21

II-399b

4338

19-07-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met stal en open plaats

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 103

 

 

comparanten

naam

Nijhuis, Jan Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zaagmolenaar te Kampen

 

naam

Braake, Benjamin ter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zb te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Benjamin ter Braake een huis in de Buitennieuwstraat, gekocht van Daniel Reinder Bouhuijs, voor een bedrag van 2500; koper neemt hiermee de lening groot 900 tegen 5 procent over ten behoeve van Hendrik Dwars en betaalt het restant in termijnen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

22

II-399b

4339

19-07-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where genaamd het Groenerad

locatie

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 179

 

 

comparanten

naam

Hoogenkamp, Albert - junior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Broodbakker / winkelier te Kampen

 

naam

Schipper, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Handelaar te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrik Schipper een bedrag van 3400 tegen tegen 2 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn huis in de Venestraat hoek Burgwal, gekocht van de erven van Hendrik Bruggink. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

23

II-399b

4341

25-07-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, Broederstraat, wijk 3 nummer 152

 

 

comparanten

naam

Broese, Jan Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Apotheker te Kampen

Weduwnaar van Frederica ten Cate

 

naam

Cate, Herman Matheus ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Distributeur der Post te Hengelo

Over de kinderen uit het 1e huwelijk

 

naam

Ingen, mr Johannes Jacobus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

 

Naam

Cate, Jacob ten

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Fabrikant te Hengelo

voogd

samenvatting

Inventarisatie van de nagelaten boedel van Frederica ten Cate in gemeenschap bezeten met Jan Nicolaas Broese.

Huisraad, lijfstoebehoren, goud/zilver, waardepapieren en schulden; tevens de inventaris van de apotheek.

NB. Uitvoerige beschrijving; bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

24

II-399b

4342

26-07-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 286

 

 

comparanten

naam

Fes, Alixe Jeannette du

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Hermanus Adolph Kloosterhuis

 

naam

Fes, Constance Catharine du

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Utrecht

Echtgenote van Hendrik Louis Brusse

 

naam

Kloosterhuis, Hermanus Adolph

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Gepensioneerd kolonel O.I.leger te Kampen

 

Naam

Brusse, Hendrik Louis

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Gepensioneerd majoor O. I. leger te Utrecht

Namens de toez.voogd Carel Cornelis de Vizieu

samenvatting

Comparanten, gerechtigd in de nalatenschap van Euphrosine Louise du Fes, laten de boedel inventariseren.

Huisraad, kleding, waardepapieren en schulden.

NB. Bijgevoegd de akten van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

25

II-399b

4344

29-07-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

borgtocht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kooiman, Kornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Koopman te Kampen

 

naam

Rijkx, Gerrit Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Chirurg te Kampen

 

naam

Rijkx, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Begunstigde

Handelaar in gedistilleerd te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren borg te staan voor een bedrag van 2000 als garantie voor de ontvanger der belastingen dat Hendrik Rijkx zijn verplichtingen tot betaling van de verschuldigde accijns zal nakomen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

 

26

II-399b

4345

01-08-1843

Mr F. Rambonnet

 

soort akte

Openbare verkoop van roerende goederen

 

 

 

 

onr. goed

n.v.t.

 

locatie

 

 

 

 

 

comparanten

naam

Romunde, Leonard Hendrik van

 

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Koopman te Kampen

 

samenvatting

Comparant wil een partij Noords hout openbaar verkopen; de voorwaarden staan in de akte.

Volgt een lijst met namen van kopers en de bedragen. Totale opbrengst is 2104.

 

 

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

27

II-399b

4346

03-08-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

borgtocht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Feith, Marius Gerhard Johan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Raadslid te Kampen

 

naam

Feith, Rhijnvis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Begunstigde

Surnumerair der belastingen te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart een borgtocht te stellen groot 1500 als garantie voor de inspecteur der belastingen dat Rhijnvis Feith zijn functie correct zal uitoefenen.

Details in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

28

II-399b

4348

04-08-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin

locatie

Brunnepe, Pannekoekendijk, sectie F nummer 124

 

 

comparanten

naam

Berg, Willemina van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Brunnepe

Weduwe van Rutger Veldhuis

 

naam

Veldhuis, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Daghuurder te Brunnepe

 

naam

Hollander, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Koopvrouw te Kampen

Weduwe van Lambertus Grobbenhaar

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johanna Hollander een bedrag van 150 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis in Brunnepe.

NB. Schuldenares meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

29

II-399b

4350

04-08-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van aandeel nalatenschap

 

 

onr. goed

1. opstal van een huis, berg en schuur

locatie

Kampen, stadserf sectie H nummer 130

 

2. een kamp weiland

 

IJsselmuiden, Bisschopswetering, sectie E nummer 254

 

 

comparanten

naam

Zwakenberg, Wichertje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Landvrouw te Kamperveen

Echtgenote van Berend Veldkamp

 

naam

Veldkamp, Berend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Kamperveen

 

naam

Leeuw, Hermina de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Landbouwster te Kamperveen

Tweede echtgenote van Gerrit Zwakenberg

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Gerrit Zwakenberg en Trijntje Jacobs Klunder, verklaren verkocht te hebben aan hun moeder/schoonmoeder hun aandeel in de erfenis van hun vader voor een bedrag van 1475.

NB. Hermina de Leeuw meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

30

II-399b

4351

07-08-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een daghuurderswoning met tuin

locatie

Brunnepe, Pannekoekendijk, sectie F nummer 79 en 81

 

 

comparanten

naam

Sellis, Mense Adolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Veehouder te Brunnepe

 

naam

Sellis, Hilligje Adolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Brunnepe

 

 

naam

Vijge, Steven

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zb te Heerde

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun vader Adolf Mense Sellis, verklaren verkocht te hebben aan Steven Vijge een daghuurderswoning in Brunnepe, door hun vader gekocht van de weduwe Deppe, voor een bedrag van 500.

Er worden enige afspraken gemaakt over pomp, schutting etc.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

31

II-399b

4352

10-08-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

pakhuis

locatie

Kampen, langs de stadsmuur, sectie F nummer 2958

 

 

comparanten

naam

Keijzer, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

 

naam

Wolff, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

Samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Jacob Wolff een bedrag van 600 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt de opstal van een pakhuis langs de stadsmuur, waarvan de grond eigendom is van de stad.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

32

II-399b

4353

11-08-1843

Mr F. Rmbonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Broederstraat, wijk 3 nummer 116

 

 

comparanten

naam

Alferink, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman en bakker te Kampen

 

naam

Nijman, Geertruida

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Winkelierster te Kampen

Weduwe van Evert Voorthuis

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Geertruida Nijman een huis in de Broederstraat, indertijd gekocht van de weduwe van Jan van Dalfsen, voor een bedrag van 1500.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

33

II-399b

4356

28-08-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

5 kampen nagras

locatie

Kampen, polder van Dronthen

 

 

comparanten

naam

Heuvel, Dirk van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Grutter te Kampen

samenvatting

Comparant wil enige kampen nagras openbaar verhuren tot 10 november a.s.; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Namen van de pachters: Jan Christoffel Kuijlman, Johan Machiel Groebitz jr, Egbert Bille en Wolter van Zuthem.

NB. Namen van de borgen niet vermeld.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

34

II-399b

4357

30-08-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

verklaring

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Berghuijs, Albertus Jacobzoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

Ook: gevolmachtigde

 

naam

Berghuijs, Hermanus Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koopman te Kampen

 

naam

Berghuijs, Jacoba

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Amsterdam

Echtgenote van Pieter Hendrik Meijer

 

Naam

Berghuijs, Bernardus Jacobus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koopman te Amsterdam

 

Naam

Berghuijs, Willem Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koopman te Kampen

Thans in het buitenland

samenvatting

Comparant verklaart dat Jacob Berghuijs op 25-10-1842 in Kampen is overleden en dat zij, comparanten, de erfgenamen zijn; dat na inventarisatie de goederen zijn verkocht en dat schuldeisers zijn opgeroepen zich te melden. Comparant overlegt een staat van kosten en baten, die bij de akte is gevoegd. Er hebben zich geen schuldeisers gemeld.

NB. Bijgevoegd de advertenties geplaatst in de kranten.

 

 

 

a.m.alink-2010