terug naar inhoud

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

1

II-400a

4358

01-09-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

voogdij

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Dijk, Willem Aalts van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Vader

Landman op het Kampereiland

samenvatting

Comparant verklaart bij zijn overlijden tot voogd over zijn vier kinderen te benoemen zijn broer Dries Aalts van Dijk.

NB. Hij meldt niet te kunnen schrijven. In de kantlijn genoteerd: overleden op 4 december 1852.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

2

II-400a

4359

02-09-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 346

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 107

 

 

comparanten

naam

Dam, Antonie ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

naam

Dam, Gerrit Jan ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Mastenmaker / winkelier te Kampen

 

naam

Rozenberg, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Vorige eigenaar

Kampen

En echtgenote Anna Denekamp

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Jan ten Dam een huis in de Geerstraat, gekocht van Jacob Rozenberg en Anna Denekamp en een huis in dezelfde straat, gekocht van de erven van Maria Margorius, voor een bedrag van 900. De vorige eigenaars van het eerste perceel verklaren afstand te doen van het recht het perceel terug te eisen, zoals in de koopakte staat vermeld.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

3

II-400a

4361

04-09-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Allart, Rudolphina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Kampen

Weduwe van Zeger Jan Hendrik Rietberg

samenvatting

Testatrice verklaart haar besloten testament in te leveren bij de notaris.

NB. In de kantlijn genoteerd: op 22 maart 1848 het testament teruggegeven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

4

II-400a

4362

05-09-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Rieder, Elisabeth Margaretha

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Ook: Riederin; Buiten Proveniershuis; weduwe van Johannes van Zulekom

samenvatting

Testatrice verklaart haar testament van 10 maart 1838 te bevestigen, maar nu als executeur te willen noemen de regenten van het Buiten Proveniershuis.

NB. Zij meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

5

II-400a

4363

05-09-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. een boernerf genaamd Ruitenberg

locatie

Kamperveen, sectie A nummer 281 t/m 289, sectie B nummer 207 t/m 213

 

2. een kamp groenland

 

Kamperveen, sectie B nummer 72 en 73

 

3. huis en pakhuis met achterliggende tuinen (nieuw te bouwen)

 

Kampen, Graafschap, sectie F nummer 2383 t/m 2385

 

4. en koren en olie-molen (nieuw te bouwen)

 

Kampen, buiten de Venepoort, sectie F nummer 3007

 

 

comparanten

naam

Schipper, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Handelaar te Kampen

 

naam

Delden, Grietje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Engelenberg, Christianus Hendrikus Adolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Burgemeester van IJsselmuiden te Kampen

 

Naam

Stulen, Julia Catharina Euphemia

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldeiser

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Christianus Hendrikus Adolf Engelenberg een bedrag van 12.000 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand gelden diverse vaste goederen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

6

II-400a

4364

06-09-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Voskuijl, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Zb te Kampen

Boven Proveniershuis

samenvatting

Testateur verklaart zijn testament van 14-11-1838 te herroepen.

Nu schenkt hij legaten aan de kinderen van Frederik Pijffers te Amsterdam, aan Jonge Jan Bosch te Zwolle, Jansje Westerink en Fennigje Lintelo uit Kampen en aan de armen van de stad. Als erfgename noemt hij Gerridina van Boxen uit Zwolle. Tot executeurs benoemt hij de regenten van het Boven Proveniershuis.

NB. In de kantlijn genoteerd: overleden 3 april (zonder jaartal)

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

7

II-400a

4367

07-09-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

huwelijkscontract

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Roumer, Lodewijk Wilhelm

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractant

Zb te Kampen

 

naam

Meijer, Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractante

Zb te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren voornemens te zijn een wettig huwelijk met elkaar aan te gaan en maken daartoe enige afspraken, waarvan de belangrijkste zijn: geen gemeenschap van goederen en partners zijn niet aansprakelijk voor schulden daterend van voor het huwelijk.

Details in de akte.

NB. Bijgevoegd een staat van bezittingen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

8

II-400a

4366

07-09-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

1. een boerenerf met huis, schuur, berg etc.

locatie

Kamperveen, Hogeweg, van de Gelderse Gracht tot aan de Venendijk

 

2, enig hooiland

 

Kamperveen, Hogeweg,

 

 

comparanten

naam

Dijk, Berend van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Kamperveen

 

naam

Dijk, Wolter van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Kamperveen

 

naam

Dijk, Marrigje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kamperveen

Echtgenote van Hendrik Koers

 

Naam

Dijk, Jennigje van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Kamperveen

Echtgenote van Flip van Ittersum

 

Naam

Koers, Hendrik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Landman te Kamperveen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Wicher Wolters van Dijk, weduwnaar van Aaltje Berends Kooiman, laten de boedel inventariseren.

Vee, huisraad, kleding, onroerend goed en schulden.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

9

II-400a

4369

11-09-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Een stuk groenland

locatie

Doornspijk, in het Lummermerk van Oosterwolde, sectie B nummer 1310

 

 

comparanten

naam

Berg Hendrikszoon, Jan van de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landbouwer te Oldebroek

 

 

naam

Hoefhamer, Hendrica

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Elburg

Weduwe van Hendrik Jan Leopold Tengbergen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrica Hoefhamer een bedrag van 400 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt een stuk groenland.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

10

II-400a

4371

14-09-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Extersteeg, wijk 2 nummer 110

 

 

comparanten

naam

Dijk, Evert Everts

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

naam

Bonneke, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Winkelier te Kampen

 

naam

Woning, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Bonneke een huis in de Extersteeg, gekocht van Hendrik Bruggink, voor een bedrag van 95. Het huis is verhuurd voor 0,50 per week.

 

 

 

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

11

II-400a

4370 en 4377

11-09-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 1 nummer 116

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Speldenmakerssteeg, wijk 2 nummer 222

 

3. huis, erf en where

 

Kampen, Extersteeg, wijk 2 nummer 82

 

 

comparanten

naam

Ranneff, Elisabeth

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Roelof van Ommen; echtgenote van Andreas Roovers

 

naam

Knaap, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Schilder te Kampen

samenvatting

Comparanten laten enige vaste goederen openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Bij de inzet wordt er geboden door Kornelis Rietberg en Dirk Jan de Haan.

Het eerste perceel wordt gekocht door Jan Antonie van den Bos voor 520; het tweede door Gerrit Knaap voor 337 en het derde door Nicolaas Veldhuis voor 400.

NB. Bijgevoegd de toestemming van de rechtbank.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

12

II-400a

4372

14-09-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. een windkorenmolen met grond en stal

locatie

Kampen, buiten de Venepoort, sectie F nummer 2488

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, nabij de molen, letter B nummer 3

 

 

comparanten

naam

Mulder, Geertje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Molenaarster te Kampen

 

naam

Ruijs, Theodorus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart schuldig te zijn aan Theodorus Ruijs een bedrag van 1100 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand gelden enige vaste goederen: de molen, gekocht van Jan Mulder Stevenszoon en het huis van de Rijks Domeinen. De percelen moeten worden verzekerd tegen brand.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

13

II-400a

4374

19-09-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met klein huisje erachter

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 248

 

 

comparanten

naam

Beijer, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Koopman te Kampen

 

naam

Swart, Hector Jansen

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Koopman te Kampen

 

naam

Lok, Aaltje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zb te Kampen

Weduwe van Johannes Kuijlman

 

Naam

Somer, Hendrik Janszoon

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Bakker te Kampen

En echtgenote Johanna Kuijlman

samenvatting

Comparanten, executeurs van de nalatenschap van Barteld van der Kolk, verklaren verkocht te hebben aan Aaltje Lok een schuldvordering groot 1200 tegen 5 procent per jaar ten laste van Hendrik Somer Janszoon en diens echtgenote, gevestigd op een huis op de Oudestraat.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

14

II-400a

4376

23-09-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Ankum, Jacobje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Johannes van Dijk; wonend in het Buiten Proveniershuis

samenvatting

Testatrice verklaart haar testament van 1809 te herroepen en nu schenkt zij een legaat aan Jan Antonie van den Bos. Haar erfgenamen zijn haar naaste familieleden en die van haar overleden man.

Tot executeurs benoemt zij de regenten van het Heilige Geesten Gasthuis.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

15

II-400a

4378 en 4388

25-09-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Groenmarkt, wijk 3 nummer 42

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Sint Jacobsteeg, wijk 3 nummer 178

 

3. (de helft van) een tuin met nieuw huis

 

Kampen, Singel, sectie F nummer 94

 

4. (de andere helft van) en tuin met nieuw huis

 

Kampen, aan de Singel, sectie F nummer 94

 

 

comparanten

naam

Martens, Wilhelmina Margritha

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgeefster

Zb te Kampen

Echtgenote van Johannes Hendrikus Oosterman

 

naam

Oosterman, Johannes Hendrikus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Manufacturier te Kampen

samenvatting

Comparanten laten diverse vaste goederen, afkomstig uit de nalatenschap van comparantes ouders, openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Verkopers hebben de diverse biedingen niet geaccepteerd en alles blijft onverkocht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

16

II-400a

4379

26-09-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Ruijs, Theodorus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Koopman te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart aan zijn echtgenote Willemina Jacoba Posthumus in eigendom of vruchtgebruik te vermaken wat de wet hem toestaat.

NB. In de kantlijn genoteerd: herroepen 13 juli 1849.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

17

II-400a

4380

26-09-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Posthumus, Willemina Jacoba

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Theodorus Ruijs

samenvatting

Testatrice verklaart aan haar echtgenoot te vermaken in vruchtgebruik of in eigendom alles wat de wet haar toestaat.

NB. In de kantlijn genoteerd: herroepen 29 november 1865.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

18

II-400a

4381 en 4393

27-09-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. bouw- en bosland

locatie

Grafhorst, Branderdijk, sectie A nummer 271 t/m 273 a en b

 

2. een akker bouwland

 

IJsselmuiden, op de Hoge Zandberg, sectie B nummer 164

 

3. een akker bouwland

 

IJsselmuiden, op de Zandberg, sectie B nummer 171

 

4. en stukje bouw- en bosgrond

 

IJsselmuiden, Oosterhoutseweg, sectie B nummer 351 en 352

 

5. een tuin

 

IJsselmuiden, in de Zak, sectie B nummer 681 en 682

 

6. een stuk groenland

 

IJsselmuiden, Koekoeksteeg, sectie D nummer 148 en 149

 

7. een stuk groenland

 

IJsselmuiden, sectie D nummer 237

 

 

comparanten

naam

Ingen, mr Johannes Jacobus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

 

naam

Merwede, jonkheer Hendrik Lodewijk van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Gepensioneerd kapitein te Oldebroek

Huize Broekevoord

samenvatting

Namens zijn opdrachtgever, laat comparant diverse percelen openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte. Deze goederen zijn afkomstig uit de ouderlijke boedel van opdrachtgever.

Perceel 1 wordt gekocht door Jacob Vaandering voor 623; perceel 2 door Jan van de Kamp voor 256; perceel 3 door Gerrit Rekvelt voor 222; perceel 4 door Albert Wezenberg Janszoon voor 301; perceel 5 door Hendrikus Wezenberg voor 655; perceel 6 door jonkheer Wiilem Frederik van Spengler voor 1161 en het zevende perceel door Hendrik Pelleboer voor 685.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

19

II-400a

4384

02-10-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

borgtocht

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 267

 

 

comparanten

naam

Groskamp, Antonie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Rijksontvanger in IJsselmuiden te Kampen

Weduwnaar van Meinarda Theodora Johanna Robb

 

naam

Robb, Nicolaas Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Inspecteur der belastingen te Amsterdam

samenvatting

Als garantie voor het correcte beheer van de nalatenschap van zijn kinderen, moet comparant een hypotheek nemen groot 17.000 waarvoor hij als onderpand stelt zijn aandeel in de zg Oldebroeker Tienden en zijn huis op de Oudestraat. Details in de akte.

NB. Bijgevoegd de uitspraak van de rechtbank.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

20

II-400a

4387

09-10-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 2 nummer 83

 

2. het achter no. 1 gelegen huis, nu pakhuis

 

Kampen, Extersteeg, wijk 2 nummer 112

 

3. huis, erf en where

 

Kampen, Burgwal, wijk 2 nummer 82

 

 

comparanten

naam

Heinsbergen, Mathijs van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schipper te Kampen

 

naam

Wijne, Jennigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Veldhuis, Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Brunnepe

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Nicolaas Veldhuis een bedrag van 500 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand gelden diverse vaste goederen waarvoor het afsluiten van een brandverzekering noodzakelijk is.

NB. Schuldenaar meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

21

II-400a

4389

10-10-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

1. Huis, erf en where

locatie

Kampen, Koornmarkt, wijk 1 nummer 10

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, naast het vorige, wijk 1 nummer 9

 

 

comparanten

naam

Schlaepfer, Sebastiaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Winkelier / borstelmaker te Kampen

Weduwnaar van Francisca Margaretha Blum

 

naam

Verdam, Hermanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Bakker te Kampen

samenvatting

De in gemeenschap bezeten boedel wordt na het overlijden van Francisca Margaretha Blum genventariseerd.

Naast meubilaire goederen, kleding etc. zijn er vaste goederen en schulden.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

22

II-400a

4390

16-10-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een kamp groenland

locatie

Kamperveen, Hogeweg, sectie B nummer 57

 

 

comparanten

naam

Abrahams, Jacobje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Landbouwster te Kamperveen

Weduwe van Willem Kanis Hendrikszoon

 

naam

Kanis, Hendrikje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kamperveen

Echtgenote van Reijer van t Hul

 

naam

Kanis, Abraham Aart

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landbouwer te Kamperveen

 

naam

Kanis, Geertje

 

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Landbouwster te Kamperveen

 

Naam

Reijers, Hendrikje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Landbouwster te Kamperveen

Weduwe van Gerrit Brands van t Hul

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Hendrikje Reijers een kamp groenland in Kamperveen voor een bedrag van 1000.

NB. Koopster meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

23

II-400a

4391

16-10-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een kamp groenland

locatie

Kamperveen, tussen de Hogeweg en de Slaper, sectie B nummer 58

 

 

comparanten

naam

Abrahams, Jacobje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Landbouwster te Kamperveen

Weduwe van Willem Kanis Hendrikszoon

 

naam

Kanis, Abraham Aart

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Landman te Kamperveen

 

naam

Kanis, Geertje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Landbouwster te Kamperveen

 

Naam

Hul, Reijer van t

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landbouwer te Kamperveen

 

Naam

Kanis, Hendrikje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zb te Kamperveen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Reijer van t Hul en echtgenote hun aandeel in een kamp groenland voor een bedrag van 875.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

24

II-400a

4392

16-10-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, korte Bovenhofstraat, wijk 1 nummer 167

 

 

comparanten

naam

Vrolijk, Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Arbeider te Kampen

 

naam

Dijk, Matje Herms van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Arink, Gerrit Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Timmerman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Gerrit Willem Arink een huis in de Bovenhofstraat, gekocht van Frederik de Groot, voor een bedrag van 300.

NB. Verkoper meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

25

II-400a

4394

17-10-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop roerende goederen

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Romunde, Leonard Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Koopman te Kampen

samenvatting

Opdrachtgever laat een partij Noords hout openbaar verkopen; de voorwaarden staan in de akte vermeld. Daarna volgt een lijst met namen van kopers en bedragen. Totale opbrengst is 1030.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

26

II-400a

4396

19-10-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Klooster, Gerritje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Mooijen

 

naam

Mooijen, Willempje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Winkelierster te Kampen

Weduwe van Geert van Dijk

 

naam

Mooijen, Gerrigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Dirk van der Werff

 

Naam

Mooijen, Aaltje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Zwier Antonie van den Bosch

 

Naam

Snel, Hilligje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Oldebroek

Echtgenote van Jan Bos

 

Naam

Bijsterbos, mr Johan Christiaan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

Namens Jan Snel

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jan Mooijen, verzoeken de notaris de gemeenschappelijke boedel te scheiden; de basis vormt de eerder gemaakte inventaris. Er zijn contanten, voortkomend uit de verkoop van vaste goederen en huuropbrengsten. De notaris maakt de verdeling.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

27

II-400a

4397 en 4406

23-10-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Keizerstraat, wijk 4 nummer 327

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Keizerstraat, wijk 4 nummer 326

 

 

comparanten

naam

Basjan, Gerrigje Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Jan Everts van Daalen

 

naam

Daalen, Neeltje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Dienstbode te Kampen

 

Naam

Kroeze, Jan - senior

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Schilder te Kampen

 

naam

Daalen, Jacobus Everts van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Timmerman te Alblasserdam

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jan Everts van Daalen, willen vaste goederen openbaar laten verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte. Deze goederen zijn afkomstig uit het eerste huwelijk van overledene met Aaltje Oldenbroek. Bij de inzet wordt er geboden door Jacob Dekker.

Deze wordt ook koper met een bedrag van 303 voor het eerste perceel en 270 voor het tweede.

NB. De weduwe verklaart niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

28

II-400a

4398

27-10-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

voogdij

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Warnars, Annigje Jonker

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Moeder

Zb te Kampen

Weduwe van Hendrik Stoel; echtgenote van Jan Broek

 

naam

Warnars, Warnar Jonker

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Landman te Zwollerkerspel

samenvatting

Comparante verklaart de voogdij over de kinderen uit haar eerste huwelijk te willen geven aan Warnar Jonker Warnars.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

29

II-400a

4399

28-10-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

Zie akte

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Sels, Hermanus Lubertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Arts te Elburg

 

naam

Sels, Geertruida Elisabeth

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Douairire von Bulow

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun vader Arie Sels en hun moeder Judith barones van der Merwede, verklaren te willen overgaan tot scheiding van de nagelaten boedel. De vaste goederen samen vertegenwoordigen een waarde van 59.624,38. De notaris maakt de verdeling.

Veel informatie in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

30

II-400a

4400

30-10-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met open grond

locatie

Kampen, Burgwal hoek Vliersteeg, sectie F nummer 3193

 

 

comparanten

naam

Straatman, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Malemaker te Kampen

 

naam

Steeg, Maria Josepha ter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Oever, Jan van t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Kerkvoogd

Landman te Kamperveen

 

Naam

Veen, Jan van t

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijonderheden

Kerkvoogd

Landman te Kamperveen

 

naam

Plender, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Kerkvoogd

Landman te Kamperveen

 

Nam

Heuvel, Gerrit van den

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Kerkvoogd

Landman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de Hervormde Kerk te Kamperveen een bedrag van 600 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun, deels nieuw gebouwde, huis op de Burgwal waarvoor zij een stukje grond van de gemeente hebben gekocht tegen een jaarlijkse grondrente.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

31

II-400a

4401

02-11-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Knogh, Willemina Adriana

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

samenvatting

Testatrice verklaart haar testament gemaakt voor notaris Olzati te Amsterdam 18-04-1825 te herroepen, evenals dat van 1834, 1835 en 1839 gemaakt voor de notaris te Kampen.

Zij schenkt nu legaten aan Gerrit Willem Arink, Aaltje Jans Best, Maria Egberdina Arink en aan Albert Gradus Hoogenkamp; verder aan Hendrik Dirk Arink, Gerhardus Arink, Cornelis Johannes Boele en aan Johanna Bouhuis; aan Bernardus Fros en Willemina Adriana Boele.

Tot executeurs benoemt zij Cornelis Johannes Boele en Gerrit Willem Arink.

Details in de akte.

NB.in de kantlijn genoteerd: overleden 11 april 1844.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

32

II-400a

4402

02-11-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 140

 

 

comparanten

naam

Veen, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

naam

Lok, Christoffel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Onderwijzer te Kampen

 

naam

Ingen, mr Johannes Jacobus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Raadslid te Kampen

Als Regent

 

Naam

Spengler, jonkheer Willem Frederik van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

Bijzonderheden

Schuldeiser

Raadslid te Kampen

Als Regent

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Christoffel Lok een huis in de Geerstraat, gekocht van Gerrit Jan van der Veen, voor een bedrag van 1400. Koper heeft hiervoor een lening gesloten, groot 800 tegen 5 procent, bij de Regenten van het Groot Burgerweeshuis.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

33

II-400a

4405

06-11-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 196

 

 

comparanten

naam

Reurslag, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Tolgaarder IJsselbrug te Kampen

 

naam

Grooters, Luberta Margrietha

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Oever, Jan van t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kamperveen

Als kerkvoogd

 

Naam

Veen, Jan van t

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kamperveen

Als kerkvoogd

 

Nam

Plender, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kamperveen

Als kerkvoogd

 

Nam

Heuvel, Geert van den

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kamperveen

Als kerkvoogd

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de hervormde gemeente te Kamperveen een bedrag van 300 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis in de Buitennieuwstraat, waarvoor zij een brandverzekering moeten afsluiten.

NB. Schuldenares meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

34

II-400a

4407

10-11-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Lankhorst, Gerrit Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Raadslid te Kampen

 

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Hendrika Fullings tot zijn erfgename te benoemen; hij schenkt echter aan zijn zuster Anna Lankhorst een wekelijkse bijdrage van 6 gedurende haar leven. Mocht zijn vrouw voor hem overlijden, dan schenkt hij legaten aan de armen van de gereformeerde gemeente, aan Otto Uvens, de armen van de rooms katholieke gemeente en de kinderen van zijn zwager Franciscus Johannes Auwers; de rest moet verdeeld worden tussen zijn zuster Maria Hermina Lankhorst en zijn zuster Willemina Mauritia Lankhorst en nog veel andere familieleden en zijn schoonzuster Maria Fullings en familieleden.

NB. In de kantlijn genoteerd: herroepen 1 september 1848; akte bevat veel namen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

35

II-400a

4408

10-11-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Fullings, Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Gerrit Jan Lankhorst

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar enige erfgenaam te benoemen; zij schenkt echter een wekelijkse bijdrage van 6 aan haar schoonzuster Anna Lankhorst. Mocht haar echtgenoot voor haar overlijden, dan schenkt zij legaten aan de armen van de rooms katholieke en gereformeerde gemeenten en aan de kinderen van haar zwager Franciscus Johannes Auwers en Otto Uvens.

Haar nalatenschap moet verdeeld worden onder haar zuster Maria Fullings en kleinkinderen van Johanna Fullings en onder de zussen Lankhorst en andere familieleden.

NB. Akte bevat veel namen; herroepen 1 september 1848.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

36

II-400a

4411

15-11-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where genaamd Belle Vue met tuinen e.d.

locatie

Brunnepe, Pannekoekendijk, sectie F nummer 82 t/m 84, 86 en 57

 

 

comparanten

naam

Veldhuis, Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

naam

Huberts, Rutgerus Hermanus Wilhelmus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zb te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Rutgerus Hermanus Wilhelmus Huberts een huis in Brunnepe, gekocht van de weduwe Deppe, voor een bedrag van 2000; hierbij is inbegrepen het recht op een gedeelte van de Pannekoekendijk.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

37

II-400a

4412

16-11-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis en where met hof en bouwgrond

locatie

IJsselmuiden, op de hoek vaan de Baan, wijk 1 nummer 17

 

 

comparanten

naam

Scholten, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Groenboer te IJsselmuiden

 

naam

Vlierden, Petronella Johanna Aleida van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Frans Frederic Ulrich Ludwich Last

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Petronella Johanna Aleida van Vlierden een bedrag van 800 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt een huis in IJsselmuiden, gekocht van de erven Hermanus Scholten.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

38

II-400a

4413

17-11-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 95

 

 

comparanten

naam

Buijn, Johanna Jacoba

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Paulus Tiedeman

 

naam

Heijse, Joan Adam

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Directeur van de brandweer te Amsterdam

Als toeziend voogd

 

naam

Bruijns, Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Gepensioneerd luitenant-kolonel te Kampen

 

Naam

Mijnssen, Jacob Willem

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Makelaar te Amsterdam

Mede namens: Johannes Marinus Tiedeman, Oost-Indi

samenvatting

Inventarisatie van de nalatenschap van Paulus Tiedeman: meubilair, kleding, waardepapieren, schulden.

NB. Uitgebreide akte met veel details; bijgevoegd de akten van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

39

II-400a

4415

22-11-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Berghuijs, Albertus Jacobzoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

gevolmachtigde

 

naam

Berghuijs, Hermanus Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koopman te Kampen

 

naam

Berghuijs, Jacoba

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Amsterdam

Echtgenote van Pieter Hendrik Meijer

 

Naam

Berghuijs, Bernardus Jacobus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koopman te Amsterdam

 

Naam

Penning, Charles

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Hoofdmachinist Stoombootmij. te Kampen

 

Naam

Berghuijs, Willem Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Koopman te Kampen

Verblijvend in het buitenland

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jacob Berghuijs, verzoeken de nagelaten boedel te scheiden; de vaste goederen zijn reeds verkocht. Het te verdelen bedrag is 1513,21.

NB. Bijgevoegd een akte van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

40

II-400a

4416

24-11-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 266

 

 

comparanten

naam

Sels, Hermanus Lubbertus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Arts te Elburg

 

naam

Willinck, Gerhard

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kapitein-luitenant ter zee te Kampen

Ridder der militaire Willemsorde

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerhard Willinck een huis op de Oudestraat, afkomstig uit de erfenis van Judith barones van der Merwede, weduwe van comparants vader, voor een bedrag van 3100.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

41

II-400a

4417

24-11-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

1. Huis ,erf en where

locatie

Kampen, Broederstraat, wijk 3 nummer 152

 

2. aandelen in diverse stukken grond

 

 

comparanten

naam

Broese, Jan Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Apotheker te Kampen

Weduwnaar van Frederica ten Cate

 

naam

Cate, Herman Matheus ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Distributeur van het postkantoor te Hengelo

 

naam

Cate, Jacob ten

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Fabrikant te Hengelo

Vertegenwoordigd door mr Johannes Jacobus van Ingen

samenvatting

Comparanten willen overgaan tot de verdeling van de nagelaten boedel van Frederica ten Cate. De notaris maakt de verdeling op basis van de eerder gemaakte inventaris. Details in de akte.

NB. Bijgevoegd: toestemming van de rechtbank en akten van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

42

II-400a

4418

29-11-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Roelofs, Jan Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Wagenmaker te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart een legaat te schenken aan Koenraad de Vries, waarmee hij, testateur, tevens zijn schuld aan begunstigde aflost. Tot erfgenaam benoemt hij Adolf Boer, wagenmaker te Kampen en diens echtgenote Aartje Broekhuis.

NB. In de kantlijn genoteerd: herroepen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

43

II-400a

4419

29-11-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Westerhof, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Schoenmaker te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Klaasje van der Weerd tot zijn erfgename te benoemen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

44

II-400a

4420

29-11-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Weerd, Klaasje van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Jan Westerhof

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen.

NB. Zij meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

45

II-400a

4421

01-12-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met daarachter liggend woonhuisje

locatie

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 184

 

 

comparanten

naam

Vlothuijzen, Hendrikus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Blauwverver te Kampen

 

naam

Werf, Hermina van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Weerd, Jan Lubbers van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Lubbers van der Werd een bedrag van 1000 tegen 4 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis in de Venestraat, gekocht op een veiling, waarvoor een brandverzekering moet worden afgesloten.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

46

II-400a

4422

04-12-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Groenestraat, wijk 2 nummer 10

 

 

comparanten

naam

Rill, Paulus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Trijpwever te Kampen

 

naam

Vegt, Elias

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Elias Vegt een bedrag van 100 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn huis in de Groenestraat, gekocht van Dirk Jan de Haan, waarvoor hij nu een brandverzekering moet afsluiten.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

47

II-400a

4424 en 4431

11-12-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where met tuin en achteruitgang

locatie

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 197

 

2. huis, erf en where (thans pakhuis)

 

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 198

 

 

comparanten

naam

Vos, Mendel Joseph

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Koopman te Kampen

Weduwnaar van Judith Cohen

 

naam

Vos, Betje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

naam

Vos, Isaac

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

volmachtgever

 

Naam

Wolf, Jacob Wolf

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

 

Naam

Hartogs, Bernard Isaac

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Koopman te Zwolle

Vertegenwoordigd door mr Willem van Berkum Bijsterbos

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Judith Cohen, willen enige vaste goederen openbaar laten verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

 

Beide percelen worden gekocht door Mendel Joseph Vos voor 2110, die verzuimd heeft borgen aan te stellen.

NB. Bijgevoegd de toestemming van de rechtbank en de akte van volmacht.

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

48

II-400a

4425

15-12-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met stal en tuin

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 1 nummer 279

 

 

comparanten

naam

Mast, Gerrit Jans van de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Kampen

 

naam

Voorst, Janna Gerrits van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Lankhorst, Gerrit Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Raadslid te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Gerrit Jan Lankhorst een bedrag van 150 tegen 4 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis op de Vloeddijk, gekocht van de erven van Jan Harmsen Bosch, waarvoor zij een brandverzekering moeten afsluiten.

NB. Schuldenaren melden niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

49

II-400a

4426

15-12-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Heinsbergen, Mathijs van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Schipper te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn kinderen tot zijn erfgenamen te benoemen, waarbij hij aantekent dat zijn zoon Jacob niet gekort mag worden voor het door testateur betaalde uitkoopbedrag voor de nationale militie, omdat genoemde zoon intussen het huishouden draaiend heeft gehouden en zo zijn aandeel heeft geleverd.

NB. Testateur meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

50

II-400a

4428

18-12-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. een stuk groenland genaamd de Klinkenberg

locatie

Wilsum, sectie B nummer 94 en 95

 

2. een stuk groenland

 

Wilsum, in de Nieuwe Stad, sectie B nummer 36

 

3. een stuk groenland genaamd de Hagen

 

Wilsum, achter het huis van Jan van den Berg, sectie B nummer 86 en 90

 

4. twee akkers bouwland genaamd de Hoge Akkers

 

Wilsum, op de Nieuwstad, sectie B nummer 50

 

5.een perceel groenland

 

Wilsum, sectie B nummer 350

 

 

comparanten

naam

Asselt, Willem Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Bakker te Wilsum

 

naam

Tegelaar, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Gepensioneerd majoor te Harderwijk

 

naam

Werff, Pieter Hillebrand

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrik Tegelaar een bedrag van 1000 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand gelden diverse vaste goederen in de gemeente Wilsum. De schuldeiser is vertegenwoordigd door Pieter Hillebrand Werff.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

51

II-400a

4429

19-12-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 2 nummer 51

 

 

comparanten

naam

Broek, Jan Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Veehouder te Kampen

Weduwnaar van Annigje Jans Jonkers

 

naam

Jonkers, Warner

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Landman te Zwollerkerspel

Over de kinderen uit het 1e huwelijk

 

naam

Stoel, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Arbeider te Brunnepe

 

Naam

Noord, Jan van den

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Taxateur

Veehouder te Kampen

 

Naam

Kaspers, Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Taxateur

Veehouder te Kampen

 

Naam

Bos, Zwier Anthonie van den

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Taxateur

Veehouder te Kampen

samenvatting

De nagelaten boedel van Annigje Jans Jonkers, in leven echtgenote van Jan Jans Broek en weduwe van Harm Stoel, wordt genventariseerd.

Meubilaire goederen, kleding en schulden.

NB. Voogd en toeziend voogd melden niet te kunnen schrijven.

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

52

II-400a

4430

21-12-1843

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huisje, erf en where

locatie

Kampen, Hanensteeg, wijk 2 nummer 32

 

 

comparanten

naam

Rietberg, Kornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmerman te Kampen

 

naam

Steege, Jacob ter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Duffelwever te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jacob ter Steege een huisje in de Hanensteeg, gekocht van Dirk Kuipers, voor een bedrag van 213.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

53

II-400a

4436

05-01-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Geerstraat zuidzijde, wijk 1 nummer 91

 

 

comparanten

naam

Gelder, Petrus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Hilkes, Dirkje Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Naaister te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Dirkje Johanna Hilkes een huis in de Geerstraat, gerfd van zijn vrouw Helena Margrietha Postma, voor een bedrag van 680, waarvan een deel tegen 5 procent per jaar op het perceel gevestigd blijft. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde; het perceel is nu verhuurd aan Evert Bos voor 80 per jaar.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

54

II-400a

4434 en 4453

02-01-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met koepel achter de poort (zonder grond)

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 299

 

 

comparanten

naam

Jennes, Isaack

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Veearts te Zwolle

 

naam

Sistermans, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zb te Kampen

samenvatting

Comparant wil een huis op de Oudestraat, gekocht van Jacob Frans Steinman, openbaar laten verkopen; de voorwaarden daartoe staan in de akte vermeld.

Koper is Johannes Sistermans voor een bedrag van 2803.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

55

II-400a

4437

05-01-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, St. Jacobssteeg, wijk 3 nummer 178

 

 

comparanten

naam

Oosterman, Johannes Hendrikus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Manufacturier te Kampen

 

naam

Martens, Wilhelmina Margritha

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Ebbenhout, Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zb te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Pieter Ebbenhout een huis in de St. Jacobssteeg, afkomstig uit de ouderlijke boedel van verkoopster, voor een bedrag van 1200.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

56

II-400a

4438

06-01-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 3 numer 42

 

 

comparanten

naam

Oosterman, Johannes Hendrikus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Manufacturier te Kampen

 

naam

Martens, Wilhelmina Margritha

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Reuijl, Hendrikus Janszoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman / winkelier te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Hendrikus Janszoon Reuijl een huis Achter de nieuwe Muur, waarin een manufactuurwinkel is gevestigd, afkomstig uit de ouderlijke nalatenschap van verkoopster, voor een bedrag van 2000.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

57

II-400a

4439

08-01-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, buiten de Hagenpoort, sectie F nummer 2427

 

 

comparanten

naam

Breuker, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Winkelier te Kampen

 

naam

Oordijk, Hendrica

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Tegelaar, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Gepensioneerd majoor te Harderwijk

volmachtgever

 

Naam

Werff, Pieter Hillebrand

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Hendrik Tegelaar een bedrag van 1200 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun nieuw gebouwde huis buiten de Hagenpoort, op grond afgestaan door de gemeente tegen een grondrente, dat ondergebracht moet worden in een brandverzekering.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

58

II-400a

4440

08-01-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, buiten de Hagenpoort, sectie F nummer 2427

 

 

comparanten

naam

Breuker, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Winkelier te Kampen

 

naam

Oordijk, Hendrica

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Lid gedeputeerde Staten te Kampen

Ridder i.d. orde van de Nederlandse Leeuw

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Nicolaas van Berkum Bijsterbos een bedrag van 800 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun nieuw gebouwde huis buiten de Hagenpoort op grond afgestaan door de gemeente tegen grondrente, waarop nog een andere verplichting rust; het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

59

II-400a

4441 en 4457

08-01-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. herenhuis met tuin en orangerie, vruchtbomen en heesters

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 2 nummer 87

 

2. koetsierswoning met stalling voor 5 paarden

 

Kampen, Burgwal, wijk 2 nummer 88

 

3. herenhuis

 

Kampen, Burgwal, wijk 2 nummer 86

 

 

comparanten

naam

Colonius, Anna Maria Georgette

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Marius Gerhard Johan Feith

 

naam

Feith, Ockje Henriette

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

 

naam

Colonius Feith, Rhijnvis George

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Arts te Enkhuizen

 

Naam

Vassij, Carel Evert Jacob de

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Arts te Kampen

 

Naam

Feith, Elisabeth Machtilda

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

Naam

Feith, Rhijnvis

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Surnumerair der belastingen te Kampen

samenvatting

Comparanten willen enige vaste goederen openbaar laten verkopen; de voorwaarde daartoe staan vermeld in de akte.

Perceel n blijft onverkocht; perceel twee wordt gekocht door Hendrikus Wolter Lammers voor 1190 en het derde perceel door Hendrik van Dijk voor 1004.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

60

II-400a

4442

09-01-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Een stuk bouwgrond

locatie

IJsselmuiden, langs de Oosterhoutseweg, sectie B nummer 351 en 352

 

 

comparanten

naam

Wezenberg, Hendrik Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Arbeider te IJsselmuiden

 

naam

Vlierden, Petronella Johanna Aleida van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Frederik Frans Ludwig Ulrich Last

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Petronella Johanna Aleida van Vlierden een bedrag van 300 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt een stukje bouwgrond in IJsselmuiden, gekocht van jonkheer Hendrik Lodewijk van der Merwede.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

61

II-400a

4444

12-01-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met daarachter gelegen grond

locatie

Grafhorst, sectie A nummer 110

 

 

comparanten

naam

Klooster, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Winkelier te Grafhorst

 

naam

Kamp, Adolf van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Grafhorst

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Adolf van der Kamp een huis in Grafhorst en een deel van de daarachter liggende grond, aangekocht van de erven van Jan Klooster, voor een bedrag van 350.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

62

II-400a

4448

12-01-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Herenhuis etc.

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 2 nummer 87

 

 

comparanten

naam

Temminck, Adriaan Mathijs Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Commissionair te Kampen

samenvatting

Comparant, die heeft geboden op perceel n van de de veiling van de percelen van Marius Gerhard Johan Feith, verklaart zijn bod te verhogen tot 5000.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

63

II-400a

4449

12-01-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. Koetsierswoning, koetshuis en stalling

locatie

Kampen, Burgwal, wijk 2 nummer 88

 

2. herenhuis

 

Kampen, Burgwal, wijk 2 nummer 86

 

 

comparanten

naam

Meijer, jonkheer Simon Pierre Franois

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Bieder

Ontvanger registratie te Kampen

samenvatting

Comparant, bieder op een perceel bij de veiling van de percelen van wijlen Marius Gerhard Johan Feith, verklaart zijn bod op perceel twee te verhogen tot een bedrag van 1100 en op perceel drie tot 1000.

 

 

 

a.m.alink 2010