terug naar inhoud  

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

1

II-400b

4450

13-01-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 3 nummer 250

 

2. diverse stukken bouw- en groenland, boerenerf, daghuurderswoning

 

IJsselmuiden

 

 

comparanten

naam

Vlierden, Petronella Johanna Aleida van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Frederik Frans Ludwig Ulrich Last

 

naam

Veen, Jan van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Zb te Kampen

 

 

naam

Westenberg, mr Joan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Rechter te Zwolle

samenvatting

Comparanten verklaren de nagelaten boedel te willen scheiden; aanwezig zijn rechter en griffier en enige taxateurs. De boedel omvat losse goederen, effecten, schuldbekentenissen en vaste goederen.

De notaris maakt de verdeling.

NB. Zeer uitgebreide akte; bijgevoegd de toestemming van de rechtbank en een taxatierapport.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

2

II-400b

4451

13-01-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 336

 

 

comparanten

naam

Jager, Herman

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Ziekenbezoeker te Kampen

Echtgenoot van Johanna Caps

samenvatting

Comparant, zwager van overledene Christina Caps, weduwe van Pieter Cornelis Boddaert, laat de boedel inventariseren. Kleding, huisraad en schulden.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

3

II-400b

4452

15-01-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. huis, erf met schuur en tuin

locatie

Grafhorst, sectie A nummer 87 en 88

 

2. enig weide-, bouw- en bosland

 

Grafhorst, Branderdijk, sectie A nummer 271 t/m 273 a en b

 

 

comparanten

naam

Vaandering, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Veehouder te Grafhorst

 

naam

Weerd, Aaltje Frederiks van de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Grafhorst

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Jonkers, Jan Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Notaris te Genemuiden

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Willem Jonkers een bedrag van 600 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand gelden diverse vaste goederen in Grafhorst; volgen nog diverse afspraken tussen schuldenaren en schuldeiser.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

4

II-400b

4454

16-01-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 3 nummer 97

 

 

comparanten

naam

Engbrink, Jan Anthonie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Timmerman te Kampen

 

naam

Gockinga, Arnoldina Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Richard Andreas Ludolphie Nobel

 

naam

Nobel, Carel Johan Richard

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Advocaat te Zwolle

 

Naam

Bondam, mr Pieter Christiaan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Kantonrechter te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan de erven Nobel een bedrag van 600 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn huis in de Buitennieuwstraat, gekocht van Koenraad de Vries, waarvoor een brandverzekering moet worden afgesloten.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

5

II-400b

4455

18-01-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 130

 

 

comparanten

naam

Nijhuis, Jan Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Houtzaagmolenaar te Kampen

 

naam

Aalderink, Berend van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kleermaker te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Berend van Aalderink een huis in de Buitennieuwstraat, gekocht van Roelof Nijhuis, voor een bedrag van 800. Het is verhuurd aan Schregardus voor 1,10 per week.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

6

II-400b

4458

24-01-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

Aandeel in het Kokmans Erf

locatie

Kampen, polder van Broeken en Maten, sectie F nummer 2626 e.v.

 

 

comparanten

naam

Broese, Alida Catalina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Zutphen

Echtgenote van Peter Evekink; volmachtgeefster

 

naam

Evekink, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Koopman / drogist te Zutphen

volmachtgever

 

naam

Ingen, mr Johannes Jacobus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

Namens diverse personen

 

Naam

Broese van Groenou, Arend

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Fabrikant te Apeldoorn

volmachtgever

 

Naam

Broese, Sara Johanna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

volmachtgeefster

 

Naam

Fels, Jan Jacob

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Koopman te Kampen

 

Naam

Cate, Herman Matheus ten

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Voogd

Distributeur postkantoor te Hengelo

volmachtgever

 

Naam

Broese, Jan Nicolaas

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Apotheker te Kampen

 

Naam

Cate, Jacob ten

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Fabrikant te Hengelo

volmachtgever

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Johanna Hendrika Broese, willen de nalatenschap laten verdelen. Uitvoerige beschrijving van de waardepapieren. De notaris maakt de verdeling.

NB. Bijgevoegd de akten van volmacht; veel informatie in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

7

II-400b

4461

25-01-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een tuin

locatie

IJsselmuiden, Nieuwe Weg, sectie B nummer 673

 

 

comparanten

naam

Rekvelt, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te IJsselmuiden

Echtgenote van Johannes Jacobus Struik

 

naam

Struik, Johannes Jacobus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Bakker te IJsselmuiden

 

naam

Otten, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Warmoezenier te IJsselmuiden

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Johannes Otten een tuin in IJsselmuiden, afkomstig uit de ouderlijke boedel van verkoopster, voor een bedrag van 550.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

8

II-400b

4463 en 4466

29-01-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 197

 

2. huis, erf en where, gebruikt als pakhuis

 

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 198

 

 

comparanten

naam

Vos, Mendel Joseph

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

Weduwnaar van Judith Cohen

 

naam

Vos, Betje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

naam

Vos, Isaac

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

 

Naam

Hartogs, Bernard Isaac

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Koopman te Zwolle

Vertegenwoordigd door mr Willem van Berkum Bijsterbos

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Judith Cohen, verklaren enige vaste goederen openbaar te willen verkopen; de voorwaarden daartoe staan vermeld in de akte.

Koper wordt Jacob Wolff voor een bedrag van 2054.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

9

II-400b

4467 en 4476

05-02-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Een koopmanswinkelhuis, erf en where met tuin en schuur

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 1 nummer 68

 

 

comparanten

naam

Wal, Martinus Everhardus van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Koopman en schilder te Kampen

samenvatting

Comparant laat een winkelhuis op de Oudestraat, gekocht van de erven van Alida Bantjes, openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte. Het bod van 2766 door Jan van der Weerd bevalt verkoper niet en het perceel blijft onverkocht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

10

II-400b

4470

15-02-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Een tuin

locatie

IJsselmuiden, Nieuwe Weg, sectie B nummer 673

 

 

comparanten

naam

Otten, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Warmoezenier te IJsselmuiden

 

naam

Vlierden, Petronella Johanna Aleida van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Frederik Frans Ludwig Ulrich Last

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Petronella Johanna Aleida van Vlierden een bedrag van 500 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt zijn tuin in IJsselmuiden, gekocht van Johanna Rekvelt en echtgenoot.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

11

II-400b

4471

15-02-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

En stukje tuingrond

locatie

Kampen, sectie F nummer 754

 

 

comparanten

naam

Velsen, Coendert van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Veehouder te Kampen

 

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas van - jr

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Raadslid te Kampen

President van het Armenwezen

 

naam

Gluijsteen, Caspar Antonie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

Secretaris van het Armenwezen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan het gesticht de Averings Vergadering, vertegenwoordigd door de Heren van Berkum Bijsterbos en Gluijsteen, een stukje grond achter het gesticht gelegen om niet, maar met ontheffing van de onderhoudsplicht van de schutting tussen zijn eigendommen en die van het gesticht.

NB. Details over de ligging in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

12

II-400b

4472

16-02-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 3 nummer 156

 

 

comparanten

naam

Vries Hofman, Jan de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Raadslid en arts te Kampen

Lector botanicus

 

naam

Lubbers, Herman

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman en winkelier te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Herman Lubbers een huis in de Bovennieuwstraat, gekocht van Karel Franois Cornelis baron van Hemert tot Dingshof, voor een bedrag van 4000, betaalbaar in termijnen tegen 4 procent per jaar. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde; bij de koop is inbegrepen het recht van waterlozing.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

13

II-400b

4473

17-02-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Speldenmakerssteeg, wijk 2 nummer 196

 

 

comparanten

naam

Leenders, Eleonora

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

 

 

naam

Haan, Dirk Jan de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Timmerman / metselaar te Kampen

samenvatting

Comparante verklaart verkocht te hebben aan Dirk Jan de Haan een huis in de Speldenmakerssteeg, gekocht van Roelof Westerhof, voor een bedrag van 530.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

14

II-400b

4475

19-02-1844

Mr F .Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 3 nummer 51

 

 

comparanten

naam

Beijerink, Abraham

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

naam

Groenou Brouwer, Thomas van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Bakker te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Thomas van Groenou Brouwer een huis op de Oudestraat, gekocht van Peter Herms van der Kamp, voor een bedrag van 3800, waarvan een gedeelte op het perceel blijft gevestigd tegen 4 procent per jaar.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

15

II-400b

4477

22-02-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, berg en schuur (de opstal)

locatie

Kamperveen, de Zande, sectie C nummer 232

 

 

comparanten

naam

Schreurs, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Daghuurder te Wilsum

 

naam

Rijkx, Gerrit Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Chirurg / vroedmeester te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Gerrit Willem Rijkx de opstal van een huis en schuur in de Zande voor een bedrag van 300.

NB. Verkoper meldt dat hij wegens ouderdom niet meer kan schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

16

II-400b

4478

22-02-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Augier, Marianne Elisabeth

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

samenvatting

Testatrice verklaart haar besloten testament te overhandigen aan de notaris.

NB. In de kantlijn genoteerd: testament teruggegeven op 13 september 1860.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

17

II-400b

4479

22-02-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Augier, Susanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

samenvatting

Testatrice verklaart haar besloten testament aan de notaris te overhandigen.

NB. In de kantlijn genoteerd: testament teruggegeven op 13 september 1860.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

18

II-400b

4480

23-02-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 349

 

 

comparanten

naam

Breuker, Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Winkelier te Kampen

 

naam

Oordijk, Hendrica

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Bonneke, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Winkelier te Kampen

 

Naam

Seijffardt, Sophia Frederica Juliana Wilhelmina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

Weduwe van Willem Beekman

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Hendrik Bonneke een huis in de Geerstraat, gekocht van de weduwe van Abraham Hemsing, voor een bedrag van 985. Kopers nemen de lening over ten behoeve van Sophia Frederica Juliana Wilhelmina Seijffardt.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

19

II-400b

4481 en 4488

26-02-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 3 nummer 34

 

2. een stal

 

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 3 nummer 19

 

 

comparanten

naam

Mooijen, Willempje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Winkelierster te Kampen

Weduwe van Geert van Dijk

 

naam

Dijk, Rensje van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Egbert Stegeman

 

naam

Dijk, Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Timmerman te Kampen

volmachtgever

 

Naam

Bijsterbos, mr Johan Christiaan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Advocaat te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Geert van Dijk, willen enige vaste goederen openbaar laten verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Het totale bod bedraagt 1836, wat door verkopers niet geaccepteerd wordt.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

20

II-400b

4482

27-02-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk groenland

locatie

IJsselmuiden, Zwijnsleger, sectie C nummer 320 t/m 323, 426 en 427

 

 

comparanten

naam

Aalderink, Berend van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Kleermaker te Kampen

 

naam

Aalderink, Johanna Hermina van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zb te Kampen

Weduwe van Hermanus van Engelen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Johanna Hermina van Aalderink zijn aandeel in een stuk groenland te IJsselmuiden, waarvan koopster en haar zuster Gerridina Berendina van Aalderink de andere eigenaren zijn, voor een bedrag van 600; e.e.a. is afkomstig uit de nalatenschap van de ouders van verkoper.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

21

II-400b

4483

29-02-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Fahrnhorst, Frederik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Timmerman / metselaar te Brunnepe

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Arendje Oldenbroek tot zijn erfgename te benoemen.

N B. in de kantlijn genoteerd: herroepen bij testament op 12 februari 1863.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

22

II-400b

4484

29-02-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Oldenbroek, Arendje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Brunnepe

Echtgenote van Christian Frederik Fahrnhorst

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen.

N B. wegens zwakte kan testatrice niet tekenen; in de kantlijn genoteerd: herroepen op 12 februari 1869.

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

23

II-400b

4486

08-03-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

6

 

 

comparanten

naam

Kolk, Johanna van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Boerenwerkster te IJsselmuiden

samenvatting

Testatrice verklaart haar drie broers tot haar erfgenamen te benoemen: Willem, Peter en Antonie van der Kolk, landlieden te IJsselmuiden.

NB. Wegens zwakte kan testatrice niet meer schrijven; in de kantlijn genoteerd: overleden op 12 maart 1844.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

24

II-400b

4487

11-03-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

huurcontract

 

 

onr. goed

Een bouwmanserf met bouw- en weideland, bergen, schuur enz.

locatie

Oldebroek, onder Oosterwolde

 

 

comparanten

naam

Spengler, jonkheer Willem Frederik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verhuurder

Raadslid te Kampen

Als Regent van het Groot Burgerweeshuis

 

naam

Ingen. Mr Johannes Jacobus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verhuurder

Raadslid te Kampen

Als Regent van het Groot Burgerweeshuis

 

naam

Sneller, Rijk

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Landman te Oldebroek

samenvatting

In hun functie van regent van het Groot Burgerweeshuis te Kampen, hebben comparanten een bouwmanserf onder Oosterwolde verhuurd voor een periode van 6 jaar aan Rijk Sneller voor 135 per jaar, 22 mud rogge en 18 mud boekweit. De overige voorwaarden staan vermeld in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

25

II-400b

4490

12-03-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 3 nummer 34

 

2. een stal voor 5 stuks vee

 

Kampen, Achter de nieuwe Muur, wijk 3 nummer 19a

 

 

comparanten

naam

Mooijen, Willempje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Winkelierster te Kampen

Weduwe van Geert van Dijk

 

naam

Dijk, Jan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmerman te Kampen

 

naam

Stegeman, Egbert

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Winkelier te Kampen

 

Naam

Dijk, Rensje van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zb te Kampen

Echtgenote van koper

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Egbert Stegeman en diens echtgenote hun aandeel in enige vaste goederen, afkomstig uit de nalatenschap van Geert van Dijk, voor een bedrag van 1380.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

26

II-400b

4489 en 4505

11-03-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Broederstraat, wijk 3 nummer 154

 

2. enige stukken hooiland genaamd het Jonker Helsland

 

Kampen, polder van Dronthen, sectie H nummer 490 t/m 492, 496 t/m 500

 

 

comparanten

naam

Greeve, Geertruida Aleida de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Frederik Christoffel Beekman

 

naam

Moulin, Jurriaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Deurwaarder te Kampen

Mede namens Femmina Maria Moulin

 

naam

Moulin, Femmina Maria

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Spanbroek

Echtgenote van Herman Valckenier de Greeve

 

Naam

Moulin, Aleida Catharina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

Naam

Moulin, Anna Helena

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Willem Rijkx

 

Naam

Moulin, Catharina Anna

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

 

Naam

Swart, Willem Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

Weduwnaar van Geertruida Aleida Moulin

Verder aanwezig: Geudeker, de Greeve, Budde,de Chalmot, Offerhaus, Seijffardt, Meijnhardt, van Kouwen, Pool.

samenvatting

Comparanten, gerechtigd in de nalatenschap van Aegidius Valckenier, laten enige vaste goederen openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Het eerste perceel wordt gekocht door Wilhelm Heinrich Ziegler uit Deventer voor 2363 en het tweede perceel door Samuel Jan Sandberg van Essenburg te Zwolle voor 1567.

NB. Akte bevat heel veel namen; bijgevoegd de akten van volmacht en de toestemming van de rechtbank.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

27

II-400b

4491

12-03-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

borgtocht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Wttewaal van Stoetwegen, mr Henri Assuerus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Burgemeester van Kampen te Kampen

 

naam

Hasselt, Jan Dirk van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Begunstigde

Koopman te Kampen

Fa. Gebroeders van Hasselt

 

naam

Hasselt, Jan Conrad van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Begunstigde

Koopman te Kampen

Fa. Gebroeders van Hasselt

 

Naam

Engelenburg, Lucas

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Ambtenaar

Ontvanger der belastingen te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart borg te staan voor een bedrag van 2000 als garantie voor de correcte betaling van uitgaande rechten en accijnzen door de fa. Gebroeders van Hasselt, kooplieden in steenkool, aan de ontvanger der directe belastingen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

28

II-400b

4494

16-03-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

volmacht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Moulin, Jurriaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Deurwaarder te Kampen

Mede namens: Valckenier de Greeve, Geudeker, de Greeve, Budde

 

naam

Meijer, jonkheer Simon Pierre Franois

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Ontvanger der registratie te Kampen

Namens Meijnhardt sr en jr

 

naam

Vriese, Cornelis Johannes de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Directeur der posterijen te Kampen

Namens diverse personen de Chalmot

 

Naam

Greeve, Geertruida Aleida de

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Frederik Christoffel Beekman

 

Naam

Moulin, Aleida Catharina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

En haar zusters Anna Helena en Catharina Anna Moulin

 

Naam

Swart, Willem Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Koopman te Kampen

 

Naam

Greeve, Jan de

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Candidaat rechten te Kampen

samenvatting

Comparanten, gerechtigd in de nalatenschap van Aegidius Valckenier, geven een volmacht aan mr Johan Christiaan Bijsterbos, Simon Pierre Franois Meijer en Cornelis Johannes de Vriese om namens hen op te treden in de afwikkeling van genoemde nalatenschap.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

29

II-400b

4493 en 4503

14-03-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin

locatie

IJsselmuiden, Nieuweweg, sectie B nummer 677 en 678

 

 

comparanten

naam

Wezenberg, Gerrit Berendszoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Warmoezenier te IJsselmuiden

Weduwnaar van Gerredina Wezenberg

 

naam

Wezenberg, Berend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Arbeider te IJsselmuiden

 

naam

Wezenberg, Geertruid

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Brunnepe

Echtgenote van Jannes Veldhuis

 

Naam

Wezenberg, Hendrikus

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Arbeider te Kampen

 

Naam

Wezenberg, Hendrik Jan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Arbeider te IJsselmuiden

samenvatting

Comparanten laten een huis in IJsselmuiden, dat zij gemeenschappelijk bezitten, openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Het huis wordt gekocht door Johanna Roozendaal voor een bedrag van 1257.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

30

II-400b

4495

18-03-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Het Kerken Slag en Pastorie Slag

locatie

Kampen, polder van Dronthen

 

 

comparanten

naam

Lemker, mr Frans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Raadslid te Kampen

Als president van de financile commissie der Hervormde gemeente van Kampen

 

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas jr

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Raadslid te Kampen

Als secretaris van de financile commissie der Hervormde Gemeente te Kampen

samenvatting

Namens de Hervormde Gemeente laten comparanten diverse kampen groenland openbaar verpachten voor een periode van drie jaar; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Namen van de pachters:

Hendrik Willem van Wilsum, Hendrik Overmars, Gerrit Willem Arink, Gerrit Nottrot, Lukke Fikse, Antonie van Triest, Jochem ten Napel, Jacob Best, Rutger Vogel, Jan Fikse, Lubbert Leene en Hendrik Voerman.

Totale opbrengst is niet vermeld.

NB. Namen van de borgen staan in de akte.

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

31

II-400b

4496

18-03-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

voogdij

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kraal, Barend

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Vader

Schilder te Kampen

Weduwnaar van Trijntje Jans van Dijk

samenvatting

Comparant wil de voogdij regelen voor zijn minderjarige dochter Trijntje Cornelia Jeannette Kraal; hij benoemt Johan Carel Rder, klerk bij de provincie Overijssel te Zwolle.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

32

II-400b

4500

19-03-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

huwelijkscontract

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Duuren, Willem van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractant

Zb te Kampen

Weduwnaar van Aaltje Meelenboer

 

naam

Wubben, Femmigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Contractante

Zb te Kampen

Weduwe van Peter Westerhuis

samenvatting

Comparanten verklaren voornemens te zijn met elkaar een wettig huwelijk aan te gaan en maken daartoe enige afspraken; de belangrijkste zijn: geen gemeenschap van goederen en schulden van voor het huwelijk zijn persoonsgebonden.

NB. Details in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

33

II-400b

4497 en 4511

18-03-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 4 nummer 38

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Vloeddijk, wijk 4 nummer 39

 

3. huis, erf en where met tuin

 

Kampen, Vloeddijk, wijk 4 nummer 41

 

4. huis, erf en where

 

Kampen, Buitenhofstraat, wijk 4 nummer 184

 

5. huis, erf en where

 

Kampen, Buitenhofstraat, wijk 4 nummer 185

 

6. huis, erf en where

 

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 384

 

7. huis, erf en where

 

Kampen, Extersteeg, wijk 2 nummer 106

 

8. huis, erf en where

 

Kampen, Extersteeg, wijk 2 nummer 107

 

9. huis, erf en where (twee onder n kap)

 

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 1 nummer 122

 

 

comparanten

naam

Wubben, Femmigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Weduwe van Peter Westerhuis

 

naam

Westerhuis, Jantje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Andries Weijers

 

naam

Westerhuis, Judith

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Hendrik Meijberg

 

Naam

Westerhuis, Zwaantje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Kornelis Bouwhuijs

 

Naam

Westerhuis, Wolter

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Schipper te Kampen

Mede namens Herm Westerhuis, schipper te Kampen

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Peter Westerhuis, laten enige vaste goederen openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Verkoop: perceel 1 Femmigje Wubben voor 486; perceel 2 idem voor 451; perceel 3 Jan Willem Schoonhoven voor 449; perceel 4 Peter Teune voor 195; perceel 5 Nicolaas Veldhuis voor 200; perceel 6 Femmigje Wubben voor 432; perceel 7 Hendrik Meijberg voor 140; perceel 8 Klaas Roozendaal voor 153 en perceel 9 Kornelis Rietberg voor 808.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

34

II-400b

4501

20-03-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where met achterliggende werkplaats

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 3 nummer 162 en 137

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Bovenhofstraat, wijk 3 nummer 137a

 

 

comparanten

naam

Leembroek, Bernardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmerman / houtkoper te Kampen

 

naam

Teune, Abraham

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman / winkelier te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Abraham Teune twee percelen in wijk 3 voor een bedrag van 3000; en deel van dit bedrag blijft op de percelen gevestigd tegen 5 procent per jaar. Het afsluiten van brandverzekeringen is een voorwaarde.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

35

II-400b

4504

23-03-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Roelofs, Jan Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Wagenmaker te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn testament van 29 november 1843 te herroepen; hij benoemt tot zijn enige erfgenaam Adolf Boer, wagenmaker te Kampen en diens echtgenote Aartje Broekhuis.

NB. In de kantlijn genoteerd: overleden 9 mei 1844.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

36

II-400b

4507

29-03-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Vos, Herbert Willems

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Zb te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart een legaat te schenken aan de dochter van zijn vrouw uit haar eerste huwelijk Driesje Dries van Dijk. Tot erfgename benoemt hij zijn stiefdochters Maria Dries van Dijk, Elisabeth Dries van Dijk en Maria Teunis van Dijk. Zijn echtgenote Maria Aalts van Dijk krijgt levenslang het vruchtgebruik van al zijn goederen.

NB. In de kantlijn genoteerd: herroepen op 24 augustus 1847.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

37

II-400b

4509

01-04-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Landerijen

locatie

Kampen, Doornspijk, Kamperveen en IJsselmuiden

 

 

comparanten

naam

Berkum Bijsterbos, Nicolaas - jr

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Raadslid te Kampen

Regent Heilige Geesten Gasthuis

 

naam

Berghuis, Albertus Jacobzoon

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Koopman te Kampen

Regent idem

 

naam

Romunde, Leonard Hendrik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Koopman te Kampen

Regent idem

 

Naam

Fels, Frederik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Koopman te Kampen

Regent idem

 

Naam

Temminck, Adriaan Matthijs Pieter

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Eigenaar

Commissionair te Kampen

 

Naam

Dieren, Gerrit Jan van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Eigenaar

Landman te IJsselmuiden

samenvatting

Comparanten willen, namens het Heilige Geesten Gasthuis, diverse percelen voor twee jaar verpachten; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Namen van de pachters:

Berend Kijk in de Vecht, Gerrit Koops, Jan Wezenberg, Roelof Brink, Gerrit Jan van Dieren, Dirk Hennephof, Peter Kragt, Jan Riezebosch, Hendrik Kamphof, Gerrit Nijboer, Egbert van der Vegt,Berend Jan Lambers, Andries van den Heuvel, Klaas van der Streek, Jacob van Dijk, Egbert Bille, Hendrik van der Weerd, Jan Lucas van t Oever, Wolter van Zuthem, Jan Fien, Andries Schwab, Richardus van Romunde, Peter Beijer, Frederik Galleus, Antonie van Triest, Frans Gunnink, Reinier van Nunspeet, Hendrik Schilder, Gerrit Hendriks ten Hoeve, Berend Veltkamp, Hilligje Brands weduwe Jan Schilder, Jan van der Wolde, Evert Palland en Egbert van den Heuvel.

NB. Namen van de borgen staan in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

38

II-400b

4510

01-04-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Graafschap, wijk 1 nummer 227

 

 

comparanten

naam

Veen, Arend Jan van t

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Wagenmaker te Kampen

 

naam

Wolff, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jacob Wolff een huis in de Graafschap, gekocht van Jan Willem Schoonhoven en Nicolaas Velthuis, voor een bedrag van 600.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

39

II-400b

4512

02-04-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 216

 

2. een tuin en tuinhuisje

 

Brunnepe, sectie F nummer 75

 

3. huis, erf en where

 

Kampen, Buitennieuwstraat, wijk 4 nummer 225

 

 

comparanten

naam

Kroeze, Jan - senior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Schilder te Kampen

Weduwnaar van Jannegien Jansen Geerts

 

naam

Westera, Peter Gerrits

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Landman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Peter Gerrits Westera een bedrag van 800 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand gelden diverse percelen in de stad, waarop nog een verplichting rust ten behoeve van het Groot Burgerweeshuis.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

40

II-400b

4514

04-04-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 3 nummer 81

 

 

comparanten

naam

Boterenbrood, Daniel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

naam

Beverwijk, Adriaan van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Boekverkoper te Kampen

 

naam

Neuring, Grietje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zb te Kampen

Echtgenote van koper

 

Naam

Ziegler, Anna Geertruida

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Adriaan van Beverwijk en diens echtgenote een huis op de Oudestraat, gekocht van Lodewijk Brauckman, voor een bedrag van 3000. Kopers hebben dit bedrag geleend van Anna Geertruida Ziegler tegen 4 procent per jaar.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

41

II-400b

4515

04-04-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 3 nummer 222

 

 

comparanten

naam

Nijman, Hendrik - senior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zilversmid te Kampen

Weduwnaar van Hermanna Maria van Limburgh

 

naam

Boterenbrood, Daniel

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Zb te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Daniel Boterenbrood een huis op de Vloeddijk, gekocht van de erven Nuis, voor een bedrag van 1400.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

42

II-400b

4519

10-04-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

borgtocht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Wttewaall van Stoetwegen, jonkheer mr Henri Assuerus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Burgemeester te Kampen

 

naam

Hasselt, Jan Dirk van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Begunstigde

Expediteur enz. te Kampen

Fa. naam: Gebroeders van Hasselt

 

naam

Hasselt, Jan Conrad van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Begunstigde

Expediteur enz. te Kampen

Fa. naam: Gebroeders van Hasselt

samenvatting

Comparant verklaart een borgtocht te stellen groot 6000 als garantie voor de correcte betaling der rechten en accijnzen aan de ontvanger der directe belastingen door de fa. Gebroeders van Hasselt, expediteurs en commissionairs te Kampen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

43

II-400b

4520

10-04-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Wolff van Westerode, Geertruida Arnolda Jacoba de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Weduwe van Franois Augustus van Vlierden

samenvatting

Testatrice verklaart haar testament van 25 april 1840 en 9 september 1842 te herroepen; zij schenkt een legaat aan haar dochter Johanna Aleida Arnolda van Vlierden, als dank voor haar goede zorgen en aan haar oudste dochter Petronella Johanna Aleida van Vlierden. Haar kinderen zijn haar erfgenamen.

Sander Slok uit Veenendaal wordt benoemd tot administrateur van de erfportie van de kinderen van haar overleden dochter Franoise Geertruida Arnolda van Vlierden.

NB. In de kantlijn genoteerd: herroepen op 1 april 1847.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

44

II-400b

4521

11-04-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Extersteeg, wijk 2 nummer 117

 

 

comparanten

naam

Leembroek, Bernardus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Timmerman / houtkoper te Kampen

 

naam

Bos, Dirk

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Kuiper te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Dirk Bos een huis in de Extersteeg voor een bedrag van 100.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

45

II-400b

4523

13-04-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met tuin

locatie

IJsselmuiden, Nieuwe Weg, nummer 45

 

 

comparanten

naam

Vegte, Oosten van der

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Warmoezenier te IJsselmuiden

 

naam

Rozendaal, Johanna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Dienstbode te IJsselmuiden

 

naam

Vlierden, Johanna Aleida Arnolda van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johanna Aleida Arnolda van Vlierden een bedrag van 1000 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt een huis in IJsselmuiden, gekocht van Gerrit Wezenberg Berendszoon. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

46

II-400b

4524

15-04-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 98

 

 

comparanten

naam

Dokter, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Veehouder te Kampen

 

naam

Dijk, Willem Bartelds van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Landman te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Willem Bartelds van Dijk een huis in de Bovennieuwstraat, gekocht van Peter Mense Sellis, voor een bedrag van 300.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

47

II-400b

4526

15-04-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

borgtocht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Groskamp, Antonie

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Ontvanger der belastingen wonend te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart een borgtocht te stellen groot 1440 als garantie ten opzichte van de overheid voor de correcte uitoefening van zijn functie in Oldemarkt.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

48

II-400b

4527

15-04-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

Landerijen

locatie

Doornspijk, Kamperveen, Kampen

 

 

comparanten

naam

Spengler, jonkheer Willem Frederik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Raadslid te Kampen

Regent van het Groot Burgerweeshuis

 

naam

Ingen, mr Johannes Jacobus van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Raadslid te Kampen

Regent van het Groot Burgerweeshuis

samenvatting

Als regenten van het Groot Burgerweeshuis laten comparanten diverse percelen openbaar verpachten voor drie jaar; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Namen van de pachters:

Jan Mulder, Wolter Riezebos, Jacob Best, Aart Pol, Dries Pruim, Berend Mulder, Hilligje Brands weduwe Jan Schilder, Brand van t Hul, Jan van t Veen, Willem van den Brink, Hendrik Brands van t Hul, Jan Christoffel Kuijlman, Jan Daniel Treep, Teunis Boer, Frederik de Groot, Jan Willem Schoonhoven, Gerrit Bos, Abraham Teune, Gerrit Gerrits van Dijk, Karel Jurriaan Bastiaans, Jan Schrijver, Lubbert van de Wetering en Dirkje van de Wetering.

NB. De namen van de borgen staan in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

49

II-400b

4531

20-04-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2 nummer 97

 

 

comparanten

naam

Meulenkamp, Hendrikus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Winkelier te Kampen

 

naam

Bausch, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Officier van gezondheid in garnizoen te Gorinchem

Niet aanwezig

 

naam

Bolderen, Maria Sophia van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Zb te Kampen

 

Naam

Blom, Willem Frederik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Kampen

 

Naam

Kanis, Willem

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Zb te Grafhorst

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Johannes Bausch en diens echtgenote een huis in de Bovennieuwstraat, gekocht van Berend van der Weerd, voor een bedrag van 1200. Kopers hebben dit bedrag geleend tegen 5 procent per jaar van Willem Frederik Blom. Het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

50

II-400b

4532

23-04-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bos, Gerrit Cornelis

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Veehouder te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Maria Jans Dorgelo tot zijn erfgename te benoemen.

NB. In de kantlijn genoteerd: overleden 22 februari 1865.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

51

II-400b

4533

23-04-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Dorgelo, Maria Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Gerrit Cornelis Bos

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

52

II-400b

4534

25-04-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

1. Huis, erf en where met koestal, wagenhuis en schuur

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 2 nummer 51

 

2. een tuin

 

IJsselmuiden, Baan, sectie B nummer 787

 

 

comparanten

naam

Broek, Jan Jans

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Veehouder te Kampen

Weduwnaar Annigje Jans Jonkers

 

naam

Jonkers, Warner

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Landman te Zwollerkerspel

voogd

 

naam

Stoel, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Arbeider te Brunnepe

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Annigje Jans Jonkers uit twee huwelijken, verklaren de in gemeenschap bezeten boedel te willen scheiden. Beschrijving van de boedel staat in de akte. De notaris maakt de verdeling.

 

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

53

II-400b

4535

27-04-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verpachting

 

 

onr. goed

landerijen

locatie

Kamerveen en Zalk

 

 

comparanten

naam

Spengler, jonkheer Willem Frederik van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Opdrachtgever

Raadslid te Kampen

samenvatting

Namens de opdrachtgever zal de notaris diverse landerijen verpachten voor het lopende seizoen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Namen van de pachters:

Gerrit Puttenstein, Willempje Kanis weduwe Arend Staal, Jan van Unen, Hendrik Smit, Hendrik Brands van t Hul, Jan Kloosterman, Hendrik Visscher, Dirk Lindeboom, Arend van der Hoek en Hendrik Scholten.

NB. De namen van de borgen staan in de akte.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

54

II-400b

4536

30-04-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, achter het stadhuis, wijk 3 nummer 7

 

 

comparanten

naam

Weijers, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Touwslager te Kampen

 

naam

Moulin, Catharina Anna

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Catharina Anna Moulin een bedrag van 300 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis achter het stadhuis, waarvoor zij een brandverzekering moeten afsluiten.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

55

II-400b

4537

01-05-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 271

 

 

comparanten

naam

Frijling, Femming Gerrit

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Dalfsen

 

naam

Pfeifer, Louise Wilhelmina

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koopster

Winkelierster te Kampen

Weduwe van Pieter Jacobus Gersom

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Louise Wilhelmina Pfeifer een huis op de Oudestraat, gekocht van de erven van Arend van Groenou, voor een bedrag van 4000.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

56

II-400b

4538

02-05-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Een boerenerf, huis, schuur, berg hof en boomgaard

locatie

s Heerenbroek, sectie P nummer 236 t/m 247

 

 

comparanten

naam

Sellis, Mense

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Zwollerkerspel

 

naam

Henniphof, Jannigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Zwollerkerspel

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Wolff, Jacob

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Koopman te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jacob Wolff een bedrag van 500 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt een boerenerf in s Heerenbroek, waarop nog een schuld rust ten behoeve van de rentheffer.

NB. Schuldenares meldt niet te kunnen schrijven.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

57

II-400b

4540

04-05-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, sectie F nummer 2056

 

 

comparanten

naam

Heinecken, Petrus Theodorus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Koopman te Kampen

 

naam

Portheine, Jansje

 

 

Functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Portheine, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Logementhouder te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan hun (schoon)vader Peter Portheine een bedrag van 5000 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt hun huis op de Oudestraat, gekocht van Kornelis Rietberg, waarvoor zij een brandverzekering moeten afsluiten.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

58

II-400b

4541

06-05-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Een stuk groenland

locatie

Doornspijk, Lummermerk van Oosterwolde, sectie B nummer 1310

 

 

comparanten

naam

Berg Hendrikszoon, Jan van de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te Oldebroek

 

 

naam

Hoefhamer, Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiseres

Zb te Elburg

Weduwe van Hendrik Jan Leopold Tengbergen

samenvatting

Comparant verklaart schuldig te zijn aan Hendrica Hoefhamer een bedrag van 400 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand geldt een stuk groenland in Oosterwolde, waarop nog een schuld rust ten behoeve van de renthefster.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

59

II-400b

4544

08-05-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where met grutterij en stal

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 2 nummer 262

 

2. huis, erf en where (twee onder n kap)

 

Brunnepe, letter C nummer 73

 

3. een boerenerf met huis, schuur, tuin en landerijen

 

Heerde, sectie G nummer 264, 288, 300, sectie H nummer 57 t/m 72 etc. etc.

 

 

comparanten

naam

Heuvel, Dirk van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Grutter / winkelier te Kampen

 

 

naam

Schallenberg, Jannigje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te Kampen

Echtgenote van schuldenaar

 

naam

Lentz, Johannes Nicolaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Kampen

samenvatting

Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Johannes Nicolaas Lentz een bedrag van 8500 tegen 5 procent per jaar.

Als onderpand gelden diverse vaste goederen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

60

II-400b

4546

13-05-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Een stuk twiegland genaamd Kattenbergsweerd

locatie

IJsselmuiden, Middelblok, sectie D nummer 312

 

 

comparanten

naam

Jong, Salomon de

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Koopman te Kampen

 

naam

Berg, Jannes van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Daghuurder te IJsselmuiden

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Jannes van den Berg een stuk twiegweerd in IJsselmuiden, gekocht van Jacob Kattenberg, voor een bedrag van 350, waarvan een gedeelte op het perceel gevestigd blijft tegen 5 procent per jaar.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

61

II-400b

4547

13-05-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Bovennieuwstraat, wijk 2, nummer 151

 

 

comparanten

naam

Ee, Bruinis van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Zb te Kampen

 

naam

Eijman, Antonius Richard

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Schrijnwerker te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Antonius Richard Eijman een huis in de Bovennieuwstraat voor een bedrag van 1000.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

62

II-400b

4550

17-05-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Inventarisatie

 

 

onr. goed

Adres overledene

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 3, nummer 78

 

 

comparanten

naam

Dieders, Hermanus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Hospes

Horlogemaker te Kampen

 

naam

Romunde, mr Franciscus Laurentius van

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Curator

Advocaat te Kampen

samenvatting

In aanwezigheid van de kantonrechter en griffier, inventarisatie van de vacante boedel van Gijsbertus Reijers, opzichter bij Rijkswaterstaat te Kampen. De voordelige staat van de boedel bedraagt 93,55; de begrafenis is betaald door de vader van overledene. In de boedel gevonden: de aanstelling van overledene bij Rijkswaterstaat tegen een jaarwedde van 720.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

63

II-400b

4551

18-05-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where met achterliggende stal

locatie

Kampen, Venestraat, wijk 1 nummer 195

 

 

comparanten

naam

Rekvelt, Gerrit - junior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Bleker te IJsselmuiden

 

naam

Ruijs, Theodorus

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman / winkelier te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Theodorus Ruijs een huis in de Venestraat, afkomstig uit de nalatenschap van zijn ouders Gerrit Rekvelt sr en Berendina Schimmekes, voor een bedrag van 1025.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

64

II-400b

4552

20-05-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Maaldrink, Hendrik Willem

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Leerlooier te Kampen

samenvatting

Testateur verklaart zijn echtgenote Johanna Hendrika Lijsen tot zijn erfgename te benoemen. Bij haar vooroverlijden vervalt zijn nalatenschap zowel aan zijn als aan haar bloedverwanten.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

65

II-400b

4553

20-05-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

testament

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Lijsen, Johanna Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testatrice

Zb te Kampen

Echtgenote van Hendrik Willem Maaldrink

samenvatting

Testatrice verklaart haar echtgenoot tot haar erfgenaam te benoemen. Bij zijn vooroverlijden zal zijn nalatenschap toekomen aan haar en zijn bloedverwanten.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

66

II-400b

4554

20-05-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Proces verbaal

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Bondam, mr Pieter Christiaan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Comparant

Rechter te Kampen

 

naam

Ebbenhout, Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Zb te Kampen

 

naam

Schwab, Pieter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Executeur

Koopman te Kampen

 

Naam

Kluijnder, Klaas

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Testateur

Kampen

Overleden 19 mei 1844

samenvatting

Comparanten overhandigen de notaris het testament van overledene waarvan proces verbaal wordt opgemaakt; hierin worden de executeurs aangesteld.

NB. bijgevoegd het testament.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

67

II-400b

4558

28-05-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van een schuldvordering

 

 

onr. goed

1. Huis (op grond van de gemeente Kampen) met hof

locatie

IJsselmuiden, op de Zonnenberg, sectie C nummer 194, 178 en 179

 

2. een stukje bouwland

 

IJsselmuiden, Oosterholt, sectie C nummer 215

 

 

comparanten

naam

Heuvel, Dirk van den

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Grutter / winkelier te Kampen

 

naam

Schallenberg, Jannegje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Teune Abrahamzoon, Peter

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Koopman te Kampen

 

 

Naam

Bos, Andries

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenaar

Landman te IJsselmuiden

 

Naam

Wagteveld, Jannegje

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldenares

Zb te IJsselmuiden

Echtgenote van schuldenaar

samenvatting

Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Peter Teune een schuldvordering, afkomstig van Gerrit Louws van der Weerd, groot 300, ten laste van Andries Bos en diens echtgenote en gevestigd op een huis en bouwland in IJsselmuiden.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

68

II-400b

4555 en 4568

27-05-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 351

 

 

comparanten

naam

Berk, Johan Frederik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgenaam

Timmerman te Kampen

 

naam

Berk, Maria Hendrika

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgeefster

Zb te Kampen

Echtgenote van Johannes Rijchen

 

naam

Rijchen, Johannes

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Volmachtgever

Stoker bij de Rijn-IJssel Stoomvaart mij. te Kampen

 

Naam

Burgemeister, Pieter

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Winkelier te Kampen

 

Naam

Berk, Clasina

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Isaac Sollie

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van hun ouders Jan Coenraad Berk en Dirkjen Baaij, willen een huis in de Geerstraat openbaar laten verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Koper wordt Bernardus Fros, onderkoster te Kampen, voor een bedrag van 620.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

69

II-400b

4556 en 4569

27-05-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Openbare verkoop

 

 

onr. goed

1. huis, erf en where

locatie

Kampen, Vloeddijk, wijk 4 nummer 10a

 

2. huis, erf en where

 

Kampen, Vloeddijk, wijk 4 nummer 11

 

 

comparanten

naam

Boer, Adolf

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Wagenmaker te Kampen

 

naam

Broekhuis, Aartje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoopster

Zb te Kampen

Echtgenote van verkoper

 

naam

Boer, Klaas

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Scheepstimmerman te Kampen

Namens zijn ouders

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Jan Cornelis Roelofs, willen twee huizen op de Vloeddijk openbaar verkopen; de voorwaarden staan vermeld in de akte.

Het 1e perceel wordt gekocht door Casper Jan Gluijsteen voor 335 en het 2e perceel door dezelfde voor 249.

NB. Bijgevoegd de akte van volmacht.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

70

II-400b

4557

28-05-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

boedelscheiding

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Kracht, Jantje Hendriks

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Echtgenote van Hendrik Zomer

 

naam

Zomer, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Landman te Kampen

 

naam

Rook, Jantje

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Erfgename

Zb te Kampen

Weduwe van Heimerichs Hendriks Kracht, echtgenote van Willem Luchies van Schellen

 

Naam

Schellen, Willem Luchies van

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Toeziend voogd

Landman te Kampen

 

 

Naam

Bondam, mr Pieter Christiaan

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Kantonrechter

Rechter te Kampen

Met griffier

samenvatting

Comparanten, erfgenamen van Hendrik Heimerichs Kracht, willen de nalatenschap verdelen volgens het door de notaris gemaakt ontwerp. De kantonrechter weigert echter zijn toestemming hieraan te geven. Hij is van mening dat de minderjarige beter af is met bezit van het groenland in Mastenbroek dan met een geldbedrag. De familie is het hier niet mee eens, waarvan de notaris proces verbaal opmaakt.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

71

II-400b

4561

31-05-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

borgtocht

 

 

onr. goed

n.v.t.

locatie

 

 

 

comparanten

naam

Schouwenburg, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Zeilmaker te Kampen

 

naam

Nijhuis, Jan Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Borg

Houtzaagmolenaar te Kampen

 

naam

Schipper, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Begunstigde

Korenpelmolenaar te Kampen

 

Naam

Engelenburg, mr Lucas

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Gevolmachtigde

Ontvanger der belastingen te Kampen

Namens de gemeente

samenvatting

Comparanten verklaren een borgtocht te stellen, groot 400, als garantie voor de correcte betaling van de accijnzen door Hendrik Schipper aan de ontvanger der directe belastingen te Kampen.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

72

II-400b

4564

06-06-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

Transport van onroerend goed

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Geerstraat, wijk 1 nummer 136

 

 

comparanten

naam

Rekvelt, Gerrit - junior

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Verkoper

Bleker te IJsselmuiden

 

naam

Dalhuisen, Hendrik

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Koper

Smid te Kampen

 

naam

Fransen, Jan

 

 

functie

beroep/woonpl.

bijzonderheden

Huurder

Kampen

 

Naam

Blom, Frederik

 

 

Functie

Beroep/woonpl.

bijzonderheden

Schuldeiser

Zb te Kampen

samenvatting

Comparant verklaart verkocht te hebben aan Hendrik Dalhuisen een huis in de Geerstraat, gekocht van de erven van Lammert Rekvelt en Maria van der Haar, voor een bedrag van 700. Het verkochte perceel is verhuurd aan Jan Fransen voor 1,40 per week. Koper meldt verder dat de koopsom is geleend van Frederik Blom tegen 5 procent per jaar.

 

 

 

 

 

inv. nr

akte nr.

datum

notaris

 

73

II-400b

4567

10-06-1844

Mr F. Rambonnet

soort akte

schuldbekentenis

 

 

onr. goed

Huis, erf en where

locatie

Kampen, Oudestraat, wijk 4 nummer 352