RECHTERLIJK ARCHIEF KAMPEN 

Het Rechterlijk Archief werd aangelegd door Kamper stadssecretarissen tussen 1438 en 1811. In de registers die samen dat archief vormen, staan alle zaken genoteerd die later, vanaf omstreeks 1810, door notarissen of rechters werden behandeld, zoals overdracht van onroerend goed, testamenten, borgstellingen, voogdijstellingen, hypotheken, verhoren van verdachten, afgenomen getuigenissen, gerechtelijke aanzeggingen, etc.  Een van die onderdelen is het register van de RecognitiŽn.  

De RecognitiŽn zijn akten waarin gerechtelijk een erkenning van een persoon of zaak in een bepaalde kwaliteit wordt vastgelegd. Het zijn  de inventaris nummers 75 t/m 105 in het gemeentearchief van Kampen. Vanaf 1811 werden ze vervangen door de notariŽle akten. Het gerecht bestond uit twee personen uit de Raad, in wisselende samenstelling, met een secretaris. De boeken 75 t/m 105 bevatten voornamelijk: borgstellingen, schuldbekentenissen, volmachten en kinderbewijzen. Wijzigingen, royementen e.d. werden er gewoon in de kantlijn bij geschreven, wat de leesbaarheid niet altijd bevordert.

Namen en index. De namen in de akten zijn letterlijk overgenomen, maar omdat er "op het gehoor " geschreven werd is de variatie in spelling groot. Ik voeg daarom een namenindex toe, eigenlijk bedoeld voor de gedrukte versie waarvan de bladzijden nummers vermeld zijn. In de digitale versie kan gezocht worden via Ctr+F op alle woorden.

NB. voor de pdf-bladzijden is Adobe Reader nodig dat gratis gedownload kan worden.

Afkortingen.   

rak - rechterlijk archief Kampen c.g. - caroli guldens jkr - jonker St. Jan - 24 juni eerzaam - sociale status 
IUDr - doctor in beide rechten g.g. - goud guldens

jfr - juffrouw

Michael - 29 september  
IUL -  licentiaat in beide rechten ph.g. - philips guldens bmg - burgemeester Martini - 11 november scroeder - kleermaker
  h.p. - herenponden   Jacobi - 25 juli  

 

                lijst met Errata staat onderaan de bladzijde                                                                                                                                            

1797 - 1811   nummer 105    namenindex   huizenindex 
1786 - 1796   nummer 104  namenindex   huizenindex
1776 - 1785   nummer 103   namenindex   huizenindex
1757 - 1775   nummer 102   namenindex    huizenindex
1738 - 1756   nummer 101    namenindex   huizenindex
 1716 - 1738    nummer 100  namenindex   huizenindex
1697 - 1715   nummer 99   namenindex   huizenindex 
1689 - 1697   nummer 98   namenindex    huizenindex
1677 - 1688   nummer 97  namenindex   huizenindex
1669 - 1677   nummer 96     namenindex   huizenindex
1664 - 1669   nummer 95  namenindex   huizenindex
1658 - 1664   nummer 94  namenindex   huizenindex
1652 - 1659   nummer 93      namenindex   huizenindex
1648 - 1652

  nummer 92

namenindex

  huizenindex

1639 - 1647   nummer 91 namenindex

  huizenindex

1636 - 1639   nummer 90 namenindex

  huizenindex

1633 - 1636   nummer 89 namenindex

  huizenindex

1631 - 1633   nummer 88 namenindex

  huizenindex

1628 - 1630   nummer 87 namenindex

  huizenindex

1626 - 1628   nummer 86 namenindex

  huizenindex

1624 - 1626   nummer 85 namenindex

  huizenindex

1621 - 1624   nummer 84 namenindex

  huizenindex

1619 - 1620   nummer 83 namenindex

  huizenindex

1582 - 1619   ontbreekt idem idem
1580 - 1582   nummer 82 namenindex

  huizenindex

1576 - 1580   ontbreekt idem idem
1574 - 1576   nummer 81 namenindex huizenindex
1546 - 1574   ontbreekt idem idem
1536 - 1546   nummer 80 - 1 namenindex huizenindex
1536 - 1546   nummer 80 - 2 namenindex huizenindex
1525 - 1536   ontbreekt idem idem
1520 - 1525   nummer 79 - 1 namenindex huizenindex
1520 - 1525   nummer 79 - 2  namenindex huizenindex
1513 - 1519   nummer 78 - 1 namenindex huizenindex
1513 - 1519   nummer 78 - 2 namenindex huizenindex
1506 - 1512   nummer 77 namenindex huizenindex
1474 - 1496   nummer 76 - 1 namenindex huizenindex
1474 - 1496   nummer 76 - 2 namenindex huizenindex
1474 - 1489   nummer 75 - 1 namenindex huizenindex
1474 - 1489   nummer 75 - 2 namenindex huizenindex
1474 - 1489   nummer 75 - 3 namenindex huizenindex

 

inv.nr folio datum

ERRATA

79 163 06-08-1524 Frerick Morre moet zijn: Henrick Morre
80 -II 387 26-06-1540 Yde Stackhouwer moet zijn: moeder
81 161 02-11-1575 Melchior Weert moet zijn: Melchior Wrede
81 161 02-11-1575 Rycholt en Philips Weert moet zijn:  waard in de Reyger etc.
83 - 92 div. div. Arent / Evert vd Cuerbeecke moet zijn: Erent van der Cuerbeecke
86 1 01-05-1626 Duitenburch, moet zijn: Arent van Ruitenburch
86 219 18-04-1628 Borhardt Ketel moet zijn: Berhardt Ketel, scholtes van Deveren (Diever)
87 51v 04-09-1630 Johan Hendricks Gorre moet zijn: J. H. Dorre.
87 219v 28-01-1629 Georgius Goltbeeck moet zijn: Georgius ab Ittersum - Goltbeeck in de kantlijn
89 178 17-12-1635 Comparante moet zijn: jfr Otte van Gruijthuis, echtgenote van ...
93 470 22-06-1653  Meppeler venen moet zijn: Meppener Venen